Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

ELMİ İŞLƏR VƏ İNFORMASİYA RESURSLARININ İNKİŞAFI ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİHacıyeva Mələk xanım Məmməd qızı

Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

 

Tel:  (+994 12) 493 51 75

E-mail: [email protected]