Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2002

 Kitabxana fondlarının məzmunca köhnəlmiş ədəbiyyatdan təmizlənməsi və mühafizəsi [Mətn]: normativ sənədlər toplusu. /tərtib ed. . . Tahirov; ixtisas red. L. Y. Qafurova; red. D. Bayramov, . Həsənov, S. Məcidli; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B., 2002.- 2 s.

 

 Qəlbinur Paşa-50. Paşa Qəlbinur yaradıcılığının mədəni-maarif və səhiyyə müəssisələrində təbliği [Mətn]: metodik vəsait . F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt.ed.-müəl.və ön söz. B. Ələsgərov, burax. məs. L. Qafurova, rd. . Hüseynova.-Bı.- Qapp-Poliqraf 2002.-30 s. 20 sm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved