4a nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
 və Turizm Nazirliyi Kollegiyasının
2015-ci il "10" iyun tarixli 4/1 nömrəli
 Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Ekspert komissiyasının tərkibi

1.

Kərim Tahirov

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru - sədr

2.

Sara Şəmsəddinova

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının elmi katibi - katib

Üzvlər

3.

Mayıl Əhmədov

Azərbaycan Respublikası Prezidentin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının direktoru

4.

Arif Ramazanov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi

5.

Şəhla Nağıyeva

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Kolleksiyaların və İnformasiya Resurslarının Mühafizəsi şöbəsinin müdiri

6.

Gülsəidə Abdullayeva

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Nadir kitablar və kitabxana muzeyi şöbəsinin müdiri
 

7.

Şəhla Qəmbərova

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru

8.

Nigar İsmayılova

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasının direktoru