Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

DİREKTORTahirov Kərim Məhəmməd oğlu 
Professor, Əməkdar mədəniyyət işçisi

 

Tel:  (+ 994 12) 493 40 03

Fax: (+ 994 12) 498 08 22

E-mail: [email protected]