Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

Kitabxananın nəşrləri

2018-ci ildə nəşr olunacaq vəsaitlər

 1. Qara Qarayev: biblioqrafiya

 2. Mir Cəlal: biblioqrafiya

 3. Zərifə Əliyeva: biblioqrafiya

 4. Heydər Əliyev: Elmi-köməkçi biblioqrafiya

 5. 31 Mart – Azərbaycanlıların soyqırımı: biblioqrafiya

 6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: biblioqrafiya

 7. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat 2018 (12 buraxılış)

 8. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2019

 9. Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən nəşr edilən biblioqrafiyaların biblioqrafiyası

 10. Müstəqillik illərində Azərbaycanda müdafiə olunmuş dissertasiyaların biblioqrafiyası (1991-2017): I Hissə: Humaniar və ictimai elmlər

 11. Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri – X buraxılış

 12. Heydər Əliyev – 95

 13. Zərifə Əliyeva – 95

 14. Milli Kitabxana – 95: məlumat xarakterli buklet

 15. Kreativ kitabxanaçı modeli

 16. Kitabxana işi haqqında 100 sual

 17. 25 il Vətən həsrəti ilə (Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarının işğalının 25-ci il dönümü ilə bağlı)

 18. Kitabxanalarda çap nümunələrinin hazırlanması: ənənə və innovasiyalar

 19. Kitabxana fəaliyyətində uçot və hesabat

 20. Kənd kitabxanası: problemlər və perspektivlər

 21. Mikayıl Müşfiq – 110

 22. Oxuculara verilən “yox” cavabları və onların aradan qaldırılması yolları

 23. Kitabxana təcrübəsində sosioloji tədqiqat metodları

 24. Mart soyqırımı-100

 25. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100

 26. Kitabxanalarda qəzet və jurnallarla aparılan iş

 27. İnformasiya cəmiyyətində kitabxanaçı mütəxəssislərin ixtisasının artırılması istiqamətləri

 28. Yeni kitablar – 2017: annotasiyalı biblioqrafik göstərici – IV buraxılış

 29. Yeni kitablar – 2018: annotasiyalı biblioqrafik göstərici - I buraxılış

 30. Yeni kitablar – 2018: annotasiyalı biblioqrafik göstərici – II buraxılış

 31. Yeni kitablar – 2018: annotasiyalı biblioqrafik göstərici - III buraxılış

 32. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 2017