Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

Hörmətli oxucular!

 

Siz bu bölmə vasitəsilə məsafədən sifariş vermək imkanı əldə edəcəksiniz. Bunun üçün siz “Virtual sifariş” səhifəsində tələb olunan qrafaları doldurmalısınız (oxucunun adı, soyadı, oxucu biletinin nömrəsi, sifariş olunan kitabın müəllifi, sərlövhəsi, şifrəsi, nəşriyyatı, nəşr ili və s.). Sifariş etdiyiniz çap məhsulunun lazımi əlamətlərini Siz Elektron kataloqda (http://ek.anl.az/saytında) "Axtarış" pəncərəsindən istifadə etməklə əldə edə bilərsiniz: 

 

 

Siz sifariş etdiyiniz kitabı tapdıqda elə həmin səhifədən (və ya kitabın sərlövhəsinə tıklamaqla açılan səhifədən) onun haqqında məlumatları - müəllifini, sərlövhəsini, nəşriyyatını və nəşr ilini əldə edə bilərsiniz: 

 

 

Düzülüş şifrəsini isə kitabın sərlövhəsinə tıklamaqla açılan səhifədən "Nüsxələr"-i tıklayın və lazımi məlumatları götürün:

 

 

Sonra Siz bu məlumatlara əsasən “Virtual sifariş” səhifəsində tələb olunan uyğun qrafaları doldura bilərsiniz.