Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

  

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. 2009-cu ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz muşahidələrin kataloqu. B.: “Təknur”, 2010.-232 səh.

 2. 21 Azər-70. Elmi Konfransının materialları. B.: “Araz”, 2015.-320 səh.

 3. 21 Azər-70. Fotoalbom. B.: “Araz”, 2015.-186 səh.

 4. 7/24 elmihal. B.: “İpəkyolu”, 2016.-144 səh.

 5. 90 yaşın işığında. Pənah Xəlilov-90. B.: “Mütərcim”, 2015.-172 səh.

 6. Abbas Abdulla-75. B.: “AzAtaM”, 2015.-144 səh.

 7. Abbas M. Siyavar. B.: “MBM”, 2015.-445 səh.

 8. Abbas O. Qəzəllər. B.: “MM-S”, 2016.-61 səh.

 9. Abbas,Soltan. Neftçala-Əfqanıstan şəhidləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-31 səh.

 10. Abbasbəyli Gülnisə. Biotexnologiya. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-338 s.

 11. Abbasqulu ağa Bakıxanov baxış müstəvisində. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.

 12. Abbaslı Asif. Özgə başlar. B.: “Qanun”, 2016.-96 səh.

 13. Abbaslı Bəybala. Ədəbiyyatdan sinifdənxaric ədəbi-bədii gecə və tədbirlərin ssenarisi. B.: “Mütərcim”, 2012.-166 s.

 14. Abbaslı İsrafil. Nurlu ömürdən səhifələr. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-176 səh.

 15.     Abbasov Akif. Milli əxlaq və ailə etikası. B.: “Mütərcim”, 2016.-320 s.

 16. Abbasov O. Təhsilin idarə olunması. B.: “MM-S”, 2016.-231 səh.

 17. Abbasov T. Ömür hədər getməyib. Tbilisi.: “Ustari”, 2015.-252 səh.

 18.     Abbasov Tarverdi. Elin fədakar müəllimi. B.: “Elm”, 2008.-151 s.

 19.     Abbasova  Fatma. Şabran. B.: “Elm”, 2009.-362 s.

 20. Abbasova G. Bir kəpənək uçurdum. B.: “Vektor”, 2015.-85 səh.

 21. Abbasova Nuridə. Azərbaycan musiqisində ikili konsertin tətbiqi və inkişafı. B.: “Mütərcim”, 2016.-150 s.

 22. Abbasova R. Əşrəf Abbasov. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-31 səh.

 23. Abbasova Sevinc. Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasəti və qadınların tərəqqisi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-545 s.

 24. Abbaszadə M. Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin gender aspektləri. 2015-ci il. B.: “TQDK”, 2016.-76 səh.

 25. Abbaszadə M. Neft-qaz profilli ixtisaslar statistikada 1992-2015-ci illər. B.: “TQDK”, 2015.-31 səh.

 26. Abdulla Kamal. Düma ilə Coys arasında. B.: “Mütərcim”, 2016.-188 səh.

 27. Abdulla Şaiq. (Abdulla Axund Mustafa oğlu Talıbzadə) Biblioqrafiya. B.: “F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2016.-448 səh.

 28. Abdullayev Əli Uluxanlı. Qartallı dağlar. B.: “Orxan”, 2015.-720 səh.

 29. Abdullayev Əsgər. Qarabağ faciəsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-228 səh.

 30. Abdullayev Məsaim. Xatirələr işığında. B.: “Nərgiz”, 2016.-223 s.

 31. Abdullayev S. İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015.-48 səh.

 32. Abdullayeva İlahə. Müasir ingilis və azərbaycan dillərində müraciət bildirən sözlərin praqmatik xüsusiyyətləri. B.: “AzAtaM”, 2014.-168 səh.

 33. Abdullayeva Məlahət. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. B.: “ADPU”, 2016.-380 səh.

 34. Abdullayeva Nailə. Milli-mənəvi mədəniyyətimizdə islam dəyərləri. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2015.-169 səh.

 35. Abid Əmin. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-239 s.

 36. Abşeron səhiyyəsi: tərəqqidən boy göstərən həqiqət. B.: “Oskar”, 2011.-210 səh.

 37. Abşeron yarımadasının müasir landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. B.: “Avropa”, 2015.-245 s.

 38. Abutalıbov Rasim. Lider kimdir?. B.: “Azmarketinq”, 2014.-110 s.

 39. Ağababayeva Xanımqız. Könül səsi. B.: “Elm”, 2013.-128 səh.

 40. Ağabalayeva S. Ləyaqət rəmzi. B.: “Şirvannəşr”. 2015.-223 səh.

 41. Ağahüseynqızı Əzizə. Payız yağışı. B.: “Yeni Poliqrafist” 2015.-232 s.

 42. Ağakərimov Müzəffər. Hotel menecmenti. B.: “Mütərcim”, 2016.-312 səh.

 43. Ağalaroğlu Elxan. Mən ağladım, sən ağlama. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-136 səh.

 44. Ağalarov İ. Son döyüşün həsrəti. B.: “Ərgünəş”, 2015.-80 səh.

 45. Ağalarov İ. Şərti adı: 1020. B.: “Ərgünəş”, 2014.-165 səh.

 46. Ağamalıyev Kamil. Azərbaycanda texniki peşə təhsili. 1843-2015-ci illər. B.: “Elm və təhsil”,2016.-520 səh.

 47. Ağaoğlu  Səməd. Atamın dostları. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2016.-371 s.

 48. Ağaoğlu Mirmehdi. Alman malı. B.: “Parlaq imzalar”, 2015.-131 s.

 49. Ağaoğlu Səməd. Atamın dostları. B.”Qanun”. 2016.-311 s.

 50. Ağarzaoğlu Məmmədağa. Könül töhfələri. B.: “Təknur”, 2016.-63 s.

 51. Ağasiyev İ. Azərbaycan tarixi (sxemlərdə, xəritələrdə, cədvəllərdə). B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2015.-287 səh.

 52. Ağayar Ş.Gülüstan. B.: “Qanun”. 2015.-319 səh.

 53. Ağayev Ə. Nəsillərə örnək insan. B.: “Mütərcim”, 2016.-128 səh.

 54. Ağbaba Avtandil. Qürbət elin ağrısı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-111 s.

 55. Ağbaba, Avtandil. Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-372 səh.

 56. Ağdamlı R. Haqqın səsi. B.: “Adiloğlu”, 2005.-139 səh.

 57. Ağdamlı R. Şıxbabalım. B.: “Nərgiz”, 2015.-191 səh.

 58. Ağdamlı Vidadi. Ağdamım mənim. B.: “Heroqlif”, 2016.-320 səh.

 59. Ağdamlı Vidadi. Qarabağnamə. 1-ci kitab. B.: “Gənclik”, 2015.-591 s.

 60. Ağdamlı Vidadi. Qarabağnamə. B.: “Gənclik”, 2016.-413 səh

 61. Ağdamlı Vidadi. Pünhan gəzirəm. B.: “Gənclik”, 2016.-271 s.

 62. Ağdamlı Vidadi. Sevirəm, sevmişəm, sevəcəyəm də. B.: “Heroqlif”, 2016.-368 səh.

 63. Ağdamlı Zakir. İlahi, dağlara qovuşdur məni. B. : “Şur”, 2011.-199 səh.

 64. Ağdaşlı B. Səni həmişə sevəcəyəm. B.: “Müəllim”,2015.-115 səh.

 65. Ağkəmərli Aqşin. Öpdüm Arazı... B.: “Mişov Kültür Dərnəyi”, 2016.-373 s.

 66. Axundov M. F. İnsan əqli, Allah vergisidir... B.: 2012.-122 səh.

 67. Axundov Mətləb. Hikmət boğçası. B.: “Təhsil”, 2015.-279 s.

 68. Axundov Mirəli. Zamanı qabaqlayan klassiklərimiz təbiət haqqında. B.: CBS”, 2015.-524 səh.

 69. Axundov Mirzə Məhəmməd. Şeyx Nizami. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-80 səh.

 70. Axundov Natiq. Texnologiya 2. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-65 səh.

 71. Axundov Natiq. Texnologiya 9. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-125 səh.

 72. Axundov Süleyman Sani. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2015.-208 səh.

 73. Axundov, Saday. Mənim Laçınımı qaytar özümə. B.: “Borçalı”, 2006.-91 səh.

 74. Axundzadə Hacı Mirzə. Azərbaycan torpağına türbət demişəm. B.: “Afpoliqraf”, 2016.-104 s.

 75. Axundzadə Rüfət. General Yusif Axundzadə. B.: “Mütərcim”, 2016.-192 səh.

 76. Akademik Ayaz Adil oğlu Əfəndiyev. Sumqayıt.: “Bilik”, 2013.-232 səh.

 77. Akademik Bəkir Nəbiyev -75. B.: “Bakınəşr”, 2005.-68 səh.

 78. Akademik S. C. Mehdiyevin 100 illiyinə həsr olunmuş neft-kimya sintezi üzrə respublika elmi-praktiki konfransın materialları 2-3 dekabr. II cild. B.: “Elm”, 2014.-281 səh.

 79. Akif Emin. Sıfır dərəcə. B.: “Mütərcim”, 2016.-118 s.

 80. Akifqızı Səadət. Xoşbəxtliyin qoxusu. B.: “Mütərcim”, 2015.-223 səh.

 81. Alaşarlı Allahşükür. Qəlbimin səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-67 s.

 82. Aleksiyeviç Svetlana. Müharibənin qadın olmayan üzü. B.: “Qanun”, 2016.-400 səh.

 83. Alıquliyev Ramiz. E-dövlətin analizi texnologiyaları: text mining və sosial şəbəkələr. B.: “İnformasiya texnologiayaları”, 2016.-78 səh.

 84. Allahverdiyev C. Romanslar. B.: 2015.-21 səh.

 85. Allahverdiyev C. Sonata. B.: “2016.-11 səh.

 86. Allahverdiyev Ceyhun. Əbədi sevgi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-74 səh.

 87. Allahverdiyev Ceyhun. Romanslar. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-22 səh.

 88. Allahverdiyev Cəlal. İrəvan pedaqoji məktəb. B.: “ADPU”, 2016.-105 s.

 89. Allahverdiyeva S. Uşaqların internetdə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri

 90. Allahverdiyeva Zəhra. Məhsəti Gəncəvinin rübailəri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-76 səh.

 91. Allahverdiyeva Zəhra. Orta əsrlər "Xəmsə" poetik üslubunda türk sözləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-156 səh

 92. Alməmmədov Xəqani. Qarabağın arxeoloji abidələri toplusu. I kitab. B.: “Çap Art”, 2016.-448 səh.

 93. Altın Arıq. Xakas qəhrəmanlıq eposu. B.: “Vətənoğlu”, 2014.-352 səh.

 94. Altun Günel. Anam saçlarıma sığal çəkəndə. B.: “Azərbaycan”, 2016.-136 səh.

 95. Alyarova Gülnarə. Word mətn redaktorunda informasiyanın işlənməsi. B.: “Print-S”. 2016.-124 səh.

 96. Anar. Ağ Qoç, Qara Qoç. B.: “Vətənoğlu”, 2014.-184 səh.

 97. Anarqızı Günel. Seçilənlər. B.: 2016.-328 səh.

 98. Anılan Ərdəm Sabih. -Hürrəm .Qul bazarından taxta.- B.:Qanun ,2016.-383 c.

 99. Aranın söz sovqatı. B.: “Təknur”, 2014.-197 səh.

 100. Aranlı Şirxan. Mərhəmət yollarında. Ağcabədi. : “Sarvan Çap Evi”, 2015.-232 səh

 101. Aranlı Təbriz. Ümid bəsləyirəm qibləgahıma. B.: “BDU”, 2015.-80 səh.

 102. Aras Osman. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-412 səh.

 103. Araz Kamil. Göydən üç alma düşdü. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2014.-20 səh.

 104. Araz Kamil. Xəzinə. B.: “Zərdabi-nəşr”, 2015.-40 səh.

 105. Araz Kamil. Şeirlər. B.: 2014.-60 səh

 106. Arif Babayevin mahnı və təsnifləri. B.: “Təhsil”, 2012.-70 səh.

 107. Asim. Ağ işıqlı şəhər. B.: “Qanun” ,2016.-670 c.

 108. Aslan Vaqif. Bizim dünya adlı bir evimiz var. B.: “Renessans”, 2016.-285 səh.

 109. Aslanlı H. Erməniləri yaxşı tanıyaq. B.: “ Günəş-N”, 2015.-259 səh.

 110. Aslanlı M. Dədə Qorqud eposunda fiziki tərbiyə mədəniyyəti. B.: “BDU”, 2016.-230 səh.

 111. Aslanov S. İbtidai istintaq. B.: “Qanun”2015.-607 səh.

 112. Astrabadi M. İnşa. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-163 səh.

 113. Atabəyli N. O, xəyalımdakı Şirvan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-236 səh.

 114. Atabəyli N. Vahidiyəm Azərbaycanımızın. B.: “STEP itd”, 2014.-214 səh.

 115. Atabəyli Namiq. Ana ürəyi.B.: “Avropa”, 2013.-140 səh.

 116. Atabəyli Namiq. Müəllim. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-252 səh.

 117. Atabəyli Namiq. Seyidəm, ərseyi-eşq içrə. B.: 2014-230 səh.

 118. Atalar sözləri, tapmacalar. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-47 səh.

 119. Atalı Eluca. Tiqranizm Xocalıda. B.: “Müəllim”, 2016.-248 s.

 120. Atalı Soylu. Kəpənəkçi-Ulu Elim. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-43 səh.

 121. Ataşov Bəyalı. Maliyyə bazarları. B.: “Kooperasiya”, 2016.-455 s.

 122. Atmaca Aylin. Problemi necə həll etməli? B.: “Altun kitab”, 2016.-112 səh.

 123. Atmaca Aylin. Yaddaşı necə inkişaf etdirməli? B.: “Altun kitab”, 2016.-144 səh.

 124. Atsız Nihal. Bozqurdlar ölür, dirilir. B.: “Hədəf nəşrləri”, 2013.-584 səh.

 125. Autizm. Əl kitabı. B.: 2016.-15 səh.

 126. Avropa hüququ. B.: “Günəş-B”, 2016.-764 səh.

 127. Avtomatlaşdırılmış Kitabxana Sistemlərində MARC 21 formatının tətbiqi qaydaları . B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-59 səh.

 128. Aytel İradə. İkimizin bir evimiz varıydı... B.: “Nurlan”, 2010.-138 s.

 129. Aytmatov Çingiz. Üz-üzə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-118 s

 130. Azad F. Xatirələr. 2-ci kitab. B.: “Mütərcim”, 2016.-365 səh.

 131. Azad F. Xatirələr. B.: “Araz”, 2012.-378 səh.

 132. Azad F. Örtülü tarix. B.: “Təhsil”, 2009.-391 səh.

 133. Azalp Akif. Turan havası. B.: “Vətən”, 2006.-347 s.

 134. Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharibəsində. B.: “Elm”, 2008.-222 s.

 135. Azərbaycan ailəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-129 s.

 136. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyasının aktual problemləri. B.: 2014.-234 səh.

 137. Azərbaycan bəstəkarlarının orkestr əsərlərində fortepianonun tembr-akustik xüsusiyyətləri. B.: “Mütərcim”, 2016.-21 s.

 138. Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq antologiyası. B.: “MTM-İnnovation”, 2016.-198 s.

 139. Azərbaycan dilinin orfofoniya lüğəti. B.: “Mütərcim”, 2016.-1051 s.

 140. Azərbaycan Dillər Universiteti. Çin dili və Mədəniyyəti Mərkəzi. B.: “ADU”, 2016.-192 s.

 141. Azərbaycan əcnəbilərin gözü ilə. B.: “Heydər Əliyev Fondu”, 2012.-185 səh.

 142. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələr. B.: 2012.-640 səh.

 143. Azərbaycan geologiya elminin korifeyləri. B.: “Nafta-Press, 2016.-315 səh.

 144. Azərbaycan gəncləri 2016. B.: 2016.- 217 c.

 145. Azərbaycan xalça muzeyinin kolleksiyasından zərgərlik inciləri. B.: 2016.-4 səh.

 146. Azərbaycan xalçaları. Qarabağ inciləri. B.: 2016.-156 səh.

 147. Azərbaycan xalçası ensiklopediyası. B.: “Azərnəşr”, 2015.-630 səh.

 148. Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti dövlət muzeyi Şuşa filialı. B.: “Azərbaycan Xalça Muzeyi”, 2016.-97 s.

 149. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-407 səh.

 150. Azərbaycan İslam mədəniyyətinin incisi. B.: 2013.-531 səh.

 151. Azərbaycan jurnalistika tarixi-I fənninin proqramı. B.: “Mütərcim”, 2016.-27 səh.

 152. Azərbaycan jurnalistika tarixi-II fənninin proqramı. B.: “Mütərcim”, 2016.-30 səh.

 153. Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası. B.: “M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxana”, 2015.-632 səh.

 154. Azərbaycan kitabı Biblioqrafiya. On cilddə. IV cild (1951-1960). B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-838 s.

 155. Azərbaycan qəzetində parlament hesabatları və şərhlər. (Noyabr 1918-Aprel 1920). I cild. B.”Qanun”. 2016.- 655 s.

 156. Azərbaycan qəzetində parlament hesabatları və şərhlər. (noyabr 1918-aprel 1920) II cild. B.: “Qanun”, 2016.-560 səh.

 157. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2013-cü ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat. B.: “Elm”, 2014.-373 səh.

 158. Azərbaycan Milli qəhrəmanları. Sözlü boyama kitabı 4. B.: “Hədəf”, 2015.-16 səh.

 159. Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları. B.: “Mütərcim”, 2016.-287 səh.

 160. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. Kitablar seriyası. I cild. B.: “Elm”, 2016.-356 səh.

 161. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş "Fövqəladə Hallar və təhlükəsiz həyat" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın(Bakı,10 dekabr 2015-ci il) materialları.- B.:2016.-379 c.

 162. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin Kommentariyası (15 sentyabr 2015-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) yenidən işlənmiş 4-cü təkrar nəşr. B.: “Qanun”, 2015.-1012 s.

 163. Azərbaycan Respublikası İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanası. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-87 səh.

 164. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin 2015-ci ilin birinci yarısı üçün iş planı. B.: 2014.-24 səh.

 165. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və turizm nazirliyinin "2010-2014-cü illər Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı.-B.,2012.-32 s.

 166. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları Beşinci çağırış. 5-ci cild. 19 yanvar 2016-cı il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-78 səh.

 167. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları.. Üçüncü sessiya. Yaz 2016. 6-cı cild. B.: “Milli Məslisin nəşri”, 2016.-70 səh.

 168. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları Beşinci çağırış. Payız 2015. 4 cü cild. B.: “Milli Məslisin nəşri”, 2015.-110 səh.

 169. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin məlumatı № 3-4 (79-80), (14 sentyabr-29 dekabr 2015-ci il). B.: “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri”, 2015.-58 səh.

 170. Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya komitəsi 20 il B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-213 səh.

 171. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu). (3-6 yaş). B.: “Təhsil Problemləri İnstitutununTəhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-95 s.

 172. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2016.-119 s.

 173. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları Toplusu. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2015.-375 s.

 174. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-152 səh.

 175. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. (28 may 2016-cı il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2016.-479 s.

 176. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-784 səh.

 177. Azərbaycan Respublikasının dövlət imtahan mərkəzi publik hüquqi şəxs haqqında.-B.: “Qanun”,2016.-15 c.

 178. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 1 fevral tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir. 2015-ci il martın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-311 səh.

 179. Azərbaycan Respublikasının Əmək məcəlləsi. 15 may 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-256 s.

 180. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2016.-255 s.

 181. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-311 səh.

 182. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi 30 sentyabr 2015-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2015.-232 s.

 183. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətində gömrük işinin rolu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-147 s.

 184. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi Qəbul edilmişdir: 29 dekabr 2015-ci il, № 96-VQ. Qüvvəyə minir: 1 mart 2016-cı il. B.: “Digesta”, 2016.-335 s.

 185. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-392 səh.

 186. Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prossesual məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-97 səh.

 187. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-2016: kitab-kataloq. B.: 2016-343 səh.

 188. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi. B.: “”Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-128səh.

 189. Azərbaycan Respublikasının Mülki məcəlləsi (10 may 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2016.-719 s.

 190. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 15 may 2016-cı ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-845 s.

 191. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. B.: “”Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-40 səh.B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-766 səh.

 192. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-775 səh.

 193. Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsi. B.: ”Qanun”, 2016.-814 s.

 194. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual məcəlləsi. 10 fevral 2016-cı ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun”, 2016.-423 s.

 195. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-472səh.

 196. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi haqqında əsasnamə 21 dekabr 2015-ci il. B.: “Qanun”, 2016.-11 səh.

 197. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında mənzil inşaatı dövlət agentliyi haqqında .- B.: “Qanun” ,2016.-31 c.

 198. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-256 səh.

 199. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili fənni üzrə təhsil proqramı (kirikulumu) V-XI siniflər. Bakı :Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi,2015.-209 səh.

 200. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ikinci xarici dil fənn kurikulumunun (V-VII siniflər) tətbiqinə dair tövsiyələr. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutununTəhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-75 s.

 201. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ikinci xarici dil (ingilis dili) fənn kurikulumunun (V-VII siniflər) tətbiqinə dair tövsiyələr. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutununTəhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-87 s.

 202. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ikinci xarici dil (Alman dili) fənn kurikulumunun (V-VII siniflər) tətbiqinə dair tövsiyələr. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutununTəhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-67 s.

 203. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ikinci xarici dil (Fransız dili) fənn kurikulumunun (V-VII siniflər) tətbiqinə dair tövsiyələr. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutununTəhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-67 s.

 204. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (6 iyun 2016-cı il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2016.-323 s.

 205. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi 02 yanvar 2016-cı ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. Bakı :Qanun,2016.-535 səh.

 206. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-295 səh.

 207. Azərbaycan rəqəmlərdə 2016. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2016.-284 s.

 208. Azərbaycan rəssamları ilə tanışlıq. B.: “Səda”, 2004.-32 səh.

 209. Azərbaycan savaşı 1917-1918-ci illər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-141 s.

 210. Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 27-28 iyun 2013-cü il. B.: “Çap Evi”, 2013.-845 səh.

 211. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2014/4 (47). B.: “Elm və təhsil”, 2014.-166 səh.

 212. Azərbaycan tarixi. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün "Azərbaycan tarixi" fənni üzrə dərslik. B.: “Təhsil”, 2016.-127 s.

 213. Azərbaycan təbiəti-sözün qüdrətiylə. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-342 səh.

 214. Azərbaycan təhsilində strateji hədəflər və pedaqoji elmlərin qarşısında duran vəzifələr mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları 16 dekabr 2015-ci il. B.: “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-233 səh.

 215. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti-10. B.: “VM Reklam”, 2016.-209 səh.

 216. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. II cild. B.: “Elm”, 2010.-1056 səh.

 217. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. III cild. B.: “Elm”, 2011.-495 səh.

 218. Azərbaycanca-rusca lüğət. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-384 səh.

 219. Azərbaycanca-rusca və rusca-Azərbaycanca lüğət İkinci nəşr. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-716 s.

 220. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2008. B.: “Xəzər Universiteti”, 152 səh.

 221. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar - 2010. B.: “Xəzər Universiteti”, 2011.-362 səh.

 222. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar - 2011. B.: “Xəzər Universiteti”, 2012.-401 səh.

 223. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar – 2012. B.: “Xəzər Universiteti”, 2013.-374 səh.

 224. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika komitəsi”, 2016.-100 s.

 225. Azərbaycanda ətraf mühit 2016. B.: 2016.- 139c.

 226. Azərbaycanda hərb tarixi elminin əsas istiqamətləri. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2016.-20 səh.

 227. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti. Statistik məcmuə. B.: 2016.-161 səh.

 228. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq Statistik məcmuə 2013. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-200 s.

 229. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq-2014. B.: 2014.-204 səh.

 230. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2016. B.: 2016.- 191c.

 231. Azərbaycanda qiymətlər 2013. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-104 səh.

 232. Azərbaycanda qiymətlər 2014. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2014.-104 s.

 233. Azərbaycanda qiymətlər 2016. B.: 2016.-79 səh.

 234. Azərbaycanda qiymətlər. B.: 2015.-96 səh.

 235. Azərbaycanda nəqliyyat və turizm sektorlarının davamlı inkişafı: problemlər və perspektivlər. B.: “Avropa”, 2011.-238 səh.

 236. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti 2016. B.: 2016.- 284 c.

 237. Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan , 05-06 iyun 2015-ci il. B.: “RS Poliqraf”, 2015.-364 səh.

 238. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət 2016. B.: 2016.-504 c.

 239. Azərbaycanda ticarət 2013. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-136 səh.

 240. Azərbaycanda ticarət. Statistik məcmuə 2012. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2012.-94 s.

 241. Azərbaycanda ticarət. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika komitəsi”, 2016.-181 s.

 242. Azərbaycanda tikinti. Statistik məcmuə 2013. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-353 s.

 243. Azərbaycanda tikinti. Statistik məcmuə 2015. B.: 2015.-370 səh.

 244. Azərbaycanda tikinti. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2014-387 s.

 245. Azərbaycanda tkinti. Statistik məcmuə 2012. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2012.-426 s.

 246. Azərbaycanda turizm 2016. B.: 2016.- 144 c.

 247. Azərbaycanda Turizm. Statistik məcmuə 2011. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-187 s.

 248. Azərbaycanda Turizm. Statistik məcmuə 2015. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.

 249. Azərbaycanda uşaqlar 2016. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika komitəsi”, 2016.-191 s.

 250. Azərbaycan-faktlar və rəqəmlər 2016. B.: 2016.-16 səh.

 251. Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf göstəriciləri. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-32 s.

 252. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri 2016. B.: 2016.-480 c.

 253. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi. B.: “Mütərcim”, 2016.-261 s.

 254. Azərbaycanın dünya əhəmiyyətli abidələri. B.: “Avropa”, 2015.-177 səh.

 255. Azərbaycanın energetikası 2012. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2012.-191 s.

 256. Azərbaycanın energetikası 2015. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-155 s.

 257. Azərbaycanın enerji balansı 2011. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-190 s.

 258. Azərbaycanın əhalisi 2016. (statistik bülleten) B.: 2016.-132 səh.

 259. Azərbaycanın ərzaq balansları 2016. B.: 2016.- 87c.

 260. Azərbaycanın xarici siyasəti 2014. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2014.-266 s.

 261. Azərbaycanın xarici ticarəti 2011. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-263 s.

 262. Azərbaycanın xarici ticarəti 2012. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi”, 2012.-271 səh.

 263. Azərbaycanın xarici ticarəti 2015. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-257 s.

 264. Azərbaycanın xarici ticarəti 2016. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika komitəsi”, 2016.-231 s.

 265. Azərbaycanın idman infrastrukturu. B.: “Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi”, 2016.-148 s.

 266. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 2014. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2014.-662 s.

 267. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 2015. B.: 2015.-674 səh.

 268. Azərbaycanın milli hesabları 2013. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-159 s.

 269. Azərbaycanın milli hesabları 2015. B.: 2015.-169 səh.

 270. Azərbaycanın nəqliyyatı 2016. . B.: 2016.- 138c.

 271. Azərbaycanın regionları 2015 Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-834 s.

 272. Azərbaycanın regionları 2016. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2016.-819 s.

 273. Azərbaycanın regionları: əsas göstəricilər. B.: 2014.-144 səh.

 274. Azərbaycanın sənayesi 2011. Statistik məcmuə B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-279 s.

 275. Azərbaycanın sənayesi 2014. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi”, 201.-338 səh.

 276. Azərbaycanın sənayesi 2015. B.: 2015.-344 səh.

 277. Azərbaycanın sənayesi. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-332 s.

 278. Azərbaycanın statistik göstəriciləri. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2016.-822 s.

 279. Azərbaycanın təbiət və memarlıq möcüzələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-340 səh.

 280. Azərbaycan-Türkiyə ədəbiyyat şöləni. ATƏŞ-2016. B.: “Adiloğlu”, 2016.-253 səh.

 281. Azəri Əli bəy. Şəhərli qızın dəli sevgisi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-307 səh.

 282. Azəri Pənah. Min bir sualım. B.: “Bayramoğlu”, 2013.-319 s.

 283. Azundzadə Dilbər. Müşfiqli günlər. B.: “Xan”, 2015.-173 s.

 284. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2016.-89 səh.

 285. Babanlı V. Zəmanə adam. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-409 səh.

 286. Babayev Adil. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Gənclik”, 2016.-572 səh.

 287. Babayev Aqşin. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri. B.: “Gənclik”, 2015.-191 s.

 288. Babayev Aqşin. Nazim Hikmət qalaktikası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-328 səh.

 289. Babayev Aqşin. O biri dünyanın astanasında. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-276 səh.

 290. Babayev B. Ədəbiyyat məsələləri. B.: “Müəllim”, 2015.-277 səh.

 291. Babayev E. Ömrün 100 anı. B.: “Mütərcim”, 2014.-199 səh.

 292. Babayev Elman. Xaliq. B.: “Print-S”, 2016.-444 səh.

 293. Babayev Etibar. Düz söz əyri qulağa necə girər?. B.: “Mütərcim”, 2010.-243 səh.

 294. Babayev Etibar. Yalana heykəl. B.: “Mütərcim”, 2009.-144 səh.

 295. Babayev İ.R. AMEA Zoologiya İnstitutu Zooloji muzeyin onurğalı heyvanlarının kataloqu. B.: “Elm”, 2013.-76 səh.

 296. Babayeva Ə. Rəna Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-31 səh.

 297. Babazadə Vasif. Faydalı qazıntıların geologiyası 1 hissə. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.-283 s.

 298. Babullaoğlu S. Ədəbi yuxular. B.: “Vektor”, 2015.-35 səh.

 299. Bağır C. Xoşbəxt o adamdır ki... B.: “Ulu”, 2014.-508 səh.

 300. Bağırlı Minarə. Bu incə duyğular yaşadır bizi. B.: 2012.-215 s.

 301. Bağırlı Minarə. Lalə yarpağı tək zərifdi qəlbim. B.: “Şur”, 2015.-287 s.

 302. Bağırov Əlisalam. Ah, bu uzun sevda yolu... B.”Qanun”. 2016.- 463 s.

 303. Bağırov İsmayıl. Vergi Məcəlləsinin xüsusi hissəsinin pratik izahı. B.: “Zərdab”, 2016.-628 səh.

 304. Bağırov Musa. Sərkərdənin taleyi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2015.-278 s.

 305. Bağırova Sara. Bir damla ümid. B.: “Nurlar”, 2013.-266 s.

 306. Bağırova Sara. Əjdaha mağarası. B.: “Nurlar”, 2013.-214 s.

 307. Bağırova Sara. İstəyərək ayrılmışdıq. B.: “Nurlar”, 2013.-238 s.

 308. Bağırova Sara. Lövhədəki yazı. B.: “Nurlar”, 2014.-188 s.

 309. Bağırova Sara. Yaşanılmayan illər. B.: “Nurlar”, 2013.-319 s.

 310. Bağırova Şəlalə. Ön Asiyanın qədim əkinçilik mədəniyyətləri və Azərbaycan. B.: 2016.-124 səh.

 311. Bahaduroğlu  Valeh. Ömürdən anlar. B.: “Vektor”, 2015.-141 s.

 312. Baxış  Hafiz. Ana layla deyir. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-295 s.

 313. Baxşəliyev, Əflatun. Taleyimin dan yeri. B.:  “Sabah”, 2013.-180 səh.

 314. Bakalavr hazırlığı üçün "Xətti, bucaq və mexaniki ölçmələr" fənninin proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-9 səh.

 315. Bakalavr hazırlığı üçün "Metrologiya və standartlaşdırma" fənninin tədrisi proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-9 səh.

 316. Bakalavr hazırlığı üçün "Sertifikatlaşdırmanın əsasları" fənninin proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-12 səh.

 317. Bakalavr hazırlığı üçün "Sınaq və sınaq avadanlıqları" fənninin tədrisi proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-19 səh.

 318. Bakalavr hazırlığı üçün "Sınaqların planlaşdırılması və təşkili" fənninin proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-13 səh.

 319. Bakalavr hazırlığı üçün "Standartların və normativ sənədlərin işlənməsi" fənninin proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-20 səh.

 320. Bakalavr pilləsi üçün xarici dil (ingilis dili) fənninin proqramı. B.: “ADNSU”, 2016.-40 s.

 321. Bakı Beynəlxal Humanitar Forumunun materialları. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-352 səh.

 322. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində Azərbaycan Dillər Universitetinə həvalə olunmuş "Postmodern dövrdə milli özünüdərk" bölməsinin materialları. Bakı, 31 oktyabr-1 noyabr 2013-cü il.-B.,2013.-334 s.

 323. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-408 s.

 324. Bakı folklor örnəkləri. 2-ci kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-320 səh.

 325. Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2016). Aprel-2015. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-222 s.

 326. Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı. (2014-2016). İyul-2015. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-224 s.

 327. Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı. Aprel-2011. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-194 s.

 328. Bakı şəhərinin və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı (2011-2013) Oktyabr-2013. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-292 səh.

 329. Bakıxanov Tofiq. İran-Azərbaycan dostluq mahnısı.B.: “Mütərcim”, 2016.-28 səh.

 330. Balaban partiyası. B.: 2015-52 səh.

 331. Bank işi. 2 cilddə. I cild. B.: “Azərbaycan”, 2016.-460 səh.

 332. Bank işi. Dərslik. 2 cilddə. II cild. B.: “Azərbaycan”, 2016.-534 səh.

 333. Bayram T. Azərbaycanım. B.: “Azərbaycan”, 2015.-638 səh.

 334. Bayramlı  Zəkulla. Füzuli və çağdaş ədəbi-nəzəri fikir. B.: “Elm”, 2010.-144 s.

 335. Bayramlı Zakir. Arzuları qovuşduran məkan. B.: “Müəllim”, 2016.-353 s.

 336. Bayramov B. Corc Vaşinqton. B.: “Altun kitab”, 2015.-15 səh.

 337. Bayramov Oqtay. İdmanda yaşanan şərəfli ömür. B.: 2010.-112 səh.

 338. Bayramova Xumar. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında xor musiqisi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-176 səh.

 339. Behrəngi Səməd. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2015.-224 səh.

 340. Bekxojin  Xalijan. Afaqnamə. B.: 2010.-148 səh.

 341. Berdıməhəmədov Qurbanqulu. Canlı əfsanə. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-399 s.

 342. Berrouz Edqar Rays. Meymun qəbiləsindən Tarzan. B.: “Altun kitab”, 2015.-224 səh.

 343. Berrouz Edqar Rays. Tarzan cəngəlliyə qayıdır. B.: “Altun kitab”, 2015.-224 səh.

 344. Berrouz Edqar. Tarzan və onun heyvanları. B.: “Altun kitab”, 2015.-224 səh

 345. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 17-cild. 31 may 2016.- cı il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-108 s.

 346. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 18-cild. 14-24 iyun 2016.- cı il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-154 s.

 347. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Üçüncü sessiya. Yaz. 29 aprel 2016-cı il. 14-cü cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-85 s.

 348. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Üçüncü sessiya. Yaz. 6 may 2016-cı il. 15-cü cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-70 s.

 349. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Üçüncü sessiya. Yaz. 15 aprel 2016-cı il. 13-cü cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-83 s.

 350. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Üçüncü sessiya. Yaz. 5 aprel 2016-cı il. 12-ci cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-108 s.

 351. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Üçüncü sessiya. Yaz. 18 mart 2016-cı il. 11-ci cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-31 s.

 352. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Üçüncü sessiya. Yaz. 15 mart 2016-cı il. 10-cu cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-85 s.

 353. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Üçüncü sessiya. Yaz. 4 mart 2016-cı il. 9-cu cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-85 s.

 354. Beşinci çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 16-cı cild. 17-20 may 2016.- cı il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-156 s.

 355. Beşinci çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları Birinci sessiya. Payız. 2-ci cild. 4 dekabr 2015-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2015.-82 səh.

 356. Beşinci çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları Birinci sessiya. Payız. 1-ci cild. 4 dekabr 2015-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2015.-97 səh.

 357. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. B.: “ADPU”, 2016.-685 səh.

 358. Bədii tərcümənin xüsusiyyətləri. B.: “Mütərcim”, 2016.-156 səh.

 359. Bəhərçi Tofiq. Azərbaycan Respublikasının ekoloji-coğrafi problemləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. B.: “Gənclik”, 2013.-249 s.

 360. Bəhmənli Vaqif. Belə yaxşıdı. B.: “Yazıçı”, 2015.-202 s.

 361. Bəkirli Asif. Beynəlxalq idarəetmə sistemlərinin inteqrasiyası və auditi. B.: “Oğuz Eli”, 2010.-163 s.

 362. Bəkirli Asif. İnsan resurslarının idarə edilməsi: nəzəriyyədən praktikaya. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-302 s.

 363. Bəkirli M. Mübariz. B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-303 səh.

 364. Bəkirli M. Sürgün. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-319 səh.

 365. Bərgüşadlı R. Əsərləri. I cild. B.: “Azərnəşr”, 2014.-355 səh.

 366. Bərpa olunmuş eksponatlar. B.: “Azərbaycan Xalça Muzeyi”, 2016.-35 s.

 367. Bəşərü Əlisa Alqış. Uşaq olmaq istəyirəm. B.: “ADPU”, 2013.-301 səh.

 368. Bəşiroğlu Əşir. Neft milyonçuları. B.: “Təknur”, 2016.-352 s.

 369. Bəşirov Rafiq. Bank işi. B.: “MBM”, 2016.-391 s.

 370. Bəşirov S. Nizami Cəfərov: şəxsiyyət və yaradıcılıq fenomeni. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-143 səh.

 371. Bəydəmirli R.Q. Vətənimizin istiqlaliyyəti şərəfimizdir 2-ci kitab.Məqalələr və şeirlər. B.,2013.-198 s.

 372. Bəyim Nisə. Çərxi-fələk. B.: “Şirvannəşr”, 2015.-260 s.

 373. Bəyzadə Qənirə. Rüstəmxanlı şəlaləsi. B.: “Nurlan”, 2001.-640 səh.

 374. Biçer-Stou H. Tom dayının daxması. B.: “Hədəf”, 2013.-594 səh.

 375. Bilal Sofu. Adım Bilal, soyum Sofu. B.: “Nərgiz”, 2015.-191 s.

 376. Bilalov Y. “Üçuçi kimya texnologiyası” ndan laboratoriya praktikumu. B.: “ADNA”, 2006.-91 səh.

 377. Bir pyes, on yeddi hekayə. Tbilisi.: “Universal”, 2015.-107 s.

 378. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı – 2014. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2015.-355 səh.

 379. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-1987. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2016.-319 səh.

 380. Bizim həyatımız-bir şeh damlası. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2016.-160 səh.

 381. Borçalı Ələddin. Külli nemətlərdən yüksəkdir vətən. B.: “E.L.”, 2012.-320 səh.

 382. Borçalı Qaracan. Mən Borçalı balasıyam. B.: “Afpoliqraf”, 2015.-177 s.

 383. Böyük iqtisadi ensiklopediya .I cild. ABCÇD. B.: “Letterpsess”, 2013. -610 s.

 384. Böyük iqtisadi ensiklopediya .III cilld. İJKQLM. B.: “Letterpsess”, 2013. -606 s.

 385. Böyük iqtisadi ensiklopediya .VI cild. ABCÇDEƏFGHXİJ . B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-706 səh.

 386. Böyük iqtisadi ensiklopediya. II cild. EƏFGHXİ. B.: “Letterpsess”, 2013. -630 s.

 387. Böyük iqtisadi ensiklopediya. IV cild. MNOÖPRS. B.: “Letterpsess”, 2013. -590 s.

 388. Böyük iqtisadi ensiklopediya. V cild. SŞTUÜVYZ. B.: “Letterpsess”, 2013. -629 s.

 389. Böyük iqtisadi ensiklopediya. VII cild. KQLMNOÖPRSŞTUÜVYZ. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-716 səh.

 390. Breqq S. Pol. Sağlam və uzun ömürlü həyat sürmək istəyirsinizsə..B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-520 səh

 391. Budaq Telman. Mən unutsam..B.: “Borçalı”, 2016.-127 səh.

 392. Budaqlı S. Yolüstü söhbət. B.: “Aspoliqraf”, 2015.-320 səh.

 393. Bünyadzadə K. İnsan: kamilliyin arxitektonikası. B.: “Zərdabi LTD”, 2014.-494 səh.

 394. Bünyadzadə Ülvi. Əfqanıstan ağrıları. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-192 səh.

 395. Bünyadzadə Ülvi. Qəhərlənmiş könlüm. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-120 səh.

 396. Cahangir Əsəd. On üçüncü gecə.B. : “Təhsil”, 2016.-160 səh.

 397. Cahangir Zeynalov. Həyat və yaradıcılığı haqqında sənədlər. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-213 s.

 398. Cahangirzadə  Ramin. Daşlar. B.: “Nurlan”, 2011.-46 s.

 399. Camalov Süleyman. Doğru yola çağırış. B.: “Mütərcim”, 2016.-205 s.

 400. Candieri Kote. Qloballaşma. B.: 2015.-160 səh.

 401. Canəhmədov Əhəd. Neft avadanlıqlarının dinamikası və möhkəmliyi. B.: “Apostroff”, 2016.-424 səh.

 402. Cavadlı Cavad. Ürək geniş dünyadır. B.: “Borçalı”, 2006.-120 səh.

 403. Cavanşir Aytən. Ayaqlarım üşüyürdü... B.”Qanun”. 2014.- 54 s.

 404. Cavid Ə. Azərbaycan musiqi keçmişi və adətləri haqda Süleyman Mansurovun xatirələri. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-103 səh.

 405. Cavid H. Vətənə qayıdış. B.: “Azərbaycan”, 2015.-280 səh.

 406. Cerom Cerom K. Qayıqda üç kişi. B.: “TEAS Press”, 2016.-223 səh.

 407. Cəbiyeva Təranə. Səlahiyyətli səfir. B.: “MTR Group”, 2014.-255 s.

 408. Cəbrayıllı Rüstəm. Günəşə də çatacaq. B.: “MBM”, 2016.-167 s.

 409. Cəbrayılov İntiqam. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi tədrisinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi. B.: “Mütərcim”, 2008.-264 səh.

 410. Cəbrayılov İntiqam. Tarix fənni üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair tövsiyələr. B.: “Mütərcim”, 2012.-188 səh.

 411. Cəbrayılov Qubad. Ağırlıqqaldırma idmanında idmançılarn taktiki, texniki və psixoloji hazırlığı. B.: “Victory”, 2014.-104 s.

 412. Cəbrayılov Qubad. Ağırlıqqaldırma idmanında yeniyetmələrin məşq metodikası. B.: “Victori”, 2010.-93 s.

 413. Cəfərli Muxtar. Azərbaycan Elm və İrfan sərdarları. B.: “Nurlar”, 2015.-344 səh.

 414. Cəfərov Cəfər. Əsərləri. I cild. B.: “Renessans-A”, 2016.-362 səh.

 415. Cəfərov Cəfər. Əsərləri. II cild. B.: “Renessans-A”, 2016.-456 səh.

 416. Cəfərov F. Naxçıvanın məktəb tarixindən səhifələr. B.: “ADPU”, 2015.-227 səh.

 417. Cəfərov N. Açıq məktublar. B.: “AzAtaM”, 2013.-161 səh.

 418. Cəfərov N. Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları. B.: “AzAtaM”, 2016.-214 səh.

 419. Cəfərov N. Elçin. B.: “AzAtaM”, 2015.-67 səh.

 420. Cəfərov N. Gülağa Tənhanın poeziyası. B.: “Çaşıoğlu”, 2015.-91 səh.

 421. Cəfərov N. Hidayət. B.: “AzAtaM”, 2015.-159 səh.

 422. Cəfərov N. Səməd Vurğun və Səmədoğlular. B.: “AzAtaM”, 2015.-107 səh.

 423. Cəfərov N. Vidadi Babanlı. B.: “Nurlan”, 2010.-63 səh.

 424. Cəfərov N. Yunus Oğuz: düşüncə yazıçısı. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-85 səh.

 425. Cəfərov Nizami. Atatürkün Azərbaycan siyasəti. B.: “QHT”, 2013.-96 səh.

 426. Cəfərov Nizami. Qənbər Şəmşiroğlu: şair, nasir, publisist. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-208 səh.

 427. Cəfərov Nizami. Mirəfsəl Təbib və ya bir şairin poetikası. B.: “AzAtaM”. 2014.-148 səh.

 428. Cəfərov Nizami. Möhsün Nağısoylu . B.: “Elm və təhsil” ,2016.-55 c.

 429. Cəfərov Nizami. Nəriman Həsənzadə. B.: “AzAtaM”, 2009.-46 səh.

 430. Cəfərov Nizami. Professor Gövhər Baxşəliyeva. B.: “AzAtaM”, 2013.-100 səh.

 431. Cəfərov Nizami. Tarixin tərcümeyi-halı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-263 səh.

 432. Cəfərov Nizami. Türkologiyaya giriş. B.: Elm və təhsil”, 2016.-247 s.

 433. Cəfərov Nizami. Türkün dünyasından türk dünyasına. B.: “AzAtaM”, 2016.-106səh.

 434. Cəfərov Şəddat. Kitab çapı. B.: “Vətən”, 2013.-206 səh.

 435. Cəfərov T. Bərpa olunan enerji mənbələrinin energetika sisteminə inteqrasiyasında hidroakkumulyasiya elektrik stansiyalarının rolu. B.: “Kövsər”, 2013.-95 səh.

 436. Cəfərov Tahir. Energetika-varlıqla, yoxluğun astanasında. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-136 səh.

 437. Cəfərova Qalibə. Vətən. Ankara.: 2016.-128 səh.

 438. Cəfərova L. Məktəbəqədər təhsilin müasir problemləri. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-136 səh.

 439. Cəfərzadə Əzizə. Qızımın hekayələri. B.: “Nağıl Evi”, 2016.-20 səh.

 440. Cəmaləddin Əbulfərəc Əbdurrəhman ibn Əli ibn əl-Cövzi. İslam əxlaqında valideynə ehtiram. B.: “İpəkyolu”, 2015.-175 səh.

 441. Cəmil A. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-367 səh.

 442. Cəmil A. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-421 səh.

 443. Cəmil A. Sözün Adil Cəmili. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-284 səh.

 444. Cəmil A. Yurd yerim-dərd yerim. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-191 səh.

 445. Cəmil A.Çağdaş meyarlar mövqeyindən. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-175 səh.

 446. Cəmil Altay. Beşikdən behiştə IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-343 s.

 447. Cəmşid Şamil. Folklor və klassik irs. B.: “Qoliaf Qrup”, 2010.-430 s.

 448. Cibək  Qız. Qazax məhəbbət dastanı. B.: “BXQR”, 2016.-243 s.

 449. Cinayət prosesi fənnindən məsələlər toplusu. B.: “Mütərcim”, 2014.-213 s.

 450. Coelho Paulo. Aldatma . B.:Qanun , 2016.-263 c.

 451. Çexovdan Markesə qədər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2015.-407 səh.

 452. Çeşməli Dəmir.Söz sevgilimdir. B.: “Azərnəşr”, 2016.-184 səh.

 453. Çələbi Bəhram. Rövşən Lənkəranski. B.”Qanun”. 2016.- 95 s.

 454. Çəmənli Mustafa. Xallı gürzə. B.: “Kitab Kitab Klubu”, 2016.-392 səh.

 455. Çəmənli Mustafa. Üçyaşlı əsir. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-240 səh.

 456. Çəmənli Vahid. Dəli Çəmənli. B.: “Heroqlif”, 2016.-344 səh.

 457. ÇəmənliM. Mübariz. B.: “Təhsil”, 2016.-95 səh.

 458. Çəmənzəmənli Y. İki od arasında. B.: “Hədəf”, 2013.-290 səh.

 459. Çəmənzəmənli Y. Studentlər. B.: “Hədəf”, 2013.-451 səh.

 460. Çiçək C. Əyyub və Sənəm dastanı. B.: “Milli Zəka”, 2015.-166 səh.

 461. Çinarlaşan ömür. B.: “Ərgünəş”, 2016.-175səh.

 462. Çingizoğlu Ənvər. Xalxal xanlığı. B.: “Mütərcim”, 2016.-127 s.

 463. Çingizoğlu Ənvər. Qəzvin tarixi. B.: “Mütərcim”, 2016.-247 s.

 464. Çingizoğlu Ənvər. Marağa tarixi. B.: “Mütərcim”, 2016.-198 s.

 465. Çingizoğlu Ənvər. Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr. B.: “Mütərcim”, 2016.-246 s.

 466. Çingizoğlu Ənvər. Püsyan eli : tarixi-geneoloji tədqiqat. B.: “Mütərcim”, 2016.-295 c.

 467. Çingizoğlu, Ənvər. Urmiya xanlığı. B.,2013.-203 s.

 468. Çıraqlı Qəşəm. Şeir də güzgü kimidir. B.: 2016.-216 səh.

 469. Çobanov Mədəd. Ədəbi düşüncələr. B.: 2016.-199 s.

 470. Dadaşov A. Rejissor Cənnət Səlimova. B.: “İnkişaf”, 2015.-383 səh.

 471. Dadaşova N. Adilə Yusifova. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-31 səh.

 472. Dadaşova R. Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri və BMT. B.: “Təknur”, 2012.-183 səh.

 473. Dadaşzadə Z. Elnarə Dadaşova. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-31 səh.

 474. Daşdəmirov F. Erməni təcavüzkarları və havadarları. B.: “Gənclik”, 2005.-103 səh.

 475. Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2014-2015. B.: 2016.-61 səh.

 476. Delibes, Migel. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2016.-384 səh.

 477. Dədəyev Bilal. Qarabağ 99 sualda. B.: “CBS”, 2014.-365 s.

 478. Dəniz Fərhad. Dənizdi hakim. B.: “UniPrint”, 2016.-72 səh.

 479. Dəniz Nuridə Əfqanlı. Qəmdən uzaq bir sahilə. B.: “Azərbaycan”, 2016.-624 səh.

 480. Dəniz Ramiz. Ameriqo Vespuççi və Martin Valdzemüller-gizlin sövdələşmə. B.: “MM-S”, 2015.-255 s.

 481. Dilbazi Mirvarid. Danışılmamış nağıllar. B.: “Nağıl Evi”, 2016.-20 səh.

 482. Din və etiqad azadlığı: Hüquqi, siyasi və ictimai aspektlər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-161 səh.

 483. Dini terminlər lüğəti. B.: İpəyolu”, 2010.-398 səh.

 484. Dissertasiya mövzularına elmi rəhbərlik edənlərin siyahısı. B.: “Avropa”, 2015.-177 səh.

 485. Dissertasiya mövzularının ixtisarlar üzrə qruplaşdırılması. B.: “Avropa”, 2015.-217 səh.

 486. Donoçova T. Çağdaş nəsrimizdə xalq mənəviyyatının bədii təcəssümü. B.: “Borçalı”, 2012.-150 səh.

 487. Dostoyevski Fyodor. Cinayət və cəza. B.: “Altun kitab”. 2015.-128 səh.

 488. Dördüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 81-ci cild. B.: “Milli Mıəclisin nəşri”, 2015.-121 səh.

 489. Dördüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 82-ci cild. B.: “Milli Mıəclisin nəşri”, 2015.-81 səh.

 490. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları On altıncı sessiya. Payız. 80-ci cild. 6 oktyabr 2015-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2015.-80 səh.

 491. Dövlət qulluqçuları. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-114 s.

 492. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 4 dekabr 2001-ci il, № 223-IIQ. B.: “Qanun”, 2015.-59 səh.

 493. Dövlət satınalmaları haqqında qanun. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-108 səh.

 494. Draç İvan. Günəşdə bıçaq. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-80 səh.

 495. Dumanoğlu Vahid. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində durğu işarələri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-182 səh.

 496. Elçin. Baş. B.: “Qanun”, 2015.-366 səh.

 497. Elçin. Özümüz və sözümüz. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-320 səh.

 498. Elektrik avadanlığının etibarlılığı və təmiri- fənnindən praktikum. B.: “Elm”, 2011.-152 səh.

 499. Elektrik ölçmələri kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstəriş. B.: “Vektor”, 2015.-80 səh.

 500. Elektrofizika terminləri lüğəti. (Azərbaycan-rus-ingilis-türk-alman-fransız dillərində) B.: “Elm”, 2012.-384 səh.

 501. Elxan ömrü, saz ömrü . B.: “Ağrıdağ” ,2016.-636 c.

 502. Elli Eldar. Öldür nifrətimi özümdən qabaq. B.: “Nərgiz”, 2015.-192 səh.

 503. Elli M. Bir dünya sevgi. B.: “Nərgiz”, 2008.-110 səh.

 504. Elm aləmində dünya hadisəsi. B.: “Adiloğlu”, 2016.-56 səh.

 505. Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2016.-55 səh.

 506. Eminov Allahverdi. Oqtay Əliyevin yaradıcılıq yolu: nəsri və publisistikası. B.: “Ərgünəş”, 2016.-252 səh.

 507. Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-255 s.

 508. Erməni dili fənni üzrə tədris proqramı. B.: 2015.-141 səh.

 509. Eyvazlı Fərman. Qaçaq Kərəm. B.: “Kitab klubu”, 2015.-224 səh.

 510. Eyvazlı Günel. Cadugər. B.: “Mütərcim”, 2016.-263 s.

 511. Ədalətqızı Sevinc. Fırtınalı ömür. B.: “Gənclik”, 2015.-431 s.

 512. Ədəbi əlaqələr X. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-316 səh.

 513. Ədəbi əlaqələr Toplu V. B.: “Qartal”, 2011.-308 s.

 514. Ədəbi proses-2014. B.: “Hədəf nəşrləri”, 2015.-400 səh.

 515. Ədəbiyyat incəsənətin qarşılıqlı inikası kontekstində. Məqalələr toplusu. B.: “Qərb Universiteti”, 2016.-240 s.

 516. Ədəbiyyat qəzeti Biblioqrafiya I cild. (1934-1964). B.: “Təhsil”, 2014.-638 səh.

 517. Ədəbiyyat məcmuəsi-70.  Ədəbiyyat institutunun elmi əsərləri (1946-2016). Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-159 s

 518. Ədəbiyyatımızın vicdanı. Məmməd Arif Dadaşzadə: məqalələr, xatirələr, məktublar. B.: “Elm”, 2015.-586 s.

 519. Əfəndi E. Silinməyən izlər. B.: “Hədəf”, 2013.-235 səh.

 520. Əfəndi Hüseyn. Domino. B.: “Avrasiya Press”, 2004.-128 səh.

 521. Əfəndiyev Afər. Azərbaycanca-türkcə-ingiliscə-rusca tibb terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-617 s.

 522. Əfəndiyev Asif. Şübhədən inama. B.: “Vətənoğlu”, 2014.-55 s.

 523. Əhməd oğlu N. Bir saman çöpünün üstədir dünya. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-246 səh.

 524. Əhmədəli qızı S. Vətən həsrəti. B.: “AzAtaM”, 2015.-97 səh.

 525. Əhmədli B. Türkizm yolunda. B.: “B.: “Yeni Poliqrafist MMC”, 2015.-353 səh.

 526. Əhmədli Hürzad. İncədən gələn səda. B.: “AzTU”, 2016.-216 s.

 527. Əhmədli Salatın. Ana qaynaq-ulu kök. B.: “SkyG”, 2015.-368 səh.

 528. Əhmədli Salatın. Keçid. B.: “Uniprint”, 2006.-297 səh.

 529. Əhmədli Salatın. Seçilmiş əsərləri. X cild. B.: “SkyG”, 2016.-456 s.

 530. Əhmədli Salatın. Seçilmiş əsərləri. XI cild. B.: “SkyG”, 2016.-470 s.

 531. Əhmədli Salatın. Seçilmiş əsərləri. XII cild. B.: “SkyG”, 2016.-482 s.

 532. Əhmədli Salatın. Seçilmiş əsərləri. IX cild. B.: “SkyG”, 2016.-464 s.

 533. Əhmədli Salatın. Seçilmiş əsərləri. VII cild. B.: “SkyG”, 2016.-476 s.

 534. Əhmədli Salatın. Seçilmiş əsərləri. VIII cild. B.: “SkyG”, 2016.-459 s.

 535. Əhmədli Salatın. Uçurulmuş sədlər. B.: “SkyG”, 2015.-338 səh.

 536. Əhmədli Zərxanım. Diqqət mikrofon! B.: 2013.-78 səh.

 537. Əhmədoğlu Məzahir. Metamorfoz. B.: “Gənclik”, 2015.-295 s.

 538. Əhmədov B. Etimologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2015.-287 səh.

 539. Əhmədov Elçin. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: Beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin siyasəti. III kitab. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2015.-365 s.

 540. Əhmədov Elçin. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: Etnik təmizləmə, soyqırımı, terror, işğal. II kitab. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2015.-403 s.

 541. Əhmədov Elçin. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: Sənədlər və materiallar. I kitab. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2015.-319 s.

 542. Əhmədov Ə. Ömrün zirvəsindən geriyə boylananda...B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-400 səh.

 543. Əhmədov Hüseyn. Ömürdən səhifələr. B.: “Tərəqqi”, 2016.-184 s.

 544. Əhmədov Q. Artur Konan Doylun detektiv yaradıcılığının kompleks tədqiqi. B.: “Mütərcim”, 2016.-351 səh.

 545. Əhmədov Q. Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli - 110 il. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-87səh.

 546. Əhmədov N. Maliyyənin əsasları. B.: “ADPU”, 2016.-448 səh.

 547. Əhmədov Ramin. Azərbaycan dramaturgiyası: ideallıqla reallığın vəhdəti. B.: “Elm”, 2009.-470 səh.

 548. Əhmədov Şahin. Təbii fəlakətlər. B.: “Altun kitab”, 2016.-127 səh.

 549. Əhmədov T. Mir Cəlal: fotosənədlər, əlyazmalar, epistolyar irs. II cild. B.: “Nurlar”, 2014.-379 səh.

 550. Əhmədov T. Mir Cəlal: həyatı, mühiti, ədəbi, elmi və pedaqoji fəaliyyəti. I cild. B.: “Nurlar”, 2014.-347 səh.

 551. Əhmədov Tofiq. Seysmik kəşfiyyatdan laboratoriya işləri. B.: “ADNSU”, 2016.-274 səh.

 552. Əhmədov Zahid. Babalar da çiçək açır. B.: “Təhsil”, 2016.-80 səh.

 553. Əhmədova Aygün. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2012-120 səh.

 554. Əhmədova Məlahət. HTML 5 dilinin əsasları. B.: 2016.-144 səh.

 555. Əhmədova Sədaqət. Frazeoloji birləşmələr. B.: “Mütərcim”, 2016.-140 səh.

 556. Əkbəroğlu Qaraxan. Ömür yolu. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-134 s.

 557. Əkbərov Əlistan. Müasir Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. B.: “ADPU”, 2016.-358 s.

 558. Əkbərov R. F. İlk tibbi yardım. B.: “Mütərcim”, 2015.-151 səh.

 559. Əkbərov Rahib. Avropa hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-354 səh.

 560. Əqli mülkiyyət hüquqları. B.: 2013.-198 səh.

 561. Əlamətdar və tarixi günlər. Təqvim 2017. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-420 səh.

 562. Əlcək .Ukrayna xalq nağılı. B.: “Nağıl Evi-N”, 2016.-16 səh.

 563. Ələkbərov A. Yeraltı suların kəşfiyyatı və istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi. B.: “Nafta-Press”, 2014.-179 səh.

 564. Ələkbərov Urxan. İnsan inkişafının əsasları. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-280 səh.

 565. Ələsgərov Bəybala. Professor Nizami Cəfərovun kitab dünyası. B.: “AzAtaM”, 2015.-171 s.

 566. Ələsgərov Elxan. İtkin zaman. B.: “Qələm”, 2016.-136 səh.

 567. Ələsgərova Sakibə. Türk xalqları ədəbiyyatının vəzn və janr sistemi. B.: “ADPU”, 2016.-345 s.

 568. Əli Akif. Ədəbiyyat haqqında düşüncələr.B.: 2004.-76 səh.

 569. Əli Dost Ruslan. Ruslan dostumun kitabı. B.: “OL”, 2016.-101 səh.

 570. Əlibəyli Xanımana. Mərcanqulu əfsanəsi. B.: “Nağıl Evi-N”, 2016.-19 s.

 571. Əlili İradə. Bir damla göz yaşında torpaq həsrəti. B.: “Ləman”, 2016.-120 səh.

 572. Əlili İradə. Bir şeir istədim səndən. B.: “Ləman”, 2016.-111 s.

 573. Əlioğlu Ç. Qonşunun iti. B.: “Mütərcim”, 2015.-212 səh.

 574. Əlioğlu Çingiz. Fraqmentlər (esselər, müsahibələr, düşüncələr). B.: “Çinar-Çap”, 2006.-293 s.

 575. Əlioğlu Ə. Allahların savaşı. B.: “Vətən”, 2016.-173 səh.

 576. Əlioğlu Ə. Qibləyə tutdum üzümü. B.: “Vektor”, 2015.-78 səh.

 577. Əlioğlu Əkbər. Şama pərvanə kimi. B.: “Araz”, 2006.-190 səh.

 578. Əlirzayev Əli. Əlvida Nehrəm...B.: “UniPrint”, 2016.-129 s.

 579. Əlirzayev Əli. Sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı: inkişaf və tənzimləmə. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-219 s.

 580. Əlisa Nicat-80. B.: “Adiloğlu”, 2016.-320 səh.

 581. Əlişanoğlu Tehran. Konsepsion və ya Nizami Cəfərovun ədəbiyyat mücadiləsi. B.: AzAtaM”, 2009.-172 səh.

 582. Əliyarlı Dilşad. Goy qurşağı .- B.:Qanun ,2016.-175 c.

 583. Əliyev A. Qeyri-müəyyənlik şəraitində iqtisadi-riyazi modelləşdirmənin nəzəri əsasları. B.: “ADNA”, 2015.-316 səh.

 584. Əliyev A. Solfecio. I hissə. I-V siniflər üçün vəsait. B.: “Təhsil”, 2014.-129 saəh.

 585. Əliyev A. Solfecio. II hissə. VI-VII siniflər üçün vəsait. B.: “Təhsil”, 2014.-116 saəh.

 586. Əliyev Arif. Elmi yanlışlıqlar. B.: “Altun kitab”, 2015.-128 səh.

 587. Əliyev Etibar. Beynəlxalq hüquq: anlayışı, hüquq doktrinası və tədris kursu. B.:”Günəş-B”, 2016.-100 səh.

 588. Əliyev Heydər. Kommutasiya sistemləri. B.: “AzTU”, 2016.-430 s.

 589. Əliyev İ.V. Məhdud variasiyalı funksiyalar və stiltes inteqralı. B.: 2016.-110 səh.

 590. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir İyirmi səkkizinci kitab. Dekabr 2007-fevral 2008. B.: ”Azərnəşr”, 2016.-415 s.

 591. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. 27-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2016.-400 səh.

 592. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. 30-cu kitab. B.: “Azərnəşr”, 2016.-408 səh.

 593. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. 31-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2016.-392 səh.

 594. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. 32-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2016.-384 səh.

 595. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. B.: “Azərnəşr”, 2016.-399 s.

 596. Əliyev İlham. İnsanlığa xidmət. B.: “ADPU”, 2016.-207 səh.

 597. Əliyev İlham. Qanlı vadi. B.: “Adiloğlu”, 2013.-292 səh.

 598. Əliyev İlham: Azərbaycan tolerantlıq örnəyidir. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-615 s.

 599. Əliyev Kamran. Açıq kitab-"Dədə Qorqud". B.: “Elm və təhsil”, 2015.-116 səh.

 600. Əliyev Kamran. Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-132 səh.

 601. Əliyev Kamran. Ədəbiyyat tarixinə bir baxış. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-301 s.

 602. Əliyev Kamran. Ədəbiyyat. B.: “Elm”, 2014.-288 səh.

 603. Əliyev Kamran. Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyatşünaslar. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-274 səh.

 604. Əliyev Kamran. Tənqidin poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-207 s.

 605. Əliyev N. Riyazi analizin əsasları. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-105 s.

 606. Əliyev Namiq. İntellektual diaqnostika sistemləri. B.: “Yazıçı”, 2015.-271 s.

 607. Əliyev Nicat. İslamın əsasları. B.: “Mütərcim”, 2012.-126 s.

 608. Əliyev Nurulla. Azərbaycan tarixçilərinin elmi əsərlərində hərbi məsələlər. B.: 2016.-120 səh.

 609. Əliyev Nurulla. Azərbaycan tarixçilərinin elmi əsərlərində hərbi məsələlər. B.: 2016.-117 s.

 610. Əliyev Nurulla. Azərbaycanın hərb tarixi. B.: 2016.-54 səh.

 611. Əliyev Nurulla. Azərbaycanın hərb tarixi. I hissə. B.: 2016.-144 səh.

 612. Əliyev Nurulla. Dərbəndin hərbi-strateji əhəmiyyəti və onun tanınmış hərbiçiləri. B.: 2016.-236 s.

 613. Əliyev O. Böyük günah. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.-240 səh.

 614. Əliyev O. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları-Müqəddəs amal. B.: “Ərgünəş”. 2015.-358 səh.

 615. Əliyev O. Qum saatı. B.: “Ərgünəş”, 2014.-176 səh.

 616. Əliyev Oqtay. Seçilmiş əsərlər. I cild. B.: “Ərgünəş”, 2016.-346 səh.

 617. Əliyev Oqtay. Seçilmiş əsərlər. II cild. B.: “Ərgünəş”, 2016.-195səh.

 618. Əliyev Piralı. Ümumtəhsil məktəblərinin idarəedilməsi işinin planlaşdırılması. B.: “Şahin-MB”, 2016.-252 səh.

 619. Əliyev R. Cavidannamə monoteizmin dördüncü kitabı. B.: 2016.-141 səh.

 620. Əliyev Sabit. Özgə evi. B.: “Qanun”, 2016.-193 səh.

 621. Əliyev Sabit. Özgə evi. B.”Qanun”. 2016.-191 s.

 622. Əliyev Tofiq. Elektrokimyəvi analiz üsulları. B.: “Nurlan”, 2001.-56 səh.

 623. Əliyev Tofiq. Elektrokimyəvi korroziya. B.: “Nurlan”, 2001.-64 səh.

 624. Əliyev Z. Arif Hüseynov: qrafika. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-341 səh.

 625. Əliyev Z. Günahlı dünyanın günahsız adamı və yaxud Səttar Bəhlulzadə romantizmi. B.: “TimePrint”, 2014.-232 səh.

 626. Əliyev, Tofiq. Metalların korroziyası və korroziyaya meyillilik kriteriyaları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-112 səh.

 627. Əliyeva  Həqiqət. Qaytar inamımı. B.: “ÇapArt”, 2016.-47 s.

 628. Əliyeva Afaq. Azərbaycan Respublikasında pedaqoji kadrların əlavə təhsili: problemlər, perspektivlər. B.: “Şahin-B”, 2016.-230 səh. Məktəbdaxili qiymətləndirmə: tədqiqatlar, nəticələr. B.: 2016.-250 səh.

 629. Əliyeva Afaq. Müəllimlərin peşəkar inkişafı beynəlxalq təcrübədə. B.: “Şahin-MB”, 2016.-250 səh.

 630. Əliyeva Afaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Boraginaceae juss fəsiləsinə daxil olan bitkilər. B.: “Müəllim”, 2016.-114 səh.

 631. Əliyeva Əsər. Gömrük hüququ. B.”Qanun”. 2016.-79 s.

 632. Əliyeva Firuzə. Qloballaşma və Azərbaycanın milli təhlükəsizlik fəlsəfəsi. B.: “Səda”, 2008.-163 səh.

 633. Əliyeva Firuzə. N. Nərimanov və milli məsələ. B.: “AFPoliqraAF”, 2015.-79 s.

 634. Əliyeva Gülnarə. Türk dillərində felin zaman formaları. B.: “Mütərcim”, 2014.-104 s.

 635. Əliyeva Gülnarə. Türk dillərində felin zamanlarının semantik-üslubi xüsusiyyətləri, şəxs və inkarlıq kateqoriyaları. B.: “Mütərcim”, 2014.-112 s.

 636. Əliyeva İradə. Repressiya qurbanları: Teymur Salahov. B.: “İndigo”, 2016.-324 səh.

 637. Əliyeva Qənirə. Vəfasız bülbüllər pozdu əhdimi. B.: “Sabah”, 2012.-227 s.

 638. Əliyeva Leyla. Dünya yuxutək əriyir..B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2016.-200 səh.

 639. Əliyeva N. Dilçilikdə valentlik. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-304 səh.

 640. Əliyeva Nərminə. English 3. B.: “Təhsil”, 2016.-72 səh.

 641. Əliyeva Rahibə. Abşeronda məskunlaşma və memarlıq. B.: “Avropa”, 2016.-264 s.

 642. Əliyeva Rəfiqə. English 2. B.: “Təhsil”, 2016.-62 səh.

 643. Əliyeva Sevinc. Ali məktəb tələbələrinin estetik mədəniyyətinin formalaşması. B.: “Mütərcim”, 2016.-85 s.

 644. Əliyeva Sevinc. Müasir ailə tərbiyəsi və onun problemləri. B.: “Mütərcim”, 2016.-80 səh.

 645. Əliyeva Sədaqət. Xalq pedaqogikasında tərbiyə məsələləri.B.: “ADPU”, 2016.-172 səh.

 646. Əliyeva Sədaqət. Xalq tərbiyəsinin amilləri və vasitələri. B.: “ADPU”, 2016.-95 səh.

 647. Əliyeva Səidə. Təbiətlə, paklıqla üz-üzə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-268 səh.

 648. Əliyeva, Dürdanə. Onomastik vahidlərin folklorda təzahürü. B.: “Mütərcim”, 2016.-312 səh.

 649. Əlizadə Aydın. Antik fəlsəfə tarixi. B.: 2016.-287 səh.

 650. Əlizadə Mətləb. Elektron biznes. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-384 səh.

 651. Əlizadə Y. Assistent. B.: “Günəş-B”, 2015.-260 səh.

 652. Əlizadə Yusif. Təqibli yollar. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-279 s.

 653. Əlizadə Zahir. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununun kommentariyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-600 səh.

 654. Əmək bazarı 2011. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-193 s.

 655. Əmək bazarı 2016. B.: 2016.- 157c.

 656. Əmək bazarı. Statistik market. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-161 s.

 657. Əmək bazarı. Statistik məcmuə 2012. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2012.-189 s.

 658. Əmək bazarı.Statistik məcmuə. B.: 2014.-164 səh.

 659. Əmini Xaqani. Qəzəllər. B.: “Ecoprint”, 2016.-212 səh.

 660. Əmrahov Ş. Qay Yuli Sezar. B.: “Altun kitab”, 2015.-15 səh.

 661. Ən sevilən Hindistan reseptləri. B.: 2016.-49 səh.

 662. Ərdoğan Fatih. Memonun həyat və yaradıcılığı. B.: “TEAS Press”, 2016.-200 səh.

 663. Ərdoğan Fatih. Sehrli qlobus. B.: “TEAS Press”, 2016.-183 səh.

 664. Ərəb əlifbası. B.: “Zərdabi”,  2016.-68 səh.

 665. Ərəbov Nazim. Babamın dərdi. B.: “Mütərcim”, 2016.-51 s.

 666. Ərəbsoy Yusif. Cənab şair. B.: “Papirus”, 2016.-239 səh.

 667. Əsədov Arzu. Ver, ver bizə zəfəri. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-25 s.

 668. Əsədov Ç. Hemoblastozlar zamanı xromosom pozulmaları. B.: 2014.-127 səh.

 669. Əsədov Ədalət. Xidmət sahələrində kommersiya fəaliyyətinin əsasları. B.: “Yeni poliqrafist”, 2016.-283 səh.

 670. Əsədova R. Birinci dünya müharibəsi və Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Turxan”, 2015.-199 səh.

 671. Əsədullaqızı  Mayisə. Torpaqdan günəşə... B.: “Gənclik”, 2016.-191 s.

 672. Əsədullaqızı Mayisə. Ürəyimin yolları var. B.: “ADPU”, 2013.-79 s.

 673. Əsədullaqızı Mayisə. Zəfəran ətirli Bakı gecələri. B.: “Çənlibel”, 2012.-63 s.

 674. Əsgərli Ə. Hər kəs bir mehmandı qoca dünyada. Gəncə.: “Gəncə-Poliqrafiya”, 2012.-188 səh.

 675. Əsgərli Ərəstun. Fələyin bizimlə imtahanı var. Gəncə.: “Gəncə Poliqrafiya ASC”, 2016.-375 səh.

 676. Əsgərli Z. Bakıxanov-Qüdsi. B.: “Elm”, 2015.-173 səh.

 677. Əsgərov Akif. Qloballaşma şəraitində həyat səviyyəsi probleminin konseptual məsələləri (Azərbaycan Respublikasının timsalında). B.: 2016.-191 s.

 678. Əsgərov Bəxtiyar. Azərbaycan tarixi romanlarında gerçəklik və bədii təxəyyül. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-280 səh.

 679. Əsgərzadə Lütviyyə. Hüseyn Cavid: mühiti və müasirləri. B.: “AfpoliqrAF”, 2015.-288 səh.

 680. Əskər Nailə. Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-164 səh.

 681. Əvvəl dəniz vardı1. 10 Kolumbiya şeiri. . B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”,  2016.-96 səh.

 682. Əyyub N. Dünya. B.: “Nərgiz”, 2015.-223 səh.

 683. Əzimli Əbülfəz. Romantizmdən eposa: tədqiqin Kamran Əliyev aydınlığı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-172 səh.

 684. Əzimov Əzim. Süd və süd məhsullarının texnologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-382 s.

 685. Əziz Şərif: taleyi və sənəti. Naxçıvan.: “Tusi”, 2016.-185 s.

 686. Fəhmi İlqar. Bakı tarixindən kollaj. B.: “Xan”, 2016.-258 s.

 687. Fəhmi İlqar. Bu gündən dünənə. B.: “Xan”, 2015.-176 səh.

 688. Fəhmi İlqar. Dərvişin qeydləri. B.: “Xan”, 2016.-265 s.

 689. Fəhmi İlqar. Evtanaziya. B.: “Xan”, 2016.-373 s.

 690. Fəhmi İlqar. Müsibəti-Fəxrəddin. B.: “Xan”, 2016.-319 s.

 691. Fəhmi İlqar. Sən kimsən, Səfəvi? B.: “Xan”, 2015.-192 səh.

 692. Fəhmi İlqar. Son reportaj. B.: “Xan”, 2015.-372 səh.

 693. Fənlərarası tədqiqatlara həsr olunmuş "Beynəlxalq yay məktəbi"-nin toplusu B.: “Səda”, 2014.-318 s.

 694. Fəraqi M. Divan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-741 səh.

 695. Fərəcov S. Simli kvartet Partitura. B.: “E.L”, 2012.

 696. Fərziyeva Səadət. Azərbaycan cənub bölgəsinin talış mahnıları. B.: “Adiloğlu”, 2006.-27 s.

 697. Fərzizadə Hüsaməddin. İslamdan islama qədər. B.”Qanun”. 2015.- 79 s.

 698. Fətəliqızı Gülxanım. Ömürdən yarpaqlar. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-352 səh.

 699. Fətəliyev H. Şərabın mikrobiologiyası. B.: “Elm”, 2016.-340 səh.

 700. Fikrətqızı Elmira. Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr. I cild. B.: “Elm”, 2015.-224 səh.

 701. Fiziki qüsurlu şəxslərə kitabxana xidmətinin təşkili. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-25 s.

 702. Folklor və dövlətçilik düşüncəsi 1 kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-307 s.

 703. Folkner Uilyam. Tüstü. B.: “Qanun”, 2016.-78 s.

 704. Fortepiano dueti proqram. B.: “Mütərcim”, 2016.-37 s.

 705. Fövqəladə hallar. Məktəblinin ensiklopediyası. B.: 2015.-520 səh.

 706. Fransızca-azərbaycanca lüğət. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-464 səh.

 707. Freyd Ziqmund. Musa və təkallahlılıq . B.:Qanun ,2016.-223 c.

 708. Freyd Ziqmund. Psixoanalizlə ilkin tanışlıq. B.: “Qanun”, 2016.-343 s.

 709. Friş Maks. Homo Faber. B.: 2013.-248 səh.

 710. Füzuli Məhəmməd. Meyvələrin söhbəti. B.: “Nağıl Evi-N”, 2016.-14 s.

 711. General Arif Heydərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-329 səh.

 712. Gevara G. Boliviya gündəliyi. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2015.-336 səh.

 713. Geyimin layihələndirilməsində yaradıcılıq mərhələləri. B.: 2016.-151 səh.

 714. Gədəbəyli Dəmir. Azərbaycan yaraları. B.: “Nurlan”, 2011.-144 səh.

 715. Gəldim gördüm.... mənimsədim. B.: 2016.-113 səh.

 716. Gəncəvi Nizami. Xosrov və Şirin. Gəncə.: 2011.-231 səh.

 717. Gəncəvi Nizami. İlin fəsilləri. B.: “Nağıl Evi-N”, 2016.-12 s.

 718. Gəncəvi Nizami. Leyli və Məcnun. Gəncə.: 2011.-163 səh.

 719. Gəncəvi Nizami. Sirlər xəzinəsi. Gəncə.: 2011.-124 səh.

 720. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. Gəncə.: 2011.-196 səh.

 721. Gənzəli Rasim. Qərib gecələr. B.: “Vektor”, 2016.-264 səh.

 722. Gənzəli Rasim. Qızıl türklərdən biri. B.: “Vektor”, 2015.-245 səh.

 723. Gilani Necib. Uhuddan qalan xatirə. B.: “İpəkyolu”, 2016.-334 səh.

 724. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları 29 oktyabr 2015-ci il. B.: “Bakı Universiteti”, 2015.-463 səh.

 725. Göyçəli Məcnun. Poemalar. B.: “MBM”, 2016.-663 s.

 726. Göyçəli Məcnun. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “MBM”, 2016.-863 s.

 727. Göyçəli O. Qəlbimdə yurd salan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2015.-200 səh.

 728. Göyçəli Şəmistan. Əbədi ömür. B.: “Sabah”, 2003.-64 səh.

 729. Göyçəli Şəmistan. Əsrin töhfəsi. B.: “Qorqud”, 2000.-72 səh.

 730. Göyçəli Şəmistan. Vətən eşqi. B.: “Qorqud”, 2000.-52 səh.

 731. Göyçəli Şəmistan. Vətəndaş. B.: “ADPU”, 2015.-169 s.

 732. Göyçəli Şükufə. Göyçəm ürəyimdə sağalmaz yaram. B.: “Yazıçı”, 2013.-156 s.

 733. Göyüşov R. Sən bizim ellərin ruhuna bir bax... B.: “AzAtaM”, 2015.-170 səh.

 734. Göyyurd Gəray. Belə sevəcəyəm səni, ay Vətən. B.: “Nərgiz”, 2015.-245 səh.

 735. Güney Azərbaycan folkloru. IV kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-388 səh.

 736. Güney Azərbaycan folkloru. V kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-403 səh.

 737. Güney Azərbaycan. B.: “Alatoran”, 2015.-208 səh.

 738. Günəş N. Sənli dünya...Sənsiz dünya... B.: “Yazıçı”, 2012.-350 səh.

 739. Günəş N. Vətənsiz avropalılar. B.: “Yazıçı”, 2012.-382 səh.

 740. Günəş Nəsibə. Məni özümə qaytar. B.: “Yazıçı”, 2016.-252 səh.

 741. Gürata Mithat. Masonluq. B.: “Qanun”, 2016.-197 c.

 742. H.B.Şahtaxtinski. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2000.-167 səh.

 743. Hacalıyev Elnur. Siyasi demokratiya və cəmiyyətin siyasi modernləşməsi. B.: “Mütərcim”, 2015.-356 səh.

 744. Hacı Əli. Tanrı yatır içimdə. B.”Qanun”. 2016.-183 s.

 745. Hacı Mirfazil M. Sədərəyin Seyidlər ocağı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-140 səh.

 746. Hacıbəyli Ceyhun. Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür. B.: “Xan”, 2016.-255 s.

 747. Hacıbəyli Ü. Ər və arvad. B.: “İnkişaf”, 2015.-155 səh.

 748. Hacılı Asif. Axısqalı Aşıq Molla Məhəmməd Səfili. B.: “Mütərcim”, 2014.-81 s.

 749. Hacılı Ülviyyə. Davamçılar XIV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-285 səh.

 750. Hacısoy Hacan. Var ilə yoxun arası. B.: “Naksuana”, 2016.-159 s.

 751. Hacıyev İ. Behbud ağa Şahtaxtinski. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-78 səh.

 752. Hacıyev İmaş. Dizaynda erqoestetik amillər. B.: “Təknur”, 2016.-144 səh.

 753. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-360 səh.

