2015

 

 2015-ci il üçün kitabxanalarda təşkil ediləcək seminar-məşğələlərin təxmini planı: metodik tövsiyələr /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və burax. məsul K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 28 s.

 

 Camal Məhərrəm oğlu Əhmədov: biblioqrafiya /tərt. ed. M.Vəliyeva, S.Əsədova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 160 s.

 

 Kitabxana işinə dair rəsmi sənədlər: (Qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu) /tərt. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva.- 3-cü təkmilləşdirilmiş nəşri.- Bakı, 2015.- 200 s.

 

 Kitabxanalarda diyarşünaslıq ədəbiyyatının təbliği: meto-dik tövsiyələr /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 39 s.

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Yanvar - 2015 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 66 s.

 

 Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral – 2015 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 88

 

 Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart – 2015 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 70 s.

 

 Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 2014, IV buraxılış /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbаycаn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- №4.- 387 s.

 

 

 


 

Arxiv

  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

2005

2004
  2003
  2002

2001

 

 

NƏŞRLƏRİMİZ

2015-ci ildə nəşr olunacaq vəsaitlər

1. Azərbaycanın tarixi abidələri (I və II hissələr)

2. Sabir Rüstəmxanlı: biblioqrafiya

3. Sədaqət Kərimova: biblioqrafiya

4. Səməd Vurğun: biblioqrafiya

5. Bəxtiyar Vahabzadə: biblioqrafiya

6. Kitabi-Dədə Qorqud: biblioqrafiya

7. Qılman İlkin: biblioqrafiya

8. Yeni kitablar – 2014: annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi: IV buraxılış

9. Yeni kitablar – 2015: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: I buraxılış

10. Yeni kitablar – 2015: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: II buraxılış

11. Yeni kitablar – 2015: annotasiyalı biblioqrafik göstərici: III buraxılış

12. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı –1988

13. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2014

14. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2016

15. Kitabxanada biblioqrafik innovativ xidmət

16. Kitabxanalarda metodik fəaliyyətin təşkili

17. Region kitabxanalarında virtual xidmətin təşkili

18. Multimedia sənədlərinin kitabxana qaydası ilə işlənməsi, mühafizəsi və təbliği

19. Sənədlərin biblioqrafik təsvirində söz və söz birləşmələrinin ixtisarı

20. Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat 2015 (12 buraxılış)

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved