Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. I kitab. B.: “Qaya”, 2016.-116 səh.

 2. 2013-cü ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2013.-459 s.

 3. 2016-cı ildə maliyyələşən layihələr. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası. B.: “QHT”, 2016.-515 s.

 4. Abbas İsmayıl. Yaddaş divarı. B.: “Araz-M”, 2016.-147 s.

 5. Abbasbəyli Ağalar. Qloballaşan dünyada milli dövlət. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-228 səh.

 6. Abbasov Mürvət. İraq-İran müharibəsi və Cənubi Azərbaycan.  B.: “Elm və təhsil”, 2017.-168 səh.

 7. Abbasov Vaqif. Nanokimya və nanotexnologiya. B.: “Elm”, 2010.-232 səh. Abbasov V.M. Kimya üzrə nobel mükafatı laureatları. B.: “Elm”. 2011.-584 səh.

 8. Abbasova Qızılgül. Etika: tarix, nəzəriyyə və təcrübə. B.: “Azəri poliqrafiya”, 2016.-367 s.

 9. Abdulkadırov Abdula. Elektromexanikada riyazi modelləşdirmə. B.: “ADNSU”, 2016.-278 səh.

 10. Abdulla Kamal. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. B.: 2016.-360 səh.

 11. Abdullayev Atəş. İbtidai təhsilin pedaqogikası. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-338 səh.

 12. Abdullayev Çingiz. Timsah xətti. Milyardın dəyəri. B.: “Qanun”, 2014.-311 s.

 13. Abdullayev Əsgər. Müstəqil Azərbaycan və Fransa. B.: “İqtisad universiteti”, 2007.-210 səh.

 14. Abdullayev Səyyar. İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2016.-66 səh.

 15. Abdullayev Tofiq. Onlar xatirələrdə yaşayır. B.: “Çaşıoğlu”, 2001.-262 səh.

 16. Abdullayeva  Xatirə. Azərbaycan ədəbi dilinin Cənub qolu.B.: “Gənclik”, 2016.-264 səh.

 17. Abdullayeva İradə. Sənət fədaisi. B.: “MBM”, 2014.-96 səh.

 18. Abdullayeva Səadət. Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı valeh edir. B.: “Nurlar”, 2016.-287 s.

 19. Abdullayeva Z.H. Kiçik sahibkarlıq subyektlərin iqtisadiyyatın inkişafında rolu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-244 səh.

 20. Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov. Biblioqrafiya. B.: “Nurlar”, 2015.-312 səh.

 21. Abuzər Xələfov. Biblioqrafik məlumat kitabı. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-248 səh.

 22. Afət. Gilənar mövsümü. B.: “Elm və təhsil”. 2017.-144 səh.

 23. Ağagüloğlu Malik. Görən gözlər gözəl görsə. B.: “Zərdabi”, 2016.-167 s.

 24. Ağamalıyev Məhərrəm. Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyyatı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-231 s.

 25. Ağamirov Cahan. Eski Azərbaycan yazısı. B.: 2016.-64 s.

 26. Ağayarova  Afaq. Üzeyir Hacıbəylinin müstəqil "Həqiqət" qəzeti (1909-1910). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-147 s.

 27. Ağayev Rasim. Akademik Mirəli Qaşqay. B.: “Elm”, 2015.-161 səh.

 28. Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasir 210. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-504 səh.

 29. Akademik Aleksandr Qrossheym. B.: “Elm”, 2015.-126 s.

 30. Akademik İosif Qavriloviç Yesman. B.: “Elm”, 2015.-94 səh.

 31. Akademik Yusuf Məmmədəliyev. B.: “Elm”, 2015.-191 s.

 32. Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. B.: “Zərdabi”, 2015.-112 səh.

 33. Akademiya simalarda 70 il. 1945-2015. B.: “Elm”, 2015.-463 səh.

 34. Aqil. O, Xocalıdan idi. B.: “Qanun”, 2017.-143 s.

 35. Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi. B.: “İqtisad Universitet”, 2015.-365 səh.

 36. Ali riyaziyyatdan məsələlər. III hissə. B.: “ADNA”, 2014.-205 s.

 37. Ali riyaziyyatdan məsələlər.II hissə. B.: 2016.-393 səh.

 38. Ali riyaziyyatdan məsələr I hissə. B.: 2016.-522 s.

 39. Ali riyaziyyatdan mühazirələr. II hissə. B.: “ADNA”, 2016.-485 sə.

 40. Ali riyaziyyatdan testlər. B.: “ADNSU”, 2016.-289 s.

 41. Alik. Günəş qalib gəldi.B.: “Mütərcim”, 2015.-76 səh.

 42. Alışanlı Şirindil. Ədəbi-bədii düşüncənin sərhədləri. B.: “Sabah”, 2010.-360 səh.

 43. Alışanlı Şirindil. Ədəbi-nəzəri fikrin tarixiliyi və müasirliyi. B.: “Elm”, 2013.-404 səh.

 44. Allahverdiyev Vasif. Fortepiano üçün seçilmiş əsərlərin ifaçılıq xüsusiyyətləri. B.: “İdeal-Print”, 2015.-100 s.

 45. Amerika ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-589 s.

 46. Arif  Emin. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “Erməni məsələsi” nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-142 s.

 47. Armstronq  Corc. Rotşild pul imperatorluğu. Dərin yəhudi dövləti. B.: “Qanun”, 2013.-168 s.

 48. Arslan Mehmet Lütfi. Gənc peyğəmbər və gənc dostları. B.: “İpəkyolu”, 2017.-95 s.

 49. Arşın mal alan-100. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-320 səh.

 50. Arzulu Sevinc. Sən yağışın ilk damlası. B.: “MSA”, 2012.-217 s.

 51. Aslan Vaqif. Hər şey zaman içində. Akademik Məcid Rəsulov. B.: “Renessans-A”, 2016.-160 s.

 52. Aslanov Aslan. İnformasiya yaradıcılığı: standartlar və yeni yanaşmalar. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-199 s.

 53. Atakişiyev Ruslan. Biznesin sosial məsuliyyəti. B.: 2012.-96 s.

 54. Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Xameneinin fətvaları əsasında "Fiqh təlimləri".  II cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-336 səh.

 55. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Ecoprint”, 2016.-264 səh.

 56. Azərbaycan füzulişünaslığının qaynaqları. II-III cild. B.: “Təhsil”, 2011.-712 səh.

 57. Azərbaycan xalq nağılları. B.: “Qanun”, 2017.-79 s.

 58. Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin banisi Abuzər Alı oğlu Xələfov 85. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-235 səh.

 59. Azərbaycan kitabı :biblioqrafiya : II cild. Kitab-2. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,  2016.-552 səh.

 60. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-70. B.: “Elm”, 2015.-488 s.

 61. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsisçiləri. B.: “Elm”, 117 s.

 62. Azərbaycan Milli Elmlər Akdemiyası. B.: “Elm”, 2016.-120 səh.

 63. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası C. 6. Çin-Dərk. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2015.-606 s.

 64. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları. (03.11.2008-15.11.2013). B. “Qanun”, 2014.-156 səh.

 65. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları. B.: “Qanun”, 2016.-64 səh.

 66. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı . 20 cilddə. C.13. S. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2013.-556 səh.

 67. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı.  С. 12. B.: “Bakı :Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası,2012.-608 s.

 68. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. 20 cilddə. C.14. Ş-T. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2014.-464 səh.

 69. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. 20 cilddə. C.15. U-Ü-V. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2016.-472 səh.

 70. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları. B.: “Qanun”, 2014.-208 səh.

 71. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları. (01.01.2014-31.12.2014) B.: “Qanun”, 2015.-304  səh.

 72. Azərbaycan Respublikasında QHT-lərin vəziyyəti haqqında Milli Hesabat. B.: “CBS”, 2010.-120 s.

 73. Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. B.: “Digesta”, 2016.-479 s.

 74. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual məcəlləsi. (30 sentyabr 2016-cı il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2016.-591 s.

 75. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2017.-239 səh.

 76. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2016.-400 səh.

 77. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi-referendumla qəbul edilmişdir. 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir. B.: “Qanun”, 2016.-71 s.

 78. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2017.-384 səh.

 79. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2012-ci ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2012.-343 s.

 80. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. (10 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-352 səh.

 81. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 05 yanvar 2017-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun”, 2017.-619 s.

 82. Azərbaycan təhsil sistemində Avropa standartları. B.: “QHT”, 2015.-24 səh.

 83. Azərbaycan və Avropa Şurası. B.: “Avrasiya Press”, 2009.-240 səh.

 84. Azərbaycançılıq ideyası milli dövlətçilik ideologiyası kimi. B.: “Qaya”, 2016.-32 səh.

 85. Azərbaycançılıq-milli ideologiyamız. B.: “QHT”, 2016.-22 s.

 86. Azərbaycanda "Açıq Hökümətin Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Plani" nın monitorinq hesabatı (Sentyabr, 2012 - Sentyabr, 2013). B.: “CBS”, 2013.-56 s.

 87. Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların mədəni irsinin öyrənilməsi və təbliği. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2016.-60 səh.

 88. Azərbaycanın Sovet İttifaqı Qəhrəmanları. B.: “iqtisad Universiteti”, 2015.-136 səh.

 89. Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri.B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”, 2016.-648 səh.

 90. Azot üzvi birləşmələr. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-120 səh.

 91. Baba Aqşin. Bir yolda gözüm qaldı.. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-455 s.

 92. Babaxanova  Nigar. Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya. B.: “Zərdabi”, 2017.-256 səh.

 93. Babanlı Fuad. Altının yarısı. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-248 səh.

 94. Babayev Adil. Siyasi düşüncəmdə Heydər Əliyev fenomeni. B.: “UniCild”, 2016.-160 səh.

 95. Babayev N. Mühəndisi-geologiya (Regional mühəndisi-geologiya). B.: “ADNSU”, 2016.-99 s.

 96. Babayev, Adil. Birinci türkoloji qurultay və Azərbaycanda türkologiya. B.: “Elm”, 2016.-336 səh.

 97. Bağırov B.M. Nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv təhlükəsizliyi. B.: “Sabah”, 2016.-388 səh.

 98. Bağırzadə Nəcibə. Rəsul Rəsulzadəyə məktub. B.: “Ecoprint”, 2017.-56 səh.

 99. Bakı Dövlət Universitetinin professorları. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-449 səh.

 100. Bakı şəhərində küçələrin zibillənməsinin qarşısının alınması məqsədilə əhali arasında maarifləndirmə və təbliğat işlərinin aparılması. B.: “QHT”, 015.-4 səh.

 101. Bayram Zəki. Səni kimə deyim, kimə söyləyim.B.: “Elm və təhsil”, 2015.-200 səh.

 102. Bayramov İlham. İri fermer təsərrüfatlarının yaradılması kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi üçün ən mütərəqqi üsuldur. B.: “Politex”, 2014.-114 səh.

 103. Bekket Samuel. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-349 s.

 104. Bellou Sol. Hersoq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-510 s.

 105. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Beşinci sessiya. Payız. 20-ci cild. 14 oktyabr 2016-cı il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-95 s.

 106. Bəxtiyar Qəzənfər. Bu ömür əriyən şamdı. B.: “Zərdabi”, 2017.-264 səh.

 107. Bələdiyyə orqanlarında ictimai monitorinqin təşkili. B.: “QHT”, 2016.-55 s.

 108. Bəydəmirli Əkrəm. 1918-ci il hadisələri: dünyasını dəyişən şahidlər, unudulmayan tarix. B.: “QHT”, 2015.-164 səh.

 109. Bina və qurğuların layihələndirilməsində əlilliyi olan və hərəkət imkanları məhdud şəxslər üçün zəruri olan həyat və fəaliyyət şəraitinin yaradılması qaydaları. B.: “”QHT”, 2016.-72 səh.

 110. Bitməyən əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-88 səh.

 111. Biz bunu bacardıq. B.: “QHT”, 2013.-17 s.

 112. Bizdə şeir də var, sənət də vardır. Ədəbi toplu. B.: “QHT”, 2014.-109 s.

 113. Bizim sirli dünyamız I. B.: “Çənlibel”, 2009.-198 səh.

 114. Biznes planlarının hazırlanması. B.: “TEAS Press”, 2016.-160 səh

 115. Biznesdə qlobal saziş prinsipləri. B.: “QHT”, 2015.-27 s.

 116. Borçalı Emin. Bəsdi, oyan! B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-30 s.

 117. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. K. IX. B.: “Nafta-Press”, 2012.-379 s.

 118. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. K. II. B.: “Nafta-Press”, 2005.-320 s.

 119. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. VI-VII-VIII- kitab.B.:  “Nafta-Press”, 2008.-415 səh.

 120. Budaqov Budaq. Həzrəti Əli (ə) dühası. B.: “Nafta-Press”, 2007.-31 s.

 121. Budda Dhammapada. B.: 2013.-108 səh.

 122. Bulqakov Mixail. Master və Marqarita. B.: “Qanun”, 2014.-408 səh.

 123. Calal Mehdi. Başın üstə dolan bulud. B.: “Hədəf”, 2013.-197 s.

 124. Calallı Ə. Əməyin mühafizəsi və elektrik təhlükəsizliyi. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2016.-88 s.

 125. Calallı Əli. Rele mühafizəsi və avtomatikanın “OMİCRON” CMC 356 qurğusu ilə yoxlanılması. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2013.-42 s.

 126. Calallı Əli. Rele mühafizəsinin mikroprosessor əsasında qurulması. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2013.-99 səh.

 127. Canəhmədov Əhəd. Həqiqətin fəlsəfəsi. B.: “Apostroff”, 2016.-229 s.

 128. Cavadlı Salam. Pyeslər. B. : “Red N Line”, 2016.-158 səh.

 129. Cəbrayılova Zərifə. İnstitut üzrə keçirilmiş elmi seminarlar (2010-2016-cı illər) B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2016.54 səh.

 130. Cəfərli  Qafar. Lətifədən lətifəyə. B.: “OL”, 2017.-151 s.

 131. Cəfərli Qafar. Kimsə...sizlər. B.: “OL”, 2016.-243 səh.

 132. Cəfərov  Elxan. Xudaya, xalqımı qoru, Xudaya, xalqımı qoru... B.: “E.L”, 2009.-57 s.

 133. Cəfərov Nizami. Afaq Məsud dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-177 s.

 134. Cəfərov Nizami. Ədəbiyyatın müstəqilliyindən müstəqilliyin ədəbiyyatına. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-347 s.

 135. Cəlilli Şərəf. Akademik Mir Əsədulla Mirqasımov: bitib-tükənməyən nağıl. B.: “Elm”, 2015.-326 s.

 136. Cənnət çiçəkləri. B.: “Adiloğlu”, 2016.-79 s.

 137. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K.3. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-248 səh.

 138. Çağdaş Azərbaycan qadın şairlərinin şeirlər toplusu.. B.: “Yazıçı”, 2012.-206 səh.

 139. Çaxmaqlı  Qafar. Ermənicə qaynaqlarda erməni cinayətləri. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2015.-144 səh.

 140. Çaxmaqlı  Qafar. İşğal və "məskunlaşdırma" fitnəkarlığı. B.: “QHT”. 2014.-112 səh.

 141. Çaladze Tatyana. Müharibə üzlərdə. B.: “QHT”, 2015.-195 s.

 142. Çərkəz Sona. Ömrün anları. B.: “TimePrint”, 2016.-319 s.

 143. Dadaşova Elnarə. Azərbaycan xalq oyun havalarında melodik yönəlmə və modulyasiya məsələləri. B.: “ADPU”, 2016.-180 səh.

 144. Dədə Qorqud araşdırmaları 4. B.: “ADPU”, 2015.-265 səh.

 145. Dəmirçi Murad. Bir ovuc torpaq. B.: “Şur”, 2016.-192 səh.

 146. Dərələyəzli Kamil. Vətənli, vətənsiz günlərim. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-464 səh.

 147. Diferensial tənliklərin matlab paketində həllinə aid metodiki vəsait. B.: “ADNSU”, 2016.-323 səh.

 148. Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2015-ci il tarixli qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2016.-18 səh.

 149. Dostiyev Tarix. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri (IX-XIII) əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-199 s.

 150. Dostoyevski Fyodor. Karamazov qardaşları. B.: “Qanun”, 2014.-852 səh.

 151. Dostoyevski Fyodor. Oxşar. B.: “Qanun”, 2015.-241 səh.

 152. Drayzer Teodor. Maliyyəçi. B.: “Qanun”, 2017.-479 s.

 153. Eko Umberto. Gənc romançının etirafları. B.: 2016.-160 səh.

 154. Ekoloji kimya. B.: “Bakınəşr”, 2003.-208 səh.

 155. Elçin. Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı Abbas Zamanov. B.: “Gənclik”, 2016.-142 səh.

 156. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fənnindən kurs layihəsinə rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-116 s.

 157. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fənnindən məşğələ dərsləri üçün rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-90 s.

 158. Elektrik qövs sobaları. B.: “ADNSU”, 2016.-90 s.

 159. Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri. B.: “ADNSU”, 2016.-78 s.

 160. Elektrikquraşdırma. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-99 s.

 161. Elm və texnikanın fəlsəfi problemləri fənni üzrə proqram. B.: “ADNSU”, 2016.-30 səh.

 162. Eyvazov Əli. Bir batalyonun tarixi: Hadisələr. İnsanlar. Faktlar. B.: “Nurlar”, 2011.-311 s.

 163. Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində (2014-cü il). B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2015.-1014 s.

 164. Əfəndiyeva İmruz. Musiqi mədəniyyətimiz və müasirlik. B.: “Renessans-A”, 2016.-252 s.

 165. Əhməd Dilqəm. Fərqlilər. B.: “Teas Press”, 2015.-216 səh.

 166. Əhməd Mahmud. Gözü yolda qalan Şuşam. B.: “Mars-Print”, 2017.-118 s.

 167. Əhmədoğlu Həmzə. Qayıdıb yenə gəlləm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-120 səh.

 168. Əhmədov  Hümeyir. Pedaqogika. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-455 s.

 169. Əhmədov Elçin. Uşaq və gənclərin kitabxana-informasiya təminatı. B.: “Sabah”, 2016.-248 səh.

 170. Əhmədov Əhməd-Cabir. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti 75. B.: “Victory”, 2017.-96 səh.

 171. Əhmədov Yaşar. Həyat öyrənilməsi tələb olunan bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2009.-387 s.

 172. Əhmədov Yaşar. Qadınların sirli, müəmmalı dünyasının fəlsəfəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-830 s.

 173. Əhmədov Yaşar. Mənəvi yetkinlik fəlsəfəsi. B.: “Uniprint”, 2010.-310 s.

 174. Əhmədov Yaşar. Müdriklik də bir fəlsəfədir. B.: “B-Print”, 2014.-639 s.

 175. Əhmədov Yaşar. Ölüm də bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2009.-510 s.

 176. Əhmədov Yaşar. Reinkarnasiya da bir fəlsəfədir B.: “Uniprint”, 2010.-558 s.

 177. Əhmədov Yaşar. Yaşamaq da bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2010.-567 s.

 178. Əhmədova Kəmalə. Çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrin struktur və semantik tipləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-291 s.

 179. Əkbər Əli. Atanın dara çəkilməsi. B.: “XXI-YNE”, 2005.-299 s.

 180. Əkbər Əli. Qəlbin səsi. B.: “Adiloğlu”, 2004.-287 s.

 181. Əkbər Əli. Vətən həsrəti. Sumqayıt.: “Bilik”, 2013.-287 s.

 182. Ələkbərov Ələkbər. Babək. B.: “Azərbaycan tarix qurumu”. 2015.-312 səh.

 183. Ələmşahov, Bəxşeyiş. Türk dünyasında parlayan ulduz. B.: “Nurlan”, 2006.-226 səh.

 184. Əliqızı  Roza. Vətən çağırır. B.: “Turan evi”, 2009.-215 s.

 185. Əliqızı Roza. Erməni işğalı. B.: “Turan evi”, 2010.-196 s.

 186. Əlillik məsələləri üzrə terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Avropa”, 2016.-146 səh.

 187. Əlimuradov, İlkin. IX-X əsrlər Azərbaycanlı hədisşünas alim Əhməd Harun oğlu Əl-Bərdici. B.: “Araz”, 2016.-184 səh.

 188. Əlincəqala- şeir, poema, pyes. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-159 s.

 189. Əlioğlu Kamran. İliş və ya hörülmüş hekayə. B.: “Altun kitab”, 2016.-207 səh.

 190. Əliyev Akif. Akademik Ələşrəf Əlizadə. B.: “Elm”, 2015.-118 səh.

 191. Əliyev Ə. Statistika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-286 s.

 192. Əliyev Əli. Azərbaycan nefti dünya bazarında (XX əsrin 20-30-cu illəri). B.: “Elm”, 2011.-353 s.

 193. Əliyev Həsən. Əfsanəli dağlar. B.: “Elm”, 2007.-112 səh.

 194. Əliyev Hikmət. Elektrik avadanlıqlarının diaqnostikası və sınaq normaları. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-95 s.

 195. Əliyev Hikmət. Elektroenergetikada diaqnostika. B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-119 səh.

 196. Əliyev Hikmət. Elektroenergetikada ölçmə sistemləri. B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-117 səh.

 197. Əliyev Hikmət. Elektroizoləedici mayelərin diaqnostikası və sınağı. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2015.-112 s.

 198. Əliyev Hikmət. Elektrotexniki materiallar.B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-117 səh.

 199. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 33. Sentyabr 2008 - Noyabr 2008. B.: “Azərnəşr”, 2016.-391 s.

 200. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.34. B.: “Azərnəşr”, 2016.-404 səh.

 201. Əliyev Kazım. İdmançının qələbə psixologiyası. B.: “Oğuz-Eli”, 2014.-199 s.

 202. Əliyev Kazım. Məşqçinin stolüstü kitabı. B.: “Oğuz”, 2014.-304 səh.

 203. Əliyev, İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.35. B.: “Azərnəşr”, 2016.-396 səh.

 204. Əliyeva Gülşən. Azərbaycan ədəbiyyatından  mühazirə mətnləri. B.: “Təhsil”, 2014.-381 s.

 205. Əliyeva Gültac. Psixologiya. B.: “ADPU”, 2015.-172 səh.

 206. Əliyeva Leyla. Poeziya. B.: “Adiloğlu”, 2016.-200 səh.

 207. Əliyeva Sədaqət. İnformasiya mədəniyyəti. B.: “Mars-Print”, 2016.-110 s.

 208. Əliyeva Sədaqət. Ünsiyyət mədəniyyəti. B.: “Gənclik”, 2013.-215 s.

 209. Əliyeva Təranə. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-369 s.

 210. Əliyeva-Kəngərli Aybəniz . Azərbaycanda ekologiya sahəsinin tələbatçılarının biblioqrafik təminatı: müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları. B.: “Ecoprint”, 2016.-279 səh.

 211. Əməkdaşların elmi əsərlərinin xülasəsi 2015-ci il Ekspress-informasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2016.-116 s.

 212. Əmənullayev İqbal. Tibb bacısının ümumcərrahi vərdişləri. B.: “Ecoprint”, 2016.-319 s.

 213. Əmiraslanov Ə. Akademik İvan İvanoviç Şirokoqorov. B.: “Elm”, 2015.-158 s.

 214. Əmiraslanov Ə. Akademik Mustafa bəy Topçubaşov. B.: “Elm”, 2015.-255 səh.

 215. Əmrah Mais. İkinci dünya müharibəsi tarixinin oçerkləri. B.: “ADPU”, 2015.-394 səh.

 216. Ən yaxşı sehrli nağıllar. B.: “Qanun”, 2013.-139 s.

 217. Ən... ilk... ensiklopediyası. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2001.-176 səh.

 218. Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. Suallar və cavablar. B.: “Elm”, 125 s.

 219. Əsgərli Füzuli. Sehrli dünyanın memarı. B.: “ADPU”, 2012.-444 səh.

 220. Əsgərova Xuraman. Alman dilində söz fondunun bölgüsü. B.: “Mütərcim”, 2016.-126 s.

 221. Əzim, Elşən. İllərin o tayı. B.: “Qanun”, 2014.-206 səh.

 222. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. B.: “Təbib”, 2017.-580 səh.

 223. Əziz Vahid. Səninlə...Yarım əsrin çiçəkləri. B.: “Azərnəşr”, 2016.-498 səh.

 224. Facebook sosial şəbəkəsindən təhlükəsiz istifadə qaydaları. B.: 2014.-51 səh.

 225. Faydalı rəy bildirməyin yolları. B.: “TEAS Press”, 2016.-97 səh.

 226. Fazil Şahin. Quba tarixi. B.: “TEAS Press”, 2016.-700 səh.

 227. Feliks Ket. Şəkərli diabetin nə olduğunu dərk etməli. B.: “TEAS Press”, 2015.-176 səh.

 228. Feyxtvanger Lion. Lautenzak qardaşları. B.: “Qanun”, 2015.-440 səh.

 229. Fəlsəfə: elmi idrakın fəlsəfəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-35 səh.

 230. Fəlsəfə: XX əsr Qərb fəlsəfəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-36 səh.

 231. Fərzəliyev Ələmdar. Türk elləri: Xalaçlar. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-212 səh.

 232. Fərzəliyev M.H Boyaq-bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi. B.: “İqtisad Univeristeti”. 2016.-136 səh.

 233. Fizika fənninin atom və nüvə bəhsindən mühazirələrin konspekti. B.: “ADNSU”, 2016.-61 səh.

 234. Foks, Liam. Şahə qalxan dalğalar. B.: “TEAS Press”, 2014.-380 səh.

 235. Fuad  Esmira. Urmu-türkün ilk beşiyi, sevgi ocağı... B.: “Elm və təhsil”, 2016.-314 s.

 236. Gəncalp Güntay. Qafqaz türklərinin oyanış dövrü. B.: “Qanun”, 2014.-263 s.

 237. Gənclərin seçmək və seçilmək hüququ-regionlarda gənclərin seçki aktivliyinin yüksəldilməsi layihəsi. B.: “QHT”, 2014.-99 s.

 238. Gənclər-İnnovasiyalar-Kitabxanalar. Azərbaycan -Rusiya elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “Renessans-A”, 2016.-256 səh.

 239. Göçmən İlyas. Vizual poeziya. B.: “Mütərcim”, 2016.-72 səh.

 240. Gözəlova Yeganə. Tarix elmində Yaqub Mahmudov məktəbi. B.: “Təhsil”, 2013.-647 s.

 241. Granvill Edqar. Çar Rusiyasının Türkiyə siyasəti. B.: “Araz”, 2016.-94 səh.

 242. Gülgəzli, Ələsgər. Bütöv mühit mexanikası. B.: “ADNSU”, 2016.-144 səh.

 243. Günday  Hakan. Daha. B.: “Qanun”, 2016.-383 s.

 244. Güney Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. Çağdaş dövr. B.: “TEAS Press”, 2015.-364 səh.

 245. Güney Azərbaycan: tarix və müasirlik. B.: “Zərdabi”, 2014.-215 s.

 246. Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisinin şərhi. 9-cu kitab. B.: “Nafta-Press”, 2016.-728 səh.

 247. Hacıməmmədov İ. Torpaq, bitki və gübrələrin aqrokimyəvi analiz üsulları. B.: “Müəllim”, 2016.-130 s.

 248. Hacısoy Famil. Azadlıq sancısı.B.: “Təknur”, 2008.-47 səh.

 249. Hacıyev Fazil. Audit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-309 s.

 250. Hacıyeva Arzu. Akademik Heydər Hüseynov. B.: “Elm”, 2015.-240 səh.

 251. Hacıyeva Bənövşə. Müasir türk ədəbi dilində feli birləşmələr. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-222 s.

 252. Hacıyeva Həqiqət. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində heyvanların insan sağlamlığında əhəmiyyətinin öyrədilməsi. B.: “ADPU”, 2016.-186 əh.

 253. Hacıyeva Həqiqət. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrsində bitkilərə dair tibbi bilik və bacarıqların aşılanması. B.: “ADPU”, 2015.-167 səh.

 254. Hacıyeva Maarifə. Ədəbi qaynaqlar və ədəbi dəyərlər. Tehran.: 2016.-352 səh.

 255. Hacıyeva Nərgiz. Azərbaycan dilində fonetik vahidlərin üslubi xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-328 səh.

 256. HacıyevYusif. Şıxlar sənəti. B.: “Politex”, 2016.-63 s.

 257. Hacızalov Yalçın. Ekonometrika: nəzəriyyə və praktikum. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-520 səh.

 258. Haqverdiyev Vüqar. Sehrli planşet. B.: “Altun kitab”, 2016.-24 səh.

 259. Hamımızın bir vətəni var - Azərbaycan. B.: “Ləman”, 2009.-344 s.

 260. Heydərov Natiq. Mədəniyyət və mənəviyyat münaqişələrin həlli. B.: “Politex”, 2015.-174  s.

 261. Heydərov Natiq. Təhlükəsiz yol-təhlükəsiz həyatdır. B.: “Təhsil” , 2016.-105 s.

 262. Heyne Henrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-293 s.

 263. Həbibbəyli İsa. Akademik Səməd Vurğun Vəkilov. B.: 2015.-145 səh.

 264. Həsənqızı Fatma. Qızıl alma. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-18 s.

 265. Həsənov Hümmət. Elektrokimyəvi aşılama üsulu ilə formalaşdırılmış məsaməli silisiumun elektrik xassələri. B.: “Elm”, 2015.-296 səh.

 266. Həsənov Q. Elektrik veriliş hava xətlərinin montajı və istismarı. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-52 s.

 267. Həsənov Q.Ə. Güc kabelləri və armaturlarının yeni texnoloji üsullarla montajı və istismarı.B.: “Azərİşıq”, 2016.-70 səh.

 268. Həsənov Mədət. Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahı və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili.B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-80 səh.

 269. Həsənov Zaur. Meyvələrlə müalicə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 səh.

 270. Həsənsoy Azər. Döyüş sənətinin izi ilə. B.: “Ecoprint”, 2016.-156 səh.

 271. Həsrət Azər. Virtual aləmdə etik normaların gözlənilməsi. B.: “QHT”, 2014.-48 səh.

 272. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası. B.: “Nərgiz”, 2016.-168 səh.

 273. Hilav Selahattin. 100 sualda fəlsəfə. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-160 səh.

 274. Hill Syuzan. Sirli Devil Kort küçəsi. B.: “TEAS Press”, 2016.-84 səh.

 275. Hüquq mədəniyyətimiz. B.: “Evrokintakt”, 2016.-26 s.

 276. Hüseynov Ə. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq. I hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-164 s.

 277. Hüseynov Ə. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq. II hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-215 s.

 278. Hüseynov Əli. Yaşat məni. B.: “MBM”, 2016.-80 səh.

 279. Hüseynov Süleyman. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-408 səh.

 280. Hüseynov Telman. Maşınqayırma istehsalının iqtisadiyyatı. B.: “iqtisad Universiteti”, 2015.-360 səh.

 281. Hüseynova Aynur. Musiqiyə dair bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasının şagirdlərin musiqi mədəniyyətinə təsiri.. B.: “Mütərcim”, 2016.-152 səh.

 282. Hüseynova Mahirə. Aşıq və el şairlərinin fonopoetikası. B.: “ADPU”, 2015.-67 səh.

 283. Hüseynova Mahirə. Aşıq və el şairlərinin leksikası. B.: “ADMİU”, 2016.-199 s.

 284.  Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında onomastik vahidlərin linqvopoetikası. B.: “ADPU”, 2015.-204 səh.

 285. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair. B.: “Vətən”, 2015.-52 səh.

 286. Hüseynova N. Ümumi sitologiya. B.: “Ecoprint”, 2016.-219 s.

 287. Hüseynova Şəfəq. İşgüzar yazışmalar. B.: “Mütərcim”, 2016.-96 səh.

 288. Xanəhmədova Samirə. Proqramlaşdırılan məntiq kontrollerləri fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik. I-II hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-83 s.

 289. Xələfov Abuzər. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-328 səh.

 290. Xələfov Abuzər. Türk dünyası milli kitabxanaları. B.: “Mütərcim”. 2016.-200 səh.

 291. Xəlifəzadə Cabir. Milli mətbəximiz bayatılarda. B.: “Zərdabi”, 2017.-64 səh.

 292. Xəlili Zöhrə. Deyəsən, göylərə gəlin gedəcəm. B.: “İdeal-Print”, 2011.-228 s.

 293. Xəlilov Buludxan. Əbədiyaşar ədəbiyyat. B.: “Adiloğlu”, 2016.-201 s.

 294. Xəlilov Buludxan. Zamanın sınağından keçənlər. B.: Adiloğlu”, 2016.-251 s.

 295. Xəlilov Fərman. Maarif fədaisi: Həsən bəy Qazıyev. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 səh.

 296. Xəlilova Lyudmila. Bizim bələdiyyə: problemlər və perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”. 2011.-180 s.

 297. Xəlil-zadə F. Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. B.: “Elm”, 2016.-211 s.

 298. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. III kitab.B.: “Elm”, 2010.-328 səh.

 299. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları (1912-1917) II kitab. B.: “Nurlan”, 2005.-419 s.

 300. Xudiyev Hikmət. Şəxsiyyət ömrü-nəsillərə nümunə. B.: 2016.-64 səh.

 301. İbadova  Bahar. Həyatını yenidən başla. B.: “Qanun”, 2016.-183 s.

 302. İbrahimli Sahib. Ədəbi proses: dünən və bu gün Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-506 s.

 303. İbrahimov Tahir. Landşaft tədqiqatları və onların ekoloji problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-384 səh.

 304. İbrahimova Gülzar. Ciddi ol! Uşaqlar üçün Gülzar nənədən yumor toplusu. B.: “Oskar”, 2016.-226 səh.

 305. İbrahimova Nərmin. Tarzən Qurban Primovun yaradıcılıq irsi. B.: “OL”, 2017.-239 s.

 306. İbrahim-zadə Tofiq. Kompüterlərin arxitekturası. B.: “ADNSU”, 2016.-187 s.

 307. İbrahim-zadə Tofiq. Korporativ informasiya sistemində informasiyanın mühafizəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-185 s.

 308. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikası fənnindən mühazirələr. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-520 səh.

 309. İçəri şəhər tarixdə-tarix İçəri şəhərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-372 səh.

 310. İfadə azadlığı Fikir və söz azadlığı. B.: “CASCFEN”, 2013.-47 s.

 311. İkinci Mahmud. Ümid arısı.B.: “Mütərcim”, 2015.-64  səh.

 312. İllik hesabat 2015 SOCAR. B.: “SOCAR”, 2015.-170 s.

 313. İmanlı Nailə. Anamın nağılları. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-216 səh.

 314. İmanov Güləhməd. Oğuz qrupu türk dillərində modal sözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-144 səh.

 315. İmanov Məşədi-Kərbəlayi Əzizağa. İnsanlara qarşı münasibətlər və sevgi hekayəsi. B.:”Nafta-Press”, 2017.-244 s.

 316. İmranoğlu Ayaz. Əlli yaşın mübarək Vətən oğlu. B.: “MBM”, 2016.-112 səh.

 317. İsa Ümmi. Mehri və Vəfa. B.: “Elm və təhsil”,  2017.-108 səh.

 318. İsayev  Xəzər. Olimpiya tarixi. İdman siyasəti. B.: “Azərbaycan”, 2016.-330 s.

 319. İsmayıl Eldar. Qərbi Azərbaycan, Göyçə-erməni işğalı. B.: “Ecoprint”, 2016.-218 s.

 320. İsmayıl Məmməd. İz. B.: “TEAS Press”. 2016.-236 səh.

 321. İsmayılov Xəyyam. Azərbaycanın hüquq tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-572 səh.

 322. İsmayılov Məhərrəm. Məhəbbət qocalmır. B.: “MBM”, 2016.-152 səh.

 323. İsmayılov Mobil. 60 ilin hesabatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 səh.

 324. İsmayılova Nəzakət. Naxçıvan ədəbi mühiti: uşaq ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri və problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-175 s.

 325. İş tapşırmaq. B.: “TEAS Press”, 2016.-101 səh.

 326. İşi tamamlamaq. B.: “TEAS Press”, 2016.-117 səh.

 327. Jio Sarah. Mart bənövşələri. B.: “Qanun”, 2016.-279 s.

 328. Jurnalistika terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-272 səh.

 329. Kamaloğlu Mahmud. Aşıq Məsim Bəyazidli. Tbilisi.: “Universal”, 2016.-72 səh.

 330.   Kamaloğlu Mahmud. Karslı Aşık İslam Erdener. B.: “Yeni poliqrafist”, 2016.-128 səh.

 331. Kandemir Yaşar. Könlümüzün sultanı Həbibullah-səllallahu əleyhi və səlləm. B.: “İpəkyolu”, 2017.-544 s.

 332. Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu 1 hissə/1-ci cild. B.: “Nağıl evi-N”, 2015.-693 s.

 333. Kəlbizadə Elnur. Naxçıvanın tarixi coğrafiyası (XII-XVIII əsrin yarısı). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-199 s.

 334. Kərimli Teymur. Akdemik Mirzə İbrahimov. B.: “Elm”. 2015.-135 səh.

 335. Kərimov Nazim. Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı 1 hissə. B.: “Bakı Universiteti”, 2003.-167 s.

 336. Kərimov Yusif. Qarabağda şimşək çaxır. B.: “Vətən”, 2017.-483 s.

 337. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində könüllü vergi ödəmə mədəniyyəti. B.: “QHT”, 2016.-45 s.

 338. Kimyadan 500 məsələ. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-368 səh.

 339. Kimyadan olimpiada məsələləri. B.: “Bakı Universiteti”, 1998.-245 səh.

 340. Kinq Stiven. 11/22/63. B.: “Qanun”, 2014.-897 səh.

 341. Kino terminlərinin izahlı müxtəsər lüğəti. B.: “Mütərcim”, 2014.-116 səh.

 342. Kiplinq Redyard. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-192 səh.

 343. Koelho  Paulo. Veronika ölməyə qərar verir. B.: “Qanun”, 2013.-220 s.

 344. Korporativ sosial məsuliyyət. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-308 səh.

 345. Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında və Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında konvensiyalar. B.: “Qanun”, 2016.-40 səh.

 346. Kreyn Nik. Dünya atlası. B.: “TEAS Press”, 2015.-48 səh.

 347. Külək və günəş enerjisindən istifadə ilə təbii ehtiyyatlara qənaət. B.: “ADNSU”, 2016.-142 s.

 348. Kürdoğlu Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. I-II cild. B.: “Sabah”, 2011.-452 səh.

 349. Kürdoğlu Hüseyn. Sənə könül bağladım. B.: “Sabah”, 2009.-98 səh.

 350. Qabiloğlu Mahir. Əlli yaşında mən. B.: “Adiloğlu”, 2016.-360 səh.

 351. Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Mülkiyyət Hüququnun Müdafiəsi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizələrin tərtibi qaydaları barədə. B.: “Dərələyəz”, 2009.-79 səh.

 352. Qalalı  Bəydəmir. Şəhərin ən gözəl yeri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-149 s.

 353. Qanla yazılmış tariximiz H. 1. B.: “Mega Print House”, 2009.-159 s.

 354. Qarabağlı Rizvan. Akademik Sadıq Dadaşov. B.: “Elm”, 2015.-128 səh.

 355. Qarayev Faiq. Fəlsəfi antropologiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-208 səh.

 356. Qarayev Gəray. Məşqçi lider. B.: “ARDNŞ”, 2012.-468 səh.

 357. Qasımov Mayis. Fitoterapiya. B.: “Elm”, 2014.-299 s.

 358. Qasımov N. A. Fotosintez. B.: “CBS-PP”, 2015.-448 səh.

 359. Qasımov, Q.Q. Ədədi üsullar-2. Fərq sxemlərinin aproksimasiya tərtibinin artırılması. B.: “ADNSU”, 2016.-68 səh.

 360. Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı. B.: “ Elm və təhsil”, 2017.-487səh.

 361. Qasımzadə Tubuxanım. Şirvanın flora və bitkiliyi. B.: “Elm”, 2015.-494 s.

 362. Qaz təchizatısistemləri obyektlərinin istismarı. B.: ADNSU”, 2016.-259 s.

 363. Qeybullayeva, Rəhilə. Ədəbiyyatda darvinizm və ya sosial mədəniyyət modelləri orta əsrlər eposu aynasında. B.: “Mütərcim”, 2016.-104 səh.

 364. Qeyri hökumət təşkilatlarının idarə olunması. B.: 2016.-44 səh.

 365. Qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərinin stolüstü məlumat kitabı. B.: “QHT”, 2008.-304 s.

 366. Qeyri-hökumət təşkilatlarında şəffaflıq: mövcud vəziyyət və şəffaflığın artırılmasına dair təkliflər. B.: “Şans-ST”, 2009.-39 səh.

 367. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: hesabatlar, tapıntılar 2014. B.: “CBS”, 2016.-227 s.

 368. Qədim xalq oyun tamaşalarının bərpası və müasir el mərasimlərində yenidən canlandırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-100 səh.

 369. Qədimova Şükufə. Klassik türk poeziyasının qaynaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-184 səh.

 370. Qədimova Şükufə. Türk divan ədəbiyyatı: poetik janrlar və bədii sənətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-134 s.

 371. Qədimova Şükufə. Türk divan poeziyasının janrları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-128 səh.

 372. Qədirova  Rəna. Ünsiyyət psixologiyası. B.: “Ecoprint”, 2016.-150 s.

 373. Qəhrəmanov Yaşar. Sənsiz keçən ömür..B.: “MBM”, 2016.-144 səh.

 374. Qəniyev Seyfəddin. Cəfərzadələr ocağı-Əhməd Cəfərzadə 1 cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-206 s.

 375. Qida təhlükəsizliyi qida mədəniyyəti. B.: “QHT”, 2013.-103 s.

 376. Qiyas Əyyub. Söz və ruh. Sumqayıt.: “Azəri”, 303 s.

 377. Qrin  Robert. Yoldançıxarma sənəti. B.: “Qanun”, 2016.-253 s.

 378. Qruntşünaslıq. B.: “ADNSU”, 2016.-76 s.

 379. Quliyev  Çərkəz. Tükənməz mənbə. B.: “OSKAR NPM”, 2004.-128 s.

 380. Quliyev  Qorxmaz. Xüsusidən ümumiyə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-317 s.

 381. Quliyev Əbülfəz. Məhəmməd ağa Şahtaxtlının publisistikası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 382. Quliyev, Ağəli. Kompozisiya materialları. B.: “ADNSU”, 2016.-90 səh.

 383. Quliyev, Vilayət. Baş nazirin xanımı. B.: “Qanun”, 2015.-123 səh.

 384. Quliyeva Kübra. Tərcümə ilə bağlı praktik məşğələlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-128 səh.

 385. Qurbanlı Rəna. Hər ömürdən bircə gün. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-406 s.

 386. Qurbanov Abbas. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) İslamı təbliğ metodları. B.: “İpəkyolu”, 2016.-462 səh.

 387. Qurbanova Cəmilə. Mamalıqda ultrasəs müayinəsi. B.: “Zərdabi”, 2017.-192 səh.

 388. Quruda və dənizdə neftin, qazın yığılması və saxlanması. B.: “ADNSU”, 2016.-214 s.

 389. Levi Mark. Qadfın və kişi. B.: “Qanun”, 2016.-343 s.

 390. Ləman Fəridə. Cəbhədən cəbhəyə. B.: 2013.-125 s.

 391. Ləman Fəridə. İlqarsız dünya. B.: “MBM”, 2012.-87 s.

 392. Ləman Fəridə. Mübarizli Vətən. B.: “MBM”, 2013.-76 s.

 393. Lətifov İsfəndiyar . Mülkiyyət münasibətləri və onun əhatə dairəsi. B.: “Adiloğlu”, 2006.-226 s.

 394. Lisenziyalaşdırma qaydası. B.: “Qanun”, 2016.-23 s.

 395. Mahmudova Qızqayıt. Burdan yol başlanırdı. B.: “Mütərcim”, 2016.-76 səh.

 396. Mahmudova Rəna. Azərbaycan dilinin lüğətçilik tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-78 s.

 397. Makkalou Kolin. Tikanlıqda şərqi deyənlər. B.: “Qanun”, 2017.-439 s.

 398. Mamulia Giorgi. Odlar yurdu azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizədə. B.: “TEAS Press”, 2015.-464 səh.

 399. Mansurov Bəhram. Xatirələr. B.: “ULU”, 2016.-272 səh.

 400. Mansurova Nərgiz. Müasir Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərləri. II hissə. B.: “Mütərcim”, 2016.-192 səh.

 401. Marks Karl. Kapital. B.: “Kitab klubu”. 2017.-392 səh.

 402. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi fənni üzrə laboratoriya işləri praktikumu. B.: “ADNSU”, 2016.-55 səh.

 403. Materiallar müqaviməti fənni üzrə laboratoruya işləri praktikumu. B.: “ADNSU”, 2016.-53 s.

 404. Mehdiyev E. Qruntlar mexanikası fənnindən laboratoriya işləri üzrə metodiki vəsait. B.: “ADNSU”, 2016.-49 s.

 405. Mello de Entoni. Bir dəqiqə müdriklik. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 406. Mello de Entoni. Tanrı nə vaxt gülür. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 407. Məcidova Fatma. Əmin ər-Reyhani yaradıcılığında Ərəb Şərqi. B.: “Zərdabi”, 2014.-191 s.

 408. Mədən renovasiya obyektləri. B.: “ADNSU”, 2016.-62 s.

 409. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Dekabr-2016. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-160 səh.

 410. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. 2016-Noyabr.B.: “M.F.Axudov adına Milli Kitabxana”, 2016.-140 səh.

 411. Məhərrəmov A. M. Tarixin canlı salnaməsi. B.: “İsmayıl”, 2000.-272 səh.

 412. Məhərrəmov Abel. Bakı Dövlət Universiteti 95. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-576 səh.

 413. Məhərrəmov Abel. Bioüzvi kimya. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-368 səh.

 414. Məhərrəmov Abel. Metalüzvi birləşmələr. B.: “Çaşıoğlu”,2005.-156 səh.

 415. Məhərrəmov Abel. Üzvi kimya. B.: “Çaşıoğlu”, 2005.-380 səh.

 416. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (10 iyun 1997-ci il, №310-IQ) B.: “Qanun”, 2017.-68 səh.

 417. Məişət zorakılığı ilə mübarizə: nə etməli, nə bilməli. I cild. B.: “QHT nəşriyyatı”, 2016.-200 səh.

 418. Məktəblilər üçün ətraf mühitin mühafizəsi üzrə bələdçi. B.: 2016.-52 səh.

 419. Məlikzadə İsi. Qırmızı yağış. B.: “Gənclik”, 2013.-151 s.

 420. Məmməd Ruzbeh. 365 gün. B.: “Qanun”, 2014.-104 səh.

 421. Məmmədbəyov Nazim. 221 təmsil. V cild. B.: “Səda”, 2016.-228 səh.

 422. Məmmədbəyov Nazim. 500 təmsil. C.4. B.: “Səda”, 2016.-499 səh.

 423. Məmmədli Cahangir. Dünya sözə qalacaq... B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-295 s.

 424. Məmmədli Əliyusif. Bakı, Abşeron, Sumqayıt bölgələrində yaşayan əhali arasında dünya birliyinə inteqrasiya üzrə maarifləndirmə və təbliğat işlərinin aparılması. B.: 2009.-109 səh.

 425. Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri. VIII cild. B.: “Nurlan”, 2016.-428 səh.

 426. Məmmədov Eyvaz. Pedaqoji təmayüllü ali məktəb tələbələrinin iqtisadi tərbiyəsinin imkan və yolları. B.: “Mütərcim”, 2016.-136 səh.

 427. Məmmədov Kərəm. Antropologiyanın əsasları. B.: 2Qanun”, 2013.-192 səh.

 428. Məmmədov Qərib. Torpaqların bonitirovkası. B.: “SkyG”, 2015.-238 səh.

 429. Məmmədov M.Ə. Azərbaycanda texniki kitabxanaların inkişafı. B.: “Avropa”, 2016.-284 səh.

 430. Məmmədov Məmməd. Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-258 səh.

 431. Məmmədov Rafiq. Qlobal problemlər və təbii mühit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2006.-207s.

 432. Məmmədov Rəcəb. Azərbaycan sirki-70. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-56 səh.

 433. Məmmədov Rüstəm. Korrupsiya ilə mübarizə: Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericilik təcrübəsi. B.: “RS Poliqraf”, 2013.-215 s.

 434. Məmmədov Sahib. Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi. B.: 2009.-82 səh.

 435. Məmmədov Şükür. Adi zolağın (Cornus mas L.) bioekologiyası və iqtisadi əhəmiyyəti. B.: “Müəllim”, 2016.-149 s.

 436. Məmmədov Vüqar. Şərqşünaslıq İnstitunda fars dilçiliyi. B.: “Bakı Çap Evi”, 2013.-56 səh.

 437. Məmmədov Yaşar. Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri. B.: “Avropa”, 2016.-162 s.

 438. Məmmədova Almaz. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi. B.: “Mütərcim”, 2015.-328 səh.

 439. Məmmədova Esmiralda. Meliorativ hidrogeologiya. B.: “Ləman”, 2016.-267 s.

 440. Məmmədova N.Q. Kimya. B.: “Tərəqqi”, 2014.-399 səh.

 441. Məmmədzadə Kamil. Akademik Mikayıl Useynov. B.: “Elm”, 2015.-131 s.

 442. Məna Namiq. Bədihələr. B.: “Dərələyəz”, 2010.-183 s.

 443. Mənim hərbi xidmət günlərim. B.: “Dinc Dünya”, 2011.-100 s.

 444. Mərdanov Misir. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. B.: “Radius”, 2016.-294 s.

 445. Mikayılqızı, Pərixanım. Firidun bəy Köçərli: "Ümmətdən millətə doğru" B.: “Elm və təhsil”, 2016.-490 səh.

 446. Mikayıllı  Böyükağa. Müasir dərs: yeni yanaşmalar. B.: “Elm və təhsil ”, 2016.-239 s.

 447. Minhacoğlu Qüdrət. Bir də görüşək. B.: “Zərdabi”, 2017.-312 səh.

 448. Minhacoğlu Qüdrət. Lətifələr III. B.: “Zərdabi”, 2017.-103 səh.

 449. Mir Cəlal. Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-127 səh.

 450. Mirmahmudova Sitarə. Ermənistan ərazisində Azərbaycan mənşəli oykonimlər və onların erməniləşdirilməsi siyasəti. B.: “TEAS Press”, 2015.-384 səh.

 451. Montefiore Saymon Sebaq. Gən Stalin. B.: “TEAS Press”, 2016.-584 səh

 452. Muğanna İsa. Məhşər. B.: “Məhşər”, 2013.-327 s.

 453. Multikultural dəyərlər çərçivəsində: Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Balakən.. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-52 səh.

 454. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli: fəlsəfi, sosioloji və hüquqi baxış- beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: 2016.-405 səh.

 455. Multikulturalizmin Azərbaycançılıq məfkurəsi kontekstində təbliği. Quba.: 2016.-19 s.

 456. Muradoğlu Nizami. Baba ocağı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-232 səh.

 457. Mustafa Gülşən. Kəpənək ömrü. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-128 səh.

 458. Mustafa Nazim. Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-43 s.

 459. Mustafa Nazim. İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri.B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-44 səh.

 460. Müasir Azərbaycan dili kafedrası (1989-2016). B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-84 s.

 461. Müəllimlərin peşəkar kompetensiyalarının artırılmasına dəstək: mövcud təcrübələr, tövsiyələr. B.: “QHT”,  2015.-140 səh.

 462. Müstəqil Azərbaycan 25 il. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2016.-641 səh.

 463. Nadir Narıngül. Qar çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-125 s.

 464. Nağıqızı Mahirə. Analı dünyam. B.: “Vətən”, 2015.-310 səh.

 465. Nağıqızı Mahirə. Bayatılar. B.: “Apostroff”, 2015.-216 səh.

 466. Nağıyev  Fəxrəddin. Konstitusiya hüququ Mühazirə mətnləri. B.: “Qanun”, 2014.-239 s.

 467. Neftin, qazın saxlanması qurğularının istismarı. B.: “ADNSU”, 2016.-219 s

 468. Nəbiyev Bəxtiyar. Geosiyasətdə dərin düşüncə metodu və Azərbaycanın regional liderlik məsələlərinə baxış. B.: “Nurlar”, 2016.-135 s.

 469. Nəbiyeva Şəlalə. Məktəb və intellekt tərbiyəsi. B.: “Mütərcim”, 2015.-180 səh.

 470. Nəcəf Əkbər N. Hun minilliyi. B.: “TEAS Press”, 2015.-460 səh.

 471. Nəcəfli Güntəkin. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-43 s.

 472. Nəcəfli Güntəkin. İrəvan xanlığı: İrəvan qalası-qəhrəmanlıq qalası. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-48 səh.

 473. Nəsibli Səməndər. Soyuq ölkə-isti ürək. B.: “MBM”, 2016.-288 səh.

 474. Nəsibov Elşən. Düşüncələrim. H. 3. Təbiət və insan. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-181 s.

 475. Niyazi Mehmed. Ölüm daha gözəldir. B.: “TEAS PRESS”, 2015.-136 səh

 476. Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 875 illik yubileyinə həsr olunmuş "Nizami və dünya mədəniyyəti" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 24 noyabr Bakı-2016. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-256 səh.

 477. Novruz Vəliyulla. Lalələr yamacda tonqal olanda... B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 478. Novruzov Tərlan. Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbiyyatına dövlət qayğısı. B.: “Elm və təhsi”, 2015.-444 səh.

 479. Novruzzadə  Kamran. Freddy`siz yuxularım. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-113 s.

 480. Nurullayev A.S. Dama oynamağı öyrənin. B.: 2014.-153 səh.

 481. Nüzhətül-məcalis.B.: “TEAS Press”, 2016.-488 səh.

 482. Oljas fenomeni. B.: “TEAS Press”, 2016.-468 səh.

 483. Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələsi və tədris təcrübəsi. B.: “Nafta-Press”, 2015.-271 s.

 484. Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə aid ərəb mənbələrindən seçmələr. B.: “AfpolirAF”, 2016.-168 səh.

 485. Oruc Sərraf. Bizi gözləyən torpaqlarımız. B.: “Adiloğlu”, 2010.-208 səh.

 486. Orucov, A.O. Plastik kütlə izolyasiyalı kabellərin istehsalı. B.: 2015.-107 səh.

 487. Ovuntu və polimer əsaslı konstruksiya materialları (laboratoriya işlərinə rəhbərlik) B.: “ADNSU”, 2016.-50 səh.

 488. Ömrün səhifələri Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Nəsibə Zeynalovanın 100 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-132 s.

 489. Ömrün səhifələri. SSRİ Xalq artisti Qəmər Almaszadənin 100 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-114 səh.

 490. Öncə Vətən. B.: “Yeni poliqrafist MMC”,  2013.-153 s.

 491. Ötgün  Müşfiq. Tanımadığımız konfutsi. B.: “Hüquq Yayın ev”, 2016.- 299 s.

 492. Öztürk Mustafa. Peyğəmbərimizdən (s.ə.s) əxlaq ölçüləri.B.: “İpəkyolu”, 2017.-351 səh.

 493. Paleontologiya və tarixi geologiyadan laboratoriya işləri və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş. B.: “ADNSU”, 2016.-90 səh.

 494. Pasternak  Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Qanun”, 2017.-535 s.

 495. Paşayev Ə.M. Elektrik enerjisinin uçotunun qurulması və istehlakına nəzarət.B.: “Azərİşıq Tədris Mərkəzi”, 2015.-117 səh.

 496. Paşayev Qəzənfər. Abbas Zamanov. B.: “Gənclik”, 2016.-131 s.

 497. Paşayeva  Qənirə. Səni Allaha eşq götürür. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-364 s.

 498. Paşayeva Qənirə. Vətən qoxusu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-48 səh.

 499. Pedaqogika və psixologiya kafedrası üzrə (əlavə təhsil şöbəsi üçün) proqramlar. B.: “Mütərcim”, 2016.-184 səh.

 500. Piriyeva  Elnarə. Siyasi psixologiya. B.: “Ecoprint”, 2016.-234 s.

 501. Platonov,Andrey. Kotlovan. B.: “Qanun”, 2015.-152 səh.

 502. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (28 oktyabr 1999-cu il, № 727-IQ). B.: “Qanun”, 2016.-79 s.

 503. Poluxov Toğrul. Neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrində kontrollinq. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-220 səh.

 504. Rəhbərliklə münasibətlər. B.: “Teas Press”, 2016.-88 səh.

 505. Rəhimli Davud. Universal dizayn hamı üçün. B.: “QHT”, 2015.-43 s.

 506. Rəhimova Nazilə. Kompüter sistemlərində informasiyanın təhlükəsizliyi fənni üzrə laboratoriya işləri. B.: “ADNSU”, 2016.-140 s.

 507. Rəhmanov Kamal. Hadi Rəcəbli düşüncələr işığında. B.: “MBM”, 2011.-339 s.

 508. Rollan Romen. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-549 s.

 509. Roulinq C. K. Harri Potter və Azkaban məhbusu. B.: “Qanun”, 2014.-455 səh.

 510. Rufullayev  Qədim. Zəlimxan Yaqub və xalq yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-151 s.

 511. Rüstəmxanlı Sabir. İki kəlmə. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-512 səh.

 512. Rüstəmxanlı Tənzilə. İrəvandan Xocalıya. B.: “QHT”. 2014.-276 səh.

 513. Rüstəmov Rüfət. Bu dağlardan bir Cahangir keçdi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-296 səh.

 514. Rüstəmsoy Əli. Ölən məhəbbət.B.: “Qanun”, 2016.-200 səh.

 515. Rzayev B. Elektrik stansiyalasrının və yarımstansiyalarının elektrik avadanlıqları. B.: “Mütərcim”, 2014.-429 s.

 516. Rzayev B.H. Şəbəkə memarlığı. B.: “Azərİşıq”, 2016.-157 səh.

 517. Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. B.: “Qanun”, 2014.-423 s.

 518. Sadiq Gülnarə. Paralanmış ürək. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-119 s.

 519. Sadiq Xatirə. 90 ildir danışır və 60 ildir göstərir Bakı. B.: “Günəş”, 2016.-184 s.

 520. Sadiq Xatirə. Altmışa bərabər On il. B.: “Günəş”, 2016.-149 s.

 521. Sadıqcan. B.: “Şuşa”, 2016.-240 səh.

 522. Sahibkarlıq hüquqları. B.: “QHT”, 2015.-128 səh.

 523. Salah Çingiz. Ürəyimin katibiyəm. B.: “Müəllim”, 2016.-216 səh.

 524. Saleh İltifat. Poetik testlər. B.: “Apostrof”, 2012.-118 n.

 525. Salman Cəfərov (haqqında xatirələr) B.: “AFPoliqrAF”,2016.-184 səh.

 526. Sayılov Qalib. Türk etnokosmik yaddaşının Musa Yaqub paradiqması. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-108 səh.

 527. Seton-Tompson, Ernest. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-208 səh.

 528. Sevgi məktubları. B.: “Azərnəşr”, 2016.-103 s.

 529. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 səh.

 530. Seyidova Vəfa. Zoonimlər (Fransız və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında dərs vəsaiti). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-199 s.

 531. Seyidzadə Mirbəşir. Ölümün bir addımlığında. B.: “Bayramoğlu”. 2014.-100 səh.

 532. Səbzəliyev Mahir. Ali riyaziyyatdan mühazirələr I hissə. B.: “ADNA”, 2014.-495 səh.

 533. Səfərli Hacıfəxrəddin. Naxçıvanın epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-142 s.

 534. Səfərli, Hacıfəxrəddin. "Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı" dini-mədəni abidə kompleksi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-72 səh.

 535. Səfəroğlu  Kazım. Mən yazmasam, sən yazmasan... B.: “Şur”, 2017.-151 s.

 536. Səfərov Nicat. Səfəvilər haqqında şübhələrə cavablar. I cild. B.: “MBM”, 2016.-176 səh.

 537. Səfərova Zemfira. Akademik Üzeyir Hacıbəyli: yanan ürəyin aydınlığa çıxaran sənəti. B.: “Elm”, 2015.-254 səh.

 538. Səfiyev E. Elektrik təhlükəsizliyində torpaqlama növləri və icrası. B.: “ADNSU”, 2016.-68 s.

 539. Səxavət Seyran. Seçilməmiş əsərlər. I cild. B.: “Renessans-A ”, 2015.-272 səh.

 540. Səxavət Seyran. Seçilməmiş əsərlər. II cild. B.: “Renessans-A ”, 2015.-482 səh.

 541. Səid Qurban. Əli və Nino. B.: “Qanun”, 2015.-288 səh.

 542. Səlimov  Yaşar. Ali riyaziyyatdan məsələlər H. 2. B.: “ADPU”, 2007.-216 s.

 543. Səlimova Səbinə. Ərəb bədii nəsrində ilkin Abbasilər dövrünün təsviri. B.: “Araz”, 2015.-273 s.

 544. Səlimov-Şağani, Təvəkkül. Hər şeydən bir az. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-160 səh.

 545. Səlimzadə Səidə. Səfəvi xalçaları. 1 cild. B.: “Afpoliqraf”, 2015.-207 s.

 546. Səmədoğlu  Oqtay. Məni aldatdın, həyat!.. B.: “Ərgünəş”, 2016.-202 s.

 547. Sərdarov Yaqub. İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri. B.: “ADNSU”, 2016.-254 s.

 548. Sinaria Şain. İvon Bottonun arzuladığı həyat. B.: “TEAS Press”, 2015.-228 səh.

 549. Sinelnikov Valeri. Öz xəstəliyini sev. B.: “Qanun”, 2015.-320 səh.

 550. Skandinaviya ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-390 s.

 551. Sosial elmlərdə araşdırmanın metodikası. B.: “QHT”, 2015.-100 səh

 552. Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası. B.: “Vətənoğlu”, 2015.-55 s.

 553. Sosial xidmətlər: qanunvericilik və onun tətəbiqi praktikası. B.: 2013.-87 s.

 554. Sözdən asılan arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-846 s.

 555. Sultanov Əziz. Hekayələrlə hikmətlər-1. B.: “İpəkyolu”, 2017.-112 s.

 556. Sultan-zadə Firuzə. Biomüxtəliflik və onun mühafizəsi. B.: “Çaşıoğlu”. 2015.-240 səh.

 557. Süleymanov Mehman. Azərbaycanın qədim və orta əsrlər hərb tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-416 səh.

 558. Süleymanov Seymur. Erməni kimdir? B.: “Qanun”, 2015.-142 səh.

 559. Süleymenov Oljas. Az i Ya. B.: “TEAS Press”, 2016.-292 səh.

 560.  Süleymenov Oljas. Türklər tarixdən əvvəl. B.: “TEAS Press”, 2016.-320 səh.

 561. Svayq  Ştefan. Novellalar. B.: “Qanun”, 2013.-159 s.

 562. Sveyq Stefan. Jozef Fuşe: siyasi xadimin portreti. B.: “Qanun”, 2014.-328 səh.

 563. Şahverdiyev Akif. Güzgü. B.: “Təknur”, 2016.-137 s.

 564. Şamayev Raşbil. Sizdən uzaq yaşasam da...B.: “Şirvannəşr”, 2015.-123 s.

 565. Şarma Robin. Ferrarisini satmış rahiblə öz taleyini öyrən. B.: “Qanun”, 2014.-324 səh.

 566. Şeirlər. Məktəbəqədər uşaqlar üçün. B.: “Şərq-Qəb”, 2016.-48 səh.

 567. Şəfiyeva Əfşan. Seyid Həsən Tağızadə və İranın modernləşməsi. B.: “Araz”, 2016.-269 səh.

 568. Şərq filologiyası məsələləri. 9-cu buraxılış. B.: “Araz”, 2016.-416 səh.

 569. Şirazi Ayətullah Məkarim. Nur surəsinin təfsiri. B.:  “Elm və təhsil”, 2016.-184 səh.

 570. Şirinova Könül. Məmmədsaleh İsmayılovun elmi yaradıcılığının tədqiqi. B.: “Mütərcim”, 2016.-96 səh.

 571. Şirvanlı Mətanət Ulu. Merinin nağıllar dünyası. B.: “Mütərcim”, 2016.-72 səh.

 572. Şirvanlı Mətanət. İt kəlləsi. B.: “Azərbaycan”, 2016.-287 s.

 573. Şukşin, Vasili. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-222 səh.

 574. Şükürbəyli İlkin. Qətl edilmiş uşaqlar. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-160 səh.

 575. Şükürov Sahib. Fermerin məlumat kitabı. B.: “QHT”, 2015.-195 s.

 576. Tağıoğlu Əjdər. Moisey Xorenatsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 577. Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçası ensiklopediyası. II cild. B.: “Mega”, 2015.-469 s.

 578. Taha Cabir əl-Əlvani. İslam tarixində çoxfikirlilik ədəb-ərkanı. B.: “CBS”, 2013.-271 s.

 579. Terrorizm-XXI əsrin müharibəsi. B.: “QHT”, 2016.-40 səh.

 580. Teymur Mövlud. İsmayıllı dağları. B.: “Təknur”, 2015.-487 s.

 581. Təbii resurslar və davamlı inkişaf. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-131 səh.

 582. Təqsirsizlik prezumpsiyası və KİV. B.: 2016.-15 s.

 583. Tənzimləmə texnikası fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-127 s.

 584. Tərəvəzçinin illik fəaliyyət təqvimi. B.: 2016.-84 səh.

 585. Toxuculuq istehsalatı maşınlarının layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-222 s.

 586. Tudə Əli. Nəğməli gecələr. VII cild. B.: “Azərbaycan”, 2016.-408 səh.

 587. Tunç  Ayfər. Yaşıl pəri gecəsi. B.: “Qanun”, 2016.-423 s.

 588. Turan Anar. 17 illik mücadilə. Azərbaycanda sovet işğalına qarşı milli müqavimət hərəkatı. 1920-1937. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2016.-256 səh.

 589. Türk mətbuatında "Erməni məsələsi. B.: “Zərdabi”, 2016.-208 səh.

 590. Türksoy-Azərbaycan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunur. B.: “Türksoy”, 2016.-221 s.

 591. Uğurlu ərə getməyin 49 sadə qaydası. B.: “Qanun”, 2015.-120 səh.

 592. Ulduz ömürlü insan. B.:  “Elm və təhsil”, 2017.-351 s.

 593. Urud Musa. Zəngəzur. B.: “Nurlar”, 2016.-479 səh.

 594. Üç əsrin qəzeti. B.: “Qanun”, 2011.-511 s.

 595. Ümumi hidrogeologiya fənindən laboratoriya işləri və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş. B.: “ADNSU”, 2016.-65 s.

 596. Ümumi kimya texnologiyası. B.: “ADNSU”, 2016.-120 səh.

 597. Üzvi kimya. (I hissə). Üzvi birləşmələrin oksidləşdirilməsi. B.: “ADNSU”, 2016.-52 s.

 598. Üzvi kimya. (II hissə). Üzvi birləşmələrdə turşuluq və əsaslıq nəzəriyyəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-43 s.

 599. Valideyn səriştəsinin artırılması Məqsəd və istiqamətlər, prinsip və formalar. "Səriştəli valideynlər" Proqramı. B.: “OL”, 2016.-110 s.

 600. Vasilyeva Larisa. Kremlin arvadları. B.: “Qanun”, 2013.-664 s.

 601. Vəlbinəli Adıgözəl. Azərilər müqəddəs yolda. B.: “Bayramoğlu”, 2013.-285 səh.

 602. Vəlbinəli Adıgözəl. Elimizin dağ vüqarlı oğulları.  B.: “Nərgiz”, 2007.-132 səh.

 603. Vəlbinəli Adıgözəl. Hara baş götürüb gedir bu dünya? B.: “Bayramoğlu”, 2016.-316 səh.

 604. Vəlbinəli Hacı Adıgözəl. Bir tarixdir qalacıq. B.: 2008.-106 s.

 605. Vəliyev F.Ə. Texnoloji maşınlar. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-376 səh.

 606. Vəliyeva  Fatimə. Ornitonim tərkibli frazeologizmlər (Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin materialları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-111 s.

 607. Vəlizadə Rövşən. SOS!...Manqust əməliyyatı. B.: “Çıraq”, 2016.-396 səh.

 608. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılma qaydalarına dair məlumat kitabı. B.: “Shenker Azerbaycan Ltd”, 2013.-54 s.

 609. Wasserscheid Peter. İon mayeləri sintezdə I cild. B.: “Kövsər”, 2014.-375 s.

 610. Wasserscheid Peter. İon mayeləri sintezdə II cild. B.: “Kövsər”, 2014.-359 s.

 611. Yağmur Sarıgül. Duyğu kəhkəşanı. B.: “MBM”, 2016.-336 səh.

 612. Yarımkeçirici opto və fotoelektronika. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.-256 səh.

 613. Yazıçı və vətəndaş. C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığının bir sıra mühüm məqamları. B.: “QHT”, 2016.-16 səh.

 614. Yeni iş yerləri. Oktyabr 2016. B.: 2016.-209 səh.

 615. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 2016 №3. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-243 səh.

 616. Yeni media və sosial şəbəkələrdə düzgün iştirak günün tələbidir. B.: “QHT”,  2015.-15 səh.

 617. Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-279 səh.

 618. Yol təhlükəsizliyi pasportunun yaradılmasına dair metodik tövsiyə. B.: 2016.-38 s.

 619. Yolçiyev Mübariz. Sığorta hüququ. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2015.-482 səh.

 620. Yolxucu xəstəliklərlə və pis vərdişlərlə mübarizənin təşkili. B.: 2016.-15 s.

 621. Yunan və Roma əfsanələri antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-262 s.

 622. Yusif Seyidov yaradıcılığından seçmələr. B.: “Turxan”, 2016.-104 səh.

 623. Yusifoğlu  Rafiq. Bulud fayton. B.: “ADPU”, 2017.-200 s.

 624. Yusifov Xasay. Sevgisiz bu dünya nəyimə lazım. B.: “Səda”, 2014.-272 səh.

 625. Yusifova Nardanə. Fəza təfəkkürü və incəsənət. B.: “Qoliaf”, 2010.-204 səh

 626. Yusupov Qəhrəman. Kənd qonaq evlərinin fəaliyyətinin əsasları. B.: “Saral”, 2016.-52 s.

 627. Zakirqızı Aytək. Türkiyə fəlsəfi fikrinin zirvəsi-Hilmi Ziya Ülkən. B.: “Ecoprint”, 2016.-228 səh.

 628. Zakiroğlu Orxan. Babur imperatorluğu. B.: “MBM”, 2015.-60 səh.

 629. Zapletin Georgi. Akademik Şamil Əzizbəyov: həyatının və elmi fəaliyyətinin səhifələri. B.: “Elm”, 2015.-135 səh.

 630. Zeynal Sərdar. Azərbaycan dili qrammatikasının bəzi problemləri. (1945-1995-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2014.-219 s.

 631. Zeynal Sərdar. XX əsrin Azərbaycan dili dərslikləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-115 s.

 632. Zeynalov Nicat. Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-255 s.

 633. Zəlzələ zamanı əhalinin davranış qaydaları. B.: “QHT”, 2015.-11 səh.

 634. Zərdabi Həsən bəy. Seçilmiş məqalələri və məktubları. B.: “Zərdabi”, 2016.-912 səh.

 635. Ziya Fəxrəddin. Gələcəyəm, gəl desən.B.: “Mütərcim”, 2016.-176 səh.

 636. Zoomorf təsvirli şirli qablar (MATM Arxeologiya fondunun materialları əsasında) Kataloq. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-163 s.

 637. Zöhrabi Nizami. İşığa doğru gedən adam. B.: “Qanun”, 2016-296 səh.