Retrospektiv ədəbiyyatin elektron kataloqunun təşkili şöbəsi

Şöbə müdiri: Baxşəliyeva Gözəl İsmayıl qızı
Tel.: (994 12) 493 18 06
E-mail: [email protected]

Şöbə haqqında ümumi məlumat

Retrospektiv ədəbiyyatin elektron kataloqunun təşkili şöbəsi 1980-ci ildən müstəqil fəaliyyət göstərir.
Şöbəyə daxil olan ədəbiyyat (kitablar, avtoreferat, dissertasiya, elektron materiallar və s.) Azərbaycan və rus dillərində olan çap məhsullarından ibarətdir .


Strukturu

Şöbədə aşağıdakı bölmələr fəaliyyət göstərir.

  • Milli ədəbiyyatın təsnifləşdirilməsi bölməsi
  • Xarici (rus) dildə olan ədəbiyyatın təsnifləşdirilməsi bölməsi

Vəzifələri

  • Şöbə daxil olan çap məhsullarının təsnifləşdirilməsini və predmetləşdirilməsini həyata keçirir;

  • Şöbəyə daxil olan ədəbiyyat (kitablar, avtoreferat, dissertasiya, elektron materiallar və s.) təsnifləşdirilir, VTLS-Virtua proqramı üzrə predmet verilir. İşlənmiş ədəbiyyat şöbənin redaktoru tərəfindən yoxlanır və müvafiq şöbəyə təhvil verilir. Şöbədə Azərbaycan, rus dillərində dissertasiya və avtoreferatların ənənəfvi sistemli kataloqları mövcuddur;

  • Şöbə elm və təhsil müəssisələrindən daxil olan elmi məqalələrə UOT üzrə indeks verir. .

 


<< Geri
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved