Azəbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
EKSPERT KOMİSSİYASI
Mədəniyyət sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasından çıxarılması üçün
 

ŞƏHADƏTNAMƏ (icazə sənədi) 000001
 

1. Əşyanın, çap məhsullarının müəllifi, sərlövhəsi, nəşr yeri, nəşr ili, sayı, təsviri (hazırlanma texnikası, materialı, hazırlandığı tarix və qiyməti göstərilməklə)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Ekspert komissiyasının rəyi_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Əlavə olunur:
A) Aparılan əşyaların, çap məhsullarının siyahısı________________________________ səhifədə
Ekspert komissiyasının sədri ______________________________
 

Verilib:
 

Üzvlər _________________________________________________

_______________________________________________________               "___" ____________il

_______________________________________________________
_______________________________________________________               5 il müddətində etibarlıdır

_______________________________________________________

_______________________________________________________
M.Y