 754. Hacıyev Q. Qarabağ tarixi. B.: “Ərgünəş”, 2014.-91 səh.

 755. Hacıyev Tofiq. Məqalələr .B.: “AzAtaM” , 2016.-109 c.

 756. Hacıyeva Gülşən. Biologiyanın tədrisi metodikasından mühazirələr. B.: “Mütərcim”, 2016.-300 s.

 757. Hacıyeva Qalibə. Barışsız dünyamızın barışı. Naxçıvan.: “əcəmi”, 2014.-280 səh.

 758. Hacıyeva M. İqtisadi və ədəbi təfəkkür işığında. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-178 səh.

 759. Hacıyeva Mina. Azərbaycan muğam fəlsəfəsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-200 səh.

 760. Hacıyeva Natəvan. Televiziya dünənim, bu günüm və sabahımdır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-192 səh.

 761. Hacızalov Yalçın. İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi.B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-418 səh.

 762. Haqdan pay olan Göyçə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-147 s.

 763. Haqq aşığı-Vücudnamədən-Cahannaməyə. B.: “Sabah”, 2014.-287 səh.

 764. Haqverdi Oruc. Muradıma yetir məni. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-323 s.

 765. Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2015.-224 səh.

 766. Haqverdiyev Telman. Qara bəbir iz salır. B.: “Müəllim”, 2016.-142 s.

 767. Haqverdiyeva S. İsanın yatağındakı ilahə. B.: “Yazıçı”, 2014.-201 səh.

 768. Hami Həsən. Xəzərin nəğmələri. B.: “Mütərcim”, 2016.-76 s.

 769. Hamidullah Muhamməd. İslam peyğəmbəri. I cild. . B.: “İpəkyolu”, 2013.-579 səh.

 770. Harmoniya dərsliyi. B.: “ADPU”, 2016.-487 səh.

 771. Harri Pottervə alov qədəhi. B.”Qanun”. 2016.- 639 s.

 772. Heydər Əliyev fondu 2004/2014. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-473 səh.

 773. Heydər Əliyev Samur-Abşeron suvarma sistemimnin yenidənqurulması layihəsinin banisidir. B.,2013.-128 s.

 774. Heydər Əliyev-Azərbaycan: dünən, bu gün və sabah. B.: “Azərbaycan”, 2016.-340 səh.

 775. Heydərqızı Sara. Xoşbəxtlik dünyasında. B.: “MBM”, 2016.-176 s.

 776. Heydərqızı Sara. İndi bağışla məni. B.: “MBM”, 2016.-399 s.

 777. Heydərqızı Sara. Mənə sevgidən danış. B.: “MBM”, 2016.-339 s.

 778. Heydərqızı Sara. Taxta ayaqlar. B.: MBM”, 2016.-206 səh.

 779. Heydəroğlu Arif. Siyəri-Nəbi. B.: “İpəkyolu”, 2016.-175 s.

 780. Heydərov Nəzər. Zəngəzur dağlarında. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-243 s.

 781. Heyət Cavad. Kamillik zirvəsi. B.: “Vətənoğlu”, 2014.-376 səh.

 782. Həbibbəyli İsa. Şəhriyar dünyası. Tehran.: 2002.-41 səh.

 783. Həbibov İbrahim. Demək istədiklərim və deyə bilmədiklərim. B.: “ADNSU”, 2016.-91 səh.

 784. Həkimova Nübar. Mifoloji təfəkkürün xalq təbabətindəki izləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-301 s.

 785. Həmidli T. Seçilmiş əsərlər. V cild. B.: “MPM”, 2016.-170 səh.

 786. Həmidova Zəminə. Buludlar arasında boylanan günəş. B.: Ziya”, 2016.-205 s.

 787. Həmzəyev O. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. B.: “Qismət”, 2015.-293 səh.

 788. Hənifəyev Alik. Tərcüməçinin "Yalançı dostları": Fransız və Azərbaycan dillərinin nümunəsində. B.: “Mütərcim”, 2012.-68 səh

 789. Hər suala bir cavab. 1-ci cild. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2016.-366 səh.

 790. Həsənbəy Y. Sualtı döyüşlər...NEXT-özgə millət. B.: “Çağdaş As”, 2012.-462 səh.

 791. Həsənqızı Almaz. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-448 səh.

 792. Həsənqızı Fatma. Hekayələr. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-53 s.

 793. Həsənqızı Fatma. İnad. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-8 s.

 794. Həsənqızı Fatma. Mizan-tərəzi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-21 s.

 795. Həsənqızı Fatma. Nurlu meşənin nağılı. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-19 s.

 796. Həsənqızı Fatma. Simurq quşu. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-22 s.

 797. Həsənqızı Fatma. Su pərisi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-20 s.

 798. Həsənqızı Fatma. Şirin qəzəbi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-23 s.

 799. Həsənli Günay. Eşq haqqı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-95 s.

 800. Həsənov Cabir. Fövqəladə hallardan müdafiənin iqtisadi təminatı. B.: “CBS”, 2015.-240 səh.

 801. Həsənov E. Gəncə İmamzadə türbəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-264 səh.

 802. Həsənov E. Həsən bəy Zərdabi irsi: keşməkeşli həyat yolu. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.-383 səh.

 803. Həsənov Ə. Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2014.-775 səh.

 804. Həsənov Əli. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-662 s.

 805. Həsənov Əli. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və cənubi qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-295 s.

 806. Həsənov Müsəllim. Qərib məzarlar. B.: 2016.-120 səh.

 807. Həsənov S. Tərəvəz məhsullarının saxlanmasının elmi əsasları və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid metodik vəsait. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2016.-46 səh.

 808. Həsənzadə C. Təbrizin sehrli nağılları. B.: “İRS”, 2014.-175 səh.

 809. Həsənzadə Hacı Qubad. Mənim könlüm əlinəndir. B.: “Nərgiz”, 2016.-159 s.

 810. Həsənzadə Xatirə. Türk xalqlarının mahnılarında intonasiya xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 240 s.

 811. Həsənzadə S. Dünyadan əziz dünya. B.: “Tuna”, 2011.-344 səh.

 812. Həşimov Adil. Arpaçayın nisgili. B.: “Qələm”, 2012.-96 səh.

 813. Hidayətqızı Saminə. Muğam qəsri. B.: “Apostroff”, 2016.-576 səh.

 814. Hidayətzadə Cavad. Əbədi var olasısan sən, Vətən! B.: “Mütərcim”, 2015.-136 səh.

 815. Hindman Miller Qustav. Min beş yüz yuxuyozma. B.: “Qanun”, 2016.-400 səh.

 816. Hokinq Stiven. Mənim tarixçəm. B.: “Qanun”, 2016.-119 s.

 817. Hokins Pola. Qatardakı qız. B.: “Qanun”, 2016.-391 s.

 818. Hunaltay Rafiq. Böhrandan yeni dövrana. B.: 2016.-152 səh.

 819. Hüqo Viktor Mari. Paris Notr-Dam kilsəsi. -B.:Qanun ,2016.-511 c.

 820. Hüqo Viktor. Kozetta. B.: “Renessans-A”, 2016.-199 s.

 821. Hümbətoğlu Binnət. Müdrikliyin səlahiyyət zirvəsi. B.: “Şuşa”, 2014.-312 səh.

 822. Hümbətov Hümbət. Basma. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-82 səh.

 823. Hümbətov Hümbət. Lifli bitkilər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-214 s.

 824. Hümbətov Hümbət. Pambıq lifinin texnologiyası. B.: “Nurlan”, 2012.-228 səh.

 825. Hümbətov Hümbət. Şəkərli və nişastalı bitkilər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-324 səh.

 826. Hümbətov Hümbət. Şirəli yem bitkiləri. B.: “Nurlan”, 2013.-152 səh.

 827. Hümbətov Hümbət. Yağlı və efir yağlı bitkilər. B: “Elm və təhsil”, 2016.-248 səh.

 828. Hümbətov Ramiz. Elektronikanın əsasları. B.: 2010.-416 s.

 829. Hümmətli Ş. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin elmi-ədəbi irsi yeni faktların işığında. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-78 səh.

 830. Hümmətov Əşrəf. Öyrədənlər, öyrənənlər, uğurlar. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-312 səh.

 831. Hümmətov Nurpaşa. Tanrıdan diləyim. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-357 s.

 832. Hüseyn A. Seçilmiş əsərləri. B.: “Təhsil”, 2014.-397 səh.

 833. Hüseyn Cəbrayıl. Bu da dünya işığı. B.: “Red N Line”, 2016.-191 s.

 834. Hüseyn Saraçlı. B.: “Elm və təhsil”. 2016.-365 s.

 835. Hüseyn Vaqif. Təfəkkürün tərəddüdü və ya bəla ağıldadır,yoxsa arzuda? B.:Qanun ,2016.-215 c.

 836. Hüseyn Yəsari Xülusi İstanbuli. Nicati-əbədiyyə. B.: “Apostroff”, 2016.-183 s.

 837. Hüseynbəyli Elçin. Şah Abbas. B.: “Qələm”, 2016.-167 səh.

 838. Hüseynli Əlizamin. Bir ünvan yaşadım. B.: “MBM”, 2011.-480 səh.

 839. Hüseynli Əlizamin. Sürgün-acı həyat. B.: “”Ecoprint”, 2016.-527 səh.

 840. Hüseynli Əlizamin. Sürgün-acı həyat. B.: “Ecoprint”, 2016.-527 s.

 841. Hüseynli İlham. Statistika. B.: “Gənclik”, 2014.-212 s.

 842. Hüseynoğlu Gülhüseyn. İki damla göz yaşı. B.: “Yazıçı”, 2013.-390 s.

 843. Hüseynoğlu S. Ədəbiyyat dərslərində yeni texnologiyalar: fəal/interaktiv təlim. B.: 2009.-199 səh.

 844. Hüseynov Amil. Məğlubedilməz şeytanlar. B.: “Apostroff”, 2016.-168 s.

 845. Hüseynov Cahangir. Fikir və düşüncələrim. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-456 səh.

 846. Hüseynov Ərşad. Azərbaycan Respublikası Mülki - Prosesual Məcəlləsinin kommentariyası B.: “Digesta”, 2015.-1391 s.

 847. Hüseynov Həzər. Pomidorun daşınmaya və saxlanmaya yararlı sortlarının seleksiyası. B.: “Mütərcim”, 2016.-188 səh.

 848. Hüseynov Süleyman. And. B.: “Qələm”, 2016.-208 s.

 849. Hüseynova Nigar. Böyük Britaniyanın mədəniyyəti və incəsənəti. B.: “Ləman”, 2016.-202 s.

 850. Hüseynova S. Ədliyyə Rəhmətova. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-31 səh.

 851. Hüseynzadə Ədilə. Duyğular. B.: 2016.-43 səh.

 852. Hüseynzadə Ədilə. Kvartet. B.: 2016.-51 səh.

 853. Hüseynzadə Ədilə. Mahnı və romanslar. B.: 2016.-81 s.

 854. Hüseynzadə Ədilə. Sonatina. Violençel və fortepiano üçün. B.: 2016.-32 səh.

 855. Hüseynzadə Rüfət. Ailə pedaqogikası. B.: “ADPU”, 2016.-339 s.

 856. Xan M. U geni. B.: “Hədəf”, 2013.-163 səh.

 857. Xanbabazadə Musa. Əlizadə Əsədov məktəbi. B.: “Ol”, 2015.-143 s.

 858. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar. B.: “Papirus NP”, 2016.-499 s.

 859. Xeyrəddin Qocanın gülüşü. B.: “Yazçı”, 2015.-186 səh.

 860. Xələfli  Əli. Tənqidçinin Azərbaycançılıq idealı. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-335 s.

 861. Xələfli Əli Rza. Söz içində söz. B.: “Xəzər Universiteti nəşriyyatı”, 2013.-336 səh.

 862. Xələfli Əli Rza. Söz və qan. B.: “Vətən”, 2016.-240 səh.

 863. Xələfli Əli Rza. Sözün yeddi gözəli. B.: “Vətən”, 2016.-239 səh.

 864. Xəlilli Xəliyəddin. Türk mənəviyyatı tarixində "Oğuz xaqan" və "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-232 səh.

 865. Xəlilov  Buludxan. Dil mədəniyyəti. B.: “Papirus NP”, 2016.- 190 s.

 866. Xəlilov A. Azərbaycan SSR 1920-1930-cu illərdə: hakimiyyətdaxili qarşıdurmalar. B.: “Turxan NPB”, 2015.-555 səh.

 867. Xəlilov B. Bəyaz doğulan şeirlər. B.: “Vektor”, 2015.-95 səh.

 868. Xəlilov Buludxan. Türkologiyanın tarixi: XX əsrin 20-30-cu illəri. B.: “Papirus NP”, 2016.- 235 s.

 869. Xəlilov H. Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial-psixoloji məsələləri. B.: “Qafqaz Universiteti nəşri”, 2012.-224 səh.

 870. Xəlilova Aynur. Azərbaycan fortepiano ifaçılığı məktəbinin ənənə və inkişaf təmayülləri. B.: “Avropa”, 2016.-104 səh.

 871. Xəlilova Aynur. İfaçılıq ustalığının formalaşmasında şəxsi keyfiyyət və peşəkar qabiliyyətlərin rolu. B.: 2013.-22 səh.

 872. Xəlilova Aynur. Samir Əliyevin iki fortepiano üçün "Poema" və "Kölgələrin oyunu" prelüdünün ifaçılıq təfsirinə dair.B.: 2016.-20 səh.

 873. Xəlilova Səidə. Azərbaycan ifaçılıq sənətində pianoçu Elmira Əliyevanın rolu. B.: “Mütərcim”, 2016.-263 s.

 874. Xəlilova T. Müasir Azərbaycan dili II bölmə. Leksika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-339 səh.

 875. Xəyal Sona. Elçin. B.: “Vətənoğlu”, 2014.-160 səh.

 876. Xəyali Vüqar. Qoşa zirvə-Savalanım Şahdağım. B.: “Turxan NPB”, 2014.-212 s.

 877. Xəzər Tofiq. Əlvida, Pervomayski! B.: “Zərdabi LTD”, 2014.-591 s.

 878. Xəzər Universiteti. Texnoloji laboratoriya və mərkəzlər. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-128 səh.

 879. Xilaskar ordu. B.: “İpəkyolu”, 2016.-238 səh.

 880. Xocalı soyqırımı 24 il sonra. B.: 2016.-28 səh.

 881. Xocalı soyqırımı. B.: “Qarabağ Azadlıq Təşkilatı”, 2016.-40 səh.

 882. Xoş baharlı Naxçıvanım. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2015.-191 səh.

 883. Xudanlı Faiq. Frankfurt məktəbinin sosial fəlsəfəsi. B.: “Renessans-A”, 2014.-179 s.

 884. Xudiyev N. Azərbaycan radio və televiziyası inkişaf yollarında. B.: “Təhsil”, 2006.-308 səh.

 885. Xudiyev N. Cənubi Azərbaycanda ədəbi dilimizin dünəni və bu günü. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-223 səh.

 886. Xudiyev N. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-684 səh.

 887. Xudiyev N. Seçilmiş əsərləri. II cild. Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-480 səh.

 888. Xudiyev N. Seçilmiş əsərləri. IV cild. (I hissə) Zamanın axarı ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-788 səh.

 889. Xudiyev N. Seçilmiş əsərləri. Radio, televiziya və ədəbi dil. III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-648 səh.

 890. Xudiyev N. Seçilmiş əsərləri. V cild. Zamanın axarı ilə. (II hissə). B.: “Elm və təhsil”, 2013.-722 səh.

 891. Xudiyev N. Seçilmiş əsərləri. VI cild. Sabaha inamla. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-544 səh.

 892. Xudiyev N. Uğurlu yolun layiqli davamçısı. B.: “Nurlan”, 2007.-606 səh.

 893. Xudiyev Şamil. İtirilmiş torpaqlar, itirilmiş sərvətlər. B.: “Vətən”, 2005.-86 s.

 894. Xüsusi fiziki-kimyəvi xassəli materiallar. B.: “ADNS”, 2016.-53 s.

 895. Xüsusi psixofiziki inkişafa malik uşaqların tərbiyə və təlimi. B.: “Tuncay 12”, 2016.-400 səh.

 896. İbadulla Nüsrət. Sürgünlük və mühacirət. B.: “Təknur”, 2012.-340 səh.

 897. İbrahimov E. Gürcüstan-Azərbaycan elləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-311 səh.

 898. İbrahimov Eldəniz. Təbriz Abdullayev - obrazlar və gerçəkliklər. B.: “Letterpress”, 2011.-94 s.

 899. İbrahimov Əli. Azərbaycançılıq ideyasının konseptual aspektləri. B.: “Avropa”, 2016.-179 səh.

 900. İbrahimov Hacı İdris. Tanrı dühası. B.: “Mütərcim”, 2010.-82 səh.

 901. İbrahimov İ. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2015.-356 səh.

 902. İbrahimov İ. Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2014.-211 səh.

 903. İbrahimov Sadiq. Noğul balanın sərgüzəştləri. B.: “Azərnəşr”, 2016.-158 səh.

 904. İbrahimov Sənan. Azərbaycanda ədəbiyyatın tədrisi tarixi. B.: “MBM”, 2016.-400 səh.

 905. İbrahimov Zakir. Meşə quruluşu. B.: “Vektor”, 2016.-320 səh.

 906. İbrahimov Zakir. Meşə taksasiyası. B.: “Vektor”, 2016.-352 səh.

 907. İbrahimova Aybəniz. Həyat bilgisi 2. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-70 səh.

 908. İbrahimova M. Məhəbbət dünyası. B.: “Azərbaycan”, 2015.-255 səh.

 909. İbtidai siniflərdə fənn kurikulumlarının tətbiqi nəticələrinin təhlili Azərbaycan dili, Riyaziyyat. Bakı :Təhsil Problemlər İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi,2015.-211 səh.

 910. İdman terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-552 səh.

 911. İftixar. Pyeslər. Üçüncü kitab. B.: “Apostroff”, 2014.-126 səh.

 912. İqtisadi informatika. B.: “MSV nəşr”, 2016.-299 səh.

 913. İldırımoğlu Əli. Əmrahsız qalan dağlar. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-304 səh.

 914. İmami Şövkət. Haqqın nuru. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-238 səh.

 915. İmamverdiyev Yadigar. İnfomasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015.-159 s.

 916. İmamverdiyev Yadigar. Nitq texnologiyaları terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015.-112 s.

 917. İmanov Əzizağa. Xatirələr və ayrılıq. B.: 2016.-236 səh.

 918. İmanov Kamran . Mədəni müxtəlifliyin qorunması və təşviqinin aktual problemləri. B.: 2016.-21 səh.

 919. İmanov Kamran. Açıq təhsil resursları (ATR) əqli mülkiyyət (ƏM) mövqeyindən. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-15 s.

 920. İmanov Kamran. Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatının təkmilləşdirilməsi zərurəti. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-23 s.

 921. İmanov Kamran. Davamlı inkişafda bilik və mədəni ənənələrin qorunması: əqli mülkiyyət hüququnun rolu. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-11 s.

 922. İmanov Kamran. Elmi, tədris və ədəbi əsərlərin mətnlərində plagiat və onun qarşısının alınması yolları. B.: 2016.-18 səh.

 923. İmanov Kamran. Erməni müəlliflərinin kitablarındakı uydurmalara “Müəlliflik hüququ”. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-19 s.

 924. İmanov Kamran. Erməni tarixi uydurmalarının tarixinə giriş. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-29 s.

 925. İmanov Kamran. Erməniçilik uydurmaları digər xalqların hüquqlarına xələl gətirir. B.: 2016.-91 səh.

 926. İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət dünən, bu gün və sabah. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-42 s.

 927. İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət iqtisadi kateqoriya kimi və onun iqtisadi inkişafındakı rolu. B.: 2016.-28 səh.

 928. İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət və insan hüquqları. B.: 2016.-29 səh.

 929. İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət və insan kapitalı. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-23 s.

 930. İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-18 s.

 931. İmanov Kamran. Əqli mülkiyyət: folklorun və ənənəvi biliklərin qorunması və erməni plagiatçılığı. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-31 s.

 932. İmanov Kamran. Ətraf mühit və əqli mülkiyyət. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-11 s.

 933. İmanov Kamran. Fövqəladə hallar və əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan mədəni dəyərlər. B.: 2016.-41 səh.

 934. İmanov Kamran. İnternet və müəlliflik hüququ: maraqların toqquşması və kompomisin axtarışı. B.: 2016.-59 səh.

 935. İmanov Kamran. İstisnalar, məhdudiyyətlər və müəllif-hüquq qanunvericiliyi. B.: 2016.-19 səh.

 936. İmanov Kamran. IT-IP: əqli mülkiyyətin gələcəyinə baxış. B.: 2015.-32 səh.

 937. İmanov Kamran. Kreativ iqtisadiyyat və Azərbaycan iqtisdiyyatının inkişafı. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-75 s.

 938. İmanov Kamran. Müəlliflik hüququ və digər əqli mülkiyyət hüquqları müasir mərhələdə. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-19 s.

 939. İmanov Kamran. Virtual məkan və müəlliflik hüququnun inkişafı. B.: “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi”, 2016.-11 s.

 940. İmanov R. Oqtay Rəcəbov. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-223 səh.

 941. İmanov, Kamran . Azərbaycan son 10 ildə: rifah və kreativlik yolu ilə. B.: 2016.-37 səh.

 942. İmanov, Kamran. Müəllif-hüquq islahatı: istisnalar və məhdudiyyətlər. B.: 2016.-31 səh.

 943. İmanov, Kamran. Müəllif-hüquq islahatı: istisnalar və məhdudiyyətlər. B.: 2016.-31 səh.

 944. İmran G. Qapqara günəş povest. B.: “Qanun”, 2015.-95 səh.

 945. İmran Günel. Maya və ifritənin büllur ürəyi. B.: “Qanun”, 2016.-88 səh.

 946. İmranoğlu Kamran. Zəli. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-207 s.

 947. İmtiyazlı məhbuslar üçün qanunlar toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-386 s.

 948. İnformasiya texnologiyaları: toksikologiyada diaqnostika və monitorinq. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2016.-232 s.

 949. İnformatika. I nəşr. B.: “Zərdabi”, 2016.-392 səh.

 950. İngilis dili. Hüsnxət. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-32 səh.

 951. İngiliscə-Azərbaycanca (izahlı) kompüter terminləri lüğəti. B.: “Kitab klubu”, 2015.-515 səh.

 952. İngiliscə-rusca-azərbaycanca torpaq kadastrı və torpaqdan istifadə terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2015.-344 s.

 953. İnnovativ kitabxana-informasiya xidməti. Sorğu kitabçası. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-41 səh.

 954. İnsan ekologiyası. B.: “OKA Ofset”, 2015.-734 s.

 955. İntellektual sistemlər və texnologiyalar. B.: “MSV nəşr”, 2016.-255 səh.

 956. İntiqam Gülçöhrə. Bir ayrılıq, bir ölüm. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-284 səh.

 957. İrepoğlu Gül. Kölgəmi qoydum zanbaq bağçalarında. B.: “Qanun”, 2016.-344 səh.

 958. İsa Həbibbəyli. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2001.-82 səh.

 959. İsaoğlu V. Mənalı ömrün dastanı. B.: “MBM”, 2014.-95 səh.

 960. İsayev Əhməd . Biblioqrafiya : üzü bəri baxan illər mənim sizdə nəyim qaldı. B. : “UniPrint-S”, 2016.-262 c.

 961. İsgəndərov Araz. Aydınqışlaq kəndi və aydınqışlaqlılar. B.: “Mütərcim”, 2016.-136 səh.

 962. İsgəndərova Qənirə. Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsində məcburi köçkün olmuş insanlara tətbiq olunan sosial-psixoloji yardım proqramları: tədqiqat, təhlil və mülahizələr. B.: 2016.-123 səh.

 963. İsgəndərova N. İsmayıl Soltan oğlu Hacıbəyov. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-31 səh.

 964. İsgəndərzadə Elçin. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. B.: “Vektor”, 2015.-669 s.

 965. İsi Məlikzadə-70. B.: “Bakınəşr”, 2004.-68 səh.

 966. İslam əqaidi. B.: “İpəkyolu”, 2016.-184 səh.

 967. İslam maliyyəsi: müasir vəziyyət və gələcək gözləntilər mövzusunda beynəlxalq konfransın məqalələr toplusu.B.: “İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi”, 2015.-376 s.

 968. İslam məzhəbləri. B.: “Şans Mətbəə LTD”, 2016.-99 s.

 969. İslam: tarix, fəlsəfə və hüquq Ensiklopedik lüğət. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-307 s.

 970. İsmayıl R. Fustat VS Bağdad. B.: “Adiloğlu”, 2015.-352 səh.

 971. İsmayıl R. Misirdə kənd və şəhər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-370 səh.

 972. İsmayılqızı Nigar. Pamukun qonşusu.B.: “Mütərcim”, 2015.-88 səh.

 973. İsmayıllı K. Məhəbbət həsrəti. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-241 səh.

 974. İsmayıllı K. Tənha gecələrim, tənha günlərim. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-111 səh.

 975. İsmayılov Çingiz. Azərbaycan coğrafiyası. B.: “TEAS Press”, 2016.-200 səh.

 976. İsmayılov Çingiz. Azərbaycan coğrafiyası. B.: “TEAS Press”, 2016.-200 səh.

 977. İsmayılov Çingiz. İqtisadi və sosial coğrafiyanın əsasları. B.: “TEAS PRESS”, 2015.-157 səh.

 978. İsmayılov Həşim. Zaqatala. XIV kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-160 səh.

 979. İsmayılov İsa. Fizikanın tədrisi metodikasının müasir problemləri. B.: “ADPU”, 2016.-456 səh.

 980. İsmayılov R. Açıq mədən işlərinin prosesləri. B.: “Turxan”, 2015.-635 səh.

 981. İsmayılov R. Makedoniyalı İsgəndər. B.: “Altun kitab”, 2015.-15 səh.

 982. İsmayılova  Ədibə. Açıq kitabxananın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri.B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-36 səh.

 983. İsmayılova Ədibə. Oxuculara xidmətin əsas istiqamətləri, innovativ yeniliklərin tətbiqi təcrübəsi. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-55 s.

 984. İsmayılova Mehriban. Psixologiyanın tədrisi metodikası. B.: “ADPU-nun mətbəəsi”, 2016.-446 səh.

 985. İsmayılova Mirvari. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “ADPU”, 2016.-308 səh.

 986. İsmayılova Mirvari. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. I cild. B.: “ADPU”, 2016.-308 səh.

 987. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat. 7-ci dinfi üçün dərslik. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-223 s.

 988. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat-7. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-223 s.

 989. İsmayılzadə G. Müasir Azərbaycan dili I bölmə. Fonetika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-162 səh.

 990. İsmayılzadə Müzahim. Əsərləri. I cild. B.: “MBM”, 2016.-471 s.

 991. İsmaylov Fərman. Müqəddəs od yaxud fəlsəfənin fəlsəfəsi. B.: “AzAtaM”, 2015.-543 s.

