Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2009
 

Azərbaycan-Belarus /Tərt.ed. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 15 s.

 

Azərbaycan ekologiyası 10 ildə: Biblioqrafiya /Tərtib edənlər: M.Vəliyeva, H.Bəşirova, G.Misirova; İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 159 s. -Azərbaycan və rus dillərində.

 

Azərbaycan-Hindistan əlaqələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. Y. Sadıqova.-B., 2009.-13 s.

 

  Azərbaycan-Qazaxıstan [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. S. Mehrəliyeva.-B., 2009. 

 

  Azərbaycan-Pakistan əlaqələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. J. Məmmədova.-B., 2009. -23 s.

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların biblioqrafik təsviri (II hissə) /red. G.Baxşəliyeva, burax. məsul: K.Tahirov M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 102 s.

 

Azərbaycan-Tacikistan /Tərt. ed. T. Qarayeva.; Red. G. Səfərəliyeva M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.-10 s.

 

Azərbaycan-Türkmənistan /Tərt. ed. T. Qarayeva.; Red. G.Səfərəliyeva M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.-13 s.

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı [Mətn]: Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi., M. F. Axundov ad. Azərb Milli Kitabxanası; burax. haz. M. Vəliyeva, M. İbrahimova; red. G. Səfərəliyeva II buraxılış.- B.: [M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. - 345 s.

 

Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı: /Tərtib edən: A.Babayeva; red.: M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - B., 2009.- 89 s.

 

Beynəlxalq terrorizm  və onun Azərbaycana mənfi təsiri: Biblioqrafiya  /Burax. haz.: Mədinə Vəliyeva, Gülbahar Misirova ; İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 97 s.

 

Beynəlxalq terrorizm və onun Azərbaycana mənfi təsiri: Metodik vəsait /Tərtib ed. M.Məmmədov; Burax. məs. K.Tahirov; Red. D.Bayramov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 51 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 2002 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş redaktor K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 288 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1992 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov.- M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 144 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 2007 /baş redaktor K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- B., 2009.- 280 s.

 

Boyalarda yaşayan ömür /Tərt. ed. B.Ələsgərov. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 28 s.

 

Ekologiya və kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr /ixtisas red.və bur.məsul K.Tahirov; tərt. ed. N.Alışova; red. G. Səfərəliyeva; M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 55 s.

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi  - 2010 /[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.- B.: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. -434 s.

 

Fikrət Əmirov: Biblioqrafiya /Tərtib ed: T.Məmmədova, A.Novruzova; Elmi red: və ön sözün müəllifi Z.Abdullayeva; İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva: M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana.- B., 2009.- 271s. (Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri seriyası) Azərbaycan və rus dillərində.

 

Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri [Mətn]: ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunur: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; burax. məs. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva; tərt. G. Hüseynova, G. Misirova.- B.: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. - 238 s.

 

Heydər Əliyev Fondu: Biblioqrafik göstəricisi /Burax. haz.: Mədinə Vəliyeva, Mətanət İbrahimova; İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009. 230 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2008 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Əhmədova, N.Səlimova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 112 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. D.Sadıxova, Z.Əhmədova, N.Səlimova, E.Həsənova; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 81 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 46 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Mart-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 46 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 69 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 77 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyun-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 75 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyul-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 75 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Avqust-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 46 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 54 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Oktyabr-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 67 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2009 /Baş redaktor və bur.məsul:K.Tahirov; Bur.haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; Red.: G.Səfərəliyeva. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 54 s.

 

Səttar Bəhlulzadə: Biblioqrafiya/tərt. ed: M.Cahangirova, P.Qurbanova; İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red. G.Səfərəliyeva: M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana.- B., 2009.- 181 s. (Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri seriyası) Azərbaycan və rus dillərində.

 

Trixin dş yddşı: Metdik vəsit /Tərtibçi G.Səfərəliyeva; Red.: K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2009.- 67 S.

 

Teyyub Qurban: Biblioqrafiya /tərtib edəni M.Vəliyeva; ixtisas redaktoru və buraxılışa məsul K.Tahirov; red. N. Nağıyeva ; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009. - 170 s.

 

Üzeyir Hacıbəyli: Biblioqrafiya /Tərtib edənlər: R.Orucəliyeva, H.Haşımova və başq.; Elmi red. və ön sözün müəl.: Z. Səfərova; İxt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; Red.: G.Səfərəliyeva; M.F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana.- B., 2009.- 368 s. (Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri seriyası).- Azərbaycan və rus dillərində.

 

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici, 2008.- 3-cü buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red T.Ağamirova;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- Buraxılış III.-  243 s.

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstəriciç 2008.- 4-cü buraxılış./tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- Buraxılış IV - 244 s.

 

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici 2009.- 1-ci buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası.- B., 2009.- Buraxılış I - 250 s.

 

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici  2009.- 2-ci buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası.- B., 2009.- Buraxılış II. -  403 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 3-cü buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 234 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici 2009, IV buraxılış. /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. 0.T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası.- B., 2009.- Buraxılış IV. -  356 s.  

 

Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. A. Kazımov; red. Ə. Əliyeva Kəngərli, K. Tahirov; Azərb. Milli Kitabx.; AMEA Mərk. Elmi Kitabx.- B.: Elm 2009.- 307, [1] s. faks. 21 sm.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved