ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Milli Kitabxananın Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğinə töhfələri

20.11.2020

Milli Kitabxananın Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğinə töhfələri

 

Ətraflı: 525-ci qəzet. – 2020. – 18 noyabr. – S.15.

 

http://525.az/site/?name=xeber&news_id=155788#gsc.tab=0

Share