ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Milli Kitabxana “İnsan alverinə qarşı mübarizə” adlı Elektron məlumat bazasını təqdim etdi

29.07.2020

Milli Kitabxana ümumbəşəri problem olan insan alverinə qarşı mübarizədə maarifləndirmə məqsədilə “İnsan alverinə qarşı mübarizə” adlı Elektron məlumat bazasını virtual rejimdə təqdim etmişdir. Elektron məlumat bazasında təqdim olunan resurslar tam mətnləri  ilə verilmişdir. “İnsan alverinə qarşı mübarizə” adlı Elektron məlumat bazası ilə  http://anl.az/el/emb/Insan_alveri/index.htm      linki vasitəsilə tanış olmaq olar.

Share