Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

MƏTBƏƏ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: Qasımov Vasif Nurəhməd oğlu 
Tel.: (994 12) 493 96 04

Şöbə haqqında ümumi məlumat

Mətbəə şöbəsi 2006-cı ildən müstəqil şöbə kimi fəaliyyətə başlamışdır. 

Vəzifələri

  • Milli kitabxananın nəşrə hazırladığı bütün çap məhsullarını nəşr etmək;

  • Qəzet və jurnalları cildləmək.

Fəaliyyət istiqamətləri

  • Milli kitabxananın hazırladığı biblioqrafik göstəriciləri, tövsiyə ədəbiyyatlarını, keçirilən tədbirlər üçün hazırlanan dəvətnamələri və oxuculara xidmətlə bağlı olan şöbələrin tələbnamə və nəzarət vərəqələrini çap edir, kitabxananın çap ilə bağlı olan bütün məsələləri həll edir;

  • Kitabxanaya daxil olan qəzet və jurnalları vaxtaşırı cildləyir;

  • İşlənmiş, korlanmış, təmirə ehtiyacı olan, fiziki cəhətdən dağılmış qəzet, jurnal və kitabları bərpa edir.