Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

DÜNYA KİTABXANALARI İNTERNETDƏ

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Milli Kitabxanaları