ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Sərgi: "Əli Vəkil-80"

10.06.2018

İyunun 10-da Azərbaycan Milli Kitabxanasında Azərbaycan ədəbiyyatının  nümayəndələrindən biri, şair Əli Vəkil oğlu Səfiyevin (Əli Vəkil) anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə “ Əli Vəkil-80” adlı kitab sərgisi açılmışdır. Sərgidə şairin əsərləri, redaktoru olduğu,ön söz yazdığı, tərtib və tərcümə etdiyi, sözlərinə yazılmış mahnılar və şair haqqında olan kitab,qəzet-jurnal materialları sərgilənmişdir.

Share