 992. İsmiyev Şəhriyar. İslamda etiqad və vicdan azadlığı. B.: “Şəms”, 2016.-90 səh.

 993. İstedadlı uşaqlarla təlimin təşkili və məzmunu. B.: “Şahin-MB”. 2016.-354 səh.

 994. İstiqlal uğrunda. Şeirlər məcmuəsi. B.: “Qələm”, 2015.-136 səh.

 995. İvanov-Taqanski  Valeri. Zəfər və ilğım. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəz”, 2016.-346 s.

 996. Kafka Frans. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2015.-176 səh.

 997. Kanetti Elias. (Avstriya) Kütlə və hakimiyyət . B.: “Qanun” ,2016.-575 c.

 998. Karbohidrogen xammalının kimyəvi emalı. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-359 s.

 999. Karlyukeviç Ales. Şuburşunun macəraları. B.: “Təhsil”, 2015.-61 səh.

 1000. Kasares Adolfo Bio. Morelin ixtirası. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2016.-133 s.

 1001. Kavanlı Bəxtiyar. Laçınlı günlərim. B.: “Nərgiz”, 2015.-123 s.

 1002. Kavanlı Bəxtiyar. Məni soruşan olsa. B.: “Yazıçı”, 2016.-175 s.

 1003. Kavanlı Bəxtiyar. Yaddaşlarda yaşayan incilər. B.: “Nərgiz”, 2016.-175 s.

 1004. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Şuşa”, 2016.-152 səh.

 1005. Kazımlı Gülhüseyn. Qaranlıqdan işığa. B.: “Şuşa”, 2016.-223 s.

 1006. Kazımoğlu M. Sənət qayğıları. B.: “Elm və təhsil, 2015.-191 səh.

 1007. Kazımov A. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “ADPU”, 2015.-117 s.

 1008. Kazımov M. S. Müəllimlərin ixtisasartırma təhsilinə yeni yanaşmalar.B.,2013.-55 s.

 1009. Kazımov Məmməd. Dünən mən yuxumda Cilə getmişdim. B.: “Mütərcim”, 2010.-182 səh.

 1010. Kazımov Məmməd. Orta ixtisas təhsilinin məzmununa yeni yanaşmalar. B.: “Mütərcim”, 2010.-136 səh.

 1011. Kazımov Zahir. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. I hissə. B.: “ADPU”, 2016.-240 səh.

 1012. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları. VII buraxılış. B.: “Tərəqqi”, 2015.-299 s.

 1013. Kazımzadə Aydın. Kinokamera gəzdirən adam. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-72 səh.

 1014. Kelimbetov Nemət. Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələri. B.: “Şərq-Qərb”. 2016.-432 səh.

 1015. Keno Raymon. Biz qadınlarla həmişə nəzakətliyik. B.: “Qanun”, 2016.- 272 s.

 1016. Keyes Daniel. Elcernon üçün çiçəklər. B. “Qanun” , 2016.-327 c.

 1017. Kəmalə Aybəniz. Həyat burulğanında. B.: “AzAtaM”, 2012.-163 s.

 1018. Kəmalə Aybəniz. Tanrıya açılmış əllər. B.: “MSA”, 2012.-117 s.

 1019. Kəmalə. Bir gül kimi. İstanbul.: 2003.-116 s.

 1020. Kəmalə. Qönçələr. B.: “Nurlan”, 2005.-169 s.

 1021. Kənd kitabxanalarının müasir dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyətinə dair təlimat. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2015.-8 səh.

 1022. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-375 s.

 1023. Kəngərli Asif. Tütünçəkmə barədə hərşey. B.: “Mütərcim”, 2016.-50 s.

 1024. Kəngərli Asif. Zəhrimar. B.: “Mütərcim”, 2012.-115 s.

 1025. Kəpənəkçi elinin əlifbası. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2014.-162 səh.

 1026. Kərəmqızı Ü. Qızıl alma. B.: “Elm və təhsil”, 145 səh.

 1027. Kərim Ə. Körpə qanadlar. B.: “Şur”, 2015.-255 səh.

 1028. Kərimbəyli Şadiman. Söz könlümü qələm etdi. B.: “Qanun”, 2016.-288 səh.

 1029. Kərimli Xanəli. Bir ömrün işığı. B.: “Qanun”, 2016.-384 səh.

 1030. Kərimov Ələddin. Avtomobil hazırlığı. 1 hissə. B.: “Mütərcim”, 2015.-215 s.

 1031. Kərimov İnqilab. Azərbaycan teatr tarixi Üç cilddə. II cild. B.: “Qoliaf Qrup”, 2010.-645 s.

 1032. Kərimov İnqilab. Ə.Haqverdiyev və teatr. B.: “Renessans-A”, 2016.-206 səh.

 1033. Kərimov Y. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. B.: “Səda”, 2013.-551 s.

 1034. Kərimov Y. Sarı gəlin. B.: “Vətən”, 2016.-168 səh.

 1035. Kərimova Bahar. Həyat bilgisi 1.B.: “Aspoliqraf”, 2016.-72 səh.

 1036. Kərimova Şəhla. English 1. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-55 səh.

 1037. Kərimova T. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaranması. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-486 səh.

 1038. Kəsəmənli Şəlalə. Lal sükut. B.: “OL”, 2014.-191 s.

 1039. Kimya. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün "Kimya" fənni üzrə dərslik. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-95 s.

 1040. Kissincer H. Diplomatiya. B.: “Qanun”, 2015.-783 səh.

 1041. Kitabxanalarda biblioqrafik xidmət: ənənələr və innovasiyalar. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-33 səh.

 1042. Koelho Paulo. Məktub. B.: “Qanun”, 2015.-252 s.

 1043. Koqnitiv və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri Beynəlxalq elmi konfransın proqramı. B.: “Mütərcim”, 2016.-35 s.

 1044. Kolpakova Anastasiya. Bədənə qulluq. B.: “Qanun”, 2015.-285 s.

 1045. Konstitusiya hüququ fənni üzrə tədris proqramı. B.: 2016.-20 səh.

 1046. Kosenko Andrey. İdeal yaddaş üçün 5 addım. B.: “Xan”, 2014.-45 s.

 1047. Kosmik geologiyanın əsasları. B.: “Politex”, 2015.-350 səh.

 1048. Kotler Filip. Marketinqə dair 300 başlıca sual: Filip Kotler cavab verir. B.: “Qanun”, 2016.-263 s.

 1049. Köhnəqala Murad. Nizami Cəfərovla türk dünyasına səyahət. B.: “AzAtaM”, 2015.-120 səh.

 1050. Kristi Aqata. Erkülün qocaqlıqları. B.”Qanun”. 2016.-319 s.

 1051. Kristi Aqata. Günəş altında şər. B.: “Qanun”, 2015.-264 s.

 1052. Kristi Aqata. Qəhvəyi kostyumlu kişi. B.: “Altun kitab”, 2015.-128 səh.

 1053. Kristi Aqata. Mesopotamiyada qətl .- B.:Qanun ,2016.-343 c.

 1054. Kutlu Muhammet. Qırmızı kitab. B.: “Xan”, 2014.-340 s.

 1055. Qan Turalı. Fələk qırmancı. B.: “Mütərcim”, 2016.-220 səh.

 1056. Qanunvericilik testlərdə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-616 səh.

 1057. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 15-ci elmi-əməli konfransının materialları. B.: 2016.-214 səh.

 1058. Qarabağ gündəliyi 14. B.: “Elgün”, 2016.-255 səh.

 1059. Qarabağ gündəliyi 15. B.: “Elgün”, 2016.-292 səh.

 1060. Qarabağ müharibəsi. Qısa tarix. B.: 2016.-160 səh.

 1061. Qaradərəli Azad. Aşiqlər. B.: “Şirvannəşr”, 2008.-126 s.

 1062. Qaradərəli Azad. Burada kişi var?!. B.: “OL”, 2013.-176 s.

 1063. Qaradərəli Azad. Dəhrə. B.: “Nərgiz”, 2004.-99 s.

 1064. Qaradərəli Azad. Kuma-Manıç çökəkliyi. B.: “Xan”, 2016.-334 s.

 1065. Qaradərəli Azad. Qaçaq Fərzalı. B.: “Xan”, 2016.-93 s.

 1066. Qaradərəli Azad. Müharibə uşaqları. B.: 2014.-76 s.

 1067. Qaradərəli Azad. Ulartı. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 1999.-103 s.

 1068. Qaraqızı Z. Sevgi payı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-219 səh.

 1069. Qaraqoyunlu Sabir. Ürək qopub o dağlarda qalıbdır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-143 s.

 1070. Qarayev Elçin. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən. B.: “Mütərcim”, 2016.-544 səh.

 1071. Qarayev Q. Fortepiano üçün üçsəsli fuqa. B.: “Təhsil”, 2013.-16 səh.

 1072. Qarayev Səfa. Mifoloji xaos: strukturu və poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-211 s.

 1073. Qarayev Yaşar. Seçilmiş əsərlər. II-III cildlər. B.: “Elm”, 2016.-632 səh.

 1074. Qarayev Yaşar. Seçilmiş əsərləri. 1-ci cild. B.: “Elm”, 2015.-664 s.

 1075. Qarayev Yaşar. Seçilmiş əsərləri. 4-cü cild. B.: “Elm”, 2016.-772 s.

 1076. Qarayev Yaşar. Seçilmiş əsərləri. 5 ci cild. B.: “Elm”, 2016.-727 s.

 1077. Qarayeva Mehriban. Avropa konvensiyasının 5-ci maddəsi: azadlıq və toxunulmazlıq hüququ. Məhkəmə praktikasında tətbiqi məsələləri. B.: “Günəş-B”, 2016.-280 səh.

 1078. Qasımlı M. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003). II hissə. B.: “Mütərcim”, 2015.-660 səh.

 1079. Qasımov Alış. Azərbaycan Respublikasının əmək hüququ və əmək məcəlləsi sxemlərdə və cədvəllərdə.B.: “Qanun”, 2015.-455 s.

 1080. Qasımov Alış. Əmək hüququ. B.: “Letterpress”, 2016.-840 səh.

 1081. Qasımov Ayaz. Əxlaqın saflaşdırılmasına müdrik kəlamların təsiri. B.: “RS Poliqraf”, 2015.-192 səh.

 1082. Qasımov Cavanşir. Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat obyektlərinin işinin dayanıqlığı. B.: “AzTU”, 2015.-293 s.

 1083. Qasımov Cavanşir. Mülki müdafiə. B.: “AzTU”, 2012.-591 s.

 1084. Qasımov E. Atropat. B.: “Altun kitab”, 2015.-15 səh.

 1085. Qasımov E. Attila. B.: “Altun kitab”, 2015.-15 səh.

 1086. Qasımov Elmağa. Elementar riyaziyyat kursunun elmi əsasları. B.: “Elm”, 496 s.

 1087. Qasımov Elşad. Fizika (abituriyentlər üçün köməkçi vəsait). B.: “Mütərcim”, 2015.-211 s.

 1088. Qasımov Mahmudağa. Cəlilabadın tarixi, etnonim və toponimləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-542 səh.

 1089. Qasımov V.Ə. Kimyəvi elementlərin lantanoidli üçlü sulfidlərinin kristalloqrafik xarakteristikaları. B.: “Ləman”, 2016.-504 səh.

 1090. Qasımov Vaqif. İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri. B.: 2015.-288 səh.

 1091. Qasımova İzabella. Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum. B.: “Elm”, 2016.-537 s.

 1092. Qaz kimyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-458 s.

 1093. Qazax mahalının şairləri. Almanax. B.: “Mütərcim”, 2016.-191 s.

 1094. Qazi Vahid. Çöl qala. B.: “Kitab klubu”, 2016.-184 səh.

 1095. Qazıyev, Asim. Xeyli sözüm var. B.: “OL”, 2016.-284 səh.

 1096. Qeyc Rendi. Pul məktəbi.. B.: “Kitab klubu”,2013.-150 səh.

 1097. Qədimov R.F. Fiziki tərbiyə müəlliminin peşə fəaliyyətində əsas xüsusiyyətləri.. B.: “Mütərcim”, 2015.-72 səh.

 1098. Qədirli Fikrət. Gələcək şeirlərim. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-735 s.

 1099. Qəhrəmanov C.V. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində. Gəncə.: “Elm”, 2016.-245 səh.

 1100. Qəlbdəki və qələmdəki Qarabağ. B.: “XAN”, 2016.-247 s.

 1101. Qəlbinur H. Peyğəmbərnamə. B.: “Politex”, 2014.-168 səh.

 1102. Qənbərov Daşqın. İnsan hüquqlarının nəzəri-hüquqi əsasları və onların qorunması problemi. B.: “Papirus NP”, 2016.-135 s.

 1103. Qənimət oğlu S. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" dastanı insanlığın ana yasasıdır. B.: “Nurlar”, 2015.-111 səh.

 1104. Qəniyev Mahir. 100 sual 100 cavabda dinimiz. B.: “Şəms”, 2016.-111 səh.

 1105. Qəniyev S. Şirvanın 565 şairi. I cild. (XI əsr-1920-ci il). B.: “Elm və təhsil”, 2014.-509 səh.

 1106. Qərbi Avropada müsəlman icmaları: Fransa və Almaniya nümunəsində. B.: “Strateji Araşdırmalar Mərkəzi”, 2015.-47 s.

 1107. Qərib Rauf. Silə. B.: “Mütərcim”, 2015.-155 s.

 1108. Qəribli Aysel. Azərbaycan dili qloballaşan dünyada. . B.: “AzAtaM”, 2013.-60 səh.

 1109. Qəribli Aysel. Azərbaycan təriqət şeirinin leksikası. B.: “AzAtaM”, 2015.-180 səh

 1110. Qılıc Dərya. Qəmli səadət. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2016.-230 s.

 1111. Qiymətli kağızlar bazarı haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanunu. 15 may 2015-ci il, № 1284-IVQ. B.: “Qanun”, 2015.-103 səh.

 1112. Qluxovski Dmitri. Metro 2033.B.: “Hədəf nəşrləri”, 2013.-656 səh.

 1113. Qobustan jurnalının biblioqrafiyası.  (1969№1-2010№150) B.: “Təhsil”, 2016.-368 səh.

 1114. Qoca Fikrət. Sönən deyil bu ocaq. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-239 s.

 1115. Qocayev Ə. Şirvanşah I İbrahim. B.: “Altun kitab”, 2015.-14 səh.

 1116. Qocayev Ə. Uzun Həsən. B.: “Altun kitab”, 2015.-14 səh.

 1117. Qocayev Məmməd. Nizaminin insan fəlsəfəsi. B.: “Mütərcim”, 2012.-171 s.

 1118. Qocayeva Gülbəniz. Milli ensiklopediya-bilik dünyasına pəncərə. B.: 2016.-46 s.

 1119. Qorxmaz Rizvan. Qəlbin kövrək telləri. B.: “Ziya”, 2016.-296 səh.

 1120. Qorki Maksim. Ana. B.: “Qanun”, 2015.-456 s.

 1121. Qorki Maksim. Uşaqlıq. B.: “Qələm”, 2016.-224 s.

 1122. Qrey Con. Kişilər Marsdan, qadınlar Veneradandır. B.: “Kitab klubu”. 2013.-346 səh.

 1123. Qrin Robert. Hakimiyyətin 48 qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-775 səh.

 1124. Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi . B.: 2016.-52 səh.

 1125. Qulivənd Elvar. Zibil dolunda ziyafət. B.: “İpəkyolu”, 2011.-52 səh.

 1126. Quliyev Ağəli. Xüsusi fiziki-kimyəvi xassəli materiallar. B.: “ADNS”, 2016.-96 s.

 1127. Quliyev Etibar. Xocalı-sağalmaz yaram mənim. B.: “Mütərcim”, 2012.-120 s.

 1128. Quliyev Hikmət. Müdrik qoca arxetipinin semantik strukturu və paradiqmaları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-215 s.

 1129. Quliyev Hikmət. Müdrik qoca arxetipinin semantik strukturu və paradiqmaları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-215 s.

 1130. Quliyev İmanyar. Suallarla, cavablarla dinimiz. B.: “Xəzər”, 2016.-146 səh.

 1131. Quliyev Q. Eşidib –gördüklərimdən... ağ yalan. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-355 səh.

 1132. Quliyev S. Çiçi haqqında tarixi-etnoqrafik oçerklər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-666 səh.

 1133. Quliyev Zakir. İzahlı iqtisadi lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-179 s.

 1134. Quliyeva H. Zərərli həşəratlar: neyroendokrin tənzimin fizioloji və biokimyəvi aspektləri. B.: “Bayramoğlu”, 2015.-397 səh.

 1135. Quliyeva Mahirə. Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-404 səh.

 1136. Qummi Şeyx Abbas. Məfatihul cihan. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-1711 s.

 1137. Qurani-Kərim Müqəddəs kitabımızın daha bir poetik tərcüməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-583 s.

 1138. Qurani-Kərim oxuma qaydaları. B.: “İpəkyolu”, 2016.-128 səh.

 1139. Qurani-Kərim və Hədislərə görə Peyğəmbərlər tarixi. B.: “İpəkyolu”, 2012.-895 səh.

 1140. Qurbanov A. İ. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin marketinq və menecmenti Dərs vəsaiti.B.,2012.-203 s.

 1141. Qurbanov Afat. Müasir Azərbaycan dilçiliyi məsələləri. B.: “Elm”, 2003.-72 səh.

 1142. Qurbanov Kərəm. Seçilmiş şeirlər. B.: “Yazıçı”, 2015.-231 s.

 1143. Qurbanova Gülnarə. Oğuz dillərində əvəzliklər və onların mətn yaranmasında rolu. B.: “Kooperasiya”, 2016.-144 səh.

 1144. Qurbanova Məhbubə. Azərbaycan dili. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-324 s.

 1145. Qurbanzadə Pənah. İslam İslamzadə. B.: “Borçalı”, 2007.-192 səh.

 1146. Qüdrət Tat. Pərsəng. B.: “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, 2016.-402 s.

 1147. Qürbətdən gələn səslər. B.: “Şərq-“ərb”, 2016.-512 səh.

 1148. Lermontov M. Aşıq Qərib. B.: “Nağıl Evi-N”, 2016.-23 s.

 1149. Letifzade Orxan. Payız nefesi. B.: 2016.-3 səh.

 1150. Levandovski Anatoli. Janna Dark. B.:” Qanun”, 2015.-431 s.

 1151. Lətifzadə Orxan. Duyğular. B.: 2016.-4 səh.

 1152. Lisenziyalar və icazələr haqqında .-B.:Qanun,2016-47 c.

 1153. Lövbərləşdirmə avadanlıqlarının tutuculuq qabiliyyətinin qiymətləndirmə metodikası. B.: “ADNA”, 2014.-27 səh.

 1154. Lubkovska Kazimera. Öz əlinlə düzəlt 1-ci kitab. B.: “Kitab Klubu”, 2013.-32 s.

 1155. Magistr hazırlığı üçün "Keyfiyyətin təmin edilməsi, rəqabət qabiliyyəti və təhlükəsizliyinin müasir problemləri" fənninin tədrisi proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-23 səh.

 1156. Magistr hazırlığı üçün "Metrologiyada informasiya texnologiyaları" fənninin proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-9 səh.

 1157. Magistr hazırlığı üçün "Metrologiyada informasiya texnologiyaları" fənninin proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-9 səh.

 1158. Mahmud Xalid. Əbədiyyət yolçuları. B.: “SkyG”, 2016.-160 səh.

 1159. Mahmud İkinci. Tualet kağızı. B.”Qanun”. 2016.- 154 s.

 1160. Mahmud Nəriman. Sirli əməliyyat. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2016.-104 səh.

 1161. Mahmudlu Yaqub. Azərbaycan tarixi Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün "Azərbaycan tarixi" fənni üzrə dərslik. B.: “Təhsil”, 2016.-207 s.

 1162. Mahmudoğlu  Anar. Bir ömürlük mübarizə. B.: “Qanun”, 2006.-387 s.

 1163. Mahmudov A.M. Kriminalistika : sxemlər, şərhlər, terminlər.B.,2013.-270 s.

 1164. Mahmudov Zamin. Çıxıram qəlblərin səyahətinə... B.: “Araz”, 2010.-531 s.

 1165. Mahmudova C. Elza İbrahimova. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-31 səh.

 1166. Makiavelli Nikkolo. Hökmdar. B .: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-463 səh.

 1167. Malayev Zakir. Erqonomika və əmək prosesləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-182 səh.

 1168. Mandino Oq. Dünyanın ən dahi taciri. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-143 s.

 1169. Mansurov Eldar. Adagio. Simfonik orkestr üçün. B.: “Səda”, 2003.-19 səh.

 1170. Mansurov Eldar. Konsert. B.: “Səda”, 2015.-60 səh.

 1171. Mansurov Eldar. Mansurovlar. B.: 2016.-271 s.

 1172. Mansurov Eldar. Pambıq dastanı. B.: “Səda”, 2003.-5 səh.

 1173. Mansurov Eldar. Passakaliya. B.: “Səda”, 2003.-15 səh.

 1174. Mansurov Eldar. Pastoral. B.: “Səda”, 2015.-21 səh.

 1175. Mansurov Eldar. Zəfər bayramı. B.: “Səda”, 2003-.-4 səh.

 1176. Maraşlı Sema. Gəlin-qaynana münasibətlərini mehribanlıqla həll edək. B.: “İpəkyolu”, 2016.-206 səh.

 1177. Marketinq. B.: “Ecoprint”, 2016.-400 səh.

 1178. Marks Karl. Kapital. I cild. I kitab. Kapital istehsalı prosesi. B.: “Qanun”, 2016.-808 səh.

 1179. Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması. B.: “ADNSU”, 2016.-124 s.

 1180. Maşınqayırmada texnoloji proseslər. B.: “AzTU”, 2015.-243 səh.

 1181. Maşınların istehsal texnologiyası. B.: “ADNA”, 2015.-29 s.

 1182. Maya göbələklərinin biologiyası. B.: “AzTU”, 2016.-234 s.

 1183. Mehdi Q. Duel. B.: “Vektor”, 2015.-289 səh.

 1184. Mehdi Qərib. Pəncərədən gələn qonaq. B.: “Vektor”, 2016.-370 səh.

 1185. Mehdixanov Rəsul. Şəmkir şəhərinin tarixi (V-XIX əsrin əvvəlləri). B.: “AfpoliqrAF”, 2016.-164 s.

 1186. Mehdiyev İsa. Erməni dili. B.: 2016.-279 s.

 1187. Mehdiyev R. Avropa strukturlarının deqradasiyasının mənbələri haqqında və ya Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar siyasəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-200 səh.

 1188. Mehdiyev Şəfaət. Ərk qalası. B.: “Nurlan”, 2007.-400 səh.

 1189. Mehdiyeva Aytən. Şərqi Aralıq dənizi hövzəsi e.ə. III-I minilliklərdə. B.: “ABU”, 2009.-178 s.

 1190. Mehdiyeva Gülər. Həyat bilgisi 5. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-80 səh.

 1191. Mehdiyeva Validə. Ekoloji-iqtisadi rayonlaşmanın sosial-iqtisadi aspektləri. B.: “Gənclik”, 2016.-106 s.

 1192. Mehman Vaqif. Sənətin sehri. B.: 2016.-64 səh.

 1193. Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-194 s.

 1194. Memarlıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün təlim dili kimi ingilis dilindən nümunəvi "ingilis dili" proqramı (metodik göstərişlərlə).b.,2010.-93 s.

 1195. Metrologiyanın əsasları fənnindən kurs işinin yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş. B.: “Vektor”, 2015.-55 səh.

 1196. Məcidoğlu Məmməd. Dünyam vardı...-B.,2008.-256 s.

 1197. Məcidoğlu Məmməd. Təcnislər.-B., 2005.-239 s.

 1198. Mədəniyyət, incəsənət, turizm bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. May-2016. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2016.-126 s.

 1199. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Oktyabr 2016. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2016.-129 səh.

 1200. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Sentyabr-2016.  B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2016.-105 s.

 1201. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. 2016 İyun. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2016.-109 səh.

 1202. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Avqust-2016. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2016.-77 səh.

 1203. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. İyul-2016. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2016.-103 səh.

 1204. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2016. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2016.-120 səh.

 1205. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Mart-2016. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2016.-112 səh.

 1206. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Aprel-2016.B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2016.-153 səh.

 1207. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Dekabr-2015. B.: “M.F.Axundov ad.Milli Kitabxana”, 2016.-4116 səh.

 1208. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat 2016-Yanvar. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2016.-97 səh.

 1209. Mədəniyyətimizin qəndilləri. B.: “İpəkyolu”, 2013.-382 səh.

 1210. Məğrur Yaqub. Vətən naminə. B.: “Araz”, 2016.-204 səh.

 1211. Məhəbbət çiçəyi. B.: “Şuşa”, 2016.-143 s.

 1212. Məhəmməd Ağa-85. B.: “ADPU”, 2016.-48 səh.

 1213. Məhəmməd Hüseyn ibn Məhəmməd Əli Gəncəvi. Mücərrəbati-Mirza Muhəmməd Hüseyn Təbib həkimbaşi. Gəncə.; 2016.-394 səh.

 1214. Məhərrəmli Qiymət. Dərviş. B.: 2016.-80 səh.

 1215. Məhərrəmli Qulu. Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2015.-288 səh.

 1216. Məhərrəmoğlu Allahverən. Məhərrəmoğlu vətənsiz qaldı. B.: “UniPrint”, 2016.-116 səh.

 1217. Məhərrəmoğlu Q. Ana heykəli.-B.,2011.-175 s.

 1218. Məhərrəmov A. Asimmetrik sintez. B.: “Bakı Universiteti”, 2015.-205 səh.

 1219. Məhərrəmov Abel. Heterotsiklik birləşmələr kimyası. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-503 s.

 1220. Məhərrəmov Abel. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-460 səh.

 1221. Məhərrəmov Bəhruz. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi qərarlarının milli məhkəmələr tərəfindən tətbiqi problemləri. B.: “Bakı universiteti”, 2016.-220 səh.

 1222. Məhərrəmov Lətif. Azərbaycanca-İngiliscə lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-184 səh.

 1223. Məhərrəmova Vəfa. Leksik paralelizmin tipologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-160 səh.

 1224. Məhfuz Nəcib. Bildirçin və payız. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2016.-445 s.

 1225. Məhkəmə hakimiyyəti. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.-203 səh.

 1226. Məktəb kurikulumları. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-215 səh.

 1227. Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrdə uşaq kukla teatrının təşkili. B.: “Səda”, 2005.-31 s.

 1228. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün təlim materiallarının təxmini planlaşdırılması. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutununTəhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-119 s.

 1229. Məktəbəqədər təhsilin yeni məzmunu və idarə olunması məsələləri. B.: “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2016.-248 s.

 1230. Məktəbəqədər təhsilin yeni məzmununun xüsusiyyətləri. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutununTəhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-55 s.

 1231. Məktəblinin alınma sözlər lüğəti. B.: “Təhsil”, 2014.-239 səh.

 1232. Məlikzadə Hikmət. Mənzərə Sadıqovanın yaradıcılığında insan-cəmiyyət-zaman münasibətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-160 səh.

 1233. Məlumat kitabçası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.. B.: “Elm”, 2015.-243 səh.

 1234. Məmişoğlu Mübariz. Kəndimiz könlümə düşüb. Ağcabədi.: 2011.-128 səh.

 1235. Məmməd Araz. Qarabağ simfoniyası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-510 s.

 1236. Məmməd Zakir. Üç hekayət. B.”Qanun”. 2016.- 16 s.

 1237. Məmmədbəyov Nazim. 500 təmsil. I cild. B.: “Səda”, 2012.-540 səh.

 1238. Məmmədbəyov Nazim. 500 təmsil. III cild B.: “Səda”, 2016.-506 səh.

 1239. Məmmədbəyov Nazim. 501 təmsil. II cild. B.: “Səda”, 2016.-480 səh.

 1240. Məmmədbəyov Nazim. Ehsanlar kralı Ağaverdi. B.: “Səda”, 2009.-89 səh.

 1241. Məmmədbəyov Nazim. Əbədiyaşar gözəllik fədaisi. Rejissor-operator Nəriman Şıxəliyevin yaradıcılığı haqqında. B.: “Səda”, 2010.-39 səh.

 1242. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. B.: “Səda”, 2013.-423 c.

 1243. Məmmədbəyov Nazim. Qarınqulular. B.: “Səda”, 2005.-74 s.

 1244. Məmmədbəyov Nazim. Mobil Əhmədov Unudulmaz müğənni, aktyor, pedaqoq, rəssam. B.: “Səda”, 2009.-32 s.

 1245. Məmmədbəyov Nazim. Nağıllar. B.: “Səda”,  2010.-98 səh.

 1246. Məmmədbəyov Nazim. Oyunbazlar, qohumbazlar, hoqqabazlar. B.: “Səda”,  2011.-123 səh.

 1247. Məmmədbəyov Nazim. Respublikanın xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev. B.: 2009.-47 s.

 1248. Məmmədbəyov Nazim. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların dünyası. B.: 2012.-154 səh.

 1249. Məmmədbəyov Nazim. Siğə xəstəliyinə düşən molla. B.: “Nurlan”, 2012.-60 səh.

 1250. Məmmədbəyov Nazim. Şahqulunun ad günü. B.: “Səda”, 2010.-71 səh.

 1251. Məmmədbəyov Nazim. Şeirlər. B.: “Səda”,  2010.-90 səh.

 1252. Məmmədbəyov Nazim. Toydan toya. B.: “Səda”,  2010.-125 səh.

 1253. Məmmədquluzadə C. Anamın kitabı. B.: “Hədəf”, 2014.-124 səh.

 1254. Məmmədli Elmira. Dağlar qızı. B.: “Papirus”, 2016.-127 s.

 1255. Məmmədli Əşrəf. İnəklərin yelin xəstəlikləri. B.: “Mütərcim”, 2011.-171 s.

 1256. Məmmədli Qulam. Ömür dəftərindən səhifələr. B.: “Təhsil”. 2016.-184 səh.

 1257. Məmmədli Nəzakət. Azərbaycandan Dünyaya Doğan Günəş. Seyyid Yəhya Şirvani və xəlvətilik. B.: 232 səh.

 1258. Məmmədli Vahid. Atropatena dastanı. B.: “Zərdabi”, 2010.-272 səh.

 1259. Məmmədli Vahid. Tunc mələk. B.: “Kitab klubu”, 2008.-156 səh.

 1260. Məmmədov Adıgözəl. Məxfi protokollar. B.: “Qələm”, 2014.-360 səh.

 1261. Məmmədov Altay. Narınc. B.: “Vətənoğlu”, 2014.-128 səh.

 1262. Məmmədov Eldar. Bizim gözəl dilimiz. B.: “Kitab klubu”, 2010.-216 səh.

 1263. Məmmədov Əyyub. Nizami Gəncəvi poeziyasında loğman təfəkkürü. B.: 2015.-121 s.

 1264. Məmmədov Fazil. Azərbaycan SSR-in onun siyasi rəhbəri M. C. Bağırovun Böyük Vətən Müharibəsi illərində SSRİ-nin müdafiəsində müstəsna rolu (22 iyun 1941 - 9 may 1945-ci illər). B.: “Şəms”, 2016..-309 s.

 1265. Məmmədov Fazil. M.C.Bağırov İ.Stalinin vəfatından sonrakı dövrdə kreml ixtilafları burulğanında. B.: “Şəms”. 2013.-696 sh.

 1266. Məmmədov Fəxrəddin. Riyazi proqramlaşdırma. Xətti proqramlaşdırmadan praktikum. Gəncə.: “GDU”, 2016.-135 səh.

 1267. Məmmədov Fuad. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya. B.: “OL”, 2016.-257 s.

 1268. Məmmədov Kamran. Azərbaycan yazıçılarının həyatından dəqiqələr. B.: “Hədəf”, 2013.-252 s.

 1269. Məmmədov Qabil. Yem hazırlanmasının texnoloji və texniki təminatında tədqiqatlar və innovasiyalar. B.: “Elm”, 2015.-564 s.

 1270. Məmmədov Məhərrəm. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası. B.: “Elm”, 2003.-146 s.

 1271. Məmmədov Məhərrəm. Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası. I cild.B.: “Çaşıoğlu”, 2015.-227 səh.

 1272. Məmmədov Müzəffər. Azərbaycan dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində. B.: “Vektor”, 2016.-404 səh.

 1273. Məmmədov Nahid. Tövbə. B.: “Şans Mətbəə LTD”, 2016.-51 s.

 1274. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Hadrut rayonunun tarixi. B.: “Avropa”, 2016.-604 səh.

 1275. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun tarixi. B.: “Avropa”, 2016.-678 səh.

 1276. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərinin tarixi. B.: “Avropa”. 2016.-960 səh.

 1277. Məmmədov Şükür. Heydər Əliyevin dövlətçilik və hüquq təlimi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-77 səh.

 1278. Məmmədov Şükür. XX əsr Azərbaycanda dövlət və hüquqi təlimlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-156 səh.

 1279. Məmmədov Tahir. Səslə məni. B.: 2016.-219 s.

 1280. Məmmədov V. Kür çökəkliyi göllərinin ekohidroloji problemləri və onların tənzimlənməsinin əsas prinsipləri. B.: “Nafta-Press”, 2011.-339 səh.

 1281. Məmmədov Zahid. Azərbaycan Respublikasının region ölkələrinə inteqrasiyası (2006-2010-cu illər). II kitab. B.: “MBM”, 2015.-367 s.

 1282. Məmmədova Fəridə. Sevgili üçün notlar. B.: “Mütərcim”, 2015.-40 səh.

 1283. Məmmədova G. Excel elektron cədvəlində iş üzrə praktikum. B.: “ADPU”, 2015.-90 səh.

 1284. Məmmədova G. Fransız və Azərbaycan dillərində bitki adlarının linqvistik təhlili. B.: “Elm və təhsil”,2014.-170 səh.

 1285. Məmmədova Gülbəniz. Fransızca-Azərbaycanca izahlı hüquq terminləri lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-324 səh.

 1286. Məmmədova Gülbəniz. Fransızca-Azərbaycanca müxtəsər izahlı botanika terminləri lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-272 səh.

 1287. Məmmədova Gülnar. Rus dili Abituriyent və bakalavrlar üçün vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-477 s.

 1288. Məmmədova İlhamə. Təbriz şəhərinin maddi mədəniyyəti. B.: “Çaşıoğlu”, 2016.-497 s.

 1289. Məmmədova Məhsəti. Təsviri incəsənət Ümumtəhsil məktəblərinin  5-ci sinfi üçün "Təsviri incəsənət" fənni üzrə dərslik. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-79 s.

 1290. Məmmədova Nüşabə. Həyat bilgisi 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-76 səh.

 1291. Məmmədova Səyyarə. Şagirdlərin mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması Sinifdənxaric oxu. B.: “Nərgiz”, 2014.-58 s.

 1292. Məmmədova Səyyarə. Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları. B.: “Nərgiz”, 2015.-112 səh.

 1293. Məmmədov-Tağısoy, Nizami. Qaraqalpaq ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-456 səh.

 1294. Mənkyu Q. Ekonomiksin əsasları. B.: 2014.-836 səh.

 1295. Mənsuroğlu Şəmsəddin. Zaman dəyişir. B.: “Mütərcim”, 2016.-400 səh.

 1296. Mənsuroğlu Şəmsəddin. Zaman dəyişir. B.: “Mütərcim”, 2016.-400 səh.

 1297. Məntiq. B.: “Altun kitab” 2014.-39 səh.

 1298. Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi işçilərinin vəzifə təlimatı. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2015.-106 səh.

 1299. Məsimoğlu Q. Açıl, sabahım, açıl. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2015.-152 səh.

 1300. Məsimoğlu Mübariz. Bilirəm, sənsən, bilirəm...B.: “Vektor”, 2015.-186 s.

 1301. Məstanın dərsləri. B.: “Altun kitab”, 2014.-63 səh.

 1302. Miller Artur. 7 pyes. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2016.-727 s.

 1303. Millətoğlu Yusif. İşıqlı yollara açılan cığır. B.: “Nərgiz”, 2016.-175 səh.

 1304. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-95. B.: 2015.-173 səh.

 1305. Milli kitabxananın nəşrləri. B.,2013.-21 s.

 1306. Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərə (CD) köçürülmüş musiqi əsərləri. B.: “Milli Kitabxana”, 2016.-376 səh.

 1307. Miniatür kitab muzeyi. B.: 2016.-44 səh.

 1308. Mir Cəfər. Qəfil oyanış. B.: “Elm”, 2011.-148 səh.

 1309. Mir Cəlal. Yuxu və külək. B.: “Nağıl Evi-N”, 2016.-11 səh.

 1310. Mirhəsən İmran. Zirvələrdə izim qaldı. B.: “Adiloğlu”, 2014.-226 səh.

 1311. Miri Sevgi. İrfani hikmətlər. B.: 2016.-256 səh.

 1312. Mirişli R. Azərbaycanım Kantata. Xor və Simfonik orkest üçün. B.: “E.L”, 2012.-60 səh.

 1313. Mirişli R. Mənim ömrüm. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-105 səh.

 1314. Mirqədirov Həbibulla. Dünya xatirələrdir. B.: “Adiloğlu”, 2012.-296 səh.

 1315. Mirzə Fətəli Axundzadə-200. B.: “Elm”, 2013.-432 səh.

 1316. Mirzə Kazım bəy.Muridizm və Şamil. Bab və babilər. Uyğurlar. B.: “Hədəf nəşrləri”, 2015.-432 səh.

 1317. Mirzəyev A. Azərbaycan epik şeirinin təşəkkül dövrü. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-238 səh.

 1318. Mirzəyev Hüseyn. Azərbaycan dili fənnindən qiymətləndirmə materialları. B.: “Mütərcim”, 2016.-81 s.

 1319. Mirzəzadə Aydın. Müdriklik dərsləri II hissə. B.: “Azərbaycan”, 2016.-333 səh.

 1320. Mirzəzadə B. Poemalar və hekayətlər Dördüncü kitab. Mingəçevir.: 2000.-130 səh.

 1321. Mirzəzadə B. Səhnə əsərləri. 3-cü kitab. Mingəçevir.: 2002.-219 səh.

 1322. Mirzəzadə Xəyyam. Adajio. B.: 2008.-6 s.

 1323. Mirzəzadə Reyhan. Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi. B.: 2016.-664 səh.

 1324. Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar.”Elm və təhsil”, 2016.-352 səh.

 1325. Moder Armel. Mənim azərbaycanca-ingiliscə ilk cümlələr lüğətim. B.: “TEAS Press”, 2016.-128 səh.

 1326. Modern gürcü ədəbiyyatı. İnsan-Zero. B.: “ADK Publishing House”, 2015.-92 səh.

 1327. Modern gürcü ədəbiyyatı. İnsan-Zero. B.: “ADK Publishing House”,2015.-192 səh.

 1328. Moem Uilyam. Teatr. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbycan Tərcümə mərkəzi”, 2016.-568 səh.

 1329. Molla Nəsrəddin lətifələri. B.: “Altun kitab”, 2012.-128 səh.

 1330. Monitorinq imtahanlarının nəticələrinin elmi-statistik təhlili (2015-ci il). B.: “TQDK”, 2015.-392 səh.

 1331. Mopassan Gi De. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2015.-208 səh.

 1332. Moyes Coco. Bir üstəgəl bir. B.: “Açar”, 2015.-585 s.

 1333.  Moyes Coco. Səndən öncə mən. B.: “Açar”, 2016.-496 səh.

 1334. Moyes Coco. Səndən sonra. B.: “Açar”,  2016.-480 səh.

 1335. Möminlərin anaları. B.: “İpəkyolu”, 2015.-287 səh.

 1336. Muğanna İsa. İlan dərəsi. B.: “Hədəf”, 2013.-319 s.

 1337. Muxtar Kənan. Tilsim.B,: “Təhsil”, 2016.-112 səh.

 1338. Muxtarova  Əsməd. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər). B.: “Adiloğlu”, 2013.-446 s.

 1339. Muxtarova S. Varislər. B.: “Nərgiz”, 2015.-251 səh.

 1340. Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-59 səh.

 1341. Munis Gülarə. Munisin deyimləri. B.: “MBM”, 2015.-120 səh.

 1342. Murad Güləmail. Qələmim əlimdə lələkdən idi. B.: “Qanun”, 2010.-227 s.

 1343. Muradoğlu Nizami. "Kitabi-Dədə Qorqud" və müasir Azərbaycan poeziyası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-70 s.

 1344. Muradoğlu Nizami. Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-100 səh.

 1345. Muradov Babək. Günəş qürub edəndə... B.: “ADPU”, 2011.-96 səh.

 1346. Muradov Rövşən. Əmək potensialı: formalaşması və istifadəsi problemləri. B.: “Avropa”, 2014.-326 səh.

 1347. Muradov V. Qarabağ bölgəsinin xalçaçılıq tarixi. B.: “Elm”, 2015.-563 səh.

 1348. Musa Əziz. Dan ulduzu. B.: “Sabah”, 2003.-102 s.

 1349. Musayev Akif. Aksizlər. B.: “Azərbaycan Universiteti”, 2016.-158 səh.

 1350. Musayev Rafiq. Fransızca-Azərbaycanca lüğət. B.: “Mütərcim”, 2015.-192 səh.

 1351. Musayev Sübhan. Müasir informatika. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-158 s.

 1352. Musiqi. Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün "Musiqi" fənni üzrə dərslik. B.: “Təhsil”, 2016.-79 s.

 1353. Mustafa S. Qayıdış. B.: “AzAtaM”, 2012.-99 səh.

 1354. Mustafayeva Lalə. İnformatika. B.: “Təknur”, 2014.-195 s.

 1355. Mutanov Ğalım. Nura boya dünyanı. B.”Qanun”. 2016.- 103 s.

 1356. Müasir ədəbiyyat məsələləri. Mühacirət ədəbiyyatı araşdırmaları IV. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-324 səh.

 1357. Müasir təhsilə innovativ yanaşmalar. B.: “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin nəşriyyatı”, 2016.-250 səh.

 1358. Müasir təhsilin nəzəri və praktik problemləri. B.: “Şahin-MB”, 2016.-249 s.

 1359. Müasir urologiya. B.: 2015.-24 səh.

 1360. Müasirləri Hüseyn Əhmədov haqqında XIII kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-197 s.

 1361. Mübariz insan B.: “N Print Studiya”, 2016.-251 səh.

 1362. Müdriklik dövrünü yaşayan insan Məmmədağa Sərdarov-75. B.: “ADPU”, 2016.-187 səh.

 1363. Müəllim hazırlığının aktual problemləri və modernləşdirilməsi. B.: “Mütərcim”, 2015.-214 s.

 1364. Mühacirətdə folklor araşdırmaları. 1-ci kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-251 səh.

 1365. Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-755 səh.

 1366. Mühəndis qrafikası kursundan qrafiki işlərin yetirilməsinə aid metodik göstəriş və fərdi tapşırıqlar. B.: 2016.-74 s.

 1367. Mükərrəm Z. Filmin bədii həlli haqqında düşüncələr. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-151 səh.

 1368. Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında konvensiya. B.: “Hüquq ədəbiyyatı, 2014.-96 səh.

 1369. Müslüm Fərid. Biz eşq üçün xəlq olunduq. B.”Qanun”. 2016.-103 s.

 1370. Müslümqızı Səriyyə. Dünya susmasın gərək. B.: “Yazıçı”, 2015.-84 s.

 1371. Müslümova Tamilla. Sevən ürəklər şairi. B.: “MBM”, 2016.-319 s.

 1372. Müstəqil Azərbaycanın 25 ili səfərlərin gözü ilə Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr edilir. B.: “BEST-TMS”, 2016.-645 s.

 1373. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı 2 cilddə, I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-799 s.

 1374. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı 2 cilddə, II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-1087 s.

 1375. Müstəqillik yollarında. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-627 səh.

 1376. Müstəqilliyin 25 ili: azərbaycançılıq ideyası və dil siyasəti. B.: 2016.-224 səh.

 1377. Müşfiq Ə. Fövqəl insan şeirlər.B.,2013.-43 s.

 1378. Nadir  Mülkədar. Dünyasız qalacağıq. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-307 s.

 1379. Nadir  Mülkədar. İç dünyamın inciləri...B.: “Yeni Poliqrafist”, 2016.-101 s.

 1380. Nadirli İ. Ömrün payız akkordları. B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-374 səh.

 1381. Nağı qızı Mahirə. ədəbiyyatşünaslığa xidmət əzmi ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-201 s.

 1382. Nağıllar Cumbulu. Siçan və pişik. Arıların qəzəbi. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-31 s.

 1383. Nağıllar Çəpiş. Dağ və siçan. Tülkü və ilan. Çil-çil beçə. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-47 səh.

 1384. Nağıllar Durna ilə qurbağanın dostluğu; Üç sənətkar; Analıqla yetim qız; Hiyləgər tülkü. B.: ““Şərq-Qərb”, 2016.-47 s.

 1385. Nağıllar Loğman və şagirdi. Əlcəyin nağılı. Tacir və tutuquşunun nağılı. Üç qardaş. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-47 səh.

 1386. Nağıllar: Tənbəl Hüseyn; Sığırçınlar və lovğa sərçə; Xoruz və padşah; Əlcəklər və balta. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-47 s.

 1387. Nağıllar: Tıq-tıq xanım; Əhmədin nağılı; Bülbülün nağılı. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-31 s.

 1388. Nağısoylu Möhsün. Anonim “Şeyx Sənan” mənzum hekayəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-202 s.

 1389. Nağıyev Vəli. Həyat haqqında düşüncələr-2. B.: “Mütərcim”, 2014.-139 s.

 1390. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileyləri 1924-1984.Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-128 səh.

 1391. Naxçıvan müstəqillik illərində: hədəflər, inkişaf, nəticələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-384 səh.

 1392. Naxçıvan statistika güzgüsündə Tarixi-statistik məcmuə - 75. B.: “Səda”, 1999.-127 səh.

 1393. Naibova T. İondəyişdirici yüksəkmolekullu birləşmələrin tədqiqi. B.: “ADNA”, 2011.-114 səh.

 1394. Naibova Tamilla. Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası. B.: “Çaşıoğlu”, 2014.-366 səh.

 1395. Naime Mihail. Mirdadın kitabı. B.: “Nərmin yayın evi”, 2016.-218 s.

 1396. Namazov Nizami. Göbələklər aləmi.Magistrantlar ücün dərs vəsaiti.-Sumqayıt ,2016.-367 c.

 1397. Narıngül. Güzgüdəki qadın. B.: “Nurlan”, 2011.-134 s.

 1398. Nazim  Yusif. Şou dünya. B.: “OL”, 2014.-145 s.

 1399. Nazim Hüseynli-60: keçmiş, ötüb keçənlər, indiki. B.: “Zərdabi”, 2016.-256 səh.

 1400. Neft kimyası və neft emalı proseslərində istifadə edilən terminlər lüğəti (ingilis-rus-azərbaycan). B.: “Elm”, 2014.-143 s.

 1401. Neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin fundamental və tətbiqi problemləri. B.: “Nafta-Press”, 2016.-271 səh.

 1402. Nesbo Jo. Qar adam. B.: “Qanun”, 2015.-641 səh.

 1403. Nesin Əziz. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2015.-240 səh.

 1404. Neyper Uilyam. Atilla. B.: “Qələm”, 2013.-80 s.

 1405. Nə,harada və nə zaman? B.: “Qanun”,2016.-255 c.

 1406. Nəbibəyli Nərmin. Onun gündəliyindən. B.: “Mütərcim”, 2011.-129 s.

 1407. Nəbiyev Bəxtiyar. Azərbaycan SSR-nin iqtisadi inkişaf tarixi (XX əsrin 60-80-ci illəri). B.: “BDU”, 2016.-250 s.

 1408. Nəcəfəliyev A. Roma hüququ. B.: 2015.-279 səh.

 1409. Nəcəfli T. Əmir Teymur. B.: “Altun kitab”, 2015.-15 səh.

 1410. Nəhmət Adil Aydın. Doğruların kitabı. B.: “Avropa2. 2016.-182 səh.

 1411. Nəhmət Adil. Doğruların kitabı. B.: “Avropa”, 2016.-182 s.

 1412. Nəriman Həsənzadə: "Ömür-yarı sual, yarı imtahan...". B.: “OL”, 2014.-290 s.

 1413. Nərimanoğlu Hacı. Əyyub Abasov: Zəngəzur faciəsini yaşayan və yaşadan ədib. B.: “Mütərcim”, 2016.-95 s.

 1414. Nəsibov E. Dövlət və siyasət fəlsəfəsi. Siyasət III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-172 səh.

 1415. Nəsir Vaqif. Seçmələr. I-II cild. B.: “Ləman”, 2016.-367 səh.

 1416. Nəvəvi İmam. Riyazus-Salihin. I cild. B.: “İpəkyolu”, 2015.-722 səh.

 1417. Nəvəvi İmam. Riyazus-Salihin. II cild. B.: “İpəkyolu”, 2015.-728 səh.

 1418. Nəzərova Arzu. N.Gəncəvi yaradıcılığının ibtidai sinif şagirdlərinin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsində rolu. B.: “Adiloğlu”, 2010.-48 səh.

 1419. Nəzirli K. Miras. B.: “Mütərcim”, 2014.-429 səh.

 1420. Nəzirli Ş. Güllələnmiş Azərbaycan generalları. B.: “Qələm”, 2016.-704 səh.

 1421. Nicat Əlisa. Əsərləri. XXIII-XIV-XVI-XVII-XVIII-XII-

 1422. Nicat Əlisa. Əsərləri. XV cild. B.: “Adiloğlu”, 2014.-400 səh.

 1423. Nicat Əlisa. Əsərləri. XVI cild. B.: “Adiloğlu”, 2014.-396 səh.

 1424. Niftiyev  Ələşrəf. Hər kəs qədrini yaşar. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-167 s.

 1425. Niftiyev Ələşrəf. Həyatımın həqiqətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-132 səh.

 1426. Nihan Nuranə. Bir qəlbin harayı. B.: “Bakı Çap Evi”, 151 s.

 1427. Nitsşe Fridrix. Dəccal. B.: “Hədəf”, 2013.-252 s.

 1428. Nitsşe Fridrix. Külliyatından qızıl seçmələr.. B.: “Adiloğlu”, 2014.-287 səh.

 1429. Niyazov Əhməd. Aktual dini məsələlər. B.: “İpəkyolu”, 2014.-376 səh.

 1430. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının elmi əsərləri 2015. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-364 səh.

 1431. Nizami Gəncəvi Alman qaynaqlarında. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-135 səh.

 1432. Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə. B.: “Hədəf”, 2012.-159 səh.

 1433. Nizami Qulu oğlu Cəfərov.Biblioqrfaiya. B.: “Elm”, 2012.-208 səh.

 1434. Nosov N. Yamaq. B.: “Nağıl Evi-N”, 2016.-15 s.

 1435. Novruzqızı Cahan. Gecikmiş arzular. Sumqayıt.: “Azəri”. 2016.-112 səh.

 1436. Novruzlu Azər. Hər şey odur. B.: “GNS Poliqraf”, 2016.-243 s.

 1437. Novruzlu Turan. Alpturanın arzuları. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-44 səh.

 1438. Novruzzadə Turan. Yadigar saxla. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-108 səh.

 1439. Növbəri. Divan. B.: “Elm”, 2016.-847 s.

 1440. Nuri V. Sədəf içində inci. B.: 2015.-376 səh.

 1441. Nuriyev Sədi. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-638 səh.

 1442. Nuriyeva Məhtəban. Yurd həsrəti. B.: “Mütərcim”, 2016.-150 s.

 1443. Nurlu xatirələr işığında. B.: “Təhsil”, 2016.-248 səh.

 1444. Nüsrət  İbadulla. Böyük İsveç-Azərbaycan izahlı lüğəti. B.: “Təknur”, 2013.-976 səh.

 1445. Nüsrət İbadulla. Azərbaycan-İsveç danışıq kitabı. B.: “Təknur”, 2015.-383 s.

 1446. Oar. Yalnızlıqdan şizofreniyaya. B.”Qanun”. 2016.- 344s.

 1447. Oğuz Yunus. Azərbaycanın geosiyasəti. B.: “OL”, 363 səh.

 1448. Oksleyd Kris. Əhali haqqında infoqrafika. B.: “TEAS Press”, 2016.-33 səh.

 1449. Oksleyd Kris. Ətraf mühit haqqında infoqrafika. B.: “TEAS Press”, 2016.-32 s.

 1450. Oksleyd Kris. Hava haqqında infoqrafika. B.: “TEAS Press”, 2016.-32 səh

 1451. Oksleyd Kris. Heyvanlar haqqında infoqrafika. B.: “TEAS Press”, 2016.-32 səh

 1452. Oleşa Yuri. Üç gonbul. B.: “Altun kitab”, 2016.-192 səh.

 1453. Onkoloji Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı. B.: 2016.-228 səh.

 1454. Ordubadi M. S. Qılınc və qələm. B.: “Hədəf”, 2013.-723 səh.

 1455. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri. B.: 2015.-280 səh.

 1456. Oruclu Y. Bu dünyaya bax. B.: “Təhsil”, 2009.-314 səh.

 1457. Oruclu Y. Elə bağlıyam. B.: “Təhsil”, 2005.-319 səh.

 1458. Oruclu Y. İztirablı ötən ömür. B.: “Təhsil”, 2009.-242 səh.

 1459. Oruclu Y. Ümid ol Allaha, bir də dostlara. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-446 səh.

 1460. Oruclu Y. Yaralı durna. B.: “Şuşa”, 2005.-319 səh.

 1461. Oruclu Yunis. Səni axtarıram. B.: “Ünsiyyət”, 2011.-420 səh.

 1462. Osho. Bizə sevgidən danışın.  B.: “Qanun”, 2016.-240səh.

 1463. Osman  Əlibala. Həyat və məhəbbət. B.: “Sabah”, 2007.-83 s.

 1464. Ozanlı Qurban. Ulu xalq, ulu inam, ulu dil. B.: 2008.-32 səh.

 1465. Ömürdən günlər. Ədəbi toplu. 1 buraxılış. B.: “Mütərcim”, 2005.-102 s.

