Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

İNFORMASİYALAŞDIRMA VƏ TEXNOLOJİ İNKİŞAF ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

Musayev Elçin Yaqub oğlu

 

Tel:  (+ 994 12) 498 80 64

E-mail: elchin.m@anl.az