Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2006

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi (2007-cı il) /baş red. K.Tahirov.- Bakı, 2006.- 198 s.

 

Əlfi Qasımovun anadan olmasının 80 illiyi: Metodik tövsiyələr /tərt. ed. N.Alışova; red C. Baxışzadə.- Bakı, 2006.-15 s.

 

Xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 100 illik yubileyi: metodik vəsait /tərt. ed. D.Bayramov, Y.Quliyeva, S.Səmədzadə; red. N.Alışova, T.Sadıqov, F.Quliyev.- Bakı, 2006.- 59 s.

 

Xalq şairi Süleyman Rüstəmin 100 illiyi: metodik tövsiyələr /tərt. ed. Z.Qulamova; red.S.Eminova.-Bakı, 2006.- 19 s.

 

  Xələfov Abuzər [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtibçil-: S.Sadıqova; Red.: K.M. Tahirov; Rəyçilər: Z.H. Əliyev, E.Y. Əhmədov M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.-II Hissə.- Bakı, 2006.-144 s.

İkirəqəmli müəllif işarəsi cədvəlləri /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası /tərt.ed. G. Baxşəliyeva; ixt. Red.K.Tahirov.- II nəşri.-Bakı, 2006.- 23 s. (I nəşri 2001-ci ildə olmuşdur)

 

Kitabxanalarda Nüsrət Kəsəmənlinin 60 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər: metodik vəsait /tərt. ed. S.İsayeva; red. Z.Qulamova.- B., 2006.- 12 s.

 

Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinin kecirilməsi ilə əlaqədar    kitabxanalarιn gördüyü işlər: metodik vəsait/tərt. ed. M. Məmmədov; red. N. Alışova.- Bakı, 2006.- 19 s.

 

 M.S.Ordubadinin 135 illik yubileyinin keçirilməsi ilə  əlaqədar kitabxanaların vəzifələri: metodik vəsait /tərt.ed. S.Eminova; red Z.Qulamova.- Bakı, 2006.- 24 s.

 

 Məmməd Rahim - 100: Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: S.Mehrəliyeva.- B., 2006.- 22 s.

 

 Mir Cəlal: biblioqrafiya /tərt. ed. Nağıyeva N.R., elm.red. Axundov Ş.Ə.; ixt. red.K.Tahirov.- B.: Adiloğlu, 2006.- 260 s.

 

31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür: metodik tövsiyələr /tərt.ed. B. Ələsgərov; red. K.Tahirov.- Bakı, 2006.- 16 s.

 

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved