Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

SƏNƏDLƏRİN ELEKTRON SİFARİŞİ

HÖRMƏTLİ OXUCULAR !

“Sənədlərin elektron sifarişi” bölməsi respublikamızın digər şəhər və regionlarında yerləşən Mərkəzi kitabxanalar vasitəsilə bütün Azərbaycan oxucularına  virtual rejimdə kitabxana xidmətini həyata keçirir. Bu da yerlərdəki mərkəzi kitabxanalarda oxuculara verilən rədd cavablarının sayının minimuma endirilməsinə və regionlardakı oxuculara və mütəxəssislərə kitabxana xidmətinin səviyyəsinin yüksəldilməsinə səbəb olur. Eyni zamanda bu bölmə xarici ölkələrdə yaşayan və Azərbaycan haqqında bu və ya digər materiallara ehtiyac duyan oxuculara virtual rejimdə xidmət  göstərir.