Depozitar ədəbiyyat şöbəsi

Şöbə müdiri: Kərimova Rəhimə Rüstəm qızı
E-mail: [email protected]  
 

Şöbə haqqında ümumi məlumat

Depozitar ədəbiyyat şöbəsi 1978-ci ildən fəaliyyət göstərir. Depozitar ədəbiyyat fondunda oxucuların istifadəsinə verilməsi üçün 266 401 nüsxə ədəbiyyat vardır ki, onların 250 882 nüsxəsi jurnal, 15 519 nüsxəsi isə kitablardan ibarətdir. Depazitar ədəbiyyat fondunda ədəbiyyat müxtəlif elm sahələrini, o cümlədən ictimai-siyasi, tibb-səhiyyə, filalogiya, fəlsəfə, incəsənət, hüquq və s. sahələri əhatə edir.

Şöbənin fondundakı ədəbiyyat 1900-cu illərdən başlayaraq, 1980-ci illərə kimi olan dövri əhatə edir. Fondda ədəbiyyat yalnız rus dilindədir. 

Vəzifələri

  • Kitab fondlarının mühafizəsi şöbəsindən soruşulmayan və az istifadə olunan ədəbiyyatı depozitariya mühafizəsi şöbəsinə qəbul edib, kitabxana qaydası üzrə işləyərək, bu fond vasitəsilə oxuculara şöbədə xidmət göstərmək.

Fəaliyyət istiqamətləri

  • Kitab fondlarının mühafizəsi şöbəsinin kitab fondundan kitab və jurnalların seçilməsi;
  • Seçilmiş ədəbiyyatın kitabxana qaydası ilə işlənməsi, fondun təşkili.

 
<< Geri

 
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved