Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

  

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

Kitabxananın nəşrləri

2020-ci ildə nəşr olunacaq vəsaitlər

 1. Azərbaycan Böyük Vətən Müharibəsi dövründə: BVM – 75: biblioqrafiya

 2. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev: biblioqrafiya

 3. Seyid Əzim Şirvani: biblioqrafiya

 4. Rəsul Rza: biblioqrafiya

 5. Kamal Abdulla: biblioqrafiya

 6. Nəriman Nərimanov: biblioqrafiya

 7. Vaqif Səmədoğlu: biblioqrafiya

 8. Məhəmməd Hadi: biblioqrafiya

 9. Süleyman Ələsgərov: biblioqrafiya

 10. Müstəqillik illərində Azərbaycanda müdafiə olunmuş dissertasiyaların biblioqrafiyası (1991-2018)

 11. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat 2020 (12 buraxılış)

 12. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2021

 13. 20 Yanvar – Qan Yaddaşımız

 14. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

 15. Nəriman Nərimanov – 150

 16. “Şanlı zəfər tariximiz – 75” Böyük Vətən Müharibəsi üzərində Qələbənin 75-ci ildönümünə

 17. Seyid Əzim Şirvani – 185

 18. Üzeyir Hacıbəyli – 135

 19. Kitabxanalar və könüllülər – yeni imkanlar məkanı

 20. Müasir kitabxanalarda kreativ iş formaları.

 21. YUNESKO-nun ümumdünya və qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olan Azərbaycan nümunələrinin kitabxanalarda təbliği.

 22. Kənd kitabxanası – problemlər və perspektivlər

 23. Səyyar kitabxana xidməti

 24. Kitabxanalarda gənclərlə işin təşkili

 25. Kitabxana fəaliyyətində uçot və hesabat

 26. Kitabxanalarda hüquqi informasiyaya olan tələbatın ödənilməsi

 27. Yeni kitablar – 2019: annotasiyalı biblioqrafik göstərici – IV buraxılış

 28. Yeni kitablar – 2020: annotasiyalı biblioqrafik göstərici – I buraxılış

 29. Yeni kitablar – 2020: annotasiyalı biblioqrafik göstərici – II buraxılış

 30. Yeni kitablar – 2020: annotasiyalı biblioqrafik göstərici – III buraxılış

 31. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2020

 32. “Milli musiqi xəzinəmizdən” Mədəniyyət Nazirliyinin Milli Kitabxana ilə birgə layihəsinin nəşrləri