ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Sərgi: “Nizaməddin Şəmsizadə-65”

29.12.2019

Dekabrın 29-da Azərbaycan Milli Kitabxanasında ədəbiyyatşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Nizaməddin Şəmsəddin oğlu Şəmsizadənin anadan olmasının 65 illiyi münasibətilə “Nizaməddin Şəmsizadə-65” adlı kitab sərgisi açılıb.

Görkəmli alim bir çox monoqrafiyaların, hekayələr və şeirlər kitablarının, 200-dən çox ədəbi-tənqidi, elmi-nəzəri və publisistik məqalənin müəllifidir.

Təqdim olunan sərgidə alimin əsərləri, tərtib etdiyi, ön söz yazdığı, haqqında yazılmış kitablar, jurnall nümayiş olunur.

Sərgi bir həftə davam edəcək.

Share