Direktor


Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

Professor

 

Tel:  (+ 994 12) 493 40 03

Fax: (+ 994 12) 498 08 22

E-mail: ktahirov@anl.az

 

Nəşriyyat işləri və biblioqrafik resurslar üzrə direktor müavinini

 

Səfərəliyeva Gülbəniz Cahangir qızı
 

Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

 

Tel:  (+ 994 12) 493 94 98

İnformasiyalaşdırma və texnoloji inkişaf üzrə direktor müavini

Musayev Elçin Yaqub oğlu

E-mail: elchin.m@anl.az

 

Elektron resurslar və beynəlxalq əlaqələr üzrə direktor müavini

 

Hacıyeva Mələk xanım Məmməd qızı

Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

 

Tel:  (+ 994 12) 493 51 75

E-mail: hmelek@hotmail.com

Oxuculara xidmət işləri üzrə direktor müavini

 

İsmayılova Ədibə İmaş qızı

 

Tel:  (+ 994 12) 493 83 09

E-mail: oxucu_xidmet@anl.az

 

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

 

Muradov Rafail Əli Ağa oğlu

 

Tel:  (+ 994 12) 493 81 68

E-mail: m_rafail@hotmail.com

Elmi katib

 

Cəfərova Əminə Rafiq qızı

 

Tel:  (+ 994 12) 493 64 03

E-mail: contact@anl.az