Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

KİTABXANA-İNFORMASİYA XİDMƏTİ VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİİsmayılova Ədibə İmaş qızı 
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Tel:  (+ 994 12) 493 83 09
E-mail: [email protected]