Kadrlar şöbəsi

Ölkədaxili kitab mübadiləsi şöbəsi

Nəşriyyat işləri şöbəsi
Mətbəə şöbəsi

Kitabxanaşünaslıq elmi tədqiqat şöbəsi  

Oxuculara xidmət şöbəsi

Kitab fondlarının mühafizəsi şöbəsi

Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi

Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi

Nadir kitablar və kitabxana muzeyi şöbəsi

Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsi

Sorğu informasiya xidməti şöbəsi

Mədəni kütləvi işlər şöbəsi

Depozitar ədəbiyyat şöbəsi

İnfrostrukturun təşkili və proqram təminatı şöbəsi

Avtomatlaşdırma və informasiya texnologiyaları şöbəsi

Elektron resursların yaradılması şöbəsi

Analitik elektron məlumat bazasının təşkili şöbəsi

Kitab fondlarının formalaşdırılması şöbəsi

Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsi

Ədəbiyyatın elmi sistemləşdirilməsi şöbəsi

Elektron kataloqun formalaşdırılmasına dəstək şöbəsi

Elektron dissertasiya fondunun təşkili və ondan istifadə şöbəsi

Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi

Xarici ədəbiyyat və beynəlxalq kitab mübadiləsi şöbəsi

Elektron informasiya xidməti və KAA (kitabxanalararası abonement) şöbəsi

Çap məhsullarının qeydiyyatı və Milli biblioqrafiya şöbəsi (Kitab palatası)

İstehsalat texniki xidmət heyəti

   

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved