Qəzetlər
  1. Həyat: Siyasi-ictimai, iqtisadi elmi qəzet /Red.: Ə.Ağayev və Ə.Hüseynzadə.- Bakı, 1905-1906.- 60 sm.- Ərəb qrafikasında
  2. İrşad: Gündəlik çıxan ədəbi, siyasi, elmi, iqtisadi, ictimai qəzet /Redaktorları: Ə.Ağayev, H.Vəzirov, Ü.Hacıbəyov, M.Ə.Rəsulzadə. -Bakı, 1905-1908.- 67 sm.-Ərəb qrafikasında.
  3. Məlumat: Gündəlik siyasi, ədəbi, iqtisadi elmi qəzet /Red.: H.İ.Qasımov. -Bakı, 1911.- 65 sm.- Ərəb qrafikasında.
  4. Nicat: Həftədə bir dəfə nəşr olunan siyasi, ədəbi və ictimai qəzet /Red.: İ.Aşurbəyli.- Bakı, 1910-1911.- 52 sm.- Ərəb qrafikasında.
  5. Səda: Gündəlik ədəbi, siyasi-ictimai, elmi, iqtisadi qəzet /Red.: N.Vəzirov.- Bakı, 1911.- 59 sm.- Ərəb qrafikasında.
  6. Sədayi-Vətən: Gündəlik ədəbi, siyasi, ictimai qəzet /Red.: H.Vəzirov.- Bakı, 1911-1912.- 50 sm.- Ərəb qrafikasında.
  7. Sədayi-Həqq: Gündəlik ədəbi, siyasi-ictimai, elmi, iqtisadi qəzet /Red.: H.Vəzirov.- Bakı, 1912.-51 sm.- Ərəb qrafikasında.
  8. Sovqat: Gündəlik siyasi, iqtisadi, ədəbi qəzet /Red.: A.Mirzəzadə.- Bakı, 1916-1917.-50 sm.- Ərəb qrafikasında.
  9. Şərqi-Rus: Çərşənbə, cümə, bazar günləri çıxan siyasi, ədəbi, ictimai, elmi qəzet / Red.: M.Şahtaxtinski, C.Məmmədquluzadə. -Tiflis, 1903-1904.- 49 sm.- Ərəb qrafikasında.

<< Geri
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved