ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Belarus kitab nəşrinin 500 illiyi ilə əlaqədar böyük naşir, maarifçi Frantsisk Skorinaya həsr edilmiş kitab sərgisi

11.09.2017

Sentyabr ayının 11-də Milli Kitabxanada Belarus kitab nəşrinin 500 illiyi ilə əlaqədar böyük naşir, maarifçi Frantsisk Skorinaya həsr edilmiş kitab sərgisi açılmışdır.
Sərgidə müəllifin həyat və yaradıcılığına həsr edilən ədəbiyyat öz əksini tapmışdır.

Share