Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2003

 

 Elçin-60. Elçin yaradıcılığının mədəni-maarif müəssisələrində təbliği [Mətn]: Metodik vəsait /B. Ələsgərov; Burax. məsul: L.Qafurova; Red. Dilsuz; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası. - Bakı Qapp-Poliqraf, 2003.- 64 s.

 Fikrət Əmirovun anadan olmasının 80 illiyi və kitabxanaların vəzifələri: Metodik tövsiyələr Buraxılışa məsul və ixtisas red.: ..Tahirov; Tərtib edən: .Məmmədov; Rd.: S.İsayeva, Z.Qulamova; .F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.-Bkı .F.Axundov d. Dövlət Kitabsanası.- 2003.-16 s.

  Hüseyn Cavidin anadan olmasının 120 illiyi və kitabxanaların vəzifələri:metodik tövsiyə.- Bakı, 2003.

Sədaqət Kərimova-50: metodik vəsait /tərtibçi-müəllif B. Ələsgərov.- Bakı, 2003.-31 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved