2010

 

   

 

 1. “Qarabağın gələcəyi- sülhməramlı tşəbbüslərin gələcəyidir” B.: “MMS”,2009.-42 səh.

 2. 1941-45- ci illər müharibəsinin veteranları- Böyük qələbənin varisləridir. B.: “Vətən”, 2010.- 185 səh.

 3. Kənan R. Haradasa    əsməmiş külək əsir. B.: “Araz”, 2009.-102 səh..

 4. Abasbəyli S. Heydər Əliyev və rabitəmizin intibahı. B.: “Ziya”, 2010.-624 səh.

 5. Abbas Z. Kənar adam. B.: 2009.- 240 səh.

 6. Abbasbəyli A.N. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: 2009.-309 səh.

 7. Abbasov A. Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. B.: “İqtisad Universiteti”, 2007. – 222 səh.

 8. Abbasov A. Pedaqogika. B.: “Mütərcim”, 2010.-344 səh.

 9. Abbasov A. Portret cizgiləri. B.: “Mütərcim”, 2010.-116 səh.

 10. Abbasov C.Q. Tikinti işlərinin əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010. – 152 səh.

 11. Abbasov N.R. Riyaziyyat- 4. B.: 2009.- 367 səh.

 12. Abbasov Vaqif. Dahilərin,  müdriklərin və fatehlərin həyat dərsləri  . B.: “Təhsil”, 2010.-576 səh.

 13. Abbasov Zahid. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət və tarixi incisidir. B.: 2010.-96 səh.

 14. Abbaszadə B. Bir portretin nağılı. B.: 2010.- 104 səh.

 15. Abdallı Həcər. Azərbaycan: müstəqilliyimizin sosial-siyasi problemləri.B.:”ADPU”, 2005. – 238 səh.

 16. Abdallı Həcər. Dağlıq Qarabağ : Azərbaycana  erməni  təcavüzü və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi. B.: “ADPU”,  2009.- 274 səh.

 17. Abdin T. Dövlət çevrilişi. B.:” Vektor”, 2010.-  128 səh.

 18. Abdulla A. Pa-De-Şa. B.:” Vektor”, 2010.-  640 səh.

 19. Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev . B.: “Elm”, 2009- 289 səh.

 20. Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev 100. B.: “Elm”, 2010- 304 səh.

 21. Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2009.-292 səh.

 22. Abdulla K. Dilçiliyə səyahət. B.: “Mütərcim”,  2010. –200 səh.

 23. Abdulla  M. Qarabağsız şeirlər.”Nurlan”, 2009.- 147 səh.

 24. Abdullayev Ç. Etiraflar vadisi. B.: “Mütərcim”, 2010.-46 səh.  

 25. Abdullayev Ç. Əfsanəyə çevrilmə haqqı. B.: “Xatun Plyus”, 2010.-172 səh.

 26. Abdullayev Ç. Göy mələklər. B.: “Çıraq”,2009.- 328 səh.

 27. Abdullayev E. Hüquqi Dövlət quruculuğunun nəzəri-praktik məsələləri. B.: “Beynəlxalq Universitet”, 2009.- 568 səh.

 28. Abdullayev Kamal. Qazan qurğuları. I cild. B.: “Zaman-3”, 2010.-356 səh.

 29. Abdullayev Kamal. Qazan qurğuları. II cild. B.: “Zaman-3”, 2010.-465 səh.

 30. Abdullayev N. Azərbaycan dili 9 – cu sinf iüçün dərslik. “XXI” YNE, 2009. – 128 səh.

 31. Abdullayev Tofiq. Tikinti investisiya layihələrinin idarə edilməsi. B.: 2009.-248 səh.

 32. Abdullayeva H. Azərbaycan dili .Təlim rus dilində olan ümumitəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik. B: “Köbsər”, 2009 -87 səh.

 33. Abdullayeva H. Azərbaycan dili. Metodiki vəsait.Rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərin 2 –ci  sinfi üçün. B: “Kövsər”, 2009. – 96 səh.

 34. Abdullayeva Mətanət.  Klassik poeziya: ezoterik xəzinə. B.: “Bakı Universiteti”, 2009.-368 səh.

 35. Abdullayeva S. Azərbaycan musiqisi və təsviri sənət. B. : “Oğuz eli”, 2010. – 416 səh.

 36. Abdullazadə A. Qanlı yaddaş. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-400 səh

 37. Abdullazadə A. Tövbə duaları. Şerlər. B.: ”Çaşıoğlu”, 2003.-358 səh.

 38. Adilov M. Əsərləri I cild.          B.: “Elm və təhsil”, 2010.-308səh.

 39. Adilov N. Müasir beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində uşaq  hüquqlarının müdafiəsi. B.: 2010.-288 səh.

 40. Adilov  Məmməd. Azərbaycan paleoqrafiyası. B.: “Elm”, 2010- 224 səh.

 41. Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol. B: “Toğrul MMC”, 2009. –40 səh.

 42. Ağaxan Ələsgər oğlu Ağabəyli biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2005. – 205 səh

 43. Ağarzaoğlu M. Candan əziz. B.: “Kooperasiya”, 2010.-112 səh.

 44. Ağarzaoğlu M. Candan əziz. B.: “Kooperasiya”, 2010.-112 səh.

 45. Ağasiyev İ. XVIII əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində almanların Qafqazda məskunlaşması. B.: “Təhsil”, 2009.- 304 səh.

 46. Ağayev Ə. Zəhmət və istedadın ucalığı. B.: “Mütərcim”,  2009. –56 səh.

 47. Ağayev İ. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququ. B.:”Nurlar “, 2010. – 832 səh.

 48. Ağayev M. Dializ. B.: “Oskar”,  2010. –424 səh.

 49. Ağayev M. Təlim-tərbiyə prosesində Heydər Əliyev irsindən istifadə. B.:  2009.-85 səh.

 50. Ağayev Mir Müstəqil. Abbas Səhhət. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-87 səh.

 51. Ağayev S. Yardımlı şəhidləri 1994.   B.: “Mütərcim”, 2010.-112 səh.

 52. Ağır preeklampsiya və eklampsiyanın reanimasiyası üzrə klinik protokol. B: “ROV MMC”, 2009. –48 səh.

 53. Ağsu şəhəri orta əsrlərdə. Kitab-albom. B.: 2010.-386 səh.

 54. Axundlu Y. Ədəbi portretlər. B.: “Elm”, 2009.-412 səh.

 55. Axundov N. Texnologiya 2 – ci sinif . B: “Aspoliqraf”, 2009.- 64 səh.

 56. Axundov N. Texnologiya 2 ci sinif. Müəllim ücün metodik vəsait. B: “Aspoliqraf”, 2009. – 72 səh

 57. Akademik İsa Həbibbəylinin şəxsi kitabxanasından NDU Elmi Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların əlifba kataloqu. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-288 səh.

 58. Akademik  Ağamusa Axundov. B.: “Nurlan”, 2008. – 308 səh

 59. AlxasovO. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. B: “Aspoliqraf”, 2010. – 144 səh.

 60. Ali audit qurumları və onların beynəlxalq təşkilatları. B.: 2009.- 426 səh.

 61. Alim və yazıçı ömrü. B.: “Mütərcim”,2010.-300 səh.

 62. Allahmanlı M. Ədəbiyyat məsələləri. B.: 2009.- 214 səh.

 63. Allahverdiyev A. M. Qanın laborator tədqiqinin klinik-dioqnostik əhəmiyyəti. B.:”Səda,” 2002. – 134 səh.

 64. Allahverdiyev B. Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti. B.: “UniPrint”, 2010.- 144 səh.

 65. Allahverdiyev C. Irəvan ədəbi mühiti. B.: “Elm”,2010-250 səh.

 66. Allahyarova Tahirə. Azərbaycanda siyasi partiyalar: seçkidən seçkiyə. B.: 2010.-146 səh.

 67. Alman-Azərbaycan cəmiyyəti. B.: 2010.- 63 səh.

 68. Alməmmədova Səbinə. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili. B.: “Elm”, 2010.-163 səh.

 69. Altun M. Qənaət dükanı. B.: “Xəzər”,  2009. –76 səh.

 70. Amerika müsəlmanları. B.: “Xəzər Universitəsi”, 2010.-60 səh.

 71. Ana dili 1 B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 152 səh.

 72. Anafilaktik şok üzrə klinik protokol. B: “Tərəqqi MMC”, 2009. –28 səh.

 73. Anatomiya muzeyi- dünəni, bugünü, sabahı. B.: 2009.- 112 səh.

 74. Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol. B: “Tərəqqi MMC”, 2009. –164 səh.

 75. Arzulu S. Könlümün limanında . B.: “Araz”, 2009.-144 səh.

 76.  Asif Ata. On kutsal bitiq. 1      B.: “Qanun”, 2010.-324 səh.

 77. Asif Ata. On kutsal bitiq. B.: “Qanun”, 2010.-184 səh.

 78. Asiman A. Mənim dəniz sevgim. B. : “Dərələyəz-M”, 2009. – 271 səh.

 79. Aslan V. Seçilmiş əsərləri. 4 cilddə. 2 –ci cild. B.: “Təhsil”NPM, 2009.-350 səh.

 80. Aslan Vaqif. Seçilmiş əsərləri. 4 cilddə. III cild. B.: “Təhsil”, 2010.-552 səh.

 81. Aslanlı Mobil. Azərbaycan ədəbi və ictimai-pedaqoji fikrində fiziki tərbiyə məsələləri. B.: “Azərnəşr”, 2008.-424 səh.

 82. Astranomiya . 11 – sinif üçün dərslik. B: “Bakı”, 2010. – 96 səh.

 83. Aşıq Əzim. Aşıqsansa söz deməyə haqlısan. B.: 2010.-152 səh.

 84. Aşıq qadınların antologiyası. B.: 2010.-248 səh.

 85. Aşurlu Akif. Azərbaycan mətbuatı tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-295 səh.

 86. Ata yurdu. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-256 səh.

 87. Atakişiyev M.C. Mikro və makroiqtisadiyyat. B.: 2010.-508 səh.

 88. Aydın Abi Aydın. Mənşəyinə görə şəxs adları lüğəti. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-164səh.

 89. Aydınqızı A. Boğazdan Xəzərə. B.: “AzAtaM”, 2010.-396 səh.

 90. Aydüz D. Namazı anlayaraq qılmaq. B.: “Xəzər”,  2009. –107 səh.

 91. Azadlıq məhrumetmə yerlərinin monitorinqi. B.: “ATƏT”, 2010.- 311 səh.

 92. AzərAzər Söhrab Tahir. Ata. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-540 səh.

 93. Azərbaycan adət-ənənələrində gender rolları.B. :2009. – 239 səh.

 94. Azərbaycan arxeologiyası, orta əsrlər. VI cild. B.: “Şərq-Qərb”,  2008. –630 səh.

 95. Azərbaycan Bayrağı İst-River sahillərində. B.:” Apastrof”, 2009.-  435 səh.

 96. Azərbaycan bayrağı ist-river.B.: “HƏİAM”, 2009.- 435 səh.

 97. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq xor əsərlərində ifaçılıq xüsusiyyətləri. B.: 2010. – 32 səh.

 98. Azərbaycan dilçiliyi kursu üzrə proqram. B. : 2010. – 6 səh.

 99. Azərbaycan dili 10 Təlim rus dilində olan məktəblərin 10 – cu sinfi üçün dərslik. B : “XXI” YNE, 2009. – 112 səh

 100. Azərbaycan dili 3 . Müəllim üçün metodik vəsait. B: “Altun Kitab”, 2010. – 232 səh.

 101. Azərbaycan dili 3 sinif.. B: “XXI” YNE, 2010. – 104 səh.

 102. Azərbaycan dili 5.  B: “Altun Kitab”,  2008. – 128 səh.

 103. Azərbaycan dili 8 .Təlim rus dilində olan məktəblərin 8 – ci sinfi üçün dərslik. B: “XXI” YNE, 2009. – 112 səh

 104. Azərbaycan dili I sinif. Təlim rus dilində olan məktəblərdə müəllim üçün metodiki vəsait. B: “XXI “YNE, 2010. – 72 səh.

 105. Azərbaycan dili  2 . Müəllim üçün vəsait. B: “Altun Kitab”,  2009. – 224 səh.

 106. Azərbaycan dili. 2 – ci sinfi üçün dərslik. B: “Altun kitab”, 2010. – 208 səh.

 107. Azərbaycan dili. B.: 2010- 646 səh.

 108. Azərbaycan dili. Ümumitəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üşün dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2009. – 144 səh.

 109. Azərbaycan dili. Ümumtəhsil məktəblərinin 6 cı sinfi üçün dərslik. B: “Altun Kitab”, 2008. – 160 səh.

 110. Azərbaycan dili.3 – cü sinfi üçün dərslik. B: “Altun Kitab”, 2010. – 208 səh.

 111. Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti. B.: “Elm”, 2010.-464 səh.

 112. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.: “Elm”,2009.736 səh.

 113. Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Akademik A.İ.Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş IVqurultayın materialları. B.: 2010 –177 səh.

 114. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.:2010.- 11 səh.

 115. Azərbaycan xalqına 1918-ci il mart soyqrımı .Sənədlər toplusu (üç cilddə). B.: “Çaşoğlu”, 2009.- 776 səh.

 116. Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı  1 cild. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.- 776 səh.

 117. Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri. B.: “Elm”, 2010.-416 səh.

 118. Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı sıralarında. B.:”Apastrof”, 2008.- 270 səh.

 119. Azərbaycan İslam konfransı. B.:”Apastrof”, 2008.-301 səh.

 120. Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında.IV cild. B:  2010. – 782 səh.

 121. Azərbaycan qadını naminə. B.:”Apastrof”, 2010.- 371 səh.

 122. Azərbaycan qanunvericiliyində uşaq hüquqları. B.: “Azərnəşr”, 2009.-674 səh.

 123. Azərbaycan media kataloqu. B.: 2010.-395 səh.

 124. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti. İllik hesabat 2008.B.: 2008.- 116 səh.

 125. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 27,28- ci cild. B.: “Milli Məclis”, 2010.- 213 səh.

 126. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial – iqtisadi inkişafı. Biblioqrafik göstərici. II buraxılış. B.:” M. F. Axundov ad  Azərbaycan  Milli  kitabxanası ” , 2009. -345 səh.

 127. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010.-  168 səh.

 128. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010.- 536 səh.

 129. Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyi.I, II,III cild. B.: 2009.- 684 səh.

 130. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Qanunvericiliyi.I, II,III cild. B.: 2009.- 684 səh.

 131. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının 2008 – ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat. . B.: 2009.- 127 səh.

 132. Azərbaycan Respublikasının Hərbi doktrinası. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-36 səh.

 133. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunvericiliyi. B.: “Qanun”, 2010. – 1216 səh.

 134. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış ilk məruzəsi. B.: 2009.- 160 səh.

 135. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-388 səh.

 136. Azərbaycan Respublikasının inzibati prosessual məcəlləsi. B.: 2010.- 64 səh.

 137. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası IX sinfi üçün dərslik. B: “Təhsil”, 2010. – 136 səh.

 138. Azərbaycan respublikasının mənzil məcəlləsi. B.: “Digesta” , 2009. -120 səh.

 139. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2010.-744 səh.

 140. Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat dövriyyəsində veksellərin istifadəsinə dair metodiki vəsait. B.: “İqtisad Universiteti”, 2005. – 52 səh.

 141. Azərbaycan Tarixi .10 - cu sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 204 səh.

 142. Azərbaycan tarixi şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri. Yeddinci buraxılış. B.: “Adiloğlu”, 2010.- 224səh.

 143. Azərbaycan tarixi. 11 –ci sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2009.- 240 səh.

 144. Azərbaycan tarixi. 1-ci cild. B.: “Çiraq”, 2007 – 720 səh.

 145. Azərbaycan tarixi. 8 – ci sinfi üçün dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2009. - 192 səh.

 146. Azərbaycan tarixi. 9 –cu sinfi üçün dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2009. – 240 səh..

 147. Azərbaycan tarixi. XIX-XXI əsrin əvvəli. B.: 2010.-544 səh.

 148. Azərbaycanda bələdiyyələr: reallıqlar, perspektivlər. B.:  2009.-93 səh.

 149. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 2010. B.: 2010.-94 səh.

 150. Azərbaycanda ətraf mühit. B.: 2010.-128 səh.

 151. Azərbaycanda kim kimdir. Ensiklopedik sorğu kitab. B: “Çıraq”, 2010 – 392 səh.

 152. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2010. B.: 2010.-318 səh.

 153. Azərbaycanda Səhiyyə və sosial təminat. B.: 2010.-200 səh.

 154. Azərbaycanda təhsil elm və məədniyyət  2010. B.: 446 səh.

 155. Azərbaycanda uşaqlar 2010. B.: 2010.-214 səh.

 156. Azərbaycanın demoqrafik göstəricilıri 2010. B.: 2010.-427 səh.

 157. Azərbaycanın əhalisi 2008. B.: 2008.- 113 səh.

 158. Azərbaycanın əhalisi 2010. B.: 2010.-109 səh.

 159. Azərbaycanın ərzaq balansları.  B.: 2010.-223 səh.

 160. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino xadimi Ədil İsgəndərov. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitaxanası”, 2010.-76 səh.

 161. Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. B: “Bakı Univerisiteti”, 2010. – 496 səh.

 162. Azərbaycanın regionları.2010. B: “Səda”, 2010. – 651 səh.

 163. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010. B.: “Səda”, 2010.-840 səh.

 164. Azərbaycanın statistik göstəriciləri.2009. B.: “Səda”, 2009.-772 səh

 165. Azərbaycanlılar Belorusiya uğrunda döyüşlərdə.  B.: 2010.-308 səh.

 166. Azərli S. Renessans.B.: “Elm və təhsil”, 2010.-96 səh.

 167. Babaoğlu Hikmət. Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu. B.: “AYPARA-3”,  2009. – 328 səh.

 168. Babayev  Rafiq. Min bir mahnı. B.: “MBM”, 2010.-352 səh.

 169. Babayev A.Yaşamağı bacarmıram. B.: “Mütərcim” ,2010.-288 səh.

 170. Babayev M. Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi. B.: “Elm”, 2010.-216 səh.

 171. Babayev Ş.Ə. Azərbaycan-rus-ingiliscə qısa ensiklopedik geoloji lüğət. B.: 2008.-414 səh.

 172. Babayeva Z. Biologiyanın tədrisində yeni təlim texnologiyalarından istifadənin metodikası. B.: “Təhsil”, 2009.-152 səh.

 173. Babullaoğlu S. Polkovnikə heç kim yazmır. B. : “Mütərcim”, 2010. – 56 səh.

 174. Bağban nəyi bilməlidir. B.: 2009.-368 səh.

 175. Bağırov F. Tarixin yaddaşı. B.: 2009.- 419 səh.

 176. Bağırov H. Antarktida gündəliyi. I-II-III cild. B. : “Ziya”, 2009. – 256 səh.

 177. Bahadır M. Qızılı yarpaqlar. B.:” Vektor”, 2010.-  100 səh.

 178. Bahaduroğlu Çingiz. Zirvəyə uzanan yol. B.: “Azərnəşr”,  2010 – 176 səh.

 179. Baharlı M. Azərbaycan tarixi: Baharlılar.  B.: “Adiloğlu”, 2010.-43 səh.

 180. Baxışov Məmmədağa. Fransanın yeni tarixi. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-102 səh.\

 181. Baxşəliyev V. Ovçulartəpəsi. B.: “Elm”, 2010.-156 səh.

 182. Baxşəliyev Vəli. Sirabda arxeoloji araşdırmalar. B.: 2010.-160 səh.

 183. Baxşəliyeva Gövhər. Ölməzliyə aparan yol. B.: “Adiloğlu”, 2009.-156 səh.

 184. Bakı islam mədəniyyətinin paytaxtıdır 2009.Beynəlxalq konfransın tezisləri.9-10 noyabr. B.: 2009.- 168 səh.

 185. Bakı islam mədəniyyətinin paytaxtıdır. B.: 2009.- 63 səh.

 186. Balalara sovqat. B.: “Nərgiz”,2010.-108 səh.

 187. Balıyev H.B. Azərbaycan dili .I hissə. B.: 2009.-347 səh.

 188. Bayaramov Qurban. Əli İldırımoğlunun yaradıcılıq yolu: milli-mənəvi dəyərlərin bədii salnaməsi. B.: 2009.-560 səh.

 189. Bayramov B. Məğrur insan, müdrik şəxsiyyət. B.:”Təknur”, 2010.- 392 səh.

 190. Bayramov Qurban. Poeziyanın sirri. B.: “MBM”, 2009. – 104 səh.

 191. Bayramova N. Şamaxı xanlığı. B.: “Təhsil”, 2009.- 396 səh.

 192. Beşik dəftəri. Azərbaycan ensiklopediyası . B: “NPB”,  1998. – 163 səh.

 193. Beynəlxalq konfransın materialları Bakı, 25-27 may 2009-cu il. B.: “Oğuz”, 2009.-160 səh.

 194. Beynəlxalq mədəni əlaqələr. B.: “Sabah”, 2009 – 399 səh.

 195. Bədəlov  Rəhman. Azərbaycanın Avropa seçimi: problemlər, perspektivlər. B.: “Qanun”, 2010.- 143 səh.

 196. Bəşiroğlu Ə. Nəbi yurdu. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2009- 420 səh.

 197. Bəşirov S. Nəriman Əbdülrəhmanlı: İşıq adamı. B.: “Çinar-Çap”, 2010.- 264 səh.

 198. Bəşirov Sabir. Yaradıçılıq  şəxsiyyətlə  üst – üstə düşəndə. B.: “Gənclik”, 2010. – 168səh.

 199. Biblioqrafik göstəricilərin tərtibi metodikası.B.: 2009.-25 səh.

 200. Biblioqrafik göstəricilərin tərtibi metodikası.B.: 2009.-25 səh.

 201. Biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi metodikası. B.: 2008.-36 səh.

 202. Bilal Ənsər  -75.Buza dönmüş beşiyim. B.: “Bayramoğlu”,  2010. –240 səh.

 203. Bilaloğlu P. Vətən həsrəti. B.:” Vektor”, 2010.-  135 səh.

 204. Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası. B.: 2009.-197 səh.

 205. Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Tərəqqi MMC”, 2009. –44 səh.

 206. Bir ağacın dörd budağı. B.: 2009.-232 səh.

 207. Bir ovuc torpaq. B.: “Vektor”, 2009.-315 səh.

 208. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-1999. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2010.-256 səh.

 209. Bizim Konstitusiyamız. B.: “Adiloğlu”, 2008.- 41 səh.

 210. Bizim Qurtuluş Günümüz. B.: “Heydər Əliyev İrsinin Araşdırmalar Mərkəzi”, 2008.- 46 səh.

 211. Borçalının söz boğçası. B.: “Aspoliqraf”,2009.- 352 səh.

 212. Borev Y. Estetika. B.: “Təhsil”,2010-256 səh.

 213. Borsunlu F. Xalq qəhrəmanı Çopur Məhəmməd. B.: “Nərgiz”, 2010.-120 səh.

 214. Borsunlu Firudin. Şərəfli ömür. B.: “Maarif”, 2010.-214 səh.

 215. Bozalqanlı Aşıq Hüseyn. Əsərləri. I cild. B.: “Nurlan”, 2008.-296 səh.

 216. Böuükçöl K. Çatlamış fincan. B.: “Araz”, 2009.- 58 səh.

 217. Bronxial astma üzrə klinik tövsiyyələr. B: “Mars-V”, 2008. –32 səh.

 218. Budaq Rövşən. Məni könlünə qaytar. B.: “Gənclik”, 2009.-168 səh.

 219. C virus hepatitinin müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mars-V”, 2009. –36 səh.

 220. C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət teatr muzeyi 75 il. B.: 2009.- 35 səh.

 221. Cahangiroğlu Elman. Zeytun-həyat ağacı. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-116 səh.

 222. Cavadlı M. Bir ovuc vətən torpağı. B. : “Letterpress”, 2010. – 164 səh.

 223. Cavadoğlu.İ. Ya qismət. B.: “Nurlan”, 2010.-592 səh.

 224. Cavanşir oğlu Elman. Fidanım. B.: 2010.-224 səh.

 225. Cengiz G. Bir pişiyin gündəliyi. B.: “Vektor”,  2010. –32 səh.

 226. Cəbr 8  - ci sinfi üçün dərslik. B: “Ça.ıoğlu”, 2009. – 240 səh.

 227. Cəbr və analizin başlanğıcı 10 - cu sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2009. – 192 səh.

 228. Cəbr və analizin başlanğıcı 11 – ci sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2009. – 192 səh

 229. Cəbrayılov Ş. M. Riyazi analiz. B: “ADPU”, 2010. – 448 səh.

 230. Cəfər Əkrəm. Yandım avazeyi eşqinlə sənin. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-352 səh.

 231. Cəfər Xəndan – 100. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010.- 291 səh.

 232. Cəfəri Qənbəri Həsən. Məktəbdə natamam ailələrdən olan şagirdlərlə işin sistemi. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-176 səh.

 233. Cəfərli H. İqtisadi təhlil. B.: “Elm və Təhsil”, 2009.- 560 səh.

 234. Cəfərli.H. Təlatüm. B.:” Vektor”, 2010.-  190 səh.

 235. Cəfərov Aşıq Əkbər. Söz qanana qurban olum. B.: “Nurlan”, 2009.-448 səh.

 236. Cəfərov N. Ədəbiyyat. 8 – ci sinif üçün dərslik. B: “Xəzər”, 2009. – 224 səh.

 237. Cəfərzadə K. Təsviri incəsənət 1 – ci  sinif Müəllim üçün metodiki vəsait. B: “Bakı”, 2009. – 64 səh.

 238. Cəlaloğlu E. Göy ərləri yaxud Borçalı türklərinin etnik tarixinə səyahət. B.: “Vətən”, 2010. -80 səh.

 239. Cəlaloğlu Sərdar. Totalitarizmin metamorfozası. B: “Qanun”,  2010. – 576 səh.

 240. Cəliloğlu V. Qəlbin zəkatı. B.: “Mütərcim”, 2009. - 306 səh.

 241. Cəlilova Y. Təsviri incəsənət  2 – ci sinif Müəllim üçün dərslik. B: “Bakı”, 2009. – 64 səh

 242. Cəlilova Y. Təsviri incəsənət 3 – cü sinif  Müəllimlər üçün metodik vəsait. B: “Bakı”,  2010.- 80 səh.

 243. Cəlilova Y. Təsviri incəsənət  2 - sinif  dərslik. B: “Bakı”, 2009. – 56 səh.

 244. Cəlilova Y. Təsviri incsənət 3 – cü sinif dərslik. B: “BAKI” 2010. – 64 səh.

 245. Cəmilli İmam. Qəlbimdə boy atmış çiçək ol çiçək. B.: 2009.-202 səh.

 246. Coğrafiya (Ümumi fiziki coğrafiyası). B: “Azərnəşr”, 2008. – 144 səh.

 247. Çəmənli  Mustafa. Məcnunun Məcnunu. B.: “Təhsil”, 2010.-256 səh.

 248. Çəmənli M. Fred Asif.  B.: “Təhsil”, 2010.-224 səh.

 249. Çəmənli M. Mübariz. B.6 “Təhsil”, 2010.-96 səh.

 250. Çərkəzqızı Tamaşa. Yurd həsrəti. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-36 səh.

 251. Çingizoğlu Ə. Mərzili kəndi və mərzililər. B.: “Adiloğlu”, 2009.- 224 səh.

 252. Çingizoğlu Ənvər. Şuşa şəhəri. B.: 2009.-248 səh.

 253. Çıraqlı Qəşəm. Bir işıq ucundan tutub gedirəm. B.: 2009.-278 səh.

 254. Çobanov Mədəd. Azərbaycan-Gürcü əlaqələrinin tarixi kökləri. B.: 2010.-100 səh.

 255. Çoxsaylı mielomanın  diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mega-Poliqraf”, 2010. –48 səh.

 256. Çörəkçi Vasif. Əsirin dedikləri.  B.:“Şirvannəşr”, 2009.-84 səh.

 257. Dadaşlı Y. Xalac soyunun tarixi oçerkləri. B.: “Nurlan”, 2008.-524 səh.

 258. Dadaşov Aydın. Kinoşünaslıq. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-540 səh.

 259. Dağkəsəmənli R. Müqəddəs ruhlar. Sumqayıt.: “Dərələyəz-M”, 2010.- 184 səh

 260. Daölı G. Xoxan. B.: “SSPrint”, 2009.- 123 səh.

 261. Darvazlı T. Dərdə sarı yeriyirəm. B. : “Nurlan”, 2006. – 156 səh.

 262. Darvazlı T. Haqq səsinə salam verdim. B. : “Nurlan”, 2008. – 160 səh.

 263. Davamlı insan inkişafı proqramı. B.: “ADU”, 2005. – 24 səh.

 264. Demokratik cəmiyyətdə media: beynəlxalq və milli təcrübə. B.: 2010.-203 səh.

 265. Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Tərəqqi MMC”, 2009. –60 səh.

 266. Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mega-Print”, 2009. –24 səh.

 267. Dərbəndnamələri . B.:  “Nurlan”, 2010. -92 səh.

 268. Dərələyəzli K. Burda bir el var idi...Sumqayıt.: “Dərələyəz-M”, 2009.- 616 səh.

 269. Dibkovskaya A. Polşa tarixi. B.: “Mütərcim”, 2010.- 378 səh.

 270. Dil nəzəriyyəsi  kursu üzrə proqram. B.: 2010. – 15 səh.

 271. Dilçilik tarixi kursu üzrə proqram. B. : 2010. – 26 səh.

 272. Dilçiliyə giriş fənnindən proqram. B.:2009.- 10 səh.

 273. Dilçiliyə giriş kursu üzrə proqram. B.: 2010. – 19 səh.

 274. Dolxanov A. B. Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları. B: “Bakı Univerisiteti”,  2008. – 496 səh.

 275. Dostoyevski F. M. Karamazov qardaşları. B.: “Mütərcim”, 2010.- 400 səh.

 276. Dostoyevski F.M. Karamazov qardaşları. 2 cilddə.1- ci cild. B.: “Mütərcim”, 2010. –548 səh.

 277. Dostoyevski F.M. Povest  və hekayələr. B.: “Mütərcim:, 2010. -164 səh.

 278. Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası üzrə klinik protokol. B: 2009. –36 səh.

 279. Dövlət bayrağı meydanı. B.: 2010.-75 səh.

 280. Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi.  B.: “Elm və Təhsil”, 2010.-552 səh.

 281. Dünya ədəbiyyatı. Antologiya. I cild. B.: “Avrasiya Press”, 2010.-436 səh.

 282. Dünya ədəbiyyatı. Antologiya. II cild. B.: “Avrasiya Press”, 2010.-664 səh.

 283. Düyünlü ur xəstəliyinin  diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: 2009. –28 səh.

 284. Edeer F. Bir bahar axşamı. B.: “Vektor”,  2010. –95 səh.

 285. Ehimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediyası. B.: “Elm”, 2010. – 1183 səh.

 286. Ekoloji epidemiologiya: tədqiqat metodları və ictimai səhiyyədə tətbiqi. B.: 2009.-349 səh.

 287. Elatlı  Elxan. Bakıdan gələn xəfiyyə. B.: “MBM-R”, 2009.-248 səh.

 288. Elatlı  Elxan. Cəhənnəmdən gələn səs. B.: 2009.-368 səh.

 289. Elatlı  Elxan. Dilənçi qadının sirri. B.: “MBM-R”, 2009.-160 səh.

 290. Elatlı  Elxan. İtmiş qızın axtarışı. B.: “MBM-R”, 2009.-104 səh.

 291. Elatlı  Elxan. Yeddinci mərtəbədə qətl... B.: “MBM-R”, 2009.-116 səh.

 292. Elazığ çələngi. B.: “Ozan”, 2010.-200 səh.

 293. Elbrus Şahmar. Ömürnamə. B.: 2010.-806 səh.

 294. Elçin. Ömrün anları B.: “Çinar-çap”, 2009.-656 səh.

 295. Elektrofizika terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2010.-452 səh.

 296. Elektrotexniki lüğət. İngilis-rus-alman-fransız-Azərbaycan. B.: 2010.-544 səh.

 297. Elxan E. M,  Mən Dədə Qorqud. B.: “Səda”, 2010.- 182 səh.

 298. Elxan E.M. Novruzun ulu sələfi. B. : 2010. – 64 səh.

 299. Elm adamları elm haqqında. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.- 312 səh.

 300. Elm və elmi xidmət sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası. B.: 2009.- 28 səh.

 301. Elmi-tədqiqat , təcrübi – konstruktor işlərinin referativ toplusu. (2009- ci il üzrə). B.: “Elm”, 2009.-434 səh.

 302. Elsevər M. Atalar sözləri, adət-ənənələrimiz və müqəddəs Qurani Kərim. B.: 2010.- 250 səh.

 303. Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mars-V”, 2009. –75 səh

 304. Eybatov T.B. Biologiya. B.: “Şərq – Qərb”,  2010. – 195 səh.

 305. Əbdülrəhmanlı N. Dr. Fərhad Xubanlı: Ömrün müdriklik çağı. B.: “Pedaqoqika”, 2010. – 276 səh.

 306. Əbədiyaşar professor Mir Cəlal Paşayev. B.: 2009.-526 səh

 307. Əbilov İ. Məhəbbət təranələri. B.: “Təhsil”, 2010.-330 səh.

 308. Əbilov İ. Ömür xəzinəm. B.: “Təhsil”, 2010.-606 səh.

 309. Ədəbi Azadlıq müsabiqəsi.Seçmə hekayələr. B.:2010.- 264 səh.

 310. Ədəbiyyat. 10 – cu sinif üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2009. – 176 səh.

 311. Ədəbiyyat. 11 –ci sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 176 səh.

 312. ədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. 2010-yanvar. B.: 2010.-57 səh.

 313. Əfəndiyev Paşa. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri IV. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-424 səh.

 314. Əfəndiyeva İ.  Azərbaycan dili III sinif Müəllim üçün metodiki vəsait. B: “XXI” YNE,  2010. – 112 səh.

 315. Əfkərli Y. Haqqın dərgahında. B.: “MBM”, 2010.- 160 səh.

 316. Əfşan M. Özüm və sözüm. B.: “Azərnəşr”,2009.- 432 səh.

 317. Əfşar Sadiq bəy. Şeirlər. B.: “Elm və təhsil”. 2010 -100 səh.

 318. Əhədov H.E. Böyük həyat yolu. B.: “Adiloğlu”,  2010. –384 səh.

 319. Əhməd V. Şeyx Məhəmməd xiyabani. B. : “Müəllim”, 2010. – 140 səh.

 320. Əhməd Vəli. Mən öz ürəyimi şeirə verdim. B.: “Nurlan”, 2009.-200 səh.

 321. Əhməd Zəki Validi Toğanın anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. (Bakı, 28-30 aprel 2010-cu  il).

 322. Əhməd  V. Nəöməli dünyam. B.: “Araz”,  2004.- 144 səh.

 323. Əhmədoğlu Ə. Ömür yolu. B.: “ Ozan”, 2010. - 120 səh

 324. Əhmədoğlu Ə. Zəngəzur həsrəti. B.: “ Qarabağ”, 2007. – 104 səh.

 325. Əhmədoğlu F. Birinci dəmirçihasanlı şindilər. B.:2010.- 160 səh.

 326. Əhmədov Bədirxan. Sabit Rəhman: həyatı, mühiti, yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”,  2010.-296 səh.

 327. Əhmədov Ə. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə türkdilli dövlətlərlə əlaqələr. XX əsrin 90- cı illəri. B.: “Elm və Təhsil”, 2009- 386 səh.

 328. Əhmədov Ə. İdrak işığında. B. : “Nurlan”, 2010. – 328 səh.

 329. Əhmədov Ə. Kulturologiya. B. : “Nurlan”, 2003. – 198 səh.

 330. Əhmədov Ə-C.İ. 1002 şirniyyat. B.: 2010.-395 səh.

 331. Əhmədov Ə-C.İ. Azərbaycan çayı. B.: 2010.-177 səh.

 332. Əhmədov Ə-C.İ. Tortların hazırlanması. B.: “Gənclik”, 2010.-150 səh.

 333. Əhmədov Əhməd-Cabir. Azərbaycan çörəyi. B.: “Gənclik”, 2010.-260 səh.

 334. Əhmədov Əhməd-Cabir. Evdə konservləşdirmə. B.: “Gənclik”, 2010.-414 səh.

 335. Əhmədov Əhməd-Cabir. Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı. B.: 2010.-370 səh.

 336. Əhmədov Əhməd-Cabir. Tamlı malların əmtəəşünaslığı. B.: 2010.-453 səh

 337. Əhmədov Gülhüseyn. Kənd təsərrüffatında innovasiyaların tətbiqi istiqamətləri. B.: “Elm”, 2010.-484 səh.

 338. Əhmədov S. Azərbaycan respublikasının Dövlət Bayrağı. B.: 2010.-153 səh.

 339. Əhmədov Teymur. Abdulla Şaiq. B.: 2009.-124 səh.

 340. Əhmədov Teymur. Nəriman Nərimanov. Həyatı, mühiti, ədəbi yaradıcılığı. B.: “Nurlar”, 2006.-320 səh

 341. Əhmədov Teymur. Səməd Vurğun. B.: “Nurlar”, 2006.-56 səh.

 342. Əhmədova Salatın. Heydər Əliyevin dil siyasəti. B.: “İncə”, 2010.-212 səh.

 343. Əhmədova Vəsilə. XIX-XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda ovçuluq və balıqçılıq. B.: 2010.-160 səh.

 344. Əhmədova Z. Şəkərli diabet və diabetik pəncə sindromu. B.: “Adiloğlu”,2009.- 252 səh.

 345. Əkbərov O. H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası. B: “Bakı Universiteti”, 2009. – 363 səh.

 346. Əkbərov Tahir. Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi. B.: “Qanun”, 2009.-604 səh.

 347. Əlabbas.Qaraqovaq çölləri. B.: “Adiloğlu”, 2010.-288 səh.

 348. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 2010. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2009.-434 səh.

 349. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 2011. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2010.-436 səh.

 350. Ələkbərov E. Həyatın uğur nəğməsi. B.:Avropa”, 2010.- 128 səh.

 351. Ələkbərov U.  İnsan inkişafı B.:” CBS”, 2003. - 112 səh.

 352. Ələkbərov Urxan. İnsan inkişafı fakultativ kursuna dair tədris vəsaiti. B.: “CBS”,  2003. – 110 səh.

 353. Əli Əl-Ənbəri Dr.Xalid. Yuxuyozma. B.: “Çıraq”, 2009.-576 səh.

 354. Əlibəyli B. Sönməyən ulduzlar. B.: “XXI ” YNE,2009-152 səh.

 355. Əlibəyli Gülrux. Dəyişən dünyamız. B.: “Qanun”, 2010.-204 səh.

 356. Əlibəyli S. İlk poliqrafçı alim. B.: “Gənclik”, 2010.- 504 səh.

 357. Əliqismət Lalayev-həyat rejissoru. B.: “Qanun”, 2010.-248 səh.

 358. Əliquliyev Rasim. Sosial şəbəkələr. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2010.-287 səh.

 359. Əlimirzəyev X. Klassiklərimizin ideal və poetik sənət dünyası.I,II cild. B.: “Elm və Təhsil”,2009.- 668 səh.

 360. Əlirzayev Ə. Nehrəm uaşaqlar:faktlar və mülahizələr. B. : “Adioğlu”, 2009. – 140 səh.

 361. Əlirzayev Ə.Q. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. B.: 2010.-326 səh.

 362. Əliyev  Ziyadxan. Sənətin Məcnunu. B.: “Aspoliqraf”, 2009.-392 səh.

 363. Əliyev A. Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən mühazirələr. B.: “ADPU” , 2010. - 214 səh.

 364. Əliyev A. N. Riyazi proqramlaşdırma. B: “İqtisad Universiteti”, 2010. – 476 səh.

 365. Əliyev Akif. Yay olimpiya oyunları tarixindən. B.: “Müəllim”, 2010.-212 səh.

 366. Əliyev Azər. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərb döv nəşriyyatı”, 2010. – 296 səh.

 367. Əliyev Elçin. Nəcəfalılara gedən yol. B.: “E.L”, 2010.-424 səh.

 368. Əliyev Ə. Fransa və fransızlar. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-340 səh.

 369. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. 29,30-cu kitab. B.: “Azərnəşr”, 2009- 520 səh.

 370. Əliyev İdris. Suraxanı.  I cild. B.” “Aərbaycan Dövlət Neft Akademiyasi”, 2005 -390 səh.

 371. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. B.: “Azərnəşr”, 2009- 400 səh.

 372. Əliyev Q. Ürəyimin dünya dərdi. B.: “Adiloğlu”, 2009.- 168 səh.

 373. Əliyev Qaşqar. Naxçıvanın zəngin təbiəti. B.: “Adiloğlu”, 2010.-211 səh.

 374. Əliyev M. Arazim, mənim Arazım. B.: “Mütərcim”, 2010.-184 səh.

 375. Əliyev M. İnsanın yaşamaq hüququ və onun sosial müdafiə sahəsində təminatları. B.: “Təknur”, 2009.-200 səh.

 376. Əliyev Mayis. Sosial təminat hüququ. B.: 2007.-464 səh.

 377. Əliyev Nail. 1917-1920-ci illərdə Azərbyacanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənəbələrdə. B.: “Nurlan”, 2009.-204 səh.

 378. Əliyev O. Boş qalan papaqlar...B.: “Ərgünəş”, 2010.-160 səh.

 379. Əliyev O. Seyid Əşrəf müqəddəsliyi B.: “Ərgünəş”, 2006.- 96 səh.

 380. Əliyev R. Naftqazçıxarma sənayesində sahibkarlığın inkişafının sosial-iqtisadi problemləri. B.: “Elm”, 2010.- 230 səh.

 381. Əliyev R. Veksel dövriyyəsi. B.: “Səda”, 2008. – 236 səh.

 382. Əliyev Ş. Cinayətkarlıqla mübarizə. B.: “Mütərcim”, 2010. -212 səh.

 383. Əliyeva N. İngilis dilində sifət. B.: “Elm və Təhsil”,2010.- 328 səh.

 384. Əlizadə A. Ora. B.: “Mütərcim”, 2009.- 40 səh.

 385. Əlizadə Ə. Pedaqoji psixologiya. I, II kitab. B.: 2010.- 320 səh.

 386. Əlövsət H. Qəlbimin səsi. B. : “MBM”, 2009. – 360 səh.

 387. Əmiraslanov Əhliman. Azərbaycan Tibb Universiteti-80. B.: “Təhsil”, 2010.-552 səh.

 388. Əmiraslanov Əhliman. Onkologiya. B.: “Təhsil”, 2010.-912 səh.

 389. Əmirxanov Sabir. Nəzəri muzeyşünaslıq. B.: 2009.-211 səh.

 390. Əmirov M. İnsan və cəmiyyət. B.: “ADPU”,  2010. - 581 səh.

 391. Əmrahov M. İkinci dünya müharibəsi 1939 -1945. B.: “Mütərcim”, 2010.- 525 səh.

 392. Əmrahov M.İ Şərqi Avropada türk tayfa birlikləri. B.: “APDU”, 2010.- 67 səh.

 393. Ən yeni tarix . 11-ci sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 128 səh.

 394. Əroğul Ə. Şeirlər, haqlar, andlar, dua və xitablar. B.:”Ekologiya”, 2010.- 140 səh.

 395. Əroğul  Əlisahib. Qeyrətin harayı. B.: 2010.-214 səh.

 396. Əsədov A. Gözəlliyin fəlsəfəsi: mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist aristokratizm işığında. B.: “Nurlan”, 2005 – 498 səh.

 397. Əsədov Adil. Anqlo – Amerikan fəlsəfəsindən etüdləri. B.: “Təknur”, 2008. – 53 səh.

 398. Əsədov Adil. İdeal və reallıq arasında. B.: “Elm”, 2006.- 225 səh.

 399. Əsədov Adil. Yunan fəlsəfəsindən etüdlər. B.: “Təknur”, 2008.- 92 səh.

 400. Əsgərli Füzuli. Bədii tərcümə prinsipləri. B.: “ADPU”, 2009. – 226 səh.

 401. Əsgərli Füzuli. Uşaq ədəbiyyatı. Qarşılıqlı yaradıcılıq qaynaqları. B.: “ADPU”, 2010 – 416səh.

 402. Əsgərov C.S. Elektrotexnika və elektrik maşınları. B.: “ADNA”, 2010.-438 səh.

 403. Əsgərov N. Adın tarixi tarixin adı. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-280 səh.

 404. Əskərov A. B. Qeyri- üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum. “Sumqayıt”.: 2008.- 215 səh

 405. Əyyub Nəriman. Kapital. B.: “Adiloğlu”, 2010.-232 səh.

 406. Əzizov İlham. Yoqa və kosmik enerji. B.: “Şuşa”, 2010.-40 səh.

 407. Əzizova Nəzakət. Bənövşəli görüşlər. B.: 2010.-191 səh.

 408. Əzizova Nəzakət. H.Cavid dramaturgiyasında İnsan İblis, Tanrı. B.: 2009.-150 səh.

 409. Fayql E. İpək yolu üzərində odlar yurdu- Azərbaycan tarixi. B.: 2009.- 183 səh.

 410. Fəxrəddinqızı G. Türk dillərində zaman kateqoriyası. B.: “Nurlan”, 2010 – 264 səh.

 411. Fəlsəfə tarixində fəlsəfə. B.: “Qanun”,2010.- 276 səh.

 412. Fəraqi  Məxdumqulu. Seçilmiş əsərləri. B.: 2010.-448 səh.

 413. Fərəcov Rəşid. Şirvannamə. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-432 səh.

 414. Fərəcova M. . Azərbaycan qayaüstü incəsənəti. B.: “Aspoliqraf”,2009.- 384 səh.

 415. Fərhadoğlu Kamal. Bəlkə elə Həsəneynin səsiydi. B.: 2010.-52 səh.

 416. Fərzəliyev A. Minbaşılı və Minbaşılılar. B.: “Təknur”, 2010.-222 səh.

 417. Fətəliyev T. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza.  B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010.- 91 səh.

 418. Fətəliyev T. Elmi fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi. B.: 2010.-68 səh.

 419. Fətəliyev Təhmasib. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”,  2010. -91 səh.

 420. Fikrətqızı E. Osman Türkayın poetik irsi. B.: “Elm”, 2010.-256 səh.

 421. Fizika 10. B: “Bakı”, 2009. – 144səh.

 422. Fizika 11. B: “Bakı”, 2009. – 144 səh.

 423. Fizika 8. B:  “Bakı”, 2010. – 144 səh.

 424. Fizika 9 . B: “Bakı”,  2009. – 192 səh.

 425. Fiziki tərbiyə I sinif  Müəllim ücün dərslik. B: “ XXI” – YNE, 2008. – 64 səh.

 426. Fiziki tərbiyə II sinif. Müəllim üçün metodik bəsait. B: “XXI” YNE,  2009. – 72 səh.

 427. Fiziki tərbiyə III sinif Müəllim üçün metodik vəsait. B: “XXI” – YNE,  2010. 80 səh.

 428. Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında Azərbaycan Respublikasının 22 iyun 2010-cu il tarixli qanunu. B.: 2010.-56 səh.

 429. Gəncin yol rəhbəri-1. B.: “Xəzər”,  2009. –267 səh.

 430. Gənzəli R. Qiyamət qopanda… B.:” Vektor”, 2010.-  255 səh.

 431. Göyərçin. Dənizdən insan doğur. B.: “Nurlan”, 2010. – 170 səh.

 432. Gülərüz S. Gözümə deyirəm , baxma yollara. B.: 2009.-136 səh.

 433. Günər M. Bir oğul göstərin Heydərə bənzər. B.: “Nağıl evi”, 2009 – 114 səh.

 434. Hacı K. Çəhrayı qan. B.: “Uniprint”, 2010. – 92 səh.

 435. Hacı Məhəmməd Nəsir. Hikmət çələngi. B.: “Adiloğlu”, 2010.-392 səh.

 436. Hacı Niftalı. Dünyamızın 20 yanvar faciəsi. B. : “Müəllim”, 2010.- 92 səh.

 437. Hacıbəyli Ü. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş, ixtisar və “redaktə”edilmiş əsərləri. B.:” Elm”, 2010.-  236 səh.

 438. Hacıbəyli Ü. Ömür salnaməsi.1885-1948. Biblioqrafiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2008.-392 səh.

 439. Hacıbəyli Üzeyir. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: 2010.-48 səh.

 440. Hacıbəyli Üzeyir. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbu əsərləri. B.: “Elm”, 2009.-300 səh.

 441. Hacıheydərli N. Söz sənindir... B.: “Vektor”,2010-125 səh.

 442. Hacıheydərli Namiq. Muğanın səsi. B.: “Zərdabi”, 2010.-128 səh.

 443. Hacılı Zaur. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə. B.: 2010.-236 səh.

 444. Hacımusalı O. Oktaydan əvvəl. B.:”SSPrint”, 2009.-131 səh.

 445. Hacısoy Hacan. Həcc ziyarəti. B.:”Nurlan”, 2009. – 104 səh.

 446. Hacıyev M. Azərbaycan tatlarının dili. B.: “Mütərcim”,  2009. –548 səh.

 447. Hacıyev T. Azərbaycan dili  11-ci sinfi üçün dərslik. B:”Aspoliqraf”, 2009. -160 səh.

 448. Hacıyeva F. Hu Mevlam hu... B.: “Adiloğlu”, 2010.-288 səh.

 449. Hacıyeva H.M. Biologiyanın tədrisi metodikasının inkişaf tarixi və elmi əsasları. B.: 2010.-211 səh.

 450. Hacıyeva M. Ədəbi çeşmə. B.: “Azərnəşr”, 2009.- 276 səh.

 451. Hacızadə B. Dünya karikaturası. B.: 2009.- 333 səh.

 452. Hakimlərin etik davranış kodeksi. B.: “Qanun”, 2010.-171 səh.

 453. Hamiləlik zamanı hipertenziv vəziyyətlər üzrə klinik protokol. B: “Toğrul MMC”, 2009. –28 səh.

 454. Heç kim heç vaxt ölmür. B.: “Mütərcim”, 2010.-228 səh.

 455. Hemoblastozlar zamanı anemiyanın müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mega-Print”, 2010. –40 səh.

 456. Heydər Əliyev Fondu  5 il . Biblioqrafik gostərici. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası”, 2009- 233 səh.

 457. Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2009.-248 səh.

 458. Heydər Əliyev və insan hüquqları: əqli mülkiyyət, elm və mədəniyyət sahələrində töhfələr. 3 may 2010-cu il. B.: 2010. – 75 səh.

 459. Heydər Əliyevin dil siyasəti. B.: 2009.-136 səh.

 460. Həbibəyli İsa. Cəlil Məmmədquluzadə mühiti və müasirləri. Naxçıvan.: 2009.-424 səh.

 461. Həbiboğlu V. Telman Hacıyev. B.: “Qrifli nəşr”, 1997.-159 səh.

 462. Həmidov M.H. Sənaye müəssisələrində elektrik enerjisinə qənaət və səmərəli istifadə. B.: “Təhsil”, 2010.-144 səh.

 463. Həndəsə 11. Dərslik.  B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 120 səh.

 464. Həndəsə. 10 -cu sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 144 səh.

 465. Həsən bəy Zərdabi və “Əkinçi”. B.: 2010.-225 səh.

 466. Həsənqızı F. Döyüşçü fəryadı. B.: “Vətən”, 2010.-160 səh.

 467. Həsənli A. Dövlət və korrupsiya. B.: “Nurlan”, 2010.-400 səh.

 468. Həsənli B. Ədəbiyyat. 9 – cu sinfi üçün dərslik. B: “Xəzər”, 2009. - 240 səh.

 469. Həsənli S. Ana arzusu. B.:” MBM”, 2010.-  304 səh.

 470. Həsənoğlu Ə. Ömrün ləpirləri. B.: “Apostrof”, 2010.- 172 səh.

 471. Həsənoğlu Əlinağı. Kişinin tacı.B.: “Şuşa”, 2010.-144 səh.

 472. Həsənoğlu  Zakir. Ləyaqət. B.: 2010.-112 səh.

 473. Həsənov E. Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları. B.: 2009.- 528 səh.

 474. Həsənov Eldar. Slavyan dənizindəki latın adasında . B.: “Azərnəşr”, 2010. – 282 səh.

 475. Həsənov Əli. Geosiyasət. B.: 2010.-604 səh.

 476. Həsənov H. Sözün Zəlimxan zirvəsi. B.:” Pedaqogika”, 2010.-  16 səh.

 477. Həsənov Lətif. Suları lilli Araz. B.: “Nurlan”, 2010.-284 səh.

 478. Həsənov M. Quşçuluq, yumurta və quş əti istehsalı texnologiyası. B.: “Elm”,  2009. - 408 səh.

 479. Həsənov M. Seçilmiş əsərləri. B.: “Elm və Təhsil”,2010.- 368 səh.

 480. Həsənova S. Azərbaycan dilinin morfologiyasından tapşırıq və çalışmalar. B.: “Təhsil”,2009.- 160 səh.

 481. Həsənova S.Ə. Qida kimyası. B. : “İqdisat Universiteti”, 2010. – 478 səh.

 482. Həsənzadə C.Kamil Nəcəfzadə. B.: “Təhsil”, 2009.-128 səh.

 483. Həsrət Əlirza. Həsrət rüzgarı. B.: “Vektor”, 2010.-72 səh.

 484. Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-608 səh.

 485. Hicran F. Ruhumuzun irmaqları. B.: “Elm və Təhsil”,    2010 . – 104 səh.

 486. Horovlu Şövkət Zərin. Ürəyim dan yeridir. B.: 2010.-180 səh

 487. Höccətül –islam vəl   müslimin Seyyid Səid Rəşadi.Hədis elmi  B.: 2003. - 64 səh.

 488. Hüquq elminin nəzəri və təcrübi problemləri. B.: “Elm və təhsil”. 2010.-124 səh.

 489. Hüseyinova M. İzahlı lüğət. B.: “Sabah”, 2003. – 56 səh.

 490. Hüseyinzadə Rüfət. Pedaqogika elminin tarixi və metodologiyası. B.: “ADPU”, 2010.-  28 səh .

 491. Hüseyinzadə Rüfət.  Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi. B.: “ADPU”, 2010. – 45 səh.

 492. Hüseyn F. Əlifba sırası. B.: “Mütərcim”, 2009.- 88 səh.

 493. Hüseynbəyli E. Azərbaycanlı Don Juan. B.: “Vektor”,  2009. –259 səh.

 494. Hüseynli A. Hindistan hökmdarları. B. : “MBM”, 2010. – 160 səh.

 495. Hüseynli A. İran hökmdarları. B. : “MBM”, 2009. – 160 səh.

 496. Hüseynov Bəbir. Ömürdən qalan izlər. B. :”Aspoliqraf”, 2010.-312 səh.

 497. Hüseynov Ə. Tənqid və ədəbi proses. B.:  “Nurlan”,  2009. - 416 səh.

 498. Hüseynov Hikmət. Fəal təlim və müasir riyaziyyat dərsi. B.: 2010.-124 səh..

 499. Hüseynov M. Döyüşdən sonra döyüş. B.: “Təknur”, 2010.-192 səh.

 500. Hüseynov M. Səsin poeziyası. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-318 səh.

 501. Hüseynov R. Söz məbədi. B. : “CBS”, 2009. – 47 səh.

 502. Hüseynov Rəfael. Nizami muzeyinin xalçaları. B.: 2010.-32 səh.

 503. Hüseynov Rəfael. Yurdun adındakı can. B.: “Elm”, 2010.-904 səh.

 504. Hüseynov S. İdrakdan kənar dərketmə. I, II cild.B.: “SSPrint”,2008.-484 səh.

 505. Hüseynov S. Qasım bəy Zakir. B.: “Yazıçı”, 2010.-344 səh.

 506. Hüseynov S. Nitq mədəniyyəti. B.: “Yazıçı”, 2010.-240 səh.

 507. Hüseynov T. Firmanın iqtisadiyyatı. B.:2009.- 590 səh.

 508. Hüseynova A.M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi. B.: “Səda”, 2008. – 246 səh.

 509. Hüseynova T. Musiqi ədəbiyyatı. B.: 2009.- 128 səh.

 510. Hüseynzadə Rüfət. Tərbiyə işinin metodikası proqramı. B.: “ADPU”, 2010. – 46 səh.

 511. Xalq yazıçısı görkəmli ictimai xadim  Mirzə İbrahimov. B.: 2006.-242 səh.

 512. Xanməmmədova Ş. 20-dən 20- yə. B.: “MBM”, 2010.-96 səh.

 513. Xarici dövlətlərin konstitusiyaları. B.: “Qanun”, 2010 – 388 səh.

 514. Xarici musiqi terminlər lüğəti. B.: “Elm”, 2010.-128 səh.

 515. Xələfli Əli Rza. Dünya yazana qaldı. B.: 2009.-400 səh

 516. Xələfov  Abuzər. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi. B.: “Bakı Universiteti”, 2010.-432 səh.

 517. Xəlilli Şahin. Şekspirin sonetləri.  B.: “Mütərcim”, 2009.-248 səh

 518. Xəlilov Q. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquq və dövlətdaxili qanunvericilik problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-392 səh.

 519. Xəlilov S. Azərbaycanda elm və onun təşkilatı formaları B.:”Oskar”, 2010.- 184 səh.

 520. Xəlilov S. Baxış bucağı. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-256 səh.

 521. Xəlilov S. Sivilizasiyalararası dialoq. B.: “Adiloğlu”, 2009.-256 səh.

 522. Xəndan C. Seçilmlş əsərləri 3 cilddə. 1,2,3-cild. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.- 456 səh.

 523. XX əsr Azərbaycan poeziyası antologiyası.B.: “Elm”, 2010.-372 səh.

 524. XX əsr bəstəkarlarının seçilmiş fortepiano əsərlərindən ibarət tədris repertuarı. B.: 2010.-40 səh.

 525. XII əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Əfzələddin Xaqaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunan milli seminarın materialları. B.: 2009.-65 səh.

 526. Xrapanyuk V. N. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. B.: “MBM”, 2009.-245 səh.

 527. Xroniki ağrı sindromu üzrə klinik protokol. B: “ROV MMC”, 2010. –36 səh.

 528. Xudubəyli M. Mənim sazlı-sözlü dünyam. B. : “Elm və Təhsil”, 2010. – 184 səh.

 529. İbadlı Oruc. Müalicə bitkiləri dərman bədrənci. B:”CBS”,  2009.-19 səh.

 530. İbadov N. Müqayisəli politologiya. B.: 2010 –221 səh.

 531. İbrahimqızı Sevil. Yaşayaq bu ömrü saf məhəbbətlə. B.: “MBM - R”, 2010. – 136səh.

 532. İbrahimoğlu Vaqif. Amma və lakin. B.: “Qanun”, 2009.- 384 səh.

 533. İbrahimoğlu Vaqif. Şeirlər qəzəllər təmsillər sağlıq şeirləri. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-160 səh.

 534. İbrahimov F. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. B.: “Mütərcim”,  2009. –544 səh.

 535. İbrahimov İ. Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi məsələləri. B.: “Səda”, 2010. – 248 səh.

 536. İbrahimov S. Mətnşünaslıq. B.: “Bakı Universiteti”, 2010. -200 səh.

 537. İbrahimov V. R. Adi differensial tənliklərin ədədi üsullarla həlli. B.: “MBM-R”, 2010.- 171 səh.

 538. İbrahimova A. Həyat bilgisi 1 sinif. Dərslik. B: “Aspöoliqraf”, 2010. – 64 səh.

 539. İbrahimova A. Həyat bilgisi  2 – ci sinif .Müəllim üçün metodik dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2009. – 88 səh

 540. İbrahimova A. Həyat bilgisi. B.: “Aspoliqraf”, 2010.-64 səh

 541. İbrahimova Nailə. Ürəklə söhbət. B.: 2010.-144 səh.

 542. İbrahimova V. Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri. B.: “Şəms”, 2010.-185 səh.

 543. İbrahimova  A. Həyat bigisi  2 – ci sinif üçün dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2009. – 72 səh.

 544. İqtisadi nəzərriyə. Mikroiqtisadiyyat – 1, 2 Mezoiqtisadiyyat. M: “Daşkov və Ko”, 2009. – 924 səh.

 545. İlyas H. Biz belə dünyanın adamlarıyıq. B.: “Vektor”,  2010. –240 səh.

 546. İlyas P. Dünya, sənin qəm yükünü daşıdım. B.: “Nurlan”, 2010.-358 səh.

 547. İmanov  Vahid. Salam əbədi dünya. B.: “Şuşa”, 2010.-110 səh.

 548. İmanov Ə. Kiçik sahibkarlıq. B.: “Elm”,2009.- 368 səh.

 549. İmanov H. Fəlsəfənin əsasları. B.:”Turan evi”,2009.- 438 səh.

 550. İncəli Ə. Babam buyurdu: qoru bu yurdu! B.: “Nurlar”,2009.- 168 səh.

 551. İncəli Ə. Söz incilərim. B.: “UniPrint”,2010.- 276 səh.

 552. İnformatika 2-ci cinif. Müəllim üçün dərslik. B: “Bakı”, 2009. – 88 səh.

 553. İnformatika 3 – cü sinif. Müəllim ücün metodik vəsait. B: “Bakı”, 2010. – 96 səh

 554. İngilis-Rus-Azərbaycanca fizika terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2010.-311 səh.

 555. İnsan və cəmiyyət IX sinif üçün dərslik. B: “Aspoliqraf”,  2010 – 136 səh.

 556. İnsan və cəmiyyət. 8 – ci sinif dərslik. B:”Təhsil”, 2010.- 136 səh

 557. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.- 688 səh.

 558. İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.- 676 səh.

 559. İrəvan xənlığı. B.: “Azərbaycan”, 2010 – 616 səh.

 560. İsaxanlı Hamlet. Xəzərin sorağında. B.: 2010.-467 səh.

 561. İsaxanlı İ. Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi Serqey Yesenin.B.: “Xəzər Universiteti”, 2010.- 372 səh.

 562. İsayev  A.S. Amal. B.: 2010.-128 səh.

 563. İsayev. Atılmış qardaş. B.: 2010.-131 səh.

 564. İsgəndər M. T. Tarix-i  aləmara-yu Abbasi I cild. B.: “Təhsil”, 2009.- 792 səh.

 565. İsgəndəroğlu Nazim. Gözəlliyi gözə gəldi kəndimin. B.: “Adiloğlu”, 2009.-148 səh.

 566. İsgəndərov Rafiq. Heyətin idarə edilməsi. B.: “Təhsil”, 2009.-404 səh.

 567. İsmayıl Zəkəriyyə.Allah mənimləsə. B.: “Nərgiz”, 2009.-160 səh.

 568. İsmayılov A. Sumqayıt – SSR-nin süqutunun başlanğıcı. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.- 204 səh.

 569. İsmayılov H. Zaqatala . XII kitab. Görkəmli şəxsiyyətlər. B.: 2009.- 160 səh.

 570. İsmayılov İ. Dünyanın türk-müsəlman dövlətlərinin mədəni əlaqələrinin genişlənməsi. B.: 2010.-203 səh.

 571. İsmayılov İxtiyar. Cəbr məntiqi düşünmədə. B.: 2010.-63 səh.

 572. İsmayılov K. Mənəviyyat körpüsü.  B.:” Vektor”, 2010.-  212 səh.

 573. İsmayılov Telman. Azərbaycanda təbiətdən istifadə və ekoloji problemlər. B.: 2009.-195 səh.

 574. İsmayılov Yaqub. Mir Cəlalın yaradıcılığı. B.: “Elm”, 2010.-292 səh.

 575. İsmayılova A. Biologiya  Test bankı. B.: “CBS”, 2009.-293 səh.

 576. İsmayılova S. S. Revmatoidli artirit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri. B:”Qismət”, 2008, - 208 səh.

 577. İsmayılzadə Hacı İlqar. Əhli-beyt (ə) quran və hədis baxımından. B.: 2010.-623 səh.

 578. İsmayılzadə Hacı İlqar. İlahi sirrlər. B.: 2010.-439 səh.

 579. İsmayılzadə Hacı İlqar. Quran elmləri ensiklopediyası. B.: 2010.-591 səh.

 580. İsmixanov M. Azərbaycan dili. Təlim rus dilində olan məktəblərinI sinfi üçün dərslik. B: “XXI” YNE, 2010 – 70 səh

 581. İsrafiloğlu N.R. Neft.Qlobal münaqişələr mənbəyi. B.: 2009.- 464 səh.

 582. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarının tənzimlənməsi.

 583. İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Tərəqqi MMC”, 2009. –40 səh.

 584. İşık L. Dodaq izlərin. B.: “Vektor”,  2009. –90 səh.

 585. İşioğlu Divanxan. Gələcək günlərin yadigarıdır. B.: “Qanun”, 2010.-176 səh.

 586. İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Mütərcim”,  2010. –164 səh.

 587. Jurnalistika, dil və ədəbiyyat kafedrası dilşünaslığın müasir problemləri fənnindən proqram. B.:2010.- 10 səh.

 588. Jurnalistika, dil və ədəbiyyat kafedrası psixolinqvistika fənnindən proqram. B.:2010.- 10 səh.

 589. Kamal Rüstəm. Zəlimxan Yaqub - inanc işığı. B.:” Şərq-Qərb”, 2010.-  52 səh.

 590. Kamilova N. “Vokal” və onun tədrisi metodikası. B.:2010.- 179 səh.

 591. Kanevski Y. Emin ağa Borçalı. B.: “Gənclik”, 2010.-156 səh.

 592. Kant İ. Proleqomenlər. B.: “Zəkioğlu”, 2010 – 184 səh.

 593. Karluq qrupu türk dillərinin leksikası. B.: “Nurlan”, 2008 – 368 səh.

 594. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərlləri VIII, X cild B.: “Nurlan”, 2010.- 560 səh.

 595. Kazımov N. Oxu 4. Dərslik. B: “Xəzər”, 2008. – 192 səh.

 596. Kazımov N. Pedoqoji ustalığın problemləri. B.: “Çaşıoğlu”,2009.- 296 səh.

 597. Kazımov Z. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. B.: 2010.- 285 səh.

 598. Kazımzadə A. Azərbaycan kinematoqrafçıları. B.: “Tərəqqi”,2010.-155 səh.

 599. Kazımzadə R.Ə. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı. B.: “Təhsil”, 2009.-208 səh.

 600. Kazımzadə Z.İ. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları. B.: “UniPrint”, 2010.-580 səh.

 601. Kəlbəcər dünyası. B. : “Adioğlu”, 2009. – 448 səh.

 602. Kərim Əziz. Yeddi oğul gözlərəm. B.: “Şur”, 2010.-366 səh.

 603. Kərimli A. Vətən igid oğullarımızı yaşadacaq. B.: “Yeni poliqrafist”, 2010- 183 səh.

 604. Kərimli D. Toxunmayın  daha haqqa. B.: “Mütərcim”, 2010.- 208 səh.

 605. Kərimli Rasim. Dözmək olmur ayrılığa. B.: “Nurlan”, 2009.-448 səh.

 606. Kərimli Teymur. Şərqin qapısından dünyaya. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-192 səh

 607. Kərimov  Elsevər. İqtisadi nəzəriyyə. B.: 2010.-634 səh

 608. Kərimov C. Dünya iqtisadiyyatı. B.: 2009.- 728 səh.

 609. Kərimov İ. Teatr: taleyin ömrümə yazdığı qismət. B.: “Elm”, 2009- 468 səh.

 610. Kərimov Kərim. Hiddət və nifrət. B.: 2008.-320 səh.

 611. Kərimov M.T. Müasir elektron musiqi texnikasının və kompüter texnologiyalarının əsasları. II hissə. B.: 2010.- 192 səh.

 612. Kərimov Y. Seçilmiş əsərləri V cild B,: “Kövsər”, 2010.- 384 səh.

 613. Kəskin appendisitin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Tərəqqi MMC”, 2009. –24 səh.

 614. Kəskin mədə bağırsaq qanaxmalarının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mega-Print”, 2009. –32 səh.

 615. Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: 2009. –28 səh.

 616. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması qaydaları. B.: 2009.- 96 səh.

 617. Kimya 10. Dərslik.  B: “Aspoliqraf”, 2009. – 112 səh.

 618. Kimya 9.  Dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2009. – 176 səh.

 619. Kimya  11. Dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2009. – 160 səh.

 620. Kimya. 8 – ci sinif üçün dərslik.  B: “Bakı”, 2010. – 144 səh.

 621. Koca H. Basdırılmış pul. B.: “Xəzər”,  2009. –99 səh.

 622. Korjakov A. Boris Yeltsin: Gündoğandan günbatana qədər. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”,  2010. –196 səh.

 623. Koroğlu. B.: “Nurlan”, 2010. -88 səh.

 624. Korrupsiya: anlayışı, əsas xüsusiyyətləri və istintaqı.  B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-208 səh.   

 625. Köçərli İradə.  Musiqi dolu sətirlər. B.: “Səda”, 2010.-171 səh.

 626. Köçərli İradə. Aşıq sənəti: musiqili-poetik janrlar. B.: 2010.-218 səh.

 627. Kreve V. Azəristan ölkəsi. B.: “Mütərcim”, 2010.-123 səh.

 628. Kuni mədəniyyət ocağı. Tehran. 2005.

 629. Kurucan A. Boşanmaq üçünmü evlənirik? B.: “Xəzər”,  2009. –142 səh.

 630. Külək qarı səpələr... B.: “Poeziya günü”, 2010.- 344 səh.

 631. Kürəkçaylı Cəmil İsaoğlu. Göyçayın tarixi yaddaşı. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-84 səh.

 632. Kvaçidze V. Xəzər atlantidası. B.: 2009.- 112 səh.

 633. Qabusnamə. B.: “Altun  Kitab”. 2005.– 224 səh.

 634. Qacar Çingiz. Mizandarlıq. B.: “Şərq – Qərb” , 2010. – 136 səh.

 635. Qafarlı Z. Hardasan ömrüm günüm. B. : “Azər Dövlət”, 2008. – 304 səh.

 636. Qafarlı Z. Üzümə dayanan ürəyim. B. : “MBM-R”, 2010. – 154 səh.

 637. Qandəhləvi Yusif. Həyatus-Səhabə 2. B.: “Xəzər”, 2010. – 491 səh

 638. Qandəhləvi Yusuf M. Həyatus-Səhabə 1. B.: “Xəzər”,  2010. –491 səh.

 639. Qara cirə ilə təbii müalicəyə dair reseptlər. B: 2008.-55 səh.

 640. Qara Qarayev-tələbələrinin xatirəsində. B.: “Şərq-Qərb”, 2009.-224 səh.

 641. Qarabağ gündəliyi. B.: 2010- 646 səh.

 642. Qarabağ gündəliyi. B.: 2010.-112 səh

 643. Qarabağ –yaddaş. B.: 2010.-192 səh.

 644. Qaraçöplü A.M..Musa eldən aralanmaz... B.: “Çinar-çap”, 2010. – 376 səh.

 645. Qaraçöplü H.V.Mən haqqın yolunu tutdum... B.: “Qanun”, 2009. – 152 səh.

 646. Qaraxanoğlu M. Təngərüddə doğan günəş. B.: “Mütərcim”,  2009. –178 səh.

 647. Qaralov Zahid. Məhəmməd Nəsirəddin Tusi: elm saf əxlaq dünyasına açılan qapı. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2009.-392 səh.

 648. Qaramalın və camışların yemlənməsi və bəslənməsi. B.: 2008.- 120 səh.

 649. Qaraşarlı Çingiz. Aralıq dənizi hövzəsinin sakinləri Türklər. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-280 səh.

 650. Qarayev  M. A. İnsan və heyvan fiziologiyası B: “Təhsil”, 2009.-302 səh.

 651. Qarayev E. İrəvan xanlığı. B.: “Avropa”,  2010. - 343 səh.

 652. Qarayev İ. Azərbaycan inzibati ərazi quruluşu 1828-2010. B.: “Səma Qrafik”, 2010.- 329 səh.

 653. Qarayev İ. Qələmə sarılmış ömür.  B.: “Çinar-Çap”,  2008. - 218 səh.

 654. Qarayev Nəsrəddin. XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri. B.: “Nurlan”, 2010.-326 səh.

 655. Qarayev R. M. İngiliscə- Azərbaycanca böyük hüquq lüğəti. B.:”Qanun”,2009.- 648 səh.

 656. Qarayev S.F. Bioloji kimyanın terminoloji lüğəti. B.: 2010.-550 səh.

 657. Qasımova H. Xarici əlaqələr hüququ. B.: “Bakı Universiteti”,2008.- 480 səh.

 658. Qasımova Rəfiqə. Azərbaycan dilində leksik normalaşma. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-144 səh.

 659. Qasımova S. Musiqi ədəbiyyatı. (IV sinif).B.: 2009.- 92 səh.

 660. Qasımova S. Musiqi ədəbiyyatı. (V sinif).B.: 2009.- 104 səh.

 661. Qaya İ. Bir lətifə de!... B.: “Xəzər”,  2009. –88 səh.

 662. Qəbələ H. Yaxşı ki, dünyamda sən də var idin. B.: “Nurlan”, 2009.-200 səh.

 663. Qədim dünya tarixi. 6 –cı  sinif dərslik. B: “Xəzər”, 2010. – 256 səh.

 664. Qədim türk yazısı abidələrinin dili kursu üzrə proqram. B. : “Elm və Təhsil”, 2009. – 20 səh.

 665. Qədimoğlu M. İstəmirəm gəncliyimə qayıdım. B. : “Nərgiz”, 2009. – 156 səh.

 666. Qədimov Ə. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti. B.: “ADPU”, 2010.-546 səh

 667. Qədirova Dürdanə. Azərbaycanın namazlıq xalçaları. B.: “Şərq-Qərb”, 2008.-184 səh.

 668. Qəhrəmanlı Nazif. Vətən və istiqlal aşiqi Əli Yusif. B.: “Avropa”, 2010.-285 səh.

 669. Qəhrəmanoğlu Bəhmən. İki nəslin dastanı. B.: “Adiloğlu”, 2008.-440 səh.

 670. Qəhrəmanova N Riyaziyyat  2  . Müəllim üçün metodiki vəsait. B: “Altun Kitab”, 2009. – 160 səh.

 671. Qəhrəmanova N. Riyaziyyat 1 – ci sinfi üçün dərslik. B: “Altun Kitab”, 2010. – 128 səh.

 672. Qəhrəmanova N. Riyaziyyat 1. Müəllim üçün vəsait. B: “Altun Kitab”,  2008. – 144 səh

 673. Qəhrəmanova N. Riyaziyyat 3. B: “Altun Kitab”, 2010. – 152 səh

 674. Qəhrəmanova N. Riyaziyyat  2 – ci sinfi üçün dərslik. B: “Altun Kitab”, 2009. – 144 səh.

 675. Qəmbəroğlu Ənvər. Ağrılı dünyam. B.: “Təknur”, 2010.-589 səh.

 676. Qənbərov X. Arı məhsulları və onların təbii müalicədə tətbiqi. B.:2009.- 72 səh.

 677. Qərbi Avropada və ABŞ-da sosiologiya tarixi. B.: “Turan nəşrlər evi”, 2010.-612 səh.

 678. Qəribli İ. Azərbaycan dili. B.: 2009.- 408 səh.

 679. Qəribli İ. Məhəmməd Hadi yaradıcılığının “Həyat” və “Füyuzat” mərhələsi.. B.: 2009.- 148 səh.

 680. Qəza təbabəti-fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təşkili. B. : “Tİ-MEDİA”, 2009. – 179 səh.

 681. Qismət. Vitrin. B,: “Mütərcim”, 2010. – 50 səh.

 682. Qoca, Xeyrəddin. Biz bizə bənzərik. B.: “İdeal-print”, 2010.-348 səh.

 683. Qocaman çinarın nağılı. B. : “Nurlan”, 2009. – 96 səh.

 684. Qorqud H.L. Düşündüm ki , düşündürəm. B. : “Yeni poliqrafist”, 2010. – 253 səh.

 685. Quba məzarlığı – erməni cinayətlərinin qanlı izi. B.: 2010.-28 səh

 686. Qubadlı Ç. Qubadlım mənim. B.: “Nurlan”,2010.-108 səh.

 687. Qulamova J. Naxçıvan Muxtar Reapublikası Bəstəkarlar Təşkilatının 30 ildə keçdiyi yaradıcılıq yolu. B.:”Mars-Print” 2010.- 135 səh.

 688. Quliyev B. Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları. B.: “ADPU”, 2010.- 654 səh.

 689. Quliyev Ə. Həndəsə məsələləri. B.: “Elm”, 2010.- 300 səh.

 690. Quliyev T. N. Kimyəvi rabitə. B: “Bakı Universiteti”, 2008. – 256 səh.

 691. Quliyeva N. Sirli kainat. B.: “MBM”, 2010.-152 səh.

 692. Quliyeva Yaqut. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası. B.: “Adiloğlu”, 2010.-192 səh.

 693. Quliyeva  Zəkurə. Yurda xəbər elə. B.: “Şuşa”, 2010.-224 səh.

 694. Quluzadə Ələmdar. Dilotu. B.: “Ozan”, 2009. – 80 səh.

 695. Qurani-Kərim. B.: “Çıraq”,2010.-640 səh.

 696. Qurani-Kərim. B.: “Nurlar”,2009.-604 səh.

 697. Qurbanov A.Azərbaycan dili . 11 – ci sinif üçün dərslik. B: “Bakı”, 2009. – 112 səh

 698. Qurbanova Lamiyə. Eksperimental psixologiyaya dair mühazirə mətnləri. B.: 2010.-176 səh.

 699. Qurbanova Zahirə. İslam və təbabət. B.: 2009.-648 səh.

 700. Qurbanzadə A. Ekologiya: sosial-iqtisadi əsasları. B.: “Elm”, 2010.-160 səh.

 701. Laçınsız Bəhmən. Biganəlik və unutqanlığımızın acı həqiqətləri. B.: “Nurlan”, 2010.-304 səh.

 702. Lələəhmədli V. Onun şirin yuxuları. B.: “Mütərcim”,  2010. –304 səh.

 703. Mabudoğlu Z. Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər. B.: “Nafta- Press”, 2009.-605 səh.

 704. Mağaralı Məmmədhəsən xan Etimaddüssəltənə. Xeyrati –hesan. B.: “Nurlan”, 2009. -152 səh.

 705. Mahmudov M. Azərbaycanın Bolonya prosesinə daxil olmasının reallığa çevrilməsi. B.: “ADPU”, 2009.- 249 səh.

 706. Mahmudov M. Bolonya prosesi. B.: “Elm və Təhsil”, 2010.- 504 səh.

 707. Mahmudov M. Riyaziyyatın tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2006-273 səh.

 708. Mahmudov Y,M, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi 1639-1828. Icild. B.: “AMEA”, 2009.- 512 səh.

 709. Mahmudov Y. Qarabağ  B.: “ Təhsil”, 2009.- 143 səh.

 710. Mahmudov Y.M. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiyatarixi 1639-1828   I cild. B.:2009.- 508 səh.

 711. Mahmudov  Y. Qarabağ  B.: “Təhsil”, 2009.- 144 səh.

 712. Mahmudova Q. Türk dillərinin frazeologiyası.  2 cild. B.: “Nurlan”, 2009. - 296 səh.

 713. Maksakovski V.P. Dünyanın coğrafi mənzərəsi. I cild. B.: 2010.-490 səh.

 714. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər.Yanvar – İyun 2009, Yanvar- Fevral 2009, Yanvar- Mart 2009, Yanvar – Avqust 2008, Yanvar – İyul 2008, Yanvar – May 2008. B.: 2009.-587 səh

 715. Media və seçki prosesi: qanunvericilik və qabaqcıl təcrübə. B.: 2010.-118 səh.

 716. Mehdi Q. İç-içə üç povest. B.:” Vektor”, 2010.-  226 səh.

 717. Mehdi Q. Məni çağıran səs. Rast. B.: “Vektor”,  2009. –293 səh.

 718. Mehdiyev Fərhad. İnzibati idarəetmə hüququ. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2008. – 429 səh.

 719. Mehdiyev İ. Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı. B.: “Çaşıoğlu”, 2007. – 456 səh.

 720. Mehdiyev Ramiz. Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-96 səh.

 721. Mehdiyeva G. Həyat bigisi 3 sinif. Müəllim üçün metodik vəsait. B: “Aspoliqraf”, 2010. – 112 səh.

 722. Mehdiyeva G. Həyat bilgisi  3 – cü sinif üçün dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2010. - 96 səh.

 723. Mehman Sevindik. Əzrayıl qapını döyür. B.: “Çinar-çap”, 2008.-192 dəh.

 724. Mehrəliyev İ. Gömrük fəaliyyətinin iqtisadiyyatı. B.: “Adiloğlu”, 2008. – 320 səh.

 725. Mehvalıoğlu Müzahim. Məni çağır. B.: “Çənlibel”, 2010.-188 səh.

 726. Meningitlərin diaqnostika və  müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mars-V”, 2009. –40səh.

 727. Məclis yaraşığı. B.: 2010.-100 səh.

 728. Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi üzrə klinik protokol. B: “Mega-Print”, 2008. –20 səh.

 729. Mədədli A. Mavi dəniz. B.: “Borçalı”, 2009.-160 səh.

 730. Mədəni hüquqlarıın qorunması və milli prioritetləri. 27 may 2010 cu il. B.: 2010.-52 səh.

 731. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. 2010-fevral. B.:“M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”, 2010.-57 səh.

 732. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Avqust-2010. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2010.-61 səh.

 733. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Avqust-2010. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2010.-60 səh.

 734. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2010.-73 səh.

 735. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. İyul-2010. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2010.-71 səh.

 736. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Sentyabr-2010. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2010.-71 səh.

 737. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. 2010-oktyabr. B., 2010.-87 səh.

 738. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqinda yeni ədəbiyyat. B.: “ M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2010. - 61 səh.

 739. Mədətoğlu Ə. Ürəyimdəki sənsən. B.: “Çinar - Çap”, 2009.-308 səh.

 740. Mədətoğlu Ə. Yanan məktub. B .: “ Kitab aləmi” NPM, 2009. - 276 səh.

 741. Məftun Əziz. Şeirlər poemalar. I cild. B.: “Nurlan”, 2009.-464 səh.

 742. Məhəmməd T. Şeyx Şamil. B.: “Xatun Plyus”, 2010.-130 səh.

 743. Məhərrəmov  Ziyəddin. İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik. B.: “Nurlan”, 2010.-320 səh.

 744. Məhərrəmov A. M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. B: “Bakı Universitet”, 2009. – 288 səh

 745. Məhərrəmov A. M. Kristalloqrafiya və kristallokimya. B: “Bakı Universiteti”, 2008. – 534 səh.

 746. Məhərrəmov A. M. Üzvi kimyada  fiziki tədqiqat üsulları. B: “Bakı Universiteti”, 2009. – 104 səh.

 747. Məhərrəmov A. Seçilmiş əsərləri. I-V cild. B.: “Bakı Universiteti”, 2010.

 748. Məhərrəmov Abel. Biblioqrafiya. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-512 səh.

 749. Məhərrəmzadə- Şirinova S. Ş. Pedoqoji repertuarın öyrənilməsi.B.: 2009.-82 səh.

 750. Məhkəmə - ballistik ekspertizası üzrə Azərbaycanca-Rusca sözlük. B.: 2009.-76 səh.

 751. Məhkəmə - ballistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin izahlı  sözlüyü. B.: 2009.-152 səh.

 752. Məhyəddinqızı Şəlalə. Qəbələ Qafqazın incisi. B.: “Oğuz eli”, 2009.-256 səh.

 753. Məlikov Hacı Amil. Füzuli divanının şərhi. B.: “Adiloğlu”, 2009.-456 səh.

 754. Məlikov Malik. İynəbatırma ilə müalicə. B.: 2009.-574 səh.

 755. Məmmdov Y. C. Təqribi hesablama üsulları. B: “Bakı Universiteti”, 2008. – 288 səh.

 756. Məmməd L. İki dünya arasında. B.: “Mütərcim”, 2010.-192 səh.

 757. Məmməd Zahid. Pul Kredit Banklar. B.: “Azərnəşr”, 2010. – 320 səh.

 758. Məmmədcanlı Nizami. Yenidən bir ömür yaşaya bilsəm. B.: “Nurlan”, 2009.-298 səh.

 759. Məmmədli Afina. Əhməd Cavad və Türkiyə. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-168 səh.

 760. Məmmədli Elariz. Dünya iki rəngdədir. B.: “Poeziya günü”, 2010. – 210 səh.

 761. Məmmədli Firuzə. Aşacağam zaman adlı sədləri. B.: “Elm”, 2009.-160 səh.

 762. Məmmədli İlham. XX əsr Kəlbəcər ədəbi mühiti. B.: “Elm”, 2010.-180 səh.

 763. Məmmədli Q. İmzalar. B.: “Xatun Plyus”, 2010.-144 səh.

 764. Məmmədli Nüşabə. Vicdan dustağı. B.: “Çinar-çap”, 2010.-520 səh.

 765. Məmmədli O. Statistika nəzəriyyəsi. B.: 2009.- 552 səh.

 766. Məmmədov Adıgözəl. Mir Cəfər Bağırov açılmamış səhifələr. B: “MBM”, 2010. – 276 səh.

 767. Məmmədov Dadaş N. Xocalı harayı. B.: 2010.-101 səh.

 768. Məmmədov Eldəniz. Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri. B.: “Mütərcim”, 2010.-148 səh.

 769. Məmmədov Eynəddin. Ölməzlik. B.: 2009.- 344 səh.

 770. Məmmədov F. Kulturologiya. B.: “Çıraq”,2008.- 400 səh.

 771. Məmmədov Fuad. Günəş energetikası terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2009.-364 səh.

 772. Məmmədov H. Azərbaycan - Şərqi Avropa: mədəniyyətlərarası əməkdaşlığın tarixi. B.: “Mütərcim”, 2008. -312 səh.

 773. Məmmədov İsaq. Azərbaycan tarixi. (XX əsr – XXI əsrin əvvəlləri) .B: “UniPrint”, 2010. – 336 səh.

 774. Məmmədov M. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. B.: 2008.- 246 səh.

 775. Məmmədov N. Qızılğül nəğməsi.  B.: “Ziya –Nurlan”, 2009. - 552 səh.

 776. Məmmədov N. Metrologiya. B.: 2009.-324 səh.

 777. Məmmədov N. R. AZərbaycan SSR -in  Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ictimai-siyasi həyat iqtisadi və mədəni inkişaf (1923-1991).B.: “Təhsil”, 2008.- 254 səh.

 778. Məmmədov R. Həyat eşqi. B.: “MBM”, 2009.-100 səh.

 779. Məmmədov S. Ermənilər tərəfindən Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım. B.: “Kitab aləmi”, 2010.-16 səh.

 780. Məmmədov S. Xocalı soyqırımı. B.: “Kitab aləmi”, 2010.-16 səh.

 781. Məmmədov S. Şərikanlı şərikansız günlərim. B.: “Adiloğlu”, 2010.- 110 səh.

 782. Məmmədov Səməndər. Ağır elsən Borçalıda adın var.. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-208 səh.

 783. Məmmədov Tariyel. Koroğlu aşıq havaları. B.: “Apostrof”, 2010.-376 səh.

 784. Məmmədov Zaur. Azərbaycanda notariat. B.: 2010.-158 səh.

 785. Məmmədova Elmira. Yetimin dastanı. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-76 səh.

 786. Məmmədzadə İ. Qloballaşma və müasirləşmə şəraitində fəlsəfənin aktuallığı haqqında. B.: “Təknur”,  2009. –226 səh.

 787. Məmmədzadə R. Təhsildə keyfiyyət aparıcı istiqamətlərdən biri kimi. B.: “Müəllim”, 2010.-170 səh.

 788. Mənkyu Qreqori. Ekonomiksin əsasları. B.: “Harvard Universiteti”, 2010. – 836 səh.

 789. Mənsimov K.B.Kodlaşdırma nəzəriyyəsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2009. – 225 səh.

 790. Mənsur ibn Məhəmməd ibn Yusif ibn İlyas. Kifayeyi-Mənsuriyyə. B.: “Nurlan”, 2010. 322 səh.

 791. Mərdanov M. Həndəsə  8 . B: “Çaşıoğlu”,  2010. – 144 səh.

 792. Mərdanov M. Həndəsə  9 – cu sinif üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 144 səh.

 793. Mərdanov Misir. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-528 səh

 794. Mərdlik qalası Laçın. B.:” Elm”, 2009. – 128 səh.

 795. Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2009-cu ildə yeni daxil olan kitablar. B.: 2010.-181 səh.

 796. Mərzili M. Qarabağsız döyünən ürək. B.:”ADPU”, 2010.- 133 səh.

 797. Mərzili M. Vətənə uzanan qollar. B.” “ADPU”, 2008.- 136 səh.

 798. Məsim Elsevər. Bir damla gözyaşı. B.: “Nurlar”, 2010.-176 səh.

 799. Məsimoğlu İldırım. Haputlular. B.: “Şəms”, 2010.-84 səh.

 800. Məsimov E. Ə. Polimerlərin fiziki kimyası.  B: “Bakı Universiteti”, 2010. – 416 səh.

 801. Məsud A. II İohan. B.: “Mütərcim”, 2009.- 52 səh.

 802. Mikayılzadə N. Fenomenlərin sirri. B.: “Vətən”, 2009.-258 səh.

 803. Milli Azərbaycan tarixi muzeyi. 2009. B.: “Elm”,2009.- 330 səh.

 804. Min bir gecə. Ərəb nağılları.B: “Çıraq”, 2008 – 96 səh.

 805. Mirabdullayev A. Rusiyanın postsovet məkanında geostrategiyası. B.: “Elm, ”2008.- 332 səh.

 806. Mirələmov Hüseynbala. Qırxıncı otaq. B.: “Nurlar”, 2010.-352 səh.

 807. Mirhəşimoğlu Mirbəşir – 60. B.: “Yazıçı”, 2010.- 206 səh.

 808. Mirhəşimoğlu Mirbəşir. Sevincinlə bağla məni. B.: “Şəms”, 2006.- 174 səh.

 809. Mirzə X. Yuxumu itirmişəm. B.: “Mütərcim”,  2009. –184 səh.

 810. Mirzəliyeva M. Türk dillərinin frazeologiyası. 1 cild. B.:”Nurlan “, 2009. - 220 səh.

 811. Mirzəyev A. Azərbaycan bədii tərcümə tarixi və Füzuli. B.: “Avropa”, 2009.-170 səh.

 812. Mirzəyev A. Füzulinin “Hədiqətüs-süəda”əsəri orta əsrlər tərcümə abidəsi kimi. B.: ”Nurlan”, 2001. -182 səh.

 813. Mirzəyev C.H. Türk xalqları tarixinin öyrənilməsi zamanı tələbələrin həmrəylik və birlik tərbiyəsində fənlərarası əlaqənin rolu. B.: 2009.-38 səh.

 814. Mirzəyev Həsən. Deyilən söz yadigardır. B.: “Elm”, 2010.-654 səh.

 815. Mirzəyev Həsən. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının memarı, xilaskarı və qurucusudur. B.: “Elm”, 2010.-756 səh.

 816. Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmişəm. B.: “MBM”, 2010,- 160 səh.                         

 817. Muğanna İ. Seçilmiş əsərləri. Altı cilddə. IV,V, VI cild. B.: “Nağıl evi”, 2009. – 576 səh.

 818. Murad Güləmail. Anasızlıq fəryadı. B.: “Qanun”, 120 səh.

 819. Murad X. Bulaq üstə bitən susuz laləyəm. B.: “Ozan”, 2009.- 112 səh.

 820. Murad Xədicə. Dupduru bulaq kimi bayatıar. B.: “Qanun”, 2010.-228 səh.

 821. Muradov Vidadi. Azərbaycan xalçaları. Qarabağ qrupu. B.: “Elm”, 2010.-272 səh.

 822. Musabəyli  Azadə. Türkiyədə yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı və Xəlilinin "Firqətnamə"si. B.: “Nurlan”, 2010.-381 səh.

 823. Musalı Vüsalə. Osmanlı təzkirələrində AZərbaycan Şairləri. B.: “Nurlan”, 2009. -368 səh.

 824. Musayev Hafiz. Beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizədə xüsusi xidmət orqanalarının fəaliyyətinin prinsip və xüsusiyyətləri. B.: 2009.-272 səh.

 825. Musayev İsa. Assosialogiya. B: “Nurlar”, 2010. – 184 səh.

 826. Musayev M. Parlament müstəqilliyimizin astanasında 1990-1995. B. : “Min bir mahnı”, 2002. – 112 səh.

 827. Musayev M. Parlament və fəsilləri və B. Vahabzadə. B. : “Nurlar”, 2009. – 120 səh.

 828. Musayev. M. Atam Talıb Musayev. B. : “Nurlar”, 2008. – 320 səh.

 829. Musayev.T. Ermənilər və faciələrimiz. B. : “Nurlar”, 2008. – 320 səh.

 830. Musazadə R. Dügah dəstgahı. B.:”Adiloğlu”,2009.- 240 səh.

 831. Mustafa Ə. Şahdağın nəğməkar qızı. B.: “MBM”, 2009.-180 səh.

 832. Mustafayev Elşad. Hacıkənddən beş addımlıq yol qalır. B.:

 833. Mustafayev İmam. Elin böyük oğlu. B.: “Vətən”, 2010.-367 səh.

 834. Mustafayev  R. Orta əsrlər müsəlman sicilizasiyasında bərabərlik problemi. B. : “Təknur”, 2010. – 159 səh.

 835. Mustafazadə T. Ümumi tarix. I kitab. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2009.-1152 səh.

 836. Mustafazadə Tofiq. Qarabağ xanlığı. B: “Sabah”, 2010. – 333 səh.

 837. Mübahisələrin alternativ həlli üsulları: beynəlxalq sənədlər, şərhlər, qanunvericilik. B.:

 838. Mübahisələrin alternativ həlli üsulları: beynəlxalq sənədlər, şərhlər, qanunvericilik.

 839. Mühasibat uçotu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008. – 554 səh.

 840. Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-456 səh.   

 841. Mürşüdoğlu Nəriman. İki kəndli qızın acı taleyi. B.: “UniPrint”, 2009.-406 səh.

 842. Mürvətqızı S. Sən sevgidən yuxarısan. B.: “Vektor”,  2009. –145 səh.

 843. Müseyibov M. Coğrafiya. (Yerşunasləq). 10 – cu sinif üçün dərslik. B:“Çaşıoğlu”, 2010.- 120 səh.

 844. Müseyibov M. Türk dünyası coğrafiyası. 11- ci sinif ücün dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2010. – 120 səh.

 845. Müşahidəçilər üçün yaddaş kitabçası. B.:-31 səh.

 846. Müşfiq Əşrəf. Baba yurdu. B.: 2010.-80 səh.

 847. Mütəllimova F. Bəyaz gecələrin romantiki. B.: 2004.-252 səh.

 848. Nağıyev C. Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi. B.: “Asiya”,2009.- 560 səh.

 849. Nağıyev N. Əsərləri. 3 cilddə.1,2,3-cü cild. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-560 səh.

 850. Nağıyev V.N. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları. B.: “Elm”, 2010.-240 səh.

 851. Naxçıvan folkloru. Naxçıvan 2010.-505 səh.

 852. Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Qırmizı Kitab”ı – Cild 2. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2010.-676 səh.

 853. Naxçıvan Muxtar Respubliksaının ekosistemləri, ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri, təbii müvazinətin bərpası zərurəti. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-256 səh.

 854. Naxçıvan tarixi atlası. B. : 2010. –55 səh.

 855. Naxçıvan teatrının salnaməsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2010.-734 səh.

 856. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2010.-119 səh.

 857. Namazov  Qara. Gecikmiş nəğmələr. B.: “Nurlan”, 2008.-352 səh.

 858. Namazov Qara. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. B: “Bakı Universiteti”, 2007. – 444 səh.

 859. Namiq Nəriman oğlu Əliyev. Biblioqrafik göstərici.  B.: “Elm”, 2010.-140 səh.

 860. Naziyev Y.M. Azərbaycanda istilik-energetikası elminin inkişaf tarixindən. B.: “Elm”, 2010.-250 səh.

 861. Neftqaz mədən maşın və avadanlıqlarının avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi və mühəndis hesablama metodları. B.: 2010.-82 səh.

 862. Nehrəmli Hacı Novruz. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-592 səh.

 863. Nəbibəyli Ziyadxan. Beynəlxalq hüquq idarəçilik və iqtisadiyyat. B.2010.-297 səh.

 864. Nəbioğlu  Musa. Ozan-aşıq dünyası. B.: 2010.-144 səh.

 865. Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. I kitab. B.: “Çıraq”, 2009.-640 səh.

 866. Nəbiyev A. Oxşar dəyərlərin gen qaynağı- geneloji nəzəriyyə. B.: “Elm və Təhsil”, 2009.- 100 səh.

 867. Nəcəf Əkbər. Səlcuqlu dövlətləri və atabəyləri tərixi. B.: “Qanun”, 2010. – 756 səh.

 868. Nəcəfov İ.H. Tibbi Helmintologiya. B.: 2009.- 360 səh.

 869. Nəcəfzadə A. Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri. B.: “MBM”,2010.-280 səh.

 870. Nəcəfzadə Abbasqulu. Müşfiqin duyğu yarpaqları. B.: “Təhsil”, 2009.-128 səh.

 871. Nəriman Nərimanov. B.: “Nurlar”, 2010.-160 səh.

 872. Nərimanoğlu M. Ağdaban faciələri. B.: “Adiloğlu”, 2010.-104 səh.

 873. Nəsibov Elşən. Siyasət. B.: 2009.-496 səh.

 874. Nəsibov Elşən. Siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət xüsusiyyətləri. B.: 2010.-116 səh.

 875. Nəsir M. Dərgaha açılan qollar. B.:” MBM”, 2010.-  400 səh.

 876. Nəsir M. Könül sızıltısı. B.:” MBM”, 2010.-  84 səh.

 877. Nəsir M. Qəzəllər. B.:” MBM”, 2009.-  463 səh.

 878. Nəsir M. Müqəddəs kədərin içindən sevgi, şeirlər və qəzəllər. B.:” MBM”, 2009.-  488 səh.

 879. Nəsir M. Ruhun nəğməsi. B.:” MBM”, 2010.-  416 səh.

 880. Nəsir M. Şeirlər və qəzəllər. B.:” MBM”, 2009.-  460 səh.

 881. Nəsir V. Şairlər vaxtsız qocalır. B.: “Təhsil”, 2010.- 144 səh.

 882. Nəsirov Cahangir. Xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiq. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.-548 səh.

 883. Nəsirov F. Mənə sual vermə B.: “Şuşa”, 2007.-96 səh.

 884. Nəzirov Q.H. Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi ixtisası üzrə suallar – cavablar və özünü yoxlama testləri. B.: “Nurlan”, 2010.-312 səh.

 885. Niftiyev Ə. Ömür yolu – nur yolu. B.: “Elm və Təhsil”,    2010 . – 272 səh.

 886. Nizammülk Tofiq Əhməd. Ömürnamə. B.: 2009.-216 səh.

 887. Novxanı sərvətimiz şəxsiyyətlərimizdir. B: “Zərdabi”,  2010. – 480 səh.

 888. Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və naxçıvan (24-25 aprel 2009-cu ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan.: “Əcəmi” 2010.- 300 səh.

 889. Nursuz N. Körpə ömrüm səninlə bir qocalı. B.: “Mütərcim”, 2009.- 40 səh.

 890. Nuruqızı Sevinc. Ağabəyim ağa. B.: “Aspoliqraf”, 2010.-16 səh.

 891. Nuruqızı Sevinc. Babək. B.: “Aspoliqraf”, 2010.-16 səh.

 892. Nuruqızı Sevinc. Şah İsmayıl Xətai. B.: Aspoliqraf”, 2010.-12 səh.

 893. Nüsrətbəyli S. Çağırın məni səs  verim sizə. B.: ”Kosər”, 2006.- 82 səh.

 894. Nüsrətbəyli S. Kitab, kitab, kitab... B.: “Şur”, 2010.-528 səh.

 895. Obuxova L. Öncə yer vardı. B.: “Nağıl evi”, 2010. – 252 səh.

 896. Ocaqlı Hacı Vaqif. Mənim həcc ziyarətim. B.: “Adiloğlu”, 2006.-128 səh

 897. Ocaqov H.O. Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Mülki müdafiə. B.: “Çaşıoğlu”, 2010. – 400 səh.

 898. Ocaqov H.O. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması. B.: “Təhsil”, 2009.- 442 səh.

 899.  Orta əsrlər tarixi   8-ci sinif dərslik. B: “Aspoliqraf”, 2010. – 152 səh.

 900. Orucov A. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. B.: 2008.- 462 səh.

 901. Orucov Həmzəağa. Xətti cəbr və iqtisadi modellər. B.: “İLAY MMS”, 2009. – 130 səh.

 902. Osmanlı D. İlk... və... son.... B,: “Çaşoğlu”, 2009.- 168 səh.

 903. Osmanlı V. Azərbaycan romantizmi. B.: “Elm”, 2010.- 464 səh.

 904. Ölməzliyə abidə. B.: “Ziya”, 2010. – 444 səh.

 905. Ömrün qızıl payızı. B.: “Qanun”, 2009.-216 səh.

 906. Özdemir E. Pakcan və Nurcan. B.: “Xəzər”,  2009. –94 səh.

 907. Özünə inam. B.: “Adiloğlu”, 2010.-184 səh.

 908. Pakrəvan Əminə. Abbas Mirzə və Azərbaycan. B: “Qanun”, 2010. – 336 səh.

 909. Paşayev Aydın. Nizami Gəncəvinin poetik adlar aləmi. B.: “ Mütərcim”, 2010. – 208 səh.

 910. Paşayev Elbrus. “Azdövsutəslayihə”  İnstitutunun tarixi və inkişaf yolu. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-192 səh.

 911. Paşayev Q. Borcumuzdur bu ehtiram. B. : “Qarabağ”, 2010. –200 səh.

 912. Paşayev N.Ə. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. . B.: 2010.- 416 səh.

 913. Paşayev  Ataxan. Molla Nəsrəddin: dostları, düşmənləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2010. – 148 səh.

 914. Paşayeva Q. Rauf Denktaş: həyatı, mübarizəsi, arzusu, ümidi...   B.:”Elm və təhsil”, 2010.-482 səh.

 915. Paşayeva Qənirə. Dünyanın itirdiyi böyük insan. B.: 2010.-61 səh.

 916. Paşazadə Y. Pəncərəmdən baxır səhər. B.: “Vektor”,  2010. –190 səh.

 917. Paytaxt yerli özünüidarəetməsi: beynəlxalq təcrübə və Bakı şəhəri üçün təklif olunan özünüidarə sistemi. B.: 2010.-71 səh.

 918. Pedaqogika tarixi fənni üzrə proqram. B.:”ADPU”,  2010.- 49 səh.

 919. Pedaqoji fakultənin 50 illiyinə həsr olunmuş fakültə tələbələrinin elmi- praktik konfransının materialları.  B.: “ADPU”, 2009.-109 səh.

 920. Peşakar münasiblərin etika məcəlləsi. B.: “İncə”, 2009.- 794 səh.

 921. Petrovski T. Ölüm və yuxu. B.:” Vektor”, 2010.-  80 səh.

 922. Pənahov T.M. Azərbaycanda üzümçülük. B.: “Müəllim”, 2010.-224 səh.

 923. Pəncərə. (Mədəniyyətə baxiş).   İlsiz.

 924. Piləçaylı T. Pərvanələr. B.: “Nurlan”, 2010.– 248 səh.

 925. Piləçaylı Tağı. Ömür karvanı. B.: “Nurlan”, 2010.-344 səh.

 926. Piriyev A.M. Sosiologiya və politologiya fənnindən mühazirə mətnləri. B.:2009.- 352 səh.

 927. Poeziya günü. Çağdaş Azərbaycan şairlərinin şeirləri -2. B.: “Vektor”, 2009.-354 səh

 928. Polis əməkdaşlarının hüquq və vəzifələri. B.: “Mütəcim”, 2003. -77 səh

 929. Professor Ocaqov Həbib Osman oğlunun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans. “Fövqaladə hallar və ətraf mühit”. 15-16 dekabr 2009. B.: 2009.- 348 səh.

 930. Professor Pənah Xəlilov. B.: “Elm”, 2010.-144 səh.

 931. Protopopov A.S. Beynəlxalq münasibətlər və Rusiyanın xarici siyasəti tarixi. 1648- 2005. B.:”Qanun”,2009.- 444 səh.

 932. Ramazanoğlu F. Bu da bir taledir. B.: “Nurlan”, 2009.- 392 səh.

 933. Reproduktiv sağlamlıq/ailə planlaşdırılması üzrə klinik protokollar. B: “İndigo MMC”, 2009. –142 səh.

 934. Rəcəb Tayyib Ərdoğan  . B: “Nurlar” 2010 – 228 səh.

 935. Rəcəbli Ə. Qədim türk yazısı abidələri.4 cilddə.III, IV cild.II hissə. B.: “Elm və Təhsil”, 2010- 500 səh.

 936. Rəcəbli Əbülfəz. Göytürk dilində felin semantikası. B.: “Elm və təhsil”, 2010. – 68 səh.

 937. Rəcəbli Əbülfəz. Tipoloji dilçilik. B.: 2010.-100 səh.

 938. Rəcəbov O musiqi 2. B: “ Təhsi”, 2009. – 72 səh.

 939. Rəcəbov O. M. Ümumtəhsil məktəblərində musiqi tədrisi və tərbiyəsi metodikası. B.:”Mütərcim”, 2010.-132 səh.

 940. Rəcəbov O. Musiqi 2. B: “Təhsil” 2009. – 56 - səh.

 941. Rəcəbov O. Musiqi  3 - cü  sinif .Müəllim üçün metodik vəsait. B: “Aspoliqraf”, 2010. – 80 səh.

 942. Rəcəbov O. Uşaq bağçalarında mart bayramları ilə əlaqədar ssenarilər, şeir və musiqi nümunələri. B.: “Mütərcim”,  2009. –172 səh.

 943. Rəcəvbov O. Musiqi 3. B: “Təhsil”, 2010. 64 - səh.

 944. Rəhimli İ. Zaman zaman içində. B.: “Kitab aləmi”, 2010. -516 səh.

 945. Rəhimli T. Böyük nəslin layiqli yadigarı. B. : “ADPU”,2002.-  115 səh.

 946. Rəhmanzadə F. Sən olmasaydın... B.: “Ziya”, 2010.- 333 səh.

 947. Rəsulov Ə. Turk dili. B: “Bakı Universiteti”, 2007. – 308 səh.

 948. Rəşidqızı V. İbn Sina sevgilisini soraqlayır. B. : “Nərgiz”, 2009. – 132 səh.

 949. Rəşidoğlu D. Salamat qal dağ çayı. B.:”Mütərcim” , 2010.-144səh.

 950. Riyaziyyat 3. Müəllim üçün metodik vəsait. B: “Altun Kitab”, 2010. – 168 səh.

 951. Romanovski V. E.  Vitaminlər və vitamin terapiyası. B:  “Fehiks”, 2010.-275 səh.

 952. Rövzət. Dünya məndən keçdi... B.: “Təbib”, 2010. – 481 səh.

 953. Rüstəm X. Qorxunc. B.: “Vektor”,  2009. –80 səh.

 954. Rüstəmxanlı S.  Difai Fədailəri. B.: “Qanun”, 2010.- 448 səh.

 955. Rüstəmli A. Cəfər Cabbarlı: həyatı və mühiti. B.: “Elm”,  2009. – 416 səh.

 956. Rüstəmov Akif. Dünya jurnalistika tarixi. B.: 2010.-194 səh.

 957. Rüstəmov Cəfərqulu. Qobustan. B.: 2008.-316 səh.

 958. Rüstəmov F. Pedaqoji oçerklər: sələflərim və müasirlərim. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-344 səh.

 959. Rüstəmov R. Söz var gələr keçər, söz var dələr keçər. “Ərgünəş”, 2010.- 168 səh.

 960. Rüstəmov Y. Tarix zaman daxilində insan reallığidir. B.: “Təknur”, 2009.-126 səh.

 961. Rzasoy S. Oğuz mifologiyası. B.: “Nurlan”, 2009. – 363 səh.

 962. Rzayev Məmməd. Qloballaşma və şəxsiyyit. B.: “Sabah”, 2010. – 252 səh.

 963. Rzayev S. Kitabxana xidməti. B.:”Turan Evi”,  2009.- 337 səh.

 964. Rzayev Y. Azərbaycan romanı: Siyasət və milli düşünc.  B.: “Elm nəşriyyatı”, 2010.-296

 965. Sabaha Doğru Azərbaycan xalqının ümummili lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin  çıxışları əsasında. B.: “Apastrof”, 2009.- 709 səh.

 966. Sabaha doğru Azərbaycan xalqının ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışları . B.:  “Apastrof”, 2009.- 709 səh.

 967. Sabit Rəhman. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitaxanası”, 2010.-113 səh.

 968. Sadıq F. Kəsə sözlər. B.: “Mütərcim”, 2010.- 48 səh.

 969. Sadıq İ. Şumerdə izim var. B.:”Azərnəşr”,2008.- 396 səh.

 970. Sadıqov Ə. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. B.: 2008.- 396 səh.

 971. Sadıqov İ, İnformatika  2 sinif. Dərslik. B: “Bakı”,  2009.- 64 səh.

 972. Sadıqov İ. İnformatika 10 – cu sinif üçün dərslik.  B: “Bakı”, 2009. – 128 səh.

 973. Sadıqov İ. İnformatika 3 cü sinif. B: “Bakı”, 2010. – 79 səh.

 974. Sadıqov İ. İnformatika  1 – ci sinif  Müəllim üçün vəsait. B: “Bakı”,  2008. – 80 səh.

 975.  Sadıqov İ. İnformatika   1 – ci sinif üçün dərslik. B: “Bakı”, 2010. 64 səh.

 976. Sadıqov İ.  İnformatika 11 – ci sinif üçün dərslik. B: “Bakı”, 2010. – 128 səh.

 977. Safruh A. İnamın gəlişi.B.: “Qanun”, 2010.-60 səh.

 978. Sağlam yenidoğulmuşa qulluq üzrə klinik protokollar. B: 2008. –40 səh.

 979. Sahibkarlığın əsasları. B.: 2008.-602 səh.

 980. Sahil S. Hər zaman və heç vaxt. B.: 2009.- 152 səh.

 981. Sailov Sahib. Seçilmiş əsərləri. 10 cilddə. B.: “Araz”, 2010.

 982. Salamoğlu A. Ədil xan. B.: “Şərq-Qərb”, 2008. – 288 səh.

 983. Saldaş Əlövsət. Çətindir bu yurdun şairi olmaq. B.:“Şirvannəşr”, 2009.-266 səh.

 984. SAM-ın Şərhləri. Buraxılış 1 / Dekabr 2009. – 19 səh.

 985. Satoğlu A. Könlümdə açan lalələr. B.: “Vektor”,  2009. –65 səh.

 986. Sehirli uçuş.1-ci səyahət. B. : 2009. – 93 səh.

 987. Sevgi fəsli. B.: “Çinar-çap”, 2010.-288 səh.

 988. Seyid S. “Şərq qapısı” qəzeti və Naxçıvanda ədəbi mühit. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-208 səh.

 989. Seyidov M. Qaranlığa işıq saçan zəka. B.: 2010.-589 səh.

 990. Seyidov Mirkazım. Ömrümü xalqıma bağışlayıram. B.: “Elm və təhsil”, 2010.- 432 səh.

 991. Seyidov Mirkazım.Əbədiyyət məbədi. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-544 səh.

 992. Seyidov Y. Azərbaycan dili 8 – ci sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 144 səh.

 993. Seyidzadə  Mirbəşir. Milli qəhrəmanlar zirvəsi. B.: 2010.-256 səh.

 994. Seyidzadə T. Ömrümdə qalan izlər. B.: “Xatun Plyus”, 2010.-112 səh.

 995. Sezgin O. Həyat meydan B.: “Xəzər”,  2009. –54 səh.

 996. Sədərək nəğmələri.B.: “Şirvannəşr”, 2009.-68 səh.

 997. Sədr İmam Musa. Dinlərin insanlara xidməti.  B.:”Ziya”, 2009.- 184 səh.

 998. Sədr İmam Musa.Dinlərin insanlara xidməti.  B.:”Ziya”, 2009.- 184 səh.

 999. Səfərəliyev Muradxan. Riyaziyyatdan testlər. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-132 səh.

 1000. Səfərli Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.: 2008.- 696 səh.

 1001. Səfərli Ə. Biblioqrafiya. B. : “Elm”, 2008. – 124 səh.

 1002. Səfərli Əlyar. Bölünmüş Azərbaycan. B.: “Ozan”, 2010.-256 səh.

 1003. Səfərli H. Yadımda qalan illərin izləri və əsil nəsil. B.: “Araz”,  2009.-246səh.

 1004. Səfərov S. Üçbucaq. B.: “Mütərcim”,2010.-38 səh.

 1005. Səfiyeva F. Nəbi  Xəzrinin sənətkarlığı. B. : “Elm-Təhsil”, 2009. – 344 səh.

 1006. Səhiyyə kommunikasiyası mütəxəssisləri üçün rəhbər vəsait. B: “Mega-Print”, 2009. –304 səh.

 1007. Səxavət S. Bəhanə. B.: “Vektor”, 2009.-340 səh.

 1008. Səlimov –Şağani T . Q.  İslamda niğah və boşanma məsələlərinə dair. B.: 2009. - 75 səh.

 1009. Səlimzadə M. yerli özünüidarəetmə hakimiyyətinin əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-381 səh.

 1010. Səlimzadə M. Yerli özünüidarəetmə: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-132 səh.

 1011. Səməd M. Dünya dahilərsiz yaşaya bilmir. Stokholm.:2008.- 190 səh.

 1012. Səməndərov F. Y. Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik. B: “Bakı Universiteti”, 2009. – 286 səh.

 1013. Sənətin kəsə yolu-poeziya. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-244 səh.

 1014. Sərdarov M. Ə. Qloballaşma və miqrasiya siyasəti. B.: “Təknur”,  2010. -124 səh.

 1015. Sərnişin qatarı rəisinin vəzifə təlimatı. B.:”RS Poliqraf”, 2010.- 79 səh.

 1016. Səttar Bəhlulzadə. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli kİtabxanası”, 2009.-181 səh.

 1017. Səyyah – alim. Atılmış dağların nəğməli xilaskarı. B.: “Tərəqqi”, 2007. – 87səh.

 1018. Sifilis xəstəliyinin laborator diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mega-Print”, 2010. –32 səh.

 1019. Skirbekk Qunnar. Fəlsəfə tarixi. B.: 2010.-242 səh.

 1020. Skripka və fortepiano üçün “Gəl məni aldatma” xalq mahnısının işləməsinə. B.: 2009.-17 səh.

 1021. Solfecio fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alanlar üçün metodik tövsiyə. B.: 2009.-15 səh.

 1022. Soltanova N. B. Yaxın və orta şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası. B: “Bakı Unibersiteti”, 2008. – 304 səh.

 1023. Sosial dialoq haqqında sahibkarın məlumat kitabı. B.: “AZSEA”, 2010.-152 səh.

 1024. Sosiolinqvistika kursu üzrə proqram. B. : 2010. – 13 səh.

 1025. Soyqırım cinayəti. B. : “CBS”, 87 səh.

 1026. Struktur dilçilik kursu üzrə proqram. B.: 2010. – 15 səh.

 1027. Suka F. Keçmiş günlər. B.: “Vektor”,  2010. –70 səh.

 1028. Sultanov Məmmədağa. Yazılı abidələrin tədqiqi. B.: “Nurlan”, 2010.-170 səh.

 1029. Sultanov Rauf. Ümumi ekologiya. B: “Bakı Universiteti”, 2010. – 384 səh.

 1030. Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanılması. B.: “Elm”, 2010.-220 səh.

 1031. Suvarov C.H. Azərbaycanın neftli-qazlı və filizli rayonlarının geoloji kəsilişindəki süxurların fiziki xüsusiyyətlərinin həmçinin petrofiziki tədqiqatların nəticələri. B.: 2010.-609 səh.

 1032. Süleymanoğlu M. Azərbaycan Tibb Universitetinin rektorları. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-304 səh.

 1033. Süleymanov M. Ə. Landşaftşünaslığın əsasları. B: “Bakı Universiteti”, 2008. – 400 səh.

 1034. Süleymanzadə M. 20 yanvar: güllələnmiş qəzet. B.: “Nurlan”, 2010.- 144 səh.

 1035. Şadlınski V. Biblioqrafiya. B.: 2010. –168 səh.

 1036. Şafaat A. Gəncliyin səsi. B.: “Vektor”,  2010. –32 səh.

 1037. Şahhüseynova S. Etika. B.: 2009.- 160 səh.

 1038. Şahhüseynova S. Etika. B.: 2009.- 160 səh.

 1039. Şahmar Elbrus. Bir könüldən min könülə. B.: “Zərdabi LTD”, 2010.-248 səh.

 1040. Şairlər vətəni bizim tərəflər. B.: “MBM”, 2010.-747 səh.

 1041. Şairov S. Taleyini görən şair. B.: “Nurlan”, 2009.-108 səh.

 1042. Şairov S. Taleyini görən şair. B.: “Nurlan”, 2009.-108 səh.

 1043. Şamil O. Azadlığın quşqonmazında ay haləsi. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-384 səh.

 1044. Şeir çələngi. B.:” Vektor”, 2010.-  178 səh.

 1045. Şeyx Məsud Əxtar.Yalanlar yalanlar bir daha yalanlar. B.: “Təhsil”, 2008.-252 səh.

 1046. Şeyx Səfi təzkirəsi. B.: “Nurlan”, 2010.-932 səh.

 1047. Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin orden və medalları. B.: “Qismət”, 2010.-184 səh

 1048. Şəfaqətova G. Kompleks birləşmələr kimyası. B.: “Ləman”, 2010.-132 səh.

 1049. Şəfiyev Ə.C. Xalq qisasçısı. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-102 səh.

 1050. Şəfiyev Əfqan-Cövhər. Ekoloji turizm: vəzifələr və perspektivlər. B.: 2009.-164 səh.

 1051. Şəhidlər.Biblioqrafiya. B.: 2010.- 404 səh.

 1052. Şəkərli diabet (tip 2) xəstəliyinin  diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Tərəqqi MMC”, 2009. –36 səh.

 1053. Şəkərli S.Ömrün yorğun kölgəsi. B.: “Elm və Təhsil”, 2009.- 328 səh.

 1054. Şəkuri B. A. Naxçıvan MR-nın ekoloji şəraiti, təbii ehtiyatları, dağətəyi düzən zonada şəkər çugunduru əkininin intensivləşməsi və onun qida sisteminin optimizasiyası. B.:”MBM”, 2010.-240 səh.

 1055. Şəkuri B. Q. Azərbaycan Respublikasında eroziya prosesi və ona qarşı mübarizə tədbirlər sistemi. B.6 “MBM”, 2010.-56 səh.

 1056. Şəmsizadə, Nizaməddin. Yazıçı ömrünə uvertüra. B.: “Təhsil”, 2010.-184 səh.

 1057. Şəmşiroğlu Q. Okan və Murad pişiyin sərgüzəştləri. B.: “Təknur”, 2009. - 96 səh.

 1058. Şəmşiroğlu Q. Ömrün işıqlı anları. B.: 2008.- 320 səh.

 1059. Şəmşiroğlu Q. Tale oxşarlığı. B.: “Təknur”, 2009.- 352 səh.

 1060. Şənlik –mərasim nəğmələri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2010.- 192 səh.

 1061. Şərəf və şöhrətin zirvəsi. B.: “Qismət”, 2009.-184 səh.

 1062. Şərifli Bəşir. Tövbə meydanı. B.: “Qanun”, 2010.- 136 səh.

 1063. Şərifli  Kamandar. Əbdülqəni Əfəndi Nüxəvi Xalisəqarizadə kitabxanasının kataloqu  I cild .B.: “Nurlan”. 2009. -425səh.

 1064. Şərifov A.R. Ensiklopedik texniki lüğət. B.: “Təhsil”, 2009.- 316 səh.

 1065. Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər elmi-mədəni əlaqələr. B.: “Elm”, 2010.-624 səh.

 1066. Şıxlar Hacı Niftalı. Ömrümün 70 ilinin əsas tarixləri. B.: “Müəllim”, 2010.-52 səh.

 1067. Şirvani B. Divan.  B.: “Nafta-Press”, 2010. -250 səh.

 1068. Şizofreniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “ROV MMC”, 2009. –40 səh.

 1069. Şükrü A. Uzaq torpaqlar. B.: “Vektor”,  2010. –90 səh.

 1070. Şükürlü Qəhrəman. Qan qohumlarınızı tanıyırsınızmı.  B.:“Şirvannəşr”, 2009.-80 səh.

 1071. Şükürov A. M. Hamı üçün fəlsəfə. B.: “Mütərcim”,2010.-136 səh.

 1072. Şükürova Təranə. Azərbaycan və özbək dillərində müstəqillik dövründə termin yaradıcılığının əsas meyilləri. B.: 2010.-202 səh.

 1073. Tağısoy Nizami. Bir ömrün rapsodiyası. B.: “Mütərcim”, 2010.-240 səh.

 1074. Tağıyev Ə. Qloballaşma və millilik fəlsəfi- siyasi reallıqlar kontekstində. B.: 2010.-243 səh.

 1075. Tağıyeva Z. İnformatika kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair praktikum. B.: “ADPU”, 2010. – 113 səh.

 1076. Tağızadə A. Musiqi ədəbiyyatı. B.: 2009.- 100 səh.

 1077. Tahir Söhrab. Ata. Kitab.B.: “Təhsil”, 1998. – 136 səh.

 1078. Tahir Söhrab. Əsərləri . 17-cild  Naməlum qadinin gündəliyi. B.:”Şirvannəşir”, 2010 – 444 səh.

 1079. Tahir Söhrab. Əsərləri. 18-cild  İki xəzinə.B.: “Şirvannəşr”, 2010. -  528 səh.

 1080. Tahir Söhrab. Əsərləri. 19-cu cild Alin yazısı və ya küçə artisti. B.:”Şirvannəşr”, 2010. – 404 səh.

 1081.  Tahir Söhrab. Əsərləri. 8-cild   Qonşu qızın məktubları. B.: “Naksuana”,2005.-442 səh.

 1082. Tahir Söhrab. Əsərləri.  7-cild  Dənizə nişanlı qız. B.:” Naksuana”, 2007. – 448 səh.

 1083. Tahirqızı Ş.  Məzahir Daşqının poeziyası. B.:  “Nurlan”,  2009. - 200 səh.

 1084. Talışlı H.M. Xatirəmdə yaşayanlar. B.: “Adiloğlu”,  2010. –464 səh.

 1085. Tanrılı  Fuad. Nə yerdədir nə göydə. B.: 2009.-207 səh.

 1086. Tapdıqoğlu N. Füzuli rayonu – toponimləri, tarixi abidələri, şəhidləri, görkəmli şəxsiyyətləri və ziyalıları. B.: “Zərdabi LTD”, 2009. – 640 səh.

 1087. Tapdıqoğlu N. Xocavənd ensiklopediyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2009. – 544 səh.

 1088. Tapdıqoğlu N. Zərdab ensiklopediyası. B.: “Gənclik”, 2009. – 288 səh.

 1089. Tarix Şumerdən başlanır. B.: 2009.-280 səh.

 1090. Texnnologiya 3 – cü sinfi. B: “Aspoliqraf”, 2010. – 72 səh.

 1091. Texnologiya 3 sinif. Müəllimlər üçün metodiki vəsait. B: “Aspoliqraf”, 2010.- 88 səh.

 1092. Teymur  Mövlud. Ürək yanğısı. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-192 səh.

 1093. Teymur Əkbər oğlu Əhmədov. Biblioqrafiya. B.: “Nurlar”, 2007.-224 səh.

 1094. Teyyub Qurban. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2009.-117 səh.

 1095. Tədqiqlər. B.: 2009.- 221 səh.

 1096. Təhməzli Həsən. Xatirələr qalandı. B.: “Xəzər universiteti”, 2010.-146 səh.

 1097. Tərəkəmə Ə.Tərəkəmə. B.: “Yazıçı ”,2009-256 səh.

 1098. Tofiq Bakıxanov-80. B.: “Aspoliqraf”, 2010.-30 səh.

 1099. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanun. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.- 92 səh.

 1100. Törəli  Xan Bahadır. Baxıb türkün bayrağına. B.: “Qanun”, 2010. – 480 səh.

 1101. Tuncay B. Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı. B.: “Apostrof”, 2009. – 280 səh.

 1102. Tuncay İradə. Sarı odalar. B.: “Təhsil”, 2010.-408 səh.

 1103. Turan Tural. Mənə bir az o dünyadan danışın. B.: “Nurlan”, 2010.-124 səh.

 1104. Tücan Ə. Soyuq su. B.: “Xəzər”,  2009. –91 səh.

 1105. Türk xalqları ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri. B.: 2010.-142 səh.

 1106. Türkiyə-Ermənistan protokolları: Udan kim, uduzan kim? B.: 2010.-43 səh.

 1107. Türkologiyaya giriş fənni üzrə proqram. B. : “Elm və Təhsil”, 2009. – 20 səh.

 1108. Ulusel Rahid S. Ustad Rısul Rza. B.: “Lettepres”, 2010. – 208 səh.

 1109. Ulutürk X.R. Mənim tanrım gözəllikdir. B.: “Elm”, 2009.-248 səh.

 1110. Ulutürk Xəlil Rza. Dünyaya pəncərə. B.: “Çinar-Çap”, 2010.-1152 səh.

 1111. Umgülsüm. əsərləri. B.: “Letterpress” 2010.-117 səh.

 1112. Unudulmaz  müəllim. B.: “Mütərcim”, 2010. -92 səh.

 1113. Urxan Kazım oğlu Əəkbərov biblioqrafiya. B.:”Elm”, 2006. – 231 səh.

 1114. Uşaq hüquqları hamı üçün. B.: 2009.- 128 səh.

 1115. Uşaq hüquqları üzrə pilləli tədrislə bağlı seçilmiş mövzular. B.: 2009.-288 səh.

 1116. Uşaq mahnıları. I, II, III. cildlər. B.: “Min bir mahnı”, 2005. -209 səh.

 1117. Ülvi Əbülfəz. Qəzəllər. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-60 səh.

 1118. Ümumi biologiya 11 sinif. B:”Bakı”, 2010. – 128 səh.

 1119. Ümumi biologiya. 10 – cu sinif dərslik. B: “Bakı”, 2010. – 128 səh.

 1120. Ümumi dilçilik kursu üzrə proqram. B.: 2010. – 16 səh.

 1121. Ümummilli Lider Heydər Əlirza Oğlu Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransların  materialları.May 2008 – 2009. B.:”AMEAİqtisadiyyat İnstitutu”, 2009. – 207 səh.

 1122. Vahabzadə B. Sən olmasaydın... B.: “Araz”,2009.- 554 səh.

 1123. Vahid Qazi. Ruhlar şəhəri. B.: “Təhsil”, 2010.-124 səh.

 1124. Vedili Zaur. Durnalar gələndə qayıdacağam. B.:“Şirvannəşr”, 2009.-160 səh.

 1125. Vergilər və vergitutma. B.: 2010.-508 səh.

 1126. Veymer David L. Siyasət təhlili. B.: 2006. – 516 səh.

 1127. Veysəlli F. Seçilmiş əsərləri. B.: “Mütərcim”,  2009. –640 səh.

 1128. Veysəlli F. Semiotika. B.: “Mütərcim”, 2010.-336 səh.

 1129. Veysəlli Nemət. Piyadaların döyüşü. B.: “E.L”, 2010.-304 səh.

 1130. Vəfa X. Acı həqiqət. B.: “Mütərcim”, 2010. –104 səh.

 1131. Vəfa X. Taleyimiz, yaddaşımız. B.: “Mütərcim”,  2010. –128 səh.

 1132. Vəliməmmədov H. İllərdən qalan izlər. B. : “Qanun”, 2010. – 272səh.

 1133. Vəliməmmədov Həmzə. Şərəflə yaşanmış ömür. B.: 2010.-188 səh.

 1134. Vəliyev S.H. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsindən məsələlər. Naxçıvan.: “Əcəmi”,  2010.- 188 səh.

 1135. Vəliyev Z. Büdcə. B.: 2010.-532 səh.

 1136. Viləşsoy Afət .25 “Narçubuğu”. B.:”Qartal”, 2010. – 88 səh.

 1137. Viləşsoy Afət. Çiçək nəöməsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2006. – 64.səh.

 1138. Viləşsoy Afət. Salam tanrım. B.:”Zərdabi LTD”, 2008. – 96 səh.

 1139. Vural F. Şəmail. B.: “Xəzər”,  2009. –135 səh.

 1140. Vüqar Zeyqəm. Məhəbbətin bəsimdi. B.: “Şirvannəşr”, 2009.-264 səh.

 1141. Yadigar F. Mirzə Şəfi Vazeh və Bodenştedt: yozmalar və faktlar. B. : “Təhsil”, 2010. – 156 səh.

 1142. Yadigar Türkel. Nizami Gəncəvinin siyasi və dini-ideoloji baxışları. B.: “Təknur”, 2010.-199 səh.

 1143. Yağmur O. Qarabağlı ananın ağısı. B.: “MBM”,  2009. - 84 səh.

 1144. Yaqub Z. Özün basdırdığın ağaca söykən. I,II cild. B.: “Şərq-Qərb”,  2010. – 284 səh.

 1145. Yaqub Z. Sürgün. B.:” Almatı”, 2010.-  144 səh.

 1146. Yaqub  Paşa. Doğrulan ümüdlər. IV nəşr  B.: “Zərdabi LTD”, 2009. -160 səh. 

 1147. Yaqub   Paşa .  Şıx Eyyub Baba . B.:“Zərdabi LTD”, 2010. – 96səh.

 1148. Yaqub   Paşa. Doğrulan ümüdlər. III nəşr. B.: “Zərdabi LTD”,  2009. 136 səh.

 1149. Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. B: “Mega-Print”, 2009. –35 səh.

 1150. Yeni kitablar. 2009- cu ilin II rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi.Buraxılış II. B: 2009. –403 səh.

 1151. Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi 2009. III – buraxılış.B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2009. – 234 səh.

 1152. Yeni kitabların biblioqrafik informasiya göstəricisi 2010. B.: “Nurlar”, 2010.-152 səh.

 1153. Yeni tarix 10 – cu sinfi üçün dərslik. B: “Çaşıoğlu”, 2010. – 128 səh.

 1154. Yusifqızı N. Misralar. B.:” Vektor”, 2010.-  110 səh.

 1155. Yusifli C. Əli Kərim üslubu, yaxud fərdi yaradıcılıqdan ədəbiyyat tarixinə baxış. B.: “Mütərcim”, 2010.-62 səh.

 1156. Yusifov N. İngilis dili. Ümumitəhsil məktəblərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin 4 – cü sinif üçün dərslik. B: “Bakı”, 2008, 68 səh.

 1157. Yusifzadə X. Ömrümün illəri və izləri. B.: “Oskar”,  2010. –284 səh.

 1158. Yusifzadə Kənan. Qastrointestinal endoskopiya. B.: “İdeal Print”, 2010.-196 səh.

 1159. Zahid Xəlilin sənət dünyası. B.:”ADPU”, 2010. – 323 səh.

 1160. Zamanov A. Cənubdan səslər. B.: “Min bir mahnı”, 2010.-364 səh.

 1161. Zanet T. Ana dilim. B.: “MBM”, 2010.-104 səh.

 1162. Zeynaloğlu Camal. Tanrı cəzası. B.: B.: “Səda”, 2010.-351 c.

 1163. Zeynalov Ə. Dil və ədəbiyyatın tədrisinə dair düşüncələr. B.: “Mütərcim”,  2009. –116 səh

 1164. Zeynalov F. Qədim türk yazılı abidələri orta türk dövrü. B.: “Nağıl evi”, 2009. – 110 səh.

 1165. Zeynalov V.Z. Maliyyə. B.: “Azərnəşr”, 2010. – 384 səh.

 1166. Zəfər bayrağımız əbədidir. B.: “Elm və təhsil”,  2009. – 48 səh.

 1167. Zəlimxanın hikmət dünyası. B.:” Səda”, 2009.-  120 səh.

 1168. Zəngəzurlu Allahyar. Ata yurdu. Sumqayıt.: 2010.-288 səh.

 1169. Zöhramlı S. Məni dərd şair elədi. B.:” Şəms”, 2009.-  64 səh

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved