31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür [Mətn] : metodik tövsiyələr /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. B. Ələsgərov ; red. K. Tahirov. Bakı: [s. n.], 2006.- 16 s.: 21 sm.


31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür [Mətn] : məqalələr toplusu : [elmi - praktik seminar] /Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti yan. "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz ; elmi red. V. Quliyeva. Bakı: Elm və təhsil, 2015.-231, [1] s.: gerb, 20 sm.


Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü və xarici havadarlıq: Monoqrafiya /Əsgər, Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2004.- 216 s.


Abdullayev Əsgər İbrahim oğluAzərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır [Mətn]: əsər 1918-ci ildə törədilmiş mart faciəsinin 90 illiyinə həsr edilmişdir: [monoqrafiya] /Ə.Abdullayev; elmi red. və ön söz. müəl. M.Cəlilov.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2008.- 107, [1] s.


Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti [Mətn]: XIX əsrin axırı-XX əsr /Ə.İ. Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 324 s.


Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü tarixindən bəzi məqamlar [Mətn]: monoqrafiya /Ə.İ.Abdullayev; elmi red. H.Cəfərov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.- 447, [1] s.


Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Erməni təcavüzü: acı faktlar, fəlakətli nəticələr /Ə.İ.Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2003.- 114 s.


Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı [Mətn]: (1917-1918-ci illər) /V.Abışov; Elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov; Rəyçilər: İ.S.Bağırova, İ.S.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2007.- 176 s.


Arzumanlı Vaqif, Mustafa Nazim. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya, soyqrım, qaçqınlıq.- B.: Qartal, 1998.- 279 s.


Arzumanlı Vaqif və b. 1918-ci il qırğınları:Tarixi araşdırmalar.- B.: Öyrətmən, 1995.- 89(3) s.


Aşırlı Akif. 31 mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında [Mətn] /A. Aşırlı ; elmi red. C. Məmməddli. Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 97, [3] s.: faksimile, şək., 20 sm.


Cəbiyeva Təranə Kommuna qızı. Bakı kəndlərinə səyahətim [Mətn] /T. K. Cəbiyeva ; red. İ. Əliyev (ön söz). Bakı: [Şəms], 2013.- 477, [1] s.: cədv., portr., fotoşək., ill., xəritə, 29 sm.


Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı. Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi [Mətn] /M.Ələkbərzadə; elmi red. və ön söz. N.Cəfərov; rəyçi. K.Şükürov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2005.-128 s.


Sədiyev İdris Mirsədi Ağa. Azərbaycan tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev [Mətn] /İdris Mirsədi Ağa Sədiyev; Red. Y.Mahmudov, N.Q.Cəfərov; Ön söz. Y.Mahmudov. Bakı: Mars-Print, 2008.- 449 s.: portr., foto, 20 sm.