Kitabların, əlyazmaların və digər nəşrlərin tarixi,bədii və elmi dəyərinin

müəyyənləşdirilməsi, xüsusi bədii ekspertiza keçirilməsi, bu barədə

 xüsusi rəy və mühafizə şəhadətnaməsi verilməsi üzrə ekspert

 komissiyasının işinə dair
 

QİYMƏT CƏDVƏLİ
 

1. Siyahı üzrə ekspertizadan keçirilən ədəbiyyatın sayından (ad etibarıilə) asılı olaraq ekspertizadan keçirilərək sertifikat və yaxud rəy verilməsi üçün :

-100 nüsxəyə qədər------------------------------------------------------------------------------------- 20 yeni Azərbaycan manatı.
- hər növbəti 100 nüsxə üçün ------------------------------------------------------------------------ 10 yeni Azərbaycan manatı.
-1000 nüsxədən artıq olduqda hər əlavə 100 nüsxə üçün -------------------------------------- 8 yeni Azərbaycan manatı.

2. Növbədənkənar və səyyari ekspertiza və rəy üçün ikiqat artıq məbləğdə.

3. Hər bir mühafizə şəhadətnaməsi, sertifikat blankı üçün -------------------------------------------- l yeni Azərbaycan manatı.

4. Xarici ölkələrə təhsil almağa gedən tələbələr üçün tədris və bədii ədəbiyyata 50% güzəşt edilir.

5. Sərgi, qastrol, bərpa işləri, prezentasiya, beynəlxalq mədəniyyət tədbirləri ilə əlaqədar olaraq mədəniyyət sərvətləri ölkədən müvəqqəti çıxarıldıqda, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi göstərişi ilə qonaqlar üçün və həmin nazirlik xətti ilə xarici ezamiyyəyə gedən mütəxəssislər üçün ekspertiza ödənişsiz keçirilir.