ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

VİRTUAL SƏRGİ


Hörmətli oxucular,

"Virtual sərgi" bölməsi sizə məsafədən xidməti həyata keçirir. Bölməyə daxil olmaqla sizlərə təqdim olunan materiallarla yaxından  tanış ola bilərsiniz.
İlkin olaraq "Yurdumuza bahar gəlir" adlı kitab sərgisini sizlərə təqdim edirik. Sərgidə mövzuya dair həm şəkillər, həm də kitablar  təqdim olunur.  Nümayiş olunan hər bir kitab haqqında ətraflı məlumat verilir. Eyni zamanda  saytımızın “Elektron kataloq və elektron kitabxana” bölməsində onlayn oxusu  olan kitabların biblioqrafik təsvirindən sonra onların linkləri də verilmişdir.
Ümid edirik ki, virtual rejimdə təqdim etdiyimiz bu xidmət sizləri sevindirəcək!

 


SÜLEYMAN RƏHİMOV 120
 

AZƏRBAYCANIN TARİXİ ABİDƏLƏRİ

ƏBÜLFƏZ QARAYEV - İLK AZƏRBAYCANLI PEDİATR, ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, PROFESSOR

 

GENERAL ƏLİAĞA ŞIXLİNSKİ

ƏLİLLƏRİN HÜQUQLARININ

BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏSI GÜNÜ

ŞANLI ZƏFƏR

TARİXİMİZ - 75

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ
 

15 İYUN - MİLLİ QÜRUR TARİXİMİZ
 

18 İYUN - MİLLİ

İNSAN HÜQUQLARI GÜNÜ

 

AKADEMİK ZİYAD SƏMƏDZADƏ

 

GÖRKƏMLİ KİTABXANAŞÜNAS ALİM, PROFESSOR XƏLİL İSMAYİLOV