Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

Kitabxananın nəşrləri

2019-ci ildə nəşr olunacaq vəsaitlər

 1. Səməd Mənsur: biblioqrafiya

 2. Cəlil Məmmədquluzadə: biblioqrafiya

 3. İsmayıl Şıxlı: biblioqrafiya

 4. Aida İmanquliyeva: biblioqrafiya

 5. İmadəddin Nəsimi: biblioqrafiya

 6. Mirzə Şəfi Vazeh: biblioqrafiya

 7. Nizami Cəfərov: biblioqrafiya

 8. Seyran Səxavət: biblioqrafiya

 9. Süleyman Ələsgərov: biblioqrafiya

 10. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat 2018 (12 buraxılış)

 11. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2020

 12. Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri – XI buraxılış

 13. Cəlil Məmmədquluzadə – 150

 14. Kreativ kitabxanaçı modeli

 15. Kitabxana işi haqqında 100 sual

 16. Kitabxanalarda gənclərlə işin təşkili

 17. Səyyar kitabxana xidməti

 18. Kitabxana fəaliyyətində uçot və hesabat

 19. İmadəddin Nəsimi – 650

 20. YUNESKO-nun ümumdünya və qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olan Azərbaycan nümunələrinin kitabxanalarda təbliği

 21. Kitabxanalarda hüquqi informasiyaya olan tələbatın ödənilməsi

 22. Kənd kitabxanası: problemlər və perspektivlər

 23. Kitabxanalarda qəzet və jurnallarla aparılan iş

 24. Oxuculara verilən “yox” cavabları və onların aradan qaldırılması yolları

 25. İnformasiya cəmiyyətində kitabxanaçı mütəxəssislərin ixtisasının artırılması istiqamətləri

 26. Yeni kitablar – 2018: annotasiyalı biblioqrafik göstərici – IV buraxılış

 27. Yeni kitablar – 2019: annotasiyalı biblioqrafik göstərici - I buraxılış

 28. Yeni kitablar – 2019: annotasiyalı biblioqrafik göstərici – II buraxılış

 29. Yeni kitablar – 2019: annotasiyalı biblioqrafik göstərici - III buraxılış

 30. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 2018