2013

 

Azərbaycan dilində

 1. 15 il. 1998-2013. İnsan Hüquqları İnstitutu. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2013.-27 səh.

 2. Abadov M. Çörək istehsalının texnologiyası. B.: “Elm”, 2011.- 114 səh.

 3. Abadov M. Un istehsalının texnologiyası. B.: “Elm”, 2011.- 122 səh.

 4. Abadov Məsim. Xəmirin qatı balatı üsulu ilə hazırlanması. B.: “Elm”, 2012.- 104 səh.

 5. Abasov E.Ş. Oynaq xəstəlikləri. B.: 2012.- 351 səh.

 6. Abasov İ. Azərbaycanın və dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.- 711 səh.

 7. Abbas Aytən. Səni düşünərkən... B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 233 səh.

 8. Abbas B. Bu yuxunu kim yozar? .B.: 2013.-73 s.

 9. Abbaslı İ. "Koroğlu": nə var, nə yox?. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-281 səh.

 10. Abbasov A.N. Milli əxlaq və ailə etikası.B.: 2013.-324 s.

 11. Abbasov Əşrəf. Azərbaycanın orta Kür çökəkliyinin tektonikası və neftli-qazlılığının yeni tədqiqatlarla araşdırılması. B.: 2012.-99 səh.

 12. Abbasov F. 90 il şərəfli yol ilə. B.: “Politex”, 2013.-131 səh.

 13. Abbasov F. Avtotormozlar. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-159 səh.

 14. Abbasov Fərrux. Avtotormozlar. B.: “Təhsil”, 2012.-160 səh.

 15. Abbasov Fərrux. Elektrovozun quruluşu və təmiri. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-142 səh.

 16. Abbasov İ. Menecment. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2013.- 205 səh.

 17. Abbasov İbad. Audit. B.: “Biznes Universiteti”, 2013.- 544 səh.

 18. Abbasov İbad. Rəqabət və marketinq. B.: “Biznes Universiteti”, 2012.- 157 səh.

 19. Abbasov İdris. Din təhlükədir yoxsa cəmiyyət təhlükədədir? B.: “Zərdabi”, 2013.-744 səh.

 20. Abbasov T. Xolmili. B.: 2013.-211 səh.

 21. Abbasova F. Şabran (tarixi-arxeoloji tədqiqat) B.: “Elm”, 2002.- 224 səh.

 22. Abbasova S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi. B.: 2007.- 167 səh.

 23. Abbasova Sevinc. Körpəm!. B.: “Elm”, 2007.- 132 səh.

 24. Abdin Tofiq. Onların dünəni. B.: “Vektor”, 2012.- 248 səh.

 25. Abdinov Ə. Bərk cisim elektronikası. B.: “Təhsi”, 2004.- 135 səh.

 26. Abdulla Faruq-100. B.: “MBM”, 2011.- 87 səh.

 27. Abdulla  A. Kəpənək bayramı. B.: “MBM”, 2012.- 183 səh.

 28. Abdulla  A. Şəftəli qoxusu. Tehran.: “Xudafarin”, 2012.- 200 səh.

 29. Abdulla  Q. Burdan bir atlı keçdi. B.: “Yeni poliqrafist”, 2010.- 152 səh.

 30. Abdulla  Q. Nəğmələrə dönən lal haraylar. B.: “Nərgiz”, 2011.- 183 səh.

 31. Abdullaoğlu R. Arxadakı körpüləri yandırın. B.: “Qədim Qala”, 2013.- 191 səh.

 32. Abdullayev  Çingiz. Uzun çəkən sözardı. B.: “Qanun”, 2013.-272  səh.

 33. Abdullayev Abduləli. İnzibati proses. B.: “Qanun”, 2012.- 332 səh.

 34. Abdullayev Çingiz. Abırlı adam. B.: “Qanun”, 2013.- 280 səh.

 35. Abdullayev Çingiz. Bakı bulvarı. B.: “Qanun”, 2013.-248 səh.

 36. Abdullayev Çingiz. Dərdimə şərik ol. B. “Qanun”, 2013.- 399 səh.

 37. Abdullayev Çingiz. Xəzinədar. B.: “Qanun”, 2013.-264  səh.

 38. Abdullayev Çingiz. Qərb bürküsü. B.: “Qanun”, 2013.-271 səh.

 39. Abdullayev Çingiz. Mənim gözəl alibim. B.: “Qanun”, 2012.- 183 səh.

 40. Abdullayev Çingiz. Ölümü özün seç. B.: “Qanun”, 2013.- 288 səh.

 41. Abdullayev Çingiz. Soyuğu qoruyanlar. B.: “Qanun”, 2013.-270 səh.

 42. Abdullayev Çingiz. Soyuqdan dönməyən casuslar. B.: “Qanun”, 2013.-264 səh.

 43. Abdullayev Çingiz. Şərq-küləyi. B.: “Qanun”, 2013.-272 səh.

 44. Abdullayev Çingiz. Timsah xətti. Milyardın dəyəri. B.: “Qanun”, 2012.-312  səh

 45. Abdullayev Çingiz. Tver bulvarı. B.: “Qanun”, 2011.-263 səh

 46. Abdullayev Çingiz. Yekun diaqnoz. B.: “Qanun”, 2012.- 240 səh.

 47. Abdullayev Fərhad. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi mövqeləri. B.:” Zərdabi”, 2013.-664 səh.

 48. Abdullayev Tofiq. Dil aç telli sazım! B.: “Elm və təhsil”, 2013.-232 səh.

 49. Abdullayev Tofiq. Kainatın həsrəti. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-152 səh.

 50. Abdullayev Yaşar və b. Avtomatikanın idarəetmə elektrik aparatları. B.: 2012.-260 səh.

 51. Abdullayev Yaşar. Paylayıcı qurğuların elektrik aparatları. B.: “ADNA-nın mətbəəsi”, 2013.-202 səh

 52. Abdullayev  Sərxan. Qeyri-səlis dilçilik təcrübəsi. B.: 2013.- 596 səh.

 53. Abdullayeva H. Təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili. 2-ci sinif üçün dərslik. B.: ““XXI-Yeni nəşrlər evi”, 2006.- 142 səh.

 54. Abdullayeva Həvva. Azərbaycan dili 4. B.: “Kövsər”, 2011.- 112 səh.

 55. Abduyev M.R. Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması. B.: 2012.- 159 səh

 56. Abduyev M.R. Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlaşmış torpaqları. B.: 2012.- 149 səh

 57. Abduyev M.R. Azərbaycanın gilli şoranlıqlarının sürətli meliorasiyası. B.: “Elm”, 2012.- 215 səh

 58. Abduyev M.R. Delüvial formalı şorlaşmış torpaqlar və onların meliorasiyası məsələləri. B., 2012.- 279 səh.

 59. Abduyev M.R. Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması. B.:"Elm", 2012.- 137 səh.

 60. Abduyev M.R. Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri. B.: 2012.- 151 səh

 61. Abşeron rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-19 səh.

 62. Adilə. Yuxuma yağış yağır. B.: “Azərnəşr”, 2013.-247 səh.

 63. Afrika xalqlarının nağılları. B.: “Təknur”, 2013.-84 səh.

 64. Ağa Məhəmməd Şah Qaçar (kinossenari.)B., 2011.- 238 səh

 65. Ağac - hər dərdə əlac. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 66. Ağakərimov M.M. Mehmanxanada ön büro. B.: 2013.-271 səh.

 67. Ağakişibəyova Rəfiqə. Həqiqət axtarışında. B.: “Bayramoğlu”, 2012.-640 səh.

 68. Ağakişiyeva G.R. Fransanın coğrafiyası. B.: 2013.-161 səh.

 69. Ağaoğlu Y. Bunu mən də edərəm. B.: 2008.- 59 səh.

 70. Ağasəfa. Üzümü dərdə söykədim...B., 2012 -97 səh.

 71. Ağasıyev İ. Qafqazın alman koloniyaları. B.: “Qafqazın alman koloniyaları.”, 2012.- 318 səh.

 72. Ağasıyeva T. Günahsız günahkarlar. B.: “Qanun”, 2010.-191 səh.

 73. Ağayev A. Elmin, sənətin zirvələrində duran sadə insanlar haqqında kitab. B.: “MBM”, 2012.- 423 səh.

 74. Ağayev Emil. Ürəyin atəşi və ya Azərbaycan nədir. B.: “Azərnəşr”, 2013.- 99 səh.

 75. Ağayeva Məlahət. Bəxtiyar Vahabzadə pyeslərinin səhnə taleyi. B.: “Xəzər Universiteti”, 2013.-158 səh.

 76. Ağayeva Nərminə. Teatr: tənqid və tənqidçilər. B.: “Xəzər Universiteti”, 2012.-358 səh.

 77. Ağcabədi rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-21 səh.

 78. Ağdabanlı Q. Qumrutək ləhcəli, xoşxandı Qurban. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 479 səh.

 79. Ağdam rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 27 səh.

 80. Ağstafa rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-19 səh

 81. Ağsu rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-19 səh.

 82. Ahern Sesiliya. Hədiyyə. B.: “Qanun”, 2013.-224 səh.

 83. Ahern Sesiliya. Xatirələr üçün təşəkkürlər. B.: “Qanun”, 2013.-356  səh.

 84. Axıncı Telman. Axıncının səsiyəm. B.: “Oka Ofset”, 2013.- 216 səh.

 85. Axmaq canavar. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 86. Axundlu Y.İ. Məmməd Səid Ordubadi  B.:"Elm və təhsil", 2012.- 383 səh

 87. Axundlu Yavuz. stiqlalın əzablı yolu. B.: “Adiloğlu”, 2013.- 480 səh.

 88. Axundov Ağamusa. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 444 səh.

 89. Axundov Hacı Rəşad. Zəkanın təntənəsi. B.: 2012.-418 səh.

 90. Akademik Səftər Quliyev: Azərbaycanın görkəmli elm və təhsil xadimi. B.: “Nafta-Press”, 2012.- 132 səh.

 91. Akimova E. Yeni təfəkkür və ədəbi tənqid. B.: “MBM”, 2013.- 278 səh.

 92. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri. B.: 2012.-438 səh.

 93. Alarlı Bilal. Azərbaycan əmək nəğmələri. II kitab. Cəlilabad.: “Sözün işığı”, 2013.-162 səh.

 94. Alarlı Bilal. Dünyanın çırağı. B.: “Sözün işığı”, 2013.-86 səh

 95. Alarlı Bilal. Komik janrın özəllikləri. Cəlilabad.: “Sözün işığı”, 2013.- 96səh.

 96. Alarlı Bilal. Qarabağın düzü var. Qudyalçayın sahillərində. Cəlilabad.: “Sözün işığı”, 2013.- 55səh.

 97. Albalıyev Şakir. Sona Xəyal yaradıcılığına bir baxış. B.: “MBM”, 2011.- 64 səh

 98. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. Seçilmiş əsərləri. B.: Çağdaş As”, 2012.- 333 səh.

 99. Alimetov S.N.Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri. II hissə. B.: 2012.- 485 səh

 100. Alimetov Sergey. Böyrək xəstəlikləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 392 səh.

 101. Alimetov Sergey. Endokrin sistemi xəstəlikləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-51 səh.

 102. Alıyev İsa. Milli iqtisadiyyat: modernləşmə və davamlı inkişaf. B.: “Avropa”, 2012.- 475 səh.

 103. Allahmanlı M. Çağdaş ədəbi proses. B.: “ADPU”, 2013.- 100 səh.

 104. Allahmanlı M. Rasim Gənzəlinin bədii nəsri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 186 səh.

 105. Allahverdi Ramin. Təqvim mifləri və Novruz. B.: “Nurlan”, 2013.-180 səh.

 106. Allahverdiyev  H. Strateji planlaşdırma. B.: “Nasir”, 2004.- 214 səh.

 107. Allahverdiyeva M. Beynəlxalq marketinq. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.- 440 səh.

 108. Allahyarov E. Riyaziyyat bölünmə əlamətləri. Faizə aid məsələlərin düsturlarla həlli. B.: 2013.-168 s.

 109. Almas İldırım-100. B.: “Nurlan”, 2009.- 291 səh.

 110. Alməmmədov Musa. Xətti cəbr, analitik həndəsə, riyazi analiz kurslarından məsələ və misal həllinə rəhbərlik. B.: “Adiloğlu”, 2012.- 782 səh.

 111. Altan  A. Eşq seriyası. Gənclik.: 2012.- 94 səh.

 112. Amnistiya aktları. B.: “Digesta”, 2013.-104 səh.

 113. Ana dili və ədəbiyyat fənləri 2012/2013-cü ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki və statistik təhlili. B.: “TQDK”, 2012.- 52 səh.

 114. Analoq və rəqəm ölçmə qurğuları. B.: “ADNA”, 2012.- 339 səh.

 115. Andersen H. Düyməcik. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 23 səh.

 116. Aranlı Təbriz. Ömrümün unudulmayan xatirələri. B.: 2012.- 394 səh.

 117. Araslı Elvira. İnsan və onun zamanı. B.: “Apostrof”, 2008.- 159 səh.

 118. Araz M. Naxçıvan albomu. B.6 2Elm və təhsil”, 2010.-215 səh.

 119. Arzuların tamaşası. B.: “Nurlan”, 2006.- 175 səh.

 120. Asena Natella (Hacıyeva). Şövqiyar. B.: “Qanun”, 2012.- 213 səh.

 121. Asiyada İslam tibbi əlyazmalarının vəziyyəti üzrə regional seminar. 13-15 iyul 2009-cu il. B.: 2009.-18səh.

 122. Aslan V. Əkiz ruhlar. B.: “Şur”, 2013.- 175 səh.

 123. Aslan V. Riyaziyyat və poeziya. B.: 2013.- 48 səh.

 124. Aslanlı H. Biləvlilər. B.: “E.L”, 2012.- 423 səh.

 125. Aslanov B. Geofiziki metodların kompleksləşməsi. B.: “ADNA”, 2013.- 71 səh.

 126. Aslanov L. Yenə vətən yaxşı. B.: 2013.- 215 səh.

 127. Aslanov S. Sahibkarlıq hüququ. B.: “Digesta”, 2013.- 559 səh.

 128. Aslanov Tüyürlü Mirzə. Yaradan və yaşadan. B.: AFPoliqraf”, 2010.-71 səh.

 129. Aslanov Y. Ədəbi axtarışlar və tədris. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 398 səh.

 130. Aslanov  A. Dövlət siyasətinin informasiya təminatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.- 617 səh.

 131. Aslanova  N. Tibbi mətnlərin tərcüməsi. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2012.- 365 səh.

 132. Astara rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-20 səh.

 133. Astronomiya. 11-ci sinif. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinifləri üçün dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2012.- 95 səh.

 134. Aşıq Bəsti. Bənövşələr. Gəncə.: 2013.-76 səh.

 135. Aşıq Bəsti. Lalə. Gəncə.:2013.-60 səh.

 136. Aşıq Gülabı. Mən olmayanda. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 112 səh.

 137. Aşıq İmran. Sənətimin sultanıyam. B.: “Şur”, 2013.- 344 səh.

 138. Aşıq Nabat. Əldə xına, gözdə yaş. B.: 2012.-121 səh.

 139. Aşıq sənəti. B.: 2006.- 19 səh.

 140. Aşıq Valeh. Dastanlar. B.: 2012.- 355 səh.

 141. Aşıq Valeh. Könlüm ayrılmayır Göyçə gölündən. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 231 səh.

 142. Aşırov Annaqurban. Məhdimqulu Fəraqi. B.: “Mütərcim”, 2013.- 56 səh.

 143. Atakişi Rafiq. Gəncə Dram Teatrı. B.: “Aspoliqraf”, 2013.- 320 səh.

 144. Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində Birinci kitab. B.: “MBM”, 2012.- 219 səh.

 145. Atalar sözü-ağlın gözü. B.: “Elm”, 2012.-1216 səh

 146. Atəş  Ü. Mənbili, nəmbili və cümbülü. B.: “Adiloğlu”, 2013.- 111 səh.

 147. Atilla İ. Əsrin şairi I kitab. B.: “Adiloğlu”, 2009.- 717 səh.

 148. Atilla İ. Əsrin şairi VI kitab. B.: “Adiloğlu”, 2012.- 390 səh.

 149. Audit: Qanunvericilik və normativ sənədlər. VII cild. B.: “Nağıl evi”, 2013.-215 səh.

 150. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarları. B.: “Qoliaf qrup”, 2012.- 990 səh.

 151. Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.- 144 səh.

 152. Aydınqızı Aytən. Neft terminləri lüğəti. B.: “Adiloğlu”, 2013.- 1264 səh.

 153. Ayətullah Məhəmmədhüseyn Dəstqeyb. Böyük günahlar. B.: “Kövsər”, 2013.-232 səh

 154. Ayətullah Məhəmmədi Reyşəhri. Zikrin yolları. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.- 399 səh.

 155. Ayətullah Misbah Yəzdi. "Nəhcül-Bəlağə" prizmasından ən yaxşılar və ən pislər. B.: “Nurlar”, 2013.- 287 səh.

 156. Ayın itməsi. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 157. Aytel İ. Qanlı öpüşlər. B.: “OL”, 2013.-143 səh.

 158. Aytel İ. Partizanın acı həqiqətləri. B.: “Nurlan”, 2013.-210 səh.

 159. Aytmatov Çingiz. Qiyamət. B.: “Qanun”, 2013.-336 səh.

 160. AzərAzər S. Poemalar III cild. B.: “Şur”, 2012.- 463 səh.

 161. AzərAzər S. Sevgisində itən qız. XII cild. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.- 630 səh.

 162. AzərAzər S. Şeirlər I cild.. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.- 528 səh.

 163. AzərAzər S. Şeirlər və poemalar  II cild. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.- 623 səh.

 164. AzərAzər Söhrab Tahir. Görüşlər. 21-ci cild. B.: “Şur”, 2013.- 240 səh.

 165. Azərbaycan dili antologiyası. B.: “Bakı Çap Evi”, 2013.- 648 səh.

 166. Azərbaycan dilinin müxtəsər orfoepiya lüğəti. B.: “ADPU-nun mətbəəsi”, 2013.- 146 səh.

 167. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professor-müəllim heyətinin 1972-2011-ci illərdə nəşr olunmuş əsərlərinin biblioqrafiyası. II hissə Humanitar elmlər (1972-2011). B.: “ADPU”, 2013.- 578 səh.

 168. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professor-müəllim heyətinin 1972-2011-ci illərdə nəşr olunmuş əsərlərinin biblioqrafiyası. IV hissə. B.: “ADPU”, 2013.- 534 səh.

 169. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi IV cild. B.: “Elm”, 2011.- 856 səh.

 170. Azərbaycan folkloru antologiyası. XXI kitab (Qazax örnəkləri). B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 375 səh.

 171. Azərbaycan folkloru külliyatı. XXX cild. Dastanlar. XX kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 419 səh.

 172. Azərbaycan gəncləri 2013 statistik məcmuə. B.: 2013.-154 s.

 173. Azərbaycan həqiqətləri 1917-1920. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 226 səh.

 174. Azərbaycan xalçaları. İrəvan qrupu. B.: 2011.-111 s.

 175. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti (ədəbiyyat, dil, mədəni quruculuq). B.: “Qoliot Qkup”, 2009.- 332 səh.

 176. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş informasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi praktiki konfransının əsərləri 17-18 may 2013-cü il. B.: 2013.-173 s.

 177. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda mülkiyyət islahatları" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları.-B.: 2013.-71 s.

 178. Azərbaycan kitabxanaları modernləşmə yollarında. B.: “Apostroff”, 2012.-76 səh.

 179. Azərbaycan mətbuatının xronologiyası.  Ziya. I kitab. B.: “ Qanun”, 2013.-344 səh.

 180. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2011-ci ildəki fəaliyyəti və respublikasının digər elm və təhsil müəsisələrində yerinə yetrilmiş elmi-tədqiqat işlərinin əsas nəticələri haqqında hesabat. B.:Elm;2012.- 335 səh.

 181. Azərbaycan Milli Kitabxanası. B.: “Təhsil”, 2013.-176 səh.

 182. Azərbaycan milli kitabxanası-90. Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2013.-300 səh.

 183. Azərbaycan Milli Kitabxanası-90. Məqalələr məcmuəsi. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2013.-150 səh.

 184. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə gündəlik dərs  planı. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-35 səh

 185. Azərbaycan Mülki Aviasiya tarixi. B.: 2012.-152 səh.

 186. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual məcəlləsinin kommentariyası. B.: “Digesta”, 2013.-1363 səh.

 187. Azərbaycan Respublikası ərazisində hidrometeoroloji şərait və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr.(2011-ci il). B.: “Ziya”, 2012.- 56 səh.

 188. Azərbaycan Respublikası ərazisində hidrometeoroloji şərait və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr.(2008-ci il). B.: 2009.- 43 səh.

 189. Azərbaycan Respublikası ərazisində hidrometeoroloji şərait və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr.(2009-cu il). B.: 2010.- 48 səh.

 190. Azərbaycan Respublikası ərazisində hidrometeoroloji şərait və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr.(2010-cu il). B.: 2011.- 48 səh.

 191. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. X  cild. M. B.: “ Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2010.- 552 səh.

 192. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. XI cild. M-N (Mu..- N).- B.: “B.: “ Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2011.- 655 səh.

 193. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. IX cild. M (M..- Məmmədov L.).- B.: “ Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2009.- 647 səh.

 194. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. VI  cild. X-İ. B.: “ Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2006.- 696 səh.

 195. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. VII  cild. K-Q. B.: “ Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2007.- 614 səh.

 196. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin Kommentariyası (01 sentyabr 2012-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2012.- 926 səh.

 197. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları (aprel 2012-ci il-yanvar 2013-cü il). B.: “Digesta”, 2013.-80 səh.

 198. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları. (aprel 2010-cu il-sentyabr 2012-ci il). B.: “Digesta”, 2012.- 526 səh.

 199. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2012-ci ilin ikinci yarımili üçün iş planı. B.: 2012.- 22 səh.

 200. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2012-ci ilin birinci yarımili üçün iş planı. B.: 2012.- 26 səh.

 201. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı 2009.B.: 2010.-81 səh.

 202. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 28-ci cild. B.: 2012.- 213 səh

 203. Azərbaycan Respublikası Milli məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. 30-cu cild. B.: 2012.- 84 səh.

 204. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Yeddinci sessiya. Payız. 35-ci cild. 11-28 dekabr 2012-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2012.- 245 səh.

 205. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Səkkizinci sessiya. Yaz 43-cü cild 2013. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2013.- 145 səh.

 206. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 31-32-33-cü  cild. B.: “Milli Məclisin Nəşri”, 2012.- 110 səh.

 207. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının Protokolları və Stenoqramları Yeddinci sessiya. Payiz. 34-cü cild. B.: “Milli Məclisi nəşri”, 2012.- 157 səh.

 208. Azərbaycan Respublikası uğurlar və perspektivlər 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “Viktori”, 2012.- 272 səh.

 209. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.- 144 səh.

 210. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Qanunvericiliyi. B.: “Digesta”, 2013.- 560 səh.

 211. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.- 324 səh.

 212. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.- 318 səh.

 213. Azərbaycan Respublikasının cinayət-Prosessual məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.- 689 səh.

 214. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi.  B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.- 692 səh.

 215. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.- 304 səh.

 216. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2013.- 287 səh.

 217. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: 2012.- 303 səh.

 218. Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman qanunvericiliyi toplusu. B.: 2013.- 844 səh.

 219. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2011.-260 səh.

 220. Azərbaycan Respublikasının Gömrük məcəlləsi. B: 2011.- 286 səh.

 221. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunvericilik ensiklopediyası. B.: “Elm”, 2013.- 1267 səh.

 222. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2006.- 358 səh.

 223. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.- 366 səh.

 224. Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası. B.: 2011.- 365 səh

 225. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. Fauna. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-517 səh.

 226. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri.B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-676 səh.

 227. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm qanunvericiliyi toplusu. 2 cilddə.  B.:"Avrasiya press";2011.- 521 səh.

 228. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında maliyyə monitorinqi xidməti. B.: 2012.-41 s

 229. Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsi (1 fevral 2013-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2013.- 767 səh.

 230. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.- 776 səh.

 231. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi 1 fevral 2013-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun”, 2013.- 303 səh.

 232. Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının inzibati prosessual məcəlləsi. (15 may 2012-ci il tarixədək edilmiş əlavə dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2012.-319 səh.

 233. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.- 284 səh

 234. Azərbaycan Respublikasının Torpaq, Su və Meşə Məcəllələri 10 iyul 2012-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun”, 2012.- 271 səh.

 235. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunu. B.: “Digesta”, 2013.- 352 səh.

 236. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. (2013-cü il 1 mart tarixinə əlavələr və dəyişikliklərlə). B.: 2013.-196 səh.

 237. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 6 fevral 2013-cü ilədək olan və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun”, 2013.- 456 səh.

 238. Azərbaycan rəqəmlərdə 2013. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.- 278 səh

 239. Azərbaycan -Rusiya. 1992-2012. B.: “Qoliaf qrup”, 2012.- 776 səh.

 240. Azərbaycan sənaye sahələrində innovasiyanın tətbiqi proqramının işlənilməsi və həyata keçirilməsinə dair metodiki tövsiyələr. B.: “Apostroff”, 2013.-39 səh.

 241. Azərbaycan SSR-in Mülki Məcəlləsi (1923-cü il) Azərbaycan SSR Mülki Məcəlləsi (1964-cü il). B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2013.- 536 səh.

 242. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər 40 kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 192 səh.

 243. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər 41 kitab. B.: “ Elm və təhsil”, 2013.- 212 səh.

 244. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər XXXIX kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 164 səh.

 245. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər XXXVIII kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 152 səh.

 246. Azərbaycan teatr antologiyası. 2 cilddə. B.: “E.L”, 2013.- 595 səh.

 247. Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri. B.: 2013.-227 səh

 248. Azərbaycan və Rusiya 2013. B.: 2013.-342 səh.

 249. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar. B.: 2012.- 100 səh.

 250. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar. B.: 2013.-100 səh.

 251. Azərbaycanda elmi-texniki informasiya-55. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-227 səh.

 252. Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları. B.: 2013.-132 səh.

 253. Azərbaycanda qadınlar və kişilər-2013. B.: 2013.-175 s.

 254. Azərbaycanda Qeyri-Hökümət Təşkilatlarının hesabatlılığına dair bələdçi. B.: 2013.-36 səh

 255. Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əş`arına məcmuədir. IV cild. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 364 səh.

 256. Azərbaycanda mövcud olan şəhidliklər və şəhid məzarları. B.: “Qismət”, 2011.- 160 səh.

 257. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti. B.: 2013.-250 s.

 258. Azərbaycanda səhiyyə,sosial təminat və mənzil şəraiti statistik məcmuə. B.: 2013.-250 s.

 259. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt statistik məcmuə. B.: 2013.-161 s.

 260. Azərbaycanda təhsil elm və mədəniyyət 2013. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövət Statistika Komitəsi”, 2013.-495 səh.

 261. Azərbaycanda uşaqlar - 2013. B.: 2013.-195 s.

 262. Azərbaycan-Gürcü ədəbi əlaqələri  II B.: “Yeni poliqrafist”, 2013.- 162 səh.

 263. Azərbaycanı dünyaya, dünyanı Azərbaycana tanıdan dahi. Ulu öndər Heydər Əliyevin xarici səfərləri fotoşəkillərdə 1993-2003. B.: “AzərTac”, 2013.- 312 səh.

 264. Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri. B.: “Elm”, 2013.-203 səh.

 265. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri statistik məcmuə. B.: 2013.-490 s.

 266. Azərbaycanın əhalisi 2013. B.: 2013.- 128 səh.

 267. Azərbaycanın gənclər siyasəti. B.: “Aspoliqraf”, 2012.- 288 səh.

 268. Azərbaycanın xalq rəssamı Altay Hacıyev 80. B.: 2011.-144 səh.

 269. Azərbaycanın xarici siyasəti sənədlər məcmuəsi 2010. 1-ci  hissə. B.: 2013.-1031 s.

 270. Azərbaycanın xarici siyasəti sənədlər məcmuəsi 2010. 2-ci  hissə. B.: 2013.-606 s.

 271. Azərbaycanın xarici siyasəti sənədlər məcmuəsi 2010. 2-ci  hissə. B.: 2013.-606 s.

 272. Azərbaycanın xarici siyasəti sənədlər məcmuəsi 2010.1-ci  hissə. B.: 2013.-1031 s.

 273. Azərbaycanın nəqliyyatı. Statistik məcmuə. B.: 2013.-138 s.

 274. Azərbaycanın regionları. B.: 2012.- 773 səh.

 275. Azərbaycanın sel təhlükəli çaylarının kataloqu. B.: 2008.- 104 səh.

 276. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2012.  B.: 2012.- 814 səh.

 277. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövət Statistika Komitəsi”, 2013.-804 səh.

 278. Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası (1948-1953-cü illər). B.: “Zərdabi”, 2013.-784 səh.

 279. Azərbaycan-Türkiyə mənəvi birliyinin simvolu-aşıq-ozan sənəti mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları. B.: “Mütərcim”, 2013-136 səh.

 280. Azəri Ə. ArazGERSdən keçən köç. B.: “Nurlan”, 2012.-223 səh.

 281. Azəri Ə. Çovğun. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-191 səh.

 282. Azəri Ə. Məhəbbət piyaləsində zəhər. B.: “Elm və təhsil”, 2011.- 106 səh.

 283. Azəri Əzizə. Xatirələr göynədir məni. B.: “Zərdabi”, 2009.-232 səh.

 284. Babadağlı M. Şairlər dastanı. B.: “Ləman”, 2013.-187 səh.

 285. Babaxanlı Cavanşir. Son görüş. B.: 2012.- 178 səh.

 286. Babaxanlı Gülbəniz. Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.- 242 səh.

 287. Babanlı Fuad. Ekoloji poema. B.: “Mütərcim” 2013.-160 səh.

 288. Babanlı Fuad. Vurğun çələngi. B.: “Mütərcim”, 2013.-160 səh.

 289. Babanlı Fuad. Yaralı saz. B.: “Mütərcim”, 2013.-260 səh.

 290. Babayev A. Dilçiliyə giriş. B.: “Maarif”, 2004.- 511 səh.

 291. Babayev Adil. Azərbaycan dili. B.: “Zərdabi”, 2012.- 392 səh.

 292. Babayev Adil. Dilçiliyə giriş. B.: “Zərdabi”, 2012.- 516 səh.

 293. Babayev Etibar. Sözün varsa, danış. B.: 2012.-375 s.

 294. Babayev Ə. İqtisadi inkişafdan modernləşməyə doğru. B.: “Oğuz eli”, 2013.- 197 səh.

 295. Babayeva X.Ə. Azərbaycan folklorunda Xızır Nəbi (İlyas) obrazı monoqrafiya. B.: 2013.-173 s.

 296. Babayeva Məryəm. Rəşid Behbudovun sənətkarlığı. B.: “Xəzər Universiteti”, 2012.- 160 səh.

 297. Babullaoğlu S. Polkovnikə heç kim yazmır. B.: 2013.-115 s.

 298. Bağırov A. Onomalogiya problemləri II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 413 səh.

 299. Bağırov H. Cənubi Amerikanın bioloji müxtəlifliyi. B.: “Ziya”, 2012.-670 səh.

 300. Bağırova R. F. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində ekzogen proseslərin fəlakətli forması olan torpaq erozoyasını özündə əks etdirən kitab-albom. B.: 2012.- 95 səh.

 301. Bağmanov B.T. "Təhsildə dinamik fəzavi təfəkkür" nəzəriyyəsinə gedən yol alimlərimizin portreti M.S.Salahov. B.: “Nurlan”, 2009.- 415 səh.

 302. Bahadurqızı Yaqut. Mən Muradlar övladıyam. B.: 2012.-318 səh.

 303. Bahaduroğlu V. Bənövşə gözlü dünyam. B.: “Vektor”, 2013.- 147 səh.

 304. Baharlı Bayram xan. Əsərləri. B.: “Mütərcim”, 2013.- 84 səh.

 305. Baharlı Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri 4 cilddə. B.: “Nurlan”, 2012.- 208 səh.

 306. Bahir Ülviyyə. Nurlu dünya. B.: “MBM”, 2013.-76 səh.

 307. Bakalavr hazırlığı üçün Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası fənnindən proqram. B.: “Mütərcim”, 2013.- 26 səh.

 308. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-544 səh.

 309. Bakı kitabxanalarına Şərq ölkələrinə aid Şərq və Qərbi Avropa dillərində daxil olan kitablar. B.: “Mərkəzi Elmi Kitabxana”, 2012.- 106 səh.

 310. Bakıda batika həftəsi. B.: “Elm”, 2011.- 55 səh.

 311. Bakıxanov T. Konsert truba ilə simfonik orkestr üçün truba ilə fortepiano üçün köçürmə. B.: “Mütərcim”, 2012.- 47 səh.

 312. Bakıxanov Tofiq. Bir könlün 18 təranəsi.B.: “ Mütərcim”, 2013.- 88 səh.

 313. Bakıxanov Tofiq. Naxçıvan. B.: “Mütərcim”, 2012.- 14 səh.

 314. Bakıxanov Tofiq. O dağlarda. B.: “Mütərcim”, 2012.- 15 səh.

 315. Bakı-Yeni inkişaf dövrü. I-II cild. B.: 2013.-398 səh.

 316. Balakən rayonun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.:2012.-19 səh.

 317. Balaşlı-balaşsız günlər. B.: “MBM”, 2012.- 123 səh.

 318. Balayeva  G. İbtidai təhsilin məzmununun nəzəri-pedaqoji problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 150 səh.

 319. Başlıbel faciəsi. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2013.-210 səh.

 320. Bayat  Füzuli. Azərbaycan folkloru və yazılı ədəbiyyat. B.: “Elm və təhsl”, 2013.-200 səh.

 321. Bayat F. Folklor dərsləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 424 səh.

 322. Bayat F. Övliya mənkabələri və ya türk dərvişlərinin kəramətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 211 səh.

 323. Bayat Füzuli. "Koroğlu" dastanının mənşəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-189 səh.

 324. Bayram M. Bu dünya belədirmi? B.: “Qanun”, 2012.- 232 səh.

 325. Bayramlı Zakir. 40 il təhsilə bağlı ömür. B.: “Şirvannəşr”, 2008.- 280 səh

 326. Bayramlı  Z. Bir ömür yaşadım... B.: “Müəllim”, 2012.- 141 səh.

 327. Bayramoğlu  A. Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerki. B.: “Elm və təhsil”,-199 səh.

 328. Bayramoğlu Nəsib. Sirli dünya. B.: “Elm”, 2012.-216 səh

 329. Bayramoğlu, Şair Səfər. Qibləgahım Çobandağı. Gəncə.: 2009.-93 səh.

 330. Bayramov E. Xəmirin hazırlanma üsulları. B.: “Elm”, 2011.- 191 səh.

 331. Bayramov E. Yarma istehsalının texnologiyası. B.: “Elm”, 2012.- 120 səh.

 332. Bayramov N. Həbs qətimkan tədbirinin tətbiqi ilə əlaqədar qərarların İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi presedent təcrübəsinə uyğunlaşdırılması metodikası. B.: 2012.- 135 səh

 333. Bayramov Ş.P. Atmosferin çirklənməsi və ekoloji böhran. B.: 2011.- 281 səh.

 334. Bayramov Şəmsi. Ozona təhlükə və ozon təhlükəsi. B.: 2011.- 107 səh.

 335. Bayramov T. İddia ərizələri: sənədlərin nümunələri və kommentariyaları. B.: 2010.- 183 səh.

 336. Bayramov Taleh. İddia ərizələri.  B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2010.- 182 səh.

 337. Bayramov  E. Makaron istehsalının texnologiyası. B.: “Elm”, 2012.- 116 səh.

 338. Bayramzadə Elşən. Amerika prezidentləri. B.: 2012.- 246 səh.

 339. Behlerova H. Kələm yarpağı. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 340. Beqbeder F. Kömək edin, bağışlayın. B.: “Qanun”, 2013.-237 səh.

 341. Beqbeder Frederik. 99 frank. B.: “Qanun”, 2013.-308 səh.

 342. Bel nahiyəsində kəskin ağrıların diferensial diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol. B.: “Meqa-Poliqraf”, 2013.-32 səh.

 343. Beladi Laslo. Stalin. B.: “Qanun”, 2013.-444 səh.

 344. Belova  B. Çətin iş. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 345. Belyayev Aleksandr. Professor Douelin başı. B.: “Altun kitab”, 2012.- 128 səh.

 346. Bern Ronda. Sirr. B.: “Qanun”, 2012.- 214 səh.

 347. Bernard M. Dikkens. Reproduktiv sağlamlıq etik şərhlərlə misallar. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-85 səh.

 348. Beyləqan rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-19 səh.

 349. Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Gününə həsr olunmuş elmi-praktiki seminarın materialları. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2012.- 43 səh.

 350. Beynəlxalq münasibətlər üzrə bələdçi. B.: “Apostrof”, 2013.-477 səh.

 351. Bədəlzadə Ağasən. Bu dünyanın hər üzünü görmüşəm. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 280 səh.

 352. Bədəlzadə Ağasən. Qələmin ucu qılıncın gücü. B.: “BQU”, 2008.- 254 səh.

 353. Bədən tərbiyəsi və idman "Abituriyent" xüsusi buraxılış. B.: “TQDK”, 2013.- 110 səh.

 354. Bəhlul Ağabala oğlu Abdullayev. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.- 196 səh

 355. Bəhlulzadə Səttar. Rəngkarlıq və qrafika. B.: 2012.- 228 səh

 356. Bəhmənli V. Maqomayev planeti. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-113 səh

 357. Bəhmənli Vaqif. İlin beşinci fəsli-Kamran. B.: “Renessans”, 2013.-547 səh.

 358. Bəkirova A. Pedaqoji-metodik əsərlərdən seçmələr. B.: “Araz”, 2013.- 451 səh.

 359. Bələdiyyələrin su müəssisələri üçün bələdçi. B.: 2013.- 91 səh.

 360. Bənövşə çələngi. (şeirlər toplusu). B.: “Elm”, 2013.-379 səh.

 361. Bərdə rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-23 səh.

 362. Bərdəli Bahar. Cənubi Azərbaycan mühacir poeziyası (1947-1990). B.: "Elm və təhsil", 2012.- 115 səh.

 363. Bərdəli Bahar. Qayıtmısan. B.: “Nurlan”, 2011.- 189 səh.

 364. Bərgüşadlı Miriş. El ağsaqqalı. B.: “ E.L.”, 2013.-84 səh.

 365. Bəşirbəyli Ədalət. Kainatın bioqrafiyası. B.: “Təhsil”, 2013.- 65 səh.

 366. Bəşiroğlu Ə. Cəsur qardaşlar. B.: “Təknur”, 2013.- 503 səh.

 367. Bəydəmirli Rəşad. Vətənimizin istiqlaliyyəti şərəfimizdir. II kitab. B.: “Nərgiz”, 2013.-200 səh.

 368. Biçer-Stou Harriyet. Tom dayının daxması. B.: “Altun kitab”, 2011.- 128 səh.

 369. Biləsuvar rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 19 səh.

 370. Bilik yarışması-1. 100 mövzu 500 sual cavablar, şərhlər. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 216 səh.

 371. Bilik yarışması-2. 100 mövzu 500 sual cavablar, şərhlər. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 216 səh.

 372. Binnətoğlu Alxan. M.F. Axundzadə və Tiflis. Tbilisi.: 2012.- 165 səh.

 373. Bioetika tibbi hüquq və yeni texnologiyalar. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-358 səh.

 374. Biologiya fənni 2012/2013-cü ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki və statistik təhlili. B.:”TQDK”, 2012.- 23 səh.

 375. Biologiya lüğəti. (İzahlı və illüstrasiyalı). B.: “Çaşıoğlu”, 2011.- 479 səh.

 376. Biologiya. Zoologiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-391 səh.

 377. Bir ömrün salnaməsi. B.: 2012.- 327 səh.

 378. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 1996. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2011.- 215 səh.

 379. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2011. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2012.- 318 səh.

 380. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı.2010. B.: 2012.- 430 səh.

 381. Bitkiçiliyin əsasları. B.: “Müəllim”, 2013.-302 səh.

 382. Bitməyən ömür. B.: “Nurlar”, 2013.-400 səh.

 383. Bjezinski Z. Böyük şahmat taxtası. B.: “Qanun”, 2013.-328 səh.

 384. Borçalı folklor örnəkləri. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 328 səh.

 385. Borçalı folklor örnəkləri. II kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 389 səh.

 386. Borçalı inciləri: Qasımlı. B.: 2013.-284 səh.

 387. Borçalı  Nəbi. Sığındım Mövlaya. B.: “Çıraq”, 2013.- 248 səh.

 388. Borev Y. Staliniada. B.: “Qanun”, 2013.- 483 səh.

 389. Bölgələrdən səslər. B.: “Bilik”, 2012.- 239 səh.

 390. Böyük oğurluq. İslam uğrunda ifratçılarla mübarizə. B.: “Nurlar”, 2011.-304 səh.

 391. Braun Den. Da Vinçi şifrəsi. B.: “Qanun”, 2013.-520 səh.

 392. Braun Den. İtirilmiş simvol. B.: “Qanun”, 2013.-652 səh.

 393. Braun Den. Yalan nöqtəsi. B.: “Qanun”, 2012.- 628 səh.

 394. Breqq Pol. Ac qalmanın möcüzəsi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2007.- 194 səh.

 395. Breqq Pol. Sarsılmaz əsəb sistemi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2008.- 92 səh.

 396. Breqq Pol. Ürək. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2009.- 122 səh.

 397. Bronte Ş. Ceyn Eyr.B.”Qanun”, 2013.-599 səh.

 398. Brown  D. Rəqəmsal qala. B, : “Qanun”, 2012.- 544 səh.

 399. Budaq  Rövşən. Dünya məndən haqq umur. B.: “Gənclik”, 2012.- 170 səh.

 400. Budaqov Budaq. Həyat anlarımdan olan səhifələr. Sumqayıt.: “Bilik”, 2013.-112 səh

 401. Bulaq olaydım. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 160 səh.

 402. Bunları bilmək maraqlıdır.Tələbələr üçün ststistika.B., 2012.- 35 səh.

 403. Bussati Dino. Tatar çölü. B.: “Qanun”, 2013.-288 səh.

 404. Bünyadov  T. Qız var oğuldan qeyrətli. B.: “MBM”, 2012.- 31 səh.

 405. Cabbarlı Akif. Biz o şəhərə gedəciyik. B.: “Şur”, 2013.-344 səh

 406. Cabbarov A.Ə. Qaytara bilsəydim ötən illəri.B.: 2012.- 103 səh.

 407. Cabbarov E. Ad günü. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 408. Cahangir Əsəd. Kim yatmış, kim oyaq? B.: “Yazıçı”, 2012.- 520 səh.

 409. Camal Gülarə. İnsanlıq yolu.B.: 2013.-59 səh.

 410. Canəhmədov Ə.X. Tətbiqi mexanika. B.: 2012.-276 səh.

 411. Cavad Ağamir. Yanmış budaq üstə oxuyan bülbül. B.: 2013.-199 səh.

 412. Cavad Əhməd. Sən olasan gülüstan.Seçilmiş əsərləri. B.:"Təhsil", 2012.- 190 səh.

 413. Cavadlı  Salam. Müqəddəs ruhları sızladan 20 il. B.: “Avropa”, 2013.-144 səh.

 414. Cavadova E. Həsən bəy Zərdabinin etnoqrafik görüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 164 səh.

 415. Cavan və gözəl qalmanın 400 sirri. B.: “Qanun”, 2012.- 272 səh.

 416. Cavanşir Həmidə xanım. Xatirələrim. B.: “Apostroff”, 2012.-399 səh

 417. Cavid Hüseyn. Topal Teymur. B.: “Elm”, 2010.- 104 səh.

 418. Cavidşünaslıq V. B.: “Qoliot Qrup”, , 2009.- 320 səh.

 419. Cavidşünaslıq. Araşdırmalar toplusu. 1-10-cu cildlər. B.: “Proqres”, 2012.

 420. Ceyms  Erika Leonard. Bozun əlli çaları. B.: “Qanun”, 2013.-648 səh.

 421. Ceyn  O. Qürur və Qərəz. B.: “Qanun”, 2013.- 371 səh.

 422. Cəbiyeva Təranə. Bakı kəndlərinə səyahətim. B.: “Şəms”, 2013.-478 səh.

 423. Cəbiyeva Təranə. Tər bənövşə. B.: 2013.-72 səh.

 424. Cəbr və analizin başlanğıcı. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik. B.: “ Çaşıoğlu”, 2012.- 191 səh.

 425. Cəbrayıllı L. Yeddinci qat. B.: “Avrasiya Press”, 2010.- 325 səh.

 426. Cəbrayılov İntiqam. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi tədrisinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi. B.: “Mütərcim”, 2008.-264 səh.

 427. Cəbrayılov İntiqam. Azərbaycan tarixi. B.: “Mütərcim”, 2009.-416 səh.

 428. Cəbrayılov İntiqam. Şəxsiyyətyönümlü təhsil və vətəndaş cəmiyyəti. B.: “Mütərcim”, 2011.-220 səh.

 429. Cəbrayılov İntiqam. Tarix fənni üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair tövsiyələr. B.: “Mütərcim”, 2012.-188 səh.

 430. Cəbrayılov  İ.H. Müasir təhsil: axtarışlar və perspektivlər. B.: 2013.-294 s.

 431. Cəfərli A. Mücirəddin tarixi roman. B.: 2013.-163 s.

 432. Cəfərov N. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"  B.:"İrfan", 2012.- 62 səh.

 433. Cəfərov Saleh. Başıbəlalı Sırxavənd.B.: 2012.- 271 səh.

 434. Cəfərov Taleh. Qondarma erməni soyqırımı. B.: “Apostrof”, 2013.- 217 səh.

 435. Cəfərov  T. Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı (1828-2002-ci illər). B.: “Mütərcim”, 2011.- 471 səh.

 436. Cəfərova Nabat. İbtidai siniflərdə morfologiyanın tədrisinin nəzəri və praktik əsasları. B.: “Elm”, 2006.- 343 səh.

 437. Cəfərova Nabat. İbtidai siniflərdə nitq hissələrinin tədrisi. B.: “Elm”, 2010.- 200 səh.

 438. Cəlaloğlu E. Eşq dənizləri qovuşanda. B.: “Vətən”, 2013.- 224 səh.

 439. Cəlilabad rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-26 səh.

 440. Cəlilov K. İnteqral tənliklər. B.: “ADPU”, 2013.- 111 səh.

 441. Cəmil Əhməd. Dünyanın gözəlliyi. B.: “Nurlan”, 2010.-282 səh.

 442. Cəmilli İmam. Təbriz həsrəti. B.: E.L”, 2013.-136 səh.

 443. Cığal sərçə. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 444. Cihazqayırmada mikrokontrollerlər. B.: “ADNA”, 2012.- 250 səh.

 445. Coğrafi kəşflər. B.: “Çıraq”, 2013.- 125 səh.

 446. Cümənov Dəyanət. Böyük Azərbaycanşünas alim, professor Mirəli Seyidovun ədəbi nəzəri görüşləri. B.: “Təknur”, 2013.-79 səh

 447. Çeşməli Dəmir. Araz axır, Kür baxır. B.: “Azərnəşr”, 2012.-108 səh.

 448. Çəmənli Mustafa. Yaddaşlarda yaşamaq haqqı. B.: “Təhsil”, 2012.- 207 səh.

 449. Çiçək C. Arı çiçəyə gəlib... II. B.: “Azərnəşr”, 2013.- 349 səh.

 450. Çil toyuq və siçan balaları. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 451. Çin Azərbaycanlıların gözü ilə. B.: “Letterpress”, 2013.-238 səh.

 452. Çingizoğlu Ə. Dizaq-Cəbrayıllı mahalı. B.: 2013.-130 s.

 453. Çingizoğlu Ə. Hacı Səməd xan Müqəddəm. B.: “Mütərcim”, 2013.- 78 səh.

 454. Çingizoğlu Ə. Qarabağ 1918-1920-ci illərdə (Sənədlərin izi ilə).B.: 2010.-129 s.

 455. Çingizoğlu Ə. Marağa xanlığı. B.: “Mütərcim”, 2013.-277 səh.

 456. Çingizoğlu Ə. Sərab xanlığı. B.: “Mütərcim”, 2013.- 211 səh.

 457. Çingizoğlu Ə. Urmiya xanlığı. B.: “Mütərcim”, 2013.- 187 səh.

 458. Çingizoğlu Ənvər. Abbasqulu xan Kəngərli. B.: “Mütərcim”, 2013.-68 səh.

 459. Çingizoğlu Ənvər. Əbdürrəhmanbəyli obası. B.: “Zərdabi”, 2013.-240 səh.

 460. Çingizoğlu Ənvər. Qarabağda maarif (1750-1950). B.: “Zərdabi”, 2013.-288 səh.

 461. Çingizoğlu Ənvər. Şamxor mahalı. B.: 2013.-151 səh.

 462. Çingizoğlu Ənvər. Urmiya xanlığı. B.: 2013.-204 səh

 463. Çingizoğlu, Ənvər. Gəncə-Qarabağ əyaləti tarixinə dair sultan hökmləri. B.: “Mütərcim”, 2013.- 272 səh.

 464. Çingizoğlu, Ənvər. Püsyan eli. B.: “Mütərcim”, 2013.- 156 səh.

 465. Çobanov M. Azərbaycan dilinin tətbiqi sahəsinin müasir problemləri. B.: “Apostrof”, 2013.- 169 səh.

 466. Çoxşaxəli beynəlxalq hüquq. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-323 səh.

 467. Dadaş Kəlbi. Sənə qalan bu olacaq. B.: “Şur”, 2013.-296 səh.

 468. Dadaşov K. Kövrək xatirələr. B.: “Bayramoğlu”, 2012.-208 səh.

 469. Dadaşova E. Dirijorluq və onun tədrisi metodikası. B.: 2013.-219 səh.

 470. Dadaşzadə Z. Azərbaycan simfoniyası 1960-1980-ci illər. B.: “Ziya”, 2012.- 239 səh.

 471. Dağıstan xalqlarının nağılları. B.: “Təknur”, 2013.-76 səh.

 472. Dağlı  Rəfail Oğuztürk. Sızan həqiqətlər. B.: “Xəzər Universiteti”, 2013.-544 səh.

 473. Daxili orqanların xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsi. II cild. B.: “Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya”, 2012.- 797 səh.

 474. Daşdılı Bənövşə. Sən yanımda olmayanda. B.: 2012.- 151 səh.

 475. Daşkəsən rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 17 səh.

 476. Defo D. Robinzon Kruzonun macəraları. B.: “Qanun”, 2013.-359 səh.

 477. Dəbistan. (1908, ¹9) B.: “CBS”, 2012.-46 səh.

 478. Dədə Qorqud dünyası. 2-ci kitab. B.: 2012.- 245 səh.

 479. Dədə Qorqud dünyası. I kitab. B.: “Bakı Universiteti”, 2010.- 188 səh.

 480. Dədə  Q. Bu dərdi qəbirə aparmaq olmaz. B.: “Araz”, 2013.- 175 səh.

 481. Dədə  Q. İnsan tamı. B.: “Araz”, 2013.- 183 səh.

 482. Dəli Kür- romanının poetik dili ədəbi tənqiddə. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-344 səh

 483. Dəmirçioğlu Ö. Dünya əbədidir... B.: “Şirvannəşr”, 2013.-135 səh.

 484. Dəniz M. Sizə də messaj var. B.: 2012.- 226 səh.

 485. Dəniz Ramiz. Aqibət. II cild.B.: “MM-S”, 2013.-252 səh.

 486. Dəniz Ramiz. Qismət. B.: “MM-S”,- 2013.240 səh.

 487. Dənli və dənli-paxlalı bitki sortlarının kataloqu. B.: “Nurlar”, 2013.- 296 səh.

 488. Dərsə gedən bir uşaq. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 489. Dərviş E. Yeni ulduz. B.: “Haqq Yolu”, 2004.- 168 səh.

 490. Diana-günahsız günahkar. B.: “Aspoliqraf”, 2012.- 208 səh.

 491. Dilçilik İnstitutunun əsərləri. Xüsusi buraxılış 2012. B.: “Mütərcim”, 2012.- 175 səh.

 492. Din təlimləri. Əqaid. Tarix. Əxlaq. Əhkam. B.: “Ülvi Həyat”, 2006.- 540 səh.

 493. Din və etiqad azadlığı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-475 səh.

 494. Din və etiqad azadlığı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-208 səh.

 495. Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-277 səh.

 496. Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru. Beynəlxalq konfrans. Bakı, 6-7 noyabr 2009. B.: 2010.- 200 səh.

 497. Doğma Qarabağım. "Doğma Qarabağım" gənclərin yaradıcılıq festivalı layihəsi. B.: 2013.-56 səh.

 498. Dostlar səfərdə. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 499. Dostoyevski F. Bəyaz gecələr. B.: “Qanun”, 2013.-74 səh.

 500. Dostoyevski Fyodor. Qumarbaz. B.: “Qanun”, 184 səh.

 501. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Onuncu sessiya. Payız. 45-ci cild. 30 sentyabr 2013-cü il. B.: “Milli Məclisin nəşri”,  2013.-95 səh.

 502. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Səkkizinci sessiya. Yaz 2013, 40-cı cild. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2013.- 90 səh.

 503. Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 37-38-39-cu cildlər. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2013.

 504. Dumbadze Nodar. Mən, nənəm, İliko və İllarion. B.: “Altun kitab”, 2011.- 128 səh.

 505. Duyğun Ramiz. Məni döyüşə burax.. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2011.- 272 səh.

 506. Duyğun Ramiz. Tarixin lənəti. Kəllələrin fəryadı. B.: “Apostrof”, 2013.- 304 səh.

 507. Duyğun Ramiz. Təki Vətən yaşasın. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2002.- 451 səh.

 508. Duyğun, Ramiz. Mənim unudulmaz məktəbim. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2002.- 124 səh.

 509. Dünya Dini Liderlərinin Bakı Sammiti. 26-27 aprel 2010. B.: 2011.- 208 səh.

 510. Dünya durduqca... B.: “Səda”, 2012.- 414 səh.

 511. Dünya G. Əbəs yerə yaşamadım bu ömrü. B.: “Bilik”, 2012.- 255 səh.

 512. Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları 15-16 may 2009-cu il. B.: “İqtisad Universiteti”, 2009.- 273 səh.

 513. Dünya ölkələri. B.:2008.-478 səh.

 514. Dünyamin qızı Q. Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan mətbuatı (1918-1920-ci illər). B.: “Elm”, 2011.- 216 səh.

 515. Dünyamin qızı Q. Milli tərəqqiyə doğru. B.: “ADPU”, 2012.- 322 səh.

 516. Ebers G. Kleopatra. B.: “Qanun”, 2013.-383 səh.

 517. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hesabatı. I-II cildlər.  (2008-2012-ci illər) B.: 2013.-235 səh.

 518. Ekologiya. B.: “Elm”, 2012.- 827 səh.

 519. El adamı. B.: “Vətən”, 2013.-102 səh.

 520. Elçin. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2013.- 560 səh.

 521. Elçin. Sosrealizm bizə nə verdi?. B.: “Mütərcim”, 2010.- 76 səh.

 522. Elektrik enerjisinə qənaət. Uşaq və yeniyetmələrin 1-ci rəsm müsabiqəsi. B.: 2005.- 20 səh.

 523. Elli E. Əsir harayı. B.: “Nərgiz”, 2013.- 198 səh.

 524. Elli E. Ömür sirli karvanımdır. B.: “Nurlan”, 2004.- 74 səh.

 525. Elyanar N. Poetik fəlsəfə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 369 səh.

 526. Eminov Allahverdi. M.F.Axundovun obrazları və dilçilik görüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-160 səh.

 527. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası. B.: “Araz”, 2011.-352 səh.

 528. Eminov Allahverdi. Pedaqogika. B.: “Kövsər”, 2012.-320 səh.

 529. Eminov Allahverdi. Sahib Sailov: Yollar geri qayıdır. B.: “Araz”, 2013.- 256 səh.

 530. Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 255 səh.

 531. Erdene Sengiyn. Ürəkdə daş. B.: “Təknur”, 2013.-42 səh.

 532. Erməni soyqırımı: mif və gerçəklik. B.: “Adiloğlu”, 2012.-368 səh.

 533. Eşq qibləsi İmam Xomeyninin(r.ə.)şerlərindən seçmələr.B.: 2011.- 110 səh.

 534. Evdəki rənglər. B.: “Xəzər”, 2012.- 166 səh.

 535. Evliya Çələbi səyahətnaməsində Azərbaycan. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2012.- 291 səh

 536. Eyvaz Avşar. Kim kimdir.  B.: “Araz”, 2013.-256 səh.

 537. Eyvaz Avşar. Qızılgül şikəstəsi. B.: “Araz”, 2013.-240 səh.

 538. Eyvazlı  Günel. Yuxumu xeyrə yozun. B.: “Qanun”, 2013.- 88 səh. 

 539. Eyvazov Edil. Bərk cisimlər fizikası. B.: “Təhsil”, 2012.- 450 səh.

 540. Eyvazov Edil. Molekulyar köçürmə hadisələri. B.: “Təhsil”, 2013.- 200 səh.

 541. Əbdülrəhmanlı N. Yolçu. B.: “Qanun”, 2013.-560 səh.

 542. Əbdülsəlimzadə Q. İqtisadi nəzəriyyə. B.: “Biznes Universiteti”, 2013.- 119 səh.

 543. Əbilov A. Heydər Əliyev məktəbi (elmi-kütləvi məqalələr.). B.: 2013.-123 s.

 544. Əbilova Z. Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim Ağa Badkubinin müasir Azərbaycan islamşünaslığında yeri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 387 səh.

 545. Əbiyev Telman. İnformatika. B.: “Müəllim”, 2013.- 208 səh.

 546. Əbu Bəkr Məhəmməd ibn Zəkəriyya ibn Yəhya Ər-Razi. Müxtəsər tibb kitabı. B.: Elm və təhsil”, 2013.- 96 səh.

 547. Əbu Əbdurrəhman Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi. Yalnız imam Əliyə məxsus olan Xüsusiyyətlər. B.: “Qədim Qala”, 2013.- 135 səh.

 548. Əczaçılıq homeopatiyası. B.: 2012.- 251 səh.

 549. Ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ. B.: 2012.- 96 səh.

 550. Ədəbi Gürcüstan. Tbilisi.: “Universal”, 2012.- 1329 səh.

 551. Ədilli Şirvani. Milli ideologiyamız. Türklük, Çağdaşlıq, İslam. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 288 səh.

 552. Ədiloğlu N. Kiçik Paris. B.: “Vektor”, 2012.- 235 səh.

 553. Ədiloğlu N. Sarəng zirvəsi. B.: “Erlm və təhsil”, 2012.- 129 səh.

 554. Əfəndi H. Dağlar bizi gözləyir. B.: “Şur”, 2013.-335 səh.

 555. Əfəndiyev E. Jurnalistlər üçün hüquqi terminlər lüğəti. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2005.-350 səh.

 556. Əfəndiyev E. Jurnalistlər üçün hüquqi terminlər lüğəti. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2005.-350 səh

 557. Əfəndiyev T. Heydər Əliyev-Mədəniyyət və əbədiyyət. B.: “Təhsil”, 2013.- 125 səh.

 558. Əfəndiyev T. Mədəniyyət və incəsənətimizin məbədgahı. B.: 2013.- 250 səh.

 559. Əfəndiyev V. Azərbaycanda qəsəbə. B.: “EMK”, 2013.-218 səh.

 560. Əfəndizadə Rəna Mahmud qızı. Azərbaycan memarlığı XIX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəli. B.:"Şərq-Qərb";2011.- 490 səh.

 561. Əhədov Ağamirzə. XXI əsrin lideri. B.: “MBM”, 2012.- 208 səh.

 562. Əhədov Ağamirzə. Tufanlardan keçən ömür. B.: “N.Print”, 2012.- 248 səh.

 563. Əhədov Hacı E. Şərəfli ömür yolu. B.: “Apostrof”, 2013.- 318 səh

 564. Əhməd Ə. XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti. B.: “Elm”, 2012.- 367 səh.

 565. Əhməd Ənvər. Seçilmiş əsərləri  III-IV cildlər. B.: “Yazıçı”, 2013.-570 səh.

 566. Əhməd Mahmud. Ölməzliyə qovuşanlar. B.: “Borçalı”, 2013.- 116 səh.

 567. Əhməd oğlu İ. Ata naləsi. B.: “Nurlan”, 2009.- 853 səh.

 568. Əhmədli B. Türkizmdən sətirlər. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2013.-328 səh.

 569. Əhmədli Hacı Firuz. Demə, Cabir, küsdü, getdi cavanlığın..B.: “Çaşıoğlu”, 2003.-80 səh.

 570. Əhmədoğlu  M. Söz gərək deyilsin öz zamanında. B.: "Nərgiz", 2012.- 298 səh.

 571. Əhmədov E. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: Təhlili xronika. (1987-2011). B.: “Letterpress”, 2012.- 910 səh.

 572. Əhmədov Ə. "Qurani-Kərim"-də qida məhsulları və islamda qidalanma. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.- 378 səh.

 573. Əhmədov Ə-C. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı. B.: 2012.- 479 səh.

 574. Əhmədov H. Maarif fədailəri. B.: “ADPU”, 2013.-199 səh.

 575. Əhmədov Qabil. 2143-cü il. B.: “Sabah”, 2010.- 296 səh.

 576. Əhmədov Qabil. Azərbaycan dili öyrənən ingilislərə. B.: “Təhsil”, 2012.- 272 səh.

 577. Əhmədov Rəhman Q. Lokal market (ing). B.: “Nurlar”, 2013.- 152 səh.

 578. Əhmədov Valik. Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları. B.: 2007.-39 səh.

 579. Əhmədov Y. Ələkeçməzlər-3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.- 295 səh.

 580. Əhmədova H. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. B.: “Gənclik”, 2002.- 528 səh.

 581. Əhmədova Həqiqət. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. B.: “Gənclik”, 2002.- 528 səh.

 582. Əhmədova Salatın. Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses. B.: “Elm”, 2013.-156 səh.

 583. Əhmədova  H. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika tarixindən. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.- 560 səh.

 584. Əkbərov Əlistan. Qədirli tayfası, Hacı Qədir bəy və Hacıqədirlilər. B.: “Müəllim”, 2012.- 256 səh.

 585. Əkbərov Y. Oğluma tövsiyələr. B.: “MBM”, 2012.- 215 səh

 586. Əlamətdar və tarixi günlər. Təqvim 2014. B.: 2013.-423 s.

 587. Əlavə dəyər vergisi A-dan Z-yə. B.: 2013.- 332 səh.

 588. Ələddinin sehrli çırağı. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 23 səh.

 589. Ələkbərov K. Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları. B.: 2013-222 s.

 590. Ələkbərov Y. Günəşi axtaranlar. B.:. “Təhsil”, 2012.- 95 səh.

 591. Ələkbərova A. Müasir azərbaycan dili Fonetika. B.: “Mütərcim”, 2013.- 51 səh.

 592. Ələkbərova Ü. Q. N. Potaninin əsərlərində türk xalqları folkloru məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-191 səh.

 593. Ələkbərzadə Elçin. UNO-uçan naməlum obyektlər. B.: “Zərdabi”, 2013.- 144 səh.

 594. Ələsgərova İradə. Kitabın bədii və texniki tərtibatı. B.: 2010.- 184 səh.

 595. Əli H. Dünya sevgi yoludur. B.: “Təknur”, 2013.- 361 səh.

 596. Əli H. Varis. B.: “Təknur”, 2013.- 275 səh.

 597. Əlibaba və qırx quldur. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 23 səh.

 598. Əlibəyli S. Ömrün mənası. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 228 səh.

 599. Əlibəyli T. Poetik buta. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-167 səh.

 600. Əlibəyli Tapdıq. Məslək. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-168 səh.

 601. Əlixanlı V. Əkmə qəm ağacı... B.: 2013.-823 s.

 602. Əliquliyev Rasim. İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronoloji faktlar. B.: “İnformasiya cəmiyyəti”, 2013.-168 səh.

 603. Əlili-əlisiz günlər. B.: “MBM”, 2012.- 99 səh.

 604. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi statusu: mövcud problemlər və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda elmi-parktik konfransın materialları. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-154 səh.

 605. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi təminatları. B.: “Qoliaf qrup”, 2012.- 243 səh.

 606. Əlioğlu Ələsgər. Sədnik Paşanın yaradıcılıq yolu. B.: “Səda”, 1996.-51 səh

 607. Əlirzayev Ə. Q. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə metodik vəsait. B.: 2012.-110 səh.

 608. Əlişanoğlu Tehran. Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Qanun”, 2013.-216 səh.

 609. Əliyarlı İ. İstiqlal fədailəri-Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin daxili işlər nazirləri və silahdaşları. (1918-1920). B.: “Mütərcim”, 2013.- 493 səh.

 610. Əliyev A. Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri. B.: “Bakı Universiteti”, 2003.- 455 səh.

 611. Əliyev Adil. Palçıq vulkanları haqqında nə bilirik? B.: 2012.- 206 səh.

 612. Əliyev Aqil. Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2002.- 440 səh.

 613. Əliyev Bayram. Ümumi fizika kursu. B.: “Elm”, 2007.-620 səh.

 614. Əliyev E. Ə. Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ. B.: 2013.-36 səh.

 615. Əliyev Etibar. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. B.: “Adventa”, 2013.-444 səh

 616. Əliyev Ə. XIX-XX əsrin əvvəllərində Gürcüstan azərbaycanlılarının ailə məişəti(tarixi-etnoqrafik tədqiqat).B.: 2012.-144 səh

 617. Əliyev F. Pedaqoji mətbəx. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 319 səh.

 618. Əliyev F. Pedaqoji süfrə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 423 səh.

 619. Əliyev Fazil. Mirzə İbrahimov və xalq yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-160 səh

 620. Əliyev Haqverdi. Ədalət sorağında. B.: “Vektor”, 2013.- 200 səh.

 621. Əliyev Heydər. İzim var. B.: “Biznes Universiteti”, 2012.- 192 səh.

 622. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. 43-cü kitab. B.: “Azərnəşr”, 2013.- 464 səh.

 623. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. 45-ci kitab. B.: “Azərnəşr”, 2013.- 392 səh.

 624. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. 46-cı kitab. B.: “Azərnəşr”, 2013.-496 səh.

 625. Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf məqsədimizdir.10-cu kitab. B.: “Azərnəşr”, 2012.- 407 səh.

 626. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir : XI-XII kitab. B.: “Azərnəşr”, 2013.-400 səh.

 627. Əliyev Q. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.- 274 səh.

 628. Əliyev Qabil. Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhkumlar arasında narkomaniyanın profilaktikasının təşkilati və metodiki aspektləri. B.: “E.L”, 2008.- 40 səh.

 629. Əliyev M. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 477 səh.

 630. Əliyev N. Tanınmış alim və əməkdar təhsil işçisi. B.: 2007.- 44 səh.

 631. Əliyev R. Maşınqayırma leksikonu I- II hissə. B.: “Apostroff”, 2012.- 427 səh.

 632. Əliyev Ramil. Şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi məsələləri. B.: “ADPU”, 2013.-357 səh.

 633. Əliyev Sahib. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 216 səh.

 634. Əliyev Şəhriyar. Vəkillik hüququ.B., 2012.- 379 səh.

 635. Əliyev T. Azərbaycanı dünyaya tənıdan böyük insan. B.: “Oğuz Çap”, 2013.- 225 səh.

 636. Əliyev T.Q. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. B.,2013.-412 səh.

 637. Əliyev Təbriz. Regional innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-272 səh.

 638. Əliyev Vəli. Naxçıvanın qədim qala şəhərləri. B.: “Elm”, 2012.- 192 səh.

 639. Əliyev Z. Heydər Əliyev. Səhnəarxası görüşlər. B.: “Vektor”, 2013.- 123 səh.

 640. Əliyev Z. Sönmüş ocağın işıqları. B.: “Letterpress”, 2013.-80 səh.

 641. Əliyev Ziyadxan. Azərbaycanın xalq rəssamı Davud Kazımov 85.B.:”Təhsil”, 2012.- 215 səh.

 642. Əliyev Ziyadxan. Eldar Mikayılzadə. İlmələrin hikməti.B.: “Letterpress”, 2013.-256 səh.

 643. Əliyev Ziyadxan. Fəxrəddin Seyfəddinoğlu (Məmmədvəliyev). Çağdaş rəssamlığımızın fenomeni. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2012.-153 səh

 644. Əliyev  Ə. İmpression`s. B.:2012.- 216 səh.

 645. Əliyev  Heydər Əlirza oğlu.Müstəqilliyimiz əbədidir. B.: 2012.- 488 səh.

 646. Əliyev  S. Zoologiya 7. B.: “Çaşıoğlu”, 2006.- 126 səh.

 647. Əliyeva A.T. Azərbaycan dilindən innovativ icmal nümunələri. B.: 2013.-139 s.

 648. Əliyeva D. Onomastik vahidlərin üslubi imkanları. B.: “Mütərcim”, 2012.- 90 səh.

 649. Əliyeva E. N.İngilis-rus-azərbaycan lüğəti.18000 ədəd söz və söz birləşməsi. I cild. B.: 2012.- 522 səh.

 650. Əliyeva E.N. İngilis-rus-azərbaycan lüğəti.18000 ədəd söz birləşməsi 2-ci cild. B.: 2012.- 597 səh.

 651. Əliyeva Hafizə. Müstəqilliyin işığında Babək. B.: “Zərdabi”, 2013.-536 səh

 652. Əliyeva N. Əbədiyaşarlıq fəlsəfəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 583 səh.

 653. Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-1991). B.: “Elm və təhsil”, 2013-660 səh.

 654. Əlizadə A. Publisistik irs. Məqalələr. Müsahibələr. B.: “Avrasiya Press”, 2012.- 523 səh.

 655. Əlizadə A. Reklam və kommunukasiya sistemi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.- 188 səh.

 656. Əlizadə Aləmzər. Şəffaf hörüyün rəfiqələri. Gəncə.: 2013.-98 səh.

 657. Əlizadə M. Microsoft Excel 2007. B.: “Səda”, 2012.- 199 səh.

 658. Əlizadə Məmməd. Şahtaxtıdan başlanan ömür. B.: 2013.- 168 səh.

 659. Əlizadə Mətləb. İnformatika və geoinformatika. B.: “Səda”, 2013.- 520 səh.

 660. Əlizadə Mətləb. Windows 7 və Office 2012. Bunları Noutbukda öyrənməyə nə var ki..B.: “Səda”, 2012.- 632 səh.

 661. Əlizadə Rəhman. Komediyalar 1. B.:Nurlar;2008.- 332 səh

 662. ƏL-Qəzali, Əbu Hamid. Qəlblərin kəşfi. B.: 2011.-599 səh.

 663. Əl-Sabah  S. Məni günəşə apar. B.: “Azərnəşr”, 2012.- 135 səh.

 664. Əmək qanunvericiliyi toplusu 2013. B.: 2013.- 399 səh.

 665. Əməkdar incəsənət xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Timuçin İlyas oğlu Əfəndiyev. B.: “Elm”, 2013.- 320 səh.

 666. Əmiraslanov, Tahir. Söz mətbəxi. B.: “Nurlar”, 2013.-328 səh.

 667. Əmirxanlı G. Bağışla məni. B.: 2013.-321 s.

 668. Əmirxanov  Sabir. Azərbaycanda muzey quruculuğu və muzeyşünaslığın inkişafı. B.: “Biznes Universiteti”, 2012.- 290 səh.

 669. Əmirxanov  Sabir. Muzeyşünaslıq. B.: “Biznes Universiteti”, 2012.- 111 s.

 670. Əmrahov A. Yatan bəxtim. B.: “Vektor”, 2013.-105 səh.

 671. Ənsarian Hüseyn. İslamda ailə quruluşu. B.: “Nurlar”, 2012.- 347 səh.

 672. Ərəbov Rafiq. Texniki dizayn və erqonomika. B.: 2013.-110 səh

 673. Əsədova Yeganə. XX əsr Azərbaycan musiqişünaslığında xalq musiqisinin tədqiqi məsələləri. B.: “Mars Print”, 2012.- 181 səh.

 674. Əsgər şöhrəti. B.: “Apostroff”, 2013.-128 səh.

 675. Əsgərli  Əbülfəz. Məhəbbət. Roman.B.: 2012.- 234 səh.

 676. Əsgəroğlu Ədalət. Özüm qürbətdə gözüm vətəndə. B.: “Adiloğlu”. 2001.-228 səh.

 677. Əsgəroğlu İslam. Təhsil quruculuğu və yeni pedaqoji təfəkkür: ideyalar, perspektivlər, problemlər. B.: 2012.- 860 səh

 678. Əsgərov  Nəbi. Azərbaycan çay adlarının tarixi-linqvistik təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-576 səh.

 679. Əsgərov Yusif. Sağalmayan yaramız var. B.: “Elgün”, 2013.-272 səh.

 680. Əs-Səhifətus-Səccadiyyə. İmam Səccadın (ə) duaları. B.: “Mirasnəşr”, 2011.- 295 səh.

 681. Əzab. B.: “Sabah”, 2006.-107 səh.

 682. Əzimov A. Futbolumuz müstəqillik dövründə.B.: 2012.-194 səh.

 683. Əzimov Ələddin. Altmışa doğru. Cəlilabad.: “Sözün işığı”, 2013.-280 səh.

 684. Əzimova Rəfiqə. İnsanşünaslıq-XXI əsrin elmidir. B.: 2012.-155 səh.

 685. Əziz Ramin. Böyük türkün tarixi. B.: “Bayramoğlu”, 2012.- 147 səh.

 686. Əzizov Q.Q. Yeniyetmələrlə aparılan psixoloji işin xarakteristikası. B.: 2013.-83 s.

 687. Əzizov Rahim. Ümumtəhsil məktəblərində peşəyönümü məsələləri. B.: “Müəllim”, 2013.- 138 səh.

 688. Fatimə(Hüseynova Fatimə Zəkəriyyə qızı) Həyata qaytar məni.B.: 2012.- 146 səh.

 689. Fazil Aliyev. B.: 2013.- 105 səh.

 690. Fazil Ş. İran səfərnamələri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-686 səh.

 691. Fazil  Ş. İran səfərnamələri. B.: “Təhsil”, 2003.- 184 səh.

 692. Feyziyeva Könül. Gözümüzü necə qoruyaq? B.: “Adiloğlu”, 2013.-231 səh.

 693. Feyzullayev Ə. Üzvi maddənin, neftlərin və qazların tədqiqinin müasir üsulları. B.: “Nafta Press”, 2013.- 224 səh.

 694. Fərhad Ə. Qəribəm vətəndə də... B.: “Nərgiz”, 2013.-251 səh.

 695. Fərhadoğlu İskəndər. İnsan zaman heykəlidir. B: 2010.- 151 səh.

 696. Fərhadov R. Rafiq Babayev: mövzu və improviz. B.: “Universal Trading-95”, 2012.-245 səh.

 697. Fərman Xəlilov 60. Ömür yolu. Naxçıvan.:  “Əcəmi”, 2013.- 280 səh.

 698. Fətəliyev Hasil. Şərabçılıqdan praktikum. B.: “Elm”, 2013.- 328 səh.

 699. Fətəliyev Məmməd. Türkiyə,Yunanıstan və Böyük Dövlətlər Lozan konfransında. B.: “Elm”, 2013.-234 səh.

 700. Fəzlullah S. Aşuraya islami baxış. B.: “Şərq-Qərb”, 2009.- 47 səh.

 701. Fəzlullah S. Əhli-Beytin həyat tərzi. B.: 2007.- 115 səh.

 702. Fəzlullah S. Həcc əməllərinin müxtəsər izahı. B.: “Şərq-Qərb”, 2009.- 56 səh.

 703. Fəzlullah S. Qadınlara məxsus hallar. B.: “Şərq-Qərb”, 2008.- 111 səh.

 704. Fikirbaz. B.: “İqra MMC”, 2013.- 131 səh.

 705. Filosof tənqidçi. B.: “Ozan”, 2011.- 455 səh.

 706. Firidun bəy Köçərli: şifahi və yazılı ədəbiyyat. B.: “Nurlan”, 2013.-178 səh.

 707. Fizika fənni 2012/2013-cü ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki və statistik təhlili. B.: “TQDK”, 2012.- 27 səh.

 708. Fizika. 7-ci sinif üçün dərslik. B.: “Bakı”, 2011.- 192 səh.

 709. Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq üzrə klinik protokol. B.: “Neyostar”, 2013.-24 səh.

 710. Foks  C. Necə güclü rəqib olmaq oar. B.: “Qanun”, 2013.-158 səh.

 711. Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 220 səh.

 712. Fotopiano tədrisi prosesində Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş pyeslərin metodik təhlili. B.: 2013.-30 səh.

 713. Frayerman  R. Vəhşi it dinqo və ya ilk məhəbbət haqqında. B.: “Qanun”, 2013.-160 səh.

 714. Füzuli rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-23 səh.

 715. Gaarder J. Sofinin dünyası. B.: “Qanun”, 2011.-559 səh.

 716. Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Elm”, 2012.- 325 səh.

 717. Gete Yohan Volfqanq. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-768 səh.

 718. Gədəbəy rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-22 səh.

 719. Gədəbəyli Dəmir. Şöhrətli 100 il. B.: “Təhsil”, 2013.- 104 səh.

 720. Gəldik gördük, yazdıq. B.: “Bilik”, 2013.- 231 səh.

 721. Gəncalp Güntay. Yolatayın xatirələri. B.: “Qanun”, 2013.- 464 səh.

 722. Gəncə rəssamları. Rəngkarlıq, heykəltaraşlıq və qrafika. B.: 2013.-288 səh.

 723. Gəncə şəhərinin 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-20 səh.

 724. Gəncəvi  Nizami. Azərbaycanca yazdığı divan. B.: “İqra”, 2013.-188 səh.

 725. Gəncəvi Məhsəti. Rübaidən rübaiyə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-208 səh

 726. Gəncəvi N. Fitnə və Bəhram şah. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 23 səh.

 727. Gəncəvi Nizami. Lirika-qəzəllər, rübailər. B.: “Təhsil”, 2012.- 198 səh.

 728. Gəncəvi  Ə. İlyas Yusif oğlu Nizami Gəncəvi. Gəncə.: 2013.- 239 səh.

 729. Gəncəyi T. Şah İsmayıl Xətai divanının elmi-tənqidi mətni. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 380 səh.

 730. Gənclər siyasəti ilə bağlı normativ hüquqi sənədlər toplusu. B.: “Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi”, 2009.-373 səh.

 731. GMO və ərzaq təhlükəsizliyi. B.: “ Elm və təhsil”, 2013.-143 səh.

 732. Goranboy rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 15 səh.

 733. Göbələk. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 734. Görkəmli maarifçi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas və publisist Firudun bəy Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş (25-26 noyabr 2013-cü il) respublika elmi konfransının materialları. B.: “Avropa”, 2013.-262 səh.

 735. Göyçay rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 19 səh.

 736. Göyçək Fatma. B.: “Qanun”, 2012.- 19 səh.

 737. Göyçəli Həsən. Ömrün yarpaqları. B.: “MBM”, 2013.-148 səh.

 738. Göyçəli Şahmalı. Göyçədə qalan dünyam.B.:2012.- 198 səh.

 739. Göydən qoz yağır. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh

 740. Göygöl rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 19 səh.

 741. Göyüşov R. Mülki hüquq. Xüsusi hissə. B.: “Qanun”, 2012.- 499 səh.

 742. Göyyurd G. Bir əlimdə ürəyimdi, bir əlimdə qələmim. B.: “Şur”, 2011.- 237 səh.

 743. Göyyurd G. Sənə sığındım, Allahım. B.: “Şur”, 2009.- 244 səh.

 744. Göyyurd G. Tanrı kölgəsindəyəm B.: “Şur”, 2007.- 343 səh.

 745. Gözəlov S. K. Avtomobil nəqliyyatı terminləri lüğəti. B.: “Nurlar”, 2013.- 296 səh.

 746. Gözəlova Y. Orta əsrlərdə Avrasiyanın ticarət əlaqələri. B.: “Təhsil”, 2011.- 295 səh.

 747. Gursel Elton. İnsan sevgi ilə gəlir dünyaya. Mingəçevir.: 2012.-232 səh.

 748. Gülayə.Yuxunu sulara söylə. B.: 2012.-155 səh.

 749. Gülməmmədli Rafael. Tofiq Cavadaov - rəng, forma və kompozisiya sərkərdəsi. B.: 2013.- 135 səh.

 750. Gümürlü A. Çeçələ barmağın işığında. B.: 2013.-463 s.

 751. Günday Hakan. AZ.  B.: “Qanun”, 201.- 280 səh. 

 752. Güney Azərbaycan folkloru. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 455 səh.

 753. Günəşdən gələn pay. B.: “Aspoliqraf”, 2012.- 87 səh.

 754. Gürcüstanda azərbaycanlıların milli tarixi mədəniyyətinin irsi olan daş heykəlləri. B.: 2011.-35 səh.

 755. Hacxəlil Hafiz. İşıq. B.: 2012.-243 səh.

 756. Hacı Əzimli T.Ş. Musiqi..poeziya.. xatirələr, məqalələr, şərhlər. B.: 2012.- 143 səh.

 757. Hacı K. Atamın sevgilisi. B.: “Apostrof”, 2012.-123 səh.

 758. Hacıheydərli  N. Ey türk doğulan..B.: “Şur”, 2012.-151 səh.

 759. Hacıqabul rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 18 səh.

 760. Hacıyev C. Trikotajın texnologiyası kursundan tapşırıqlar. B.: “Təhsil”, 2012.- 256 səh.

 761. Hacıyev Elvin. Dövlət qulluğu imtahanları qanunvericilik və testlər toplusu. B.: 2012.- 400 səh.

 762. Hacıyev İmaş. Şərq miniatür sənətində kompozisiya quruluşunda forma və üslub xüsusiyyətləri. B.:"Təknur", 2012.- 87 səh.

 763. Hacıyev M. İnşaat konstruksiyaları mexanikasının praktik kursu. B.: “Mars Print”, 2012.- 607səh.

 764. Hacıyev R. İctimai şüurun inkişaf dinamikası və ya bəşəriyyətin intellektual təkamülünə bir baxış. B.: “Elm”, 2012.- 158 səh.

 765. Hacıyev T. Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili. B.: “Təhsil”, 2013.- 246 səh.

 766. Hacıyev Tofiq. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. B.: “Elm”, 2012.- 476 səh.

 767. Hacıyev, İsmayıl. Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və günümüzdə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2013.- 296 səh.

 768. Hacıyeva  H. Həyat  bilgisinin tədrisi metodikası. B.: 2013.-187 s.

 769. Hacıyeva İ. Nitq mədəniyyəTi.  B.: 2011.- 242 səh.

 770. Hacıyeva L. Sənaye marketinqi. B.: “Təhsil İşçisi mətbəəsi”, 2012.- 323 səh.

 771. Hacıyeva M. Azərbaycan dili. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.- 221 səh

 772. Hacıyeva  Maarifə. Ədəbi dəyərlər. B.: “İrfan”, 2013.- 200 səh.

 773. Hacızadə A. Qəlblərdə yaşayan müəllim. B.: “Ağrıdağ”, 2006.- 115 səh.

 774. Hacızadə A. Məkkəyə gedən 96 zəvvar. B.: “Yek”, 2012.- 329 səh.

 775. Hadi Ağamehdi. Gənclik nəğmələri. B.: 2012.- 100 səh.

 776. Hadi Namiq. Quranın endirilməsi. B.: “Elm”. 2013.-128 səh.

 777. Haqverdi Oruc. Qanadlanan arzularım. B.: 2012.- 300 səh.

 778. Harmoniya fənni üzrə gündəlik dərs planı. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-19 səh.

 779. Heminquey Ernest. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-752 səh.

 780. Henri  O. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-424 səh.

 781. Hesse  Herman. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-536 səh.

 782. Hesse Herman. Yalquzaq. B.: “Qanun”, 2013.-208 səh.

 783. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə. VII kitab. B.: “Təhsil”, 2013.- 351 səh.

 784. Heydər Əliyev şəxsiyyətinə beynəlxalq baxış. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2013.- 244 səh.

 785. Heydər Əliyev və İçərişəhər. B.: 2008.- 32 səh.

 786. Heydər Əliyev və Naxçıvan. Naxçıvan.: 2013.- 102 səh.

 787. Heydər Əliyev. Ümummilli lider 90. B.: 2013.- 274 səh.

 788. Heydər Əliyevin dövlətçilik və azərbaycançılıq haqqında kəlamları. Naxçıvan.: 2013.- 112 səh.

 789. Heydər Əliyevin elm və təhsil haqqında kəlamları. Naxçıvan.: 2013.- 102 səh.

 790. Heydər Əliyevin ədəbiyyat haqqında kəlamları. Naxçıvan.: 2013.- 102 səh.

 791. Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət haqqında kəlamları. Naxçıvan.: 2013.- 102 səh.

 792. Heydər Əliyevin neft strategiyası. B.: “İndigo”, 2010.- 164 səh.

 793. Heydərov E. "Əsli-Kərəm" dastanı və alban mədəniyyəti. B.: “Səda”, 2007.- 208 səh.

 794. Heydərov Rasim. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-216 səh.

 795. Həbibbəyli İ. Böyük ədəbiyyat nəhəngi Məmməd Səid Ordubadi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 89 səh.

 796. Həbibbəyli İsa. Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. B.: “Elm”, 1999.136 səh.

 797. Həbibov İ. Mühəndis qrafikası kafedrası: 80 illik şərəfli yolun tarixi. B.: “ADNA”, 2013.- 155 səh.

 798. Həbibov  İ. Mühəndis qrafikası kafedrası: 80 illik şərəfli yolun tarixi. B.: “ADNA”, 2013.- 155 səh.

 799. Həndəsə-11. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik. B.: “ Çaşıoğlu”, 2012.- 118 səh.

 800. Həsən bəy Zərdabi xatirələrdə. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-223 səh.

 801. Həsənqızı  Fatma. Nəsildən nəslə. B.: “Vətən”, 2013.-381 səh.

 802. Həsənqızı N. Qaytar eşqimizin ağ gecəsini. B.: “Mütərcim”, 2006.- 101 səh.

 803. Həsənli C. Sovet dövründə Azərbaycanın Xarici siyasəti (1920-1939) II cild. B.: “Adiloğlu”, 2012.- 653 səh.

 804. Həsənli Cəmil.  Tarixi şəxsiyyətin tarixi. B.: 2013.- 588 səh.

 805. Həsənli R. Yüksəkmöhkəm çuqunların struktur və xassələri. B.: “Elm”, 2013.- 250 səh.

 806. Həsənli Y. Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrarası əlaqələrinin modelləşdirilməsi. B.: “Elm”, 2011.- 205 səh.

 807. Həsənli  S. Psixologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 283 səh.

 808. Həsənoğlu H. Qarabağın seyidləri I kitab. B.: “Nasir”, 2002.- 383 səh.

 809. Həsənov A. Milli ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər. B.: “Təknur”, 2013.-175 səh.

 810. Həsənov E.Ə. Böyük Qafqazın cənub və cənub-şərq hissəsində (Azərbaycan Respublikası daxilində) ekzoqen proseslərin fəlakətli forması olan torpaq eroziyasını özündə əks etdirən foto-albom. B.: “Azərnəşr”, 2009.- 111 səh.

 811. Həsənov Eldəniz. Lələ Əhməd və lələhmədlilər. B.: “Azərnəşr”, 2008.- 399 səh

 812. Həsənov Əkrəm. a İş və xidmət müqavilələri: mülki məcəllənin kommentariyası. B.: “Adventa MMC”, 2013.-415 səh.

 813. Həsənov Əli. Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri. B.: “Zərdabi”, 2013.- 776 səh.

 814. Həsənov M. Seçilmiş əsərləri. III cild. B.: “ADPU”, 2013.-492 səh.

 815. Həsənov Mircəfər. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədris metodikası. II hissə. B.: “Mütərcim”, 2013.- 412 səh

 816. Həsənov R.A. Mən də gördüm bu dünyanı. B.: 2013.-493 s.

 817. Həsənpənah Davud. İİR-nin Ərdəbil bölgəsində kartof sortnümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti. B.: 2012.- 307 səh

 818. Həsənzadə N. Ə. Nizami. Müasirim haqqında poema. Tehran.: 2010.- 85 səh.

 819. Həsrət A. Bir əsgərin yaşantıları. B.: “Qanun”, 2012.- 296 səh.

 820. Həşəratlar. Ağıllı oğlan və qızların ensiklopediyası. B.: “Qanun”, 2013.-31 səh.

 821. Həyat bilgisinin əsasları. B.: “Elm”, 2012.-240 səh.

 822. Həyat bilgisinin əsasları. B.: “Elm”, 2013.-238 səh.

 823. Həyati proseslərin axarında. B.: “Yazıçı”, 2013.- 250 səh

 824. Həyatım ağrıyır. Ənvər Məmmədxanlı-100. B.: “Təhsil”, 2013.-463 səh.

 825. Hidayət Bəxtiyar. Ağ qaranlıqlar. B.: “Qanun”, 2012.-216  səh.

 826. Homer. İliada. B.: “Altun Kitab”, 2011.- 127 səh.

 827. Humanitar dəhlizdə həyata keçirilən missiya. B.: “Qismət”, 2013.- 448 səh.

 828. Hüqo V. Səfillər. B.: “Altun Kitab”, 2011.- 128 səh.

 829. HüqoViktor. Səfillər. B.: “Qanun”, 2013.-976 səh.

 830. Hürriyyət Elxan. Ürəyimdən keçənlər. B.: 2012.-175 səh.

 831. Hüsenqulu S. Qərənfilsən, butasan. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 111 səh

 832. Hüseyn Cavid və Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: 2013.-35 s.

 833. Hüseyn F. 300-dən sonrakı azərbaycanlılar. B.: “Qanun”, 2011.- 128 səh

 834. Hüseyn F. Dözmək üçün məşq. Gənclik.: 2013.- 199 səh

 835. Hüseyn F. Qandalı görməsin. Gənclik.: 2013.- 199 səh.

 836. Hüseyn  A. Xatırla məni... anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə. B.: “Şirvannəşr”, 2009.- 470 səh.

 837. Hüseynbəyli Faiq. Sənət yolu-ömür yolu. B.: “Adiloğlu”, 2012.-242 səh.

 838. Hüseyni  M. Saib Təbrizi. B.: 2013.-100 s.

 839. Hüseynli A. Azərbaycanın qadın hökmdarları. B.: “Nərgiz”, 2012.- 98 səh.

 840. Hüseynli A. Yaponiya hökmdarları. B.: “Nərgiz”, 2012.- 131 səh.

 841. Hüseynli M. Seçilmiş əsərləri Azaflidir şah ustadım.1-ci kitab. B.: 2013.-422 s.

 842. Hüseynoğlu Sərvaz. İmamverdi Əbilov tənhalığı B.: “Şəms”, 2007.- 82 səh.

 843. Hüseynov Arif. Azərbaycan nağılı. B.: 2012.- 32 səh.

 844. Hüseynov Arif. Novruz rəngləri. B.: 2013.- 32 səh

 845. Hüseynov Ə. Mənim dünyam. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 122 səh.

 846. Hüseynov Həsən. Gizli qalmış xəzinə. B.: “Nurlar”, 2008.- 992 səh

 847. Hüseynov Hüseyn. Qalxın!Məhkəmə gəlir. B.: 2012.- 390 səh.

 848. Hüseynov Qorxmaz. Energetik qurğuların elektrik avadanlığı. B.: “AFPoliqraf”, 2012.-272 səh.

 849. Hüseynov M. Xalça sənətində haşiyə elementləri və onların quruluşu. B.: “Təhsil”, 2012.- 93 səh.

 850. Hüseynov M. Xalça sənətində naxış yaddaşı. B.:"Təhsil", 2012.- 102 səh.

 851. Hüseynov M. Məhəbbətin qiyməti.B.: 2012.- 86 səh.

 852. Hüseynov M. Poetik frazeologiya. Almatı.: 2013.- 169 səh.

 853. Hüseynov R. Sabirin saatı. B.: 2012.- 48 səh.

 854. Hüseynov R. Söztək gözəl Məhsəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 səh.

 855. Hüseynov R. Şirvan şairləri. B.: 2012.- 107 səh.

 856. Hüseynov Rafael. İmzamız.Sənət düşüncələri. B.:"Elm və təhsil", 2012.- 796 səh.

 857. Hüseynov S. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik. B.: “Təknur”, 2012.- 175 səh.

 858. Hüseynov Y.R. Şuşa şəhərinin tarixi. B.: 2013.-155 s.

 859. Hüseynov  Y. Qarabağ tarixi mənbələrdə. B.: “Şuşa”, 2012.- 245 səh.

 860. Hüseynova A. Azərbaycanda innovasiya potensialının təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-385 səh.

 861. Hüseynova A. Elmi təşkilatların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə metodika. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-47 səh.

 862. Hüseynova G. Tat dilinin leksik fondunun genealoji təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-158 səh.

 863. Hüseynova K. Robert Şumanın "şairin məhəbbəti" vokal silsiləsinin ifaçılıq xüsusiyyətləri. B.6 2 ADPU”, 2012.- 91 səh.

 864. Hüseynova  Könül. İşçilərin attestasiyasının hüquqi əsasları. B.: “Biznes Universiteti”, 2012.- 223 səh.

 865. Xaçmaz rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 23 səh.

 866. Xalqa həsr olunan illər. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013.- 525 səh.

 867. Xalqın sevimli lideri.B.: “ Oğuz Çap”, 2013.-311 səh.

 868. Xanəhmədoğlu Abduləziz. Ürəyimdə Vətən boyda sevgi var. B.:2012.- 114 səh.

 869. Xankişiyev B. Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.- 319 səh.

 870. Xankişiyev Hacı Əli.Ülvi məhəbbətli cəfakeş ana. B.: 2012.- 122 səh.

 871. Xarici dil fənləri (ingilis, alman, fransız, rus dilləri) 2012/2013-cü ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki və statistik təhlili. B.: “TQDK”, 2012.- 56 səh.

 872. Xəbərlər. Xüsusi buraxılış. Naxçıvan.: “Tusi”, 2013.- 314 səh

 873. Xələfli A. Maqnit kəşfiyyatı. B.: “Təhsil”, 2012.-166 səh.

 874. Xələfli A. Paleomaqnetizm. B.: 2010.-147 s.

 875. Xələfli Ayvaz Alı oğlu. Xələfli şəcərəsi. B.: 2013.-114 səh.

 876. Xələfli Əli Rza. Ölməzlik nəğməsi. B.: “Vətən”, 2013.- 352 səh\

 877. Xəlifəzadə Cabir. Bu zəmanənin açarı mənəviyyatdadır. B.: “Zərdabi”, 2013.- 136 səh

 878. Xəlil A. Türk xalqlarının yaz bayramları və novruz. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 143 səh.

 879. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan dili: milli varlığımız, mənəvi sərvətimiz. B.: “Bakı Çap Evi”, 2013.-268 səh.

 880. Xəlilov Buludxan. Dil ədəbiyyat mədəniyyət. B.: “Bakı Çap Evi”, 2013.- 484 səh.

 881. Xəlilov Buludxan. Dil-söz çələngi. B.: “Bakı Çap Evi”, 2013.- 182 səh.

 882. Xəlilov E.Oxuyan barmaqlar B.: “Elm”, 2009.- 191 səh.

 883. Xəlilov V. Seçilmiş əsərləri VI cild. B.: “Nərgiz”, 2012.- 270 səh.

 884. Xəlilov V. Seçilmiş əsərləri VII cild. B.: “Nərgiz”, 2013.- 310 səh.

 885. Xəlilov V. Seçilmiş əsərləri VIII cild.  B.: “Nərgiz”, 2013.- 279 səh.

 886. Xəlilzadə F. Ruhumuzun ünvanı Şuşa. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.- 367 səh.

 887. Xəlilzadə F. Yazdıqlarım. II cild. Mədəniyyət-mənəviyyat. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-716 səh.

 888. Xəyal S. Halal şöhrət. B.: “MBM”, 2011.- 87 səh.

 889. Xəyal Sona. Ağ işığın sorağıyla. B.: “MBM”, 2011.- 152 səh.

 890. Xəyal Sona. Altmış yaşlı xəzinədən altmış kitab. B.: “MBM”, 2011.- 128 səh.

 891. Xəyal Sona. Bakı gülzarının bülbülləri. B.: “ MBM”, 2011.- 128 səh.

 892. Xəyal Sona. Əli Tudə. B.: “MBM”, 2011.- 100 səh.

 893. Xəyal Sona. Nəzirələr təzminlər ithaflar. B.: “MBM”, 2011.- 88 səh.

 894. Xəyal Sona. Rüzgar Əfəndiyeva. B.: “MBM”, 2012.- 156 səh.

 895. Xəyal Sona. Sabir Rüstəmxanlı. B.: “MBM”, 2012.- 104 səh.

 896. Xəyal Sona. Şuşa bayraqdarını gözləyir. B.: “MBM”, 2011.- 80 səh.

 897. Xəyal Sona. Yaddaşlarda yaşayacaq. B.: “MBM”, 2011.- 100 səh.

 898. Xəyal  Sona. Adil Babayev. B.: “MBM”, 2011.- 144 səh.

 899. Xəyal  Sona. Alməmməd İsgəndərli. B.: “MBM”, 2012.- 96 səh.

 900. XX əsr Azərbaycan poeziyası antologiyası. 4-cü kitab. 1950-ci illərin poeziyası. B.: 2013.-516 s.

 901. XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. 2-ci cild. B.: “Nurlar”, 2012.- 711 səh.

 902. Xızı rayonun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-16 səh.

 903. Xocalı  rayonun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-15 səh.

 904. Xocavənd rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 15 səh

 905. Xoşbatin  Hüseyn (Daşbulaq). Azərbaycanca-Farsca gündəlik danışıqlar. B.: “Qanun”, 2013.- 152 səh

 906. Xudiyev Hikmət. Heydər Əliyev və Azərbaycanın yanğın təhlükəsizliyi. B.: “Apostrof”, 2013.- 119 səh.

 907. Xudiyev Nizami. Zamanın axarı ilə. II cild. B.: “Azərnəşr”, 2008.-680 səh.

 908. Xuluflu V. El aşıqları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 90 səh.

 909. Xurşid Banu Natəvan-180. B.: “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi”, 2012.- 19 səh.

 910. İbrahim Vaqif İbrahimoğlu. Qəlbimdəki xoş arzular. B., 2012.- 242 səh.

 911. İbrahimxəlilov İ. Riyazi statistika və ehtimal. B.: “ADPU”, 2013.-203 səh.

 912. İbrahimov  Xanməmməd. Azərbaycan Dillər Universiteti keçid dövründə. B.: “OKA Ofset”, 2013.-448 səh.

 913. İbrahimov Azad. Seleksiya və toxumçuluq. B.: “Araz”, 2012.- 384 səh.

 914. İbrahimov Eldəniz. Rəhman Şıxəliyev-böyük yolun başlanğıcında. B.: 2009.- 59 səh.

 915. İbrahimov Elmar. Fokus. Bunu siz də bacarırsınız. B.: “Altun kitab”, 2011.- 112 səh.

 916. İbrahimov F. Pedaqogika. 2 cilddə. B.: “Mütərcim”, 2013.- 706 səh.

 917. İbrahimov R. Şahmat 2. Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik. B.: “Nasir”, 2012.- 62 səh.

 918. İbrahimov R. Şahmat 3. Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün dərslik. B.: “Nasir”, 2012.- 55 səh.

 919. İbrahimova R. Gizli məhəbbət.  B.: 2013.-23 s.

 920. İbrahimVaqif.  Qəlbimdəki xoş arzular. B.: 2012.-242 səh.

 921. İbrahim-zadə T. İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini. B.: 2012.-133 səh.

 922. İdris. Baq Uy-Allahın evi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-168 səh.

 923. İftixar. İşıqlı nurlu sabah. B.: “Apostroff”, 2013.-150 səh.

 924. İftixar. Müstəqil vətənin memarı. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-399 səh.

 925. İftixar. Soyqırımı tarixinin dastanı. B.: “Apostroff”, 2013.- 160 səh.

 926. IX-XII əsrlərdə Azərbaycanda ictimai fikir. B.: “Elm”, 2012.- 56 səh.

 927. İki fortepiano üçün işləmələr Ali və orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün metodik vəsait. B.: “Mütərcim”. 2013.- 30 səh.

 928. İqtisadi nəzəriyyə kursu. Moskva.: “Delo i Servis”, 2007.- 1086 səh.

 929. İldırımqızı Rəhimə. Nənəmin nağılları. B.: 2012.- 175 səh.

 930. İlhami İ. Çətin sual. B.: “Vektor”, 2013.-205 səh

 931. İlhami İlham. İzsiz itmərəm. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2012.- 182 səh.

 932. İlhan Ç. Sürgün. B.: “Qanun”, 2013.-127 səh.

 933. İlk kitab. B.: “Qədim Qala”, 2012.- 191 səh.

 934. İlya Ş. Müqəddəs kitab-Tövratın yaxın və orta şərq ədəbi əsərlərinə təsiri. B.: ”Şirvannəşr”, 2013.- 74 səh.

 935. İlyas İ. Mən bir söz bilirəm... B.: “Adiloğlu”, 2004.-77 səh.

 936. İlyaslı İbrahim. Yuxuma söykənmiş adam. B.: “Avrasiya Press”, 2011.-64 səh.

 937. İlyasoğlu R. Cinaslı rübailər. B.: “Təhsil”, 2013.- 103 səh.

 938. İlyasov M. Müəllimin pedaqoji ustalığı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-215 səh.

 939. İlyazoğlu İ. Sirr. B.: “Nərgiz”, 2012.- 167 səh,

 940. İmadəddin Nəsimi. Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 111 səh.

 941. İmanov Ə. Keyfiyyətin idarə olunması. B.: “İqtisad Universiteti”, 2007.- 283 səh.

 942. İmanov Əzizağa. Biznes və reklam. B.: “Elm”, 2013.- 296 səh.

 943. İmanova Sevda. Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisi prosesində tələbələrin mənəvi tərbiyəsi. B.:"Mütərcim", 2012.- 135 səh.

 944. İmişli rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar . B.: 2012. -20 səh.

 945. İmranoğlu Rauf. Məntiq. B.: “Parlayan Günəş”, 2011.-464 səh.

 946. İnam Ata. (Asif Ata) On Kutsal Bitiq. Kutsal quruculuq.. B.: “Qanun”, 2013.-472 səh.

 947. İnfo 2012. B.: “Kompass”, 2013.- 693 səh.

 948. İnformatika. B.: “TQDK”, 2013.- 359 səh.

 949. İnkişafın Azərbaycan modeli. B.: 2010.- 204 səh

 950. İnnovasiya texnologiyalarının kommersiyalaşması üzrə biznes planın işlənməsinə dair metodiki tövsiyələr. B.: “Apostroff”, 2013.-30 səh.

 951. İnsan alverinə qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycan təcrübəsi. B.: 2012.- 111 səh.

 952. İnsan bədəni. B.: “Qanun”, 2013.-31 səh.

 953. İnsan hüquqları institutunun tərəfdaşları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-371 səh.

 954. İnsan və cəmiyyət.  X sinif üçün dərslik. B.: “Aspoliqraf”, 2007.- 144 səh.

 955. İnstitusional iqtisadiyyat. Yeni institusional iqtisadi nəzəriyyə.B.: “CBS”, 2013.- 547 səh.

 956. İran fililogiyası məsələləri məqalələr toplusu. B.: 2011.- 267 səh.

 957. İsabəyli Qəşəm. Cin. B.: “Şirvannəşr”, 2013.-61 səh.

 958. İsaxanlı Hamlet. Ziyarət.B.: 2009.- 148 səh

 959. İsakov H. V. Azərbaycan Respublikasının "Böyük İpək Yolu"nun bərpasında iştirakı.  B.:"Şərq-Qərb", 2011.- 279 səh.

 960. İsaqızı Tahirə. Tanrı cəzası. B.: “Təknur”, 2012.- 352 səh.

 961. İsaqızı Tahirə. Uğursuz tale. B.: “Təknur”, 2005.- 172 səh.

 962. İsaoğlu V. Ay Allah, bağışla günahlarımı. B.: 2013.-111 s.

 963. İsayev S.A. Hidrogeoekologiya. B.: 2012.- 477 səh.

 964. İsayev  H. İstilik texnikasının əsaslarından məsələlər II hissə, II cild. B.: “Zaman”, 2013.- 415 səh.

 965. İsgəndərli Alməmməd. Salam əsgər. B.: “MBM”, 2013.-160 səh.

 966. İsgəndərli Anar. Azərbaycan həqiqətləri 1917-1920. B.: “Elm və təhsil, 2013.-210 səh.

 967. İsgəndərzadə E. Qürbət hücrəsində. B.: “Vektor”, 2013.- 211 səh

 968. İsgəndərzadə M. Politologiyanın əsasları. B.: 2012.- 151 səh.

 969. İsgəndərzadə M. Siyasət nəzəriyyəsi. B.: “Apostroff”, 2013.- 151 səh.

 970. İslam Xatirə. Yerin yaman görünür. B.: 2008.-96 səh.

 971. İsmayıl X. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı. B.: “Nərgiz”, 2012.- 507 səh.

 972. İsmayıl Soltan-100. B.: “MBM”, 2012.- 91 səh.

 973. İsmayıl Z. Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr. Bakı:"Elm və təhsil";2012.- 188 səh.

 974. İsmayılov Adil. Qanuni absurdlar. B.: 2008.- 72 səh.

 975. İsmayılov Cabbar. Ümumi ekologiya. B.: “Kooperasiya”, 2013.- 176 səh.

 976. İsmayılov Hacı Mahir. Ruh fitrət nəfs. B.: “CBS”, 2012.- 238 səh.

 977. İsmayılov Q. Qanlı körpü və yaxud tarixin açılmamış səhifələri II kitab. B.: “Nərgiz”, 2012.- 414 səh.

 978. İsmayılov R. Azərbaycan dili-5. Müəllim üçün metodik vəsait. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 199 səh

 979. İsmayılov Süleyman. Azərbaycanda dövlət qulluğunun və idarəetmə sisteminin keçmişi, bu günü və perspektivləri. B.: “Oğuz eli”, 2013.- 216 səh.

 980. İsmayılova Kəmalə. Solfecio fənninin tədrisi metodikası. B.: 2009.-190 səh.

 981. İsmayılova Nigar. Müstəqillik illərində Azərbaycanda ibtidai təhsilin inkişafı. B.: “Mütərcim”.2013.-164 səh.

 982. İsmaylov D. Y. Liberalizm. B.: 2013.-246 səh.

 983. İsmaylov Faiq. Laçın: həqiqətlər, mülahizələr, tarixi dəyərlər. B.: “Nurlar”, 2012.- 183 səh

 984. İsmaylov Pərviz. Kəlbəcər rayonun yer-yurd adları (ensiklopedik lüğət). B.: 2012.-203 səh.

 985. İsmaylov Tomas. Bərpa. B.: 2012.-191 s.

 986. İsmixanov M. Azərbaycan dili. 1-ci siniflər üçün dərslik. B.: “XXI-Yeni nəşrlər evi”, 2006.- 95 səh.

 987. İsrafilov İsrafil. Tofiq Kazımovun rejissor dərsləri. B.: “Aspoliqraf”, 2013.- 232 səh

 988. İstinad nöqtəsi. Zahid Xəlilov-100. B.: “Qismət”, 2011.-248 səh.

 989. İtin dostluğu. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 990. İvanov R. Basqın. B.: “Əcəmi”, 2013.-643 səh.

 991. İvanov Rudolf. Kalbalı xan Naxçıvanski. B.: “Azərnəşr”, 2012.-571 səh.

 992. İzahlı Muğam lüğəti +4 CD ROM. B.: “Apostrof”, 2013.-117 səh.

 993. Jurnalist-hüquqçu münasibətləri. B.: “Qanun”, 2012.- 191 səh.

 994. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. B.: 2012.- 104 səh.

 995. Kafka Frans. . Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-600 səh.

 996. Kafka Frans. Məhkəmə. B.: “Qanun”, 2013.-316 səh.

 997. Kamal R. "Kitabi-Dədə Qorqud"un kommunikativ məkanı: miforitual aspekt. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-203 səh.

 998. Kaman əfsanəsi acı-şirin xatirələr, əhvalatlar, düşüncələr. B.:"Aspoliqraf", 2012.- 158 səh

 999. Kamil Şahin. Əlvida uşaqlıq salam gəncliyim. B.: “MBM”, 2012.- 96 səh.

 1000. Kamü Alber. Yad. B.: “Qanun”, 2013.-136 səh.

 1001. Karaoke: Azərbaycan dilini öyrənirik. B.: 2012.- 279 səh.

 1002. Karnegi  Deyl. Dostları qazanmaq və insanlara təsir göstərmək necə olar. B.: “Qanun”, 2013.-712 səh.

 1003. Karr Allen. Siqareti tərgitməyin asan yolu. B.: “Qanun”, 2013.-208 səh.

 1004. Kasumov R. Beynəlxalq turizm bazarı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.- 270 səh.

 1005. Kavabata Y. Min durna. B.:“Apostrof”, 2012.- 222 səh.

 1006. Kavafis K.P. Dahi yunan şairinin şeirləri. B.: 2013.-88 s.

 1007. Kazımoğlu, Muxtar. Portretlər. B.: “Nurlan”, 2013.-184 səh.

 1008. Kazımov A. Rejissor sənətinin əsasları. B.: “Azərbaycan”, 2013.-247 səh.

 1009. Kazımov Q. Azərbaycan dili. Təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün dərslik. B.: “XXI-Yeni Nəşrlər Evi”, 2006.- 144 səh.

 1010. Kazımov Q. Qədim yurd yerim-Sultan Soltanlı son 300 ildə.B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 199 səh

 1011. Kazımov S.M. Su təchizatı və mühəndisi meliorasiya. B.: “Nasir”, 2013.- 241 səh.

 1012. Kazımov Tahir. Yeni Orlean "şənlikləri". B.: “UniPrint”, 2013.-580 səh.

 1013. Kazımov Z. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. B.: “ADPU”, 2013.-307 səh.

 1014. Kazımova F. R. Professor Abbas Zamanov (həyat və yaradıcılığı). B.: 2012.-361 s.

 1015. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları. B.: 2013.- 281 səh.

 1016. Kazımzadə R. Z. Elektrotexnika radiotexnika və elektronika. B.: “ADNA”, 2013.- 378 səh.

 1017. Keroll L. Alisa möcüzələr ölkəsində. B.: “Qanun”, 2013.-135 səh.

 1018. Kəlbəcər rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-24 səh.

 1019. Kəlbiyev Y. Xarici ölkələrin vergi sistemi. B.: İqtisad Univerditeti”, 2011.- 553 səh.

 1020. Kənan Hacı. Yaddaş kartı. B.: “Hədəf”, 2013.-159 səh.

 1021. Kərimi Göyərçin.Dünya iradə və təsəvvür kimi. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.- 244 səh.

 1022. Kərimli Teymur. Akademik Əhməd Mahmudov. B.: “İndigo”, 2013.- 279 səh.

 1023. Kərimov  P. Sadiq bəy Sadiqinin türkdilli yaradıcılığı. B.: 2013.-158 s.

 1024. Kərimov A. Qanyaradıcı sistem xəstəlikləri. B.: “Elm və təhsil”, 2010.- 374 səh.

 1025. Kərimov Cəlil. Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət. B.: “ADPU-nun nəşriyyatı”, 2013.-345 səh.

 1026. Kərimov E.N. Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyətinin inkişaf problemləri. B.: 2012.-284 s.

 1027. Kərimov K. Azərbaycanın neft-qaz potensialı. B.: “Oğuz-Eli”, 2012.- 871 səh.

 1028. Kərimov R. Qasım bəy Zakir və müasirləri.B.: 2013.-249 s.

 1029. Kərimov Rəfail. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən. B.: “Azərnəşr”, 2012.- 160 səh.

 1030. Kərimov Y. Azərbaycan dili. Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik. B.: “Azərbaycan”, 2006.- 111 səh

 1031. Kərimov Yəhya. Oxu 1. B.: “Azərbaycan”, 2006.- 96 səh.

 1032. Kərimov Yusif. Ömür adlı yol keçdim.  B.: 2012.-635 səh.

 1033. Kərimov  Y. Ana dilinin tədrisi metodikası. B.: “Kövsər”, 2011.- 563 səh.

 1034. Kərimova Ellada. Azərbaycan aviasiyasının yaranması və inkişafı tarixi. B.: “Hərbi nəşriyat”, 2013.-208 səh

 1035. Kərimova S. Ağ qəm. B.: “Azərbaycan”, 2013.- 604 səh.

 1036. Kərimova S. Qəlbinə boylan, insan! B.: “Ziya-Nurlan”, 2007.- 223 səh.

 1037. Kərimova, Sədaqət. Qusar, qusarlılar. B.: “Ziya”, 2011.- 704 səh.

 1038. Kərkük sevdalı elm adamı. B.: “Təhsil”, 2013.- 231 səh.

 1039. Kəsəmənli H. Nümunə kimi IV. B.: “Sabah”, 2013.- 273 səh.

 1040. Kəsəmənli Həmid İsmayıl oğlu(Cəfərov). Nümunə kimi 3-cü kitab. B..2012.- 194 səh.

 1041. Kəsəmənli Həmid İsmayıl oğlu(Cəfərov). Poemalar və dastanlar. B.:2011.- 246 səh.

 1042. Kəsəmənli Həmid İsmayıl oğlu(Cəfərov). Yaşadacaq.  B.:2011.- 263 səh.

 1043. Kəsəmənli Həmid.Nümunə kimi 1-ci kitab. B., 2011.- 300 səh.

 1044. Kəskin alkoqol intoksikasiyasının diaqnostika və müalicəsi. B.: 2012.- 16 səh.

 1045. Kiçik biznes. Sumqayıt.: “Bilik”, 2013.- 327 səh.

 1046. Kimya. Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik. B.:  “Aspoliqraf”, 2012.- 143 səh.

 1047. Kinq Stiven. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-584 səh.

 1048. Kiosaki Robert. Varlı ata, kasıb ata. B.: “Qanun”, 2013.-188 səh.

 1049. Kitabxanalarda Heydər əliyev irsinin və azərbaycançılıq ideyasının təbliği. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2013.- 59 səh.

 1050. Koleman Ron. Daha yaxşı menecer olmağın 525 yolu. B.: 2008.- 144 səh

 1051. Kollecin idman həyatı (1999-2012-ci illər). B.: “Maarif”, 2012.- 121 səh.

 1052. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənnindən metodik vəsait. B.: “Biznes Universiteti”, 2012.- 318 səh.

 1053. Konstitusiya hüququ  fənni üzrə tədris proqramı. B.: 2013.-31 s.

 1054. Kortasar Xulio. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-592 səh.

 1055. Kostina  İ. Rəngkarlıq. Qrafika. Batik. B.: 2012.- 189 səh.

 1056. Kovlarlı Həsənağa. Fəlsəfə budaqları. B.: “Qanun”, 2013.-552 səh.

 1057. Köçərli  Firudin. Balalara hədiyyə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-172 səh.

 1058. Köçkün Vaqif. Məktub belə başlayırdı.B.: 2012.- 359 səh.

 1059. Kriminalistik metodika. B.: “Qanun”, 2010.- 483 səh.

 1060. Kristi A. Qolf meydançasında qətl. B.: “Qanun”, 2013.-260 səh.

 1061. Kristi Aqata. Böyük dördlük. B.: “Qanun”, 2013.-248 səh.

 1062. Kulin A. Vida. B.: “Qanun”, 2012.- 354 səh.

 1063. Kun Y. Qədim Yunanıstanın mifləri və əfsanələri. B.: “Mütərcim”, 2012.- 539 səh.

 1064. Kürdəmir rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-19 səh.

 1065. Kürəkçaylı A. Mən sizinlə görüşməyə gəlmişəm. B.: “Vektor”, 2013.-109 səh.

 1066. Qabdulla Tukay Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında məqalələr toplusu. B.:"Elm və təhsil”, 2012.- 286 səh.

 1067. Qabıssanlı Ş. Toponimlərin açılmayan sirləri. B.: “Təknur”, 2013.- 495 səh.

 1068. Qacar Fərhad Mirzə. Səfərnamə. B.: 2012.-155 səh.

 1069. Qacar Nadir Mirzə. Karnamə.B.: 2013.-209 s.

 1070. Qaçqınlar sığınacaq axtaran şəxslər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlı qanunvericilik. B.: 2012.-158 səh.

 1071. Qadın hüquqları üzrə bələdçi. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.- 199 səh.

 1072. Qafarlı V. Azərbaycan teatrının janr poetikası. B.: “Qanun”, 2012.- 159 səh.

 1073. Qafarlı  R. Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 539 səh.

 1074. Qafarov  K. Makroiqtisadi təhlilin əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.- 197 səh.

 1075. Qafarova Səməngül. Azərbaycan ədəbiyyatının tədris tarixi.B.: “Mütərcim”, 2010.- 133 səh.

 1076. Qax rayonun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-17 səh.

 1077. Qamışlı  şair Rüstəm. Laçın qaya Çal yadıma düşəndə. Gəncə.: “Pirsultan”, 2002.-79 səh.

 1078. Qanunvericilik testlərdə. B.: “Qoliaf qrup”, 2012.- 542 səh.

 1079. Qarabağ debatları  hərb və ya sülh. B.: 2012.- 87 səh

 1080. Qarabağ dünən, bu gün və sabah.  12-ci elmi əməli konfransının materialları. B.: 2013.-195 s

 1081. Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları 26 dekabr 2012-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 323 səh.

 1082. Qarabağ gündəliyi 8 saylı bülleten (1 iyul-31 dekabr 2012-ci il). B.: 2012.- 127 səh.

 1083. Qarabağ gündəliyi. B.: 2012.- 131 səh.

 1084. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. IV kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-458 səh.

 1085. Qaraçaylı Q. Sevgi nağılı. B.: “Ziya”, 2013.- 214 səh

 1086. Qaraxanqızı F.Səxavət Məmmədov. 3-cü kitab Səxavət Məmmədovun 60 illik yubileyinə. B.: 2013.-143 s.

 1087. Qaraxanlı Künə Dəmirin lətifələri. Gəncə.: “Pirsultan”, 2002.-51 səh.

 1088. Qaralov Zahid. Riyaziyyat 2. B.: “Pedaqogika”, 2006.- 160 səh

 1089. Qaraşov H. T. Həmkarlar İttifaqı Hərəkatının əsasları. B.: 2011.- 539 səh.

 1090. Qarayev R. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında beynəlxalq təşkilatların qərarlarının əhəmiyyəti və beynəlxalq hüquq. B.: “Təknur”, 2012.- 343 səh.

 1091. Qarayev S. Nanotexnoloji materialşünaslığın əsasları. B.: “ADNA”, 2013.- 199 səh.

 1092. Qarayev Şahbaz. Gülüstan çiçəyi kəndimiz. B.: “Letterpress”, 2010.-320 səh.

 1093. Qarayeva  G. Müasir peyzaj lirikası. B.: 2013.-218 s.

 1094. Qasımlı A.M. Türklər. B.: 2012.-530 səh.

 1095. Qasımlı M. Ozan-aşıq sənəti. B.: “Uğur”, 2011.- 304 səh.

 1096. Qasımlı Musa. Yeni tarix 9. B.: “Kövsər”, 2011.- 120 səh.

 1097. Qasımlı R.A. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında"kiçik"adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası. B.:"Elm və təhsil", 2012.- 215 səh.

 1098. Qasımlı Vüsalə. Naxçıvan III-IX əsrlərdə. B.: “Elm”, 2013.-254 səh.

 1099. Qasımov  Fərman. Milli innovasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-680 səh.

 1100. Qasımov  V. İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyaları. B.: 2011.-112 səh.

 1101. Qasımov  V. Microsoft Word 2010 mətn redaktoru. B.: 2013.-232 s.

 1102. Qasımov  Qasım. Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli. I-II hissə.  B.: “Təhsil”, 2006.-404 səh.

 1103. Qasımov A. Beynəlxalq əmək hüququ. B.: 2013.-190 s.

 1104. Qasımov C. "Kitabi-Dədə Qorqud"un yasaqlanması. B.: “Nurlan”, 2013.-179 səh.

 1105. Qasımov İ.  Azərbaycan terminologiyasının əsasları. B.: “Kitab aləmi”, 2011.- 219 səh.

 1106. Qasımov Q.M. Fizika abituriyentlər və orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün. B.: 2012.- 570 səh.

 1107. Qasımov Ramil. Azərbaycan televiziya və radiosunun Səid Rüstəmov adına əməkdar xalq çalğı alətləri orkestri-80. B.: "Yazıçı", 2012.- 207 səh.

 1108. Qasımova F. Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi. B.: “Nurlan”, 2012.- 163 səh.

 1109. Qasımova  E. Qəlbimin aynası. B.: “Nurlar”, 2012.- 178 səh.

 1110. Qasımova  R. İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2012.- 164 səh.

 1111. Qavalda  A. Sadəcə birlikdə. B.: “Qanun”, 2012.- 568 səh.

 1112. Qayalı E. M. Könlüm ney səsi istəyir. B.: 2012.-207 s.

 1113. Qayalı Zərəngiz. Əziz rəhbər. B.: “Poeziya günü”, 2013.-40 səh.

 1114. Qazi Nazim. Heyran xanım. B.: “ADPU nəşriyyatı”,  2013.- 120 səh.

 1115. Qazi Nazim. Sabah adamı. B.: “ADPU nəşriyyatı”, 2013.- 129 səh.

 1116. Qazi Nazim. Şah tənbəli. Naxçıvan.: “Qızıl dağ”, 2011.- 124 səh.

 1117. Qazi Nazim. Şirinməqal şəfqət bacısı. Naxçıvan.: “”Qızıl dağ”, 2011.- 152 səh.

 1118. Qəbələ rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 21 səh.

 1119. Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin Gender aspektləri 2012-ci il. B.: “TQDK”, 2012.- 68 səh.

 1120. Qədim qalanın yuxuları. Dubai.: “İRS Publishing House”, 2013.- 174 səh.

 1121. Qədim Roma.B.: “Qanun”, 2013.-31 səh.

 1122. Qədim  Kəmaləddin. Yaşamaqda nə varsa. B.: “Vektor”, 2012.- 198 səh.

 1123. Qədimalıyeva A. Qazi Bürhanəddin "Divan"ının leksikası. B.: “Nurlan”, 2008.- 183 səh.

 1124. Qədiroğlu S. Dünya məni yaman sıxdı. B.: 2013.-122 s.

 1125. Qədirzadə Hacı Q. İ. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər. B.:2012.- 127 səh.

 1126. Qəhrəmanlı Aslan. Simmetriya. B.: “Şuşa”, 2013.- 312 səh.

 1127. Qəhrəmanoğlu Məmməd. Unuda bilsəydim..B.: “Təhsil”, 2013.- 185 səh.

 1128. Qəhrəmanov  C. Praktiki transfoneliterasiya işləri. B.: “Nurlan”, 2007.-284 səh.

 1129. Qəhrəmanova  R. Nəriman Nərimanov. Dünən, bu gün, sabah. B.: “Vektor”, 2013.- 115 səh.

 1130. Qəlbinur P. İdrak ətri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013-156 səh.

 1131. Qəmbərqızı Xanım.Ədəbi-elmi düşüncələr. I-II kitab. B.: “Elm”, 2012.- 364 səh.

 1132. Qəniyev Seyfəddin. Beytüs-səfa" ədəbi məclisi. B.: “Elm və təhsil”, 2010.- 192 səh.

 1133. Qəribli İslam. Gecikmiş görüş. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 152 səh.

 1134. Qəribli İslam. Məhəmməd Hadi və mətbuat. B.: “Elm və təhsil”, 2011.- 446 səh.

 1135. Qəribli  İslam. Mən bir kitab, hər vərəqim min kitabdır. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 300 səh.

 1136. Qətran Təbrizi-1000. B.: “MBM”, 2012.- 159 səh.

 1137. Qəzali  İmam Məhəmməd Əbu Hamid. Kimiyayi-səadət.  I cild. B.: 2013.-646 səh.

 1138. Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev. Biblioqrafiya. B.: “Təhsil”, 2013.- 247 səh.

 1139. Qəzənfər Paşayev-75. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 88 səh.

 1140. Qiraəti M. Məad. B.: “Zərdabi LTD”, 2011.- 346 səh.

 1141. Qızıl kəlamlar. "Xocaya sədaqət şərəfimizdir!". B.: “Şərq-Qərb”, 2010.- 36 səh

 1142. Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər. B.: “Qanun”, 2013.- 319 səh.

 1143. Qobustan Petroqrifləri. B.: “Azərinşaat “, 2012.- 129 səh.

 1144. Qobustan rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 17 səh.

 1145. Qoca Bilal. Şair ömrü-şeir ömrü. B.: 2011.-191 s.

 1146. Qocatürk Nərman. Xızır əleyhissəlam, Türkün Ağ atlı oğlanı. İstanbul.: 2013.-287 səh.

 1147. Qocayev Niftalı. Ümumi fizika kursu. –II-IV cild. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-624 səh.

 1148. Qocayev  Nəzir-Mahmud. XX əsrin görkəmli ixtiraçı alimi Saleh Balay oğlu Qocayev. B.: “MBM”, 2011.- 199 səh.

 1149. Qoğal. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1150. Qolsuorsi Con. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-720 səh.

 1151. Qorqud Hacı Loğman. Əsərləri. B.: 2012.-494 səh.

 1152. Qoşa qanad. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.- 79 səh.

 1153. Qrimm qardaşları. Bremen çalğıçıları. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 23 səh.

 1154. Qrin R. Hakimiyyətin 48 Qanunu. B.: “Qanun”, 2012.- 212 səh.

 1155. Quba rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 25 səh.

 1156. Quba və qubalılar. B.:"Təhsil", 2012.- 589 səh.

 1157. Qubadlı rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 18 səh.

 1158. Quba-Şabran folklor örnəkləri. 1-ci kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 327 səh.

 1159. Qulammirzə oğlu Y. İlahidən gələn sevgi. B.: “Adiloğlu”, 2010.-183 səh.

 1160. Qulammirzə oğlu Yusif. Allahın elçisi. B.: “Adiloğlu”, 2011.-264 səh.

 1161. Qulammirzə oğlu Yusif. Dünya belə dünyadı. B.: “Adiloğlu”, 2012.-388 səh.

 1162. Quliyev A. Hüquq sosiologiyası. B.: “Qanun”, 2012.- 503 səh.

 1163. Quliyev Baloğlan. İbtidai sinif şagirdlərinin fiziki tərbiyəsinin aktual problemləri. B.: “Elm”, 2013.-262 səh.

 1164. Quliyev C. Seçilmiş mahnılar IV cilddə. B.:"Apostrof", 2010.- 388 səh.

 1165. Quliyev Cavanşir. Mürəkkəb söz və onun strukturu. B.: “Elm və təhsil”, 2011.- 196 səh.

 1166. Quliyev Dilqəm. Azərbaycanın idman tarixində Heydər Əliyev mərhələləri. B.: “2013.- 240 səh.

 1167. Quliyev E. Etibarlı ərzaq təminatı sistemi: kooperasiya və inteqrasiya problemləri. B.: “Elm”, 2013.- 307 səh.

 1168. Quliyev E. Pedaqoji psixologiyanın əsasları. B.: “ADPU”, 2013.- 172 səh.

 1169. Quliyev Edison. Uşaq psixologiyası. B.: 2013.- 148 səh.

 1170. Quliyev Etibar. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım. B.: “Təknur”, 2012.- 576 səh.

 1171. Quliyev Etibar. Dilqəm Quliyevin həyat fəlsəfəsi B.: “Təknur”, 2013.- 248 səh.

 1172. Quliyev Ə. Cəbrin məsələ vasitəsilə yekun təkrarı. B.: “Elm”, 2012.- 235 səh

 1173. Quliyev İ. Hədisi-şəriflərdə müqəddəs şəhərlərin tarixi. B.: “Nurlar”, 2012.- 399 səh.

 1174. Quliyev İ. Ümmi İsanın "Mehri və Vəfa" poemasının dili. B.: “Mütərcim”, 2013.- 43 səh.

 1175. Quliyev İ.S. Neft haqqında nə bilirik?  B.: 2012.- 286 səh.

 1176. Quliyev M. Müdafiə hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 330 səh.

 1177. Quliyev Mehrəli. Əyilməzdir vüqarım. B.: “Şirvannəşr”, 2010.- 116 səh.

 1178. Quliyev Mehrəli. Qəmdən uzaq qaçıram. B.: “Kitab aləmi”, 2004.- 96 səh.

 1179. Quliyev Mehrəli. Molla Nəsrəddin -100. B.: “Araz”, 2007.- 150 səh.

 1180. Quliyev Mehrəli. Narahat qəlbin səsi. B.: “Kitab aləmi”, 2004.- 100 səh.

 1181. Quliyev Mehrəli. Səni Allah güldürsün. B.: “Müəllim”, 2012.- 212 səh.

 1182. Quliyev Mehrəli. Ürəkdən gülə bilmirəm. B.: “Kitab aləmi”, 2006.- 120 səh.

 1183. Quliyev Mehrəli.  Məktəbə get  can bala. B.: “Müəllim”, 2011.- 270 səh.

 1184. Quliyev Musa. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2013.-184 səh.

 1185. Quliyev Ş. Azərbaycanda şahmatın tarixi. B.: “CBS”, 2012.- 319 səh.

 1186. Quliyev T. Türk dillərinin leksikası. B.: 2012.- 201 səh.

 1187. Quliyev  İ. Nizami və zərdüştilik. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 98 səh.

 1188. Quliyeva G. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə bələdçi. B.: 2012.- 327 səh.

 1189. Quliyeva Mahirə. Quran bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Nafta-Press”, 2008.- 268 səh.

 1190. Quluzadə Ə. Bulaq suyu. B.: “Şuşa”, 2013.- 79 səh.

 1191. Quluzadə Ə. Kəpənəklər oxumur. B.: “Şuşa”, 213.- 150 səh.

 1192. Quluzadə T.N. Üzeyir Hacıbəyli və Qara Qarayevin yaradıcılığında aşıq musiqisinin təzahür xüsusiyyətləri. B.: 2013.-143 s.

 1193. Quran və dünyanın bütün sirləri açıldı. B.: 2012.- 36 səh.

 1194. Qurban T. Ömür yolları. B.: “OL”, 2012.- 280 səh.

 1195. Qurban Teyyub. Gündəlikdən sətirlər. B.: “Ol”, 2013.-48 səh.

 1196. Qurban Teyyub. Qapına gəlməyəcəyəm. B.: “Ol”, 2013.-96 səh

 1197. Qurban Təvəkkül. Kövrələn vaxtımdı .B.: 2012.-126 səh.

 1198. Qurban Təvəkkül. Kövrələn vaxtımdı. B.: “Şirvannəşr”, 2012.- 126 səh.

 1199. Qurbani Abdulla. Bir ömrün naxışları poema. Bakı;2005.- 79 səh.Qurbanova  L.M. Ailənin psixoloji problemləri və həlli yolları. B.: 2012.- 239 səh.

 1200. Qurbanov A. Hidroböhran, hidromünaqişələr və hidrostrategiya. B.: “Strateji Araşdırmalar Mərkəzi”, 2013.-162 səh.

 1201. Qurbanov A. İ. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin marketinq və menecmenti. B.: “Mütərcim”, 2012.-216 səh.

 1202. Qurbanov Cəsur. Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas. B.: “Zərdabi”, 2011.-176 səh.

 1203. Qurbanov H.H. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsi. B.: 2012.-195 səh.

 1204. Qurbanov İ. Bir ömrün qısa xatirələri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 156 səh.

 1205. Qurbanzadə Ağazeynal. Dünya ölkələri: siyasi-iqtisadi və dialektik coğrafiyası. B.: “Kooperasiya”, 2013.- 440 səh.

 1206. Qurbanzadə Azər. Dayanıqlı ərzaq təminatının iqtisadi əsasları. B.: “Elm”, 2013.-232 səh.

 1207. Qusar rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 22 səh.

 1208. Qüdrətqızı  E. Qüdrət müəllim. B.: “E.L”, 2011.- 668 səh.

 1209. Laçın rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 24 səh.

 1210. Laçın şəhidləri. B.: “Bəxtiyar-4”, 2013.-168 səh.

 1211. Lermontov Mixail. Zəmanəmizin qəhrəmanı. B.: “Altun kitab”, 2012.- 128 səh.

 1212. Levi M. Bir-birimizə demədiyimiz sözlər. B.: “Qanun”, 2012.- 339 səh.

 1213. Lənkəran rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 24 səh.

 1214. Lindqren A. Balaca və Karlson. B.: “Qanun”, 2013.-320 səh.

 1215. Lokkart L. Nadir şah. B.: “Qanun”, 2013.-550 səh

 1216. London C. Hekayələr. B.: “Qanun”, 2011.-104 səh.

 1217. London C. Martin İden. B.: “Qanun”, 2013.-462 səh.

 1218. London Cek. Bəyaz diş. B.: “Altun kitab”, 2012.- 112 səh.

 1219. Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. B.: 2013.-242 s.

 1220. Mahmudlu Y. Seçilmiş əsərləri. XII cild. B.: “Təhsil”, 2012.- 623 səh.

 1221. Mahmudlu Y. Seçilmiş əsərləri. VII cild. B.: “Təhsil”, 2011.- 681 səh.

 1222. Mahmudlu Y. Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan. B.: “Təhsil”, 2012.- 294 səh.

 1223. Mahmudoğlu R. Sözə ilahidən qüdrət gərəkdir. B.: “MBM”, 2013.- 63 səh.

 1224. Mahmudov H. Geoloji tariximizə nəzər. B.: “Elm”, 2013.- 142 səh.

 1225. Mahmudov M. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının müasir vəziyyəti və onun inkişaf problemləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.- 30 səh.

 1226. Mahmudov Məsud. Kompüter dilçiliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-356 səh.

 1227. Mahmudov Y. Biblioqrafik göstərici. B.: “Təhsil”, 2012.- 440 səh.

 1228. Mahmudov Y. Seçilmiş əsərləri. VI cild. B.: “Təhsil”, 2011.- 872 səh.

 1229. Mahmudov  M. Baxsan-bəyənəcəksən, oxu-güldürüm səni! B.: “MBM”, 2012.- 123 səh.

 1230. Mahmudova Ceyran. Azərbaycan bəstəkar mahnılarında poeziya ilə musiqi. B.: “Mars Print”, 2009.- 209 səh.

 1231. Mahmudova Ofeliya. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimlənməsi. B.: “Bakı çap evi”, 2013.-220 səh.

 1232. Mahmudzadə R. İnformatika 7. B.: “Bakınəşr”, 2011.- 128 səh.

 1233. Mahmudzadə  R. İnformatika-5. Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2012.- 96 səh.

 1234. Mahnılar. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1235. Makkoy E. Sevgi magiyası. B.: “Qanun”, 2013.-246 səh.

 1236. Maknot C. Yadına gəlirmi... B.: “Qanun”, 2012.- 343 səh.

 1237. Man C. Çingiz Xan. B.: “Qanun”, 2012.- 480 səh.

 1238. Mark Volter F. Sadiq və ya tale. B.: “Elm”, 2005.- 115 səh.

 1239. Markes Q. Polkovnikə məktub yoxdur. B.: “Qanun”, 2013.-87 səh.

 1240. Markes Q. Vəba günlərində eşq. B.: “Qanun”, 2013.-371 səh.

 1241. Markes Qabriel Qarsia. Hüznlü fahişələrim. B.: “Qanun”, 2011.- 100 səh.

 1242. Markes Qabriel Qarsia. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-qərb”, 2010.-672səh.

 1243. Marozzi C. Dünya fatehi Teymur. B.: “Qanun”, 2012.-488 səh.

 1244. Masallı folklor örnəkləri. 1-ci kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 455 səh.

 1245. Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları. B.: “Apostroff”, 2013.-480 səh.

 1246. Maştağa ziyalı qadınlar məclisi. B.: “MBM”, 2012.- 104 səh

 1247. Maufroy Müriel. Eşqin kimyası. B.: “Qanun”, 2013.-272  səh.

 1248. Mayn  R. Başsız atlı. B.: “Qanun”, 2012.- 480 səh.

 1249. Mazanlı İ. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.- 415 səh.

 1250. Mazer Verner. Adolf Hitler. B.: “Qanun”, 2013.-560 səh.

 1251. Mehdi Q. Evin küçəyə baxan üzü. B.: “Vektor”, 2013.-280 səh.

 1252. Mehdixanlı Xanım. Fikrimdən keçənlər. B.: “MBM”, 2013.-64 səh.

 1253. Mehdiyev Fərhad. Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları. B.: “Adventa MMC”, 2013.-405 səh.

 1254. Mehdiyev M. F. Xətti cəbrin əsas elementləri. B.: 2Bakı Universiteti”.

 1255. Mehdiyev M. F. Və b. Kompüter mütəxəssisləri üçün Universal Cəbr nəzəriyyəsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.-390 səh.

 1256. Mehdiyev M. Xətti cəbrin əsas elementləri. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.- 187 səh.

 1257. Mehdiyev Ş. F. Pyeslər. B.: 2012.-313 səh.

 1258. Mehdizadə Ç. Saz məktəbi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 304 səh.

 1259. Mehdizadə X.Ş.Tək ağacın havası. B.: 2011.-271 səh.

 1260. Mehman Sevindik. İşğal. I-II kitab.  B.: “Qələm”, 2013.- 366 səh.

 1261. Melvil Herman. Mobi-Dik, yaxud Ağ balina. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-608 səh.

 1262. Memarlıq və dizayn "Abituriyent" xüsusi buraxılış. B.: “TQDK”, 2013.- 43 səh.

 1263. Merime Prosper. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-192 səh.

 1264. Metafora. Çoban bulağından başlanan yol.B.: 2011.-304 s.

 1265. Meybullayev  M. Makroiqtisadiyyata giriş. B.: “İqtisad Universiteti”, 2011.- 480 səh.

 1266. Məcburi köçkün uşaqlar üçün yaddaş kitabçası. B.: “NAT-Co MMC”, 2012.-63 səh.

 1267. Məcidbəyli Rauf. İnsan resurslarının idarə edilməsi. B.: “Bilik”, 2013.-112 səh.

 1268. Məcidli S. İnternet hüququ və etikası. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-220 səh.

 1269. Məcidoğlu Məmməd. Divan. B.: “Çənlibel”, 2010.-264 səh.

 1270. Məcidoğlu Məmməd. Dünyam vardı...B.: 2008.-256 səh.

 1271. Məcidoğlu Məmməd. İkinci divan. B.: “Səda”, 2012.-268 səh.

 1272. Məcidoğlu Məmməd. Mən yadına düşəcəyəm. B.: “Nərgiz”, 2011.-324 səh.

 1273. Məcidoğlu Məmməd. Təcnislər. B.: “Adiloğlu”, 2005.-242 səh.

 1274. Məcidov Mobil. Vergi sistemi. B.: “Biznes Universiteti”, 2013.- 506 səh.

 1275. Məcidova Ş. Əli İbn Əbu Talibin "Divan"ında əxlaqi-didaktik motivlər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 206 səh.

 1276. Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarix-İxtisas Sorğu Kitabçası. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının mətbəəsi”,  2012.- 50 səh.

 1277. Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Mart-2013. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2013.-74 səh.

 1278. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. 2013-Yanvar. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana”, 2013.- 63 səh.

 1279. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat Fevral-2013. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2013.- 63 səh.

 1280. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Avqust-2013. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2013.-50 səh.

 1281. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. B.: 2012.- 71 səh.

 1282. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2012. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2012.- 86 səh.

 1283. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi Aprel-2013. B.: “M.F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2013.- 89 səh.

 1284. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. İyul-2013. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2013.-78 səh.

 1285. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. May 2013. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2013.- 92 səh.

 1286. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Noyabr-2013.B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2013.-90 səh.

 1287. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat. Sentyabr-2013.- B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2013.-76 səh.

 1288. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat.  2013-iyun. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2013.- 96 səh.

 1289. Mədətoğlu Ə. Mənim kimi sevə bilsən... B.: “Gənclik”, 2012.-228 səh.

 1290. Məhəbbət bağından qönçələr. B.: “İpəkyolu”, 2013.- 253 səh.

 1291. Məhəmməd Sadiq Sədr.  İmam Mehdi (ə). I-II cild. B.: “Nurlar”, 2013.-696 səh.

 1292. Məhəmməd Sadiq Sədr.  İmam Mehdi (ə). III cild. B.: “Nurlar”, 2013.-512 səh.

 1293. Məhərrəmli Qulu. Jurnalistikanın əsasları. B.: “Qanun”, 2012.-436 səh.

 1294. Məhərrəmoğlu Qurban. Ana heykəli. B.: “MBM”, 2011.-176 səh.

 1295. Məhərrəmov Vahid. Hər addım uğrunda. B.: “Qanun”, 2013.-296 səh.

 1296. Məhərrəmov Zakir. Turbo Pascal. B.: “ADPU-nəşriyyatı”, 2013.-212 səh.

 1297. Məhərrəmov, Ziyəddin. Respublikanın əməkdar müəllimi-Akif Bayram. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 80 səh.

 1298. Məhsəti Gəncəvi nəğmələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-65 səh.

 1299. Məhyəddinqızı Şəlalə. Qaranlıqdan işığa. B.: “Nasir”, 2012.- 192 səh.

 1300. Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası. B.: 2011.- 131 səh.

 1301. Məktəbəqər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi Proqram. B.: “Müəllim”, 2013.-13 səh

 1302. Məktəblinin stolüstü məlumat kitabı. B.: “Araz”, 2012.- 64 səh.

 1303. Məktublar-1941-1945-ci illər müharibəsinin canlı tarixidir. B.: “Elm”, 2009.- 327 səh.

 1304. Məqalələr. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-242 səh.

 1305. Məmməd  Zakir. Bağışla. B.: “MK”, 2012.-264 səh.

 1306. Məmməd Emil. Son görüş. B.: 2013.-196 s.

 1307. Məmməd Rahim-100. B.: “MBM”, 2012.- 131 səh.

 1308. Məmməd Süleyman Sevinc. Elm mədəniyyətin fenomeni kimi. B: 2012.- 176 səh.

 1309. Məmmədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri. B.: “Təhsil”, 2013.-183 səh.

 1310. Məmmədli  Səyyad. Gədəbəyin dağlarında. B.: “E.L”, 2013.-248 səh.

 1311. Məmmədli Atamoğlan. Cinna: Pakistanın mənəvi atası. B.: “Sabah”, 2012.-248 səh.

 1312. Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri. VII cild. B.: “Nurlan”, 2013.- 414 səh

 1313. Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri.6-cı cild. B.: 2012.-417 səh.

 1314. Məmmədli N. Haqqın dərgahına gedən yol. Sumqayıt.: “Dərələyəz-M”, 2011.- 31 səh.

 1315. Məmmədov A. Aşma. B.: “Qanun”, 2012.- 351 səh.

 1316. Məmmədov Adıgözəl. Diktatorla söhbət. Müəmmər əl-Qəddafi. B.: “Zərdabi”, 2013.- 224 səh.

 1317. Məmmədov Ceyhun. Şəmsəddin əs-Səxəvi və onun"Richanul-Kəffəti fi bəyəni nubzətin min əxbəri əhlis-suffə"əsəri. B:"Nafta-Press"; 2012.- 120 səh.

 1318. Məmmədov Elşən. Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri. B.: “Gənclik”, 2013.-172 səh.

 1319. Məmmədov Ələkbər. Vergi və investisiya mühiti. B.: 2013.-376 səh.

 1320. Məmmədov F. Azərbaycanda araşdırma və beyin mərkəzləri. B.: “Caspian Links”, 2013.-345 səh.

 1321. Məmmədov F.Ə. Vergilər. Orta məktəblərin 6-8-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti. B.: 2012.- 119 səh.

 1322. Məmmədov F.Ə. Vergilər. Orta məktəblərin 9-10-cu sinifləri üçün dərs vəsaiti. B.: 2012.- 146 səh.

 1323. Məmmədov Fazil. Vergilər. B.: “CBS”, 2004.- 152 səh.

 1324. Məmmədov Fuad. İdarəetmə mədəniyyəti. B.: “Apostrof””, 2013.- 672 səh.

 1325. Məmmədov Havar. Xətti elektrik dövrələri nəzəriyyəsi. B.: “AzTU-nun mətbəəsi”, 2011.- 600 səh.

 1326. Məmmədov X. Canlı əfsanə. B.: “Vətən”, 2012.- 262 səh.

 1327. Məmmədov X. Dünyada qala bilmək... B.: “Qanun”, 2012.- 209 səh.

 1328. Məmmədov X. Qarabağ bahadırları. 2-ci kitab. B.: “Dərələyəz-M”, 2009.- 351 səh.

 1329. Məmmədov İ. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı “Qriqoryanın işi”. B.: “Təhsil”, 2013.- 335 səh.

 1330. Məmmədov İ. Bakı. İçərişəhər. Rəsmlər. B.: 2007.- 64 səh.

 1331. Məmmədov K. Elmi-tədqiqat işlərinin metodikası. B.: “Mütərcim”, 2013.- 103 səh.

 1332. Məmmədov Qərib. Azərbaycanda Heydər Əliyevin aqrar siyasəti. B.: “Elm”, 2013.- 344 səh.

 1333. Məmmədov M. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi mənbələrdə. B.: “Elm”, 2013.- 845 səh.

 1334. Məmmədov M. Şou-Qərib. B.: “Mütərcim”, 2013.-161 səh.

 1335. Məmmədov Mahir. Fərariliyə görə cinayət məsuliyyəti və cəza təyini məsələləri. B.: “Qanun”, 2013.- 252 səh.

 1336. Məmmədov Maqbet. Azərbaycanın hidroqrafiyası. B.: “Təhsil”, 2012.- 254 səh.

 1337. Məmmədov Məmməd. Qeyri-üzvi kimya. B.: “Gənclik”, 2012.- 334 səh

 1338. Məmmədov Məmməd. Üzvi kimya. B.: “Gənclik”, 2012.- 230 səh.

 1339. Məmmədov N. Azərbaycanın xankəndi şəhərinin tarixi. B.: “Təhsil”, 2011.- 221 səh.

 1340. Məmmədov N. Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış. B.: “Qanun”, 2013.- 262 səh.

 1341. Məmmədov Rəşid. Ali riyaziyyat kursu. B.: “Maarif”, 2005.-446 səh

 1342. Məmmədov S. İşıq ömrü yaşadı... B.:"Elm və təhsil", 2012.- 158 səh.

 1343. Məmmədov Sabir. Qeyrət. B.: 2013.-147 səh.

 1344. Məmmədov Səməndər. El sevəni aləm sevər. B.: “Elm və təhil”, 2013.-272 səh.

 1345. Məmmədov Vaqif. Dənizə qar yağırdı.B.: 2012.- 158 səh.

 1346. Məmmədov Vüqar. Məhkəmə təbabəti. B.: “Adventa MMC”, 2013.-521 səh.

 1347. Məmmədov Zabit. Ölüm sevinməsin qoy..B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 240 səh.

 1348. Məmmədov Zahid. Bank fəaliyyətinin əsasları. B.: “Azərnəşr”, 2013.-480 səh.

 1349. Məmmədov  Z.Ə. Notariat fəaliyyətinin hüququ əsasları. B.: “Təknur”, 2011.- 159 səh.

 1350. Məmmədova A.R. Bizim Bülbül-dünyanın Bülbülü. B.: 2011.- 588 səh.

 1351. Məmmədova M. Təsviri incəsənət. Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik. B.:  “Aspoliqraf”, 2012.- 79 səh.

 1352. Məmmədova Mehri. Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev arxivinin izahlı təsviri. B.: 2012.-118 səh.

 1353. Məmmədova N. Həyat bilgisi-5. Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.- 77 səh.

 1354. Məmmədova N. Riyaziyyatdan çətinliyi artırılmış çalışmalar. B.: “Xatun Plyus”, 2012.- 51 səh.

 1355. Məmmədova Y. Yaşadanlar. B.: “Uğur”, 2011.- 39 səh.

 1356. Məmmədzadə Nizami. Borçalı harayı. Tiflis.: 2013.-190 səh.

 1357. Mərdanov M. İnformatika. 1-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik. B.: “Bakı”, 2006.- 48 səh.

 1358. Mərdanov Misir. Azərbaycan təhsil tarixi. IV cild.B.: “Təhsil”, 2012.- 912 səh.

 1359. Mərdəkanlı Ə. Mərdəkan. B.: “Mütərcim”, 2013.-286 səh.

 1360. Mərkəzi elmi kitabxanaya 2011-ci ildə daxil olan dövri və nəşri davam edən ədəbiyyat biblioqrafik göstərici. 1-2-ci buraxılış. B.: 2012.- 85 səh\

 1361. Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2012-ci ildə yeni daxil olan kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 3-4 cü buraxılış. B.: “MEK”, 2013.- 159 səh.

 1362. Məsihi. Divan. B.: Elm”, 2012.- 477 səh.

 1363. Məsud Afaq. Seçilmiş əsərləri. I-II cild. B.: “İrfan”, 2012.-584 səh.

 1364. Məşədi Vahidxan. Neynəva. B.: “Şirvannəşr”, 2012.- 799 səh.

 1365. Mixalkov S. Çəpiş. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1366. Mixalkov S. İki gonbul. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1367. Mikayıl Abdullayev 90 il. B.: 2011.- 36 səh.

 1368. Mikayılqızı Sevda. Yer üzünün mələkləri. B.: "Ziya”, 2013.-93 səh.

 1369. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2012. B.: “Elm”, 2012.- 335 səh.

 1370. Milli dövlətçilik: özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda B., 2009.- 151 səh.

 1371. Milli hidrometeorologiya departamenti. B.: 2011.- 15 səh.

 1372. Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (27-28 iyun 2012-ci il). B.: “Kooperasiya”, 2012.- 1175 səh.

 1373. Milli kitabxananın nəşrləri. (2000-2012). B.: “M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxana”, 2013.-21 səh.

 1374. Milli strategiyalar, idealogiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 752 səh.

 1375. Mingəçevir şəhərinin  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-16 səh.

 1376. Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Adiloğlu”, 2013.- 442 səh.

 1377. Mirbağırzadə Samirə. İncəsənət tarixi.B., 2012.- 114 səh.

 1378. Mirəhmədov Ə. Azərbaycan jurnalistləri və naşirləri. B.: “Ərgünəş”, 2013.-270 səh.

 1379. Mirələmov H. Akademik Zərifə Əliyeva. B.: “Halal”, 2012.- 363 səh.

 1380. Mirələmov H. Sonuncu fateh. B.: “Nurlar”, 2012.- 679 səh.

 1381. Mirələmov H. Zərifə Əliyeva. B.: “Azərbaycan”, 2013.- 206 səh.

 1382. Mirxəliloğlu Mirkamil. Divan II. B.: “Adiloğlu”, 2013.-540 səh.

 1383. Mirvarid Dilbazi-100. B.: “MBM”, 2012.- 127 səh.

 1384. Mirzə Fətəi Axundzadə-200.  Tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi. B.: 2012.- 359 səh.

 1385. Mirzə Fətəli Axundzadə-200. Kataloq. B.: “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi”, 2012.- 56 səh.

 1386. Mirzə  R. Seçilmiş şeirlər. B.: “Müəllim”, 2012.- 257 səh.

 1387. Mirzəyev F.  Kəlamlar (seçilmiş kəlamlar 1995-2013). Frankfurt.: 2013.-367 s.

 1388. Misgərqızı Fərqanə. Könlüm haraylar səni. B.: “Vektor”, 2013.- 144 səh.

 1389. Misima Yukio. Məhəbbət yanğısı. B.: “Qanun”, 2013.-276 səh.

 1390. Moem Uilyam  Somerset. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-480 səh.

 1391. Molla yolda. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1392. Mollayeva Elza. Azərbaycan xalq pedaqogikasında gender bərabərliyinə münasibət. B.: 2010.-26 səh.

 1393. Mollayeva Elza. Əsir ürəklərin fəryadı. B.: “Adiloğlu”, 2006.-192 səh.

 1394. Mollayeva Elza. Təlim prosesində şagirdlərin gender tərbiyəsinin imkan və vasitələri. B.: “Müəllim”,2009.-44 səh

 1395. Mopassan Gi de. Seçilmiş əsərləri 1850-1893. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-796 səh.

 1396. Mopassan Gi De. Sevimli dost. roman. B.: 2013.-196 s.

 1397. Morua Andre. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-352 səh.

 1398. Mövsümzadə Rasim. Bir qolun tarixçəsi. B.: 2013.- 84 səh.

 1399. Muğamın tədrisi metodikası. B.: MBM”, 2012.- 190 səh..

 1400. Munis Gülarə. Son dayanacaq. B.: “MBM”, 2013.-156 səh.

 1401. Muradlı A. Demokratiya-dünyanın getdiyi yol. B.,2012.-331 səh.

 1402. Muradlı Arzuman. Yeni Azərbaycan Partiyası-20. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 632 səh.

 1403. Muradoğlu  Nizami. Sözün Məmməd Araz zirvəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-272 səh.

 1404. Muradov  Ş. Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik proseslər: tarixi dəyişikliklər və reallıqlar. B.: “Avropa”, 2013.-135 səh.

 1405. Muradov Vidadi. Azərbaycan xalça sənəti:tarixi,məktəbləri,texnologiyası(illüstrsiyalı nəşr).  B.: 2013.-131 səh.

 1406. Muradov Vidadi. Naxçıvan xalçaçıları.B.: “Elm”, 2013.-156 səh.

 1407. Murakami Haruki.  Norveç meşəsi. B.: “Qanun”, 2012.- 439 səh.

 1408. Mursaqulova R. Məktəbəqədər pedaqogika. B.: “ADPU nəşriyyatı”, 2012.-432 səh

 1409. Musa A. Əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 147 səh.

 1410. Musa Abbas. Azərbaycanı bu günə gətirən günlər. B.: “Təfəkkür”, 2012.- 408 səh.

 1411. Musa Abbas. Müasir İnsana doğru yüksələn həyat. B.: “Müəllim”, 2011.- 257 səh.

 1412. Musa qızı Sülhiyyə. Zərrələrdən zirvəyə. I-II hissə. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-272 səh.

 1413. Musa Murad. Tərəkəmə dünyası-Qaradolaqlar... Ağcabədi.: 2012.- 240 səh.

 1414. Musabəyli  A. Dədə Ömər Rövşəni və külliyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 643 səh.

 1415. Musalı V. Azərbaycan təzkirəçilik tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 377 səh.

 1416. Musayev Akif. Vergilər haqqında etüdlər. B.: 2013.- 216 səh.

 1417. Musayev D. Qəlbimdə göyərən Vətən. B.: “Şur”, 2013.-471 səh.

 1418. Musayev E. Kargüzarlığın təşkili. B.: “Qanun”, 2012.- 1042 səh.

 1419. Musayev Q. Balasıyam bu torpağın. B.: “Oğuz Eli”, 2010.- 391 səh.

 1420. Musayev M. Türkoloji dilçilik. B.: “Mütərcim”, 2012.- 454 səh.

 1421. Musayeva F. Taleyin izləri. B.: 2013.- 103 səh.

 1422. Musayeva Fərqanə. Qeyri-dövlət sektorunda məşğulluğun səmərəliliyinin sosial-iqtisadi problemləri. B.: “Avropa”, 2010.- 235 səh.

 1423. Musayeva Şəhla. Dəyərlər və vətəndaş cəmiyyəti: bəzi etik aspektlərin təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-176 səh.

 1424. Musayeva  E. Azərbaycanın xalq rəssamı Asəf Cəfərovun yaradıcılığı. B.: “Elm”, 2011.- 91 səh.

 1425. Musiqi sənəti "Abituriyent" xüsusi buraxılış. B.: “TQDK”, 2013.- 118 səh.

 1426. Musiqidə keçən ömür. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2013.- 216 səh.

 1427. Mustafayev Camal. Fəlsəfi-tarixi araşdırmalar. B.: “Vətən”, 2013.-126 səh.

 1428. Mustafayev R. Fikir azaddır. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-313 səh.

 1429. Mustafayev S. Ürəyim bir yarpaq oldu. B.: 2013.-140 s.

 1430. Mustafayeva A. İnsan hüquqlarının müdafiəsi bioetikanın tərkib hissəsi kimi. B.: “Apopstrof”, 2012.-131 səh.

 1431. Mustafayeva Aytən. Beynəlxalq hüquqda və milli qanunvericilikdə bioetik normalar və prinsiplər. B.: “Apostrof”, 2013.-159 səh.

 1432. Mustafazadə T. Ümumi tarix II kitab (XIX-XX əsrin əvvəlləri). B.: 2012.- 828 səh.

 1433. Muzey eksponatlarının ikinci həyatı-2. B.: “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi”, 2012.- 31 səh.

 1434. Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri.  I buraxılış. B.: “Təknur”, 2012.-232 səh.

 1435. Müasir hüquqi problemlər. B.: “”Elm və təhsil”, 2013.-232 səh.

 1436. Müasirləri Sona Xəyal haqqında. B.: “MBM”, 2011.- 168 səh.

 1437. Mübarək səfərlər, səmimi görüşlər. Heydər Əliyev-90. İsmayıllı.: “Letterpress”, 2013.- 142 səh.

 1438. Müdriklərin söz işığında. B.: “MBM”, 2011.-415 səh.

 1439. Müəllimliyin Əşrəf Bayramov ucalığı. B.: “Ziya-Nurlan”, 2002.- 256 səh.

 1440. Mühəndis geologiyasının əsasları. B.: “ Elm”, 2012.-800 səh.

 1441. Müki Aviasiyamız 10 ildə. B.: 2013.-60 səh.

 1442. Mülki hüquq. B.: “Qanun”, 2013.- 492 səh.

 1443. Müseyibli Nəcəf. Həsənsu Kurqanı. B.: “Nafta-Press”, 2013.- 92 səh.

 1444. Müseyibov M. Coğrafiya (Yerşünaslıq). Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik. B.: “ Çaşıoğlu”, 2012.- 119 səh.

 1445. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun məruzələri. B.: “Ziya”, 2012.- 165 səh.

 1446. Müslümqızı S. Xocalı uşaqları-Qan içində qar çiçəyi. B.: 2013.-120 səh.

 1447. Müstəqilliyimizin on illiyi: uğurlarımız,itkilərimiz . B.: 2003.-438 səh.

 1448. Müşfiq  Mikayıl. Seçilmiş əsərləri. B.: 2013.-596 səh.

 1449. Müşfiq Əşrəf. Fövqəl insan. B.: “Ünsiyyət”, 2013.-44 səh

 1450. Müşfiq M. Şəngül, Şüngül, Məngül. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 23 səh.

 1451. Mütəhhəri Ustad Murtəza Ayətullah. Doğruların dastanı. Birinci və ikinci cild.

 1452. Mütəhhəri Ustad Murtəza Ayətullah. İslam və zamanın ehtiyacları. I və II cild. B.: 2012.-456 səh.

 1453. Mütəhhəri Ustad Murtəza Ayətullah. İslami təfəkkürün dirçəldilməsi. B.: “Parlayan günəş”, 2012.-144 səh.

 1454. Mütəhhəri Ustad Murtəza Ayətullah. Quranla tanışlıq. B.: “Parlayan Günəş”, 2012.-264 səh.

 1455. Mütəllibov T. Kim islandı yağışda. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1456. Müzəffərov B.  İki tar və fortepiano üçün pyeslər məcmuəsi musiqi kollecləri və uşaq musiqi məktəbləri üçün. B.: 2013.-65 s.

 1457. Müzəffərov B.M. İki tar və fortepiano üçün pyeslər məcmuəsi musiqi kollecləri və uşaq musiqi məktəbləri üçün. B.: 2013.-65 s.

 1458. Müznib Ə. Azərbaycan ədəbiyyatından seçmələr.I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2011.- 347 səh.

 1459. Müznib Ə. Türkcə qəzəllər. B.: 2013.-193 s.

 1460. Müznib Əlabbas. Əsərləri. B.: 2012.-132 səh.

 1461. Nabokov V. Lolita. B.: “Qanun”, 2012.- 402 səh.

 1462. Nadirli İ. Hikmətli dünyam. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.-167 səh.

 1463. Nadirli İ. Təmsillərim. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.-131 səh.

 1464. Nadirli İnqilab. Nəsillərə ərmağan hikmətlər, nəsihətlər. B: 2012.- 151 səh.

 1465. Nadiroğlu  Şakir. Könül sazım. B.: “OKA Ofset”, 2013.-184 səh.

 1466. Nadirov Asəf. Azərbaycan iqtisadiyyatının daima yüksələn müstəqillik dövrü. B.: 2012.- 359 səh.

 1467. Naftalan şəhərinin 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 15 səh.

 1468. Nağıla bax, nağıla. B.: “Aspoliqraf”, 2012.- 87 səh.

 1469. Nağıoğlu Aliq. Nə vaxtsa... B.,2013.-159 s

 1470. Nağısoylu Möhsün. Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 95 səh.

 1471. Nağıyeva Dilarə Ağamusa. Zamanın. B.:"Elm", 2011.- 229 səh.

 1472. Nağıyeva-İsmaylova Ofelya. Azərbaycan ədəbi nümunələrinin rus dilinə tərcüməsi(1990-2005-ci illər). Bakı:"Mütərcim";2012.- 181 səh.

 1473. Naxçıvan duzdağının qədim duz mədənləri. Naxçıvan.: 2012.- 78 səh.

 1474. Naxçıvan folkloru. III cild. Naxçıvan.: 2012.- 549 səh.

 1475. Naxçıvan MR Culfa rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 12 səh.

 1476. Naxçıvan MR Ordubad rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 13 səh.

 1477. Naxçıvan MR Şərur rayonun 2012-ci il məzunlarının qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-14 səh.

 1478. Nakam şairlər. B.: “Qədim Oğuz”, 2013.-200 səh.

 1479. Namazov Bəxtiyar. Avtomobilin hərəkət nəzəriyyəsi və hesabı. B.: “Zərdabi”, 2012.- 340 səh.

 1480. Namazov Qabil. Anlayışların mənimsənilməsi prosesinin formalaşdırılması və ədəd anlayışının genişləndirilməsi (inkişafı) prinsipləri. B.: “Biznes Universiteti”, 2012.- 114 səh.

 1481. Namazov  Q. Ozan-aşıq sənətinin tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 479 səh.

 1482. Namiqqızı P. Bir sevda səslənir. B.: “Vektor”, 2013.-135 səh.

 1483. Nasir Ş. Məmmədəli Nasir. B.: “Nurlar”, 2013.-175 səh.

 1484. Neft-kimya sənayesində istifadə olunan kimyəvi analiz metodları. I hissə. B.: “Elm”, 2012.- 332 səh.

 1485. Neft-Qaz profilli ixtisaslar statistikada 1992-2012-ci illər. B.: “TQDK”, 2012.- 30 səh.

 1486. Nə? Harada? Nə zaman? Məcəlləsi. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2013.-79 səh.

 1487. Nəbioğlu R. Vüqar Əhmədin yaradıcılıq yolu. B.: “MBM”, 2013.- 383 səh.

 1488. Nəbiyev B. Əhməd Cavad. B.: “Proqres”, 2012.- 130 səh.

 1489. Nəbiyev Bəxtiyar. Həyat və ölüm arasında yaşantı: tanatoloji duyumun fəlsəfi analizi. B.: 2013.- 164 səh.

 1490. Nəbiyev F. Hüquqi təfəkkürün determinatları: təşəkkülü və nəzəri konsepsiyaları. B.: “Təknur”, 2012.- 198 səh.

 1491. Nəbiyeva Cəmalə. İnformatikanın praktiki əsasları. B.: “ADPU”, , 2012.- 142 səh.

 1492. Nəcəfoğlu H. Azərbaycanda və Türkiyədə Türkün sözü. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 126 səh.

 1493. Nəcəfov Xalid. Bahadur Nəcəfov. Xatirələrdə yaşayan ziyalı. B.: “Müəllim”, 2013.-156 səh.

 1494. Nəhmətova K. Məhəmmədəli tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan”əsəri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-129 səh.

 1495. Nəhmətova Könül. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun "Kitabi-Əsgəriyyə" hekayəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-116 səh.

 1496. Nəqliyyat və maşınlar. B.: “Qanun”, 2013.-31 səh.

 1497. Nəriman Həsənzadə.Haqqında yazılanlar.I kitab. B.:"Nağıl Evi", 2012.- 570 səh.

 1498. Nəsib E. Sabirabad mətbuatı tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 53 səh.

 1499. Nəsibov E. Gələcək dünya düzəni və geosiyasi mənzərə. Siyasi proqnozların əsasları. Ümumi hissə: 1 kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 543 səh.

 1500. Nəsibov Elşən. "İnsan hüquqları" anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi-məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-122 səh.

 1501. Nəsibov Elşən. Beynəlxalq münasibətlər və dövlətlərin güclərinə görə təsnif olunmalarının əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-320 səh.

 1502. Nəsibov Elşən. İnkişaf və sülh ideyaları. III kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 216 səh.

 1503. Nəsibov Elşən. Seçki hüququ insan hüquqlarının bölgü ünsürü (komponenti) kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-188 səh.

 1504. Nəsibov N. A. Nəzəri mexanikadan mühazirələr. B.: 2013.-212 səh.

 1505. Nəsibov N. A. Nəzəri mexanikanın sürtünmə məsələləri. Dinamika. B.: 2003.-207 səh.

 1506. Nəsirov M. Y. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 68 səh.

 1507. Nəsirov M. Y. Kəskin pankreatitlər.   B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 60 səh.

 1508. Nəsirov M. Y. Qaraciyər exinokokkozu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 44 səh.

 1509. Nəsirov Vaqif. Optika. B.: “ADPU-nun nəşriyyatı”, 2012.- 349 səh.

 1510. Nəsirov, M. Y. Xronik pankreatitlər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 40 səh.

 1511. Nəsirzadə Əvəz. Hökmü sərtdir zamanın da. B.: “MBM”, 2012.- 104 səh

 1512. Nəvai Nur Hədiyyə. Belə olub qismətim... B.: 2010.- 143 səh.

 1513. Nəzəri mexanika fənni üzrə işçi proqram. B.: “AzTU”, 2012.- 16 səh.

 1514. Nəzəri mexanikadan test üsulu ilə yoxlama üzrə metodik vəsait. B.: “AzTU”, 2006.- 36 səh.

 1515. Nəzəri mexanikadan test yoxlamalarına hazırlıq üçün metodik göstəriş. B.: “AzTU”, 2006.- 31 səh.

 1516. Nəzərli Ş.  Çəkilməyən film roman. B.: 2012.-264 s.

 1517. Nəzərli Şirməmməd. Çəkilməyən film roman. B.: 2012.-264 s.

 1518. Nəzərova A. Sabahım sənmisən gələn. B.: 2012.-248 s.

 1519. Nəzərova Adilə. Həsrəti öldürürəm. B.: “Azərnəşr”, 2010.-112 səh.

 1520. Nəzirli Kamran. Tokay və Manana . B.: 2013.-101 s.

 1521. Nəzirli Şəmistan. Beş günlük qonaq. B.: “OKA Ofset”, 2013.- 496 səh.

 1522. Nigari  M.H. Nigarnamə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 406 səh.

 1523. Nijad. Rənglərin oyanışı-III. B.: “Vektor”, 2013.-323 səh.

 1524. Nikbin Niyazi. Əsil insan ürəyi. II cild. Mingəçevir.: 2013.-244 səh.

 1525. Nikbin T. Anama qurban olum. B.: “Şur”, 2013.- 471 səh.

 1526. Nikols David. Bir gün. B.: “Qanun”, 2012.- 504 səh.

 1527. Nitsşe Fridrix. Antixrist. B.: “Qanun”, 2013.-200  səh.

 1528. Niyazinin arxiv materialları Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində. B.:” E.L”, 2013.- 83 səh.

 1529. Nizami Gəncəvi və folklor. B.: “Nurlan”, 2013.-212 səh.

 1530. Nizami Gəncəvinin hikmət dünyası. B.: “Təhsil”, 2013.- 304 səh.

 1531. Nizami obrazları xalçalarda. B.: “İndigo”, 2013.- 358 səh.

 1532. Növrəsli N. Miras. B.: “Adiloğlu”, 2008.- 318 səh.

 1533. Nur Nuranə. Yoxluğuna və sağlığına şeirlər. B.: 2013.-77 s.

 1534. Nurafiz. Sözün dörd havası. B.: “Qanun”, 2012.- 360 səh.

 1535. Nurəliyeva T. Vəqf olunmuş əlyazmalar kataloqu II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 277 səh.

 1536. Nuriyev Əli. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və modernləşmə siyasətinin konseptual əsasları. B.: “Avropa”, 2013.-422 səh.

 1537. Ocaqov Həbib. Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı. B.: “Təhsil”, 2011.- 208 səh.

 1538. Odişariya Quram. Prezidentin pişiyi. Sumqayıt.: “Bilik”, 2013.-288 səh.

 1539. Oğuz rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar.  B.: 2012.-19 səh.

 1540. Ordubadi Məmməd Səid.Qılınc və qələm. I –II hissə. B.: “Qanun”, 2013.-814 səh.

 1541. Ordubadi, Məmməd Səid. Birinci min günümüz. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 62 səh.

 1542. Orta məktəblərdə xarici dil müəllimliyi ixtisası üzrə pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılması. B.: 2013.-179 s.

 1543. Orucov Allahverdi. Yüksək istismar xarakteristikalarına malik tikilmiş polietilen izolyasiyalı güc kabelləri. B.: “Elm”, 2013.- 341 səh.

 1544. Oruell Corc. 1984. B.: “Qanun”, 2013.-384 səh.

 1545. Oruell Corc. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-640 səh.

 1546. Osman Sasıvəlli-100. B.: MBM”, 2012.- 167 səh..

 1547. Osmanqızı L. Əhmədbəy Ağaoğlunun publisistikası. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 402 səh.

 1548. Ölürəm bir dəli sevgidən ötrü. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 112 səh.

 1549. Ömrün illəri və əsərləri. Ərmağan-60. B.: “Elm və təhsil”, 2009.- 655 səh

 1550. Ömrün qönçə çağında. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 219 səh.

 1551. Ömür keçdi bir su kimi..B.: “Azərnəşr”, 2013.- 131 səh.

 1552. Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda. Elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-228 səh.

 1553. Özünəqəsdin sosial-psixoloji amilləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-47 səh.

 1554. Paj Martin. Mən necə idiot oldum. B.: “Qanun”, 2013.-136 səh.

 1555. Pamuk O. Qara kitab. B.: “Qanun”, 2013.- 482 səh.

 1556. Parlaq zəka sahibi-böyük vətəndaş. Akademik Vasim Məmmədəliyev 70. B.: “Nurlar”, 2012.- 407 səh.

 1557. Parlament tariximizin Heydər Əliyev dövrü. B.: 2013.- 559 səh.

 1558. Paşayev A. “Xəmsə”də işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti. B.: 2013.-421 səh.

 1559. Paşayev Ə. Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri. Tbilisi.: 2012.- 430 səh.

 1560. Paşayev Q. Elçin haqqında düşüncələrim. B.: “Təhsil”, 2013.- 141 səh.

 1561. Paşayev N.Ə. Almaniyanın coğrafiyası. B.: 2013.-160 səh.

 1562. Paşayev Paşa. Türk səmasının ulduzları. B.: 2008.-242 səh.

 1563. Paşayeva Q.Ə. Ermənilərin törətdiyi soyqırımın qurbanı-Bağanıs ayrım. B.:"Elm və təhsil", 2010.- 116 səh.

 1564. Paşayeva Qənirə. Dünyanı dəyişən alimlər. B.: “Elm-Təhsil”, 2013.- 564 səh.

 1565. Paşayeva Qənirə. Xocalı soyqırımı şahidlərin dilindən. B.: “Elm və təhsil”, 2011.- 285 səh.

 1566. Paşazadə Y. Şimşəklər. B.: 2013.-206 s.

 1567. Petterson Per. Atları oğurlamaq vaxtıdır. B.: “Qanun”, 2012.- 208 səh.

 1568. Pəhləvan Ə. Səfir. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-190 səh.

 1569. Pəhləvan Ə. Təbrizim-türk izim. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-199 səh.

 1570. Pənah Gülxani. Fələk belə qismət yazmaz, Xocalı! B.: “UniPrint”, 2011.- 306 səh.

 1571. Pənahqızı T. Yaddaşım qaval daşı. B.: “Təhsil”, 2013.- 343 səh.

 1572. Pənahov T. Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları. B.: “AzTU”, 2007.-86 səh.

 1573. Pənahov Tariyel. Azərbaycanın üzüm sortları. B.: “Müəllim”, 2012.-288 səh.

 1574. Piləçaylı T. Yeni üfüqlər. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 358 səh.

 1575. Piləçaylı Tağı. Haqdan yanan çıraq. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-316 səh.

 1576. Pinter Harold. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-qərb”, 2010.-632 səh.

 1577. Piriyev İftixar. Müstəqillik dövrü teatrımızın inkişafında  Elçin dramaturgiyasının mövqeyi. B.: “Apostroff”, 2013.-228 səh.

 1578. Pirquliyeva Q. "İçərişəhər" tarixi muzeyinin sikkə katoloqu. B.: 2011.- 183 səh.

 1579. Pirnəzərova Gülənbər. Alman realilərinin Azərbaycanca lüğəti və şərhi. B.: “ADPU”, 2013.- 125 səh.

 1580. Pirsultanlı  Sədnik Paşa. Heca vəznli şeir və mənzum ata sözləri. B.: “Əsgəroğlu”, 2013.-145 səh.

 1581. Pirsultanlı  Sədnik Paşa. Xoş xatirələrim və ipək duyğularım. Gəncə.: 2012.-43 səh.

 1582. Pirsultanlı S. “Novruz-Qəndab” və digər məhəbbət dastanlarının müqayisəli tədqiqi. B.: “Azərnəşr”, 2009.-111 səh.

 1583. Pirsultanlı S. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar. Gəncə.:2012.-376 səh.

 1584. Pirsultanlı S. Azərbaycan aşıq poeziyasında və yazılı poeziyada təcnisin inkişaf tarixi. Gəncə.: “GDU”, 2010.-155 səh.

 1585. Pirsultanlı S. Azərbaycan aşıq şeirinin sazla əlaqəli inkişaf yolu. Gəncə.: “GDU”, 2013.-95 səh.

 1586. Pirsultanlı S. Azərbaycan folklorunda gülüş. Gəncə.: “GDU”, 2010.-127 səh.

 1587. Pirsultanlı S. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri. B.: Azərnəşr”, 2009.-442 səh.

 1588. Pirsultanlı S. Azərbaycan türklərinin xalq rəvayətləri. B.: 2011.-631 səh.

 1589. Pirsultanlı S. Kəpəzin kəkliyi, maralı getmə. Gəncə.: 2013.-353 səh.

 1590. Pirsultanlı S. Qızıl beşik və ana maral. Gəncə.: “Pirsultan”, 2010.-125 səh.

 1591. Pirsultanlı S. Lilpar bulaq. Gəncə.: “Pirsultan”, 2010.-157 səh.

 1592. Pirsultanlı S. Mir Cəfər Bağırov yaddaşlarda. Gəncə.: 2011.-85 səh.

 1593. Pirsultanlı S. Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar. 1 hissə. B.: “Pirsultan”, 2002.-183 səh.

 1594. Pirsultanlı S. Poeziyamızda sarı aşığın bayatı zirvəsi. B.: “Azərnəşr”, 2011.-155 səh.

 1595. Pirsultanlı S. Saz nəfəsli şeirlərim. Gəncə.: “Pirsultan”, 2008.-121 səh.

 1596. Pirsultanlı S. Tikmədaşlı Xəstə Qasımın ədəbi irsinin tədqiqi. B.: Azərnəşr”, 2011.-255 səh.

 1597. Pirsultanlı S. Yuxular olmasaydı. Gəncə.: “Pirsultan”, 2002.-59 səh.

 1598. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Arzu-Qəmbər" dastanının yayılma coğrafiyası və poetikası. Gəncə.: 2013.-272 səh

 1599. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında nağıllar. Gəncə.: 2012.-144 səh.

 1600. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında təmsillər. B.: 2012.-95 səh.

 1601. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Heca vəznli bayatı, qoşma və təcnislərin inkişaf xətti. B.: 2013.-285 səh.

 1602. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Ozan-aşıq sənətinin nəzəri məsələləri. B.: “Ozan”, 2002.-208 səh.

 1603. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar. B.: “Pirsultan”, 2002.-224 səh.

 1604. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Pirsultan soyları Pirsultan köyləri. Gəncə.: 2012.-403 səh.

 1605. Pirsultanlı Səfurə. Ay Qara dənizim ay qara gözlüm. B.: 2005.-488 səh.

 1606. Pirsultanlı Səyyaf  Sədnikoğlu. Qaçaq Gülsüm. B.: “Ünsiyyət”, 2012.-276 səh.

 1607. Planetin qəribə quşları. B.: “Qanun”, 2013.-31 səh.

 1608. Poeziya çələngi. B.: “Avrasiya Press”, 2012.-378 səh.

 1609. Polis haqqında qanun. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanun. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 1999.- 56 səh.

 1610. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət. (2008-2013) I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-952 səh.

 1611. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət. (2008-2013) II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-624 səh.

 1612. Prezident İlham Əliyevin seçilmiş nitqləri 2003-2013. B.: 2013.-191 səh.

 1613. Professor Elman Quliyev 55. Ömür səhifələri. B.: “Apostroff”, 2013.- 400 səh.

 1614. Prokurorluğa qəbulla bağlı testlər. B.: “Qanun”, 2012.- 207 səh.

 1615. Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Qanun”, 2011.- 27 səh.

 1616. Puzo Mario. Xaç atası. B.: “Qanun”, 2011.- 496 səh.

 1617. Pyorişkin, A.V. Fizika 8. B.: “Maarif”, 2002.- 192 səh.

 1618. Rafiqoğlu Rövşən. Lider jurnalist.  B.: 2013.-240 səh.

 1619. Raqifoğlu R. Avropada Azərbaycan diasporu. B.: “Mütərcim”, 2013.-311 səh.

 1620. Ramazanlı Həsənağa. Qədim Qəbələ şəhəri orta əsrlərdə. B.: “Elm”, 2013.- 396 səh

 1621. Ramazanov Rüfət. "Qara Qarayevə ithaf" simfoniya. Böyük simfonik orkestr üçün partitura. B.: “Adiloğlu”, 2012.- 47 səh.

 1622. Regional İnnovasiya Proqramının tərtibatı üzrə Metodiki tövsiyyələr. B.: “Apostroff”, 2012.- 70 səh.

 1623. Remark Erix Mariya. Üç yoldaş. B.: “Qanun”, 2013.-484 səh.

 1624. Reydi  A. İşgəncələrin qadağan olunması. B.: 2012.- 52 səh.

 1625. Reyşəhri Məhəmmədi. İnsan .Quran və hədisdə. B.: “Parlayan Günəş”, 2012.-152 səh.

 1626. Rəcəbli Əli. Azərbaycan sikkələri. B.: 2012.- 360 səh.

 1627. Rəcəbli Qəzənfər. Azərbaycan tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-544 səh.

 1628. Rəcəbova  N. Komponentlər vəhdəti=Tamaşa. B.: “AzTU”, 2011.- 359 səh.

 1629. Rəfibəyli N. Məhəbbətim bölünmədi. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.—243 səh.

 1630. Rəfibəyli Nigar. Çiçəklər. “Letterpress”, 2013.-31 səh. Rəfizadə F. Mütləq həqiqət və gerçək möcüzələr. B.: “Memar Nəşriyyat Poliqrafiya”, 2013.-152 səh.

 1631. Rəfili, Ədalət. Ömür sözdən başlanır. Mingəçevir.: 2013.- 198 səh.

 1632. Rəhim M. İslamda məzhəblərarası yaxınlaşma konsepsiyaları. B.: "İdrak" İctimai birliyi”, 2012-262 səh.

 1633. Rəhimli İ. Mən və özüm. B.: “Çaşıoğlu”, 2013.-286 səh.

 1634. Rəhimli İlham. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. I-II-III cilddə. B.: “Təhsil”, 2013.- 600 səh.

 1635. Rəhimli İlham. Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı. B.: “Aspoliqraf”, 2013.- 496 səh.

 1636. Rəhimli İlham. Teatr naxışları. B.: “Aspoliqraf”, 2013.- 336 səh.

 1637. Rəhimoğlu A. Köçür durna qatarı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 111 səh.

 1638. Rəhimov  A. Ana dilinin tədrisi metodikası. B.: “Nurlan”, 2003.- 406 səh.

 1639. Rəhimova A.M. Qulam Məmmədli. B.: 2012.-681 səh.

 1640. Rəhimova  Esmira. Elektrotexnikanın əsasları. B.: “MBM”, 2013.-183 səh.

 1641. Rəhmanlı Əhsən. Səhnəmizin Məcnunu Baba Mahmudoğlu.B.: “Araz”, 2012.- 560 səh.

 1642. Rəhmanzadə F. Yol. B.: “Azərnəşr”, 2012.- 669 səh.

 1643. Rəhmoğlu A. İki daş arasında... B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 211 səh.

 1644. Rəsmxət. Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.- 102 səh.

 1645. Rəsul Firdovsi. Apardı Xəzərin sahili səni şeirlər. B.: 2012.- 56 səh.

 1646. Rəsuloğlu M. Ən zərif, ən incə səsdir məhəbbət. B.: “Zərdabi LTD”, 2013.-119 səh

 1647. Rəsulov Sirac. Təhsilin idarə edilməsinin nəzəri və praktik məsələləri. B.: “Müəllim”, 2012.- 173 səh.

 1648. Rəsulzadə M. Ə. Ə .İran türkləri. B.: 2013.-99 səh.

 1649. Rəsulzadə M. Ə. Ə. Panturanizm.Qafqaz sorunu.  B.: 2012.-67 səh.

 1650. Rəsulzadə M. Əsərləri IV cild (1917-aprel 1918). B.: “Qanun”, 2013.- 456 səh.

 1651. Riyazi analizdən çalışma və məsələlər. B.: “Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya”, 2008.-535 səh.

 1652. Riyaziyyat fənni 2012/2013-cü ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki və statistik təhlili. B.: “TQDK”, 2012.- 24 səh.

 1653. Roulinq C. Harri Potter və fəlsəfə daşı.  B.: “Qanun”, 2013.-436  səh.

 1654. Rüstəmxanlı S. Atamın ruhu. B.: “Qanun”, 2012.- 72 səh.

 1655. Rüstəmxanlı S. Əbədi sevda. B.: “Təhsil”, 2012.- 575 səh.

 1656. Rüstəmxanlı Sabir. Difai Fədailəri. B.: “Qanun”, 2012.-448səh.

 1657. Rüstəmxanlı Sabir. Ölüm zirvəsi. B.: “Qanun”, 2013.-528 səh.

 1658. Rüstəmov F. Pedaqoji irsimizdən: M.V. Vidadi, M.P. VAqif, Q.B. Zakir. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-127 səh.

 1659. Rüstəmov Q. Ə. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi MATLAB. B.:"Elm və təhsil", 2012.- 749 səh.

 1660. Rüstəmov Ş. Gülüşün göyqurşağı. B.: “Çağdaş As”, 2012.- 86 səh.

 1661. Rüstəmov  İlham. Korporativ idarəetmə. B.: “YEK Production”, 2013.-192 səh.

 1662. Rüstəmova Afaq. İctimai inkişaf və dil. B.: “Mütərcim”, 2012.- 144 səh.

 1663. Rüstəmova Şəfayət. Yevlaxın coğrafiyası. Mingəçevir.: 2009.-232 səh.

 1664. Rüstəmova T. Z.  Fars və Azərbaycan dillərinin qarşılıqlı-müqayisəli qrammatikası. B.: “Adiloğlu”, 2010.-341 səh.

 1665. Rza Ə. Mən belə dünyanı istəməmişdim. B.: “Təknur”, 478 səh.

 1666. Rza Oqtay. Adlı ünvanlı misralar. B.: “Yazıçı”, 2013.- 316 səh.

 1667. Rza Oqtay. İyirminci kitabım. B.: “İrfan”, 2013.- 252 səh.

 1668. Rzayev R. Azərbaycanca-ingiliscə hüquq lüğəti. B.: “Nurlar”, 2012.- 479 səh.

 1669. Rzazadə  Ə. Şəbəkə. B.: “Qanun”, 2012.- 165 səh.

 1670. Saatlı rayonun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-18 səh

 1671. Sabirabad rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-23 səh.

 1672. Sabiroğlu Əyyub. Şəfəq dolu bir nəğmə. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-92 səh.

 1673. Sadıxov Ə.H. Lazerlə emal texnologiyası. B.:"Elm", 2012.- 225 səh.

 1674. Sadıxov Rasim. Xuliqanlıq əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə. B.: “Nurlar”, 2013.- 168 səh.

 1675. Sadıq Fikrət. Ömrün bir günü.B.: 2012.- 18 səh

 1676. Sadiq  Qulam. 1937-ci ilin repressiya qurbanı Böyük övliya Ağa Mirbağır ağa. B.: “Şirvannəşr”, 2012.- 208 səh.

 1677. Sadıqlı  Ayşən. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Mütərcim”, 2013.-308 səh.

 1678. Sadıqoğlu E. Poetik türkəçarələr. Naxçıvan.: 2012.- 63 səh.

 1679. Sadıqoğlu E. Təmsillər. B.: Naxçıvan.: 2012.- 84 səh.

 1680. Sadıqov İ. Mətnlərin mürəkkəbliyi və onun qiymətləndirilməsi yolları. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2012.- 71 səh.

 1681. Sadıqov İsmayıl. Materiallar müqaviməti.  II hissə.B.: “Təhsil”, 2013.-640 səh.

 1682. Sadıqov O.M. Elektronika. B.: “Elm”, 2013.- 313səh.

 1683. Sadıqov  F. Masallı folkloru I kitab. B.: 2012.- 147 səh.

 1684. Sadıqova S. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi. B.: “Mütərcim”, 2012.- 219 səh.

 1685. Saflıq örnəyi. B.: “İdeal-Print”, 2012.- 263 səh.

 1686. Sailov Sahib. Tanrının qisməti. B.: “Nərgiz”, 2013.- 368 səh.

 1687. Salahov M. Ömər Xəyyam. B.: “Azərnəşr”, 2007.- 103 səh.

 1688. Salahov Mustafa. Yarat yaşa poemalar, müdrik kəlamlar və mənzum şeirlər.2-ci cild. B.: “Nurlan”, 2011.- 591 səh

 1689. Salahov Z.Ə. İlan sancmaları zamanı tibbi yardımın həyata keçirilməsi və müalcənin təşkili. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 36 səh.

 1690. Salamoğlu T. Ədəbi tənqid tarixinə dair portret-oçerklər. B.: “E.L”, 2011.- 262 səh.

 1691. Salamoğlu T. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. B.: “E.L”, 2012.- 476 səh.

 1692. Salamoğlu T. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “E.L”, 2012.- 312 səh.

 1693. Salamoğlu Təyyar. Ədəbi tənqid tarixinə dair portret-oçerklər. B.: 2013.-332 səh.

 1694. Saleh Bəhmən. Neftçi Ramazanov. B.: “OL”, 2013.-144 səh.

 1695. Salhab Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-161 səh.

 1696. Salmanov  M. Praktiki aqrobioekologiya. B.: 2013.-281 s.

 1697. Salmanov A. "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında"Azərbaycan Respublikası qanununun kommentariyası. B.: 2012.- 260 səh.

 1698. Salmanova M. İnformatiokanın əsasları. B.: 2013.- 379 səh.

 1699. Salyan rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-19 səh.

 1700. Samira. Rəngkarlıq. Qrafika. B.: 2013.- 48 səh.

 1701. Samux rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 17 səh.

 1702. Sarabski Hüseynqulu. Qərənfilsən, butasan. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 112 səh.

 1703. Sarı ağacdələn ordeni. B.: “Təhsil”, 2013.- 87 səh.

 1704. Sarıvəlli Q. Obrazlar qalereyası. B.: “Nurlan”, 2011.- 83 səh.

 1705. Sarıyeva Tacirə. Qəlb çırpıntıları. B.: 2012.- 322 səh.

 1706. Sartr  Jan-Pol. Sözlər.  B.: “Qanun”, 2013.-236 səh.

 1707. Seçmə aşıq şeirləri. I cild. B.: “Nurlan”, 2011.- 208 səh

 1708. Servantes M. Don Kixot. B.: “Altun Kitab”, 2011.- 128 səh.

 1709. Seyidov Mirkazım. Heydər dühası. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 392 səh.

 1710. Seyidov Y. Akademik İsa Həbibbəyli 60. B.: “Elm və təhsil”, 2009.- 186 səh.

 1711. Səbayel Sənəm. Şahanə. B.: “Qismət”, 2013.-320 səh.

 1712. Səbri  A. Norveç yazıları. B.: “Qanun”, 2007.- 212 səh.

 1713. Sədaqət Kərimovanın həyat və yaradıcılığı. B.: “Azərbaycan”, 2013.-207 səh.

 1714. Sədiyeva  N. Xoş gəldin, körpəm. B.: 2011.-76 səh.

 1715. Səfərli  Əli. Poeziyamızın İslam Səfərli zirvəsi. B.: “Nurlan”, 2006.- 166 səh

 1716. Səfərov Elnur. Qruntların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin təyini. B.: “Səda”, 2013.-100 səh.

 1717. Səfərov Elnur. Qruntların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin təyini. B.: “Səda”, 2013.-100 səh.

 1718. Səfərov P.İ. "İcra məmurları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası. B.:"Digesta", 2012.- 151 səh.

 1719. Səfərov P.İ. Borclunun əmlakı üzərinə həbs qoyulması. B.: "Digesta", 2012.- 151 səh

 1720. Səfərova N.X. Kulturologiyanın əsasları. B.: 2013.-69 s.

 1721. Səffar Həsən. İslamda etiqad və vicdan azadlığı. B.: “Nurlar”, 2012.- 232 səh.

 1722. Səhhət A. Ayı və şir. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1723. Səklikov İ. Xalq pedaqogikasından bir damla. B.: 2010.- 155 səh.

 1724. Səlahəddin Sədrəddin oğlu Xəlilov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-340 səh.

 1725. Səlimov S.S. Coğrafiya test bankı.Abituriyentlər üçün vəsait.B., 2012.- 141 səh.

 1726. Səməd Vurğunun bədii dilinin izahlı lüğəti. B.: “Elm”, 2011.-672 səh.

 1727. Səməd  Möhbəddin. Şux rənglərin təranəsi. B.: “Çağdaş AS”, 2011.- 238 səh.

 1728. Səmədli Gülxas. Tənhalıq yanına çağırır məni şeirlər. B.:Nurlan, 2012.- 202 səh.

 1729. Səmədoğlu Yusif. Deyilənlər gəldi başa. B.: “Avrasiya Press”, 2012.-436 səh.

 1730. Səmədov Abbas. Filologiya elmləri doktoru, professor Sədnik Paşa Pirsultanlının elmi-nəzəri ideyası. B.: “Azərnəşr”, 2012.-759 səh.

 1731. Səmədov S. SQL asan yanaşma yolu. B.: 2013.-224 s.

 1732. Səmədov V. Qarabağ həsrəti "Segah". B.: “Kaspian İzvestiya”, 2013.- 187 səh

 1733. Səməd-zadə  R. Uzun sümüklərin diafizar sınıqları olan xəstələrin elektrostimulyasiya tətbiq etməklə təkmilləşdirilmiş müalicə üsulları. B.: 2013.- 127 səh.

 1734. Səməroğlu Ramazan. Yenə görüşdürdü bizi bu yollar.B.: 2013.-303 səh.

 1735. Sərdarov V. Hüquqi dövlətin qurucusu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-187 səh.

 1736. Səttar Səfərov görkəmli siyasətçi və reformator. B.: “Azərnəşr”, 2013.-255 səh.

 1737. Simenon Jorj. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-qərb”, 2013.-368 səh.

 1738. Sindbadın yeddi səyahəti. B.: “Altun Kitab”, 2011.- 128 səh.

 1739. Sinkler  Luis. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-728 səh.

 1740. Sistani Seyyid Əli Hüseyni. İzahlı şəriət məsələləri. B.: “MHS-Poliqraf”, 2013.-416 səh.

 1741. Siyasi olimpə doğru. B.: 2003.- 432 səh.

 1742. SOCAR davamlı inkişaf haqqında hesabat 2011. B.: 2012.- 52 səh.

 1743. Sokolov A.Y. Gündəlik qeydlər. B.: 2013.-75 s.

 1744. Solfecio fənni üzrə gündəlik dərs planı. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-35 səh

 1745. Soltan Rüfət. Qovuşduq ki, ayrılmayaq. B.: “Bilik”, 2013.- 224 səh

 1746. Sona Xəyal poeziyası. B.: “MBM”, 2011.- 100 səh

 1747. Soyqırımı və terror erməni ideologiyasının əsas əmilləri kimi. B.: “Apostrof”, 2013.-185 səh.

 1748. Soytürk Hüseyn Şərqi Dərəcik. Güney Azərbaycan türkologiyası. B: “Elm və təhsil”, 2013.-244 səh.

 1749. Sönməz Koroğlu. Hər şairin öz yolu. Ağcabədi.: 2012.-192 s.

 1750. Sönməz Koroğlu. Yaxşıları yaddaşlara yazıram. Ağcabədi.: 2012.-160 s.

 1751. Sönməz U. Bir bahar axşamı xatırla məni. B.: “MBM”, 2012.- 367 səh.

 1752. Steynbek Con. Siçanlar və adamlar. B.: “Qanun”, 2013.-144 səh.

 1753. Stivenson R. Seçilmiş əsərləri 1850-1894. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-444 səh.

 1754. Sucayev R. Onun günahı. B.: “Apostroff”, 2012.- 215 səh.

 1755. Sultanov R. Ali pedaqoji təhsil müəəsisələrində kurikulumların hazırlanmasının nəzəri-pedaqoji əsasları. B.: “ADPU”, 2012.- 248 səh.

 1756. Sultansoy Əlican. İnsan gördüyünün görüntüsüdür. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-144 səh.

 1757. Sumqayıt şəhərinin 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 20 səh.

 1758. Suteyev V. Kim "miyo" dedi? B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1759. Sübhani Ustad Cəfər. İslamda əqidə əsasları. B.: “Mirasnəşr”, 2012.- 304 səh.

 1760. Sübhəm Sədrəddin. Haqqa çağırış. B.: “Ziya”, 2012.-192 səh.

 1761. Süleyman Rüstəm-100. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 155 səh.

 1762. Süleyman Tapdıq. Dərdlə bir doğulmuşam.B., 2012.- 179 səh.

 1763. Süleyman Vasif. Bu ömürdür mən dediyim nağıl yox. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-260 səh.

 1764. Süleymanlı Sima. Universal yurisdiksiyanın hüdudları və məhdudiyyətləri. B.: “Azərbaycan” 2013.-128 səh.

 1765. Süleymanov Q. Qanunvericilik üzrə testlər toplusu (Azərbaycan Respublikasının Prosessual Məcəlləsi üzrə). B.: 2012.- 151 səh.

 1766. Süleymanov M. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim. B.: “Qanun”, 2012.- 480 səh.

 1767. Süleymanova İmarət. Frazeologiyanın üslubi imkanları. B.: “Elm”, 2013.- 300 səh.

 1768. Süleymanzadə Məzahir. Ruhun şad olsun, Ustad! B.: “Səhər”, 2013.- 192 səh.

 1769. Süleymenov Oljas. Kuman nəğməsi. B.: “MBM”, 2011.-272 səh.

 1770. Sürətli oxu. B.: “Qədim Qala”, 2012.- 196 səh.

 1771. Svanidze E. Azərbaycanda pis rəftarla və cəzasızlıqla mübarizəyə və pis rəftar hallarının səmərəli araşdırılmasına dair ölkə üzrə hesabat. B.: 2010.- 112 səh.

 1772. Svanidze E. Pis rəftar hallarının səmərəli araşdırılması. B.: 2010.- 147 səh.

 1773. Svayq Ştefan. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-536 səh.

 1774. Svift C. Qulliverin səyahəti. B.: “Qanun”, 2013.-312 səh.

 1775. Şabran ölkə mətbuatında-2007-2011. B.: 2011.- 222 səh.

 1776. Şabran rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 15 səh.

 1777. Şadiman Şirin xanım Kərimbəyli. Ötənlərdən gələn səslər. B.: “Qanun”, 2013.-632 səh

 1778. Şadiman Şirin xanım Kərimbəyli. Seçmələr. II cild. B.: “Adiloğlu”, 2012.-336 səh.

 1779. Şafak Elif. Eşq. B.: “Qanun”, 2012.- 463 səh.        

 1780. Şahbazov Fuad. Suriya. B.: “YerAltı”, 2013.- 195 səh.

 1781. Şahi Əsgər. Məhəmməd Füzuli qəzəllərinin irfani şərhi. III cild. B.: “Nurlan”, 2011.- 480 səh.

 1782. Şahin  N. Həyat qurtaran söz. B.: “Azərbaycan”, 2013.- 125 səh.

 1783. Şahmar Elbrus. Ömürdən möhlət istərəm. B.: “Zərdabi”, 2013.- 304 səh.

 1784. Şahverdiyev A.B. Söz qalası. B.: 2013.-121 s

 1785. Şaiq A. Tıq-tıq xanım. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 23 səh.

 1786. Şamaxı rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar .B.: 2012.-21 səh.

 1787. Şamaxının millət vəkili ikinci il. B.: 2013.- 413 səh.

 1788. Şamil Ə. Axısqalı Xəstə Hasan. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 247 səh.

 1789. Şamil Ə. Aşıq İsgəndər Ağbabalı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 145 səh.

 1790. Şamil Əli. Türkçülüyün qurbanları. (Qazaxıstan). B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 164 səh.

 1791. Şamil Əzizə., Şamil Əli. Aşıq İsgəndər Ağbabalı. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 148 səh.

 1792. Şanlı nəsillərin yadigarıyam. B.: “E.L”, 2013.-656 səh.

 1793. Şarma Robin. "Ferrari"sini satmış rahib. B.: 2012.- 287 səh.

 1794. Şeir vaxtı. Sabir poeziya günləri. B.: “Təhsil”, 2013.-167 səh.

 1795. Şeyx Məhəmməd ibn Yəqub əl-Kuleyni. Üsuli-kafi. B.: “Nurlar”, 2013.- 584 səh.

 1796. Şeyx Səduq. Xisal. B.: “Qədim qala”, 2013.-208 səh.

 1797. Şəbustəri Şeyx-Mahmud. Gülşəni-Raz. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-225 səh.

 1798. Şəfahət Qalib. Əllərindəki göyüzü. B.: “Alatoran”, 2013.- 96 səh.

 1799. Şəfəq Bəhram. Ürəyimdə sözüm var. B.: “Təknur”, 2013.- 104 səh.

 1800. Şəfəqli Mahi. Şirvana gəl, Şirvana. B.: 2012.- 79 səh.

 1801. Şəkərəliyev A. Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi. B.: “Azərnəşr”, 2006.- 228 səh.

 1802. Şəkuri B. Q. İran İslam Respublikasının Azərbaycan əyalətlərində əsas torpaq tiplərinin morfo-genetik xüsusiyyətləri, torpaqların təsnifatı, bioloji, mikrobioloji xassələri, ekoloji durumu, eroziya prosesinin onlara təsiri II cild. B.: “MBM”, 2013.- 150 səh

 1803. Şəmkir rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 24 səh.

 1804. Şəmkirli Təhməz Tənha. Bir atanın talehi poema. B.: 2012.- 292 səh.

 1805. Şəms Solmaz. Axirətə aparan yol. Gəncə.: 2012.- 116 səh.

 1806. Şəms Solmaz. Oda qalanım. Gəncə.: 2012.- 99 səh.

 1807. Şərəfli ömrün əks-sədası. B.: “Elm”, 2012.- 216 səh.

 1808. Şərifli K. Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 82 səh.

 1809. Şərifov F. Üzümçülük. B.: 2013.- 583 səh.

 1810. Şərqdə, Qərbdə və İslamda Qadın ¹ 2. B.: 2013.- 28 səh.

 1811. Şıxlı A. Ömrümün beşinci fəsli. B.: “Adiloğlu”, 2013.-179 səh.

 1812. Şıxlı İ. Ölən dünyam. B.: “Qanun”, 2011.-208 səh.

 1813. Şirin və Fərhad. B.: “R. M. Kompani”, 2012.- 93 səh.

 1814. Şirin və Fərhad. B.: “R.M.Kompani”, 2012.- 96 səh.

 1815. Şirinov Aydın. Sosial zaman və sosial məkan. B.: “Təknur”, 2012.- 319 səh.

 1816. Şirvan dastanları və aşıq rəvayətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 538 səh.

 1817. Şirvan Günay Səma. Ayrılan yolların nəğməsi.  B.: “Apostroff” 2013.-132 səh.

 1818. Şirvan şəhərinin  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-15 səh.

 1819. Şirvani  Y. Bəklə məni. B.: “Adiloğlu”, 2013.-423 səh.

 1820. Şirvanın bədii metalı. B.: “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi”, 2012.- 101 səh.

 1821. Şlink B. Qiraətçi. B.: “Qanun”, 2011.-224 səh.

 1822. Şuşa rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 16 səh.

 1823. Şükür Pünhan. Kəlamlar. B.:"Nurlan", 2011.- 87 səh.

 1824. Şükür Şəhanə. Ana laylası. B.: “MSA”, 2013.- 60 səh.

 1825. Şükür Şəhanə. Bağışlanan ömür. B.: “MSA”, 2013.- 118 səh.

 1826. Şükür Şəhanə. Ömrün akkordları. B.: “MSA”, 2012.- 120 səh.

 1827. Şükür  Ş. Gələcəyə açılan yollar. B.: “MSA”, 2012.- 155 səh.

 1828. Şükürova S. Baharımın baharında. B.: 2012.- 194 səh.

 1829. Tabukki A. Pereyra iddia edir. B.: “Qanun”, 2012.- 176 səh.

 1830. Tağıyev A. Ömrümüzə yazılan gün.B.: 2012.- 95 səh.

 1831. Tağıyev Albert. İnnovasiya layihələrinin menecmenti. B.: “Təknur”, 2013.- 272 səh.

 1832. Tağıyev D. Bioüzvi kimyadan mühazirələr. B.: “Təbib”, 2012.-338 səh

 1833. Tağızadə S. Qarabağ düyünü. Sumqayıt.: “Dərələyəz-M”, 2011.- 295 səh.

 1834. Tağızadə Səfərqulu. Həyat ibrət məktəbi. Sumqayıt.: “Bilik”, 2013.- 416 səh.

 1835. Tahir İ. Əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 633 səh.

 1836. Tahir Salahov. Biblioqrafiya. B.: 2013.-318 s.

 1837. Tahirli A. Bütün türklərin tərcümanı. B.: “Ozan”, 2012.- 310 səh.

 1838. Tahirov K. Dünya milli kitabxanaları. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.- 211 səh.

 1839. Talıboğlu Ə. Qəm karvanı. B.: “Apostrof”, 2013.- 218 səh.

 1840. Talıbov İ. Təxəyyül, reallıq, xəyallar. B.: 2006.- 26 səh.

 1841. Talıbova Aynur. Azərbaycanı kəşf et. B.: 2013.-518 səh.

 1842. Tanınmış filosof, ekoloq və sosioloq Sakit Hüseynov-65. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2013.- 288 səh.

 1843. Tanpınar Əhməd Həmdi. Hüzur. B.: “Qanun”, 2013.-528 səh.

 1844. Tanrıverdi Ə. "Dədə Qorqud kitabı"nda dağ kultu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 119 səh.

 1845. Tanrıverdi Ə. "Dədə Qorqud kitabı"nın obrazlar aləmi. B.: “Nurlan”, 2013.-391 səh.

 1846. Tanrıverdi Ə. "Dəli Kür" romanının poetik dili. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 247 səh.

 1847. Tanrıverdi Ə. Anarın nəsri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 67 səh.

 1848. Tanrıverdi Ə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 464 səh.

 1849. Tarix fənni 2012/2013-cü ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələrinin fənlər üzrə elmi-metodiki və statistik təhlili. B.: “TQDK”, 2012.- 36 səh.

 1850. Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və təbliği: araşdırma, təklif və tövsiyələr. B.: 2013.-31 səh.

 1851. Tarixi Borçalı mahalı ərazisindəki abidələr. Tbilisi.: 2013.-127 səh.

 1852. Tariverdiyeva  E.Q. Ağızın selikli qişa xəstəlikləri. B.: “Müəllim”, 2013.-188 səh

 1853. Tarle E. Napoleon. B.: “Qanun”, 2013.-479 səh.

 1854. Texnologiya. 5-ci sinif. Müəllim üçün metodik vəsait. B.:  “Aspoliqraf”, 2012.- 79 səh.

 1855. Texnologiya. Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik. B.:  “Aspoliqraf”, 2012.- 79 səh.

 1856. Teymur Mövlud. Göyçay çinarları şeirlər və poema. B.: 2013.-75 səh

 1857. Teymurbəyli-Rəhimli S. Duyğularım, düşüncələrim... Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.- 150 səh.

 1858. Teymurbəyli-Rəhimli S. Xəcalət. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.- 287 səh.

 1859. Teymurbəyli-Rəhimli S. Xəyanət. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2011.- 260 səh.

 1860. Teymurbəyli-Rəhimli S. Yuxularda görüşək... Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2012.- 143 səh.

 1861. Təbatəbai Əllamə Məhəmməd Hüseyn. Sunənun –Nəbi. B.: “Nurlar”, 2012.- 248 səh.

 1862. Təbrizi Qövsi. Divan B.: 2012.-448 səh.

 1863. Təbrizi Şərəfəddin Rami. Ənisül-Üşşaq. B.: 2012.-236 s.

 1864. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: 2013.-181 s.

 1865. Təhlədənəm özüm, dağlar...Təhlə çökəyi ədəbi antologiyası. B.: “Qanun”, 2012.- 552 səh.

 1866. Təhlükəsizlik xidməti: normativ-hüquqi aktlar toplusu.  B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2009.- 172 səh

 1867. Təhməzov  M. Kəlbəcər. Ensiklopedik məlumatlar. B.: “Elm”, 2013.-503 səh.

 1868. Təhmirazqızı S. Fikrət Əmirov. B.: “Aspoliqraf”, 2012.- 399 səh.

 1869. Təhmirazqızı Səadət. Sənətə bağlı ömür. B.: “Çağdaş As”, 2012.- 224 səh.

 1870. Təhsil haqqında qanun. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.- 80 səh.

 1871. Təhsil qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi sənədlər toplusu I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.- 655 səh.

 1872. Təhsil qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi sənədlər toplusu II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.- 399 səh.

 1873. Təlbəyəğli İbrahim. Məhəbbəti ölməyə qoymayın. B.: “Apostroff”, 2013.-160 səh

 1874. Tənha qu quşu. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1875. Tərtər rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-18 səh.

 1876. Təsviri sənət "Abituriyent" xüsusi buraxılış. B.: “TQDK”, 2013.- 46 səh.

 1877. Tofiqli Vüqar. Qarabağın ağ damı. B.: 2012.- 104 səh.

 1878. Toxlucalı Əli. Agah yuxular. B.: 2013.- 191 səh.

 1879. Tolstoy Lev Nikolayeviç. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. III cild.  B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-352 səh.

 1880. Tolstoy Lev. Anna Karenina. B.: “Qanun”, 2013.-856 səh.

 1881. Tolstoy Lev. Etiraflar. B.: “Başla”, 2013.- 98 səh.

 1882. Torpaqşünaslıq və aqrokimya. B.: “Elm”, 2013.-680səh.

 1883. Tovuz rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 26 səh.

 1884. Tövhid. Allahın qulları üzərində olan haqqı. B.:2010.- 365 səh.

 1885. Tulyakova  V. Nazimlə son söhbət. B.: “Qanun”, 2012.- 439 səh.

 1886. Tunç Ayfər. Əziz bəy hadisəsi. B.: “Qanun”, 2012.- 208 səh.

 1887. Turabqızı Səkinə. Bölünmüş yurdun ağrısı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-204 səh.

 1888. Turabqızı  Səkinə. Arzular çiçəkləyəndə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 200 səh.

 1889. Turp. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 10 səh.

 1890. Türk dünyası dünəni və bu günü 2011-ci il mayın 23-24-də Bakıda keçirilmiş elmi konfransın materialları. I cild. B.: “Viktori”, 2012.- 336 səh.

 1891. Türk dünyasında ədəbiyyat... B.: “QHT”, 2013.-196 səh.

 1892. Türk əlyazmalar kataloqu I cild. Folklor abidələri və müəllifsiz əlyazmalar. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 285 səh.

 1893. Türk xalqları ədəbiyyatı III-IV-V hissələr.  B.: “Elm və təhsil”, 2012.-140 səh.

 1894. Türk xalqları ədəbiyyatı. (məqalələr toplusu). VI. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-127 səh.

 1895. Türk liseylərinin 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 16 səh.

 1896. Türk-Azərbaycan hüquq lüğəti. Ankara.: 2013.-504 səh.

 1897. Türksoylu xalqların elektron media kataloqu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 230 səh.

 1898. Tven Mark. Şahzadə və dilənçi. B.: “Qanun”, 2013.-192  səh.

 1899. Tven Mark.  Tom Soyerin macəraları. B.: “Altun kitab”, 2011.- 128  səh.

 1900. Uayld Oskar. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-464 səh.

 1901. Uells Herbert Corc. Doktor Moronun adası. B.: “Qanun”, 2013.-164 səh

 1902. Uğurlu ərə getməyin 49 sadə qaydası. B.: “Qanun”, 2012.- 120 səh.

 1903. Ulduzov Heybət. Azərbaycanın neft sənayesi və neft strategiyasının əsasları. B.: “Elm”, 2013.-137 səh.

 1904. Ulu Öndər 90. B.: “ADPU”, 2013.- 162 səh.

 1905. Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri. B.: “ADPU”, 2012.- 302 səh

 1906. Ulusel Rahid. S. Qloballaşma və müasir ədəbiyyatın fəlsəfi-estetik problemləri. B.: “Qoliaf-Qrup”, 2010.-168 səh.

 1907. Ulutürk Xəlil Rza. Eşqim, vəfadarım mənim. B.: “Naksuana, 2013.-580 səh.

 1908. Ulutürk Xəlil Rza. Hara gedir bu dünya... B.: “Apostroff”, 2013.-336 səh.

 1909. Ulutürk Xəlil Rza. Şeirlərdən seçmələr. B.: “Aspoliqraf”, 2012.- 176 səh.

 1910. Ulutürk Xəlil Rza. Yaşasın od yurdu qardaş Türkiyə. B.: “İdeal-Print”, 2013.- 284 səh.

 1911. Ustad ömründən anlar. B.: “Aspoliqraf”, 2013.- 190 səh.

 1912. Ustadnamələr. B.: 2012.-223 səh.

 1913. Uşaq ədəbiyyatı fənnindən proqram. B.: “Mütərcim”, 2010.- 35 səh.

 1914. Ülvi Əbülfəz. Bir çinarın harayı. B.: 2013.-151 səh.

 1915. Ülvi Əbülfəz. İnsana verilən vaxt. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 156 səh.

 1916. Ülvi Əbülfəz. Üçüzlər roman.B., 2012.- 112 səh.

 1917. Ümid Tariyel. Mənim gülüstanım.B., 2012.- 247 səh.

 1918. Ümumi biologiya-11. Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2012.- 128 səh

 1919. Ümumi musiqi ədəbiyyatı. Gündəlik dərs planı. B.: “Aspoliqraf”, 2013.-42 səh.

 1920. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ekoloji problemlər və ekoloji təhsil" mövzusunda elmi konfransının materialları(23-24 aprel 2013-cü il). B.: 2013.-197 s.

 1921. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş ADPU-nun Pedaqoji fakültə əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 452 səh.

 1922. Vahabzadə Bəxtiyar. Əsərləri. IX cild. B.: “Elm”, 2009.- 828 səh.

 1923. Vaqıfqızı  L. Şəki folklor mühiti. B.: 2012.- 247 səh.

 1924. Vamberi German. Əmir Teymur. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-131 səh.

 1925. Varis. Bir gecənin əhvalatı. B.: “OL”, 2013.-199 səh.

 1926. Varis. Sonuncu ölən ümidlərdir. B.: “Apostrof”, 2012.-351 səh.

 1927. Verdiyev N. Marketinqin idarə edilməsi. B.: “Azərbaycan Texnologiya Universiteti”, 2012.- 336 səh.

 1928. Vergi ensiklopediyası. B.: 2013.-423 səh.

 1929. Vergi məcəlləsi 2013. B.: 2013.- 274 səh.

 1930. Veysəlli F. Dilçiliyin əsasları Studia Philologica. VI. B.: “Mütərcim”, 2013.- 417 səh.

 1931. Veysəlova Vüsalə. Orta əsrlər tarixi. Gəncə.: 2012.-485 səh.

 1932. Vəkillik üzrə praktikum. B.: “Qoliaf qrup”, 2012.- 831 səh.

 1933. Vəlioğlu Ə. Göylərə yazmışam şikayətimi. B.: “MBM”, 2013.-303 səh.

 1934. Vəliyev A. Korporativ mülkiyyətin müasir auditi. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2012.- 270 səh.

 1935. Vəliyev D. Kədər və sevinc: ömür karvanının yolçuları. B.: “Nurlar”, 2013.-223 səh.

 1936. Vəliyev İ. Mif: keçmişdən gələcəyə. B.: “Nurlan”, 2013.-307 səh.

 1937. Vəliyev M. İnkişaf və yaş psixologiyası.B.: “Elm”, 2013.-297 səh.

 1938. Vəliyev Ramazan. Orta məktəbdə əruz vəznli əsərlərin tədrisi. B.: “Araz”, 2012.- 144 səh.

 1939. Vəliyeva M. Müəllimlərdə kommunikativ və didaktik qabiliyyətlərin psixoloji xüsusiyyətləri. B.: 2013.-150 s.

 1940. Vəliyeva Nigar. Dil tipologiyasının aktual problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-512 səh.

 1941. Vərəsəlik hüququna dair qanunvericilik (01.01.2000-01.09.2012). B.: "Digesta", 2012.- 151 səh.

 1942. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda 5 il. 2008-2013 Aprel. B.: “QHT”, 2013.- 107 asəh.

 1943. Vəzirov  N. Palıd. B.: 2013.-90 s.

 1944. Volkov A. Zümrüd şəhərinin sehrbazı. B.: “Qanun”, 2013.-163 səh.

 1945. Volter. Fanatizm. B.: 2012.- 360 səh.

 1946. Voskoboynikov Valeriy. Böyük loğman. B.: “Araz”, 2012.- 216 səh.

 1947. Voyniç E. Ovod. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 128 səh.

 1948. Vüsal Barat. Ruh gəmisi. B.: “Sivil-A”, 2013.-320 səh.

 1949. Yaddaş kitabı. B.: “Elgün”,2013.-63 səh.

 1950. Yağmur S. Eşqin göz yaşları. B.: “Apostrof”, 2012.- 231 səh.

 1951. Yağmur S. Eşqin göz yaşları-II. B.: “Apostrof”, 2012.- 278 səh.

 1952. Yaqub Paşa. Kərimli ensiklopediyası. B.: “Zərdabi”, 2013.-144 səh.

 1953. Yaqub Z. Y. Əsərləri on üc cilddə. B.: 2011.-415 s.

 1954. Yaqublu N. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda. B.: “OL”, 2013.-204 səh.

 1955. Yaqublu Nəsiman. Ermənilər türklərə qarşı. B.: “E.L”, 2013.- 156 səh

 1956. Yaqublu Nəsiman. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası. B.: “Kitab klubu”, 2013.-506 səh.

 1957. Yaqublu, Nəsiman. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası. B.: “OL”, 2013.-506 səh.

 1958. Yaradıcı gənclər XXI əsrin astanasında. B.: “Çaşıoğlu”, 1997.-15 səh.

 1959. Yaradıcı gənclər XXI əsrin astanasında. B.: 1997.-15 səh

 1960. Yavər. Zülmətdə işıq, Küdrü qızı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-535 səh

 1961. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2011.Bur. IV. B.:2012.- 451 səh.

 1962. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2012. Bur.I.  B.:2012.- 432 səh.

 1963. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2012. Buraxılış III. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2012.- 298 səh.

 1964. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2012. Buraxılış IV. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2013.- 322 səh.

 1965. Yeni kitablar.2011-ci ilin üçüncü rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi. Buraxılış III. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2011.- 334 səh.

 1966. Yenidoğulmuşlarda termotənzimləmə onun pozulmaları və müalicəsi üzrə klinik protokol. B.: 2013.-32 səh.

 1967. Yenidoğulmuşların hiperbilirubinemiyası üzrə klinik protokol. B.: “Poliqraf Qrup”, 2013.-36 səh.

 1968. Yenisey A. Yüz qırx yeddi dənə sən. B.: “Qanun”, 2013.- 111 səh.

 1969. Yerfi R. Penitensiar lövhələr. B.: 2013.-95 səh.

 1970. Yerfi R. Üzdəniraq ada. B.: “Kitab Klubu”, 2012.-183 səh

 1971. Yevlax rayonunun  2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar.  B.:2012.-20 səh.

 1972. Yəzdi Əllamə Misbah. İslamda əqidə əsasları. B.: “Nurlar”, 2012.- 224 səh.

 1973. Yəzdi Əllamə Misbah. Quranda əxlaq. B.: “Nurlar”, 2011.- 536 səh.

 1974. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2011.- 244 səh.

 1975. Yolçiyev Mübariz. Sığorta hüququnda. B.: “Adventa MMC”, 2013.-399səh.

 1976. Yolocaqlı B. Yurdum, ocağım mənim. B.: 2013.-139 s.

 1977. Yolocaqlı T. Müqəddəs yurd yeri. B.: “Nurlan”, 2003.- 103 səh.

 1978. Yolocaqlı Təbiət. Yolocaq kəndi yaddaşlarda. Sumqayıt.: “Dərələyəz-M”, 2010.- 176 səh.

 1979. Yolocaqlı  T. Yolocaq kəndin zirvəsi. Sumqayıt.: “Bilik”, 2012.- 207 səh.

 1980. Yunusova Günel. İngilis ictimai gerçəkliyi Çarlz Persi Snou yaradıcılığında. B.: 2012.- 106 səh.

 1981. Yusif M. Qəzəllər. B.: “MBM”, 2012.- 123 səh.

 1982. Yusifqızı R. Hamıdan qəşəng. B.: “Altun Kitab”, 2012.- 11 səh.

 1983. Yusifqızı Reyhan. Aysu. B.: “Altun kitab”, 2012.- 112 səh.

 1984. Yusifqızı Reyhan. Yaşıl gözlü qız. B.: “Altun kitab”, 2011.- 128 səh.

 1985. Yusifli X. Məhsəti Gəncəvi. Gəncə.: 2013.-219 səh

 1986. Yusifli Mir Yəhya. Dini tolerantlığa gedən yol. B.: “Adiloğlu”, 2012.- 100 səh.

 1987. Yusifoğlu İ. Seçilmiş əsərləri 1-ci cild. B.: “Şirvannəşr”, 2011.- 336 səh.

 1988. Yusifoğlu İbrahim. Seçilmiş əsərləri 5-cilddə.2-ci cild. B.: 2012.- 199 səh.

 1989. Yusifov M. Füzulinin söz dünyası. B.:"Elm və təhsil", 2011.- 495 səh.

 1990. Yusifova Adilə. Milli naxışlar. Fortepiano üçün 10 konsert pyesi. B.: “Təhsil”, 2012.- 64 səh.

 1991. Yusif-zadə Kənan. Cərrahi endoskopiya. B.: 2012.- 526 səh.

 1992. Yusubov F. Xırdalayıb çeşidləyən zavod və qurğuların layihələndirilməsi. B.: 2013.- 192 səh

 1993. Yüz birinci şans... B.: “Elm və təhsil”, 2013.-195 səh

 1994. Yüzbaşev Ç. R. İdarəetmə təhlili. B: 2012.- 415 səh.

 1995. Zahid Xəlilov: Biblioqrafik göstərici. B.: “Pedaqoji Universitet”, 2012.- 249 səh.

 1996. Zahidov B. İntihar. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012.- 420 səh.

 1997. Zaqatala rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.-13 səh.

 1998. Zamanlı D. Saçlarımda çiçəkləir həsrətin. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 247 səh.

 1999. Zeynallı Ağa. Kürdəmir xanlıqlar dövründə və müridizm hərəkatında. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 160 səh.

 2000. Zeynallı Ağa. Kürdəmir və kürdəmirlilər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-172 səh.

 2001. Zeynallı Ağa. Yaşamaq yanmaqdır yanasan gərək. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-104 səh.

 2002. Zeynallı H. Azərbaycan atalar sözü. B.: “Elm və təhsil”, 2012.- 173 səh.

 2003. Zeynallı H. Azərbaycan tapmacaları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.- 101 səh.

 2004. Zeynaloğlu Camal. Həqiqət işığında. B.: "Şəms", 2012.- 208 səh.

 2005. Zeynaloğlu Camal. Nakam məhəbbət. B.: “Yazıçı”, 2012.- 162 səh.

 2006. Zeynaloğlu Camal. Ölüm doğmalığı. B.: “Yazıçı”, 2013.- 166 səh.

 2007. Zeynalov C. Microsoft WORD-2003. B.: “ADPU”, 2013.- 109 səh.

 2008. Zeynalov R. Mesahidələr və oturtmalar. B.: “ADNA”, 2013.-91 səh.

 2009. Zeynalova A.X. Əlağa Vahidin poetik irsi. B.:"Elm və təhsil", 2011.- 268 səh.

 2010. Zəngilan rayonunun 2012-ci il məzunlarının buraxılış və qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar. B.: 2012.- 18 səh.

 2011. Zərdabi Həsən ibn Rza. Siracüt-tibb(tibbin çırağı). B.: 2012.-234 səh.

 2012. Zifəroğlu Vüqar. Media imperiyası. B.: “Nurlan”, 2012.-144 səh.

 2013. Ziya Fəxrəddin. Şeiriyyətim şeirim. B.: “Nurlar”, 2013.-384 səh.

 2014. Zoologiya 7. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.- 95 səh.

 2015. Zoologiya 8. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.- 159 səh.

 2016. Zülfüqarlı M. Bakının qəhrəman müdafiəçisi General Məmməd bağır Hadı oğlu Bağirov(1901-1946-ci illər). B.:2013.-67 s.

 2017. Zülfüqarov E. Sonsuz ümüdlər. B.: 2012.-95 səh.

 2018. Zülfüqarov Elnur. Sonsuz ümüdlər.B.: 2012.- 95 səh.

 2019. Zümrüd. Şeirə sığmayan sözlər. B.: “Bakı Çap Evi”, 2013.-55 səh.

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved