ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

VİRTUAL SƏRGİ


Hörmətli oxucular,

"Virtual sərgi" bölməsi sizə məsafədən xidməti həyata keçirir. Bölməyə daxil olmaqla sizlərə təqdim olunan materiallarla yaxından  tanış ola bilərsiniz.
İlkin olaraq "Yurdumuza bahar gəlir" adlı kitab sərgisini sizlərə təqdim edirik. Sərgidə mövzuya dair həm şəkillər, həm də kitablar  təqdim olunur.  Nümayiş olunan hər bir kitab haqqında ətraflı məlumat verilir. Eyni zamanda  saytımızın “Elektron kataloq və elektron kitabxana” bölməsində onlayn oxusu  olan kitabların biblioqrafik təsvirindən sonra onların linkləri də verilmişdir.
Ümid edirik ki, virtual rejimdə təqdim etdiyimiz bu xidmət sizləri sevindirəcək!

 


SÜLEYMAN RƏHİMOV 120
 

AZƏRBAYCANIN TARİXİ ABİDƏLƏRİ

<

ƏBÜLFƏZ QARAYEV - İLK AZƏRBAYCANLI PEDİATR, ƏMƏKDAR ELM XADİMİ, PROFESSOR

 

GENERAL ƏLİAĞA ŞIXLİNSKİ

ƏLİLLƏRİN HÜQUQLARININ

BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏSI GÜNÜ

ŞANLI ZƏFƏR

TARİXİMİZ - 75

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ
 

15 İYUN - MİLLİ QÜRUR TARİXİMİZ
 

18 İYUN - MİLLİ

İNSAN HÜQUQLARI GÜNÜ

 

AKADEMİK ZİYAD SƏMƏDZADƏ

 

GÖRKƏMLİ KİTABXANAŞÜNAS ALİM, PROFESSOR XƏLİL İSMAYİLOV

 

ƏMƏKDAR ELM XADİMİ,

 PROFESSOR XƏLİL YUSIFLİ

 

YAZIÇI-PUBLİSİST,TARİXİ ROMANLAR MÜƏLLİFİ YUNUS OĞUZ

 

MİLLİ MƏTBUAT - 145

 

MİLLİ MUSİQİ

XƏZİNƏMİZDƏN

 

 

AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ GÜNÜ

 

AZƏRBAYCAN MILLI

KINO GÜNÜ

 

ABAY KUNANBAYEV

 

 

BEYNƏLXALQ GƏNCLƏR GÜNÜ

 

 

AKADEMİK BƏKİR NƏBİYEV

 

 

XALQ ŞAİRİ FİKRƏT QOCA

 

 

  BEYNƏLXALQ AZƏRBAYCAN     MUĞAMI VƏ MUSİQİSİ GÜNÜ 

 

 

 ƏHMƏDİYYƏ CƏBRAYILOV-100

 

 

AZƏRBAYCANDA

YAŞAYAN AZSAYLI XALQLAR

 

 

HƏSƏN SEYİDBƏYLİ-100

 

 

15 SENTYABR BİLİK GÜNÜ

 

 

BEYNƏLXALQ SÜLH GÜNÜ

 

BÖYÜK QƏZƏL USTADI ƏLAĞA VAHİD

 

   QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR!

QARABAĞ ABİDƏLƏRİ

 

   QARABAĞ XALQ SƏNƏTKARLIĞI

 

İÇƏRİŞƏHƏR

 

QARABAĞ GEYİMLƏRİ

 

  NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ

    AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİ 

 

  QARABAĞ XALÇALARI

   

MƏHƏMMƏD HADİ

 

  9 NOYABR DÖVLƏT

BAYRAĞI GÜNÜ

  12 NOYABR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA

GÜNÜDÜR

   3 DEKABR BEYNƏLXALQ

 ƏLİLLƏR GÜNÜDÜR