Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Milli Kitabxanada “26 İyun – Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

Milli Kitabxanada “26 İyun – Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

26.06.2021

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılması müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun mühüm nailiyyətlərindən biridir. Ordumuzun yaradılması prosesi əslində ölkəmizin müstəqilliyinin tarixidir.

Milli Kitabxanada “26 İyun – Narkomaniya və Narkobizneslə Mübarizə Günü” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

Milli Kitabxanada “26 İyun – Narkomaniya və Narkobizneslə Mübarizə Günü” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

25.06.2021

Bəşəriyyətin ən ağrılı problemlərindən olan, cəmiyyətin ciddi bəlasına, xalqın, millətin təhlükə mənbəyinə çevrilən narkomaniya dinindən, dilindən, irqindən, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq, hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. İctimaiyyətin diqqətini daim narkomaniya ilə bağlı problemlərə yönəltmək məqsədilə BMT tərəfindən 26 iyun – Narkomaniyaya və Narkobiznesə qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü elan olunub.

Milli Kitabxana 20-23 iyun tarixlərində Qırğızıstan Respublikasında keçirilən “Rəqəmsal dövrdə kitab və mütaliə” mövzusunda II Beynəlxalq Konfransda iştirak edib

Milli Kitabxana 20-23 iyun tarixlərində Qırğızıstan Respublikasında keçirilən “Rəqəmsal dövrdə kitab və mütaliə” mövzusunda II Beynəlxalq Konfransda iştirak edib

21.06.2021

İyun ayının 21-də Azərbaycan Milli Kitabxanası MDB-yə Üzv Dövlətlərinin Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun, Qırğızıstan Respublikası Hökumətinin, Bölgələrarası Kitabxana Əməkdaşlıq Mərkəzinin, YUNESKO-nun “İnformasiya Hamı üçün” Proqramının Rusiya Komitəsinin, A.Osmonov adına Qırğızıstan Respublikasının Milli Kitabxanasının və Qırğızıstan Respublikasının Kitabxanalar Birliyinin təşkil etdiyi “Rəqəmsal dövrdə kitab və mütaliə” mövzusunda Qırğızıstan Respublikasında keçirilən II Beynəlxalq Konfransda iştirak edib.

Milli Kitabxanada “ALİSA Azərbaycanın Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi” adlı elektron təlimati metodik vəsait istifadəçilərə təqdim olunub

Milli Kitabxanada “ALİSA Azərbaycanın Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi” adlı elektron təlimati metodik vəsait istifadəçilərə təqdim olunub

21.06.2021

Cəmiyyətin intellektual, mənəvi potensialının inkişafında əvəzolunmaz rol oynayan kitabxanaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi bu sahədə əsaslı islahatların aparılmasını, kitab fondlarının müasir informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdirilməsini, dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinin təcrübəsindən istifadə edilməsini, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini zəruri edir və bütün bunlar mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas proritetlərindən biridir.

Milli Kitabxanada “Cahangir Cahangirov – 100” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

Milli Kitabxanada “Cahangir Cahangirov – 100” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

19.06.2021

İyun ayının 20-də Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, Xalq artisti Cahangir Cahangirovun 100 illik yubileyi tamam olur. Cahangir Cahangirov əsərləri ilə Azərbaycan musiqisinə, incəsənətinə saysız-hesabsız incilər bəxş etmişdir.