Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Milli Kitabxanada “Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiəsi Günü” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

Milli Kitabxanada “Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiəsi Günü” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

05.05.2021

BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə 1992-ci ildən 5 may Əlillərin Hüquqlarının Müdafiəsi Günü kimi qeyd olunur. Əlilliyi olan insanlara Ümummilli lider Heydər Əliyevin vaxtilə göstərdiyi diqqət və qayğı 2003-cü ildən etibarən Prezident İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə davam etdirilir. “Hər bir vətəndaş bizim üçün qiymətlidir, dəyərlidir. Fiziki cəhətdən qüsurlu insanlar isə xüsusi qayğıya layiqdirlər və biz çalışırıq ki, bunu edək” deyən dövlət başçısının bu sözləri isə əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinin daim gücləndirilməsində öz əməli təsdiqini tapır.

Milli Kitabxanada “Professor Hafiz Paşayev” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

Milli Kitabxanada “Professor Hafiz Paşayev” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

01.05.2021

May ayının 2-də görkəmli professor Hafiz Paşayevin 80 illik yubileyi tamam olur. Hafiz Paşayev XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elmi tarixində şöhrət tapmış parlaq şəxsiyyətlərdən biridir. O, böyük bir nəslin parlaq nümayəndəsi, müdrik insan və gözəl bir ailə başçısı kimi, özünün bütün davranışı, həyat və fəaliyyəti ilə cəmiyyətimizin sarsılmaz mənəvi dəyərlər qalasını ucaltmışdır.

01.05.2021

Milli Kitabxanada “Aşıq Ələsgər – 200” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

Milli Kitabxanada “Aşıq Ələsgər – 200” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

29.04.2021

Aşıq Ələsgər çoxəsrlik keçmişə malik aşıq sənəti ənənələrinə ən yüksək bədii-estetik meyarlarla yeni məzmun qazandırmış, xalq ruhuyla həmahəng əsərləri ilə Azərbaycanın mədəni sərvətlər xəzinəsinə misilsiz töhfələr bəxş etmişdir. Sənətkarın doğma təbiətə məhəbbət və vətənpərvərlik hisslərini vəhdətdə aşılayan, ana dilimizin saflığını, məna potensialını və hüdudsuz ifadə imkanlarını özündə cəmləşdirən dərin koloritli yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq səhifələrindəndir.

Milli Kitabxanada “Akademik Zərifə Əliyeva – 98” adlı virtual sərgi və “Zərifə xanım Əliyeva” adlı Elektron məlumat bazası virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

Milli Kitabxanada “Akademik Zərifə Əliyeva – 98” adlı virtual sərgi və “Zərifə xanım Əliyeva” adlı Elektron məlumat bazası virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olunub

28.04.2021

Aprelin 28-də Azərbaycan tibb elmində silinməz izlər qoymuş, səhiyyəmizə böyük töhfələr vermiş akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 98-ci ildönümü tamam olur.