 1466. Ömürdən yarpaqlar. B.: “Şirvannəşr”, 2015.-343 səh.

 1467. Özfəaliyyət teatr tamaşalarında qrim və geyimdən istifadə qaydaları. B.: 2015.-23 səh.

 1468. Paşayev Q. Altı il dəclə-fərat sahillərində. B.: “Kitab-Klubu”, 2015.-310 səh.

 1469. Paşayev Q. Ədəbi məktublar. B.: “Təhsil”, 2015.-238 səh.

 1470. Paşayev Qəzənfər. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı. B.: “Ozan”, 2010.-104 səh.

 1471. Paşayev Qəzənfər. Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti. B.: “Təhsil”, 2016.-264 səh.

 1472. Paşayev Talıb. Pedaqoji fəaliyyətin qiymətləndirilməsi. B.: “Mütərcim”, 2011.-206 s.

 1473. Paustovski Konstantin. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2015.-192 səh.

 1474.  Pəhləvi Fərəh. Xatirələr.  B.: “Qanun”, 2016.-519 səh.   

 1475. Pənah Gülxani. Cəfər Xəndanın Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqatlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri. B.: “UniPrint”, 2014.-610 s.

 1476. Pənah Gülxani. Fikrət Qocanın yaradıcılıq yolu. B.: “Elm”, 2014.-507 səh.

 1477. Pənah Gülxani. Fikrət Sadığın poetikası. B.: “Şirvannəşr”, 2008.-345 səh.

 1478. Pənah Gülxani. Oğuz şəhidləri, itkinləri. B.: “SkyG”, 2016.-295 səh.

 1479. Pənahov Tariyel. Azərbaycanda istehsal olunan şərabçılıq məhsullarının texnologiyası.B.: “Elm”, 2015.-546 səh.

 1480. Pirimoğlu Sədyar. Şərq təbabətinin fəlsəfəsi. B.: 2002.-134 səh.

 1481. Pişəvəri Seyid Cəfər. Məqalə və çıxışlarından seçmələr (Təbriz 1945-1946-cı illər). B.: “Nurlar”, 2016.-431 s.

 1482. Pişəvəri Seyid Cəfər. Zindan xatirələri. B.: 2014.-232 səh.

 1483. Piz, Allan və Barbara. Bədən dili haqqında mükəmməl kitab. B.: “Qanun”, 2016.-448 səh.

 1484. Polad Ə. Mədəniyyətlərin beşiyi: Təbriz. İstanbul.: 2015.-861 səh.

 1485. Polad Ə. Təbrizli bayatılar. B.: 2015.-272 səh.

 1486. Polad. Kreslo günahı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-154 s.

 1487. Polimerlər əsasında kompozisiya materiallarının alınması. B.: “ADNSU”, 2016.-257 səh.

 1488. Polis haqqında qanun. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanun. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-83 səh.

 1489. Pomidor xammalı və emalı məhsullarının əsas keyfiyyət göstəricilərinin elmi əsaslarla təyin olunmasına aid metodik vəsait. B.: 2015.-42 səh.

 1490. Prokurorluq haqqında qanun. B.: “”Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-40 səh.

 1491. Psixoaktiv maddələr istifadə edən şəxslərin müəyyən edilməsinə kömək məqsədi ilə təhsil, gənclər və idman təşkilatlarının əməkdaşları üçün metodik tövsiyyələr. B.: “TimePrint”, 2014.-48 səh.

 1492. Ramazan məktəbi (10-14 yaş qrupu). B.: İpəyolu”, 2009.-68 səh.

 1493. Ramazanov R. " Fəzlullah Nəimi". B.: “Adiloğlu”, 2014.-59 səh.

 1494. Rasimoğlu M. Məni haraylayır gəmiqayası. B.: “MBM”, 2014.-303 səh.

 1495. Rasimoğlu Mehman. Könlüm məhəbbətin harayındadır. B.: “Araz”, 2015.-168 səh.

 1496. Razumovski V.İ. Bakı şəhərində Universitetin yaradılması. B.: “Nurlar”, 2014.-112 səh.

 1497. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2009-2013-cü illər). Aprel-2011. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-460 s.

 1498. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2018-ci illər). Aprel-2015. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-602 s.

 1499. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2018-ci illər). Oktyabr 2015. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-539 s.

 1500. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2018-ci illər). Yanvar-2015. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2015.-681 s.

 1501. Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 15 may 2015-ci il, № 1281-IVQ. B.: “Qanun”, 2015.-34 səh.

 1502. Resuloğlu Fettah. Nə üçün ibadət etməliyik? B.: “Xəzər”. 2015.-308 səh.

 1503. Rəcəbli Əbülfəz. Deskriptiv dilçilikdə fonologiya və qrammatika problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-85 s.

 1504. Rəcəbli Əbülfəz. Dil strukturunun səviyyələri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-28 səh.

 1505. Rəcəbli Əbülfəz. İngilis dilində modal feillər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-238 s.

 1506. Rəcəbli Əbülfəz. Qədim ərəb dilçiliyi.B.: “Elm və təhsil”, 2016.-166 səh.

 1507. Rəcəbli Əbülfəz. London struktur dilçilik məktəbi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-56 səh.

 1508. Rəcəbov Oqtay. XX əsr Azərbaycan professional musiqi ədəbiyyatı. B.: “Mütərcim”, 2016.-166 s.

 1509. Rəcəbov Oqtay. Musiqi 9. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün "Musiqi" fənni üzrə dərslik. B.: “Təhsil”, 2016.-127 s.

 1510. Rəcəbov Oqtay. Musiqi Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün "Musiqi" fənni üzrə dərslik. B.: “Təhsil”, 2016.-55 s.

 1511. Rəcəbov Oqtay. Musiqi Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün "Musiqi" fənni üzrə dərslik. B.: “Təhsil”, 2016.-95 s.

 1512. Rəcəbova Almaz. İbtidai siniflərdə riyaziyyat fənni üzrə müəllim hazırlığının problemləri.B.: “Mütərcim”, 2015.-296 səh.

 1513. Rəfibəyli Nigar. Bizə bahar yaraşır. B.: “Qanun”, 2016.-20 səh.

 1514. Rəfibəyli Nigar. Günəşin cavabı. B.”Qanun”. 2016.- 11 s.

 1515. Rəfibəyli Nigar. Məstanın balaları. B.: “Qanun”, 2016.-12 səh.

 1516. Rəfibəyli Nigar. Məstanın balaları. B.”Qanun”. 2015.- 12 s.

 1517. Rəhimbəyli X. Bir sözüm var ürəyimdə... B.: “Vektor”, 2015.-269 səh.

 1518. Rəhimli Əkrəm. 21 Azərə gedən yol. B.: “Araz”, 2015.-240 səh.

 1519. Rəhimli İ. Səhnəyə qovuşan cığırlar. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-568 səh.

 1520. Rəhimoğlu Arif. Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-122 s.

 1521. Rəhimoğlu Arif. Sosiologiyada partiyadaxili qruplaşmalar. . B.: “Elm və təhsil”, 2016.-96 səh.

 1522. Rəhimov Ağarəhim. Kövrək qəlbin titrəyişləri. B.: “BQU”, 2011.-118 səh.

 1523. Rəhimov İlham. Cəzanın əxlaqiliyi haqqında. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-216 səh.

 1524. Rəhimov Sabir. Beynəlxalq turizm texnoloji terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “Mütərcim”, 2003.-207 s.

 1525. Rəhimova Nigar. Azərbaycan mətbuatında ortaq türk mədəniyyəti problemləri 1900-1920. B.: “AzAtaM”, 2014.-135 s.

 1526. Rəhmanlı Əhsən. Qarmon ifaçılığı sənəti və onun Azərbaycanda tədrisi. B.: “MBM”, 2014.-704 səh.

 1527. Rəhmanlı Əhsən. Sənətə sədaqət-Mirnazim Əsədullayev. B.: “Nurlar”, 2016.-337 səh.

 1528. Rəhmanzadə F. Bu isimdə bir can... 2-ci kitab. B.: “Apostroff”, 2015.-551 səh.

 1529. Rəsul Rza. Ağaclar. B.”Qanun”. 2016.-13 s.

 1530. Rəsul Rza. Çöl quşları. B.”Qanun”. 2016.- 15 s.

 1531. Rəsul Rza. Ev heyvanları. B.”Qanun”. 2016.- 14 s.

 1532. Rəsul Rza. Vəhşi heyvanlar. B.”Qanun”. 2016.-14 s.

 1533. Rəsulov Əsgər. İzahlı türkcə-azərbaycanca yalançı ekvivalentlər lüğəti. B.: “B.: “Elm və təhsil”, 2015.-128 səh.

 1534. Rəsulov Əsgər. Tərcümə nəzəriyyəsi və təcrübəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-159 səh.

 1535. Rəsulov N. Qarmon ilə fortepiano üçün pyeslər məcmuəsi. 1 kitab. B.: “Təhsil”, 2014.-60 səh.

 1536. Rəsulov N. Qarmon ilə fortepiano üçün pyeslər məcmuəsi. I1 kitab. B.: “Təhsil”, 2014.-108 səh.

 1537. Rəsulov Nəriman. Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları. B.: “AzTU”, 2015.-381 s.

 1538. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Azərbaycan cümhuriyəti. B.: 2015.-152 səh.

 1539. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Əsərləri. I cild. B.: “OL”, 2016.-600 səh.

 1540. Rəşid Behbudov. (Behbudov Rəşid Məcid oğlu) Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2016.-168 səh.

 1541. Rihani Əmin. Seçilmiş incilər. B.: “Ecoprint”, 2016.-320 səh.

 1542. Riyaziyyat Yarpaq testlər-1. Riyazi və məntiqi təfəkkürün yoxlanılması. Qiymətləndirmə vəsaiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-72 s.

 1543. Riyaziyyat. Yarpaq testlər 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-72 səh.

 1544. Riyaziyyat.Yarpaq testlər 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-72 səh.

 1545. Riyaziyyatdan 20000 misal. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-167 s.

 1546. Rollin, Ceyms. Qiyamət günü açarı. B.: “Hədəf Nəşrləri”, 2013.-545 səh.

 1547. Rollins Ceyms. Dərinlik. B.: “Hədəf”, 2013.-577 s.

 1548. Rollins Ceyms. Qum fırtınası.. B.: “Hədəf Nəşrləri”, 2014.-632 səh.

 1549. Romano Paskal. Böyük fokuslar kitabı.-B.:Qanun,2016,-191 c.

 1550. Ruhdaş Q. Xatirələr limanı. B.: “Nərgiz”, 2015.-279 səh.

 1551. Rüstəmxanlı Sabir. Sənsizliyi yaşamaq. B.: “Qanun”, 2012.-152 səh.

 1552. Rüstəmov Aqşin. "Kitabi-Dədə Qorqud" və Henrix Fridrix fon Dits. B.: “Mütərcim”, 2016.-71 s.

 1553. Rüstəmov Cavid. Ədəbiyyat. B.: “Mütərcim”, 2016.-240 səh.

 1554. Rüstəmov Qalib. Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri. B.: “Avropa”, 2016.-190 səh.

 1555. Rüstəmov Nurəddin. Eşqin gözəlliyi. B.: “Qələm”, 2016.-111 səh.

 1556. Rüstəmov P. Müasir idarəetmə sistemində innovasiyalı yanaşma(Azərbaycanın neft-qaz sənayesi timsalında). B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-167 səh.

 1557. Rüstəmov Yusif. Avropa və ümumdünya tarixi (sosial-fəlsəfi analiz). B.: “Nurlar”, 2015.-167 s.

 1558. Rüstəmov Yusif. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti. B.: “Səda”, 2007.-143 səh.

 1559. Rüstəmov Yusif. Tarix-vahid və ardıcıl təkamül prosesi kimi. B.: “Nurlar”, 2015.-111 s.

 1560. Rüstəmova Tohidi Solmaz. 1918. Azərbaycan qırğınları şəkil və sənədlərdə. B.: 2013.-168 səh.

 1561. Rüstəmsoy  Əli. Göyçə həsrəti. B.: “Qanun”, 2016.-775 s.

 1562. Rüstəmsoy Ə. Poemalar. B.: “Qanun”, 2015.-344 səh.

 1563. Rza Əjdər Yunus. Kimə dərd açım..B.: “Təknur”, 2015.-176 səh

 1564. Rza O. Adlı, ünvanlı misralar. B.: “Yazıçı”, 2016.-263 səh.

 1565. Rza O. Daş çırağın işığında. B.: “Yazıçı”, 2015.-166 səh.

 1566. Rza Rəsul. Çöl quşları. B.: “Qanun”, 2016.-15 səh.

 1567. Rza Rəsul. Güllər, çiçəklər. B.: “Qanun”, 2016.-12 səh.

 1568. Rza Rəsul. Vəhşi heyvanlar . B.: “Qanun”, 2016.-13 səh.

 1569. Rzaquluzadə M. El gücü. B.: “Nağıl Evi”, 2016.-120 səh.

 1570. Rzayev Əli. Şəxsiyyət, dövlət,mMöcüzə. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-419 s.

 1571. Rzayev Vəli. Torpaq münasibətlərinin təşkilati-iqtisadi mexanizmi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-246 s.

 1572. Rzayev Y. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-219 səh.

 1573. Rzayeva  Rəna. Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustadın "Munisnamə" əsəri. B.: “Papirus NP”, 2016.-196 səh.

 1574. Rzayeva Gülnaz. Quyu daxili lövbər avadanlıqlarının işgörmə qabiliyyətinin yüksəldilməsi. B.: “Azərnəşr”, 2016.-140 s.

 1575. Rzayeva K. Azərbaycan dilində sifətin çoxmənalılığı. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-127 səh.

 1576. Rzayeva K. Azərbaycan dilində sifətin semantikası. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-62 səh.

 1577. Rzayeva Zahidə. Respublika elmi kitabxanalarında informasiya axtarış sistemləri (1990-2005-ci illər) B.: “Mütərcim”, 2015.-192 səh.

 1578. Rzazadə Kamran. Örnək olan ömür yolum. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-156 səh.

 1579. Sabaha doğru. B.: “CBS”. 2004.-84 səh.

 1580. Sadatlı Z. Mən varam dünyada... B.: “Vektor”, 2015.-103 səh.

 1581. Sadıq Fikrət. Gün, çıx-gün, bat. B.: “Kövsər”, 2015.-176 səh.

 1582. Sadıq İslam. Azərbaycan "Koroğlu" eposu. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-248 səh.

 1583. Sadıq İslam. Ocağı közündən tanıyıram. B.: “Azərnəşr, 2016.-160 səh.

 1584. Sadiq Şəmil. Ümidlərin izi ilə.. B.: “Xan”, 2015.-408 səh.

 1585. Sadiq Şəmil. Yuxu maşını. B.: “Xan”, 2016.-84 səh.

 1586. Sadıqoğlu A. Hindistan dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-142 səh.

 1587. Sadiqov F. Tərbiyəşünaslıq. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-359 səh.

 1588. Sadıqov Fərahim. Müqayisəli pedaqogika. B.: “Mütərcim”, 2016.-278 s.

 1589. Sadıqov Tahir. Cəfər Cabbarlı adına Gənclər Kitabxnası. B.: “Apostroff”, 2015.-271 s.

 1590. Sadıqova Sayalı. Azərbaycan dilində terminologiyanın standartlaşdırma formaları. B.: “Elm”, 2015.-484 səh.

 1591. Sahil Zaur. Salam, kəndim. B.: “Sözün işığı”, 2016.-76 s.

 1592. Salamoğlu  Təyyar. Azərbaycan ədəbiyyatı: mübahisələr, həqiqətlər. B.: “Orxan”, 2016.-318 s.

 1593. Salamoğlu Təyyar. “Qarlı aşırım” dan keçən yollar. B.: Orxan”. 2016.-174 s.

 1594. Saleh ibn Hüseyn əl-Ayid. İslam ölkələrində qeyri-müsəlmanların hüquqları. B.: “İdrak”, 2010.-83 səh.

 1595. Salmanlı Rəhman. Gizli güllələnən alim. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-185 səh.

 1596. Salmanoğlu Damət. Ömür-gün qatarı. B.: “OL”, 2016.-111 səh.

 1597. Sarı gəlin. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatından seçmələr. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-173 səh.

 1598. Sarıçam İbrahim. Həzrət Muhamməd və ümumbəşəri dəvəti. B.: “İpəkyolu”, 2013.-487 səh.

 1599. Sarvan S. Məqamlar. B.: “Mütərcim”, 2011.-171 səh.

 1600. Sent-Ekzüperi Antuan de. Kiçik prins. B.: “Qanun”, 2016.-119 s.

 1601. Serbcə-Azərbaycanca lüğət. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2015.-205 səh.

 1602. Seyidov M. Azərbaycan: Avropa oyunlarının ilk evi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-459 səh.

 1603. Seyidov T. Azərbaycan ladlarının tədrisinə dair müntəxabat. I hissə: Azərbaycan xalq mahnı və rəqsləri. B.: “Təhsil”, 2015.-87 səh.

 1604. Seyidov Tərlan. XX əsrin Azərbaycan fortepiano mədəniyyəti: pedaqogika, ifaçılıq və bəstəkarlıq yaradıcılığı. B.: “Təhsil”, 2016.-336 səh.

 1605. Seyidov Vaqif. Neft-qaz yataqlarının işlənməsinə geofiziki nəzarət. B.: “ADNSU”, 2016.-233 s.

 1606. Seyidova Səadət. Seçilmiş məqalələr. B.: “Mars print”, 2016.-144 səh.

 1607. Səfəri Həsən. Cənubi Azərbaycan: 1918-ci il soyqırımı. B.: “Araz”, 2016.-204 səh.

 1608. Səfərli  Elşad. Alması düşməyən nağıllar. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-242 s.

 1609. Səfərli Səfər. Könül qəsri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-330 səh.

 1610. Səfəroğlu Kazım. Ana harayı. B.: “Araz”, 2015.-152 səh.

 1611. Səfəroğlu Kazım. Hələ yeriyirəm dərdimlə qoşa... B.: “Araz”, 2016.-122 səh.

 1612. Səfəroğlu Kazım. Qocalıram. B.: “Araz”, 2014.-104 səh.

 1613. Səfərov Hüseyn. Müxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastiklik. B.: “AfpoliqrAF”, 2016.-386  səh.

 1614. Səfərov Misir. Azərbaycan dili məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-290 səh.

 1615. Səfərova Zümrüd. Ömürdən yarpaqlar. B.”Qanun”. 2015.- 87 s.

 1616.  Səfəvi Xaliq. Yalan dünya. B.: “Zərdabi”, 2016.-128 səh.

 1617. Səlimxanlı Dəyanət. İlahi nur. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-213 s.

 1618. Səlimova N. Ümumi kimya texnologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-308 səh.

 1619. Səma Gülnar. Gül. B.: “Mütərcim”, 2016.-111 s.

 1620. Səma Gülnar. İçimdəki söhbətlər. B.: “Nurlan”, 2011.-232 səh.

 1621. Səməd Vurğun xatirələrdə. (nə ağır dərd imiş şair yaranmaq..) B.: “Xan”, 2016.-352 səh.

 1622. Səməd Vurğun(Səməd Yusif oğlu Vəkilov). Biblioqrafiya.- .B.:2016-582 c.

 1623. Səməd Vurğunun aforizmləri. B.: “Vətənoğlu”, 2014.-135 s.

 1624. Səmədoğlu V. Mən burdayam, ilahi...B.: “Gənclik”, 2005.-451 səh.

 1625. Səmədoğlu V. Müdriklərlə üz-üzə. B.: 2013.-43 səh.

 1626. Səmədoğlu Vaqif. Bir gün təbəssüm olmuşdum. B.: “Mütərcim”, 2016.-124 s.

 1627. Səmədoğlu Vaqif. Sandıq şeirləri. B.: “Mütərcim”, 2016.-214 s.

 1628. Səmədov Abbas. Görkəmli yazıçı Altay Məmmədovun yaradıcılıq yolu. Gəncə.: “Gəncə Dövlət Universiteti”, 2015.-330 s.

 1629. Səməndərov Seyfəddin. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda aqrar məsələ. B.: “Mega-H”, 2009.-261 səh.

 1630. Sənan Fazil. Əzraillə rəqs. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-288 səh.

 1631. Sənan Fazil. Gözlə, qayıdacağam. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-184 səh.

 1632. Sənədlərin biblioqrafik təsvirində söz və sözbirləşmələrinin ixtisarı. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-49 səh.

 1633. Sənəm Telli. Oxu, lal bülbülüm, oxu. B.: “Ecoprint”, 2016.-128 səh.

 1634. Sənəm Telli. Sözün Zəlimxan ətri. B.: “Ecoprint”, 2016.-94 s.

 1635. Sərdariniya Səməd. İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur. B.: “Zərdabi”, 2014.-224 səh.

 1636. Sərdaroğlu Nəbi. Saçın yaman ağardı. B.: “Sözün işığı”, 2016.-93 s.

 1637. Sərdarov Vüqar. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqları. B.: Elm və təhsil”,2016.-147 S.

 1638. Sərdarov Vüqar. Nə yaxşı ki, sən varsan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-69 s.

 1639. Sərraf Ətraf. Durum görüm kimdi döyən qapımı. B.: “AN-Poliqraf”, 2015.-163 s.

 1640. Səttar Bəhlulzadənin karikaturaları. B.: 2016.-47 s.

 1641. Sibirel E. Turan şərqisi. B.: “AzAtaM”, 2009.-42 səh.

 1642. Sidik-cinsiyyıt sistemi xəstəliklərinin fiziki üsullarla müalicəsi. B.: “Mütərcim”, 2015.-335 səh.

 1643. Siyəri-Nəbi. Həzrət Muhamməd Mustafa. B.: “İpəkyolu”, 2015.-374 səh.

 1644. Soltan Abbas-83. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-36 səh.

 1645. Sosial, iqtisadi inkişaf 12. Yanvar-Dekabr 2013. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-194 səh.

 1646. Söz duyğusu... Sənət sevdası. B.: “ADMİU”, 2016.-280 səh.

 1647. Sözün zirvəsində. B.: “Red N Line”, 2015.-483 səh.

 1648. Standart və kurikulumlar: nəzəri və praktik məsələlər. B.: “Şahin-MB”, 2016.-499 s.

 1649. Stepanov Vadim. Kitabxana proseslərində internetdən istifadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-272 səh.

 1650. Sultanlı B. Düzün sözü. B.: “Yazıçı”, 2013.-280 səh.

 1651. Sultanlı Xudayar. Tələbələrdə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması. B.: “Mütərcim”, 2016.-192 səh.

 1652. Sultanlı V. Səhra savaşı. B.: “Azərnəşr”, 2015.-179 səh.

 1653. Sultanov Eynəli bəy. Hekayələr. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-288 səh.

 1654. Süleymanov Pənah. Fövqəladə halların iqtisadiyyatı.B.: “CBS”, 2016.-80 səh.

 1655. Süleymanov R. Rus bədii ədəbiyyatının Azərbaycanda nəşri 1920-1970-ci illər. B.: “ÇapArt”, 2015.-311 səh.

 1656. Süleymanova  Afət. Ədəbiyyat Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün "Ədəbiyyat" fənni üzrə dərslik. B.: “Təhsil”, 2016.-207 s.

 1657. Süleymanova Elmira. Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti. B.: “Qanun”, 2016.-298 səh.

 1658. Süleymanova Elmira. İnsan hüquqları. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-359 s.

 1659. Şabanov Şaban. Alman dili feili. B.: “Mütərcim”, 2016.-56 səh.

 1660. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi: məzmun və vasitələrin yaradılması problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “ARTPİ”, 2016.-269 s.

 1661. Şahmuradov A. Ermənilər Cənubi Qafqazda. B.: “CBS”, 2015.-135 səh.

 1662. Şahpələngova Bəyim. Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası. B.: “ADNSU”, 2016.-429 s.

 1663. Şahtaxtı S. “Böyük Ermənistan” xülyası: faktlar və sübutlar. İstanbul.: “Araz Yayıncılık”, 2015.-192 səh.

 1664. Şahtaxtı S. Xaç əməliyyatı. B.: “Adiloğlu”, 2012.-199 səh.

 1665. Şahtaxtı S. Tanrı sevgisi. B.: Bilik”, 2013.-210 səh.

 1666. Şahtaxtı S.Böyük Çin səddi erməni terrorizminin hədəfində. B.: “Nurlan”, 2009.-209 səh.

 1667. Şahtaxtlı  Məhəmmədağa. Taleyi və sənəti. B.: “Nurlan”, 2008.-165 s.

 1668. Şeir çələngi. 3 cilddə. II cild. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2016.-216 səh.

 1669. Şenler Ş. Hüzur küçəsi. B.: “Hədəf”, 2013.-750 səh.

 1670. Şeyda Simax. Seçilmiş əsərləri. I-II-III cildlər. B.: 2015.-503 səh.

 1671. Şəfəqli  Şamil. Miras bölgüsü. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-237 s.

 1672. Şəfiyeva A. Gələcəyimiz onlarla gələcək...B.: “Aspoliqraf”, 2014.-469 səh.

 1673. Şəfizadə Sənan. №11 İsgəndər Cavadov. B.: “CBS”, 2016.-160 səh.

 1674. Şəhər (rayon) Mədəniyyət Mərkəzləri və onların filiallarında mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili işinin əsasları. B.: 2015.-31 səh.

 1675. Şəhər və teatr mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. B.: “ADMİU”, 2016.-124 səh.

 1676. Şəxsiyyətyönlü məktəb dərsliklərinin hazırlanmasının nəzəri və praktik problemləri. B.: 2016.-132 səh.

 1677. Şəkərəliyev A. Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər. B.: “Turxan”, 2016.-532 səh.

 1678. Şəki folklor örnəkləri.III kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-364 səh.

 1679. Şəki xan sarayı. B.: “TUTU”, 2006.-179 s.

 1680. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhali məskunlaşması və demoqrafik inkişaf problemləri. B.: “Avropa”. 2016.-183 s.

 1681. Şəmsizadə Nizaməddin. Türk təfəkkürü məcrasında akademik Kamal Talıbzadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-94 s.

 1682. Şərq. Tərcümə toplusu №8. B.: “Nizami muzeyi”, 2011.-400 səh.

 1683. Şıxlı A. Sənə demədiklərim. B.: “Vektor”, 2015.-199 səh.

 1684. Şıxlinski Hacı. Üzüm bitkisinin genetika və seleksiyası. B.: “Müəllim”, 2016.-455 səh.

 1685. Şimşəkov Lətif. Saatlının 50 yaşlı Varxankənd məktəbi. B.: “Mütərcim”, 2010.-252 səh.

 1686. Şin Kun Suuk. Anam sənə əmanət. B.: “Yənbu”, 2016.-216 səh.

 1687. Şirəliyev Oqtay. Endoskopiya müayinələri. B.: “Səda”, 2004.-313 s.

 1688. Şirəliyeva Rəna. Sinir sistemi xəstəlikləri. B.: “Mütərcim”, 2003.-392 səh.

 1689. Şirinov Rüfət. 40 hədisdə ailə. B.: “İpəkyolu”, 2013.-176 səh.

 1690. Şirinov Rüfət. 40 qüdsi hədis. B.: “İpəkyolu”, 2016.-174 səh.

 1691. Şirinov Rüfət. Hədis elmi. B.: “İpəkyolu”, 2016.-114 s.

 1692. Şirinov Rüfət. Hədislərdə dua. B.: “İpəkyolu”, 2014.-154 səh.

 1693. Şirinova Rübabə. Yusif  Dövlətoğlunun "Mənzum fiqh" tərcümə abidəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-224 səh.

 1694. Şirməmməd Hüseynov. Biblioqrafiya. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-104 səh.

 1695. Şirvanlı Mətanət. Ağ ayaqqabı. B.: “Mütərcim”, 2015.-215 s.

 1696. Şövkət. Baxıram bu dünyaya...B.: “Red N Line”, 2016.-216 səh.

 1697. Şuşalı Şahlar baba. Mən tanıyan Xan Əmi. B.: “Nərgiz”,2016.-255 s.

 1698. Şuşasız yaşaya bilmədim daha..B.: “Şuşa”, 2016.-159 səh.

 1699. Şuşinski F. Azərbaycanın musiqi xəzinəsi. B.: “Vətənoğlu”, 2015.-672 səh.

 1700. Tağısoy Nizami. Qaraçay ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-312 səh.

 1701. Tağısoy Nizami. Şilyan: özü, sözü-çeşmənin gözü. B.: “ Mütərcim”, 2009.-172 səh.

 1702. Tağıyev Mərdan. Qidalanma məhsullarının istehsal texnologiyası. B.: “Ecoprint”, 2016.-435 s.

 1703. Tağıyeva Flora. Nurəddin Tağıyev-75. B.: “Adiloğlu”, 2013.-364 səh.

 1704. Tahiroğlu Kərim. Python ilə proqramlaşdırma. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-243 s.

 1705. Tahirova Hicran. Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri. B.: “Avropa”, 2016.-206 səh.

 1706. Tahirzadə N. Azərbaycan təhsil tarixi oçerkləri və ilk ali təhsillilərimiz B.: B.: “Nurlar”, 2015.-479 səh.

 1707. Talıblı Sübhan. İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində Dağlıq Qarabağ problemi (1991-2005-ci illər)B.: Elm və təhsil”, 2016.-362 səh.

 1708. Talıbov M. Kitab yüklü eşşək. B.: “Hədəf”, 2014.-229 səh.

 1709. Talıbzadə Aydın. Şərq teatrı tarixi. B.: “ADMİU”, 2016.-315 s.

 1710. Talıbzadə K. Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi (1800-1920-ci illər). B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-342 səh.

 1711. Talıbzadə Kamal. Seçilmiş əsərləri. B.: “Elm”, 2015.-352 səh.

 1712. Talıstanlı Oktay. Şanlı türk dünyasının dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-775 s.

 1713. Talışlı Mirhaşım. Gülas nəğmələri. B.: “OL”, 2016.-192 səh.

 1714. Tanınmış Azərbaycan generalları. Sözlü boyama kitabı 3. B.: “Hədəf”, 2015.-16 səh.

 1715. Tanınmış Azərbaycan idmançıları. Sözlü boyama kitabı 2. B.: “Hədəf”, 2015.-16 səh.

 1716. Tanınmış Azərbaycan qadınları. Sözlü boyama kitabı 1. B.: “Hədəf”, 2015.-16 səh.

 1717. Tanpınar  Əhməd Həmdi. Beş şəhər. B.: “Qanun”, 2016.-232 səh.

 1718. Tanpınar Əhməd. Yay yağışı. B.: “Qanun”, 2015.-442 s.

 1719. Tanrıverdi Ə. “Koroğlu”nun şeir dili. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-254 səh.

 1720. Tanrıverdiyev Elçin. Cəbr. I hissə. B.: “Zərdabi”, 2016.-218 səh.

 1721. Tapdıqoğlu N. Xocalı ensiklopediyası. B.: “Təknur”, 2015.-391 səh.

 1722. Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və təbliği: araşdırma, təklif və tövsiyələr. B.: “ QHT Nəşriyyatı”, 2013.-31 səh.

 1723. Taşgetiren Ahmet. Mömində ruhi disiplin. B.: “İpəkyolu”, 2015.-112 səh.

 1724. Tayıbova Zeynəb. İslamda insan haqları. B.: “Şans Mətbəə LTD”, 2016.-48 s.

 1725. Teatr və multikulturalizm 7-8 noyabr 2016 il. IV Bakı Beynəlxalq Teatr konfransı. B.: 2016.- 484 s.

 1726. Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar. I hissə. B.: “Vektor”, 2016.-382 səh.

 1727. Telmanoğlu X.Derlər. B.: “MBM”, 2013.-198 səh.

 1728. Terminologiya məsələləri №1. B.: “Elm”, 2013.-172 səh.

 1729. Terminologiya məsələləri №1. B.: “Elm”, 2014.-207 səh.

 1730. Terminologiya məsələləri №2. B.: “Elm”, 2013.-180 səh.

 1731. Terminologiya məsələləri №2. B.: “Elm”, 2014.-199 səh.

 1732. Test toplusu. Hakimliyə, prokurorluq orqanlarına, vəkilliyə və dövlət qulluğuna test imtahanına hazırlaşanlar üçün vəsait. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-940 səh.

 1733. Teymur Maarif. Qaranlığı yaran işıq. B.: “Adiloğlu”, 2006.-464 səh.

 1734. Təbib Kamil. Haray çəkin, əsir dağlar. B.: “Azərnəşr”, 2015.-319 s.

 1735. Təbrizi Şəms. Məqalat. B.: “Qanun”, 2016.-375 səh.

 1736. Təfsir. B.: “İpəkyolu”, 2016.-110 səh.

 1737. Təhlükəsizlik xidməti. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-171 səh.

 1738. Təhmirazqızı Səadət. Şəkidə ifaçılıq sənəti. B.: “Nərgiz”, 2016.-223 s.

 1739. Təhmirazqızı Səadət. Şəkinin musiqi folkloru. B.: “Nərgiz”, 2016.-143 səh.

 1740. Təhsildə mənəvi-əxlaqi dəyərlər: harmonik şəxsiyyətin inkişafı mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “ARTPİ-nin Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2014.-353 səh.

 1741. Təhsilin idarə edilməsinin aktual problemləri. B.: “Şahin-MB”, 2016.-190 s.

 1742. Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası: perspektivlər və vəzifələr. B.: “Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi”, 2015.-304 səh.

 1743. Təxirəsalınmaz ilk tibbi yardım. Yaddaş kitabçası. B.: “CBS”, 2015.-50 səh.

 1744. Tənha Gülağa. Seçilmiş əsərlər. I-II cild. B.: “Çaşıoğlu”, 2014.-392 səh.

 1745. Tətbiqi mexanika kursundan laboratoriya işləri.B.: “Apostroff”, 2016.-208 səh.

 1746. Tibb zəlisi-Hirudoterapiya. B.: “Mütərcim”, 2014.-142 s.

 1747. Ticarət və xidmət 2011 Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-180 s.

 1748. Tikintiyə dair sənədlər toplusu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2015.-133 səh.

 1749. Tofiq Bakıxanov. Biblioqrafiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-365 s.

 1750. Tofiq Bakıxanov. Biblioqrafiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-35 səh.

 1751. Tofiq Bayram-70. B.: “Bakınəşr”, 2005.-71 səh.

 1752. Tofiq Hacıyev. Biblioqrafik məlumat kitabı. B.: “Adiloğlu”, 2006.-160 səh.

 1753. Tokay Məmmədov -heykəltaraş. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-245 s.

 1754. Tolerant Azərbaycan gənci Müsabiqə. Bədii sərgi. Rəngkarlıq. Qrafika. Heykəltaraşlıq. Bakı.: “Azərbaycan Gənclər fondu”, 2016.-75 s.

 1755. Tolstoy Lev Nikolayeviç. Etiraf. B.: “Parlaq imzalar”, 2013.-136 səh.

 1756. Tolstoy Lev Nikolayeviç. Hekayələr. B.: “Mütərcim”, 2012.-72 s.

 1757. Tolstoy Lev Nikolayeviç.Dirilmə. B.: “Qanun” ,2016.-495 c.

 1758. Tolstoy Lev. Uşaqlıq. B.: “Qanun”, 2016.-504 s.

 1759. Topbaş Osman Nuri. Aləmlərə rəhmət Hz.Muhamməd. B.: “İpəkyolu”, 2015.-106 səh.

 1760. Topbaş Osman Nuri. İkinci Minilliyin Mücəddidi İmam Rəbbanidən hikmətlər. B.: “İpəkyolu”, 2014.-144 səh.

 1761. Topbaş Osman Nuri. İmam Cəfər Sadiq. . B.: “İpəkyolu”, 2015.-129 səh.

 1762. Topbaş Osman. Haqq dostlarından hikmətlər Bəyazid Bəstami Rəhmətullahi aleyh. B.: “İpəkyolu”, 2016.-150 səh.

 1763. Topbaş Osman. İslam nəzərində ağıl və fəlsəfə. B.: “İpəkyolu”, 2014.-148 səh.

 1764. Topbaş Osman. Könüllər sultanı peyğəmbərmizə məhəbbət. B.: “İpəkyolu”, 2016.-147 səh.

 1765. Topçubaşov Əlimərdanbəy. Azərbaycanın yol göstərəni. B.: “BSU”, 2010.-96 səh.

 1766. Torpaq qanunları külliyatı I cild. Almanax. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2015.-719 s.

 1767. Torpaq qanunları külliyatı II cild. Almanax. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2015.-791 s.

 1768. Torpaqların Dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanun. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-102 səh.

 1769. Tudə Ə. Həyat sınağı. B.: “Azərbaycan”, 2015.-358 səh.

 1770. Tudə Əli. Ömrün illəri. VI cild. B.: “Azərbaycan”, 2016.-368 səh.

 1771. Tuncay B. Azərbaycan türklərinin islamaqədərki dili və ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil, 2015.-287 səh.

 1772. Tural Sadıq K. Atatürk və ya əsrə möhürünü vurmuş öndər . B.: “Elm və təhsil” ,2016.-78 c.

 1773. Turizm və xidmət Statistik məcmuə 2012. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2012.-286 s.

 1774. Turizmin əsasları. B.: “QHT”, 2015.-496 səh.

 1775. Türk folkloru dünya alimlərinin gözü ilə.I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-241 s.

 1776. Türk xalqlarının geyimləri. Sözlü boyama kitabı 8. B.: “Hədəf”, 2015.-16 səh.

 1777. Türklər kitabından Naxçıvana dair seçmələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2015.-79 səh.

 1778. Türkoğlu, Fuad. Vətən sərhəddən başlayır. Mingəçevir.: 2015.-78 səh.

 1779. Uayld Oskar. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2015.-176 səh.

 1780. Uells H. Dünyaların savaşı. B.: “Altun kitab”, 2014.-112 səh.

 1781. Uells Herbert. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2015.-208 səh.

 1782. Uğur Elnur. Yuxuna gəlim. B.: “Mütərcim”, 2016.-196 səh.

 1783. Ulu öndər Heydər Əliyevin kitab və kitab nəşri haqqında müdrik fikirləri. B.: “Mütərcim”, 2016.-72 səh.

 1784. Ulu öndər Heydər Əliyevin Şəmkirçay su anbarının tikintisi ideyaları uğurla həyata keçirilir. B.: “Mütərcim”, 2014.-119 s.

 1785. Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş "Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər" beynəlxalq elmi konfransın materialları. 1 hissə. 3-5 may 2016-cı il. B.: “Mütərcim”, 2016.-422 s.

 1786. Ulusel R. Nizami Cəfərov. Həyat və düşüncə ritmləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-198 səh.

 1787. Umudlu İsmayıl. Vəkiloğulları.B.: “Apostroff”, 2016.-584 səh.

 1788. Umudov M. Alətşünaslıq B.: “Ecoprint”, 2016.-146 səh.

 1789. Umudov M. Alətşünaslıq B.: “Ecoprint”, 2016.-43 səh.

 1790. Unutulmayan Hocalım. İstanbul.: 2016.-143 səh.

 1791. Urieller. Evtanaziya. B.”Qanun”. 2016.-143 s.

 1792. Uslu Mustafa. Uşağın inkişafı və təlimi. B.: “İpəkyolu”, 2016.-184 səh.

 1793. Uslu Mustafa. Uşaq və həyat. B.: “İpəkyolu”, 2016.-144 səh.

 1794. Uslu Mustafa.Uşaq, ailə və məktəb. B.: “İpəkyolu”, 2016.-191 səh.

 1795. Ustad sənətkar mahir qarmon ifaçısı Hacı Abutalıb Sadıqovun 70 illiyinə həsr olunur. B.: “Qanun”, 2015.-215 səh.

 1796. Usubov  Elxan. Şəki. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-314 s.

 1797. Uşaqlar üçün yararlı məktəb: Məktəb inkişaf planları toplusu. B.: “CBS”, 2006.-59 s.

 1798. Uzaqdan gələn səs. B.: “Mütərcim”, 2016.-297 s.

 1799. Ülkü İrfan. Pıçıltılar kitabı. B.: “BSU”, 2006.-136 səh.

 1800. Ülvi Almaz. Özbək ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-313 s.

 1801. Ülvi Əbülfəz. Qəribə qatardır, ömür qatarım. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-112 səh.

 1802. Ümit Ahmet. Sirlər qapısı. B.: “Qanun”, 2015.-456 s.

 1803. Ümit Ahmet. Sis və gecə. B.: “Hədəf Nəşrləri”, 2013.-320 səh.

 1804. Ümumi fortepiano hazırlıq kursu üzrə proqram. B.: “Avropa”, 2016.-16 səh.

 1805. Ümumi tarix. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün “Ümumi tarix” fənni üzrə dərslik. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-125 s.

 1806. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş "Sivil bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin inkişaf istiqamətləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. B.: 2014.-563 səh.

 1807. Ümumtəhsil fənlərinin tədrisi məsələləri. B.: “Şahin-MB”, 2016.-372 s.

 1808. Ümumtəhsil məktəblərində psixoloji xidmətin aktual problemləri. B.: “MASAD”, 2016.-319 s.

 1809. Üzüm bağlarında aqrotexniki tədbirlərin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. B.: “Müəllim”, 2014.-139 s.

 1810. Vahidov, T. S. Avtomatika, telemexanika və radioelektronikanın bəzi anlayışları və tətbiqləri. B.: “ADPU”. 2016.-297 səh.

 1811. Vaqif Səmədoğlu: şair və zaman. B.: “RS Poliqraf”, 2010.-315 səh.

 1812. Varava Vladimir. İyul işığı. B.: “Qanun”, 2016.-199 s.

 1813. Varis. Üçbucaq. .  B.: “Qanun”, 2016.-272 səh.

 1814. Vedibasar Müstəqil qəzet. VII cild, 2009-cu il (140-163-cü saylar). B.: “Araz”, 2013.-769 səh.

 1815. Veysəlli Ə. Qarşıma siz çıxın. Sumqayıt.: “Azəri”, 2015.-431 səh.

 1816. Veysəlli R. Dərd şələsi. Sumqayıt.: “Azəril”, 2015.-391 səh.

 1817. Veysəlli R. Həsrət yanğısı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-111 səh.

 1818. Veysəlli R. Mən demirəm, ürək deyir. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-247 səh.

 1819. Veysəlli R. Vətən fədaisi. Sumqayıt.: “Azəril”, 2015.-107 səh.

 1820. Veysəlli Rahilə. Ruh didərgin, can ağlayır. B.: “Bilik”, 2013.-112 səh.

 1821. Vəcihə Səmədova. Rəngkarlıq və qrafika. B.: “Xalq Bank”, 2016.-248 səh.

 1822. Vəli Xramçaylı: Taledən keçən yol. B.: “AzAtaM”, 2014.-248 səh.

 1823. Vəli Şaiq. Eşq və şərab. B.: “Avrasiya Press”, 2014.-129 s.

 1824. Vəlixanlı N. Naxçıvanın VII-XII əsrlər dövrü tarixdə və tarixşünaslıqda. B.: “Əcəmi”, 2015.-179 səh.

 1825. Vəlixanlı Telman. Əlli yaşın işığında. B.,2013.-359 s.

 1826. Vəliyev Akif. "Türk ocağı" Azərbaycanda. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-80 s.

 1827. Vəliyev Etibar. Mənim duyğum. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-203 s.

 1828. Vəliyev Ə. Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri. B.: “Elm və təhsil, 2015.-167 səh.

 1829. Vəliyev Ələsgər. İnfeksion xəstəliklər erkən diferensial diaqnozu, müalicəsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2004.-527 səh.

 1830. Vəliyev Həmid. Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi. B.: “Zərdabi LTD”, 2014.-638 s.

 1831. Vəliyev M. İnkişaf və yaş psixologiyası. B.: “Elm”, 2015.-296 səh.

 1832. Vəliyeva Nigar. Mədəniyyətlərarası dialoq ya qlobal kommunikasiya şəraitində təhsilin dili və dilin təhsili. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 səh.

 1833. Vəliyeva Sona. İşığa gedən yol. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-767 s.

 1834. Vəliyeva Sona. Zaman xəbərsiz ötdü. B.: “Qanun”, 2012.-552 səh.

 1835. Vəliyeva, Sona. Dualar, sevgilər. Tehran.: 2015.

 1836. Violino üçün seçilmiş əsərlərin metodik təhlili. B.: “Mütərcim”, 2016.-24 səh

 1837. Volter Fransua Mari Arue. Əsərləri. I cild.- B.:Qanun ,2016.-439 c.

 1838. Volter Fransua Mari Arue. Əsərləri. II cild.- B.:Qanun ,2016.-415 c.

 1839. Vurğun Səməd. Azərbaycan (tarixi poema, 1934-1935). B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-79 s.

 1840. Vüsal Barat. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 1 cild. B.: “Qanun”, 2016.-551 s.

 1841. Vüsal Barat. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 2 cild. B.: “Qanun”, 2016.-527 s.

 1842. Yaxın və orta şərq: dünəni, bu günü, sabahı" beynəlxalq elmi konfransı 2007-ci il 24-25 oktyabr Elmi araşdırmalar. B.: “Bakı Çap Evi”, 2011.-712 səh.

 1843. Yakob Peter. İnzibati hüquq üzrə kazuslar və qərar nümunələri. B.: “Letterpress”, 2015.-312 səh.

 1844. Yaqub Paşa. Məhəbbət ili. B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-92 s.

 1845. Yaqub Z. Ün. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-71 səh.

 1846. Yaqubqızı Mətanət. Azərbaycan folklorunda tolerantlıq və multikulturalizm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-181 s.

 1847. Yaqublu Nəsiman. "Kaspi" qəzetinin yaranması və fəaliyyəti. B.: “Zərdabi”, 2011.-152 səh.

 1848. Yalquzaq Fərhad. Ad günü. B.: “Mütərcim”, 2016.-103 s.

 1849. Yan Vasili. Çingiz xan. B.: “Qələm”, 2016.-96 səh.

 1850. Yapon ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-349 s.

 1851. Yaşar İntiqam. ... və susarsan. B.: “OL”, 2016.-99 s.

 1852. Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan. B.: “Sabah”, 2016.-400 s.

 1853. Yeni ekoloji təhlükəsiz proseslər. B.: “ADNA”, 2009.-162 səh.

 1854. Yeni iş yerləri Aprel-2011. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-289 s.

 1855. Yeni iş yerləri Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2016.-208 s.

 1856. Yeni iş yerləri. Aprel 2013. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-243 səh.

 1857. Yeni iş yerləri. Oktyabrl 2013. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-211 səh.

 1858. Yeni iş yerləri. Statistik məcmuə. Yanvar 2011. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2011.-279 s.

 1859. Yeni iş yerləri. Yanvar 2013.. B.: “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.-292 səh.

 1860. Yeni iş yerləri. Yanvar 2015. Rəsmi nəşr. B.: 2015.-204 səh.

 1861. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2015 №3. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2015.-221 səh.

 1862. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2015 №4.B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-292 səh.

 1863. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2016 №1.B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-248 səh.

 1864. Yeni ktablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2016. №2. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-253 s.

 1865. Yenibaş Hasan. Peyğəmbərlər tarixi-2. B.: “Xəzər”, 2016.-284 səh.

 1866. Yeniləşdirilmiş yol hərəkəti qaydaları və cərimələr. B.: “KM”, 2015.-63 s.

 1867. Yenişehirlioğlu Bahadır. Eşq cəbhəsi. B.: “İpəkyolu”, 2015.-275 səh.

 1868. Yerfi R. Qazamat sanitarları. B.: “OL”, 2015.-125 səh.

 1869. Yerfi töhfələri. B.: “Kitab klubu”, 2016.-160 səh.

 1870. Yerli icra hakimiyyəti haqqında Əsasnamə. B.: “Qanun”, 2015.-135 s.

 1871. Yıldırım Muhammed Emin. Peyğəmbərimizi (s.ə.s) səhabə kimi sevmək. B.: “İpəkyolu”, 2016.-204 səh.

 1872. Yılmaz Kamil. Peyğəmbərimiz və gündəlik həyatı. B.: “İpəkyolu”, 2015.-135 səh.

 1873. Yılmaz Muhammet. Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) 1001 xüsusiyyəti. B.: “İpəkyolu”, 2015.-255 səh.

 1874. Yol və söz. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-236 səh.

 1875. Yolaçan, Semih. Mövlanadan gənclərə hekayələr və suallar 1. B.: “İpəkyolu”, 2015.-167 səh.

 1876. Yunan, Rəsul. Mən Çin məhəllələrində itmişəm. B.: 2016.-64 səh.

 1877. Yunus Əmrə. Şeirləri. B.: “Qələm”, 2016.-80 səh.

 1878. Yunus Muhammad. Kasıbların bankiri. B.: “Avrasiya Press”, 2016.-304 s.

 1879. Yusifqızı Reyhan. Kompüterin qəribə tarixi. B.: “Altun kitab”, 2016.-111 səh.

 1880. Yusifli Mir Yəhya. Dahilərin din haqqında düşüncələri və "Quran". B.: “Elm və təhsil”, 2015.-85 s.

 1881. Yusifli Mir Yəhya. Əbülfəz Elçibəyin dini-fəlsəfi görüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-66 s.

 1882. Yusifoğlu R. Ədəbi-nəzəri fikrin inkişaf mərhələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-365 səh.

 1883. Yusifoğlu R. Sabahın sorağında. B.: “ADPU”, 2016.-286 səh.

 1884. Yüksək gərginliklər texnikası. B.: “Politex”, 2016.-152 səh.

 1885. Zahidli Mahirə. Dan yeri sökülür. B.: “Yazıçı”, 2014.-86 s.

 1886. Zairova X. Azərbaycan-Alman ədəbi əlaqələri. B.: “Mütərcim”, 2015.-215 səh.

 1887. Zakirov Sadiq. Düşüncələr üzərinə. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-62 s.

 1888. Zaman bu kəsiri bitirməliydi. B.: “Vətən”, 2013.-319 səh.

 1889. Zamanın işığında canlanan portret-Vəli Axundov. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-236 səh.

 1890. Zamanlı S. Əsirlikdə qalan Göyçəm. B.: “Araz”, 2014.-359 səh.

 1891. Zamanlı Sayad. Dağlar məni səsləyir. B.: “Araz”, 2011.-420 səh.

 1892. Zamanov Elçin. Dinlər tarixi. B.: B.: “İpəkyolu”, 2016.-71 s.

 1893. Zamanova N. Ömrümdən götürülmüş səhifələr. B.: “ADPU”, 2015.-179 səh.

 1894. Zamanova Nəzakət. Nəzakətin nağılları. B.: 2016.-24 səh.

 1895. Zeynal Tağızadə: ömrün üfüqləri. B.: “Səda”, 2011.-128 səh.

 1896. Zeynaloğlu Camal. Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan.  B.: “UniPrint-S”, 2016.-240 səh.

 1897. Zeynalov C. İnformatika. B.: “ADPU”, 2016.-589 səh.

 1898. Zeynalov Eldar. Fullerenlər: alınma üsulları//mayelərdə həllolma məsələləri. B.: “Elm”, 2004.-96 səh.

 1899. Zeynalov Eyvaz. Ömrə atılan daş. B.”Qanun”. 2016.- 215 s.

 1900. Zeynalov Əsgər. Dil və ədəbiyyat tədrisinə dair düşüncələr. B.: “Mütərcim”, 2009.-116 səh.

 1901. Zeynalov Mahir. Xidmət sferasında sahibkarlığın inkişafı: problemlər və perspektivlər. B.: “Avropa”, 2015.-208 səh.

 1902. Zeynalov Oqtay. Gözlənilməz son. B.: “Letterpress”, 2014.-280 səh.

 1903. Zeynalova Qönçə. Nurların ən parlağı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-172 səh.

 1904. Zeynəddin Namiq. Möminlər qardaşdırlar. B.: “Şans Mətbəə”, 2016.-52 səh.

 1905. Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə III cild. B.: “Vətən”, 2014.-332 s.

 1906. Zəngilanlı İsmayıl. Bir ömrün möcüzələri. B.: “Tərəqqi”, 2014.-84 səh.

 1907. Zəngilanlı İsmayıl. Canım, gözüm Zəngilan. B.: “Tərəqqi”, 2016.-213 səh.

 1908. Zəngilanlı İsmayıl. Eşitdiklərim, bildiklərim və gördüklərim. B.: “Tərəqqi”, 2016.-88 s.

 1909. Zəngilanlı İsmayıl. Ədalət zəfər çalsın. B.: “Günəş”, 2006.-228 səh.

 1910. Zəngilanlı İsmayıl. Həsrəti Yusif və Züleyxa. B.: “Tərəqqi”, 2015.-88 s.

 1911. Zəngilanlı İsmayıl. Xocalı qan içində. B.: “Tərəqqi”, 2014.-64 səh.

 1912. Zəngilanlı İsmayıl. Ömür hara tələsirsən. B.: 2003.-263 səh.

 1913. Zəngilanlı İsmayıl. Vətənim. B.: “Tərəqqi”, 2013.-262 səh.

 1914. Zəngilanlı İsmayıl. Vətənimdə vətənsizəm. B.: “Tərəqqi”, 2015.-290 s.

 1915. Zəngilanlı O. Zəngilan: tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-123 səh.

 1916. Zərdabi Həsən bəy. Elmi-köməkçi biblioqrafik göstərici. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-409 s.

 1917. Zərgərli Roza. Sibir çiçəyi. B.: “Qanun”, 2016.-232 səh.

 1918. Zərin Şövkət. Seçilmiş əsərlər. II cild. B.: “MBM”, 2015.-503 səh.

 1919. Zərin Şövkət. Seçilmiş əsərlər. III cild. B.: “Ecoprint”, 2016.-384 səh.

 1920. Ziya antologiyası. B.: “Vektor”, 2016.-280 səh

 1921. Ziyalı mövqeyi, vətəndaş borcu. B.: “Azərnəşr”, 2005.-207 səh.

 1922. Zöhrabova L. Faiq Sücəddinov. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-31 səh.

 1923. Zülfüqarova  Fərqanə. Dünya ədəbiyyatında qadın mövzusu: genezis və tipologiya. B.: “Elm və təhsil”,  2015.-204 səh.