Azərbaycan Respublikası prezidentinin 12 yanvar 2004-cü il tarixli 56 saylı sərəncamı ilə nəşr olunan və kitabxanaya hədiyyə edilən kitabların siyahısı.


1. Cəlil Məmmədquluzadə. Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. Bakı, “Öndər”, 2004.

2. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, “Lider”, 2004.- 728 səh.

3. Atalar sözü. Bakı, “Öndər”, 2004.- 264 səh.

4. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Bakı, “Lider”, 2004.- 392 səh.

5. Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi. Bakı, “Lider”, 2004.- 264 səh.

6. Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. Bakı, “Lider”, 2004.- 288 səh.

7. Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl. Bakı, “Lider”, 2004.- 336 səh.

8. Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə. (İqbalnamə). Bakı, “Lider”, 2004.- 256 səh.

9. Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə. (Şərəfnamə). Bakı, “Lider”, 2004.- 432 səh.

10. Nizami Gəncəvi. Lirika. Bakı, “Lider”, 2004.- 160 səh.

11. Molla Nəsrəddin lətifələri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 304 səh.

12. Nəriman Nərimanov. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2004.- 496 səh.

13. Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Lider”, 2004.

14. Qorqud ədəbiyyatı bədii əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 368 səh.

15. Kitabi Dədə Qorqud. Bakı, “Öndər”, 2004.- 376 səh.

16. Dədə Qorqud kitabı. Ensiklopedik lüğəti. Bakı, “Öndər”, 2004.- 368 səh.

17. Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr. Bakı, “Öndər”, 2004.- 240 səh.

18. M.Gəncəvi. Rübailər. Bakı, “Lider”, 2004.- 144 səh.

19. X.B.Natəvan. Əsərləri. Bakı, “Lider”, 2004.- 88 səh.

20. B.Vahabzadə. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı. “Öndər”, 2004.

21. Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Lider”, 2004.

22. C.Novruz. Seçilmiş əsrləri. Bakı, “Lider”, 2004.- 288 səh.

23. M.Əhvədi. Cami-cəm.Bakı, “Lider”, 2004.- 288 səh.

24. Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2004.- 336 səh.

25. X.Zeynal. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 264 səh.

26. M.Dilbazi. Seçilmiş əsrləri. Bakı, “Lider”, 2004.- 280 səh.

27. Ömər Xəyyam. Rübailər. Bakı, “Lider”, 2004.- 104 səh.

28. Azəroğlu B. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 288 səh.

29. İ.Nəsimi. Seçilmiş əsrləri. I cild. Bakı, “Lider”, 2004.- 336 səh.

30. S.Təbrizi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”. 2004.- 256 səh.

31. A.İldırım. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 160 səh.

32. Y.Əmrə. Əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 326 səh.

33. Stivenson R.L. Dəfinələr adası. Bakı, “Öndər”, 2004.

34. Dante A. İlahi komediya. Bakı, “Öndər”, 2004.

35. Həsənzadə N. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 336 səh.

36. Molla Pənah Vaqif. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 264 səh.

37. S.Ə.Nəbati. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.

38. Qabil. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq- Qərb”, 2004.- 248 səh.

39. El çələngi. Bakı, “Şərq- Qərb”, 2004.- 248 səh.

40. Sarıvəlli O. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.

41. Gülgün M. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.

42. Əbülqasım Firdovsi. Şahnamə. Bakı, “Öndər”, 2004.

43. Conatan Svift. Qulliverin səyahəti. Bakı, “Öndər”, 2004.- 344 səh.

44. Kəsəmənli N. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 256 səh.

45. Aleksandr Düma. Üç muşketyor. Bakı, “Öndər”, 2004.- 600 səh.

46. Homer. İlliada. Bakı, “Öndər”, 2004.- 528 səh.

47. Səmədoğlu V. Uzaq yaşıl ada. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.

48. Əylisli Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.

49. Anar. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2004.- 416 səh.

50. Kəlilə və Dimnə. Bakı, “Öndər”, 2004.- 304 səh.

51. Daniel Defo. Robinzon Kruzo. Bakı, “Öndər”, 2004.

52. Vern J. Kapitan Qrantın uşaqları. Bakı, “Öndər”, 2004.

53. Əbrürrəhim C. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 320 səh.

54. Lev Tolstoy. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 616 səh.

55. Kürçaylı Ə. Seçilmiş əsrləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 400 səh.

56. Homer. Odisseya. Bakı, “Öndər”, 2004.

57. Molla Vəli Vidadi. Əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 128 səh.

58. Aşıq Ələsgər. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.

59. Hüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.

60. Nəvai Əlişir. Seçilmiş əsrləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 424 səh.

61. Rəfibəyli N. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq- Qərb”, 2004.

62. Rüstəmxanlı S. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.

63. Şirazi Sədi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 400 səh.

64. Aytmatov Ç. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Öndər”, 2004.

65. Əlibəyli Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 224 səh.

66. Səmədoğlu Y. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 320 səh.

67. Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

68. İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

69. Məsihi. Vərqa və Gülşa. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 336 səh.

70. Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2005.- 328 səh.

71. İsi Məlikzadə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”,2005.- 336 səh.

72. Qul Əli. Qisseyi-Yusif. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

73. Məhəmməd Əmani. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 224 səh.

74. Süleyman Sani Axundov. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 448 səh.

75. Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr. İki cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

76. Tofiq Bayram. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2005.

77. Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

78. Migel de Saavedra Servantes. Lamançlı Don Kixot. Bakı, “Öndər”, 2004.- 576 səh.

79. Fridirix Şiller. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2004.- 352 səh.

80. Fədai. Bəxtiyarnamə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 166 səh.

81. Şah İsmayıl Xətai. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 384 səh.

82. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. Bakı, “Lider”, 2005

83. Hökümə Billuri. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 224 səh.

84. Elçin. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 424 səh.

85. Vilyam Şekspir. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Öndər”, 2005.

86. Abbas Səhhət. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2005.- 456 səh.

87. Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. İki cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 480 səh.

88. Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.

89. Mark Tven. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2005.- 464 səh.

90. Əliağa Vahid. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2005.- 472 səh.

91. Səfərli İslam. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2005.- 224 səh.

92. Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 280 səh.

93. Cek London. Seçilmiş əsərləri. Baki,”Öndər”, 2005.- 512 səh.

94. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Əsərləri. Üç cilddə. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.

95. Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 304 səh.

96. İlyas Əfəndiyev. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Bakı,”Avrasiya Press”, 2005.

97. Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 400 səh.

98. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005

99. Viktor Hüqo. Səfillər. Bakı, “Öndər”, 2005.- 656 səh.

100. Nəsirəddin T.X. Əxlaqi- Nasiri. Bakı, “Lider”, 2005.- 280 səh.

101. Lermontov M.Y. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2005.- 520 səh.

102. Məmmədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 416 səh.

103. Bakıxanov A. Q. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 488 səh.

104. Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.

105. Haqverdiyev Ə. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Lider”, 2005.

106. Azərbaycanca-İngiliscə lüğət. Bakı, “Şərq- Qərb”, 2005.- 896 səh.

107. Cabbarzadə Z. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 224 səh.

108. Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

109. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Altı cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

110. Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. Bakı, “Lider”, 2005.

111. Koroğlu. Bakı, “Lider”, 2005.- 552 səh.

112. Köçərli Firudin Bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. İki cilddə. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.

113. Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr. Üç cilddə Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

114. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

115. Həbib Sahir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2005.- 192 səh.

116. Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 464 səh.

117. İbrahimov M. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 520 səh.

118. Alfons Dode. Taraskanlı tarterinin qeyri-adi macəraları. Bakı, “Öndər”, 2005.- 448 səh.

119. Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel. Bakı, “Öndər”, 2005.- 304 səh.

120. Rus uşaq ədəbiyyatı. Bakı, “Öndər”, 2005, I kitab – 328 səh, II kitab – 392 səh.

121. XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası. Bakı, “Şərq-Qərb”, 424 səh.

122. Ordubadi M.S. Qılınc və qələm. 2 hissədə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

123. Hacıbəyli Ü. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “şərq-Qərb”, 2005.

124. Sabit Rəhman. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.

125. Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri. Bakı, “Öndər”, 2005.- 280 səh.

126. Əkinçi. 1875-1877 tam mətni. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 496 səh.

127. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Üç cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

128. Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 248 səh.

129. Kişvəri. Əsərləri.akı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 176 səh.

130. Mikayıl Müşfiq. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 352 səh.

131. Tapmacalar. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 208 səh.

132. Koroğlu. Paris nüsxəsi. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 224 səh.

133. Haqverdiyev Ə.B. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Lider”, 2005.- 504 səh.

134. Əkinçi.1875-1877. Tam mətni. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 496 səh.

135. Aytmatov Ç. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı, “Öndər”, 2004.- 504 səh.

136. Firidun bəy Köçərli Azərbaycan ədəbiyyatı. İki cilddə. Bakı,”AVRASİYA PRESS”, 2005.

137. Mikayıl Müşfiq. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 352 səh.

138. Ceyms Fenimor Kuper. Sonuncu mogikan. Bakı, “Öndər nəşriyyat”, 2005.- 376 səh.

139. Azərbaycanca-İngiliscə lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 896 səh.

140. Elçin. Seçilmiş əsərləri. Bakı,”Avrasiya Press”, 2005.- 424 səh.

141. Məhəmməd Füzuli. Əsələri. Altı cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

142. Fikrət Qoca. Seçilmiş əərləri. Bakı,”Şərq-Qərb”, 2004.- 248 səh.

143. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 360 səh.

144. Həbib Sahir. Seçilmiş əsərləri. Bakı,”Lider”, 2005.- 192 səh.

145. Səfərli İslam. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2005.- 224 səh.

146. Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 464 səh.

147. Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 304 səh.

148. Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 400 səh.

149. Kişvəri. Əsərləri. Bakı. “Şərq-Qərb”, 2004.- 176 səh.

150. Tusi Xacə Nəsrəddin. Əxlaqi-nasiri. Bakı,”Lider”, 2005.- 280 səh.

151. Qaçaq Nəbi. Bakı,”Lider”, 2005.- 96 səh.

152. Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm. I-II hissə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

153. Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. Beş cilddə. Bakı,”Lider”, 2005.

154. Sabit Rəhman. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı,”Avrasiya-Press”, 2005.

155. Axundzadə M.F. Əsərləri. Üç cilddə. Bakı,”Şərq-Qərb”, 2005.

156. Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri. Bakı,”Avrasiya Press”, 2005.- 280 səh.

157. Koroğlu. Paris nüsxəsi. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 224 səh.

158. Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. İki cilddə. Bakı,”Şərq-Qərb”, 2004.

159. Cabbarzadə Zeynal. Seçilmiş əsərləri. Bakı,”Avrasiya Press”, 2005.- 224 səh.

160. Abbas Səhhət. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider”, 2005.- 456 səh.

161. Mixail Yuryeviç Lermontov. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Öndər”, 2005.- 520 səh.

162. Əlağa Vahid. Seçilmiş əsərləri. Bakı,”Lider”, 2005.- 472 səh.

163. Tapmacalar. Bakı,”Şərq-Qəeb”. 2004.- 208 səh.

164. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Üç cilddə.Bakı, «Şərq-Qərb”, 2005.- 728 səh.

165. Bakıxanov Abbasqulu ağa Qüdsi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 488 səh.

166. Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Bakı.”Avrasiya press”, 2005.

167. Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Bakı,”Avrasiya Press”, 2005.

168. Mark Tven. Seçilmiş əsrləri. Bakı,”Öndər”, 2005, 464 səh.

169. Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri. Bakı, “Öndər”, 2005.- 280 səh.

170. Rus uşaq ədəbiyyatı. Birinci kitab. Bakı, “Öndər”, 2005.- 328 səh.

171. Rus uşaq ədəbiyyatı. İkinci kitab. Bakı,”Öndər”, 2005.- 392 səh.

172. Cek London. Seçilmiş əsərləri. Bakı,”Öndər”, 2005.- 512 səh.

173. Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. Bakı,”Avrasiya Press”, 2005.

174. Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel. Bakı, ”Öndər”, 2005.- 304 səh.

175. Britaniya adalarının xalq nağılları. Bakı,”Öndər”, 2005.- 376 səh.

176. Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri. İki cild. Bakı,”Şərq-Qərb”, 2005.

177. Billuri H. Seçilmiş əsərləri. Bakı,”Şərq-Qərb”, 2005.- 224 səh.

178. Koroğlu. Bakı,”Lider”, 2005.- 552 səh.

179. İbrahimov M. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə.Bakı: “Şərq-Qərb”, 2005.- 520 səh.

180. İsa Muğanna. İdeal. Bakı, “Lider” nəşr, 2005.- 536 səh.

181. Məhəmməd Füzuli. Altı cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 224 səh.

182. Viktor Hüqo. Səfillər. I-II hissələr. Bakı,”Öndər”, 2005.- 648 səh.

183. Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. V cild. Bakı, “Lider”, 2005.- 288 səh.

184. XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası. Bakı,”Şərq-Qərb”, 2005.- 424 səh.

185. Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr. III cilddə. Bakı.”Şərq-Qərb”, 2005.

186. Məmmədxanlı Ənvər. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “AVRASİYA PRESS”, 2005.- 416 səh.

187. Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri. III cilddə. Bakı,”AVRASİYA PRESS”, 2005.

188. Vilyam Şekspir. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. Bakı,”Öndər nəşriyyat”, 2004.

189. Söhrab Tahir Azər. Seçilmiş əsərləri. Bakı,”Şərq-Qərb”, 2004.- 272 səh.

190. Antuan de Sent –Ekzüperi. Adamların planeti. Hərbi təyyarəçi. Balaca şahzadə.Bakı, “Öndər”, 2005.- 448 səh.

191. Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri. cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

192. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri. III cilddə. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.

193. Köçərli Firidun bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. İki cilddə. Bakı,”Avrasiya Press”, 2005.- 464 səh.

194. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti. İki cilddə. Bakı, “Lider”, 2005.

195. Rəfiq Zəka Xəndan. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004.- 360 səh.

196. Lüis Keroll. Alisa möcüzələr ölkəsində. Bakı, “Öndər”, 2005.- 448 səh.

197. İbrahimov H. Əsrin onda biri. Bskı, “Avrasiya Press”, 2005.- 384 səh.

198. Cabbarlı C. Əsərləri. Dörd cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.

199. XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası. (1905-1920-ci illər). Bakı, “Şərq-Qərb” 2005.- 432 səh.

200. Mark Tven. Şahzadə və dilənçi. Oskar Uayld. Nağıllar. Bakı, “Öndər”, 2005.- 336 səh.

201. Vəliyev Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Avrasiya Press”, 2005.- 320 səh.

202. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Üç cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb, 2005.

203. Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 384 səh.

204. Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 288 səh.

205. Şarl de Koster. Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi. Bakı, “Öndər”, 2005.- 656 səh.

206. İbrahimov M. Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005.- 432 səh.<< Geri
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved