Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABXANAMIZIN NƏŞRLƏRİ

2017-ci ildə nəşr olunacaq vəsaitlər

 

 1. Xəlil Rza Ulutürk: biblioqrafiya

 2. Molla Pənah Vaqif: biblioqrafiya

 3. Yusif Vəzir Çəmənzəminli: biblioqrafiya

 4. Nazim Axundov: biblioqrafiya

 5. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2018

 6. Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən nəşr edilən biblioqrafiyaların biblioqrafiyası

 7. İslam: Elmi-köməkçi biblioqrafiya

 8. Mustafa Çəmənli: biblioqrafiya

 9. Milli Kitabxananın tərcümə ədəbiyyatı: biblioqrafiya

 10. Azərbaycan xarici mətbuatda: biblioqrafiya

 11. Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri

 12. Kitabxanadan istifadə və kitabla rəftar qaydaları

 13. Kreativkitabxanaçımodeli

 14. Kitabxanalardaqəzetvəjurnallarlaaparılaniş

 15. Kitabxanalarda çap nümunələrinin hazırlanması: ənənə və innovasiyalar

 16. Kitabxana fəaliyyətində uçot və hesabat

 17. “İslam həmrəyliyi ili” və kitabxanalar

 18. Oxuculara verilən “yox” cavabları və onların aradan qaldırılması yolları

 19. Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində Aprel döyüşlərinin rolu

 20. M.P.Vaqif – 300: metodik tövsiyələr

 21. Mütaliə mədəniyyəti və kitabxana xidməti. 2010-2016: daycest

 22. İnformasiya cəmiyyətində kitabxanaçı mütəxəssislərin ixtisasının artırılması istiqamətləri

 23. Milli Kitabxana – 95: məlumat xarakterli buklet

 24. Mart soyqırımından 100 il ötür

 25. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100

 26. Heydər Əliyev – 95

 27. Zərifə Əliyeva – 95

 28. 25 il Vətən həsrəti ilə (Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarının işğalının 25-ci il dönümü ilə bağlı)

 29. 1964-cü ildə nəşr olunmuş qədim dövr 1780-1920-ci illəri əhatə edən “Azərbaycan kitabı”nın I cildinə daxil olmayan başqa dillərdə olan kitabların biblioqrafik göstəricisi

 30. 1982-ci ildə nəşr olunmuş 1920-1940-cı illərdə humanitar sahələr üzrə “Azərbaycan kitabı”nın II cildinə daxil olmayan başqa dillərdə olan ədəbiyyatın biblioqrafik göstəricisi

 31. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2016

 32. Yeni kitablar – 2016: annotasiyalı biblioqrafik göstərici - IV buraxılış

 33. Yeni kitablar – 2017: annotasiyalı biblioqrafik göstərici - I buraxılış

 34. Yeni kitablar – 2017: annotasiyalı biblioqrafik göstərici - II buraxılış

 35. Yeni kitablar – 2017: annotasiyalı biblioqrafik göstərici - III buraxılış

 36. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat 2017 (12 buraxılış)