Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

İNFORMASİYALAŞDIRMA VƏ TEXNOLOJİ İNKİŞAF ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

Ilkin Nəsirli

Nəsirli İlkin Vüqar oğlu

 

Tel:  (+994) 55 602 82 74

E-mail: [email protected]