Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün "Adobe Reader" proqramını buradan  yükləyin  

2011
 

Aşıq Ələsgər 190: biblioqrafiya /tərt. ed.: S.Əsədova, G.Misirova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 149 s.

 

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva ; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov.- 5-ci cild.-Bakı : Adiloğlu , 2011.- 611, [1] s.
 

Azərbaycan Respublikası dövlət   müstəqilliyinin bərpasının 20-c  ildönümü /tərtib edənlər: Mədinə Vəliyeva, Tamara Yefimova, Gülbahar Misirova, Şəhla Məmmədli; ixt. red. və burax. məsul Kərim Tahirov; red. Gülbəniz Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2011.-668 s.

 

Azərbaycanda turizm və onun təbliğində kitabxanaların rolu: metodik tövsiyələr /ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; tərt. ed. A.Abdullayeva; red. M. Cəfərova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 102 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1996 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2011.- 215 s.

 

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 1997 [Mətn] /tərt.: L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov; red. Z.Qulamova, L.Bağırova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 198 s.

 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1998 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana.- B., 2011.- 229 s.


Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2009 [Mətn] /tərt.: L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov; red. Z.Qulamova, L.Bağırova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 353 s.

 

Cahangir Cahangirov: Biblioqrafiya /tərt. ed. T.Məmmədova; burax. məs. və ixtis. red. K.Tahirov; red. N.Şahbazova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 99 s.

 

  Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2012 [Mətn]: Bakı, 2011.-319 s.

 

Qara Qarayev [Mətn] : Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs).- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2010 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 93 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 80 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 106 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Mart-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 75 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.-123 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. May-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 95 s.

 

  Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyun-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 85 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyul-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 62 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Avqust-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 52 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 66 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Oktyabr-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 68 s.

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2011 /Baş red. və bur. məs. K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. G.Səfərəliyeva;  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 72 s.

 

Milli mənəvi dəyərlərin təbliğində kitabxanaların rolu /tərt. ed.  N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov;  red. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 85 s.

 

  Müslüm Maqomayev: Biblioqrafiya /tərt. ed. L.Şirinova; burax. məs. və ixtis. red. K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 168 s.

 

 Sənədlərin biblioqrafik təsvir qaydaları haqqında (7.1-2003 Dövlət standartı əsasında): metodik vəsait /tərt. S.Quliyeva; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red.A.Abdullayeva; rəyçi G. Vəkilova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 45 s.

 

Səs yaddaşımız: (Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından  kompakt disklərə (CD) köçürülmüş əsərlər) /tərt. ed: M.İbrahimov; ixt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; red. N.Şahbazova; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana.- Bakı, 2011.- 150 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici  [Mətn] 2010-cu ilin üçüncü rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva; baş red. K. Tahirov; red. T. Ağamirova.- Buraxılış III.- B.: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana], 2011.-345, [1] s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici [Mətn] 2010-cu ilin dördüncü rübündə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi. /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası. Buraxılış IV.- B.: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana], 2011.-  353 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış I.-  337 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış II.- 387 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış III. -  334 s. 

     

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved