4a nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Kollegiyasının
2006-cı il "3" avqust tarixli
2/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Ekspert komissiyasının tərkibi

1.

Kərim Tahirov

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru - sədr

2.

Əminə Cəfərova

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının elmi katibi - katib

Üzvlər

3.

Mayıl Əhmədov

Azərbaycan Respublikası Prezidentin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının direktoru

4.

Lətifə Məmmədova

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kitab dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş şöbəsinin Kitab dövriyyəsi sektorunun müdiri.

5.

Aybəniz Əliyeva-Kəngərli

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini

6.

Arif Ramazanov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi
 

7.

Şəhla Nağıyeva

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Kitab fondlarının mühafizəsi şöbəsinin müdiri

8.

Gülsəidə Abdullayeva

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Nadir kitablar və kitabxana muzeyi şöbəsinin müdiri

9.

Şəhla Qəmbərova

F.Köçərli adına Respublika Dövlət Uşaq Kitabxanasının direktoru