Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. 20 Yanvar-Qan Yaddaşımız 20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümünə həsr olunmuş metodik vəsait. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2020.-40 s.

 2. 2020-ci il Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin monitorinqi. Yaddaş kitabçası. B.: “MSV”, 2020.-20 s.

 3. Abbasov Atif. Böyük İslam filosofları. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-144 s.

 4. Abbasova Nəsibə. Kəlam və tərcümə. B.: “ADPU”, 2018.-182 s.

 5. Abdulla Kamal. Mənim Füzulim. B.: “Mütərcim”, 2019.-120 s.

 6. Abdullayev Çingiz. Almaniyada cümhuriyyət arzusu. B.: “Mütərcim”, 2018.-36 s.

 7. Abdullayev Çingiz. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri. B.: “Mütərcim”, 2014.-191 s.

 8. Abdullayev N. Fındıq bitkisinin ənənəvi üsulla becərilməsi. B.: “Müəllim”, 2016.-15 s.

 9. Abdullayeva Solmaz. Tətil tapşırıqları. 2-ci sinif. B.: “Altun kitab”, 2018.-136 s.

 10. Abdullayeva Solmaz. Tətil tapşırıqları. B.: “Altun kitab”, 2017.-144 s.

 11. Abdullazadə Xəyyam. Daş. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-81 s.

 12. Adiçi Çimamanda Nqozi. Amerikanah. B.: “Qanun”, 2019.-687 s.

 13. Adıgözəlov Ağakərim. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsindən məsələ və misallar. B.: “ADPU”, 2019.-154 s.

 14. Adışirinov Kamil. Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-171 s.

 15. Adışirinov K. Yaqub Mahirin poetik irsi.B.: “Elm və Təhsil”,-2020.-311 s.

 16. Adışirinov Kamil. Göynük mahalı: siyasi, coğrafi, mədəni tarixi və folkloru. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-352 s.

 17. Aforizmlər və müdrik kəlamlar. B.: “Pergament”, 2019.-266 s.

 18. Ağamalıyev Musa. Ali riyaziyyat. B.: “Ləman”, 2019.-344 s.

 19. Ağayeva Cəvahir. Unudulmayan xatirələr. B.: “Yazıçı”, 2015.-134 s.

 20. Akademik İqrar Əliyev. Anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. B.: “Turxan”, 2019.-384 s.

 21. Akademik Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-564 s.

 22. Akunin Boris. Qara şəhər. B.: “Qanun”, 2019.-447 s.

 23. Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə "Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu"nun 050213-"Beynəlxalq münasibətlər və Diplomatiya" ixtisaslaşması üçün "Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" fənninin proqramı. B.: “Zərdabi”, 2019.-118 s.

 24. Alma təbiətin möcüzəsi. B.: 2018.-254 s.

 25. Almanlar cənubi qafqazda-200. B.: “Mütərcim”, 2017.-147 s.

 26. Almond Devid. Skelliq. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 27. Amal Amil. Evə gələndə sevgi al. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 28. Anadil Telman Hüseyn. Ağ dəftər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-216 s.

 29. Andersen Hans Xristian. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-72 s.

 30. Arif Paşayev (Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev) Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-407 s.

 31. Aslanova Səbinə. Eşitmə və nitq orqanlarının anatomiyası, fiziologiyası və patofiziologiyası. B.: “ADPU”, 2019.-420 s.

 32. Aşıq Alı. Nə qaldı. B.: “Qanun”, 2020.-399 s.

 33. Aşıq Pəri inciləri Şeir antologiyası. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-340 s.

 34. Aşıq Pəri Məclisi (Almanax) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-288 s.

 35. Aşıq Pəri sazın-sözün zirvəsində. B.: “QHT”, 2019.-68 s.

 36. Aux Eva-Mariya. Qarabağın müsəlman-azərbaycanlı elitası siyasi təlatümlər içərisində və müasirləşmə yolunda (1850-1940) B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-336 s.

 37. Austen Jane. Emma. B.: “Qanun”, 2019.-479 s.

 38. Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT PA, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçkiləri müşahidə missiyalarının, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş seçkilərlə bağlı rəy və tövsiyələri Müqayisəli təhlil. B.: “MSV”, 2020.-36 s.

 39. Aytmatov Çingiz. Cəmilə. . B.: “Altun kitab”, 2018.-95 s.

 40. Azərbaycan dilindən suallar və cavablar. B.: “ADPU”, 2019.-162 s.

 41. Azərbaycan incəsənətində Cəfər Cabbarlı fenomeni (Respublika elmi-praktiki konfransının materialları). B.: “Səda”, 2019.-215 s.

 42. Azərbaycan regionları 2019. Statistik məcmuə. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2019.-786 s.

 43. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları toplusu. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-412 s.

 44. Azərbaycan Respublikasının Ailə hüququ. B.: Zərdabi”, 2020.-551 s.

 45. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi 1 mart 2020-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2020.-255 s.

 46. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. (1 mart 2020-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2020.-144 s.

 47. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 1 mart 2020-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2020.-751 s.

 48. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2019.-712 s.

 49. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (01 fevral 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-368 s.

 50. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (01 fevral 2019-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-264 s.

 51. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (20 aprel 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-447 s.

 52. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (20 sentyabr 2019-cu il tarixədək qüvvəyə minmiş əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2019.-608 s.

 53. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-506 s.

 54. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi 1 mart 2020-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2020.-179 s.

 55. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 1 mart 2020-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2020.-925 s.

 56. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi (1 yanvar 2019-cu il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2019.-408 s.

 57. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-514 s.

 58. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi Normativ-hüquqi aktlar toplusu. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2019.-419 s.

 59. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 1 fevral 2019-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-112 s.

 60. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (29 noyabr 2019-cu il, 1704-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə aparılmış əlavə və dəyişikliklər daxil edilmişdir). B.: “Qanun”, 2020.-687 s.

 61. Azərbaycanca-Belarusca lüğət. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-296 s.

 62. Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2019.-268 s.

 63. Azərbaycanın tanınmış riyaziyyatçıları I hissə. Mingəçevir.: 2018.-230 s.

 64. Bağırova H. Böyrək xəstəlikləri və hamiləlik. B.: “Təbib”, 2017.-81 s.

 65. Bağırova Tamilla. Aşıq sənətinin yaranma tarixi və inkişafı. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-232 s.

 66. Baxşəliyev Ərəstun. Azərbaycanda psixologiyanın inkişaf tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-348 s.

 67. Bakıxanov Tofiq. Simfoniya № 4. Bakı, 2006.-37 s.

 68. Balaşov Qulaməli. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. I hissə. B.: “ADPU”, 2019.-185 s.

 69. Balayev Aydın. Tarix terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-336 s.

 70. Balzak de Onore. Qorio Ata. B.: “AltunKitab”, 2019.-224 s.

 71. Balzak Onore de. Polkovnik şaber. B.: “Qanun”, 2019.-112 s.

 72. Bayramoğlu Zaur. Döyüşlə kəşfiyyat. B.: “Avropa”, 2020.-118 s

 73. Bayramoğlu Zaur. Öz üzərində qələbə. B.: “Avropa”, 2020.-256 s.

 74. Belyayev Aleksandr. Atlantidanın son sakini. B.: “AltunKitab”, 2018.-128 s.

 75. Bədəlova Tahirə. Məni duyan danışsın. B.: “XAN”, 2019.-592 s.

 76. Bədəlova Tahirə. Vətəni tanı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-243 s.

 77. Bəşirov Eyyub. Sabahlara deyilən söz. B.: “Təbib”, 2019.-620 s.

 78. Bəyim Nisə. Diri-biri. B.: “Şirvannəşr”, 2020.-55 s.

 79. Bilik verən nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-64 s.

 80. Bolnis-kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə. B.: “Kooperasiya”, 2019.-87 s.

 81. Bonzels Valdemar. Arı balası maya. B.: “AltunKitab”, 2018.-128 s.

 82. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş "İmadəddin Nəsimi: sələflər və xələflər-orta əsrlər əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri" mövzusunda XVII ənənəvi Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 24iyun 2019-cu il. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-183 s.

 83. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş "M.P. Vaqif və müasirlik" mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları 7 dekabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-500 s.

 84. Bredberi Rey. Zəncirotu şərabı. B.: “Qanun”, 2020.-287 s.

 85. Bronte Şarlotta. Ceyn Eyr. B.: “AltunKitab”, 2018.-128 s.

 86. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları K. 3. B.: 2006.-423 s.

 87. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları K. 5. B.: 2008.-334 s.

 88. Cahangir Cahangirovun "Violin və simfonik orkestr üçün konsert" Tar və fortepiano üçün köçürmə Dərs vəsaiti. (Ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin müəllim və tələbələri üçün). B.: “Ecoprint”, 2019.-95 s.

 89. Cəfərov Aqşin. Cızma-ağ. B.: “Qanun”, 2019.-352 s.

 90. Cənnəti Əbdülxaliq. Vətən təranəsi. B.: “Nurlan”, 2006.-91 s.

 91. Cəsur qızlar. B.: “Alatoran”, 2019.-46 s.

 92. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin müvafiq tələblərinə dair metodik vəsait. B.: 2019.-36 s.

 93. Çay bitkisi. B.: “Müəllim”, 2019.-104 s.

 94. Çayxorski A. Kimyəvi elementlərin dövri sisteminin quruluşunun yeni variantı. B.: “Müəllim”, 2019.-150 s.

 95. Çələbi Bəhram. Oğru müharibələri. B.: 2019.-267 s.

 96. Dadaşov Vüqar. Mənim düşüncəm. B.: “Zərdabi”, 2019.-151 s.

 97. Dahl Roald. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2018.-256 s.

 98. Daxili xəstəliklər. B.: “CBS”, 2011.-463 s.

 99. Dal Roald. Çarli və şokolad fabriki. B.: “AltunKitab”, 2018.-144 s.

 100. Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi: Azərbaycan modeli. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2018.-249 s.

 101. Davamlı inkişafın sosial və fəlsəfi problemləri K. 1. Kollektiv monoqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-309 s.

 102. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2019. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2019.-211 s.

 103. Deyilən söz yadigardır. B.: “Ecoprint”, 2019.-691 s.

 104. Dədə Qorqud dastanı.

 105. Dəm qazının toksik təsirinin diaqnostika və müalicəsi. B.: 2019.-56 s.

 106. Dərbənd el sənətkarları. B.: “ADMİU”,2019.-272 s.

 107. Dickens Charles. Böyük ümidlər. B.: “Qanun”, 2019.-543 s.

 108. Dinsel Rodolfo. Tanqo rəqsi. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2020.-167 s.

 109. Dostoyevski Fyodor. Netoçka Nezvanova. B.: “Qanun”, 2019.-192 s.

 110. Doyl Artur Konan. Qorxu vadisi. B.: “Altun Kitab”, 2019.-128 s.

 111. Dreiser Theodore. Stoik. B.: “Qanun”, 2019.-399 s.

 112. Dreiser Theodore. Titan. B.: “Qanun”, 2019.-607 s.

 113. Elmə həsr olunmuş ömür. B.: “Elm”, 2019.-280 s.

 114. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası I. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-344 s.

 115. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası II. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-364 s.

 116. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası III. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-324 s.

 117. Ende Michael. Momo. B.: “Qanun”,2019.-271 s.

 118. Entoni de Mello. Bir dəqiqə axmaqlıq. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 119. Etnopsixologiya. B.: “ADPU”, 2020.-346 s.

 120. Eyvazlı Həsənəli. Seçilmiş əsərləri. I cild. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2015.-377 s.

 121. Əbdüloğlu Arif. Vətəndir-sevdiyim, sevildiyim yer. B.: “Mütərcim”, 2019.-200 s.

 122. Ədəbi proses-2018 K. VI. B.: “Hədəf”, 2019.-576 s.

 123. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: inkişaf mərhələləri və problemləri 2 cilddə. C. 2. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2018.-399 s.

 124. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: inkişaf mərhələləri və problemləri 2 cilddə. C. 1. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2018.-358 s.

 125. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-224 s.

 126. Əfəndiyev İlyas. Söyüdlü arx. B.: “Qanun”, 2019.-224 s.

 127. Əfəndiyev İsmayıl. Kliniki toksikologiya üzrə situasion məsələlər. B.: “Təbib”, 2019.-55 s.

 128. Əfsəroğlu K. Gilavar.B.:” Mütərcim”,-2019,-311 s.

 129. Əhməd Vüqar. Salatın Əhmədlinin bədii publisistikası. B.: “Gənclik”, 2019.-172 s.

 130. Əhmədov Elçin. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. B.: “Zərdabi”, 2019.-630 s.

 131. Əhmədov Bəşir. Etimologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-288 s.

 132. Əhmədov Əhməd-Cabir. Mükəmməl meyvə-Əncir. B.: “Elm”, 2020.-137 s.

 133. Əhmədov Fərhad. Sinir xəstələrinin müayinəsi metodları. B.: “Xəzər Universiteti”, 2020.-414 s.

 134. Əhmədova Şəhla. "Koroğlu" dastanının lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2018.-160 s.

 135. Əkbəri Təranə. Azərbaycanda yayılan Qaymaqçiçək (Ranunculus L.) cinsi növlərinin sistematikası və bioekologiyası. B.: “ADPU”, 2019.-147 s.

 136. Əli bəy Hüseynzadə Biblioqrafik monoqrafiya. Əli bəy Hüseynzadənin anadan olmasının 155 illik yubileyinə və Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunur. B.: “Mütərcim”, 2020.-487 s.

 137. Əli Razi Şamçızadə "Molla Nəsrəddin"də. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-133 s.

 138. Əlixanov Hüseyn. Xaosdan zəkaya doğru. B.: “Zərdabi”, 2019.-248 s.

 139. Əlirzayev Elvin. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələr. B.: “Adiloğlu”, 2019.-188 s.

 140. Əliyev N. Qoşunlarda şəxsi heyətin psixoloji vəziyyətinin öyrənilməsi yolları. B.: “Afpoliqraf”, 2020.-112 s.

 141. Əliyev Nurulla. Dərbənd tarixi oşerklər. B.: “Afpoliqraf”, 2020.-599 s.

 142. Əliyev Nurulla. Döyüş əməliyyatlarının ekstremal vəziyyətlərində psixoloji xidmətin əsasları. B.: “Afpoliqraf”, 2020.-256 s.

 143. Əliyev Arif. Sənət əbədidir, ömür amanat. B.: “Altun kitab”, 2019.-111 s.

 144. Əliyev Əzim. Qloballaşma və millilik. B.: “ADPU”, 2020,-169 s.

 145. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 93. Fevral 2019- Mart 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 146. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 94. Mart 2019- May 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 147. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 95. May 2019- Avqust 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 148. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. k. 96. Avqust 2019-Oktyabr 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-387 s.

 149. Əliyev Kamran. Dərs vəsaiti Əsərləri. 10 cilddə, C 8. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-514 s.

 150. Əliyev Kamran. Folklor kitabı Əsərləri, 10 cilddə. C. 6. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-430 s.

 151. Əliyev Kamran. Folklor kitabı Əsərləri, 10 cilddə. C. 7. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-380 s.

 152. Əliyev Kamran. Rəylər, müsahibələr. Əsərləri, 10 cilddə. C. 9. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-675 s.

 153. Əliyev Qabil. Qafqazda nəqliyyatın inkişafı. B.: “Turxan NPB”, 2019.-400 s.

 154. Əliyev Nazim. İnikas. B.: “Qanun”, 2019.-288 s.

 155. Əliyev Sahib. Dünyanın dərdidi mənim dərdlərim. B.: “Gənclik”, 2020.-255 s.

 156. Əliyeva İradə. İngiloylar: zorakı xristianlaşdırmaya və gürcüləşdirməyə qarşı mübarizə tarixindən. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-368 s.

 157. Əliyeva L. İngilis dilinin sadələşdirilmiş qrammatikası. B.:” Şərq-Qərb”,-2020,-279 s.

 158. Əliyeva Nurlana. Qüdrətli Azərbaycan naminə. B.: “Mütərcim”, 2019.-437 s.

 159. Əmək, istirahət və xəyallar 1960-1980-ci illər Azərbaycan ustadlarının gözləri ilə. B.: “Yarat”, 2019.-174 s.

 160. Əsəd bəy Məhəmməd. Son peyğəmbər. . B.: “Qanun”, 2019.-415 s.

 161. Əşiri Əhmədcan. İdikut. B.: Zərdabi”, 2020.-551 s.

 162. Fərhadova Sevil. Azərbaycan muğam-dəstgahının tarixi kökləri. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2018.-198 s.

 163. Fındıq bitkisinin yetişdirilməsi. B.: “Müəllim”, 2016.-44 s.

 164. Fleyşer Leonore. Yağış adam. B.: “Altun kitab”, 2018.-288 s.

 165. Frankel Artur C. Keys menecment. B.: “TEAS Press”, 2019.-196 s.

 166. Fuko Mişel. Sözlər və nəsnələr. B.: “Alatoran”, 2019.-474 s.

 167. Gəncə Nizami yurdu. B: “İRS”, 2019.-205 s.

 168. Göygöl 10 ildə. B.: 2016.-194 s.

 169. Gracian Baltasar. Kamillik elmi. B.: “Qanun”, 2019.-143 s.

 170. Hacıyev Qasım. Qarabağ tarixi. 7-ci sinif B.: “Ərgünəş”, 2019.-112 s.

 171. Hacıyeva İlhamə. Dil quruculuğu və I Bakı Türkoloji Qurultayı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-218 s.

 172. Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Müəllim”, 2019.-186 s.

 173. Hakim Qənbərli: yaddaşlarda yaşayan ömür. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-302 s.

 174. Harvi Stiv. Qadın kimi davran, kişi kimi düşün. B.: “Qanun”, 2020.-223 s.

 175. Hawking Stephen. Böyük suallara qısa cavablar. B.: “Qanun”, 2020.-207 s.

 176. Heminquey Ernest. Əlvida, silah! B.: “Altun Kitab”, 2019.-128 s.

 177. Heminquey Ernest. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2018.-208 s.

 178. Heydər Əliyev fondu. B.: 2020.-466 s.

 179. Hərəki fəaliyyətin fizioloji əsasları. B.: “AzDBTİA”, 2019.-240 s.

 180. Həsənov Ə. Kimya texnologiyasının əsas prosesləri və aparatları. B.: “ADNSU”, 2020-264 s.

 181. Həsənov Habil. Azərbaycan tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-144 s.

 182. Həsənova İlbəst. Mircəfərin uşaqları. Tülkü ili. B.: “MM-S”, 2020.-143 s.

 183. Həsənzadə Amuli. İlahinamə. B.: “Zərdabi”, 2020.-92 s.

 184. Hidayətova Firəngiz. Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci siniflərində "Musiqi" fənnininə dair ənənəvi və müasir (modernləşdirilmiş) dərslərin planlaşdırılması. B.: “Mütərcim”, 2013.-184 s.

 185. Hill Napoleon. Uğurun qanunu: On altı dərsdə. B.: “Qanun”, 2019.-448 s.

 186. Hüqo Viktor. 93-cü il. B.: “Altun Kitab”, 2019.-128 s.

 187. Hüseynbəyli Faiq. Sevgi heykəli. B.: “Təhsil”, 2019.-78 s.

 188. Hüseynov Arif. Qarabağnamə-tarixin səhifələri. B.: “Təhsil”, 2020.-167 s.

 189. Hüseynov Rafael. Məkansız və zamansız. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-108 s.

 190. Hüseynova Mahirə. Azərbaycan dilçiliyində ümumtürk dillərinin dialekt və şivələrinin müqayisəli aspektdə tədqiqi məsələləri. B.: “ADPU”, 2019.-188 s.

 191. Hüseynova Mahirə. Missiya. B.: “ADPU”, 2019.-366 s.

 192. Xəlilqızı, S. Əlivada söyləmədən...B.:” Elm və Təhsil”,- 2020.-255s.

 193. Xəlilzadə Flora. Abidə. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-132 s.

 194. Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması: fəaliyyət və nəticələr Sənədlər toplusu. B.: “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi”, 2017.-211 s.

 195. Xocavəndli Şamxal Şəfa. Gecikmiş misralar. B.: “Ləman”, 2019.-198 s.

 196. İbrahimi Fəriba Afaq. Sabah yol. B.: “Ecoprint”, 2018.-52 s.

 197. İbrahim-İsrafil Esmira Nəzər. İsrafilin söz xəzinəsi. B.: “ADPU”, 2019.-99 s.

 198. İbrahimova Reyhan. Parazit qurdların yayılmasında sahibsiz it və pişiklərin rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 199. İbtidai siniflər üçün terminlər lüğəti. B.: “AltunKitab”, 2016.-127 s.

 200. İlkin tibbi yardımın əsasları. B.: “Təhsil”, 2019.-168 s.

 201. İmanova, Simarə. C. Azərbaycan və Tütk mahnılarının məqam xüsusiyyətləri .B.: “ADMİU “,-2019,- 207 s.

 202. İnformasiya texnologiyaları institutu və IV sənaye inqilabı problemləri. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2020.-21 s.

 203. İnsan anatomiyası kafedrası (1919-2009). ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur. Monoqrafiya. B.: “Aspoliqraf”, 2011.-215 s.

 204. İskəndər Şirəli. Neft-qaz mühəndisliyinin müasir problemləri. B.: “Elm”, 2019.-494 s.

 205. İsmayıl Məmməd. Poemalar. B.: “Sabah”, 2010.-288 s.

 206. İsmayıl Məmməd. Sazın söz karvanı. B.: “Elm”, 2008.-260 s.

 207. İsmayıl Məmməd. Seçilmiş çeirlər. B.: “Mütərcim”, 2019.-464 s.

 208. İsmayılov Kamran. Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsi 1918-1920-ci illərdə. B.: “Turxan”, 2019.-142 s.

 209. İsmayılov Kamran. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi regional hərbi-siyasi proseslərdə (1917-1920). B.: “Turxan”, 2018.-199 s.

 210. İsmayılov Kamran. Azərbaycanın Şəki bölgəsi 1917-1920-ci illərdə. B.: “Turxan”, 2019.-150 s.

 211. İsmayılov Rafiq. Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-272 s.

 212. İsmayılova Naimə. Şuşalıların mənəvi anası. B.: “Şuşa”, 2019.-70 s.

 213. Jorisch Avi. Sən innovativ olmalısan. B.: “Qanun”, 2019.-237 s.

 214. Kamü Alber. Taun. B.: “Altun Kitab”, 2019.-112 s.

 215. Kazımov Zahir. Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər). B.: “ADPU”, 2020,-111 s.

 216. Kesal Ersen. Pəri limonadı. B.: “Qanun”, 2019.-199 s.

 217. Kəngərli Asif. Alkoqol - sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin düşməni. B.: “Mütərcim”, 2019.-90 s.

 218. Kəngərli Asif. Bəla. B.: “Mütərcim”, 2019.-156 s.

 219. Kəngərli Asif. Tütünçəkmə barədə hər şey. B.: “Mütərcim”, 2019.-62 s.

 220. Kəngərli-Əliyeva, G. Hüsnü-cəmal,əqli kamal.B.:” Qanun”,-2019,-95s.

 221. Kərimli Teymur. Çağdaşımız Nəsimi. B.: “Elm və təhsil”, 2019-276 s.

 222. Kinq Stiven. Şauşenkdən qaçış və ya cazibədar Rita Heyvort. B.: “Altun kitab”, 2018.-176 s.

 223. Kitabxana və könüllülər-yeni imkanlar məkanı. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2020.-44 s.

 224. Klements Conatan. İpək yolunun tarixi. B.: “Qanun”, 2019.-224 s.

 225. Koroğlu. B.: “AltunKitab”, 2018.-144 s.

 226. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas istiqamətləri və hədəflər. Məqalələr toplusu. B.: 2019.-444 s.

 227. Köhnə Bakı -rəssam Elçin Cabbarovun gözü ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-31 s.

 228. Kriptoqrafiyanın əsasları. B.: “DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası”, 2019.-455 s.

 229. Kristi Aqata. Ölümlə görüş. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 230. Küsgün Validə. Yoxdu könlümü alanım. B.: “Ecoprint”, 2018.-104 s.

 231. Qaçaq Nəbi. B.: “AltunKitab”, 2019.-127 s.

 232. Qafarov Nizami. Aqrar iqtisadiyyat. B.: “Kooperasiya”, 2009.-180 s.

 233. Qafarov Nizami. Qiymət və qiymətləndirmə.B.: 2017.-375 s.

 234. Qafarov Nizami. Marketinq və marketoloq fəaliyyəti. B.: “Kooperasiya”, 2009.-140 s.

 235. Qafarov Nizami. Turizmin iqtisadiyyatı. B.: “Kooperasiya”, 2019.-583 s.

 236. Qafarov Vasif. Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixi (1918-1920-ci illər. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-520 s.

 237. Qafarov, Nizami. Aqrar sahədə kiçik və orta biznesin iqtisadi səmərəliliyi. B.: “Nurlar”, 2006.-111 s.

 238. Qalibiyyət qartalları. B.: “QHT”, 2019.-48 s.

 239. Qarabağlar türbə kompleksi. Naxçıvan :Əcəmi,2018.-189 s.

 240. Qaraca Rasim. Zürafəsiz dünya. B.: “Alatoran”, 2019.-70 s.

 241. Qasımov Nazim. Cərrahi xəstəliklər. Periton boşluğu orqanlarının kəskin xəstəlikləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-216 s.

 242. Qazi Salman. Qocalan dünyam. B.: 2019.-304 s.

 243. Qeyri-üzvi kimya praktikumu. B.: “Zərdabi”, 2019.-150 s.

 244. Qəmbərli Bünyamin. Sərhəd hərəkatı. B.: “Apostrof-A”, 2019.-96 s.

 245. Qəribova Arifə. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2017.-177 s.

 246. Qoca Valeh. Eşqim məndən böyükdü. B.: “Qanun”, 2020.-176 s.

 247. Qrimm qardaşları. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-80 s.

 248. Qulamoğlu Nabatəli. Müasir Azərbaycan dili punktuasiyasının bəzi problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-124 s.

 249. Quliyev Vasif. Mehmandarovlar. B.: “Şuşa”, 2019.-383 s.

 250. Quliyev Y. N. Orqanizmin yaş xüsusiyyətləri. B.: 2018.-126 s.

 251. Quliyeva H. Onurğasız heyvanların mühafizəsi. B.: “Ecoprint”, 2019.-191 s.

 252. Qurbanov Mədət. Alma və armud ağaclarında dəmgil xəstəliyi. B.: 2019.-15 s.

 253. Qurbanov Mədət. Meyvə bitkilərinin qurumasına səbəb olan xəstəliklər. B.: 2019.-31 s.

 254. London Cek. Martin İden. B.: “AltunKitab”, 2019.-127 s.

 255. Maalouf Amin. Səmərqənd. B.: “Qanun”, 2019.-432 s.

 256. Mahmudov Yaqub. Saxtakarların yalançı elmi yaxud ermənisayağı “Tarix”. B.: “Turxan”, 2019.-410 s.

 257. Marifli Akif. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində. B.: “Elm”, 2020.-302 s.

 258. Mehdiyev Soltan. Seçilmiş əsərlər 3 cilddə. C. 1. Naften karbohidrogenləri və onların katalitik çevrilmələri. B.: “Müəllim”, 2019.-364 s.

 259. Mehdiyev Eldar. Mühəndisi geodinamika. B.: 2017.-90 s.

 260. Mehdiyev M. Xətti cəbrin əsas elementləri. B.: “Ləman”, 2020.-230 s.

 261. Mehdiyev Ramiz. Azərbaycanın inkişafını XXI əsrin çağırışlarına uyğunlaşdıran Lider. B.: “Elm”, 2019.-168 s.

 262. Mehdiyev Ramiz. İctimai və humanitar elmlərin, efir məkanının problemləri haqqında düşüncələr. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-110 s.

 263. Mehdiyeva Sevil. İmadəddin Nəsimi: dili və üslubu. B.: “Afpoliqraf”, 2019.-572 s.

 264. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr 2019. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2020.-168 s.

 265. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2020. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2020.-120 s.

 266. Məhəmmədəmin Rəsulzadə. Azərbaycan mübarizə yolunda. B.: “Çapar yayınları”, 2019.-89 s.

 267. Məhəmmədəmin Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami. B.: “Kitab Klunu”, 2019.-369 s.

 268. Məhərrəmli Qiymət. Sözün izi ilə.I kitab. B.: “Günəş”, 2019.-408 s.

 269. Məhərrəmli Qulu. Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2018.-287 s.

 270. Məhərrəmli Qulu. Gələcəyə ön söz. B.: “Altun Kitab”, 2019.-384 s.

 271. Məhərrəmli Qulu. Məsəllər, deyimlər Etimoloji lüğət. B.: “Altun Kitab”, 2019.-336 s.

 272. Məkansız və zamansız şair. B.: “ADPU”, 2019.-108 s.

 273. Məktəb lətifələri. B.: “AltunKitab”, 2016.-112 s.

 274. Məlikzadə İsi. Seçmə hekayələr. B.: “Altun Kitab”, 2019.-240 s.

 275. Məmmədxanlı Ənvər. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2019.-208 s.

 276. Məmmədli Samirə. Sözün yaddaş ağrısı. B.: “Təhsil”, 2020.-80 s.

 277. Məmmədli Şirin. Qaçay Heydərov 100. B.: “Azərnəşr”, 2020.-158 s.

 278. Məmmədov Rahib. Sarıqamışdan gələn məktub. Ağcabədi.: “Faziloğulları”, 2019.-164 s.

 279. Məmmədov Xankişi. Maşınşünaslığın əsasları fənnindən laboratoriya işləri. B.: “ADPU”, 2019.-450 s.

 280. Məmmədov Nazim. Akademik Yaqub Mahmudov elmi yaradıcılığında Qarabağ mövzusu. B.: “Turxan”, 2019.-243 s.

 281. Məmmədov Nazim. Laçın. B.: “ADPU”, 2019.-376 s.

 282. Məmmədov Nizami. Nəsimi dini-fəlsəfi təlimində Haqqın və insanın dərki. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-164 s.

 283. Məmmədov Rahib. Zirvəyə doğru. Ağcabədi.: “Faziloğulları”, 2019.-170 s.

 284. Məmmədova Almaz. Ana dili təlimi prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin milli ruhda tərbiyə edilməsi üzrə işin təşkili. B.: “ADPU”, 2006.-107 s.

 285. Məmmədova Gülçöhrə. Azərbaycanın Şimal-Qərb regionunun memarlıq abidələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-272 s.

 286. Məmmədova Məleykə. Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-188 s.

 287. Məmmədzadə Vüqar. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin regional aspektləri. B.: “Unicopy”, 2020.-126 s.

 288. Mənsur Səməd. Şeirlər. Felyetonlar. Pyeslər. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-453 s.

 289. Mərdanova Rübabə. Hər uşağın öz dünyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-233 s.

 290. Məsimli,E. Dünənin dərsləri,bu günün həqiqəti.B.:” Elm və Təhsil”, -2019,-99s.

 291. Məsimli,E. Yağışa nəğmə.B.:” Elm və Təhsil”,- 2019.- 107s.

 292. Mikayılov Şasəddin. Mənəvi dəyərlər sistemində təbiətə humanist münasibətlərin ekoloji əsasları. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 293. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2019. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-236 s.

 294. Miln Alan A. Vinni-Pux. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 295. Miln Alan Aleksandr. Vinni pux. B.: “Logos”, 2019.-89 s.

 296. Min bir gecə nağılları. B.: “Pergament”, 2019.-455 s.

 297. Minhacoğlu Qüdrət. Hekayələr 1. B.: “Zərdabi”, 2020.-95 s.

 298. Muğanlı Sərraf Əsəd. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. II cild. B.: “Universal poliqraf”, 2019.-194 s.

 299. Muxtar İlhamə. İsa Hüseynovun (Muğanna) nəsrində milli koloritin inikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-148 s.

 300. Murakami Haruki. Sərhəddən Cənubda, günəşdən Qərbdə. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 301. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. IV cild. B.: “Elm”, 2018.-336 s.

 302. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. III cild. B.: “Elm”, 2018.-351 s.

 303. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2018.-584 s.

 304. Musayev Maksim. Parlamentlər və sədarət. B.: “Nurlar”, 2019.-160 s.

 305. Mustafa Rəşad. Tiflis əmirliyi. B.: “Turxan”, 2019.-410 s.

 306. Mustafayeva Firidə. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun təlimində qrafik təsvirlərdən istifadənin imkan və yolları. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 307. Mustafayeva Firidə. Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər) B.: “ADPU”, 2019.-166 s.

 308. Mustafazadə Tofiq. Avropa diplomatiyasında "Erməni məsələsi" və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı. B.: “Turxan”, 2015.-351 s.

 309. Müniri Mirzə Ağadadaş. Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2018.-132 s.

 310. Mürvətob Nəcməddin. "İnsanlıq"- bir ömür öyrəndiyim fənn. B.: “Şur”, 2019.-271 s.

 311. Müseyibli Nəcəf. Zəyəmçay nekropolu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-424 s.

 312. Müslim qızı, Səriyyə. Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər.B.: “Azərnəşr", 2019.-247 s.

 313. Nabokov Vladimir. Lujin müdafiəsi. B.: “Qanun”, 2019.-223 s.

 314. Nadir Şah Əfşar Tarixin gedişini dəyişdirəndahi sərkərdə. B.: “Turxan”, 2019.-247 s.

 315. Naxçıvan uşaq folklorundan örnəklər. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-368 s.

 316. Nar (Punica granatum L.). B.: “Müəllim”, 2017.-148 s.

 317. Nayderman Endryü. İblsin vəkili. B.: “Altun kitab”, 2018.-368 s.

 318. Nayt Erik. Lessi. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 319. Neft və qaz emalında kataliz. B.: “ADNSU”, 2020.-145 s.

 320. Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun alimləri: bioqrafik portret, elmə və təhsilə töhfələr. B.: “Müəllim”, 2019.-238 s.

 321. Neft-qaz quyularının qazılmasının texnikası və texnologiyası. B.: “Elm”, 2020.-696 s.

 322. Nehrəmli Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. Birinci cild. B.: “Xan”, 2017.-344 s.

 323. Nehrəmli Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. II-III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-472 s.

 324. Neymətov Nazim. Xətti cəbr və riyazi analiz. Gəncə.: 2019.-123 s.

 325. Neymətov Nazim. Riyazi analiz. Gəncə.: 2018.-60 s.

 326. Nəbiyeva Almara. Qarabağ aşıq mühiti. B.: “Təknur”, 2019.-327 s.

 327. Nəcəfzadə Abbasqulu. Ud çalğı aləti Azərbaycan qaynaqlarında (tədqiqat və lüğət). B.: “Xəzər Universitəsi”, 2019.-159 s.

 328. Nəğməkar, Y. Sevgi məbədi.B.:” Gənclik”,-2020,-271s.

 329. Nəsibli Sadə. Axtarış. B.: “Qanun”, 2019.-255 s.

 330. Nəsibov Elşən. Zavallı Fəxriyyə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-528 s.

 331. Nəsirov Vaqif. Fizika tarixi. B.: “ADPU”, 2020,-188 s.

 332. Nisbett Richard E. Düşüncə tərzi. B.: “Qanun”, 2019.-344 s.

 333. Nizami Gəncəvi almanaxı-1. B.: “Zərdabi”, 2019.-269 s.

 334. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasının şərhi və lüğət (anonim əlyazma). B.: “Elm”, 2019.-86 s.

 335. Nizaminin hikmət və nəsihətləri. B.: 2020.-175 s.

 336. Novruzova Nurpaşa. Xarici ölkələrin maliyyə sistemi. B.: “Kooperasiya”, 2019.-567 s.

 337. Oldric Ceyms. Sonuncu düym. B.: “Altun kitab”, 2018.-96 s.

 338. Oleşa Yuri. Üç gonbul. B.: “Qanun”, 2019.-207 s.

 339. olmasın, bu olsun- rəssam Elturanın gözü ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-22s.

 340. Omarov Eduard. Kustarlar və rokfellerlər. B.: “Qanun”, 2019.-221 s.

 341. Orqanizmin əzələ fəaliyyətinə adaptasiyası. B.: 2019.-119 s.

 342. Osmanova Sona. Becərmə texnologiyaları və gübrələrin torpağın münbitlik göstəricilərinə təsiri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-260 s.

 343. Paşalı Eyvaz. Vəsiyyət. B.: “Şirvannəşr”, 2020.-87 s.

 344. Pedaqoji Universitet və İnstitutlarda təhsil alan bakalavriat səviyyəsi üçün Təhsildə sosial-psixoloji xidmət və psixoloji praktikum fənn proqramı Təhsildə sosial-psixoloji xidmət-050121. B.: “ADPU”, 2019.-35 s.

 345. Perkins Con. İqtisadi killerin etirafları. B.: “AltunKitab”, 2018.-303 s.

 346. Pəhləvi Fərəh. Xatirələr. B.: “Qanun”, 2019.-440 s.

 347. Pillə-pillə irəli Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. İncəsənət gimnaziyası, musiqi kolleci və ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Tar ilə fortepiano üçün işləyəni və köçürəni Məhərrəm Hüseyn oğlu Məmmədov. C.1. B.: “Ecoprint”, 2019.-351 s.

 348. Pillə-pillə irəli. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. II cild. B.: “Ecoprint”, 2019.-333 s

 349. Pillə-pillə irəli. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. III cild. B.: “Ecoprint”, 2019.-362 s.

 350. Rəhimov Mirzə. Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaşması tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-320 s.

 351. Rəsul oğlu Qurban. Qarabağsız günlər. B.: “Avropa”, 2019.-112 s.

 352. Rəsulzadə Məmməd Əmin. Panturanizm haqqında. Qafqaz problemləri ilə əlaqədar. B.: 2020.-66 s.

 353. Riyazi proqramlaşcə. Gəncə.: “GDU nəşriyyatı”, 2019.-92 s.

 354. Robbins Stiven. İdarəetmənin əsasları. B.: “Teas Press”,2019.-506 s.

 355. Russell Bertrand. Evlilik və əxlaq. B.: “Qanun”, 2019.-328 s.

 356. Rzayeva Məlahət. Fevraldan sonra.. Mart. B.: “Qanun”, 2019.-536 s.

 357. Sadıqova N.M. Çay bitkisinin xəstəlikləri. Quba.: 2019.-4 s

 358. Sadıqova N.M. Çay bitkisinin zərərvericiləri. Quba.: 2019.-4 s.

 359. Sadıqova N.M. Sitrus bitkilərinin xəstəlikləri. Quba.: 2019.-4 s.

 360. Sadıqova Nardan. Meyvə və çay bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-302 s.

 361. Saqan Fransuaz. Kosmos. B.: “Qanun”, 2019.-542 s.

 362. Salamzadə Ərtegin. Təsviri sənətdə Heydər Əliyev obrazı. B.: 2019.-296 s.

 363. Sartre Jean-Paul. Varlıq və heçlik: fenomenoloji ontologiya təcrübəsi. B.: “Qanun”, 2019.-791 s.

 364. Saz amanatı. B.: 2016.-304 s.

 365. Selincer Cerom. Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan. B.: “Altun Kitab”, 2019.-111 s.

 366. Seyidəliyev Nizami. Heydər Əliyev və Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafı. B.: “Vektor”, 2020.-413 s.

 367. Səfərov Cəmil. Nəzəri mexanika. Gəncə.: “ATU”, 2020.-226 s.

 368. Sən indi hardasan, Məmməd İsmayıl. B.: “Şirvannəşr”, 2014.-262 s.

 369. Siemens Azərbaycanda. B.: “Mütərcim”, 2017.-100 s.

 370. Siqal Erik. Bir sevgi tarixçəsi. B.: “Altun kitab”, 2018.-175 s.

 371. Simenon Georges. Latış Pietr. B.: “Qanun”, 2019.-167 s.

 372. Siyasət elminə giriş. B.: “TEAS Press”, 2019.-416 s.

 373. Sufi hekayətləri. B.: “Altun kitab”, 2016.-256 s.

 374. Sultan Ağanisə. Kərkükdən Bakıya... B.: “Təknur”, 2019.-192 s.

 375. Sultanova Xanım. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti. B.: “Mütərcim”, 2020.-351 s.

 376. Şamilov Mehman. Kabel muftaları. B.: “Səda”, 2019.-515 s.

 377. Şeybler Süzanna. Gözəlçə. B.: “Altun kitab”, 2018.-224 s.

 378. Şəki. Biblioqrafik göstərici. Tarix-diyarşünaslıq materialları. B.: “Turxan”, 2019.-552 s.

 379. Şəmmədqızı Salidə. Dionisin qələbəsi. Təbriz.:2019.-202 s.

 380. Şərəfli ömrün bir səhifəsi: Tarix fakültəsi (1986-1990) B.: “Turxan”, 2019.-232 s.

 381. Şərifova S. Əriyən şam.Tehran.:” Nəğmeye Zendegi “,-2020,-170s.

 382. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Nəhcül-bəlağənin şərhi. Cild.6-7-8-9-10-11-12-13. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.

 383. Şirinoğlu Vaqif. Türkiyə 1918-1920-ci illərdə: məğlubiyyətdən qələbəyə doğru ("Azərbaycan" qəzetinin materialları əsasında. 1918-1920). B.: “Avropa”, 2020.-190 s.

 384. Şirinov Əli. Universitet, əzizim mənim. Mingəçevir.: 2019.-152 s.

 385. Şirinova Dürdanə . Neftin, qazın emalı və neft-kimya sənayesində ətraf mühitin mühafizəsi. B.: “ADNSU”, 2020.-251 s.

 386. Şpilman Vladislav. Pianoçu. Varşava gündəlikləri. B.: “AltunKitab”, 2019.-224 s.

 387. Tağıyeva Mahrux. Fyodor Dostoyevski Azərbaycan dilində. B.: “Mütərcim”, 2020.-221 s.

 388. Tağıyeva Mahrux. Fyodor Dostoyevski yaradıcılığının Azərbaycanda tədqiqi tarixi. B.: “Mütərcim”, 2020.-255 s.

 389. Tağızadə Rəfail. Su üzərində bahar. B.: “Qanun”, 2019.-280 s.

 390. Tağı-zadə Təhminə. Biomexanika və kineziologiya-1. B.:2019.-149 s.

 391. Tahirzadə Əsğər. Modernizm və xəyali cəmiyyət. B.: “Zərdabi”, 2020.-147 s.

 392. Tanıdığımız və tanımadığımız Yaqub Mahmudov. B.: “Turxan”, 2019.-390 s.

 393. Tanpınar Ahmet. Aydakı qadın. B.: “Qanun”, 2019.-320 s.

 394. Tanpınar Ahmet Hamdi. Mahur bəstə. B.: “Qanun”, 2019.-222 s.

 395. Tapdıqoğlu Nazim. Ağdaş ensiklopediyası. Bakı,2020.-254 s.

 396. Tenenbaum Boris. Böyük Çörçill. B.: “Qanun”, 2019.-672 s.

 397. Təhməzli, R. Cənnət dərəsi.B.:” MM-S”,- 2019,-276s.

 398. Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadə. Biblioqrafiya. B.: “Turxan”, 2014.-120 s.

 399. Tolstoy Lev. Uşaqlıq. Yeniyetməlik. Gənclik. B.: “Altun Kitab”, 2019.-112 s.

 400. Tomarlı Güllü Eldar. Bir az sazdan, bir az sözdən. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-224 s.

 401. Tracy Brian. Maksimum nailiyyət: Uğur qazanmaq üçün gizli qüvvənizi azad edəcək strategiya və bacarıqlar. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 402. Turizm sahəsində istifadə üçün ingiliscə-azərbaycanca lüğət. B.: “ATMU”, 2019.-377 s.

 403. Ulu baban kim olub? K. 4. (Arıxlı, Kolayır, Molla-Əhmədli, Bala Muğanlı, Hasanxocalı və Daşdıqullar kəndləri-XIX yüzilə aid kameral təsvirlər). B.: “Kooperasiya”, 2019.-63 s.

 404. Ulu baban kim olub?. K. 3. (Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri-XIX yüzilə aid kameral təsvirlər). B.: “Kooperasiya”, 2019.-63 s.

 405. Ustad Aşıq Cahangir. B.: 2015.-119 s.

 406. Uşaq anesteziologiyası. B.: “Təbib”, 2019.-123 s.

 407. Ümid Famil. Ay yetmiş yaşım. B.: “Pergament”, 2019.-111 s.

 408. Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-388 s.

 409. Vens Eşli. İlon Mask: Tesla, SpaceX və möhtəşəm gələcəyin izi ilə. B.: “Altun kitab”, 2018.-416 s.

 410. Vern Jül. Yerin mərkəzinə səyahət. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 411. Vəliyev Rauf. Mir Cəlal xatirələrdə. B.: “Zərdabi”, 2020.-181 s.

 412. Vian Boris. Qəbrinizə tüpürməyə gələcəyəm. B.: “Altun Kitab”, 2019.-144 s.

 413. Yaqub Mahmudovun tarixçilər məktəbi. B.: “Turxan”, 2019.-368 s.

 414. Yaqub Paşa. Gizli elmlər. B.: Zərdabi”, 2020.-214 s.

 415. Yusifli Vaqif. Qanadlandıq uçmağa. B.: “Mütərcim”, 2019.-142 s.

 416. Yusifov Mübariz. Nitq mədəniyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-429 s.

 417. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri. Magistr təhsil səviyyəsi üçün. B.: 2018.-123 s.

 418. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri. B.: “Müəllim”, 2014.-72 s.

 419. Zamanova Sevda. Kimyəvi elementlər insan orqanizmində. I hissə. B.: “ADPU”, 2019.-278 s.

 420. Zeydan Curci. Kərbala dilbəri. B.: “Pergament”, 2019.-313 s.

 421. Zeynallı Könül. Bədii sənədli ədəbiyyatın xüsusiyyətləri: Anar yaradıcılığının materialları əsasında. B.: “Mütərcim”, 2019.-102 s.

 422. Zeynaloğlu Ənvər. Sirli əbədiyyətin astanasında. B.: “Pergament”, 2019.-222 s.

 423. Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə C. 6. B.: “Vətən”, 2019.-351 s.

 424. Zolya Emil. Dəyirmanın mühasirəsi. B.: “Qanun”, 2019.-79 s.