2005

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı (2000-cı il) /tərt.ed. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K. Tahirov.- Bakı, 2005.- 191 s.

 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı (1991-ci il) /tərt.ed. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K. Tahirov.- Bakı, 2005.- 121 s.

 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı (1990-cı il) /tərt.ed. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K. Tahirov.- Bakı, 2005.- 179 s.

 

  Böyük vətən müharibəsində qələbənin 60 illiyi və kitabxanaların qarşısında duran və zifələr: Metodik tövsiyələr /İxtisas redaktoru: K.Tahirov; Tərt. ed. D.Bayramov.- Bakı, 2005.- 20 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi (2006-cı il) /baş red. K.Tahirov.- Bakı, 2005.- 155 s. 

 

Heyder Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində   kitabxanaların vəzifələri: metodik vəsait /ixt.red. K.Tahirov; tərt. ed. D.Bayramov.- Bakı, 2005.- 49 s.

 

Y. Məmmədəliyevin anadan olmasının 100 illiyi: Metodik tövsiyələr /İxt.red.K.Tahirov; tərt. ed. M.Məmmədov.- Bakı, 2005.- 31 s.

 

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved