Ərizəyə və ya məktuba əlavə olunan siyahı

NÜMUNƏ

 

 

Nəşrin müəllifi

 

Sərlövhəsi

Nəşr yeri

 və ili

Səhifələrin

miqdarı

Şəkil, çertyoj  və sxem varsa

1.      

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

5.