Sorğu informasiya xidməti şöbəsi

Şöbə müdiri: Əliyeva Zemfira Balakişi qızı.
Tel: (994 12) 493 60 04
E-mail:  [email protected]

Şöbə haqqında ümumi məlumat

 

Soğu-informasiya xidməti şöbəsi 1927-ci ildən fəaliyyət göstərir. Əvvəlcə “Məlumat bürosu”, 1974-cü ildən “ Məlumat-biblioqrafiya”, 2006-cı ildən isə “Sorğu-informasiya xidməti” şöbəsi adlanır. Şöbədə oxu zalı fəaliyyət göstərir.

Soraq və biblioqrafik nəşrlər açıq rəf üsulu ilə düzülüb .

Strukturu

  • Elektron və ənənəvi kataloqlarla xidmət bölməsi;
  • İnformasiya xidməti bölməsi

Vəzifələri

  • Elektron və ənənəvi kataloq və kartoteka sistemi ilə biblioqrafik xidmət göstərmək, oxucuları məlumat-biblioqrafiya bilikləri ilə maarifləndirmək.

Fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

  • Ali dövlət orqanlarından, yeni yaradılmış müxtəlif qurumlardan, müəssisə və təşkilatlardan, ayrı-ayrı oxucu qruplarından şöbəyə daxil olan yazılı və şifahi arayışların cavablandırılması;

  • Şöbə soraq və biblioqrafik nəşrlər fondunu daxili kataloq və biblioqrafik kartoteka sistemində əks etdirir;

  • Şöbə əməkdaşları tərəfindən biblioqrafik göstəricilər tərtib edilir;

  • Şöbədə “Yeni ədəbiyyat” və “Kitabxananın nəşrləri” başlıqlı daimi sərgilər təşkil edilir;

  • Elektron kataloq vasitəsilə biblioqrafik xidmət göstərilir;

  • Ödənilmiş arayışlar fondunun elektron bazası yaradılır;

  • Respublika əhəmiyyətli sərgilərin təşkili və nümayişində iştirak edir .

 
<< Geri

 
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved