Jurnallar Azərbaycan dilində

 1. Abituriyent

 2. ADAU nun elmi əsərləri

 3. AMEA elmi əsərlər

 4. AMEA-Naxçıvan bölməsi (biologiya və tibb elmləri)

 5. AMEA-Naxçıvan bölməsi (təbiət elmləri)

 6. Azərbaycan

 7. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi

 8. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri

 9. Azərbaycan xalçaları

 10. Azərbaycan qadını

 11. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

 12. Azərbaycan məktəbi

 13. Azərbaycan Milli aerokosmik agentliyi

 14. Azərbaycan psixiatriya

 15. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu

 16. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis məlumatı

 17. Azərbaycan tibb jurnalı

 18. Azərbaycan vəkili

 19. Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyat

 20. Azərbaycanda vergi jurnalı

 21. Banklar və biznes

 22. Birlik

 23. Daşınmaz əmlak

 24. Ekoloji kənd təsərrüfatı

 25. Elm və həyat

 26. Fəlsəfə və sosial, siyasi elmlər

 27. Fərqli düşüncə

 28. Geostrategiya

 29. Göyərçin

 30. Hesabdar

 31. Hərbi bilik

 32. Xəzər-xəbər

 33. İqtisadiyyat və elm

 34. İqtisadiyyat və hüquq

 35. Kino bülleten

 36. Kirpi

 37. Kitabxanaşünasliq və biblioqrafiya

 38. Kitabxanaşünaslıq və informasiya

 39. Kurikulum

 40. Qanun (yeni sənədlər)

 41. Qanunçuluq

 42. Qarapapaqlar

 43. Qobustan

 44. Maliyyə və uçot

 45. Memar

 46. Mədəni həyat

 47. Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məcmuəsi

 48. Milli məclis

 49. Musiqi dünyası

 50. Mühasibat

 51. Mühasibat və audit

 52. Naşir

 53. Olimpə doğru

 54. Ozan dünyası

 55. Polis Akademiyasının elmi xəbərləri

 56. Psixologiya

 57. Rezidentura

 58. Socar-plus

 59. Strateji təhsil

 60. Sumqayıt Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri

 61. Təfəkkür

 62. Təhsil

 63. Təsviri və dekorativ tətbiqi

 64. Türkologiya

 65. Tv plyus

 66. Ulduz

 67. Vətəndaş cəmiyyəti

 68. Yada düşdü

 69. Yeni nəşrlər

 70. Yol

<< Geri

 
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved