Elektron informasiya xidməti və kitabxanalararası abonement şöbəsi

Şöbənin müdiri: Mirəhmədova Şahnaz Dərdail qızı
E-mail: orders@anl.az

Şöbə haqqında ümumi məlumat

Kitabxanada 2000-ci ildə Avrasiya fondunun maliyyə dəstəyi ilə İNTERNET zal fəaliyyətə başlamışdır. Layihə çərçivəsində fəaliyyət göstərən zal 2006-cı ilin fevral ayından müstəqil Elektron informasiya xidməti şöbəsi kimi öz işini davam etdirir.

2008-ci ilin mart ayından oxuculara xidməti yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Məsafədən sifariş (Virtual) bölməsinin fəaliyyət göstərir. Kitabxananın saytına www.anl.az daxil olmaqla bölmə haqqında məlumat almaq olar.

2010-ci ilin mart ayından etibarən kitabxanada olmayan ədəbiyyat Rusiya Dövlət kitabxanasından KAA (kitabxanalararsaı abonement) bölməsi vasitəsilə sifarişlə alınır.

Kitabxanalararası abonement bölməsindən kitabxananın işçiləri, Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayon MKS-ləri və digər kitabxanalar istifadə edə bilər.

Vəzifələri

  • Oxuculara məsafədən sifarişi (Virtual) qısa zamanda yerinə yetirmək;

  • Rusiya Dövlət kitabxanası ilə əlaqələri daha da genişləndirmək (kitab, dissertasiya sahəsində).

Fəaliyyət istiqamətləri

  • KAA (kitabxanalararası abonement) bölməsinə Sumqayıt şəhər və Abşeron MKS-nin kitabxanalarını cəlb etmək və kitablarla təmin etmək;

  • Oxucuları informasiya ilə təmin etmək üçün yeni xidmət növlərinin araşdırılması və istifadəçilər üçün məlumatın əldə edilməsinin təkmilləşdirilməsi. lməsi.

 


<< Geri

 
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved