Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2001

  Hidayət (Orucov Hidayət Xuduş oğlu) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici /Tərtibçi-müəllif. B.A.Ələsgərov; Elmi red. L.Y. Qafurova; M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı : Nağıl evi , 2001.-404 s.

  Xələfov Abuzər [Mətn]:  Biblioqrafik mə'lumat kitabı /Tərtibçilər: S.Sadıqova, Ş.Tahirqızı; Red.: K.Aslan; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: Bakı Universiteti, 2001.-226 s.

 İkirəqəmli müəllif işarəsi cədvəlləri /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası /tərt.ed. G. Baxşəliyeva; ixt. Red.K.Tahirov.- I nəşri.-Bakı, 2001.- 23 s.

 Kitabxana işinə dair normativ aktlar /tərt.ed. K.Tahirov.- I nəşri.- Bakı, 2001.- 46 s.

  Şəmsi Bədəlbəylinin yaradıcılıq irsinin mədəni-maarif müəssisələrində təbliği: Metodik vəsait Tərtibçi müəllif: B.Ələsgərov; Red.: M.N.Məmmədov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.-Bakı.- 2001.-23 səh. 20 sm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved