Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. I kitab. B.: “Qaya”, 2016.-116 səh.

 2. 2013-cü ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2013.-459 s.

 3. 2016-cı ildə maliyyələşən layihələr. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası. B.: “QHT”, 2016.-515 s.

 4. Abbas İsmayıl. Yaddaş divarı. B.: “Araz-M”, 2016.-147 s.

 5. Abbasbəyli Ağalar. Qloballaşan dünyada milli dövlət. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-228 səh.

 6. Abbasov Mürvət. İraq-İran müharibəsi və Cənubi Azərbaycan.  B.: “Elm və təhsil”, 2017.-168 səh.

 7. Abbasov Vaqif. Nanokimya və nanotexnologiya. B.: “Elm”, 2010.-232 səh. Abbasov V.M. Kimya üzrə nobel mükafatı laureatları. B.: “Elm”. 2011.-584 səh.

 8. Abbasova Qızılgül. Etika: tarix, nəzəriyyə və təcrübə. B.: “Azəri poliqrafiya”, 2016.-367 s.

 9. Abdulkadırov Abdula. Elektromexanikada riyazi modelləşdirmə. B.: “ADNSU”, 2016.-278 səh.

 10. Abdulla Kamal. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. B.: 2016.-360 səh.

 11. Abdullayev Atəş. İbtidai təhsilin pedaqogikası. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-338 səh.

 12. Abdullayev Çingiz. Timsah xətti. Milyardın dəyəri. B.: “Qanun”, 2014.-311 s.

 13. Abdullayev Əsgər. Müstəqil Azərbaycan və Fransa. B.: “İqtisad universiteti”, 2007.-210 səh.

 14. Abdullayev Səyyar. İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2016.-66 səh.

 15. Abdullayev Tofiq. Onlar xatirələrdə yaşayır. B.: “Çaşıoğlu”, 2001.-262 səh.

 16. Abdullayeva  Xatirə. Azərbaycan ədəbi dilinin Cənub qolu.B.: “Gənclik”, 2016.-264 səh.

 17. Abdullayeva İradə. Sənət fədaisi. B.: “MBM”, 2014.-96 səh.

 18. Abdullayeva Səadət. Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı valeh edir. B.: “Nurlar”, 2016.-287 s.

 19. Abdullayeva Z.H. Kiçik sahibkarlıq subyektlərin iqtisadiyyatın inkişafında rolu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-244 səh.

 20. Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov. Biblioqrafiya. B.: “Nurlar”, 2015.-312 səh.

 21. Abuzər Xələfov. Biblioqrafik məlumat kitabı. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-248 səh.

 22. Afət. Gilənar mövsümü. B.: “Elm və təhsil”. 2017.-144 səh.

 23. Ağagüloğlu Malik. Görən gözlər gözəl görsə. B.: “Zərdabi”, 2016.-167 s.

 24. Ağamalıyev Məhərrəm. Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyyatı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-231 s.

 25. Ağamirov Cahan. Eski Azərbaycan yazısı. B.: 2016.-64 s.

 26. Ağayarova  Afaq. Üzeyir Hacıbəylinin müstəqil "Həqiqət" qəzeti (1909-1910). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-147 s.

 27. Ağayev Rasim. Akademik Mirəli Qaşqay. B.: “Elm”, 2015.-161 səh.

 28. Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasir 210. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-504 səh.

 29. Akademik Aleksandr Qrossheym. B.: “Elm”, 2015.-126 s.

 30. Akademik İosif Qavriloviç Yesman. B.: “Elm”, 2015.-94 səh.

 31. Akademik Yusuf Məmmədəliyev. B.: “Elm”, 2015.-191 s.

 32. Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. B.: “Zərdabi”, 2015.-112 səh.

 33. Akademiya simalarda 70 il. 1945-2015. B.: “Elm”, 2015.-463 səh.

 34. Aqil. O, Xocalıdan idi. B.: “Qanun”, 2017.-143 s.

 35. Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi. B.: “İqtisad Universitet”, 2015.-365 səh.

 36. Ali riyaziyyatdan məsələlər. III hissə. B.: “ADNA”, 2014.-205 s.

 37. Ali riyaziyyatdan məsələlər.II hissə. B.: 2016.-393 səh.

 38. Ali riyaziyyatdan məsələr I hissə. B.: 2016.-522 s.

 39. Ali riyaziyyatdan mühazirələr. II hissə. B.: “ADNA”, 2016.-485 sə.

 40. Ali riyaziyyatdan testlər. B.: “ADNSU”, 2016.-289 s.

 41. Alik. Günəş qalib gəldi.B.: “Mütərcim”, 2015.-76 səh.

 42. Alışanlı Şirindil. Ədəbi-bədii düşüncənin sərhədləri. B.: “Sabah”, 2010.-360 səh.

 43. Alışanlı Şirindil. Ədəbi-nəzəri fikrin tarixiliyi və müasirliyi. B.: “Elm”, 2013.-404 səh.

 44. Allahverdiyev Vasif. Fortepiano üçün seçilmiş əsərlərin ifaçılıq xüsusiyyətləri. B.: “İdeal-Print”, 2015.-100 s.

 45. Amerika ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-589 s.

 46. Arif  Emin. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “Erməni məsələsi” nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-142 s.

 47. Armstronq  Corc. Rotşild pul imperatorluğu. Dərin yəhudi dövləti. B.: “Qanun”, 2013.-168 s.

 48. Arslan Mehmet Lütfi. Gənc peyğəmbər və gənc dostları. B.: “İpəkyolu”, 2017.-95 s.

 49. Arşın mal alan-100. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-320 səh.

 50. Arzulu Sevinc. Sən yağışın ilk damlası. B.: “MSA”, 2012.-217 s.

 51. Aslan Vaqif. Hər şey zaman içində. Akademik Məcid Rəsulov. B.: “Renessans-A”, 2016.-160 s.

 52. Aslanov Aslan. İnformasiya yaradıcılığı: standartlar və yeni yanaşmalar. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-199 s.

 53. Atakişiyev Ruslan. Biznesin sosial məsuliyyəti. B.: 2012.-96 s.

 54. Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Xameneinin fətvaları əsasında "Fiqh təlimləri".  II cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-336 səh.

 55. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Ecoprint”, 2016.-264 səh.

 56. Azərbaycan füzulişünaslığının qaynaqları. II-III cild. B.: “Təhsil”, 2011.-712 səh.

 57. Azərbaycan xalq nağılları. B.: “Qanun”, 2017.-79 s.

 58. Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin banisi Abuzər Alı oğlu Xələfov 85. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-235 səh.

 59. Azərbaycan kitabı :biblioqrafiya : II cild. Kitab-2. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,  2016.-552 səh.

 60. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-70. B.: “Elm”, 2015.-488 s.

 61. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsisçiləri. B.: “Elm”, 117 s.

 62. Azərbaycan Milli Elmlər Akdemiyası. B.: “Elm”, 2016.-120 səh.

 63. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası C. 6. Çin-Dərk. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2015.-606 s.

 64. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları. (03.11.2008-15.11.2013). B. “Qanun”, 2014.-156 səh.

 65. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları. B.: “Qanun”, 2016.-64 səh.

 66. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı . 20 cilddə. C.13. S. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2013.-556 səh.

 67. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı.  С. 12. B.: “Bakı :Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası,2012.-608 s.

 68. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. 20 cilddə. C.14. Ş-T. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2014.-464 səh.

 69. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. 20 cilddə. C.15. U-Ü-V. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2016.-472 səh.

 70. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları. B.: “Qanun”, 2014.-208 səh.

 71. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları. (01.01.2014-31.12.2014) B.: “Qanun”, 2015.-304  səh.

 72. Azərbaycan Respublikasında QHT-lərin vəziyyəti haqqında Milli Hesabat. B.: “CBS”, 2010.-120 s.

 73. Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. B.: “Digesta”, 2016.-479 s.

 74. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual məcəlləsi. (30 sentyabr 2016-cı il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2016.-591 s.

 75. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2017.-239 səh.

 76. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2016.-400 səh.

 77. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi-referendumla qəbul edilmişdir. 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir. B.: “Qanun”, 2016.-71 s.

 78. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2017.-384 səh.

 79. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2012-ci ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2012.-343 s.

 80. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. (10 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-352 səh.

 81. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 05 yanvar 2017-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun”, 2017.-619 s.

 82. Azərbaycan təhsil sistemində Avropa standartları. B.: “QHT”, 2015.-24 səh.

 83. Azərbaycan və Avropa Şurası. B.: “Avrasiya Press”, 2009.-240 səh.

 84. Azərbaycançılıq ideyası milli dövlətçilik ideologiyası kimi. B.: “Qaya”, 2016.-32 səh.

 85. Azərbaycançılıq-milli ideologiyamız. B.: “QHT”, 2016.-22 s.

 86. Azərbaycanda "Açıq Hökümətin Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Plani" nın monitorinq hesabatı (Sentyabr, 2012 - Sentyabr, 2013). B.: “CBS”, 2013.-56 s.

 87. Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların mədəni irsinin öyrənilməsi və təbliği. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2016.-60 səh.

 88. Azərbaycanın Sovet İttifaqı Qəhrəmanları. B.: “iqtisad Universiteti”, 2015.-136 səh.

 89. Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri.B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”, 2016.-648 səh.

 90. Azot üzvi birləşmələr. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-120 səh.

 91. Baba Aqşin. Bir yolda gözüm qaldı.. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-455 s.

 92. Babaxanova  Nigar. Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya. B.: “Zərdabi”, 2017.-256 səh.

 93. Babanlı Fuad. Altının yarısı. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-248 səh.

 94. Babayev Adil. Siyasi düşüncəmdə Heydər Əliyev fenomeni. B.: “UniCild”, 2016.-160 səh.

 95. Babayev N. Mühəndisi-geologiya (Regional mühəndisi-geologiya). B.: “ADNSU”, 2016.-99 s.

 96. Babayev, Adil. Birinci türkoloji qurultay və Azərbaycanda türkologiya. B.: “Elm”, 2016.-336 səh.

 97. Bağırov B.M. Nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv təhlükəsizliyi. B.: “Sabah”, 2016.-388 səh.

 98. Bağırzadə Nəcibə. Rəsul Rəsulzadəyə məktub. B.: “Ecoprint”, 2017.-56 səh.

 99. Bakı Dövlət Universitetinin professorları. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-449 səh.

 100. Bakı şəhərində küçələrin zibillənməsinin qarşısının alınması məqsədilə əhali arasında maarifləndirmə və təbliğat işlərinin aparılması. B.: “QHT”, 015.-4 səh.

 101. Bayram Zəki. Səni kimə deyim, kimə söyləyim.B.: “Elm və təhsil”, 2015.-200 səh.

 102. Bayramov İlham. İri fermer təsərrüfatlarının yaradılması kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi üçün ən mütərəqqi üsuldur. B.: “Politex”, 2014.-114 səh.

 103. Bekket Samuel. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-349 s.

 104. Bellou Sol. Hersoq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-510 s.

 105. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Beşinci sessiya. Payız. 20-ci cild. 14 oktyabr 2016-cı il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-95 s.

 106. Bəxtiyar Qəzənfər. Bu ömür əriyən şamdı. B.: “Zərdabi”, 2017.-264 səh.

 107. Bələdiyyə orqanlarında ictimai monitorinqin təşkili. B.: “QHT”, 2016.-55 s.

 108. Bəydəmirli Əkrəm. 1918-ci il hadisələri: dünyasını dəyişən şahidlər, unudulmayan tarix. B.: “QHT”, 2015.-164 səh.

 109. Bina və qurğuların layihələndirilməsində əlilliyi olan və hərəkət imkanları məhdud şəxslər üçün zəruri olan həyat və fəaliyyət şəraitinin yaradılması qaydaları. B.: “”QHT”, 2016.-72 səh.

 110. Bitməyən əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-88 səh.

 111. Biz bunu bacardıq. B.: “QHT”, 2013.-17 s.

 112. Bizdə şeir də var, sənət də vardır. Ədəbi toplu. B.: “QHT”, 2014.-109 s.

 113. Bizim sirli dünyamız I. B.: “Çənlibel”, 2009.-198 səh.

 114. Biznes planlarının hazırlanması. B.: “TEAS Press”, 2016.-160 səh

 115. Biznesdə qlobal saziş prinsipləri. B.: “QHT”, 2015.-27 s.

 116. Borçalı Emin. Bəsdi, oyan! B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-30 s.

 117. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. K. IX. B.: “Nafta-Press”, 2012.-379 s.

 118. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. K. II. B.: “Nafta-Press”, 2005.-320 s.

 119. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. VI-VII-VIII- kitab.B.:  “Nafta-Press”, 2008.-415 səh.

 120. Budaqov Budaq. Həzrəti Əli (ə) dühası. B.: “Nafta-Press”, 2007.-31 s.

 121. Budda Dhammapada. B.: 2013.-108 səh.

 122. Bulqakov Mixail. Master və Marqarita. B.: “Qanun”, 2014.-408 səh.

 123. Calal Mehdi. Başın üstə dolan bulud. B.: “Hədəf”, 2013.-197 s.

 124. Calallı Ə. Əməyin mühafizəsi və elektrik təhlükəsizliyi. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2016.-88 s.

 125. Calallı Əli. Rele mühafizəsi və avtomatikanın “OMİCRON” CMC 356 qurğusu ilə yoxlanılması. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2013.-42 s.

 126. Calallı Əli. Rele mühafizəsinin mikroprosessor əsasında qurulması. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2013.-99 səh.

 127. Canəhmədov Əhəd. Həqiqətin fəlsəfəsi. B.: “Apostroff”, 2016.-229 s.

 128. Cavadlı Salam. Pyeslər. B. : “Red N Line”, 2016.-158 səh.

 129. Cəbrayılova Zərifə. İnstitut üzrə keçirilmiş elmi seminarlar (2010-2016-cı illər) B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2016.54 səh.

 130. Cəfərli  Qafar. Lətifədən lətifəyə. B.: “OL”, 2017.-151 s.

 131. Cəfərli Qafar. Kimsə...sizlər. B.: “OL”, 2016.-243 səh.

 132. Cəfərov  Elxan. Xudaya, xalqımı qoru, Xudaya, xalqımı qoru... B.: “E.L”, 2009.-57 s.

 133. Cəfərov Nizami. Afaq Məsud dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-177 s.

 134. Cəfərov Nizami. Ədəbiyyatın müstəqilliyindən müstəqilliyin ədəbiyyatına. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-347 s.

 135. Cəlilli Şərəf. Akademik Mir Əsədulla Mirqasımov: bitib-tükənməyən nağıl. B.: “Elm”, 2015.-326 s.

 136. Cənnət çiçəkləri. B.: “Adiloğlu”, 2016.-79 s.

 137. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K.3. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-248 səh.

 138. Çağdaş Azərbaycan qadın şairlərinin şeirlər toplusu.. B.: “Yazıçı”, 2012.-206 səh.

 139. Çaxmaqlı  Qafar. Ermənicə qaynaqlarda erməni cinayətləri. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2015.-144 səh.

 140. Çaxmaqlı  Qafar. İşğal və "məskunlaşdırma" fitnəkarlığı. B.: “QHT”. 2014.-112 səh.

 141. Çaladze Tatyana. Müharibə üzlərdə. B.: “QHT”, 2015.-195 s.

 142. Çərkəz Sona. Ömrün anları. B.: “TimePrint”, 2016.-319 s.

 143. Dadaşova Elnarə. Azərbaycan xalq oyun havalarında melodik yönəlmə və modulyasiya məsələləri. B.: “ADPU”, 2016.-180 səh.

 144. Dədə Qorqud araşdırmaları 4. B.: “ADPU”, 2015.-265 səh.

 145. Dəmirçi Murad. Bir ovuc torpaq. B.: “Şur”, 2016.-192 səh.

 146. Dərələyəzli Kamil. Vətənli, vətənsiz günlərim. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-464 səh.

 147. Diferensial tənliklərin matlab paketində həllinə aid metodiki vəsait. B.: “ADNSU”, 2016.-323 səh.

 148. Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2015-ci il tarixli qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2016.-18 səh.

 149. Dostiyev Tarix. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri (IX-XIII) əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-199 s.

 150. Dostoyevski Fyodor. Karamazov qardaşları. B.: “Qanun”, 2014.-852 səh.

 151. Dostoyevski Fyodor. Oxşar. B.: “Qanun”, 2015.-241 səh.

 152. Drayzer Teodor. Maliyyəçi. B.: “Qanun”, 2017.-479 s.

 153. Eko Umberto. Gənc romançının etirafları. B.: 2016.-160 səh.

 154. Ekoloji kimya. B.: “Bakınəşr”, 2003.-208 səh.

 155. Elçin. Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı Abbas Zamanov. B.: “Gənclik”, 2016.-142 səh.

 156. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fənnindən kurs layihəsinə rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-116 s.

 157. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fənnindən məşğələ dərsləri üçün rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-90 s.

 158. Elektrik qövs sobaları. B.: “ADNSU”, 2016.-90 s.

 159. Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri. B.: “ADNSU”, 2016.-78 s.

 160. Elektrikquraşdırma. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-99 s.

 161. Elm və texnikanın fəlsəfi problemləri fənni üzrə proqram. B.: “ADNSU”, 2016.-30 səh.

 162. Eyvazov Əli. Bir batalyonun tarixi: Hadisələr. İnsanlar. Faktlar. B.: “Nurlar”, 2011.-311 s.

 163. Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində (2014-cü il). B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2015.-1014 s.

 164. Əfəndiyeva İmruz. Musiqi mədəniyyətimiz və müasirlik. B.: “Renessans-A”, 2016.-252 s.

 165. Əhməd Dilqəm. Fərqlilər. B.: “Teas Press”, 2015.-216 səh.

 166. Əhməd Mahmud. Gözü yolda qalan Şuşam. B.: “Mars-Print”, 2017.-118 s.

 167. Əhmədoğlu Həmzə. Qayıdıb yenə gəlləm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-120 səh.

 168. Əhmədov  Hümeyir. Pedaqogika. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-455 s.

 169. Əhmədov Elçin. Uşaq və gənclərin kitabxana-informasiya təminatı. B.: “Sabah”, 2016.-248 səh.

 170. Əhmədov Əhməd-Cabir. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti 75. B.: “Victory”, 2017.-96 səh.

 171. Əhmədov Yaşar. Həyat öyrənilməsi tələb olunan bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2009.-387 s.

 172. Əhmədov Yaşar. Qadınların sirli, müəmmalı dünyasının fəlsəfəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-830 s.

 173. Əhmədov Yaşar. Mənəvi yetkinlik fəlsəfəsi. B.: “Uniprint”, 2010.-310 s.

 174. Əhmədov Yaşar. Müdriklik də bir fəlsəfədir. B.: “B-Print”, 2014.-639 s.

 175. Əhmədov Yaşar. Ölüm də bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2009.-510 s.

 176. Əhmədov Yaşar. Reinkarnasiya da bir fəlsəfədir B.: “Uniprint”, 2010.-558 s.

 177. Əhmədov Yaşar. Yaşamaq da bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2010.-567 s.

 178. Əhmədova Kəmalə. Çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrin struktur və semantik tipləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-291 s.

 179. Əkbər Əli. Atanın dara çəkilməsi. B.: “XXI-YNE”, 2005.-299 s.

 180. Əkbər Əli. Qəlbin səsi. B.: “Adiloğlu”, 2004.-287 s.

 181. Əkbər Əli. Vətən həsrəti. Sumqayıt.: “Bilik”, 2013.-287 s.

 182. Ələkbərov Ələkbər. Babək. B.: “Azərbaycan tarix qurumu”. 2015.-312 səh.

 183. Ələmşahov, Bəxşeyiş. Türk dünyasında parlayan ulduz. B.: “Nurlan”, 2006.-226 səh.

 184. Əliqızı  Roza. Vətən çağırır. B.: “Turan evi”, 2009.-215 s.

 185. Əliqızı Roza. Erməni işğalı. B.: “Turan evi”, 2010.-196 s.

 186. Əlillik məsələləri üzrə terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Avropa”, 2016.-146 səh.

 187. Əlimuradov, İlkin. IX-X əsrlər Azərbaycanlı hədisşünas alim Əhməd Harun oğlu Əl-Bərdici. B.: “Araz”, 2016.-184 səh.

 188. Əlincəqala- şeir, poema, pyes. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-159 s.

 189. Əlioğlu Kamran. İliş və ya hörülmüş hekayə. B.: “Altun kitab”, 2016.-207 səh.

 190. Əliyev Akif. Akademik Ələşrəf Əlizadə. B.: “Elm”, 2015.-118 səh.

 191. Əliyev Ə. Statistika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-286 s.

 192. Əliyev Əli. Azərbaycan nefti dünya bazarında (XX əsrin 20-30-cu illəri). B.: “Elm”, 2011.-353 s.

 193. Əliyev Həsən. Əfsanəli dağlar. B.: “Elm”, 2007.-112 səh.

 194. Əliyev Hikmət. Elektrik avadanlıqlarının diaqnostikası və sınaq normaları. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-95 s.

 195. Əliyev Hikmət. Elektroenergetikada diaqnostika. B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-119 səh.

 196. Əliyev Hikmət. Elektroenergetikada ölçmə sistemləri. B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-117 səh.

 197. Əliyev Hikmət. Elektroizoləedici mayelərin diaqnostikası və sınağı. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2015.-112 s.

 198. Əliyev Hikmət. Elektrotexniki materiallar.B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-117 səh.

 199. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 33. Sentyabr 2008 - Noyabr 2008. B.: “Azərnəşr”, 2016.-391 s.

 200. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.34. B.: “Azərnəşr”, 2016.-404 səh.

 201. Əliyev Kazım. İdmançının qələbə psixologiyası. B.: “Oğuz-Eli”, 2014.-199 s.

 202. Əliyev Kazım. Məşqçinin stolüstü kitabı. B.: “Oğuz”, 2014.-304 səh.

 203. Əliyev, İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.35. B.: “Azərnəşr”, 2016.-396 səh.

 204. Əliyeva Gülşən. Azərbaycan ədəbiyyatından  mühazirə mətnləri. B.: “Təhsil”, 2014.-381 s.

 205. Əliyeva Gültac. Psixologiya. B.: “ADPU”, 2015.-172 səh.

 206. Əliyeva Leyla. Poeziya. B.: “Adiloğlu”, 2016.-200 səh.

 207. Əliyeva Sədaqət. İnformasiya mədəniyyəti. B.: “Mars-Print”, 2016.-110 s.

 208. Əliyeva Sədaqət. Ünsiyyət mədəniyyəti. B.: “Gənclik”, 2013.-215 s.

 209. Əliyeva Təranə. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-369 s.

 210. Əliyeva-Kəngərli Aybəniz . Azərbaycanda ekologiya sahəsinin tələbatçılarının biblioqrafik təminatı: müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları. B.: “Ecoprint”, 2016.-279 səh.

 211. Əməkdaşların elmi əsərlərinin xülasəsi 2015-ci il Ekspress-informasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2016.-116 s.

 212. Əmənullayev İqbal. Tibb bacısının ümumcərrahi vərdişləri. B.: “Ecoprint”, 2016.-319 s.

 213. Əmiraslanov Ə. Akademik İvan İvanoviç Şirokoqorov. B.: “Elm”, 2015.-158 s.

 214. Əmiraslanov Ə. Akademik Mustafa bəy Topçubaşov. B.: “Elm”, 2015.-255 səh.

 215. Əmrah Mais. İkinci dünya müharibəsi tarixinin oçerkləri. B.: “ADPU”, 2015.-394 səh.

 216. Ən yaxşı sehrli nağıllar. B.: “Qanun”, 2013.-139 s.

 217. Ən... ilk... ensiklopediyası. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2001.-176 səh.

 218. Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. Suallar və cavablar. B.: “Elm”, 125 s.

 219. Əsgərli Füzuli. Sehrli dünyanın memarı. B.: “ADPU”, 2012.-444 səh.

 220. Əsgərova Xuraman. Alman dilində söz fondunun bölgüsü. B.: “Mütərcim”, 2016.-126 s.

 221. Əzim, Elşən. İllərin o tayı. B.: “Qanun”, 2014.-206 səh.

 222. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. B.: “Təbib”, 2017.-580 səh.

 223. Əziz Vahid. Səninlə...Yarım əsrin çiçəkləri. B.: “Azərnəşr”, 2016.-498 səh.

 224. Facebook sosial şəbəkəsindən təhlükəsiz istifadə qaydaları. B.: 2014.-51 səh.

 225. Faydalı rəy bildirməyin yolları. B.: “TEAS Press”, 2016.-97 səh.

 226. Fazil Şahin. Quba tarixi. B.: “TEAS Press”, 2016.-700 səh.

 227. Feliks Ket. Şəkərli diabetin nə olduğunu dərk etməli. B.: “TEAS Press”, 2015.-176 səh.

 228. Feyxtvanger Lion. Lautenzak qardaşları. B.: “Qanun”, 2015.-440 səh.

 229. Fəlsəfə: elmi idrakın fəlsəfəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-35 səh.

 230. Fəlsəfə: XX əsr Qərb fəlsəfəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-36 səh.

 231. Fərzəliyev Ələmdar. Türk elləri: Xalaçlar. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-212 səh.

 232. Fərzəliyev M.H Boyaq-bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi. B.: “İqtisad Univeristeti”. 2016.-136 səh.

 233. Fizika fənninin atom və nüvə bəhsindən mühazirələrin konspekti. B.: “ADNSU”, 2016.-61 səh.

 234. Foks, Liam. Şahə qalxan dalğalar. B.: “TEAS Press”, 2014.-380 səh.

 235. Fuad  Esmira. Urmu-türkün ilk beşiyi, sevgi ocağı... B.: “Elm və təhsil”, 2016.-314 s.

 236. Gəncalp Güntay. Qafqaz türklərinin oyanış dövrü. B.: “Qanun”, 2014.-263 s.

 237. Gənclərin seçmək və seçilmək hüququ-regionlarda gənclərin seçki aktivliyinin yüksəldilməsi layihəsi. B.: “QHT”, 2014.-99 s.

 238. Gənclər-İnnovasiyalar-Kitabxanalar. Azərbaycan -Rusiya elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “Renessans-A”, 2016.-256 səh.

 239. Göçmən İlyas. Vizual poeziya. B.: “Mütərcim”, 2016.-72 səh.

 240. Gözəlova Yeganə. Tarix elmində Yaqub Mahmudov məktəbi. B.: “Təhsil”, 2013.-647 s.

 241. Granvill Edqar. Çar Rusiyasının Türkiyə siyasəti. B.: “Araz”, 2016.-94 səh.

 242. Gülgəzli, Ələsgər. Bütöv mühit mexanikası. B.: “ADNSU”, 2016.-144 səh.

 243. Günday  Hakan. Daha. B.: “Qanun”, 2016.-383 s.

 244. Güney Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. Çağdaş dövr. B.: “TEAS Press”, 2015.-364 səh.

 245. Güney Azərbaycan: tarix və müasirlik. B.: “Zərdabi”, 2014.-215 s.

 246. Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisinin şərhi. 9-cu kitab. B.: “Nafta-Press”, 2016.-728 səh.

 247. Hacıməmmədov İ. Torpaq, bitki və gübrələrin aqrokimyəvi analiz üsulları. B.: “Müəllim”, 2016.-130 s.

 248. Hacısoy Famil. Azadlıq sancısı.B.: “Təknur”, 2008.-47 səh.

 249. Hacıyev Fazil. Audit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-309 s.

 250. Hacıyeva Arzu. Akademik Heydər Hüseynov. B.: “Elm”, 2015.-240 səh.

 251. Hacıyeva Bənövşə. Müasir türk ədəbi dilində feli birləşmələr. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-222 s.

 252. Hacıyeva Həqiqət. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində heyvanların insan sağlamlığında əhəmiyyətinin öyrədilməsi. B.: “ADPU”, 2016.-186 əh.

 253. Hacıyeva Həqiqət. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrsində bitkilərə dair tibbi bilik və bacarıqların aşılanması. B.: “ADPU”, 2015.-167 səh.

 254. Hacıyeva Maarifə. Ədəbi qaynaqlar və ədəbi dəyərlər. Tehran.: 2016.-352 səh.

 255. Hacıyeva Nərgiz. Azərbaycan dilində fonetik vahidlərin üslubi xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-328 səh.

 256. HacıyevYusif. Şıxlar sənəti. B.: “Politex”, 2016.-63 s.

 257. Hacızalov Yalçın. Ekonometrika: nəzəriyyə və praktikum. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-520 səh.

 258. Haqverdiyev Vüqar. Sehrli planşet. B.: “Altun kitab”, 2016.-24 səh.

 259. Hamımızın bir vətəni var - Azərbaycan. B.: “Ləman”, 2009.-344 s.

 260. Heydərov Natiq. Mədəniyyət və mənəviyyat münaqişələrin həlli. B.: “Politex”, 2015.-174  s.

 261. Heydərov Natiq. Təhlükəsiz yol-təhlükəsiz həyatdır. B.: “Təhsil” , 2016.-105 s.

 262. Heyne Henrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-293 s.

 263. Həbibbəyli İsa. Akademik Səməd Vurğun Vəkilov. B.: 2015.-145 səh.

 264. Həsənqızı Fatma. Qızıl alma. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-18 s.

 265. Həsənov Hümmət. Elektrokimyəvi aşılama üsulu ilə formalaşdırılmış məsaməli silisiumun elektrik xassələri. B.: “Elm”, 2015.-296 səh.

 266. Həsənov Q. Elektrik veriliş hava xətlərinin montajı və istismarı. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-52 s.

 267. Həsənov Q.Ə. Güc kabelləri və armaturlarının yeni texnoloji üsullarla montajı və istismarı.B.: “Azərİşıq”, 2016.-70 səh.

 268. Həsənov Mədət. Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahı və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili.B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-80 səh.

 269. Həsənov Zaur. Meyvələrlə müalicə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 səh.

 270. Həsənsoy Azər. Döyüş sənətinin izi ilə. B.: “Ecoprint”, 2016.-156 səh.

 271. Həsrət Azər. Virtual aləmdə etik normaların gözlənilməsi. B.: “QHT”, 2014.-48 səh.

 272. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası. B.: “Nərgiz”, 2016.-168 səh.

 273. Hilav Selahattin. 100 sualda fəlsəfə. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-160 səh.

 274. Hill Syuzan. Sirli Devil Kort küçəsi. B.: “TEAS Press”, 2016.-84 səh.

 275. Hüquq mədəniyyətimiz. B.: “Evrokintakt”, 2016.-26 s.

 276. Hüseynov Ə. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq. I hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-164 s.

 277. Hüseynov Ə. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq. II hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-215 s.

 278. Hüseynov Əli. Yaşat məni. B.: “MBM”, 2016.-80 səh.

 279. Hüseynov Süleyman. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-408 səh.

 280. Hüseynov Telman. Maşınqayırma istehsalının iqtisadiyyatı. B.: “iqtisad Universiteti”, 2015.-360 səh.

 281. Hüseynova Aynur. Musiqiyə dair bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasının şagirdlərin musiqi mədəniyyətinə təsiri.. B.: “Mütərcim”, 2016.-152 səh.

 282. Hüseynova Mahirə. Aşıq və el şairlərinin fonopoetikası. B.: “ADPU”, 2015.-67 səh.

 283. Hüseynova Mahirə. Aşıq və el şairlərinin leksikası. B.: “ADMİU”, 2016.-199 s.

 284.  Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında onomastik vahidlərin linqvopoetikası. B.: “ADPU”, 2015.-204 səh.

 285. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair. B.: “Vətən”, 2015.-52 səh.

 286. Hüseynova N. Ümumi sitologiya. B.: “Ecoprint”, 2016.-219 s.

 287. Hüseynova Şəfəq. İşgüzar yazışmalar. B.: “Mütərcim”, 2016.-96 səh.

 288. Xanəhmədova Samirə. Proqramlaşdırılan məntiq kontrollerləri fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik. I-II hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-83 s.

 289. Xələfov Abuzər. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-328 səh.

 290. Xələfov Abuzər. Türk dünyası milli kitabxanaları. B.: “Mütərcim”. 2016.-200 səh.

 291. Xəlifəzadə Cabir. Milli mətbəximiz bayatılarda. B.: “Zərdabi”, 2017.-64 səh.

 292. Xəlili Zöhrə. Deyəsən, göylərə gəlin gedəcəm. B.: “İdeal-Print”, 2011.-228 s.

 293. Xəlilov Buludxan. Əbədiyaşar ədəbiyyat. B.: “Adiloğlu”, 2016.-201 s.

 294. Xəlilov Buludxan. Zamanın sınağından keçənlər. B.: Adiloğlu”, 2016.-251 s.

 295. Xəlilov Fərman. Maarif fədaisi: Həsən bəy Qazıyev. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 səh.

 296. Xəlilova Lyudmila. Bizim bələdiyyə: problemlər və perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”. 2011.-180 s.

 297. Xəlil-zadə F. Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. B.: “Elm”, 2016.-211 s.

 298. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. III kitab.B.: “Elm”, 2010.-328 səh.

 299. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları (1912-1917) II kitab. B.: “Nurlan”, 2005.-419 s.

 300. Xudiyev Hikmət. Şəxsiyyət ömrü-nəsillərə nümunə. B.: 2016.-64 səh.

 301. İbadova  Bahar. Həyatını yenidən başla. B.: “Qanun”, 2016.-183 s.

 302. İbrahimli Sahib. Ədəbi proses: dünən və bu gün Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-506 s.

 303. İbrahimov Tahir. Landşaft tədqiqatları və onların ekoloji problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-384 səh.

 304. İbrahimova Gülzar. Ciddi ol! Uşaqlar üçün Gülzar nənədən yumor toplusu. B.: “Oskar”, 2016.-226 səh.

 305. İbrahimova Nərmin. Tarzən Qurban Primovun yaradıcılıq irsi. B.: “OL”, 2017.-239 s.

 306. İbrahim-zadə Tofiq. Kompüterlərin arxitekturası. B.: “ADNSU”, 2016.-187 s.

 307. İbrahim-zadə Tofiq. Korporativ informasiya sistemində informasiyanın mühafizəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-185 s.

 308. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikası fənnindən mühazirələr. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-520 səh.

 309. İçəri şəhər tarixdə-tarix İçəri şəhərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-372 səh.

 310. İfadə azadlığı Fikir və söz azadlığı. B.: “CASCFEN”, 2013.-47 s.

 311. İkinci Mahmud. Ümid arısı.B.: “Mütərcim”, 2015.-64  səh.

 312. İllik hesabat 2015 SOCAR. B.: “SOCAR”, 2015.-170 s.

 313. İmanlı Nailə. Anamın nağılları. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-216 səh.

 314. İmanov Güləhməd. Oğuz qrupu türk dillərində modal sözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-144 səh.

 315. İmanov Məşədi-Kərbəlayi Əzizağa. İnsanlara qarşı münasibətlər və sevgi hekayəsi. B.:”Nafta-Press”, 2017.-244 s.

 316. İmranoğlu Ayaz. Əlli yaşın mübarək Vətən oğlu. B.: “MBM”, 2016.-112 səh.

 317. İsa Ümmi. Mehri və Vəfa. B.: “Elm və təhsil”,  2017.-108 səh.

 318. İsayev  Xəzər. Olimpiya tarixi. İdman siyasəti. B.: “Azərbaycan”, 2016.-330 s.

 319. İsmayıl Eldar. Qərbi Azərbaycan, Göyçə-erməni işğalı. B.: “Ecoprint”, 2016.-218 s.

 320. İsmayıl Məmməd. İz. B.: “TEAS Press”. 2016.-236 səh.

 321. İsmayılov Xəyyam. Azərbaycanın hüquq tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-572 səh.

 322. İsmayılov Məhərrəm. Məhəbbət qocalmır. B.: “MBM”, 2016.-152 səh.

 323. İsmayılov Mobil. 60 ilin hesabatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 səh.

 324. İsmayılova Nəzakət. Naxçıvan ədəbi mühiti: uşaq ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri və problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-175 s.

 325. İş tapşırmaq. B.: “TEAS Press”, 2016.-101 səh.

 326. İşi tamamlamaq. B.: “TEAS Press”, 2016.-117 səh.

 327. Jio Sarah. Mart bənövşələri. B.: “Qanun”, 2016.-279 s.

 328. Jurnalistika terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-272 səh.

 329. Kamaloğlu Mahmud. Aşıq Məsim Bəyazidli. Tbilisi.: “Universal”, 2016.-72 səh.

 330.   Kamaloğlu Mahmud. Karslı Aşık İslam Erdener. B.: “Yeni poliqrafist”, 2016.-128 səh.

 331. Kandemir Yaşar. Könlümüzün sultanı Həbibullah-səllallahu əleyhi və səlləm. B.: “İpəkyolu”, 2017.-544 s.

 332. Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu 1 hissə/1-ci cild. B.: “Nağıl evi-N”, 2015.-693 s.

 333. Kəlbizadə Elnur. Naxçıvanın tarixi coğrafiyası (XII-XVIII əsrin yarısı). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-199 s.

 334. Kərimli Teymur. Akdemik Mirzə İbrahimov. B.: “Elm”. 2015.-135 səh.

 335. Kərimov Nazim. Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı 1 hissə. B.: “Bakı Universiteti”, 2003.-167 s.

 336. Kərimov Yusif. Qarabağda şimşək çaxır. B.: “Vətən”, 2017.-483 s.

 337. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində könüllü vergi ödəmə mədəniyyəti. B.: “QHT”, 2016.-45 s.

 338. Kimyadan 500 məsələ. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-368 səh.

 339. Kimyadan olimpiada məsələləri. B.: “Bakı Universiteti”, 1998.-245 səh.

 340. Kinq Stiven. 11/22/63. B.: “Qanun”, 2014.-897 səh.

 341. Kino terminlərinin izahlı müxtəsər lüğəti. B.: “Mütərcim”, 2014.-116 səh.

 342. Kiplinq Redyard. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-192 səh.

 343. Koelho  Paulo. Veronika ölməyə qərar verir. B.: “Qanun”, 2013.-220 s.

 344. Korporativ sosial məsuliyyət. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-308 səh.

 345. Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında və Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında konvensiyalar. B.: “Qanun”, 2016.-40 səh.

 346. Kreyn Nik. Dünya atlası. B.: “TEAS Press”, 2015.-48 səh.

 347. Külək və günəş enerjisindən istifadə ilə təbii ehtiyyatlara qənaət. B.: “ADNSU”, 2016.-142 s.

 348. Kürdoğlu Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. I-II cild. B.: “Sabah”, 2011.-452 səh.

 349. Kürdoğlu Hüseyn. Sənə könül bağladım. B.: “Sabah”, 2009.-98 səh.

 350. Qabiloğlu Mahir. Əlli yaşında mən. B.: “Adiloğlu”, 2016.-360 səh.

 351. Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Mülkiyyət Hüququnun Müdafiəsi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizələrin tərtibi qaydaları barədə. B.: “Dərələyəz”, 2009.-79 səh.

 352. Qalalı  Bəydəmir. Şəhərin ən gözəl yeri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-149 s.

 353. Qanla yazılmış tariximiz H. 1. B.: “Mega Print House”, 2009.-159 s.

 354. Qarabağlı Rizvan. Akademik Sadıq Dadaşov. B.: “Elm”, 2015.-128 səh.

 355. Qarayev Faiq. Fəlsəfi antropologiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-208 səh.

 356. Qarayev Gəray. Məşqçi lider. B.: “ARDNŞ”, 2012.-468 səh.

 357. Qasımov Mayis. Fitoterapiya. B.: “Elm”, 2014.-299 s.

 358. Qasımov N. A. Fotosintez. B.: “CBS-PP”, 2015.-448 səh.

 359. Qasımov, Q.Q. Ədədi üsullar-2. Fərq sxemlərinin aproksimasiya tərtibinin artırılması. B.: “ADNSU”, 2016.-68 səh.

 360. Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı. B.: “ Elm və təhsil”, 2017.-487səh.

 361. Qasımzadə Tubuxanım. Şirvanın flora və bitkiliyi. B.: “Elm”, 2015.-494 s.

 362. Qaz təchizatısistemləri obyektlərinin istismarı. B.: ADNSU”, 2016.-259 s.

 363. Qeybullayeva, Rəhilə. Ədəbiyyatda darvinizm və ya sosial mədəniyyət modelləri orta əsrlər eposu aynasında. B.: “Mütərcim”, 2016.-104 səh.

 364. Qeyri hökumət təşkilatlarının idarə olunması. B.: 2016.-44 səh.

 365. Qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərinin stolüstü məlumat kitabı. B.: “QHT”, 2008.-304 s.

 366. Qeyri-hökumət təşkilatlarında şəffaflıq: mövcud vəziyyət və şəffaflığın artırılmasına dair təkliflər. B.: “Şans-ST”, 2009.-39 səh.

 367. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: hesabatlar, tapıntılar 2014. B.: “CBS”, 2016.-227 s.

 368. Qədim xalq oyun tamaşalarının bərpası və müasir el mərasimlərində yenidən canlandırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-100 səh.

 369. Qədimova Şükufə. Klassik türk poeziyasının qaynaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-184 səh.

 370. Qədimova Şükufə. Türk divan ədəbiyyatı: poetik janrlar və bədii sənətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-134 s.

 371. Qədimova Şükufə. Türk divan poeziyasının janrları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-128 səh.

 372. Qədirova  Rəna. Ünsiyyət psixologiyası. B.: “Ecoprint”, 2016.-150 s.

 373. Qəhrəmanov Yaşar. Sənsiz keçən ömür..B.: “MBM”, 2016.-144 səh.

 374. Qəniyev Seyfəddin. Cəfərzadələr ocağı-Əhməd Cəfərzadə 1 cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-206 s.

 375. Qida təhlükəsizliyi qida mədəniyyəti. B.: “QHT”, 2013.-103 s.

 376. Qiyas Əyyub. Söz və ruh. Sumqayıt.: “Azəri”, 303 s.

 377. Qrin  Robert. Yoldançıxarma sənəti. B.: “Qanun”, 2016.-253 s.

 378. Qruntşünaslıq. B.: “ADNSU”, 2016.-76 s.

 379. Quliyev  Çərkəz. Tükənməz mənbə. B.: “OSKAR NPM”, 2004.-128 s.

 380. Quliyev  Qorxmaz. Xüsusidən ümumiyə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-317 s.

 381. Quliyev Əbülfəz. Məhəmməd ağa Şahtaxtlının publisistikası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 382. Quliyev, Ağəli. Kompozisiya materialları. B.: “ADNSU”, 2016.-90 səh.

 383. Quliyev, Vilayət. Baş nazirin xanımı. B.: “Qanun”, 2015.-123 səh.

 384. Quliyeva Kübra. Tərcümə ilə bağlı praktik məşğələlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-128 səh.

 385. Qurbanlı Rəna. Hər ömürdən bircə gün. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-406 s.

 386. Qurbanov Abbas. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) İslamı təbliğ metodları. B.: “İpəkyolu”, 2016.-462 səh.

 387. Qurbanova Cəmilə. Mamalıqda ultrasəs müayinəsi. B.: “Zərdabi”, 2017.-192 səh.

 388. Quruda və dənizdə neftin, qazın yığılması və saxlanması. B.: “ADNSU”, 2016.-214 s.

 389. Levi Mark. Qadfın və kişi. B.: “Qanun”, 2016.-343 s.

 390. Ləman Fəridə. Cəbhədən cəbhəyə. B.: 2013.-125 s.

 391. Ləman Fəridə. İlqarsız dünya. B.: “MBM”, 2012.-87 s.

 392. Ləman Fəridə. Mübarizli Vətən. B.: “MBM”, 2013.-76 s.

 393. Lətifov İsfəndiyar . Mülkiyyət münasibətləri və onun əhatə dairəsi. B.: “Adiloğlu”, 2006.-226 s.

 394. Lisenziyalaşdırma qaydası. B.: “Qanun”, 2016.-23 s.

 395. Mahmudova Qızqayıt. Burdan yol başlanırdı. B.: “Mütərcim”, 2016.-76 səh.

 396. Mahmudova Rəna. Azərbaycan dilinin lüğətçilik tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-78 s.

 397. Makkalou Kolin. Tikanlıqda şərqi deyənlər. B.: “Qanun”, 2017.-439 s.

 398. Mamulia Giorgi. Odlar yurdu azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizədə. B.: “TEAS Press”, 2015.-464 səh.

 399. Mansurov Bəhram. Xatirələr. B.: “ULU”, 2016.-272 səh.

 400. Mansurova Nərgiz. Müasir Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərləri. II hissə. B.: “Mütərcim”, 2016.-192 səh.

 401. Marks Karl. Kapital. B.: “Kitab klubu”. 2017.-392 səh.

 402. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi fənni üzrə laboratoriya işləri praktikumu. B.: “ADNSU”, 2016.-55 səh.

 403. Materiallar müqaviməti fənni üzrə laboratoruya işləri praktikumu. B.: “ADNSU”, 2016.-53 s.

 404. Mehdiyev E. Qruntlar mexanikası fənnindən laboratoriya işləri üzrə metodiki vəsait. B.: “ADNSU”, 2016.-49 s.

 405. Mello de Entoni. Bir dəqiqə müdriklik. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 406. Mello de Entoni. Tanrı nə vaxt gülür. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 407. Məcidova Fatma. Əmin ər-Reyhani yaradıcılığında Ərəb Şərqi. B.: “Zərdabi”, 2014.-191 s.

 408. Mədən renovasiya obyektləri. B.: “ADNSU”, 2016.-62 s.

 409. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Dekabr-2016. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-160 səh.

 410. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. 2016-Noyabr.B.: “M.F.Axudov adına Milli Kitabxana”, 2016.-140 səh.

 411. Məhərrəmov A. M. Tarixin canlı salnaməsi. B.: “İsmayıl”, 2000.-272 səh.

 412. Məhərrəmov Abel. Bakı Dövlət Universiteti 95. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-576 səh.

 413. Məhərrəmov Abel. Bioüzvi kimya. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-368 səh.

 414. Məhərrəmov Abel. Metalüzvi birləşmələr. B.: “Çaşıoğlu”,2005.-156 səh.

 415. Məhərrəmov Abel. Üzvi kimya. B.: “Çaşıoğlu”, 2005.-380 səh.

 416. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (10 iyun 1997-ci il, №310-IQ) B.: “Qanun”, 2017.-68 səh.

 417. Məişət zorakılığı ilə mübarizə: nə etməli, nə bilməli. I cild. B.: “QHT nəşriyyatı”, 2016.-200 səh.

 418. Məktəblilər üçün ətraf mühitin mühafizəsi üzrə bələdçi. B.: 2016.-52 səh.

 419. Məlikzadə İsi. Qırmızı yağış. B.: “Gənclik”, 2013.-151 s.

 420. Məmməd Ruzbeh. 365 gün. B.: “Qanun”, 2014.-104 səh.

 421. Məmmədbəyov Nazim. 221 təmsil. V cild. B.: “Səda”, 2016.-228 səh.

 422. Məmmədbəyov Nazim. 500 təmsil. C.4. B.: “Səda”, 2016.-499 səh.

 423. Məmmədli Cahangir. Dünya sözə qalacaq... B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-295 s.

 424. Məmmədli Əliyusif. Bakı, Abşeron, Sumqayıt bölgələrində yaşayan əhali arasında dünya birliyinə inteqrasiya üzrə maarifləndirmə və təbliğat işlərinin aparılması. B.: 2009.-109 səh.

 425. Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri. VIII cild. B.: “Nurlan”, 2016.-428 səh.

 426. Məmmədov Eyvaz. Pedaqoji təmayüllü ali məktəb tələbələrinin iqtisadi tərbiyəsinin imkan və yolları. B.: “Mütərcim”, 2016.-136 səh.

 427. Məmmədov Kərəm. Antropologiyanın əsasları. B.: 2Qanun”, 2013.-192 səh.

 428. Məmmədov Qərib. Torpaqların bonitirovkası. B.: “SkyG”, 2015.-238 səh.

 429. Məmmədov M.Ə. Azərbaycanda texniki kitabxanaların inkişafı. B.: “Avropa”, 2016.-284 səh.

 430. Məmmədov Məmməd. Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-258 səh.

 431. Məmmədov Rafiq. Qlobal problemlər və təbii mühit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2006.-207s.

 432. Məmmədov Rəcəb. Azərbaycan sirki-70. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-56 səh.

 433. Məmmədov Rüstəm. Korrupsiya ilə mübarizə: Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericilik təcrübəsi. B.: “RS Poliqraf”, 2013.-215 s.

 434. Məmmədov Sahib. Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi. B.: 2009.-82 səh.

 435. Məmmədov Şükür. Adi zolağın (Cornus mas L.) bioekologiyası və iqtisadi əhəmiyyəti. B.: “Müəllim”, 2016.-149 s.

 436. Məmmədov Vüqar. Şərqşünaslıq İnstitunda fars dilçiliyi. B.: “Bakı Çap Evi”, 2013.-56 səh.

 437. Məmmədov Yaşar. Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri. B.: “Avropa”, 2016.-162 s.

 438. Məmmədova Almaz. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi. B.: “Mütərcim”, 2015.-328 səh.

 439. Məmmədova Esmiralda. Meliorativ hidrogeologiya. B.: “Ləman”, 2016.-267 s.

 440. Məmmədova N.Q. Kimya. B.: “Tərəqqi”, 2014.-399 səh.

 441. Məmmədzadə Kamil. Akademik Mikayıl Useynov. B.: “Elm”, 2015.-131 s.

 442. Məna Namiq. Bədihələr. B.: “Dərələyəz”, 2010.-183 s.

 443. Mənim hərbi xidmət günlərim. B.: “Dinc Dünya”, 2011.-100 s.

 444. Mərdanov Misir. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. B.: “Radius”, 2016.-294 s.

 445. Mikayılqızı, Pərixanım. Firidun bəy Köçərli: "Ümmətdən millətə doğru" B.: “Elm və təhsil”, 2016.-490 səh.

 446. Mikayıllı  Böyükağa. Müasir dərs: yeni yanaşmalar. B.: “Elm və təhsil ”, 2016.-239 s.

 447. Minhacoğlu Qüdrət. Bir də görüşək. B.: “Zərdabi”, 2017.-312 səh.

 448. Minhacoğlu Qüdrət. Lətifələr III. B.: “Zərdabi”, 2017.-103 səh.

 449. Mir Cəlal. Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-127 səh.

 450. Mirmahmudova Sitarə. Ermənistan ərazisində Azərbaycan mənşəli oykonimlər və onların erməniləşdirilməsi siyasəti. B.: “TEAS Press”, 2015.-384 səh.

 451. Montefiore Saymon Sebaq. Gən Stalin. B.: “TEAS Press”, 2016.-584 səh

 452. Muğanna İsa. Məhşər. B.: “Məhşər”, 2013.-327 s.

 453. Multikultural dəyərlər çərçivəsində: Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Balakən.. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-52 səh.

 454. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli: fəlsəfi, sosioloji və hüquqi baxış- beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: 2016.-405 səh.

 455. Multikulturalizmin Azərbaycançılıq məfkurəsi kontekstində təbliği. Quba.: 2016.-19 s.

 456. Muradoğlu Nizami. Baba ocağı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-232 səh.

 457. Mustafa Gülşən. Kəpənək ömrü. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-128 səh.

 458. Mustafa Nazim. Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-43 s.

 459. Mustafa Nazim. İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri.B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-44 səh.

 460. Müasir Azərbaycan dili kafedrası (1989-2016). B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-84 s.

 461. Müəllimlərin peşəkar kompetensiyalarının artırılmasına dəstək: mövcud təcrübələr, tövsiyələr. B.: “QHT”,  2015.-140 səh.

 462. Müstəqil Azərbaycan 25 il. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2016.-641 səh.

 463. Nadir Narıngül. Qar çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-125 s.

 464. Nağıqızı Mahirə. Analı dünyam. B.: “Vətən”, 2015.-310 səh.

 465. Nağıqızı Mahirə. Bayatılar. B.: “Apostroff”, 2015.-216 səh.

 466. Nağıyev  Fəxrəddin. Konstitusiya hüququ Mühazirə mətnləri. B.: “Qanun”, 2014.-239 s.

 467. Neftin, qazın saxlanması qurğularının istismarı. B.: “ADNSU”, 2016.-219 s

 468. Nəbiyev Bəxtiyar. Geosiyasətdə dərin düşüncə metodu və Azərbaycanın regional liderlik məsələlərinə baxış. B.: “Nurlar”, 2016.-135 s.

 469. Nəbiyeva Şəlalə. Məktəb və intellekt tərbiyəsi. B.: “Mütərcim”, 2015.-180 səh.

 470. Nəcəf Əkbər N. Hun minilliyi. B.: “TEAS Press”, 2015.-460 səh.

 471. Nəcəfli Güntəkin. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-43 s.

 472. Nəcəfli Güntəkin. İrəvan xanlığı: İrəvan qalası-qəhrəmanlıq qalası. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-48 səh.

 473. Nəsibli Səməndər. Soyuq ölkə-isti ürək. B.: “MBM”, 2016.-288 səh.

 474. Nəsibov Elşən. Düşüncələrim. H. 3. Təbiət və insan. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-181 s.

 475. Niyazi Mehmed. Ölüm daha gözəldir. B.: “TEAS PRESS”, 2015.-136 səh

 476. Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 875 illik yubileyinə həsr olunmuş "Nizami və dünya mədəniyyəti" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 24 noyabr Bakı-2016. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-256 səh.

 477. Novruz Vəliyulla. Lalələr yamacda tonqal olanda... B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 478. Novruzov Tərlan. Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbiyyatına dövlət qayğısı. B.: “Elm və təhsi”, 2015.-444 səh.

 479. Novruzzadə  Kamran. Freddy`siz yuxularım. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-113 s.

 480. Nurullayev A.S. Dama oynamağı öyrənin. B.: 2014.-153 səh.

 481. Nüzhətül-məcalis.B.: “TEAS Press”, 2016.-488 səh.

 482. Oljas fenomeni. B.: “TEAS Press”, 2016.-468 səh.

 483. Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələsi və tədris təcrübəsi. B.: “Nafta-Press”, 2015.-271 s.

 484. Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə aid ərəb mənbələrindən seçmələr. B.: “AfpolirAF”, 2016.-168 səh.

 485. Oruc Sərraf. Bizi gözləyən torpaqlarımız. B.: “Adiloğlu”, 2010.-208 səh.

 486. Orucov, A.O. Plastik kütlə izolyasiyalı kabellərin istehsalı. B.: 2015.-107 səh.

 487. Ovuntu və polimer əsaslı konstruksiya materialları (laboratoriya işlərinə rəhbərlik) B.: “ADNSU”, 2016.-50 səh.

 488. Ömrün səhifələri Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Nəsibə Zeynalovanın 100 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-132 s.

 489. Ömrün səhifələri. SSRİ Xalq artisti Qəmər Almaszadənin 100 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-114 səh.

 490. Öncə Vətən. B.: “Yeni poliqrafist MMC”,  2013.-153 s.

 491. Ötgün  Müşfiq. Tanımadığımız konfutsi. B.: “Hüquq Yayın ev”, 2016.- 299 s.

 492. Öztürk Mustafa. Peyğəmbərimizdən (s.ə.s) əxlaq ölçüləri.B.: “İpəkyolu”, 2017.-351 səh.

 493. Paleontologiya və tarixi geologiyadan laboratoriya işləri və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş. B.: “ADNSU”, 2016.-90 səh.

 494. Pasternak  Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Qanun”, 2017.-535 s.

 495. Paşayev Ə.M. Elektrik enerjisinin uçotunun qurulması və istehlakına nəzarət.B.: “Azərİşıq Tədris Mərkəzi”, 2015.-117 səh.

 496. Paşayev Qəzənfər. Abbas Zamanov. B.: “Gənclik”, 2016.-131 s.

 497. Paşayeva  Qənirə. Səni Allaha eşq götürür. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-364 s.

 498. Paşayeva Qənirə. Vətən qoxusu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-48 səh.

 499. Pedaqogika və psixologiya kafedrası üzrə (əlavə təhsil şöbəsi üçün) proqramlar. B.: “Mütərcim”, 2016.-184 səh.

 500. Piriyeva  Elnarə. Siyasi psixologiya. B.: “Ecoprint”, 2016.-234 s.

 501. Platonov,Andrey. Kotlovan. B.: “Qanun”, 2015.-152 səh.

 502. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (28 oktyabr 1999-cu il, № 727-IQ). B.: “Qanun”, 2016.-79 s.

 503. Poluxov Toğrul. Neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrində kontrollinq. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-220 səh.

 504. Rəhbərliklə münasibətlər. B.: “Teas Press”, 2016.-88 səh.

 505. Rəhimli Davud. Universal dizayn hamı üçün. B.: “QHT”, 2015.-43 s.

 506. Rəhimova Nazilə. Kompüter sistemlərində informasiyanın təhlükəsizliyi fənni üzrə laboratoriya işləri. B.: “ADNSU”, 2016.-140 s.

 507. Rəhmanov Kamal. Hadi Rəcəbli düşüncələr işığında. B.: “MBM”, 2011.-339 s.

 508. Rollan Romen. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-549 s.

 509. Roulinq C. K. Harri Potter və Azkaban məhbusu. B.: “Qanun”, 2014.-455 səh.

 510. Rufullayev  Qədim. Zəlimxan Yaqub və xalq yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-151 s.

 511. Rüstəmxanlı Sabir. İki kəlmə. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-512 səh.

 512. Rüstəmxanlı Tənzilə. İrəvandan Xocalıya. B.: “QHT”. 2014.-276 səh.

 513. Rüstəmov Rüfət. Bu dağlardan bir Cahangir keçdi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-296 səh.

 514. Rüstəmsoy Əli. Ölən məhəbbət.B.: “Qanun”, 2016.-200 səh.

 515. Rzayev B. Elektrik stansiyalasrının və yarımstansiyalarının elektrik avadanlıqları. B.: “Mütərcim”, 2014.-429 s.

 516. Rzayev B.H. Şəbəkə memarlığı. B.: “Azərİşıq”, 2016.-157 səh.

 517. Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. B.: “Qanun”, 2014.-423 s.

 518. Sadiq Gülnarə. Paralanmış ürək. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-119 s.

 519. Sadiq Xatirə. 90 ildir danışır və 60 ildir göstərir Bakı. B.: “Günəş”, 2016.-184 s.

 520. Sadiq Xatirə. Altmışa bərabər On il. B.: “Günəş”, 2016.-149 s.

 521. Sadıqcan. B.: “Şuşa”, 2016.-240 səh.

 522. Sahibkarlıq hüquqları. B.: “QHT”, 2015.-128 səh.

 523. Salah Çingiz. Ürəyimin katibiyəm. B.: “Müəllim”, 2016.-216 səh.

 524. Saleh İltifat. Poetik testlər. B.: “Apostrof”, 2012.-118 n.

 525. Salman Cəfərov (haqqında xatirələr) B.: “AFPoliqrAF”,2016.-184 səh.

 526. Sayılov Qalib. Türk etnokosmik yaddaşının Musa Yaqub paradiqması. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-108 səh.

 527. Seton-Tompson, Ernest. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-208 səh.

 528. Sevgi məktubları. B.: “Azərnəşr”, 2016.-103 s.

 529. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 səh.

 530. Seyidova Vəfa. Zoonimlər (Fransız və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında dərs vəsaiti). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-199 s.

 531. Seyidzadə Mirbəşir. Ölümün bir addımlığında. B.: “Bayramoğlu”. 2014.-100 səh.

 532. Səbzəliyev Mahir. Ali riyaziyyatdan mühazirələr I hissə. B.: “ADNA”, 2014.-495 səh.

 533. Səfərli Hacıfəxrəddin. Naxçıvanın epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-142 s.

 534. Səfərli, Hacıfəxrəddin. "Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı" dini-mədəni abidə kompleksi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-72 səh.

 535. Səfəroğlu  Kazım. Mən yazmasam, sən yazmasan... B.: “Şur”, 2017.-151 s.

 536. Səfərov Nicat. Səfəvilər haqqında şübhələrə cavablar. I cild. B.: “MBM”, 2016.-176 səh.

 537. Səfərova Zemfira. Akademik Üzeyir Hacıbəyli: yanan ürəyin aydınlığa çıxaran sənəti. B.: “Elm”, 2015.-254 səh.

 538. Səfiyev E. Elektrik təhlükəsizliyində torpaqlama növləri və icrası. B.: “ADNSU”, 2016.-68 s.

 539. Səxavət Seyran. Seçilməmiş əsərlər. I cild. B.: “Renessans-A ”, 2015.-272 səh.

 540. Səxavət Seyran. Seçilməmiş əsərlər. II cild. B.: “Renessans-A ”, 2015.-482 səh.

 541. Səid Qurban. Əli və Nino. B.: “Qanun”, 2015.-288 səh.

 542. Səlimov  Yaşar. Ali riyaziyyatdan məsələlər H. 2. B.: “ADPU”, 2007.-216 s.

 543. Səlimova Səbinə. Ərəb bədii nəsrində ilkin Abbasilər dövrünün təsviri. B.: “Araz”, 2015.-273 s.

 544. Səlimov-Şağani, Təvəkkül. Hər şeydən bir az. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-160 səh.

 545. Səlimzadə Səidə. Səfəvi xalçaları. 1 cild. B.: “Afpoliqraf”, 2015.-207 s.

 546. Səmədoğlu  Oqtay. Məni aldatdın, həyat!.. B.: “Ərgünəş”, 2016.-202 s.

 547. Sərdarov Yaqub. İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri. B.: “ADNSU”, 2016.-254 s.

 548. Sinaria Şain. İvon Bottonun arzuladığı həyat. B.: “TEAS Press”, 2015.-228 səh.

 549. Sinelnikov Valeri. Öz xəstəliyini sev. B.: “Qanun”, 2015.-320 səh.

 550. Skandinaviya ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-390 s.

 551. Sosial elmlərdə araşdırmanın metodikası. B.: “QHT”, 2015.-100 səh

 552. Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası. B.: “Vətənoğlu”, 2015.-55 s.

 553. Sosial xidmətlər: qanunvericilik və onun tətəbiqi praktikası. B.: 2013.-87 s.

 554. Sözdən asılan arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-846 s.

 555. Sultanov Əziz. Hekayələrlə hikmətlər-1. B.: “İpəkyolu”, 2017.-112 s.

 556. Sultan-zadə Firuzə. Biomüxtəliflik və onun mühafizəsi. B.: “Çaşıoğlu”. 2015.-240 səh.

 557. Süleymanov Mehman. Azərbaycanın qədim və orta əsrlər hərb tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-416 səh.

 558. Süleymanov Seymur. Erməni kimdir? B.: “Qanun”, 2015.-142 səh.

 559. Süleymenov Oljas. Az i Ya. B.: “TEAS Press”, 2016.-292 səh.

 560.  Süleymenov Oljas. Türklər tarixdən əvvəl. B.: “TEAS Press”, 2016.-320 səh.

 561. Svayq  Ştefan. Novellalar. B.: “Qanun”, 2013.-159 s.

 562. Sveyq Stefan. Jozef Fuşe: siyasi xadimin portreti. B.: “Qanun”, 2014.-328 səh.

 563. Şahverdiyev Akif. Güzgü. B.: “Təknur”, 2016.-137 s.

 564. Şamayev Raşbil. Sizdən uzaq yaşasam da...B.: “Şirvannəşr”, 2015.-123 s.

 565. Şarma Robin. Ferrarisini satmış rahiblə öz taleyini öyrən. B.: “Qanun”, 2014.-324 səh.

 566. Şeirlər. Məktəbəqədər uşaqlar üçün. B.: “Şərq-Qəb”, 2016.-48 səh.

 567. Şəfiyeva Əfşan. Seyid Həsən Tağızadə və İranın modernləşməsi. B.: “Araz”, 2016.-269 səh.

 568. Şərq filologiyası məsələləri. 9-cu buraxılış. B.: “Araz”, 2016.-416 səh.

 569. Şirazi Ayətullah Məkarim. Nur surəsinin təfsiri. B.:  “Elm və təhsil”, 2016.-184 səh.

 570. Şirinova Könül. Məmmədsaleh İsmayılovun elmi yaradıcılığının tədqiqi. B.: “Mütərcim”, 2016.-96 səh.

 571. Şirvanlı Mətanət Ulu. Merinin nağıllar dünyası. B.: “Mütərcim”, 2016.-72 səh.

 572. Şirvanlı Mətanət. İt kəlləsi. B.: “Azərbaycan”, 2016.-287 s.

 573. Şukşin, Vasili. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-222 səh.

 574. Şükürbəyli İlkin. Qətl edilmiş uşaqlar. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-160 səh.

 575. Şükürov Sahib. Fermerin məlumat kitabı. B.: “QHT”, 2015.-195 s.

 576. Tağıoğlu Əjdər. Moisey Xorenatsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 577. Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçası ensiklopediyası. II cild. B.: “Mega”, 2015.-469 s.

 578. Taha Cabir əl-Əlvani. İslam tarixində çoxfikirlilik ədəb-ərkanı. B.: “CBS”, 2013.-271 s.

 579. Terrorizm-XXI əsrin müharibəsi. B.: “QHT”, 2016.-40 səh.

 580. Teymur Mövlud. İsmayıllı dağları. B.: “Təknur”, 2015.-487 s.

 581. Təbii resurslar və davamlı inkişaf. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-131 səh.

 582. Təqsirsizlik prezumpsiyası və KİV. B.: 2016.-15 s.

 583. Tənzimləmə texnikası fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-127 s.

 584. Tərəvəzçinin illik fəaliyyət təqvimi. B.: 2016.-84 səh.

 585. Toxuculuq istehsalatı maşınlarının layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-222 s.

 586. Tudə Əli. Nəğməli gecələr. VII cild. B.: “Azərbaycan”, 2016.-408 səh.

 587. Tunç  Ayfər. Yaşıl pəri gecəsi. B.: “Qanun”, 2016.-423 s.

 588. Turan Anar. 17 illik mücadilə. Azərbaycanda sovet işğalına qarşı milli müqavimət hərəkatı. 1920-1937. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2016.-256 səh.

 589. Türk mətbuatında "Erməni məsələsi. B.: “Zərdabi”, 2016.-208 səh.

 590. Türksoy-Azərbaycan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunur. B.: “Türksoy”, 2016.-221 s.

 591. Uğurlu ərə getməyin 49 sadə qaydası. B.: “Qanun”, 2015.-120 səh.

 592. Ulduz ömürlü insan. B.:  “Elm və təhsil”, 2017.-351 s.

 593. Urud Musa. Zəngəzur. B.: “Nurlar”, 2016.-479 səh.

 594. Üç əsrin qəzeti. B.: “Qanun”, 2011.-511 s.

 595. Ümumi hidrogeologiya fənindən laboratoriya işləri və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş. B.: “ADNSU”, 2016.-65 s.

 596. Ümumi kimya texnologiyası. B.: “ADNSU”, 2016.-120 səh.

 597. Üzvi kimya. (I hissə). Üzvi birləşmələrin oksidləşdirilməsi. B.: “ADNSU”, 2016.-52 s.

 598. Üzvi kimya. (II hissə). Üzvi birləşmələrdə turşuluq və əsaslıq nəzəriyyəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-43 s.

 599. Valideyn səriştəsinin artırılması Məqsəd və istiqamətlər, prinsip və formalar. "Səriştəli valideynlər" Proqramı. B.: “OL”, 2016.-110 s.

 600. Vasilyeva Larisa. Kremlin arvadları. B.: “Qanun”, 2013.-664 s.

 601. Vəlbinəli Adıgözəl. Azərilər müqəddəs yolda. B.: “Bayramoğlu”, 2013.-285 səh.

 602. Vəlbinəli Adıgözəl. Elimizin dağ vüqarlı oğulları.  B.: “Nərgiz”, 2007.-132 səh.

 603. Vəlbinəli Adıgözəl. Hara baş götürüb gedir bu dünya? B.: “Bayramoğlu”, 2016.-316 səh.

 604. Vəlbinəli Hacı Adıgözəl. Bir tarixdir qalacıq. B.: 2008.-106 s.

 605. Vəliyev F.Ə. Texnoloji maşınlar. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-376 səh.

 606. Vəliyeva  Fatimə. Ornitonim tərkibli frazeologizmlər (Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin materialları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-111 s.

 607. Vəlizadə Rövşən. SOS!...Manqust əməliyyatı. B.: “Çıraq”, 2016.-396 səh.

 608. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılma qaydalarına dair məlumat kitabı. B.: “Shenker Azerbaycan Ltd”, 2013.-54 s.

 609. Wasserscheid Peter. İon mayeləri sintezdə I cild. B.: “Kövsər”, 2014.-375 s.

 610. Wasserscheid Peter. İon mayeləri sintezdə II cild. B.: “Kövsər”, 2014.-359 s.

 611. Yağmur Sarıgül. Duyğu kəhkəşanı. B.: “MBM”, 2016.-336 səh.

 612. Yarımkeçirici opto və fotoelektronika. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.-256 səh.

 613. Yazıçı və vətəndaş. C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığının bir sıra mühüm məqamları. B.: “QHT”, 2016.-16 səh.

 614. Yeni iş yerləri. Oktyabr 2016. B.: 2016.-209 səh.

 615. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 2016 №3. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-243 səh.

 616. Yeni media və sosial şəbəkələrdə düzgün iştirak günün tələbidir. B.: “QHT”,  2015.-15 səh.

 617. Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-279 səh.

 618. Yol təhlükəsizliyi pasportunun yaradılmasına dair metodik tövsiyə. B.: 2016.-38 s.

 619. Yolçiyev Mübariz. Sığorta hüququ. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2015.-482 səh.

 620. Yolxucu xəstəliklərlə və pis vərdişlərlə mübarizənin təşkili. B.: 2016.-15 s.

 621. Yunan və Roma əfsanələri antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-262 s.

 622. Yusif Seyidov yaradıcılığından seçmələr. B.: “Turxan”, 2016.-104 səh.

 623. Yusifoğlu  Rafiq. Bulud fayton. B.: “ADPU”, 2017.-200 s.

 624. Yusifov Xasay. Sevgisiz bu dünya nəyimə lazım. B.: “Səda”, 2014.-272 səh.

 625. Yusifova Nardanə. Fəza təfəkkürü və incəsənət. B.: “Qoliaf”, 2010.-204 səh

 626. Yusupov Qəhrəman. Kənd qonaq evlərinin fəaliyyətinin əsasları. B.: “Saral”, 2016.-52 s.

 627. Zakirqızı Aytək. Türkiyə fəlsəfi fikrinin zirvəsi-Hilmi Ziya Ülkən. B.: “Ecoprint”, 2016.-228 səh.

 628. Zakiroğlu Orxan. Babur imperatorluğu. B.: “MBM”, 2015.-60 səh.

 629. Zapletin Georgi. Akademik Şamil Əzizbəyov: həyatının və elmi fəaliyyətinin səhifələri. B.: “Elm”, 2015.-135 səh.

 630. Zeynal Sərdar. Azərbaycan dili qrammatikasının bəzi problemləri. (1945-1995-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2014.-219 s.

 631. Zeynal Sərdar. XX əsrin Azərbaycan dili dərslikləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-115 s.

 632. Zeynalov Nicat. Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-255 s.

 633. Zəlzələ zamanı əhalinin davranış qaydaları. B.: “QHT”, 2015.-11 səh.

 634. Zərdabi Həsən bəy. Seçilmiş məqalələri və məktubları. B.: “Zərdabi”, 2016.-912 səh.

 635. Ziya Fəxrəddin. Gələcəyəm, gəl desən.B.: “Mütərcim”, 2016.-176 səh.

 636. Zoomorf təsvirli şirli qablar (MATM Arxeologiya fondunun materialları əsasında) Kataloq. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-163 s.

 637. Zöhrabi Nizami. İşığa doğru gedən adam. B.: “Qanun”, 2016-296 səh.