Azərbaycan dilində

2015

 

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

2015


Respublikadan kənarda çap olunan kitablar

2015

 

 

 

 

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan kitablar

   

 Arxiv

  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
   

 Arxiv

  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
   

 Arxiv

  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009

 

“Kitabxana işi haqqında” və “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən Milli Kitabxana öz ərazisində dərc olunan kitablardan 4, qəzet və jurnallardan isə 2 pulsuz məcburi nüsxə almalıdır. Bu ədəbiyyatın əsasında Azərbaycan ədəbiyyatının və milli mətbuatın arxivləri yaradılır. Çox təəssüf ki, bir çox nəşriyyatlar bu qanuna əməl etmir. Ancaq Milli Kitabxana ilə daim əlaqə saxlayan və fondumuzu yeni ədəbiyyatla mütəmadi olaraq təchiz edən nəşriyyatlar da çoxdur.

Milli Kitabxana bu nəşriyyatlara öz təşəkkürünü bildirir və ümid edir ki, gələcəkdə əməkdaşlığımız daha da uğurlu olacaqdır.

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved