Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2008


Azərbaycan-ABŞ beynəlxalq əlaqələri /Tərt. ed. T. Cavadova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.,  2008.- 37 s.

 

Azərbaycan-Almaniya [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. H. Bəşirova; red. M. Vəliyeva.  B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, 2008.  -23, [1] s. 

 

Azərbaycan-Avstriya [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. S. Əsədova, N. Aslanbəyova; red. M. Vəliyeva. B., 2008.  15, [3] s.

 

Azərbaycan-Belçika [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. G. Hüseynova; red. M. Vəliyeva.-  B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, 2008. - 9, [1] s.

 

Azərbaycan-Çin əlaqələri /Tərt. ed. R. Orucəliyeva.; red. A. Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 17s.

 

Azərbaycan-Fransa [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. A. Babayeva; red. M. Vəliyeva.-B.,2008

 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti-90 (1918-1920): Bibiloqrafiya/ Tərtib edəni: Ş.Nağıyeva., ixtisas redaktoru K.Tahirov.-B., 2008.-266 s.

 

Azərbaycan-İngiltərə [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. M. İbrahimova; red. M. Vəliyeva. B.: [s.n.], 2008. -32, [2] 

 

Azərbaycan-İran /Tərt.ed.  Aslanbəyova N.  red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B., 2008.- 63 s.

 

Azərbaycan-Qırğızıstan [Mətn]: tövsiyyə ədəbiyyat gösətricisi Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. T. Qarayeva; red. G. Səfərəliyeva.- B., 2008 

 

Azərbaycan- Koreya əlaqələri  / tərtib ed: Məmmədli Ş.; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- S 6.

 

Azərbaycan Milli Kitabxanası [Mətn] /red. və burax. məs. K. Tahirov; tərt. G. Səfərəliyeva ; foto. S. İmanov. B.- [s.n.] [2008?].- 55, [3] s. şək., fotoşək., faks. 22 sm.


Azərbaycan - NATO əlaqələri /Tərt.ed. İbrahimova M.; Hüseynova G. red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B., 2008.- 60 s.

 

Azərbaycan-Pakistan əlaqələri /Tərt. ed. J. Məmmədova.; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 16 s.


  Azərbaycan -Polşa: (Tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi) /Tərt.ed. G. Hüseynova; Red.: M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B., 2008.- 20 s.

 

Azərbaycan-Rusiya /Tərt. ed. Y. Məmmədova, T. Qarayeva.; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.,  2008.-  42 s.

 

Azərbaycan-Türkiyə  əlaqələri /Tərt.ed. Şirəliyeva E., Əsədova S.; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B., 2008.-  115 S.


Azərbaycan-Yaponiya /Tərt.ed. A.Novruzova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B., 2008.- 18 s

 

Azərbaycan və Avropa Şurası /Tərt.ed. Hüseynova G., Babayeva A. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B., 2008.- 90 s.


Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Biblioqrafiya  /Tərtib edəni: H.M.Həmidova.- B., 2008.- 238 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2005-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2008.- 382 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 2006 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov.- M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 362 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi  - 2009 /baş red. K.M.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- .,  2008.- 389 s.

 

GUAM təşkilatı və Azərbaycan /Tərt. ed. Quliyeva, S.; red. A. Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.,  2008.-  59 s. Azərbaycan və rus dillərində.

 

İsmayılova Xuraman İsbi qızı. Hüseynbala Mirələmov [Mətn]: biblioqrafiya (1961-2007) /X. İsmayılova; elmi red. K. Tahirov; red. N. Nağıyeva; Axundov M.F. ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: Çinar-çap 2008.- 240 s. portr., ill. 18 sm.

 

Qara Qarayev [Mətn] : Biblioqrafiya.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008.- 332 s.


Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2007 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 82s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar -2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva.  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 65s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral 2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva.  M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 89 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Mart 2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərb.Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 70 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel -2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva.  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 119s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May -2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 119s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Iyun -2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 83s. (Azərbaycan və rus dilində)

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyul-2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 82 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Avqust-2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva.  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 61 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr-2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 75 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Oktyabr-2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 86 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2008 /Baş redaktor və bur.məsul: K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Nəbiyeva, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2008.- 101 s.

 

Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı)/M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 339 s.

 

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 3-cü buraxılış/Tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası. - B., 2008. - III buraxılış.-406 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici 2007, 4-cü buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası.- B., 2008.- IV buraxılış.- 262s

 

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici, 2008.- I buraxılış. /  Tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- I buraxılış.- 257 s.

 

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- II buraxılış.- 175 s.

 

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved