Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2007

Azərbaycanin görkəmli  şair- dramaturqu  Hüseyn Cavid: metodik tövsiyə /M.Məmmədov; red. Məmmədov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası.- B., 2007.-20 s.

 

Azərbaycanın xalq yazıçısı Anarın anadan olmasının  70  illiyi: metodik tövsiyə /S.Eminova; red. F.Məmmədov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 17 s.

 

Azərbaycan mühacir poeziyasının parlaq ulduzu: metodik tövsiyə /tərt. ed. M.Məmmədov; red G.Səfərəliyeva.- B., 2007.- 45 s.

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: biblioqrafik göstərici /Burax. haz. M.Vəliyeva və b.; ixt red. və buraxıl.məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva.-I buraxılış.- B., 2007.- 201 s.


Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2001-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 260 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2003-cü il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 318 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2004-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 320 s. 

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2008-cı il /baş red. K.Tahirov.- B., 2007.- 183 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 66 s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 86 s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Mart-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 90 s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 98s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 108 s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyun-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 80s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyul-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 62s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Avqust-2007 /bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 73 s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 71 s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi- Oktyabr-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 86 s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2007 /tərt.ed. D. Sadıxova; bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 91s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

 Mir Cəlal-100: metodik tövsiyə /S.Eminova: red. F.Məmmədov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 17 s.

 

Şuşa həsrəti: metodik tövsiyə /tərt. ed. N.Alişova, A.Abdullayeva; red. G.Səfərəliyeva.- B., 2007.- 39 s.

 

 Yaddan çıxmaz Qarabağ: metodik tövsiyə /tərt.ed. X.İsmayılova; red. K.Tahirov.-B., 2007.- 33 s.

 

  Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006. 1- ci buraxılış /tərt ed.L.Talıbova və b.; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası.-I buraxılış.- B., 2007.- I buraxılış. -235 s.

 

  Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006. 2- ci buraxılış /tərt ed.L.Talıbova və b.; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası.-II buraxılış.- B., 2007.- II buraxılış. - 308 s.

 

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 1-ci buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Bas red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası. - B., 2007. - I buraxılış.-307 s.

 

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 2-ci buraxılış/Tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası. - B., 2007. - II buraxılış.-275 s.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved