Azərbaycan Milli Kitabxanasının

2014-cü il fəaliyyəti haqqında

Milli Kitabxananın ümumu fondu 4 568 838  nüsxə təşkil edir ki, bunun  2 379 495 nüsxəsi kitab və kitabçalar, 2 189 343 nüsxəsi isə digər sənədlərdir. 2014-cü ildə kitabxanaya 24 049  nüsxə ədəbiyyat daxil olmuşdur. Daxil olmuş yeni nəşrlərin 12 836  nüsxəsini milli ədəbiyyat təşkil edir.

Cari ildə kitabxanaya 34 923 nəfər oxucu üzv olmuşdur və  ümumilikdə oxucuların sayı 75 526 nəfərə çatmışdır. İl ərzində davamiyyət  177 511 nəfər, kitab verilişi isə 874 947  nüsxə olmuşdur. 

Virtual oxucuların (sayt və elektron kitabxanadan istifadə edənlər)  sayı-647 405, virtual sifarişin xidmətlərindən 1331, Rusiya Dövlət Kitabxanasının Dissertasiyaların virtual oxu zalından və Azərbaycanda müdafiə olunmuş dissertasiyaların elektron məlumat bazasından istifadə edənlər  1021 nəfər olmuşdur 

Cari ildə 107 922  biblioqrafik yazı Virtuaya daxil edilmişdir. 20 637 elektron resurs rəqəmsallaşdırılaraq, elektron kitabxanaya daxil edilmişdir. Ümumilikdə elektron kitabxanada  97 721 elektron resurs vardır.

İl ərzində Teymur Elçin 90,  Mir Cəlal irsi, Üzeyir Hacıbəyli-müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banısı, Səməd Vurğun irsi adlı yeni elektron məlumat bazaları yaradılmış, internet və intranet səhifələrində yerləşdirilmişdir.

 Cari ildə 40 adda, 4120 nüsxə, 332 çap vərəqi biblioqrafiya, biblioqrafik məlumat kitabları və b. vəsaitlər  nəşr edilmişdir. Azərbaycanın görkəmli  şəxsiyyətləri seriyasından “İlyas Əfəndiyev: biblioqrafiya”, “Teymur Elçin: biblioqrafiya”, “Hidayət: biblioqrafiya”, “Şəmistan Nəzirli:biblioqrafiya”, Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 2015, Azərbaycan kitabı:biblioqrafiya 3-cü cild, “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat”, “Yeni kitablar”, “Birillik Azərbaycan kitabıyyatı” və s. göstəricilər çap olunmuşdur. Bütün vəsaitlər respublikanın MKS-nə və Bakı şəhər kitabxanalarına operativ surətdə çatdırılmış və Elektron kitabxanada yerləşdirilmişdir.

2014-cü ildə milli kitabxanalara, xarici ölkələrdə olan səfirliklərə,  beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkalara və s. ümumilikdə 3486 nüsxə ədəbiyyat göndərilmiş, 1366   nüsxə ədəbiyyat isə kitabxanaya daxil olmuşdur.

Kitabxananın Azərbaycan fondu cari ildə yenidən tam  təmir olunmuş,  Avropa standartlarına uyğun qurulmuş, kitab rəfləri yeni modern mobil stellajlarla əvəz olunmuşdur. Hazırda digər kitab saxlayıcı yaruslarının təmiri və mobil stellajlarla təmin olunması  üzərində iş  gedir.

Regionlara ezamiyyələr təşkil olunaraq 12  rayon, 28 kənd filial kitabxanası əhatə olunmuş və onlara metodik köməklik göstərilmişdir, 3 il əvvəl bərpa olunmuş Xocalı MKS- nə metodik köməklik göstərilmişdir.

Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab Əbülfəs Qarayevin göstərişinə əsasən regionlarda ALİSA proqramının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kadrların hazırlanması məqsədilə  dekabr ayında Milli Kitabxananın Treninq Mərkəzində “Region kitabxanalarında informasiya texnologiyaları infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi”

adlı 10 günlük kurslar təşkil edilmişdir.

Milli Kitabxanada keçirilən kütləvi tədbirlər: “Ağla, qərənfil, ağla...”, “Teymur Elçin.Biblioqrafiya” Abuzər Xələfov “Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası”, Sahibə Budaqova “Naxçıvan diyarının siyasi tarixi” , Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəşri olan “Naxçıvan-90”, latış dilində çapdan olunmuş “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı  kitablarının təqdimatı,  “20 Yanvar – qəhrəmanlıq salnaməsidir”,  “ Xocalı soyqırımı: İnsanlığa qarşı cinayət”, 1 avqust - Azərbaycan dili və əlifbası günüdür” adlı geniş kitab sərgiləri, "Maraqlı insanlarla görüş" klubunda Azərbaycanın Xalq yazıçısı, detektiv ədəbi janrının mahir ustası Çingiz Abdullayevlə görüş,  DİN-in Polis Akademiyasının Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və kitab” mövzusunda konfrans,  Sumqayıt Dövlət Universitetində “Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi şəxsi kitabları tələbələrin gözündə” adlı sərgi-konfrans, Ankarada Türkiyə Milli Kitabxanasında TÜRKSOY təşkilatı ilə birgə təşkil olunmuş görkəmli dramatuqr İlyas Əfəndiyevin 100 illiiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, kitab və foto sərgisi, Azərbaycan Milli Kitabxanasında TÜRKSOY təşkilatı ilə birgə görkəmli qırğız ozanı, şaisi Toktakul Satılqanovun 150 illiiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans və şairin 6 dilə tərcümə olunmuş kitablarının təqdimatı və başqa tədbirlər keçirilmişdir.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının beynəlxalq əlaqələri də ildən-ilə genişlənir, möhkəmlənir. Cari ildə Belorus  Milli Kitabxanasına  müddəti bitdiyi üçün yeni ikitərəfli qarşlıqllı əməkdaşlıq barədə Memorandum Lahyihəsi və İsrail, İtaliya, Çin, Ukrayna Milli Kitabxanaları ilə əlaqə yaratmaq üçün Memorandum Layihələri təqdim olunmuşdur.  Dekabr ayının 11-də Ukrayna Milli Kitabxanası ilə Memorandumun imzalanma mərasimi həyata keçiriləcəkdir.

         Çexiya Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi və eləcə də  elmi, mədəni və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Çexiya-Azərbaycan Komissiyasının üzvü Helena Provaznikova,  Çexiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi  Hacni Cenek,

VTLS-Virtua proqramının sistem administratoru Yana İlavska, Kolombiyanın Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsi, səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili cənab Assad Xose Gater Pena,  İsrailin Azərbaycandakı səlahiyyətli səfiri cənab Rafael Harpazı,səfirliyin missiya rəhbərinin müavini Ronen Krauszu və mətbuat departamentinin direktoru siyasi məsələlər üzrə köməkçi Sevda Əmirova, Mərakeş Krallığının səfiri cənab Həsən Hami,  Misir Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri Əhməd Sami Elaydy, İtaliya Sandro Teti Editore nəşriyyat evinin direktoru cənab Sandro Teti Azərbaycan Milli Kitabxanasında olmuşlar.

         Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov Sankt-Peterburq şəhərində Rusiya Milli Kitabxanasının yaranmasının 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda,  Avropa Milli Kitabxanaları Konfransının Moskva şəhərində keçirilən  (CENL) 28-ci illik  toplantısında, Frankfurt şəhərində Almaniya Milli Kitabxanası tərəfindən təşkil olunan “Sərhədləri aşmaq- Daxil olmanın gələcəyi”adlı beynəlxalq konfransda, Aşqabad şəhərində türkmən xalqının böyük mütəfəkkiri Məhtumqulu Fəraqinin 290 illik yubileyi münasibətilə "Məhtumqulu Fəraqi. Ümumbəşəri mədəni dəyərlər" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda, Qırğızıstanın Bişkek şəhərində keçirilən Qırğızıstan Milli Kitabxanasının 80 illik yubiley tədbirlərində, Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası (BAE) əməkdaşlıq təşkilatının XVI ümumi iclasında, “Avrasiya mədəni-humanitar məkanının möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsində Milli Kitabxanaların rolu” mövzusunda dəyirmi masada və  Türkdilli Ölkələrin Milli Kitabxanaları direktorları şurasının iclasında, Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov  Ukrayna Milli Kitabxanasında  Azərbaycanın görkəmli yazıçısı, ədəbiyyatçünas Mir Cəlal Paşayevin  Ukrayna dilinə tərcümə olunaraq “ßêèé îáðàòè øèõàé” adı ilə çapdan çıxmış kitabının təqdimat mərasimində iştirak etmişdir.

Kitabxananın əməkdaşları Özbəkistanın Karşi şəhərində təşkil edilmiş “Elm, təhsil, mədəniyyət və biznesdə internet və kitabxana-informasiya resursları” 8-ci beynəlxalq konfransda, Sankt Peterburq şəhərində Rusiya Milli Kitabxanasında III Sankt Peterburq beynəlxalq  mədəniyyət forumu çərçivəsində keçirilmiş “Milli kitabxana və onun oxucusu: transformasiya problemi” adlı elmi-təcrübi konfransda, Belorus Milli Kitabxanasında  respublikada  ali kitabxanaçılıq təhsilinin 70 illiyinə və Belorusun alman faşist işğalçılarından azad edilməsinin 70 illiyinə həsr olunmuş  “Áèáëèîòåêà êàê ôåíîìåí êóëüòóðû”  adlı  II Beynəlxalq konqresdə,  Qazaxıstan Respublikasının Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin və  Akademik Milli Kitabxananın təşkilatçılığı ilə  Qazaxıstan Respublikasının Birinci Prezidenti gününə və  Akademik Milli Kitabxananın 10 illiyinə həsr olunmuş “Prezident və millətin mənəvi dirçəlişi” adlı beynəlxalq forumda, Slovakiyada VTLS, Chamo proqramının təkmilləşdirilməsi məqsədilə treninqlərdə iştirak etmişlər.

Azərbaycan Milli kitabxanası TÜRSOY təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edir və mütəmadi olaraq beynəlxalq elmi konfranslar, kitab təqdimatları və sərgilər keçirir.  XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, görkəmli dramaturq İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə noyabr ayında  Ankarada Türkiyə Milli Kitabxanasında tədbir keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, TÜRKSOY, Azərbaycan Milli Kitabxanası və Türkiyə Milli Kitabxanasının birgə təşkil etdiyi tədbir əbibin bütün yaradıcılığını özündə əks etdirən kitab və fotosərgi ilə başlamış, konfrans ilə öz işinə yekun vurmuşdur.

Dekabr ayının 9-da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, TÜRKSOY və Azərbaycan Milli Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə qırğız şairi, ozan və bəstəkarı Toktakul Satılqanovun 150 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans və Toktakulun TÜRKSOY tərəfindən türk dilinə tərcümə olunmuş Toktokul Satılqanov “Seçilmiş əsərləri” və Türkiyə Əskişehir valiliyi tərəfindən Toktakulun 6 dildə (Azərbaycan, türk, özbək, qazax, qırğız,türkmən) nəşr edilmiş “Şeirə, nəğməyə çevrilən ömür” kitablarının təqdimat mərasimi keçirimişdir.

Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyət gostərən  Ekspert Komissiyasi tərəfindən xaricə aparılmasına  4 icazə sertifikatı verilmişdir. Sertifikatın ikisi sərgidə nümayiş olunacaq ədəbiyyatlar üçün  (kitabları qaytarmaq şərtilə),  biri fərdi şəxsə xarici ölkəyə daimi aparmaq məqsədilə, sonuncu sertifikat   isə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən M.F.Axundov adına Muzeyə göndərilən  kitablar üçün verilmişdir. Il ərzində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təqdim olunmuş bir ədəd  Qurani Kərimə rəy verilmişdir.

 

 

   

 Arxiv

 

 
2013
2012

2011

2010

2009

2008

2007

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved