Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2010
 

  Azərbaycan aviatorları böyük vətən müharibəsində [Mətn]: biblioqrafiya /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. N. Nağıyeva; burax. məs. və ixtisas red. K. Tahırov; red. M. Vəliyeva. -B.: [M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana], 2010.-  81 s.

 

Azərbaycanın görkəmli teatr və kino xadimi Ədil İsgəndərov: Biblioqrafiya / tərt. Ed.: G.Quliyeva, G.Misirova; burax. məs. və ixtis. red. K. Tahirov; red. M. Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - B., 2010. -76 s.
 

 Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: rəqəmlər və faktlar /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov; III cild .- Bakı : [M. F. Axundov da. Milli Kitabxana] , 2010. - 370, [1] s. , cədv. ; 29 sm.
 

  Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. Rəqəmlər və  faktlar: Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyinin  ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. Bakı şəhərinin rayonları üzrə  ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. IV cild.-Bakı, 2010.-782 s.

 

Bərdə və bərdəlilər [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. X. İsmayılova; elmi red. K. Tahirov; red. A. Novruzova, Y. Sadıqova, E. Bəşirova, M. Cəfərova; elmi məsləhətçilər. Q. Hacıyev, Ə. Eyvazov.- B.: Nərgiz, 2010.- 446, [2] s., fotoşək., portr., xəritə.
 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı -1999 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; tərt. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva; red. Z. Qulamova, L. Bağırova.-B.: M. F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010. -255 s.

  

 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı -2008 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; tərt. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva.-B., 2010.-  318 s

 

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri) /layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası [2].- B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-509 s. 

 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2011[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.-B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 436 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2009 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 61 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 57 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 57 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Mart-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 49 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel-2010 / Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 73 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 77 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyun-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 68 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyul-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 71 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Avqust-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 61 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 71 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Oktyabr-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 87 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 75 s.

 

Xəqani Məmmədov [Mətn]: Biblioqrafiya.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 132 s.
 

Sabit Rəhman 100: Biblioqrafiya /tərt.ed.: T.Həsənova, N.Aslanbəyova; bur. məsul və ixtisas red. K. Tahirov; red. M. Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - B., 2010.- 113 s.

 

Şəhidlər: Biblioqrafiya /tərtibçilər: M.Məmmədova, A. Əliyeva; burax. məsul: K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2010.- 404 s.

 

Toğan Əhməd Zəki Validinin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Əhməd Zəki Validi Toğanın anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 28-30 aprel 2010-cu il /Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu; red. və burax. məs. K. Tahirov; tərt. Ə. Cəfərova.-B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana, 2010. - 93 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2010.- Buraxılış I. - 277 s.


Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2010.- Buraxılış II. - 424 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici 2009, IV buraxılış. /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. .T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası.- B., 2010.- 2009. Buraxılış IV. -  356 s.  

 

 

     

 

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved